You are on page 1of 22

Pengenalan kepada perniagaan

a. Menyatakan dengan jelas pengenalan perniagaan


MATS Enterprise adalah sebuah perniagaan Milikan Tunggal yang
dimiliki oleh Muhd Ahnaf Taqiudin.Perniagaan ini dimulakan pada 1 Mac 2015 dengan
modal wang tunai simpanan sebanyak RM179333 dibankkan ke dalam PEACE
Bank.Aktiviti perniagaan yang dijalankan adalah menjual alat tulis dan buku.Premis
perniagaan ini beroperasi di No.9 Gerai MDBB Stesen Bas Serdang Kedah.Perniagaan
ini dibantu oleh 5 orang pekerja yang dibayar gaji sebanyak RM 1400 setiap seorang.
b. Menyatakan sebab-sebab memilih perniagaan.
MATS ENTERPRISE memilih perniagaan menjual pelbagai jenis alat tulis
dan buku kerana-;
i. Perniagaan ini milikan tunggal yang akan dimiliki oleh seorang pemilik sahaja.Untung
atau rugi perniagaan adalah dibawah tanggungan pemilik seorang sahaja.
ii. Alat tulis dan buku merupakan barang yang sangat diperlukan oleh pelajar yang
menetap di sekitar kawasan tersebut.
iii. Terdapat banyak sekolah yang berada di sekitar kawasan tersebut dan tiada perniagaan
buku dan alat tulis yang dijalankan di kawasan tersebut.
c. Menyatakan kelebihan memilih perniagaan tersebut.
Kelebihan-kelebihan menjalankan perniagaan MATS ENTERPRISE adalah
seperti berikut-;
i. Semua pelajar yang menuntut di sekolah-sekolah yang berhampiran memerlukan buku
dan alat tulis untuk menjalankan aktiviti pembelajaran di sekolah.
ii. Tiada perniagaan yang menjalankan aktiviti menjual alat tulis dan buku di sekitar
kawasan tersebut.
iii. Kedudukan perniagaan yang berada di kawasan yang mudah untuk dikunjungi oleh
pelanggan dan mempunyai kemudahan tempat letak kereta yang berhampiran.

d. Menyatakan risiko yang bakal dihadapi.


Risiko-risiko yang bakal dihadapi oleh MATS ENTERPRISE ialah-;
i. Sekiranya mengalami kerugian,kerugian tersebut terpaksa ditanggung oleh pemilik
seorang diri.
ii. Persaingan diantara kedai-kedai alat tulis dan buku yang terkenal seperti POPULAR,
HASANI Landmark Book dan lain-lain.

PROFIL PERNIAGAAN

Nama perniagaan

MATS ENTERPRISE

Nama pemilik

Muhd Ahnaf Taqiudin bin Suhaimi

Alamat perniagaan

No 12 Gerai MDBB,Stesen Bas Serdang Kedah,


09800 Serdang , Kedah.

Jenis perniagaan

Milikan Tunggal

Tempoh perakaunan

Setahun : 1 Mac 2015 29 Februari 2015

Tempoh rekod

Sebulan : 1 Mac 2015 31 Mac 2015

Modal perniagaan

RM 179333

Jumlah pekerja

5 Orang

Status perniagaan

Memulakan perniagaan

10

Nama dan alamat Bank

PEACE Bank Berhad / Lot 19 Jalan Senangin ,


Serdang , 09800 Serdang Kedah.

11

Nombor Akaun

012345678901234

LEJAR

TARIKH
2015
Mac
31

BUTIR

FO
L

Baki h/b

MODAL
TARIK
RM
H

BUTIR

FOL

RM

2015
Mac 1

Baki b/b

JA5

179333

Angkutan

JA5

455

179788

LA1

179788

179788
Apr 1

TARIK
H
2015
Mac
9
10

Apr

BUTIR

FOL

Tunai

JBT
5

Belian

JA5

Baki b/b

AMBILAN
TARIK
RM
H
2015
Mac
1500
31

Baki b/b

179788
LA2

BUTIR

FOL

Baki h/b

RM

1588

88
1588
1588

1588

BANK
TARIKH
2015
Mac
1
31

Apr

BUTIR
Baki b/b
Pelbagai Penerimaan

Baki b/b

FOL

RM

JA5
JTT
4

56743
76945

133688
73561

TARIKH
2015
Mac 31

LA11
BUTIR

FOL

RM

Pelbagai

JBT5

60127

Pembayaran
Baki h/b

73561
133688

TARIKH
2015
Mac
1
31

Apr

TARIK
H
2015
Mac

Apr

BUTIR

FOL

Baki b/b
Pelbagai
Penerimaan
Baki

JA5
1000
JTT4 32187

1 Baki b/b

FOL

JA5

1 Baki b/b

TARIKH
BUTIR
2015
Mac 1 Baki b/b
31 Kedai Komputer
SELES
Apr

TARIKH
2015
Mac 1

Baki

Baki

FOL
JA5
JA5

b/b

BUTIR
b/b

BUTIR

FOL

Pelbagai
Mac 31 Pembayaran
Baki
h/b

JBT5

LA12
RM

33187
867

b/b

BUTIR

TUNAI
RM TARIKH
2015

FOL
JA5

STOK
TARIK
RM
H
2015
Mac
26650
31

32320
867
33187

LA13
BUTIR

Baki

FOL

h/b

RM

26650

26650
26650

26650

ALATAN PEJABAT
RM
TARIKH
BUTIR
2015
60000 Mac 31
Baki h/b
2399

LA14
RM

FOL

62399

62399
62399

62399

LEKAPAN
RM
TARIKH
2015
22000 Mac 31

LA15
RM

BUTIR
Baki

h/b

FOL

22000

Apr

TARIKH
2015
Mac 1

Baki

b/b

BUTIR
Baki

b/b

FOL
JA5

22000
22000

22000

PERABOT
RM
TARIKH
2015
29000 Mac 31

LA16
RM

BUTIR
Baki

FOL

h/b

29000

29000

TARIKH
2015
Mac
31

29000

SUSUT NILAI TERKUMPUL ALATAN PEJABAT


BUTIR
FOL
RM
TARIKH
BUTIR
2015
Baki h/b

18000 Mac

Baki b/b

FOL

LA21
RM

JA5

18000

18000
Apr

TARIKH
2015
Mac
31

BUTIR

Baki h/b

Baki b/b

SUSUT NILAI TERKUMPUL LEKAPAN


FOL
RM
TARIKH
BUTIR
2015
3200

Mac

18000
18000

Baki b/b

FOL

LA22
RM

JA5

3200

3200
Apr

TARIKH
2015

BUTIR

Baki

3200
3200

b/b

PERUNTUKAN HUTANG RAGU


FOL
RM
TARIKH
BUTIR
2015

FOL

LA23
RM

Mac
31

Baki h/b

1060

Mac

Baki b/b

JA5

1060
Apr

TARIKH
2015
Mac
31

BUTIR

PULANGAN BELIAN
FOL
RM
TARIKH
2015

Baki h/b

373

Mac

1060
1060

Baki b/b

BUTIR

Baki b/b

FOL

LA24
RM

JA5

373

373
Apr

TARIKH
BUTIR
2015
Mac
31
Pelbagai Penghutang

Apr

Baki b/b

TARIKH
BUTIR
2015
Mac
31
Pelbagai Penghutang

Apr

Baki b/b

PULANGAN JUALAN
FOL RM TARIKH
2015
JPJ1

785

Mac 31

373
373

Baki b/b

BUTIR

Baki

FOL

h/b

LA25
RM

785

785
785

DISKAUN DIBERI
FOL RM TARIKH
2015
JTT
4
658 Mac 31

1060

785

BUTIR

Baki h/b

FOL

LA26
RM

658

658
658

658

INSURANS

LA54

TARIKH
2015
Mac 3

Apr

TARIKH
2015
Mac 11
31

Apr

TARIKH
2015
Mac
17
31

Apr

TARIKH
2015
Mac
25

Apr

TARIKH
2015
Mac

BUTIR
Bank

FOL

RM

JBT5

500

Tunai
