You are on page 1of 16

Učilište Las

Lovačka škola “Diana”

LOVAČKA  ŠKOLA 
“DIANA”
Učilište Las, Zagreb

                                      Rimska božica lova “Diana”, skulptura iz Louvrea

Pogled iz klupe
Pogled iz klupe

1

Učilište Las

Lovačka škola “Diana”

                                                                                                      
  

                                                                                                                                     Dodjela diploma u restoranu 

Pogled iz klupe

2

Učilište Las

Lovačka škola “Diana”

S adržaj
Uvod
Predavači 
Terenska nastava
Oružje
U učionici
Ispit
Dodjela diploma
Nastavni plan i program
Galerija
Info
sastavio: Marin Matijević

Pogled iz klupe

3

Učilište Las

Lovačka škola “Diana”

Uvod

N a kraju lovačkog ispita, a na početku lovačkog staža, ono što je prvo ostalo urezano u 

pamćenje su mirisi. Srnetina na lovački, špek  kobasice i kiflice s lovačkog doručka, roštilj 
u lovačkoj kući, mirisi baruta, čahura i ulja s karabina.
Što to znači biti lovac? Tek sada, kad su mi se malo odškrinula vrata, suzdržao bih se od 
odgovora. O tome može kazivati samo lovac koji živi lovstvo kao stil i način života.  To je 
svijet prepun pravila i običaja, kodeksa i lovačke etike. To je svijet u kojem se radi, puno, 
besplatno, sa srcem i strastveno. Da bi netko postao u pravom smislu riječi lovac potrebne 
su godine staža. Lovac se može postati samo na terenu, a dio u učionici, polaganje ispita, 
to je tek prvi korak. Siguran sam da mogu reći da je lovstvo druženje, prijatelji, priroda, 
suživot, razumijevanje.
U nastavku ću pokušati dočarati ozračje koje smo kao jesenska grupa 2013. godine prošli 
kroz lovačku školu“Diana”.
Koncept škole zamišljen je na način da se osjeti duh lovstva. Osim teorijske nastave u 
klupama, prošli smo kroz praktični dio u lovištu – Lekenik , praktični dio na streljani 
(pištolj, revolver i karabin), dodjelu diploma i lovački ručak u restoranu.

        
                                                                                                                                                         Lova čki doručak 
Pogled iz klupe

4

Učilište Las

Lovačka škola “Diana”

Predavači

D r.sc. Dean Konjević, dr. vet. med. ­ docent na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu.
  
  
 
  

 
 

Mladi sveučilišni profesor, iznimno precizan u 
izražavanju, predaje materiju jasnim i prodornim     
baritonom.
Pojedine lovačke izraze toliko puta ponavlja da ostaju 
u sjećanju. Pri izgovoru naglašava i pojedina slova u 
bitnim riječima, tipa slovo “R “ kod
rogovlja ili rožišta, ili “O” kod jelena običnog. Na 
taj način počinjemo govoriti pravilno, jelen obični, a 
ne samo jelen kako je uobičajeno u svakodnevnom 
govoru. Iz predavanja je vidljivo da  je veliki znalac  
ne samo po akademskoj tituli nego i iskustveno te da 
mu je lovstvo sastavni dio života.

                                                               
                                                                           mr. sc. Biserko
 
  Atelj
 
 , profesor stručnih    
                                                                         predmeta u Poljoprivrednoj  školi, Zagreb

Srednjoškolski profesor iz čijeg je predavanja 
vidljiv dugogodišnji staž. U predavanjima želi 
prenijeti i onu materiju koja se ne nalazi knjizi. 
Uz pomoć videoprojekcija o lovstvu te 
komentarima scena želi dočarati lovstvo i ukazati 
na pravilno postupanje i ponašanje tijekom lova.
Lovac je već pola stoljeća, a svoj lovački staž 
započeo je kao dječak u svojoj 15. godini života.
Između ostalog poznat je i kao vrsni strijelac.
Opušten je i ležeran  u javnom nastupu.      
Pogled iz klupe

5

Učilište Las

R

Lovačka škola “Diana”

     ajko Radmilović  , prof.
               
