You are on page 1of 1

AKU

SEBUAH

BECA

Saya pengangkutan
tradisi
basikal beroda tiga.
Saya mempunyai dua tempat duduk dan ruang untuk
meletakkan barang. Saya unik kerana bergerak hanya
mengunakan tenaga manusia .saya menjiimatkan wang
dan dapat mengelakkan pencemaran udara.
Fizikal saya dihias supaya menarik untuk
perhatian pelancong. Diri saya juga diletakkan aat
pemain muzik dan lagu serta lampu bewarna-warni. Selain
itu langsir