You are on page 1of 1

DZEL MOTORLAR

Dizel motorlarda silindire sadece hava doldurulur ve yanma sktrlm havann


zerine enjektrden yakt pskrtlmesiyle salanr.
Dizel motorlarn yakt sisteminde gnlk yaplacak ilerden biri mazot-su ayrcs
veya filtre yada yakt deposundan yakt sisteminin suyunun alnmasdr.
Dizel motorlarda yanma enjektrden yakt pskrtmekle olur. Enjektrler kendilerine
enjeksiyon pompasndan gelen mazotu silindirlerdeki sktrlm havann iine
pskrterek yanmay salarlar.
Enjeksiyon pompas, besleme pompas ile depodan gelen yakt basnl olarak
enjektrlere yollar.
Dizel motorun almamasnn bir nedeni, hava yapm olmasdr. Hava yapmann
nedenleri:
-yaktn bitmesi,
-boru ve rekorlarn gevemesi,
-yakt borularnn sklmesi,
-filtrenin temizlenmesi veya deimesidir.
Dizel motorlarda egzost duman siyah kyorsa yakt pompasna, enjektre ve hava
filtresine baklr. Ayrca dizel motorlarda mar yapldnda mar motoru dnyor
ancak motor almyorsa yakt filtresi de takl olabilir.
zellikle souk havalarda dizel motoru kolay altrabilmek iin kzdrma bujileri
kullanlr.