 Vlasnik učilišta “Las” pod čijom kapom se nalazi     
 lovačka škola “Dijana”. Preko 25 godina bavi se 
 streljanama i mnoge je naučio rukovanju sa oružjem.
 Jasnim i britkim glasom predaje o oružju i balistici,   
 ali praktični dio nastave mu je draži.
 Voli ponavljati određene dijelove rečenica ili riječi za 
 koje smatra da su važne.
 Kada vježbu iz nastave odluči odraditi   
 ne prihvaća riječi ne mogu, ne bih ja to, bojim se i
 slično.
 Svakoga će naučiti pucati!

                                                                                     Damir Curić dipl. ing. šumarstva

Šumar, ali i informatički serviser i programer. 
Najspretniji predavač u rukovanju tehnikom. 
Predaje po PS­u, ništa ne želi da mu promakne, da 
slučajno nešto nije rekao. Zadužen je za ekologiju i 
kinologiju. Svoju brzinu u predavanju kompenzira 
pauzama i dodatnim objašnjenjima. Voli bijelu boju i 
često je nasmijan.

Pored ovih predavača u školi djeluju još i dipl. iur. Đorđe Maravić, tajnik Hrvatske 
javnobilježničke komore, dr. vet. med. Tomislav Đurđević, savjetnik prometne policije u 
PU Zagreb i dipl.ing šumarstva Tihomir Kovačević, speleolog i književnik
Pogled iz klupe

6

Učilište Las

Lovačka škola “Diana”

Terenska nastava

D olazak na teren zahtjeva podrobnu 

pripremu, najvećim dijelom baziranu 
na, naravno, hrani. U svoje lovačke 
torbe polaznici su natrpali razne 
kobase, špek , namaze, luk , piće, voće, 
svega pomalo. Neki su ispekli i domaći 
kruh, kiflice i slično. Lovačke torbe 
ovog puta bile su pune. Stol bogat 
hranom svakoga razveseli pa je tako i 
naš teren započeo u dobrom 
raspoloženju.
Prvi dio nastave vodio je dr. sc. 
Konjević, a započeli smo u lovačkoj 
kući. Na zidovima su visjeli trofeji, u 
najvećoj mjeri rogovlje srnjaka. Bilo je 
tu i kljovi divlje svinje, prepariranih životinja, raznih ukrasa, pokoja koža itd. Sudeći po 
reakcijama polaznicima bilo je interesantno, a i dvije mačke pravile su nam društvo.
Potom je uslijedio odlazak duboko u lovište. Ukrcavamo se u kombi i SUV i krećemo. 
Putem susrećemo lovce. Nedjelja je pa su i oni na terenu. Zastajemo kod prve čeke, gdje 
nas čekaju i drugi lovnogospodarski objekti: solišta, hranilišta, pojilišta i slično.

prva čeka                                                                                                                  hranilište za srne     
Pogled iz klupe

7

Učilište Las

Lovačka škola “Diana”

 

 

Dean precizan u opisu                                                

                                                                                                                           povratak
Pogled iz klupe

8

Učilište Las

Lovačka škola “Diana”

Oružje

N akon kratke pauze uslijedio je i drugi dio terena koje je održao profesor Radmilović.

Rukovanje vatrenim oružjem i gađanje lovačkim karabinom CZ 8x57. Svaki polaznik 
morao se popeti na čeku i uz nadzor prof. Radmilovića vježbati gađanje na 100 metara. 
Bilo je i onih koji su htjeli prvi biti u gađanju. Puška je preciznija ako je cijev hladnija!
No ruke su se najviše tresle, a srce ubrzano kucalo onima koji su prvi puta pucali iz dugog 
vatrenog oružja.
 
 Pištoljem i revolverom već smo gađali u         
 streljani. Karabin je sasvim nešto drugo.       
 Moćno oružje s oko 2000 joula snažnim    
 projektilom. Za usporedbu pištoljski metak 
 dugi 9 na izlazu iz cijevi ima nešto    
 manje od 500 Joula.
 Polaznici škole su se izmjenjivali u gađanju.  
 Jedan dio je pratio događaje vezane uz      
 gađanje, a ostali su prionuli pripremi 
roštilja. 
 
