You are on page 1of 4

Bakya Mo Neneng

Bakya mo, Neneng, luma at kupas na


Ngunit may bakas pa ng luha mo, Sinta;
Sa alaala'y muling nagbalik pa
Ang dating kahapong tigib ng ligaya.
Ngunit, irog ko, bakit isang araw
Hindi mo ginamit ang bakya kong inalay?
Sa wari ko ba'y di mo kailangan
Pagkat kinupasan ng ganda at kulay.
Ang aking pag-asa'y saglit na pumanaw
Sa bakya mo, Neneng, na di pa nasilayan.
Kung inaakalang 'yan ang munting bagay,
Huwag itapon, aking hirang,
Ang aliw ko kailan man.

CARIOSA
Ang pangarap ko sa pag-ibig
Ay maging akin hanggang langit
Ang isang tapat kung gumiliw
Ang pagsuyo'y di mawawaglit
Matupad ko lamang ang nais
Hahamakin ko ang panganib
Sa pagkat ako'y cariosa kung umibig
II.
Ang puso laging malulumbay
Kung lilimutin mo
Ang pagsintang wagas aking mahal
Irog ko nahan ang pag-asa
Ng tanging pagsintang
Wari'y magdurusa
III.
Panaligan mo aking giliw
Kailan ma'y hindi lilimutin
Ang iyong pagsuyo sa akin
Iingatan ko hanggang libing
Kung ako'y naging cariosa
Sa piling mo lang aking giliw
Ang pag-ibig ko ay asahang
Walang maliw.

AKO'Y KAMPUPOT
Ako'y kampupot
Na bagong sikat
Ang halimuyak
Sadyang laganap
Kaligayahan sa bawa't oras
Man din ang nais
Tanging paglingap
Kaya't noong minsan
Ay napakinggan
Isang binatang
Nananambitan
Puso kong taglay
Lubhang pihikan
Ay narahuyo sa panawagan.
Refrain:
Nasaan yung pangarap
Ng paglalambingan
Tangan na ng aking hirang
Alay ay kaligayahan
Kay tamis nga naman
Mabuhay 'ta sa pagmamahal
Kung ang ligaya ay makakamtam
Sa habang buhay.