Tunai Runcit

FOL
JBT5
BTR1

Bank
Tunai Runcit

FOL

JBT 5
BTR1

Bank

Baki h/b

500

DERMA
RM TARIKH
2015
500 Mac 31
30

BUTIR

FOL

Baki h/b

Mac 31

530

BUTIR

FOL

Baki h/b

2403

860

Mac 31

BUTIR

FOL

Baki h/b

BUTIR

FOL

Pendahuluan

JBT5

GAJI
RM TARIKH
2015
100 Mac 31

LA57
RM

2403

2403
2403

Baki b/b

LA56
RM

860

KADAR BAYARAN
FOL
RM
TARIKH
2015
JBT5

LA55
RM

530

ALAT TULIS
RM TARIKH
2015
800
60

RM
500

860
860

Baki b/b

BUTIR

FOL

530
530

Baki b/b

BUTIR

BUTIR

500
500

Baki b/b

BUTIR

TARIKH
2015
Mac 31

2403

BUTIR
Baki h/b

FOL

LA58
RM
6350

23
31
Apr

TARIKH
2015
Mac
29

Apr

TARIKH
2015
Mac
31

Apr

TARIKH
2015
Mac
31

Gaji
gaji

6250
6350
6350

Baki b/b

BUTIR

Tunai

Baki

JBT5

b/b

BUTIR

Tunai

Baki

FOL

FOL

JBT5

b/b

BUTIR

Baki h/b

6350

KOMISEN
RM
TARIKH
2015
1100

Mac 31

BUTIR

FOL

Baki h/b

LA59
RM

1100

1100
1100

1100

PROMOSI
RM
TARIKH
2015

LA60
RM

220

Mac 31

BUTIR

FOL

Baki h/b

220

220
220

220

DISKAUN DITERIMA
FOL RM
TARIKH
2015
1920

BUTIR

Mac 31 Pelbagai Pemiutang

FOL

LA27
RM

JBT5

1920

1920
Apr

TARIKH
2015
Mac
31

BUTIR

Baki

FOL

h/b

Baki b/b

PINJAMAN
RM
TARIKH
2015
6000

Mac

1920
1920

BUTIR

Baki b/b

FOL

LA31
RM

JA5

6000

6000
Apr

TARIKH
2015
Mac
31

BUTIR

Baki b/b

KEDAI KOMPUTER SELES


FOL
RM
TARIKH
BUTIR
2015

Baki h/b

2399

6000
6000

Mac 31

Alatan Pejabat

FOL

LA32
RM

JA5

2399

2399
Apr

TARIKH
2015
Mac
31

BUTIR

FOL

Baki h/b

JUALAN
RM TARIKH
2015
4776
9
Mac 31

2399
2399

Baki b/b

BUTIR

FOL

Tunai
Pelbagai Pemiutang

30314
17455

Baki b/b

47769
47769

4776
9
Apr

TARIKH
2015
Mac
1

BUTIR

Baki

b/b

KOMISEN DITERIMA
FOL
RM
TARIKH
2015
JA5

1250

Mac 31

LA41
RM

BUTIR

Tunai

FOL

LA42
RM

JTT4

1873

31

Baki

h/b

623
1873
Apr

TARIK
H
2015
Mac
31

Apr

TARIKH
2015
Mac 2

Apr

Bank
Pelbagai
Pemiutang

1 Baki

TARIKH
2015
Mac 6

Apr

BUTIR

TARIKH

Modal

Baki

Ambilan

JB5

13840

Baki h/b

Baki

FOL

FOL
JBT5

b/b

BUTIR

LA51
BUTIR

FOL

RM

JA5

88
24596

24684
24596

24684

ANGKUTAN
RM
TARIKH
2015
455
Mac 31

LA52
RM

BUTIR

FOL

Baki h/b

455

455
455

b/b

Bank

b/b

JBT
5

FOL

JA5

BUTIR

Baki

BELIAN
TARIK
RM
H
2015
Mac
10844
31

b/b

BUTIR

1873
623

455

SEWA
RM TARIKH
2015
2400 Mac 1

BUTIR
Baki
Baki

b/b
h/b

FOL
JA5

2400
1200

FOL

POS
RM TARIKH

LA61
RM
1200
1200
2400

BUTIR

FOL

LA69
RM

2015
Mac
31

Apr

BTR
1

Tunai Runcit

Baki

b/b

BUTIR

Mac 31

Tunai Runcit

TARIKH
2015
Mac

Baki

Baki

5
19

b/b

TARIKH
2015
Mac
1

32850

Jualan

JJ3

2150

Jualan

JJ3

5700

Apr

Baki

Baki

b/b

b/b

FOL

Baki h/b

209

Mac

LJ1
BUTIR

Bank
Diskaun Diberi

Bank
Diskaun Diberi
Pulangan Jualan