 Po završetku nastave imali smo prilike 
 vidjeti i prave lovce s pravim ulovom. Tog 
 dana lovci su odstrijelili krmaču i vepra. 
 Krmaču smo vidjeli dok je vepar još bio u 
 šumi. Navodno je pogođen u trbušnu 
 šupljinu pa su s psom krvosljednikom otišli u 
 potragu za njime.
 
 Na slici oružje korišteno na nastavi: već 
spomenuti karabin 8x57, sačmarica bokerica
kalibar 12, revolver SPEC.38, pištolji u 
kalibru 9mm parabellum i HS XDM.

Pogled iz klupe

9

Učilište Las

Lovačka škola “Diana”

U učionici

T eorijska nastava održavala se u večernjim satima u prostorijama učilišta u 
Folnegovićevoj.

Započeli smo s biologijom divljači s Deanom uz potporu PowerPointa. Lovnogospodarski i 
lovnotehnički objekti, gospodarenje i lov divljači držao je gosp. Atelj uz videoprojekciju. 
Kinologiju i ekologiju Damir je ispredavao uz PowerPoint i za kraj prof. Radmilović  s 
oružjem i balistikom te zakonodavstvom uz pomoć rekvizita, kratkog i dugog vatrenog 
oružja.

Predavanja su u ovakvim slučajevima veoma važna. 
Nije to samo ispit koji se mora proći pa da sve poslije zaboravimo. Ipak nakon predavanja 
ostane nešto u glavi. Možda i ne možemo odmah reproducirati to što smo čuli ali ipak 
kada se ponovno susretnemo s tom materijom možemo je prepoznati. Ona nam onda nije 
nešto novo, poznata nam je. 
Pogled iz klupe

10

Učilište Las

Lovačka škola “Diana”

Ispit

O d terena do ispita prošlo je dva tjedna što je dovoljno da se pripremi gradivo. Tko je bio 

pažljiv na predavanju uvelike mu je olakšano učenje. 
Ispit je klasika, pismeni i usmeni dio. Prvi se sastoji od 50 pitanja, točne odgovore morali 
smo zaokružiti ili nadopuniti rečenicu. Barem 40 točnih odgovora potrebno je za prolaz. 
Usmeni je odmah nakon što se objave rezultati pismenog dijela ispita. Odgovara se pred 
ispitnim povjerenstvom (Konjević, Atelj, Radmilović, Curić). Izvlače se kartice pa koga što 
dopadne. Pitanja su iz svakog područja po jedno, ukupno ih ima šest.
Kratki odgovori i nisu nešto što se povjerenstvu dopada, ipak  odgovor treba biti malo širi 
ako želimo dobiti pohvalno klimanje glavom.
Reakcije povjerenstva na odgovor su otprilike ovakve:
Jedna rečenica – stisnute usnice, glave se naginju ulijevo. Druga rečenica – podignute 
obrve i pogled prema gore lijevo. Treća rečenica­ postoje naznake klimanja glavom, a pogled 
je sve više uperen direktno prema kandidatu. Dalje je sve bolje i bolje, otvara se 
konverzacija ili mini rasprava o izvučenom pitanju... Pohvala ne manjka ako su odgovori 
dobri. Tu i tamo padne koje potpitanje i gotovo. Pljesak , čestitke i sljedeći.
    

 

                                                                                                                               Marko odgovara

Pogled iz klupe

11

Učilište Las

Lovačka škola “Diana”

Dodjela diploma

Z avršetak lovačkog ispita održan je u restoranu, a na meniju je bila srnetina na lovački 
s njokima. Ugodan ambijent 
upotpunili smo ćaskanjem, 
čašicom aperitiva te potom 
gemištima, kojima smo zalili 
ukusan ručak.

Potom slijede govorancije. Iz 
predavačkog tabora govor je 
održao profesor Radmilović, 
dok je od strane polaznika 
govor uzvratio primarijus dr. 
Darije Đokić. Sve u svemu 
kratko, simpatično i s 
umjerenom kurtoazijom.

Uslijedila je dodjela diploma i 
uvjerenja o položenom 
lovačkom ispitu. Ponovno 
čestitke, pljesak , fotkanje i 
pomalo se bliži kraj. Još nas 
samo štrukle dijele od 
formalnog završetka škole.  

Pali su pozdravi, razmjenili se brojevi mobitela i do skorog viđenja!
Uzdravlje (s čašom u lijevoj ruci) i dobra kob!

Pogled iz klupe

12

Učilište Las

Lovačka škola “Diana”

Nastavni plan i program
SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA
RB

BROJ SATI

NASTAVNO PODRUČJE

TEOR.

VJEŽ.

UKUP.

1.

POVIJEST HRVATSKOG LOVSTVA, PRAVNI PROPISI U 
LOVSTVU, LOVAČKA UMJETNOST I LOVAČKA GLASILA

10

0

10

2.

PRIRODOSLOVLJE I BOLESTI DIVLJAČI

23

10

33

3.

GOSPODARENJE LOVIŠTEM I DIVLJAČI, NAČINI LOVA, 
LOVAČKA ETIKA I LOVAČKI OBIČAJI, SNALAŽENJE U 
PRIRODI, PRVA POMOĆ U LOVU

20

10

30

4.

LOVNA KINOLOGIJA

14

5

19

5.

LOVAČKO ORUŽJE STRELJIVO I LOVNA BALISTIKA

13

10

23

6.

OSNOVE EKOLOGIJE I ZAŠTITE PRIRODE

10

0

10

90

35

125

UKUPNO SATI

 
 

   Osnovna literatura je knjiga  
  “Osnove lovstva” grupe autora:
   S. Darabuš,
   I. Z. Jakelić
   D.Kovač
 
  Preko 400 stranica, taman!

Pogled iz klupe

13

Učilište Las

Lovačka škola “Diana”

Galerija

                                                                                            
                                                                                                                                  Zdravko, glavni organizator ro štilja

 
    Dolores, jedina polaznica                                  

                                                  
                                                  Dalibor, najbolji polaznik  škole, po znanju i gađanju

   Marko, voli vojnu povijest i lovstvo

                                                                                                                                     Marin, PR­ovac i fotograf  škole

                                                  

                                                                   
                                                          Darije,  naš doktor , orator i sportski strijelac

Pogled iz klupe

14

Učilište Las

Lovačka škola “Diana”

                                                 

                                                                                                                                            Ro štilj u lovačkoj kući

               Meta na strelištu nakon vježbe gađanja                         Pogled kroz optički ciljnik u lovištu Lekenik        
Pogled iz klupe

15

Učilište Las

Lovačka škola “Diana”

          

Učilište LAS, javna ustanova za obrazovanje odrslih, ZAGREB
ADRESA: Lopudska 2­a
TEL. / FAK S: 01 6188 881 
MOB: 098 458­299 i 091 6181­814
BANKA: Zagrebačka banka d.d.
ŽR: 2360000­1101405981
RAVNATELJ: Radmilović Rajko, prof.

LOVAČKA ŠKOLA "DIJANA" 
Folnegovićeva 10, Zagreb
Učilište LAS, javna ustanova za obrazovanje odrslih, ZAGREB, provodi programe osposobljavanja 
kadrova u lovstvu, temeljem Zakona o lovstvu, NN 140/05 i Pravilnika o osposobljavanju kadrova u  
lovstvu, NN 78/06, prema RJEŠENJU o odobravanju izvođenja navedenih programa Ministarstva 
poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva RH, klasa: UP/I­133­01/06­01/1, urbroj: 525­13­07­08  
od 5.ožujka 2007.godine. 
    PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA  LOVCA ­ 125 SATI 
    PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA  LOVOČUVARA  – 40 SATI 
    PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA  OCJENJIVAČA TROFEJA DIVLJČ I ­ 60

Pogled iz klupe

16