You are on page 1of 25

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS DARUL AMAN


SCE 3143 : SAINS, TEKNOLOGI
DAN MASYARAKAT

____________________________________________________
NAMA
| YUSNITA BT YAHYA
NO MATRIK | G0611/666
NO KAD PENGENALAN | 781104-02-5224
KUMPULAN | PENGAJIAN SAINS 2
TUGASAN | PEMBENTANGAN LAPORAN BERASASKAN PROJEK

PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK

____________________________________________________

P E N C E MARAN B U N YI

ISU KAJIAN
Pencemaran bunyi di sekitar Dataran Paris, Jalan Medan
Bandar, Alor Setar yang terhasil daripada aktiviti audio
kereta.

RAKAMAN I

RAKAMAN II

LOKASI KAJIAN
Dataran Paris ini terletak di Jalan Medan Bandar, Alor Setar .

PANDANGAN DARI
SATELIT

Masjid Zahir

Dataran Paris

OBJEKTIF KAJIAN
Mengenalpasti sistem audio menjadi punca kebisingan utama.
Mengenalpasti bagaimana kesan kebisingan mempengaruhi
keselesaan pengunjung Dataran Paris.

INSTRUMENT KAJIAN
Kaji selidik
Soalan kaji selidik disediakan untuk mendapatkan data reaksi
pengunjung Dataran Paris tersebut terhadap kebisingan.

BORANG KAJIAN

BORANG KAJIAN

KEPUTUSAN KAJIAN

Rajah 5.8 : Pendapat tentang Masalah Kebisingan di


Kawasan Tersebut

Rajah 5.9 Punca kebisingan daripada audio kereta

h 5.10 : Kesan Kebisingan

KEPUTUSAN KAJIAN

Rajah 5.11 : Tempoh paling bising

Rajah 5.12 : Masa paling bising

HURAIAN ISU
Berfokus kepada kebisingan yang dihasilkan daripada bunyi
sistem audio kereta yang mana berkait dengan kebisingan
komuniti dan reaksi masyarakat terhadap kebisingan.
Pencemaran bunyi menyebabkan ketidakselesaan kepada
para pengunjung Dataran Paris dan sekaligus mengganggu
aktiviti riadah mereka bersama keluarga.
Hasil daripada pemantauan yang dibuat, dapat dikenal pasti
punca utama berlakunya pencemaran bunyi ini adalah
disebabkan oleh bunyi sistem audio kereta yang dipasang
terlalu kuat.

FAK TO R
PE N C E M AR AN
B U NYI

Tiada tindakan dari


pihak berwajib.

Bunyi yang kuat


daripada sistem
audio kereta dari
sekumpulan
himpunan
kenderaan di
perkarangan Balai
besar.

Bunyi enjin
menderam ketika
sistem audio
dipasang.

Mempunyai sikap
mementingkan diri
sendiri.

Tiada kesedaran
tentang kesan
penghasilan bunyi
yang kuat
Tidak ada
keprihatinan dan
sensitiviti terhadap
masyarakat
sekeliling

Kesan Terhadap Masyarakat


Sekeliling Terutamanya Orang
Yang Berada Di Perkarangan
Dataran Paris Itu.

IMPAK / KESAN

Pelanggan/
perkerja di premis
kedai

Pengunjung/
pelawat kawasan
bersejarah

Tidak tenteram

Sentiasa tidak
selesa berjual beli

Tidak khusyuk
ketika melakukan
ibadah.

Terganggu bunyi
berdentum dan
berderam.

Suasana yang
dianggap romantik
dan nyaman
terganggu.

aah masjid

Terganggu dengan
kelantangan bunyi dari
audio yang berancak
laju dan kuat.

Pencemaran bunyi yang negatif selalu menstimulasikan


mekanisme pertahanan badan manusia yang mengakibatkan
rembesan adrenalina (hormon) dan respons-respons fisiologi
lain walhal ketiadaan keadaan yang membahayakan.
Mengganggu komunikasi antara manusia., mengganggu tidur
dan seterusnya menjejaskan kestabilan mental dan mengganggu
proses mental, iaitu pemikiran dan pemusatan perhatian susah
dilakukan.

Cadangan penambahbaikan/
penyelesaian
Menyediakan tapak baharu untuk pengunjung berkereta jauh
dari tempat ibadah.
Menyediakan tempoh masa yang berjadual untuk aktiviti yang
berkaitan dengan bunyi.
Pihak berkuasa perlu dikawal dengan sebaik mungkin untuk
memastikan undang-undang yang sedia ada seperti yang
terkandung dalam akta alam sekeliling 1974 dipatuhi oleh
pengunjung berkereta tersebut.

Cadangan penambahbaikan/
penyelesaian
Kesedaran sivik dikalangan masyarakat pada semua peringkat umur
amat penting untuk mengawal masalah ini daripada terus merebak.

Pihak sekolah harus berusaha mengadakan kempen dan memberi


imformasi kepada orang awam serta pelajar pelajar tentang betapa
seriusnya pencemaran bunyi yang sedang berlaku di negara kita.
Pihak berkaitan juga harus berusaha meyemaikan perasaan cinta
kepada alam sekitar dalam kalangan ahli masyarakat untuk
mewujudkan masyarakat yang tanpa pencemaran.

DAPATAN KAJIAN HASIL


DARIPADA TEMUBUAL
BERSAMA JABATAN ALAM
SEKITAR

TEMUBUAL BERSAMA PEGAWAI JAS

RUJUKAN
1.

Jabatan Alam Sekitar, Kajian Sosial Pencemaran Bunyi Bising 1983,


Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar (tidak diterbitkan)
2. Nor Azlin Binti Johari. (2006). Kebisingan daripada Pembinaan dan
Kesannya. UniversityTeknologi Malaysia (hlm. 26-28). Kuala lumpur:
Universiti Teknologi Malaysia.
3.
Jasman Ahmad dan Siti Razmah Idris, 1996. Pencemaran Udara dan
Bunyi. Mikamas.
4. Jasiman Ahmad. 1996. Pencemaran Alam Sekitar, Siri Pencemaran Alam.
Eddiplex Sdn Bhd, Kuala Lumpur.
5.
Mansor Ibrahim dan Mohd Asri Abu Bakar, 1997. Pencemaran Bunyi
Bising, Universiti Teknologi Malaysia, Johor.

S E K IAN
TE R I MA KAS I H