K O K T E L “Š A N G A J”

Sastojci: šećer ru m (1 kaši ka) jaja (1 kom.) mleko (5 dl) van i i šećer (1 kesi ln ca)

N a či p ri re m e: n p U mikser stavite žu m an ce, šećer, va n i i šećer, m l ln eko i ru m . D o b ro i ešajte i rash l i O d b el n aca i šećera zm ad te. a u l p ajte sn eg . S i ajte ko ktel u čaše i u svaku d o d ajte u p malo snega.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful