You are on page 1of 2

PERANCANGAN URUS NIAGA

Bil.
1.
2.

Tarikh
2015
1 Ogos
2

3.

4.

5.
6.
7.

5
7
8

8.

10

9.

11

10

12

11.

14

12.
13.
14.

15
16
20

15.
16.

21
23

Urus niaga
Jualan tunai sebanyak RM1325

Dokumen
Bil tunai

Komponen
Jualan bersih

Belian secara kredit RM3500 daripada Kedai Alat Tulis Kong


(Pemiutang 1)
Jualan secara kredit kepada Kedai Dominan (penghutang 1)
sebanyak RM4750
Pulangan belian RM250 daripada Kedai Alat Tulis Kong
(Pemiutang 1)
Komisen diterima RM300 secara tunai
Jualan tunai sebanyak RM3200
Belian secara kredit daripada Kedai Alat Tulis Song (pemiutang 2)
sebanyak RM6800
Menerima tunai daripada Kedai Dominan (penghutang 1)
sebanyak RM2000 untuk menjelaskan semua baki hutang pada 1
ogos 2015
Jualan secara kredit kepada Aminah Trading co. (penghutang 2)
Sebanyak RM5750
Pulangan jualan kepada Aminah Trading Co(penghutang 2)
sebanyak RM150
Membayar cek bernilai RM1000 kepada Kedai Alat Tulis Song
(pemiutang 2)
Ambilan barang niaga bernilai RM20 untuk kegunaan anaknya
Belian tunai dengan cek yang bernilai RM1000
Jualan tunai kepada SMK Tung Tung yang bernilai RM4000
secara tunai
Deposit tunai RM5000
Menerima sekeping cek bernilai RM1050 daripada Aminah
Trading Co (penghutang 2) untuk menjelaskan semua hutangnya

Invois

Kos Jualan

Invois

Jualan bersih

Nota kredit

Kos Jualan

Resit
Bil tunai
Invois

Penerimaan
Jualan bersih
Kos jualan

Resit

Penerimaan

Invois

Jualan bersih

Nota kredit

Jualan bersih

Resit Rasmi

Pembayaran

Memo
Bil tunai
Bil tunai

Ambilan
Kos jualan
Jualan bersih

Slip wang tunai


Resit

Catatan kontra
Penerimaan

17.

24

18

25

19

27

20
21

28
28

22

29

23

29

24

30

25

30

pada 1 Ogos 2015


Belian secara kredit daripada Tiong Huat Trading Co (pemiutang Invois
3) sebanyak RM5640
jualan kredit kepada Kedai Minah (penghutang 3) sebanyak
Invois
RM5050
Membayar wang tunai sebanyak RM2500 kepada Kedai Alat Tulis
Kong (Pemiutang 1)
Sewa dibayar dengan cek sebanyak RM800
Membeli sebuah komputer secara kredit daripada Cyber Computer
Trading Co(pemiutang 4) sebanyak RM2500
Membayar cek kepada Kedai Alat Tulis Song (pemiutang 2) yang
bernilai RM2000
Terima cek daripada Aminah Trading Co (penghutang 2)yang
bernilai RM3000
Membayar gaji kepada En Narong dengan cek yang bernilai
RM1300
Mengeluarkan tunai ke dalam bank sebanyak RM500

Kos jualan
Jualan bersih

Resit Rasmi

Pembayaran

Baucer pembayaran
Invois
Resit Rasmi

Pembayaran
Perolehan aset bukan
semasa
Pembayaran

Resit Rasmi

Penerimaan

Baucer pembayaran

Pembayaran

Keratan cek

Catatan kontra