You are on page 1of 10

FOGADÓ

Pszichoszociális Szolgálat

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Fogadó Pszichoszociális Szolgálat

KIMONDHATÓ.?!

Kiadja: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapesti Központ
Felelôs kiadó: Gyôri D. Lajos
Összeállították a Fogadó Pszichoszociális Szolgálat munkatársai
Grafika és tördelés: Barcsik Géza / Solymár Stúdió
Lektorálta: Laczkó Katalin és Kály-Kullai Károly
A szövegek egy része Ralf Schneider Suchtfibel c. könyvébôl való
(magyarul: Magyar Karitász Szenvedély? Betegség? címmel 1998)
Nyomdai munkák: Folprint Gyorsnyomda, www.folprint.hu
A kiadvány megjelenését az Országos Addiktológiai Intézet támogatta

akár úgy. Mindenkinek. feleségemet. AZOKNAK. Azoknak. Azoknak. 2. • Segíteni csak a gyengéknek kell. Minden embernek joga van az alkoholfogyasztás és az alkoholt fogyasztó családtag/ok által okozott veszélyek és ártalmak miatt a megfelelô gondoskodásra és kezelésre. Minden gyermeknek és fiatalnak joga van felnôtté válása során az alkoholfogyasztás negatív következményeitôl való védelemhez. AKIK SEGÍTSÉGET REMÉLNEK. 5. minden rendben lesz. vagy más okból nem fogyaszthat alkoholt. a családra és a társadalomra ható következményeirôl. Azoknak. aki nem akar alkoholt inni. vagy e-mailben: segits@kimondhato. és az alkoholfogyasztás negatív következményei ellen. barátja.hu Mihez van jogunk? A fiatalok jogai és az alkohol 1. az már sohasem szabadul.. Azoknak. TÉVHITEK .Kinek készült? Kinek írtuk. 3 . • Nekem már mindegy. joga van az ivás társadalmi nyomása elleni védelemre és absztinens életmódjának elfogadó támogatására. munkatársa fogyaszt. mikor hagyom abba. Szabad nem inni. Kérdéseiket. A MAI FIATAL FÉRFIAK HALÁLOZÁSI OKAIÉRT EURÓPÁBAN NEGYEDRÉSZBEN. már szenvedélybetegként. kéréseiket. hogy túl nagy a baj. TÚLADAGOLÁS.) • Úgysem tud segíteni senki. 4.. VAGYIS MINDEN NEGYEDIK EURÓPAI ÉS MINDEN HARMADIK MAGYAR FIATAL FÉRFI AZ ALKOHOL MIATT HAL MEG (BALESETEK.000 FIATAL HALT MEG AZ ALKOHOLFOGYASZTÁS KÖVETKEZMÉNYEI MIATT STOCKHOLM 2001. közösségében és munkahelyén a védelemre a balesetek. akik túl sokat szenvednek. édesapja. apámat. AKI AKI AKI AKI 2 MÁSOKAT ISMER: OKOS ÖNMAGÁT ISMERI: BÖLCS MÁSOKAT LEGYÔZ: BÁTOR ÖNMAGÁT LEGYÔZI: HÔS hangzik? Nem szabad inni. az erôszak. hogy fogyasztása már többször okozott komoly problémát. • Ha megtaláljuk az ivás okát. • Aki alkoholbeteg. vagy pedig egészségi. elhallgatnak. • Egyedül én menthetem meg. akik tehetetlennek érzik magukat. • Egyedül rajtam múlik. MAGYARORSZÁGON EGYHARMAD RÉSZBEN AZ ALKOHOL VONHATÓ FELELÔSSÉGRE. (Férjemet. Akár úgy. TÉVES GONDOLATOK • Aki egyszer az alkohol rabja lett. Minden embernek joga van a családjában. anyámat. Minden embernek joga van a megalapozott.hu www. 3.kimondhato. aki problémás kapcsolatba került az alkohollal. Azoknak. kinek állítottuk össze ezt a néhány oldalt? Mindenkinek. BÛNCSELEKMÉNYEK. akik nem merik szóvá tenni. túl sok alkoholt. Azoknak.) “AZ ALKOHOL AZ ELSÔ SZÁMÚ GYILKOSA A FIATAL EURÓPAI FÉRFIAKNAK”. észrevételeiket várjuk a 355-0337-es telefonon. édesanyja. akik még mindig nem hiszik el. és az alkoholos italok reklámozásától való védelemhez. részrehajlásmentes információra és nevelésre – az élet kezdetétôl fogva – az alkoholfogyasztásnak az egészségre. akik félnek. Azoknak. nem szeret senkit. 1999-BEN EURÓPÁBAN 55. akik hallgatnak. akik már már reményüket vesztik. Hogy • Az alkohol a hibás. hogy hozzátartozója. gyermekemet.

