You are on page 1of 113

Apokalipsa Falusa

(pesniki manifest tre-simbolizma)

Sran Teofilovi

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Komad Neba
Podeli sa mnom komad
nonog neba
budi pored mene
kada najvie treba
I uti...ne kvari aroliju....
rei su ponekad tako glupe
predvidljive
I osluni...
cela Zemlja sada voli
i mi smo deo toga...
vidi..ono tamo su Velika Kola...
a ono je Severnjaa....
a ovo ovde smo ja i ti...

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Svetsko bezumlje
Uhvatili su tog kurvinog sina za guu
urlao je neto o Hristu i Sudnjem danu
mislim da je pobegao iz ludnice
ljudi su se krstili
ljudi su se udili
pogrebnik je uredno stajao po strani
ekajui na ishod
prikovali su ludaka za pod
priao sam mu...
rekao sam mu da se vrati u Izrael
i seo u troni autobus za Nigde

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Posrnuli bog
U nekom vremenu bio bi Apolon
olienje lepote, razuma i sklada
danas je skitnica, kloar, odmetnik
ostrakizovani pripadnik marginalizovane grupe
povukli su se u podzemlje
poneli sa sobom svoje Znanje i Seanja
da sauvaju od zaborava Idealnog oveka
nekog minulog vremena
Ubio ga je talas na kojem je jahao
a onda se taj talas sruio
razbio o hridi beznaa kojim su ga okruili
postao je nemoan
slab
izopaen
taj, veliki
bog.

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Velelepna samoa
u sobi punoj strahova
sedeo je buljei u prazne slike prolosti
nikako da naui
da odvoji korisno od beskorisnog
Sam...
kao preivela jedinka iz Ledenog Doba
baena u neki svet njemu potpuno nerazumljiv
shvatio je poentu
svrhu svega
i bio ismejan zbog toga
jebanje...
u tome je lealo spasenje vrste
i njega samog
dokle e trajati borba izmeu dva principa
Zato?
To nije imalo puno smisla
suvie smo krhki, kratkotrajni
vreme je za promenu!

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Dovienja, Logiko
Nazovite me ludakom
i neete pogreiti
moja dijagnoza je F40
a nije moja greka
Antropolog je bio u pravu
prvo su me napravili ludim
a sada mi kao jedini spas, otkrovenje
nude maginu pilulu koja kota 680 dinara
sreom i dalje sam student,
pa me drava kojoj trebam kao rob
donira sa 600 dinara
Ne! Nije njima u interesu da ja budem zdrav pojedinac
otkad su to oni postali altruisti?!
Ne! Gramzivim gospodarima moi i slinima
potrebna je masa robova
koja e im plaati vile u Kensigntonu i graditi oping centre
plaajui robu novcem iz njihovih banaka
duplo skuplju nego u toj matanoj Evropi
Marks je bio u pravu! Jo samo kou sa lea da nam oderu
i to e biti to!
Dajte nam bar igre! Ali ne fudbal, tenis i koarku!
NE estetiku kategoriju odvratnog!
Dajte nam bar privid slobode!
Podajte nam seksa, alkohola, droge, rokenrola!
Vratite nam 60-e!
O, blagi boe podaj nam PIKE...
kako bismo tada mogli rei NE?!
Bravaru, vrati se! Ovi su, u odnosu na tebe,
jebeni Jozef Mengele.
Oni su TI koji su ubili Isusa Hrista i
lizali guzicu Slobodanu Miloeviu!
Sjebali su nae ivotesada je red na njih!

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Neuhvatljiva gica Bestidnica

10

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Mesec i romansa

11

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

12

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Zapisi iz ludnice

Kada sam bio sa njom


bilo je to
poput Pakla okreenog u Raj
slike ivota visile su sa zidova
mamac za prodaju due
dao sam joj to
i ostao prazan
nitavan
govno
***
Zadnjih 6 godina
bila je luda trka nizbrdo
uskoro u se slupati
moda
***
Kada prejaka ljubav zarobi duu
i optereti je teinom postojanja
dua puca po avovima
a ljubav pada u provaliju
odakle je i dola
***
U svakom uglu vreba prilika
redovno je proputam
zato to se plaim
A zato se plai?
ne znam...

13

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Ja i Ti smo SADA!

14

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Silovanje, silovanje!

15

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Povratak Prirodi (i Sebi)


I
Blaena tiina
ispunila je doline
vrhove pradavnih planina
magina muzika Prirode
vapi pred unititeljskom moi
Savremenog oveka
Bei od Istine
Potiskuje je u podsvest
emu smo se nekad klanjali
i molili za spas
koristimo sada radi zabave puke
i vrlo retko, samo ponekad
vratimo se Majci Svoj
vraamo se Sebi da pobegnemo
od buke
Ona nam prata sva zlodela
i kao svaka majka
sa ljubavlju nam iri ruke

II
Kolovrat obasjava
svu Slavu Prirode
Zato ja uvek moram
da budem jedini svedok
te grandioznosti?
Ti si ko zna gde...
a ja sam Sjedinjen
vratio sam se u Matericu
ekam na tvoj dolazak

16

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Znaenje tih rei

17

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

18

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

ta je moral, uopte?!
Ja sam najbestidniji bednik
koji traga za istotom
u ovom veku nema nevinih
sve je prljavo posle 15
Analni seks u 16 ili 18
nema istoe
one duhovne
a ja je i dalje traim
i tragam...
iako sam sav Poudom razjeden
u krizi svih vrednosti...

19

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Dan mog roenja


Dan je bio prelep
smiren, tih, skoro umrtvljuju...
Opet nisam stigao da ga iskoristim
ali sam ipak uivao u toj lepoti i velianstvenosti
Buenja Prirode...
Sedeo sam u svom brlogu i kroz prozor posmatrao
to masivno kristalno plavo nebo, sa tek ponekim retkim oblakom
koji ga je krasio poput boinog ukrasa.
U daljini....avion je presecao taj oblak...
Iza ovih brda...ko zna ta se krije?
Iza ovih osunanih fasada...
Ko zna ta tu lei...i eka da bude probueno...
Kao prvoroena rtva Jarila Prolenog.

20

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

21

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Blaenstvo pod okriljem mraka

22

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Pronai me

23

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Elena

24

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Evokacija

25

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

26

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Veliki Prasak ili Jebaina

27

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Pevaj Mi

28

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Neviene suze

29

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

30

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

31

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Slatko dete 21.og veka


Oh, slatko dete moje..
kuda si pola
tako gola i bosa?
Kuda?
U spoljanji svet pun zabluda?
Poao bih rado s' tobom
ali nemam muda
ostae izgaena po autoputu misterija
nepotrebnih masovnih histerija
uukana u brazdama
pokretaa
tehnologije

32

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Zajebi smrt
ivot je kao sranje
nekada ide glatko
prosto klizi iz tebe
a ponekad mora da se upne
svim silama
da izbaci govno iz sebe
A kad doe u poznije godine
uglavnom mora golim rukama
da epa govno za vrat
i izvue ga iz sebe.
Tada se i Smrt smeje.
Tebi, meni, svima nama.
Zato joj pljuni u lice
i repetiraj pitolj.
Izjebi smrt na prevaru
kao Englezi, kurvinski!

33

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Trenutak Buenja
Kroz tvoje neboplave kristalinske mirne oi
videh Prirodu u njenoj ogromnoj moi
velianstvene plave vode i beskrajna, neprekidna neba
jesi li ti ta
to stvara uda ova
koja probah...
Oh, moja slovenska keri groma
gde si sada
treba mi tvoje zeleno srce
podneti vie ne mogu
ovo stanje svesnosti
tako tupo i ogoljeno
koje me vraa nazad
jovo-nanovo
kroz Vreme
kroz Bol
ratrkane slike u mom davno bivem Umu
poput pogleda kroz prozor
ja vidim
sebe i tebe
smeimo se jedno drugom
drimo za ruke...pleemo
po snegu ili kii, svejedno
Prolo je 5 godina
otkad sam te video
itav basen gorkih suza
vei od monog Mora Kaspijskog
usamljeniji od tovanja- vredne- samoe
Aleksandra Selkirka
nastavio je da puni au ui- koju neki zovu ivot
Tuga, moj najbolji prijatelj
ili Kraj
njena verna desna ruka
uinie da vidim
tako jasno i postojano
poput jezivo hladnih voda Norveke
koje dopiru duboko
poput rezova na trbuhu
Velike Majke Zemlje
odakle iskoie Titani i
nestae
34

