You are on page 1of 1

SENARAI SEMAK AKTIVITI KOKURIKULUM

TAHUN 2015
BIL

TARIKH

AKTIVITI

CATATAN

AKTIVITI

UNIFORM

KELAB

PERMAINAN

1.

19/1/15

Mesy. Agung

2.

28/1/15

K2

3.

4/2/15

K3

4.

11/2/15

K4

5.

25/2/15

K5

6.

4/3/15

K6

7.

11/3/15

K7

8.

25/3/15

K8

9.

5/8/15

K9

10.

12/8/15

K10

11.

26/8/15

K11

12.

2/9/15

K12

13.

30/9/15

K13

14.

3/11/15

PK 1

15.

4/11/15

PK 2

16.

5/11/15

PK 3

17.
18.
20.

/
/
/