Baki h/b

KEDAI ALAT TULIS DAN BUKU BOON


FOL
RM
TARIKH
BUTIR
2015
JA5

3500

3500
3500

LA70
RM

209

FOL
JTT
4
JTT
4
JTT
4
JTT
4
JPJ1

40700
7190

b/b

BUTIR

BUTIR

ADAM BOOKSTORE
TARIKH
FOL
RM
2015
JA5

Baki

14

209
209

11
31
Apr

h/b

14

BELANJA AM
FOL
RM TARIKH
2015
BTR
1
209 Mac 31

b/b

BUTIR

Baki

14
14

TARIKH
2015

Apr

14

2015
Mac
31

Mac

31

Baki h/b

FOL

RM
20337
415
11885
243
630
7190
40700

LJ2
RM

3500

3500

TARIKH
2015
Mac
1
16

Apr

TARIKH
2015
Mac
12
22

Apr

TARIKH
2015
Mac 4
31

TARIKH
2015
Mac 11
12
31

PERNIAGAAN CEMERLANG
FOL
RM
TARIKH
BUTIR
2015

BUTIR

Baki

b/b

Jualan

Baki

14150 Mac

17

Bank

JJ3

3820

25
31

Bank
Baki

JTT
4
JTT
4
h/b

17970
2247

b/b

BUTIR

DANIEL BOOK AND STATIONERY


FOL
RM
TARIKH
BUTIR
2015

Jualan
Jualan

Baki

JA5

FOL

JJ3
JJ3

b/b

5570 Mac 17
215
31

Pulangan Jualan
Baki h/b

JPJ1

5785
5630

XAVIER BOOKSTORE
BUTIR
FOL
RM
TARIKH
BUTIR
2015
Bank
JBT5
26885 Mac 1 Baki b/b
Diskaun Diterima JBT5
1415
Belian
Baki h/b
6700
13 Belian
35000
Apr
1 Baki b/b

BUTIR
Pulangan Belian
Bank
Diskaun Diterima
Baki h/b

FOL

KEDAI BUKU YAKIN


TARIKH
FOL
RM
2015
BUTIR
JPB1
373
Mac 1 Baki b/b
JBT5
9595
9 Belian
JBT5
505
3357

LJ3
RM

8388
7335
2247
17970

LJ4
RM

155
5630
5785

FOL
JA5
JB3
JB3

LB1
RM
28300
4500
2200
35000
6700

LB2
FOL
JA5
JB3

RM
10100
3730

IMBANGAN DUGA

13830
Apr

TARIKH
2015
Mac
31

BUTIR

Baki

3410

BUTIR

FOL

LB3
RM

JB3

3410

1 Baki

PERNIAGAAN ALISSA
FOL
RM
TARIKH
2015

h/b

b/b

13830
3357

Mac 27

Belian

3410
Apr

Baki

3410
3410

b/b

MATS ENTERPRISE
IMBANGAN DUGA PADA 31 MAC 2015
BUTIR
Buku Tunai Runcit
Modal
Ambilan
Bank
Tunai
Stok
Alatan Pejabat
Lekapan
Perabot
Susutnilai Terkumpul Alatan Pejabat
Susutnilai Terkumpul Lekapan
Peruntukan Hutang Ragu
Pulangan Belian
Pulangan Jualan
Diskaun Diberi
Diskaun Diterima

FOLI
O
BTR1
LA1
LA2
LA11
LA12
LA13
LA14
LA15
LA16
LA21
LA22
LA23
LA24
LA25
LA26
LA27

DEBIT

KREDIT

87
179788
1588
73561
867
26650
62399
22000
29000
18000
3200
1060
373
785
658
1920

Pinjaman
Kedai Komputer SELES
Jualan
Komisen Diterima
Belian
Angkutan Keluar
Insurans
Derma
Alat Tulis
Kadar Bayaran
Gaji
Komisen Dibayar
Promosi
Sewa
Pos
Belanja Am
Adam Bookstore
Kedai Alat Tulis dan Buku Boon
Perniagaan Cemerlang
Daniel Book And Stationery
Xavier Bookstore
Kedai Buku Yakin
Perniagaan ALISSA

LA31
LA32
LA41
LA42
LA51
LA52
LA54
LA55
LA56
LA57
LA58
LA59
LA60
LA61
LA69
LA70
LJ1
LJ2
LJ3
LJ4
LB1
LB2
LB3

6000
2399
47769
623
24596
455
500
530
860
2403
6350
1100
220
1200
14
209
7190
3500
2247
5630

275799
SENARAI PELARASAN
A)

Stok akhir
Kos barang untuk dijual = 23650+(24596-373-1921)=45953
Stok akhir
= 57% X 45953
= RM 2613