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

u
Poudnu Beskrajnu No
Nedostatak udarnog kupleta uistinu
ini da se srce jo vie utamnii
ba kao to i u ivotu
srean kraj
bukalno nikad ne dolazi prerano
iako mi
tragamo...traimo...eprkamo po seanjima...
moda je to traenje i nikada ne nalaenje
ono to se rauna- to je bitno
Ko zna?
Ljubav nije usavrena,
ali ti...
ti si bila
i dalje si
jutro mojega dana....
Temelj na kom
moja aurorijanska dua poiva...
i nastavlja da se uzdie
neprekidno
beskrajna pria
beskrajni dan
najtee je buenje
sa Velikim Kolovratom
koji svojom silinom
probada ove zidove to me okruuju
u mesecu koji predskazuje
kraj jednog Leta
kraj svih radosti
kraj svih povika i muzike
kraj jednog ciklusa
pre
ulaska u novu fazu
Neverovatne Zimske tuge
i beskrajne tmine
to
proguta
ovaj majuni komadi ljudskosti
koji osta u meni
jer,
Ja- poput Sunca
klizim u Sutranjicu
35

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

a opet
sve je nepromenjeno
Velianstvena Spirala je
gurnuta u pokret
Krug je odlomljen
Vreme za Veliko Buenje je dolo
Poite za nama
pratite nas
izvan Velikih Granica
koje nam namee
vreme-prostor-um
Mi smo ivi
Sada!

36

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Neka je sveto ime Tvoje Januse, AVE


Oh, moja voljena
nekad-i-budua Kraljice
spavaj mirno
spavaj mirno veeras
ljubavi moja
Frizijski vetrovi te ne mogu tai
ui u predvorje gozbe
pridrui se plesu
sladostrasno sagreenje je posvuda
kuaj blagosiljanog
uzmi kup
izgovori rei
zabrekla je buda
to bljuje napitak ljubavi
kuaj suze
aneoske suze
jer ja sam Veliki Stvoritelj Postajanja
u meni lei seme Alfe
to obitava u umprostoru
Ja posedujem znanje
koga bi se i Prometej stideo
Janus je priroda moja
roenje i smrt nemaju znaaja
Da li si spremna da dri Nitavilo
na dlanu svoje ruke?
Da li si ti ona prava?
Iskorai iz blede mlene ume
u No
zakorai na svetlo
bljetavo mitsko svetlo
Drevnog Srebrnog Meseca
Tacitus lie Cezarov kurac
svoju enu podao je on
velikoj uarenoj budi
biveg gonia robova
i
budueg gospodara Rima
Janus mu bee ime
Oplodio joj je matericu
zlatnim napitkom Stvaranja
kojim ga je obdario
37

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

otac njegov
Veliki Jupiter
ah, ludilo je sveproimajue
obitava u ovoj odaji
to istorijom ljudi zovu
a zapravo je zapis ljudskih sranja
nedostojnih Akae
a kamoli njenih izabranika.

38

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

39

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Apokalipsa Falusa (ciklus)


I
Uzbueni, veseli ljudi
stojei u stavu mirno
ekaju...
Sa nestrpljenjem
da se Ogromni pokriveni Falus
u svojoj snazi i veliini Otkrije
i donese Istinu
toliko dugo ekanu
Trenutak je sad!
Vreme je za promenu!

40

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

II

41

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

III
To je bog
potisnut u podsvest
istisnut na marginu
drutvene lestvice
ali samo prividno
Jer, svaki tip
ga nosi u gaama
i svakodnevno se njime
moli
nesvesno
dok
ga ugurava tamo gde je usko
ili tesno
ili dok vri priest
odavno pojebanim devicama
darujui im ga
na celivanje
koje toliko vole
a ipak kriju
zato kad u hram njegov uu
one maske skinu
i prepuste se veri
prepuste se inu
Komunizam nije mrtav
i danas je zabranjeno
otvoreno ispovedati veru
a kamoli je javno praktikovati

42

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

IV
Mnoga imena taj bog ima
Kurac, Penis, Repetitor, Falus
Buda, Karuda, Stvarica, Deblo,
tangla, Crevo, Kurada, Pimpek
Inseminator i Penetrator
to samo opisuje njegove razliite vidove svetog
Mnotva
koje je Jedinstveno

43

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

44

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

VI

45

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

VII

46

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

VIII
Veleasni
o, veleasni
potuj teret koji tvoj bog nosi pod sobom
potuj motore stvaranja
potuj bunar elja, odmaranja
uzmi ga u ake i oslobodi duha iz boce
oslobodi sebe
svoju podsvest
izbaci zlo
izbacivanjem dobra
u kantu, au ili matericu...
svejedno je

47

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

IX

48

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

49

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

XI

50

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

XII

51

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

XIII
Poslednji dani Falusa
dolaze
panspermija e dovriti posao
kosmike pravde za koju mi
ne besmo spremni
...ene, mislim

52

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Nisi sam a komunikacija je u prekidu

53

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

ekanje na neto
Sedim, puim i ekam
opet
po 1000ti put
sedim, puim i umirem
uskoro e, izgleda
da mi pozvoni smrt
opet
po ko-zna-koji put
zalupiu joj vrata pred nosem
i ispiti flau pelinkovca

54

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Masovne kopulacije na ulicama gradova


Trebaju nam masovne kopulacije!
...masovne kopulacije
....masovne ovulacije
analne ili vaginalne iritacije
...oslobodimo se
svih socijalnih frustracija
u zanosnome plesu
masovnih kopulacija!

55

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Smeh

56

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Prokletstvo jednog pisca

57

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Poslednji dani na Zemlji


O, Bogovi!
Ne dajte da umrem
NE u ovoj smrdljivoj rupi
izbledelih oiju
i otupelog kurca!
Podarite mi jo jednu priliku
da ubodem zlatni put
koji vodi
do njenog srca!
Pa makar to znailo
unitenje dana
ovih poslednjih....

58

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

59

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

60

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Trenutak se blii

61

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Zato meni?

62

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Zato tebi?

63

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Hvala ti

64

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

65

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

OPET TAJ TRE SIMBOLIZAM


(ciklus se nastavlja)

Doktor, akademik...i budala

66

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Celivaj me noas!
Celivaj me noas
dok padaju kapi kie
celivaj muzu ovog kvazi- pesnika
to o ljubavi i srei pie
pie on dosta
o lepoti ivljenja
o lepotama ove tranzicione zemlje
o radosti raanja
o radosti spajanja
pa i o Sartrovim prdeima
zato celivaj!
Dok gitara tiho svira
neko e te iz ruku mojih ukrasti
i u radosti svojoj odneti
u daleke neistraene oblasti...
i zato te molim, poslednji put...
Celivaj!
Celivaj ovu svetu stvar
koju neki ljudi zovu ljubav
a ja je zovem dar.
(Neko iz publike je dobacio mar i to u presudnom
trenutku vrhunske autorove izvedbe)

67

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Nema pravog kruga


Po geometriji Lobaevskog
sve je zakrivljeno...
Svemir je zakrivljen
ba kao i sve
to se u njemu nalazi...
a to ukljuuje i nae umove

68

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Virilnost

69

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

70

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Pojebati radijator, oca ili majku...


neminovno je ako postane Natovek
O, Perune
jebalo mi se danas
mnogo
bio sam popaljena Zver
gladan
Smislio sam sopstvenu mainu
za jebanje
Radijator
Imao je izazovne proreze
taman tolike da ugura kurac meu njih
posle nekoliko pinti pelinkovca
to i poinje da lii...
na mesnate enske sise
na mesnate vaginalne usmine
I onda, obuzet ludilom
namazao sam penis uljem
i poeo da guzim radijator
da guzim
i guzim...
Podsealo je na PRAVU stvar
iako to nije bilo PRAVO mesto
U sobu mi je upala majka
"Sine, ta to radi?"
"Tucam radijator, ta drugo?!"
"Oh, sine, zato?"
"Ne mogu majko, devojku da naem, nijedna me ne
vidi onim oima
kojima me ti gleda"
"Pomoi u ti, mali moj..."
A onda se sagla i poela da mi ga dudla...
bila je veta
verovatno praksujui na mom Ocu...
A onda sam je uzeo, divljaki
tucao sam je i tucao....
Uzdisala je, meala kukovima i dupetom
Jebao sam je kao nijednu ribu dotad
Sa velikim potovanjem
onako kako to samo Sinovi umeju
A onda je doao Otac i uhvatio nas
71

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

sa mojim Kurcem u njenom dupetu


Prodrao se!
"Ti nisi moj sin, ti si sin avola!"
"Naravno, sada mi je potpuno jasno otkuda ti taj
rep...!"
A onda smo svo troje poeli zabranjenu orgiju...
elegiju svravanja, hormona, ludila i znoja
stalno smo se nadmetali iji je kurac bio vei
moj ili njegov...
no se oduila
beskrajno.
ak su i zvezde poele da se kikou...

