You are on page 1of 1

LAPORAN PELAKSANAAN LATIHAN FROG VLE SEKOLAH

SEKOLAH: SK SINAR BAHAGIA, FELDA TAIB ANDAK


KOD SEKOLAH: JBA8001
NAMA PELAPOR: EN. RAZIF BIN ABDUL RAHIM
TARIKH LATIHAN: 29 MAC 2015

MASA: 12.00 pm 1.30 pm

BIL PESERTA: 5 (guru)

BIL JURULATIH: 1

LAPORAN RINGKAS:
Satu latihan pembugaran Frog VLE telah diadakan untuk guru-guru baharu di SK Sinar
Bahagia. Seramai 5 orang guru baharu telah diberikan tunjuk ajar mengenai pembinaan
Dashboard persendirian, penerangan mengenai Apps yang terdapat di dalam VLE dan juga
pembinaan SITES. Sesi kali ini berjaya dilaksanakan, dan diharapkan mereka boleh menjadi
pembimbing kepada rakan-rakan guru yang lain.

GAMBAR:

Disediakan oleh:

Disahkan oleh:

........................................

........................................

Nama: En. Razif bin Abdul Rahim

Nama:

Jawatan: Guru Penyelaras Bestari

Jawatan:

Tarikh: 1 April 2015

Tarikh: