You are on page 1of 1

En.

Syed Azman
Pegawai Jabatan Hal Ehwal Pelajar.
Institut Pendidikan Guru Raja Melewar Seremban
Jalan Sikamat, Karung Berkunci No. 43, 70400 Seremban,
Negeri Sembilan.
_________________________________________________________________________
Suresh A/L Panner Selvam
840611-10-5795
Unit: Pendidikan Muzik Sem 4
Ambilan Jun 2013

09 March 2015

Tuan,
Per: Rayuan Untuk Mengurangkan Kompaun

Merujuk perkara di atas, memaklumkan bahawa saya Suresh A/L Panner Selvam dari Unit
Pendidikan Muzik ingin membuat rayuan untuk mengurangkan duit kompaun saya.
2. Dengan dukacitanya dimaklumkan bahawa saya telah melakukan kesalahan tatatertib
atas jenis kesalahan mengenai sahsiah pelajar tidak memotong rambut mengikut peraturan
IPG dan dikenakan hukuman denda sebanyak Rm 50.00.
3. Oleh itu, saya ingin membuat rayuan kepada tuan supaya mengurangkan kompaun nilai
yang dikenakan. Saya berharap tuan mempertimbangkan permohonan saya. Segala
kerjasama tuan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Sekian

Yang benar,

(SURESH A/L PANNEER SELVAM)