72

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Ubica i palica
Ubica...
silovatelj
probudio se pred zoru
navukao pantalone...
nije nosio gae
uzeo je lice
iz galerije drevnih Guzica
i poao Dolinom Senki...
Dolinom Smrti ubio je Boga u avolu
A onda je naguzio Smrt
pevajui rekvijem za duu
potom je nestao u Nepoznatom pravcu...
i za njim se i dalje intenzivno traga

73

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

74

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

75

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Ljubav i svet

76

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Lepe pesme
Pacovi i ljudi

77

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Vek nejebice

78

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

79

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Ta prokleta muzika
Repeticija repetitora
repetirala je,
pitolj u mozgu
usnulog pokretaa
evolucije...
Kreativnost.

80

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Ovde spasa nema (i niko se iv izvui nee)


Kada se ovek nae u situaciji u kojoj sam se ja
zadesio
i kada mu sve vie ponestaju razlozi da ide dalje,
da ivi
Prekid tog muenja deluje kao jedino logino
i razumno reenje
pogotovo ako si u potpunosti odbacio ovakav
pa nazovimo ga "ivot" iako to on
u svakom smislu nije
Ciklusi se okreu
sve se rotira
a zapravo se nita ne deava
nita to bih ja kao istorijsko-instruirani ovek
mogao ili trebao da oekujem
i emu onda prolongiranje ove agonije...?
ta ja to ekam te trpim ovu agoniju?
Razreenje, kadencu...?
Katarzu u raspletu?
Trenutno, Pakao je mnogo blii nego u priama
svuda oko mene je
ovde na ovoj Zemlji
u OVOJ zemlji!
ini mi se da sam jo uvek iv
samo zato da bih napisao jo pesama
i pria
To je moja arolija i jedino u emu sam
zaista dobar
i boli me kurac
ako Vi to ne mislite isto
jer mi smo dva sveta
ja-stvaralac
Vi-konzument
i to tako i treba da bude
Pitam Vas,
ta mladi ovek treba da radi
kada mu i drkanje presedne
i dosadi
izgubi bilo kakav smisao...
A u ovoj govnari....ovde...
ne moe ni potenu kurvu da nae
da te voli za 50 evra
81

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

to bi bilo dovoljno...
Ne treba mi svetenik, psihijatar ili lekovi
Podajte mi samo tu kurvu iskrene due
i
flau pelinkovca
i vratiu smisao ivotu!

82

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

83

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Sva ta neprospavana jutra

84

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Nikada neu oeniti onu pravu


Nikada neu oeniti
onu pravu
niti u ikad
ini mi se
udobno izvaljen
leati u hladu
zato to sam ja ovde
a ona
u Novom Sadu

85

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

86

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Matematika prostih brojeva u Simfoniji Uasa

87

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Smisao ivota

88

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Adolf Hitler je obrijao brkove


Sedi na ulici
vreo asfalt pod guzicom
ljudi prolaze
ribe prolaze
uglavnom pogreni
uglavnom pogrene
dobri su oni
zaista
dok ih bolje ne upozna
ali ih se ipak kloni
to bolje ume
za svaki sluaj...
jer,
ne zna se ko je
radio plastinu rekonstrukciju kite
na licu Adolfa Hitlera

89

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Ponekada je bolje biti lud


Danas je lako poludeti
prilika nikad dosta
mnogi polude
i
nisu toga svesni
Ja,
na sreu
jesam
zato sam
zapravo,
savreno normalan...
ludak

90

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Pogledi sa peakog prelaza


Nemarni
nenamerni
pogledi
sa druge strane
peakog prelaza
znae...
ali ne pruaju...
dovoljno utehe
za duu
izmasakriranu
po putu
koji ljubavlju zovu
pogrean trenutak
nismo pogledali
u semafor
pobeda tehnokratije

91

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Bulevar slomljenih snova

92

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

93

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Poslednje uporite rokenrola


"Bahus" bar
udobne barske stolice
Konano!!
Muzika koja pokree felne
osoblje koje te die iz mrtvih
u pustinji Uasa
zaista.
Slava Bahusu
odnosno
Dionisu!

94

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Za cvet koji nikada ne vene


U praumi
vene tame
hodao sam nesigurno,
pogunutih ramena...
teko je napredovati kroz dunglu
nosei samo M-16icu
i sopstvena jaja u tegli
Razmaknuo sam gusti ispred sebe
i ugledao...
Cvet
neto tako neno
okrueno tamom
koji nikada ne vene
ugledao sam,
nenog divljeg stvora
oiju krupnih ko u Bambi
dugonoga srna zagonetnog osmeha
za koji mi se namah uini
da je nekako napirlitan...polovan
bio sam u krivu, ovoga puta
na sreu
Povela me je davno zaboravljenim
hodnicima seanja
kroz lavirinte ljudske patnje
probudivi ono najneobinije u meni
onu obinost to ne kota nita
a tako mnogo vredi...
Podarila mi je san
tople julske noi
dok sam se smrzavao u
uasu
bolu
i samoi
nita ne traje veno
sem, moda
cveta
koji
ne vene
nikada
Povedi me u Sutra
u daleka, maglovita snena jutra
95

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

na vetrovima Juga
i mirisa platana
podaj mi
sebe...
lepotu
strast
leto
ljubav
i zaigraj ples...
buenja jutra
sa mnom

96

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

ivot?

97

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

98

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

O kvazi-Srpkinjama
Da se MI, SVI SRBI,
u KUREVE
premetnemo
ne bismo
Srpkinjama
guzice opkolili...
niti oplavili, kad smo ve kod toga
mada, moda to i nisu prave Srpkinje
moda je problem u tome
potrebna nam je eugenika
potrebna nam je istota
Rase
Samoredupliciranja
Ida, Ega, i Ud-a
Oh, Svarogu svemoni
podaj mi Turkinju, Nemicu, ili iptarku
podaj mi Aliju, Tumana ili Miloevia
podaj mi...
podaj
pijanog ofera kolskog autobusa,
mutavu voditeljku TV dnevnika,
nastavnika pedofila koji je vraen na posao,
enu s brkovima ili bradom,
ginekologa enomrsca,
mukarca s pikom,
bilo ta
bilo ta
samo ne njih- ta dvonona srpska govna koja meu nogama
nose svoju jedinu vrednost
a ne znaju joj ni pravu cenu
a ona je ovih dana...
zaista mala
ako si gastarbajter u Nemakoj! - a poreklom iz Turske.

99

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

100

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Adolf Hitler ivi u Novom Sadu


Adolf Hitler ivi u Novom Sadu...jebao sam je pre 5 godina...
sada se krije u umici kraj jezerceta
sva u belom
i eka svoju desnu ruku
Jozefa Mengelea
da rasplode svet svojim uvrnutim semenom

101

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Dosada
Hteo sam da se onesvestim
od lavine gluposti
koju je Mali okica
emanirao iz svog dupeta
a i lek je izazivao
skoro halucinogene efekte,
pretvarajui okicu
u Govance...
Imao sam posla sa govnetom
a to se reavalo wc papirom
ili
etkom za kenjaru.
Nehajno sam otvorio lic
i poeo da prebiram po jajima.
-Dralo me budnim

102

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Nula kao prost broj


Digni ruke od svega
to je potpuno u redu
digni ruke i od sebe
to je najpametnije to moe
da uradi
Kada sve ode u kurac
a odavno jeste
od 2000-e, ini mi se...
eludac propao
telo atrofiralo
Volja nestala
NIHILO
nije ni udo to niko
sa ludakom nee
koji uporno traga
za izgubljenim JA
ko sam, do kurac, JA?!
Manje od nule,
odnosno
kvant iste.

