You are on page 1of 1

Thu Dch V Thm T T Theo Di Gim St Chuyn Nghip

Cng ty dch v thm t Thnh Trung chuyn dch v thm t t iu Tra Theo Di Gim
St Mt uy tn chuyn nghip.
Dch v thm t t theo di gim st l hot ng nhm ghi nhn li nhng qu trnh hot
ng: thi gian chi tit u? i u? n u? lm g? gp ai ? v mt i tng no
v nhng thng tin s c tng hp tt c ri lm thnh mt tp bo co chnh xc nht.cng
ty bo v uy tn
Cng ty dch v thm t Thnh Trung s h tr cung cp thng tin y v chun xc nht
m bo ng yu cu ca doanh nghip cn tm.

Vi i ng thm t t c kinh nghim thc t v phong cch lm vic rt linh hot trong x
l tnh hung, Cng ty Thnh Trung s nhanh chng mang li mt kt qu tt nht cho doanh
nghip xa tan nhng nghi ng lm nh hng n vic t chc cng ty.
Cng ty Dch V Thnh Trung s gip g cho bn?
1. Gim st i tng nh: thng tin chi tit thi gian u? , i u? n u? ang lm g?
v gp ai ? trong mt ngy.
2. Lun m bo cung cp y thng tin chng c (hnh nh, video, ghi m,) lm i
chp. danh ba cong ty bao ve
3. Chng ti s bo co cng vic mt cch thng xuyn v u n cho qu khch hng
Cam kt ca Cng ty Dch V Thnh Trung?
Cng ty Dch V Thnh Trung l cng ty thm t t uy tn v c b dy kinh nghim trong
lnh vc thm t. Chng ti lun lm hi lng khch hng bng cht lng dch v tt nht.