B)

i. Susut Nilai Alatan Pejabat


= 60000 X 10% X 1/12
=RM 500

ii. Susut Nilai Perabot


= 29000 2000 X 1/12
6 tahun
= RM 375
iii. Susut Nilai Lekapan
= (22000 32000 X 10%) / 12
= RM 157

C)

Peruntukan Hutang Ragu


= 18567 X 7%

6700
3357
3410
275799

D)

E)

F)

G)

= RM 1300
Hutang ragu = 1300 - 1060
= RM 240
i. Belanja Terakru 1
promosi = 220 + 200 = RM 420
promosi terakru = RM200
ii. Belanja Terakru 2(belanja telefon )
kadar bayaran = 2403 + 120 = RM 2523
kadar bayaran terakru = RM 120
Belanja Terdahulu
500/5 = RM100
Terdahulu = 500 100 = RM 400
Hasil Terakru
Komisen diterima = 623 +400= RM 1023
Komisen diterima terakru = RM 400
Pembetulan Kesilapan
i Satu item kesilapan tidak ketara
Dt : ak.alat tulis RM 88
Kt : ak.ambilan RM 88
Pembetulan Kesilapan
ii Satu item kesilapan ketinggalan catatan
Dt : ak.ambilan RM 300
Kt : ak.belian RM 300

JURNAL AM PELARASAN
JURNAL AM
TARIKH
2015
Mac 31

BUTIR
Susut nilai alatan pejabat
Susut nilai terkumpul alatan pejabat
(susut nilai pejabat diselaraskan 10%
mengikut kaedah garis lurus)
Susut nila lekapan
Susut nilai terkumpul lekapan
(susutnilai lekapan diselaraskan 10%
kaedah baki berkurangan)
Susut nilai perabot

FOL

DEBIT
(RM)
500

JA6
KREDIT
(RM)
500

157
157

F) LEJAR PELARASAN
SUSUT NILAI ALATAN PEJABAT
FOL
RM
TARIKH
BUTIR

TARIKH

BUTIR

TARIKH

SUSUT NILAI TERKUMPUL ALATAN PEJABAT


BUTIR
FOL
RM
TARIKH
BUTIR
Mac 31 Baki b/b

FOL

FOL

LA
RM

LA21
RM
18000

TARIKH

TARIKH

TARIKH

TARIKH

TARIKH

TARIKH

BUTIR

SUSUT NILAI PERABOT


FOL
RM
TARIKH
BUTIR

BUTIR

SUSUT NILAI TERKUMPUL PERABOT


FOL
RM
TARIKH
BUTIR

BUTIR

SUSUT NILAI LEKAPAN


FOL
RM
TARIKH
BUTIR

BUTIR

SUSUT NILAI TERKUMPUL LEKAPAN


FOL
RM
TARIKH
BUTIR
Mac 31 Baki b/b

BUTIR

PERUNTUKAN HUTANG RAGU


FOL
RM
TARIKH
BUTIR
Mac 31 Baki b/b

BUTIR

FOL

HUTANG RAGU
RM
TARIKH

BUTIR

FOL

LA
RM

FOL

LA
RM

FOL

LA
RM

FOL

LA22
RM
3200

FOL

LA23
RM
1060

FOL

LA
RM

TARIKH

TARIKH

TARIKH

TARIKH

TARIKH

BUTIR

BUTIR

BUTIR

BUTIR

BUTIR

FOL

FOL

FOL

FOL

FOL

RM

RM

RM

RM

RM

TARIKH

TARIKH

TARIKH

TARIKH

TARIKH

BUTIR

BUTIR

BUTIR

BUTIR

BUTIR

FOL

LA
RM

FOL

LA
RM

FOL

LA
RM

FOL

LA
RM

FOL

LA
RM

TARIKH

TARIKH

TARIKH

TARIKH

TARIKH

BUTIR

BUTIR

BUTIR

BUTIR

BUTIR

FOL

FOL

FOL

FOL

FOL

RM

RM

RM

RM

RM

TARIKH

TARIKH

TARIKH

TARIKH

TARIKH

BUTIR

BUTIR

BUTIR

BUTIR

BUTIR

FOL

LA
RM

FOL

LA
RM

FOL

LA
RM

FOL

LA
RM

FOL

LA
RM

TARIKH

TARIKH

BUTIR

BUTIR

FOL

FOL

RM

RM

TARIKH

TARIKH

BUTIR

BUTIR

FOL

LA
RM

FOL

LA
RM