You are on page 1of 12

MODULUL 1

TEHNICI DE
COMUNICARE SI
PROCESUL DE LUARE
A DECIZIILOR

Tehnici de comunicare

Exercitiu de comunicare
orala.

E.2

Comunicarea
unidirectionala
EMITATOR / EXPEDITOR

RECEPTOR / DESTINATAR

IDEEA

IDEEA
TRANSPUNEREA
EXPRIMAREA

TRANSPUNEREA
EXPRIMAREA

EXPEDIEREA /
TRIMITEREA

EXPEDIEREA /
TRIMITEREA

MEDIUL INCONJURATOR

tulburari/piedici
1.1

Comunicarea ideala
EMITATOR / EXPEDITOR

RECEPTOR / DESTINATAR

IDEEA

IDEEA
TRANSPUNEREA
EXPRIMAREA

TRANSPUNEREA
EXPRIMAREA

EXPEDIEREA /
TRIMITEREA

EXPEDIEREA /
TRIMITEREA

MEDIUL INCONJURATOR

tulburari/piedici
1.2

CONEXIUNE
REACTIE FEED
BACK

LA EMITATOR
1Capacitatea de
sistematizare a
informatiei
2Adaptarea
mesajului la
capacitatile
receptorului
3Alegerea modului
de transmitere a
mesajului
4Alegerea
momentului pentru
transmiterea
informatiei

Obstacole in calea
comunicarii
PE TRASEU

ELEMENTE
PERTURBATOARE

Zgomot
Lumina

insuficienta
Defectiuni
tehnice
DISTANTA PREA
MARE INTRE
EMITATOR SI
RECEPTOR

LA RECEPTOR

Lipsa de interes
Dificultati de
intelegere a ideilor
transmise
Insuficienta
disponibilitate de a
accepta ideile
transmise
Dificultati in
formularea
mesajelor
Probleme de
retinere a
1.3
informatiei

Receptarea
informatiei
Auzit
20%
Vazut 30%

Ce am auzit, uit
Ce am vazut, tin minte
Ce am facut stiu

Vazut si auzit
50%
Vazut, auzit si discutii
70%
Vazut, auzit, discutii
sisi aplicatie 90%
1.4

COMUNICAREA ORALA
100%

EMITATOR

CE DORIM
DORIM SA
SA COMUNICAM
COMUNICAM
CE
CE COMUNICAM
COMUNICAM IN
IN MOD
MOD
CE
REAL
REAL
CE AUDE
AUDE RECEPTORUL
RECEPTORUL
CE
CE INTELEGE
INTELEGE
CE

20%

RECEPTOR
1.5

CE ACCEPTA
ACCEPTA
CE
CE RETINE
RETINE
CE

Influenta liderului in
procesul decizional
Grade de control
manifestate de catre
lider

Grade de libertate ale


membrilor grupului

Lideru
l ia
decizi
a

1.6

Lideru
Liderul
Lideru
Liderul
l
prezinta
l
coordoneaz
vind
posibilitatil
solicit
a procesul
e
e
a
Liderul
Liderul
Liderul
Liderul
decizi
formuleaza
formuleazaopiniicalauzeste
prezinta
a
decizia si
ideea si
grupul in
problema si
convinge
invita la
procesul
isi spune
grupul
comentarii
decizional
punctul de

1.6
Consens

Compromis

0,8

0,6

0,4

0,2

Autoritatea membrilor
grupului

Democratica

Paternalista

Dictatoriala

Autoritatea sefului

Procesul de luare a deciziilor

Tipuri de decizie

Procesul de luare a deciziilor

Etapele procesului de
luare a deciziilor

1. IDENTIFICAREA PROBLEMEI
Care sunt cauzele si conditiile?
Care sunt efectele?
Ce se doreste

2. STABILIREA SOLUTIILOR
POSIBILE
3. EVALUAREA SOLUTIILOR

Care sunt avantajele?


Care sunt dezavantajele?
Ce presupune aplicarea fiecarei
solutii?

4. ALEGEREA SOLUTIEI OPTIME


5. IMPLEMENTAREA DECIZIEI

1.7

6. EVALUAREA REZULTATELOR

Punerea in aplicare a
deciziilor

1. STABILIREA CONDITIILOR
NECESARE

personal, nivel de pregatire, materiale, resurse


financiare, utilaje, mijloace de informare, etc.

2. STABILIREA ACTIUNILOR
NECESARE
preliminare, propriu-zise si ulterioare

3. STABILIREA ORDINII DE
SUCCESIUNE A ACESTOR ACTIUNI
(PLAN DE ACTIUNE)
4. ALEGEREA PERSOANELOR
POTRIVITE SIFIXAREA PENTRU
FIECARE DE RESPONSABILITATI
PRECISE
1.8

PLAN DE ACTIUNE
1. CE TREBUIE SA FACEM?
(Scopul)
2. CUM TREBUIE SA
ACTIONAM?
(Demersul)
3.CU CE ACTIONAM ?
4.CINE RASPUNDE ?

1.9

5. CAND SE FINALIZEAZA ?
(Termene )