103

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Ubiti zlo
Ne mogu vie da piem
niti da spavam
a i kenjara me slabo 'oe
hrana koju jedem izaziva jo veu glad
drkanje je postalo teret, rutina
krajnje besmislena
i sad treba da piem?
O emu?!
Doavola, ne mogu vie ni da pijem
O emu da piem?
O nesanici, nejebici, bezvolji, hororu
nemogunosti, neispunjenosti, ne-Volji
o cigarama koje su mi se smuile
o enama koje su me izmuile
izakale poslednje tonove oveka
iz ovih udnih ruku...nekada sam svirao
nekada pisao...
pomalo i iveo,
a sad?

104

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

" Drugi Avgust leta 2010 Gospoda njenog"


Beli papir
praznina
beskraj mogunosti
veeras nemam mira
a papir stoji prazan
zurei u mene
zurei u njega
gledamo se...
i koji stih?
i koja misao?
koja suza ili smisao...
da te vrate na stranice ove
da mi noas uukaju snove
ah, to veno pitanje...
i veni odgovor - Ne znam.
***
Moda je to godina Gospoda tvoga,
ali je dan tvog roenja
slava Peruna i Roda moga
vrati se Plemenu,
vrati
izgubljeno Dete

105

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Jebeni nemaki jezik

106

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

107

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

108

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Veritas

109

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

LSD i apstraktni let


Ekstrakt lisgerinske kiseline
rastopljava
smrznute mrtve fotografije
dubina Beskonanosti
kraj Kraja
nema kraja
a poetak- nametnu se pitanje odmah
nema ni njega
kako to?
kako ta?
znai postoji?!
da,
ta.

110

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi
Trenutak Buenja

Kroz tvoje neboplave kristalinske mirne oi


videh Prirodu u njenoj ogromnoj moi
velianstvene plave vode i beskrajna, neprekidna neba
jesi li ti ta
to stvara uda ova
koja probah...
Oh, moja slovenska keri Groma
gde si sada
treba mi tvoje ljubljeno srce
podneti vie ne mogu
ovo stanje svesnosti
tako tupo i ogoljeno
koje me vraa nazad
jovo-nanovo
kroz Vreme
kroz Bol
ratrkane slike u mom davno bivem Umu
poput pogleda kroz prozor
ja vidim
sebe i tebe
smeimo se jedno drugom
drimo za ruke...pleemo
po snegu ili kii, svejedno
Prolo je 5 godina
otkad sam te video
itav basen gorkih suza
vei od monog Mora Kaspijskog
usamljeniji od tovanja- vredne- samoe
Aleksandra Selkirka
nastavio je da puni au ui- koju neki zovu ivot
Tuga, moj najbolji prijatelj
ili Kraj
njena verna desna ruka
uinie da vidim
tako jasno i postojano
poput jezivo hladnih voda Norveke
koje dopiru duboko
poput rezova na trbuhu
Velike Majke Zemlje
odakle iskoie Titani i
nestae
u
Poudnu Beskrajnu No
Nedostatak udarnog kupleta uistinu
ini da se srce jo vie utamnii
ba kao to i u ivotu
srean kraj
bukvalno nikad ne dolazi prerano

111

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi
iako mi
tragamo...traimo...eprkamo po seanjima...
moda je to traenje i nikada ne nalaenje
ono to se rauna- to je bitno
Ko zna?
Ljubav nije usavrena,
ali ti...
ti si bila
i dalje si
jutro mojega dana....
Temelj na kom
moja aurorijanska dua poiva...
i nastavlja da se uzdie
neprekidno
beskrajna pria
beskrajni dan
najtee je buenje
sa Velikim Kolovratom
koji svojom silinom
probada ove zidove to me okruuju
u mesecu koji predskazuje
kraj jednog Leta
kraj svih radosti
kraj svih povika i muzike
kraj jednog ciklusa
pre
ulaska u novu fazu
Neverovatne Zimske tuge
i beskrajne tmine
to
potkopa
ovaj majuni komadi ljudskosti
koji osta u meni
jer,
Ja- poput Sunca
klizim u Sutranjicu
a opet
sve je nepromenjeno
Velianstvena Spirala je
gurnuta u pokret
Krug je odlomljen
Vreme za Veliko Buenje je dolo
Poite za nama
pratite nas
izvan Velikih Granica
koje nam namee
vreme-prostor-um
Mi smo ivi
Sada!

112

Apokalipsa Falusa

Sran Teofilovi

Razlog

113