You are on page 1of 2

Dch Ting Lo Sang Ting Vit

Bn ang c nhu cu dch ting Lo sang ting Vit, ting Vit sang ting
Lo ti cc cng ty dchthut uy tn, cht lng cao khng phi l iu d dng. V
trc tnh trng vng thau ln ln, xut hin rt nhiu cc cng ty dch thut n
theo xu th c m ra vi nhiu quy m v cht lng khc nhau.
Vy lm th no c th trin khai cc bn dch ting Lo vi cht lng tt nht
y? Hy Dch thut CNN gip qu khch gii p bi nhng l do sau:

Dch ting Lo sang ting Vit chun


xc, a chuyn ngnh dch thut ti
Dch thut CNN:
Hn 9 nm kinh nghim vi nhiu n lc khng ngng, cng ty chng ti lun cung
cp dch v dch thut vi mong mun l Dch thut CNN l s la chn tt nht
vi nhng cam kt hng u v tt nht cho khch hng.
CNN cung cp dch v dch thut v phin dch ting Lo sang ting Vit chun
v chuyn nghip trn tt c cc lnh vc t Ti chnh ngn hng, thng mi, du
lch, cng ngh thng tin, ngoi thng, lut, du kh, in t vin thng, y dc,
xy dng cam kt chun xc cho tng bn dch. Ngoi ra cn cng chng, dch
thut mi loi giy t ty thn, h chiu visa, cc loi hp ng, bng cp chng
ch, hc b, s , s h khu, S bo him, bng li xe, s ti khon ngn hng
v nhiu th loi khc.

Dch ting Lo sang ting Vit vi quy trnh dch


thut chuyn nghip nht
Vn phng dch thut CNN hin ang s hu nhng cng ngh dch hin i bc
nht th gii nh l: Trados, Wordsfast, Babylon v h thng qun l cht lng
thep tiu chun quc t nh No1 TMS (Translation Management System), No1
LQA(Language Quality Assurance), No1 ITS (Issue Tracking System) nhm h tr
chnh xc trong vic tra t vng chuyn ngnh v h tr dch thut a ngn ng,
ng thi nng cao tnh bo mt thng tin bn dch cho khch hng.

m bo tuuyt i thi gian dch ting Lo sang


ting Vit vi chi ph dch thut thp nht
Tri qua nhiu nm cung cp dch v dch thut v trin khai hng ngn d n dch
thut thnh cng cho cc doanh nghip, tp on ln trong v ngoi nc, Cng ty
dch thut CNN xy dng nn c h thng d liu b nh dch thut
ting Lo t thng mi, kinh doanh cho n nhiu chuyn ngnh k thut m
bo chun xc bn dch vi cht lng, tit kim ti 30% chi ph gip
khch hng ca chng ti ngy cng thnh cng hn, v xa i mi ro cn ngn
ng to s thun li nhiu hn cho giao thng v hi nhpChng ti lun m
bo c 98% cc bn dch khng b tr hn v thi gian.
Ngoi ra cn l cc cam kt c bit dnh tng khch hng nh:
Bo gi dch ting Lo tt nht th trng hin nay
Cam kt hng u: Hon tin 100% nu nh li sai trong bn dch
ting Lo ln hn 10%
Min ph giao nhn ti liu dch ting Lo trn khp cc tnh thnh c nc, m bo
khng tr hn thi gian nhn bn dch ca khch hng
C cc chng trnh u i c bit, v tri n ti khch hng lun ng h chng
ti.
i ng dch thut c chuyn mn cao, am hiu chuyn ngnh dch thut ting Lo.
Qu khch hy lin h ngay vi chng ti ngay hm nay nhn c nhng u
i v s t vn tn tnh nht!