You are on page 1of 4

Ruj Kami

:
Tarikh

:

Dekan
Fakulti …………………….
40450 Shah Alam
SELANGOR DARUL EHSAN

Y Bhg Prof,
PERMOHONAN PERSETUJUAN PIHAK FAKULTI MENGENAI CADANGAN
MENAWARKAN PROGRAM SEDIA ADA DI KAMPUS UiTM ………………………
Dengan hormatnya saya merujuuk kepada perkara tersebut di atas.
2.
Seperti sedia maklum UiTM sedang menggerakkan inisiatif memberikan
autonomi kepada kampus-kampus cawangan dan pada masa yang sama, Y Bhg Naib
Canselor sedang berusaha memastikan penawaran 300 program baru di seluruh sistem
UiTM. Untuk melaksanakan inisiatif ini, kami di kampus-kampus mempunyai dua
opsyen:

Penawaran program sedia ada di kampus Induk
Penawaran program baru.

3.
Setelah membincangkan perkara ini dengan pihak-pihak berkaitan, kami dengan
ini mencadangkan beberapa program yang kini dijalankan di kampus Shah Alam untuk
di tawarkan di kampus ini. (lihat Lampiran 1.0)
4.
Sehubungan itu, saya memohon pihak Y Bhg Prof untuk menimbang dan seterus
nya memberikan kepercayaan dan persetujuan kepada kami untuk menawarkan
program-program tersebut di kampus ini.
5.
Seterusnya dengan persetujuan Y Bhg Prof kami akan mendapatkan sesalinan
dokumen program yang berkaitan daripada pihak unit Hal Ehwal Kurikulum sebagai
lampiran kepada kertas kerja cadangan penawaran program sedia ada ini untuk di
bentangkan kepada Jawatan Kuasa Eksekutif (JKE) dalam masa terdekat.

Sekian..atau melalui email …………………………………..6. Ringkasan justifikasi menawarkan program sedia ada di kampus ini . Lampiran: 1.) Rektor Kampus…………………………………. s. Jika pihak Prof mempunyai sebarang pertanyaan sila hubungi Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik berkenaan iaitu …………………………di talian telefon ………………………. Yang Benar (PROF DR ……………………………………………. Timbalan Naib Canselor Akademik & Antarabangsa Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik Ketua Program …………………………………………………. Senarai Program yang dipohon 2..k. termia kasih.

0 SENARAI PROGRAM YANG DIPOHON NO NAMA PROGRAM KOD PROGRAM .LAMPIRAN 1.

 Jika pensyarah diperlu. . bagaimana atau apa strategi yang akan diguna untuk mengatasinya  Berikan jaminan bahawa kualiti program tidak akan terjejas. berikan bukti untuk menyokong perkara ini. bagaimana atau apa strategi yang akan diguna untuk mengatasinya  Berikan jaminan bahawa kualiti program tidak akan terjejas.LAMPIRAN 2.  Apa kelebihan yang kampus ini ada dana boleh dimanfaatkan untuk program ini?  Apa faktor-faktor tempatan yang menyokong kweujudan program ini nanti. berikan bukti untuk menyokong perkara ini. berikan bukti untuk menyokong perkara ini. NAMA PROGRAM AB123 PQ321 TM123 JUSTIFIKASI  Apa kelebihan yang kampus ini ada dana boleh dimanfaatkan untuk program ini?  Apa faktor-faktor tempatan yang menyokong kweujudan program ini nanti.  Jika pensyarah diperlu. bagaimana atau apa strategi yang akan diguna untuk mengatasinya  Berikan jaminan bahawa kualiti program tidak akan terjejas.  Jika pensyarah diperlu. 1.0 JUSTIFIKASI MENAWARKAN PROGRAM DI KAMPUS ………………………… NO 1. 2.  Apa kelebihan yang kampus ini ada dana boleh dimanfaatkan untuk program ini?  Apa faktor-faktor tempatan yang menyokong kweujudan program ini nanti.