hogy aki ide bejön. Úgy érzi. Bántotta vagy zavarba ejtette már az iszákosság? 10. a barátom.hu 4 A Fogadó Törzsvendégei A Fogadó Törzsvendégei Az alábbiak egy rádiómûsorban hangzottak el. magányos. Telefon: 355-0337 email: segits@kimondhato. Itt mindenki megjárta a hadak útját. Hazudott már azért. Érezte már úgy. Azért érzem magam törzstagnak. úgyNagym sság? o v r ami a szívét nyomja. 6-7 éve alkoholproblémával és más jellegû szenvedélybetegséggel. Fenyegetôzött már így: "Ha nem hagyod abba az ivást. rendszert. körül. akikkel valamilyen oknál fogva hogy ez milyen hihetetlenül nehéz nem találja meg a hangot. Ennek a csoportnak pont az a legfontosabb összetevôje. hogy ez milyen amikor az embert sokan veszik mélység. külsô tényezôk. mert ez egy befogadó közösség. Fontolgatta már. vagy családban dolnak rólam mások. Gyakran utazott már ittas vezetôvel? 14. nyosság az. nincsenek olyan elvárások. mindenki tudja. “Törzstagnak érzem magam. tust. mert hogy éppen mindig az A legnagyobb magávolt a problémája. megjárta a hadak útját. mit gonban. Itt azzal kialakít magának egy szembesül az ember. Gondolt már arra. hogy ez milyen tragédia. Visszautasított már társasági meghívást félelembôl. akár anonim módon is segítségért.A családom. és abban en b k é t r hogy bejön. mond. Ha valaki milyennek szeretnésokat van egyedül. eljutott akár a legmélyebb pontra. viselkedése miatt? 6. Sokszor érzi magát dühösnek. nek ôk látni. 5 . A rádiómûsor CD-n is hozzáférhetô a Fogadóban. hogy a másik mennyit iszik? 2. elhagylak!" 8. elmaradtak programjai egy iszákos miatt? 7. hogy ha a másik szereti. és minidônként jól vagy Kismé zer? s y g denki elmondja – ha rosszul érzi magát. kérjük forduljon bizalommal hozzánk. Próbálta már titokban szagolni az ivó leheletét? 9. Voltak már pénzügyi gondjai a másik ivása miatt? 3. a kontakszituáció. amikkel szemben az ember a pótszereket kereste. Elromlott már a szabadsága vagy a társaság az ivás miatt? 1 1. o és nem kell magyarázkodni a Az igazi magányosság. azt a fajta együttélési helyzetet. de ó gy kben é t r é akarja egyáltalán –. hogy a rendôrséghez fordul segítségért bántalmazás miatt? 12. amikor hogy mit várnak az ember társaságtôlem mások. nem befolyásolják. amilyen vagyok. és az alkohol 1. hogy ha az ivó abbahagyná az ivást egyéb problémái is megoldódnának? 16. hogy elfedje a másik ivását? 4. az másiknak. abbahagyhatná az ivást a kérésére? 5. amire el lehet. Szégyellte már magát társa ivása. bár nálam már régebben idejárók is vannak itt. amikor ide bejön az ember itt nem kell alakoskodni. a barátom és az alkohol A családom. amiben ô jól érzi magát. rendszert. Gyakran meghiúsultak tervei. Nyugtalankodott már amiatt. zavartnak. és ezt nagyon hamar megszokja az ember. nincs aki megértené problémáját? Amennyiben bármelyik kérdésre igennel válaszolt. aggódásból? 15. elkeseredettnek? 17. Keresett már eldugott italokat? 13. elfogadnak olyannak.

de azt jól. Így növekszel nap mint nap. akkor pedig megemel. Ez a csoport számomra azt hozza. ha követni vágysz: Járj lassan. hogy felejtsünk – de utolértek minket a gondolatok.” Álmod úgy valósul meg. akkor nagyon hullámzó. titkod majd beérik. mert akkor tudják elhinni. úgy jutsz tovább! Ne sokat tégy. így gyarapszik mûved. ittunk. depressziókkal teli hangulata van. most jól vagyok és megtehetek valamit. nap mint nap. a barátságra ittunk E r i c a Jon – és ellenségek lettünk. lani se s m aka t. hogy na. hogy idônként nagyon happy. akkor szépen visszahúz. ittunk. hogy megoldjuk a problémákat – de csak egyre több lett belôlük. r róla. hogy jutottam ide. hogy megtaláljuk a helyünket a világban. ami a lényeg. hogy vagyunk. ha szánsz idôt a szépre. ittunk. hogy könnyebben tudjunk beszélni – de csak dadogtunk. amikor nagyon rosszul vagyok. hogy szabadok legyünk – és függôkké váltunk. ittunk. ittunk. hogy jól tudjunk aludni – és az éjszaka közepén felébredtünk. míg elérsz az égig. Tanác örömünkben ittunk so ha má t kér az em – és nyomorultul éreztük magunkat. hogy amikor az ember elindul a jó úton. ami azt jelenti. hogy a mennyben érezzük magunkat – és a poklok kínjait álltuk ki. hogy elfogadd és valóban megszeresd önmagad. idônként meg lent van a padló alatt. ittunk. ittunk. és hogy miért nem szabad még egyszer abba az irányba menni. A "Hogy vagy csoport" Ars poeticája A Fogadó Törzsvendégei Tegnap az idô kifordult magából és minden érthetetlenné vált: Boldogságunkban ittunk – és boldogtalanok lettünk. és túl jól vagyok. mit tettem eddig. ber. hogy még jobban talpra álljunk.A Fogadó Törzsvendégei Akkor egyszerûen arról tudunk beszélni. amit egyébként nem. akkor képessé leszel arra. Még egy nagyon fontos dolog. hogy elboldoguljunk az élettel Mit is mondott az asszony? – és a halált hívtuk meg. Hétrôl-hétre az ember szembesül azzal. 6 7 . amit nekem a csoport hozott. Példánk. Hogy egyet igyak és tízre menjek haza? Vagy tizet igyak és egyre menjek haza? Amikor a lelked mélyén élô szelíd bárányt sikerül összebékéltetned az ott tomboló vad oroszlánnal. ami a legnagyobb veszély a szenvedélybetegeknél. így gyarapszik mûved. de azt jól. Kôre követ. mi történik velünk. Csak így válhatsz a megbocsátás gyógyító eszközévé. Ne sokat tégy. milyen lehetôségeink vannak ahhoz. hogy ha eljövök ide. r az egy ismeri az együttlét örömére ittunk et de hal len megoldá – és összevesztünk.

Elsôsorban nem orvosi segítséget kívánnak nyújtani. No.egy olyan meghitt épület képe rajzolódik ki. a Csap utca 2. otthonos helyiség az I. A kábítószerezô fiatal nemegyszer a szülôk eltagadott konfliktusának a szimptómája. illetve pszichiáter is dolgozik a máltai Fogadóban. akit a máltaiak. A "nagyszobában" barátságos. s megerôsödve folytathatja útját. élete olyan sûrû erdôbe érkezett. A kitûzött órarend mutatja: csaknem minden nap "teltház" van. békés körülmények között – akár teázgatva vagy épp zeneszó mellett – van lehetôség elmélyült. Olyan vándorok számára. vagy újabb és újabb visszaeséseit is. A XII. vendégfogadásuk nem pusztán "beszédes". nem egy külön épület. Ahol – jó esetben – testileg-lelkileg megnyugodhat.. hogy milyen gócok akadályozzák életüket – amelyeknek az alkohol. hanem cselekvô példa: a közülünk elzuhant. lelki szemeim elôtt bizonyára irodalmi és filmemlékeim nyomán . Új Ember 2005. és sok erôt meríthetnek abból. harmóniájára való jó hatását kiaknázó csoportok gyûlnek össze a Fogadóban. 8 Fogadó nyílt Sokfelôl jönnek emberek. gyógyulását. hogy mindig a legmegfelelôbb helyre tudják irányítani az ôket felkeresô embereket. személyes párbeszédekre vagy épp csoportfoglalkozásokra. kerületben. Munkájuk. van. hanem befogadó szellemiségû hely. ahonnan nem lát kiutat.és családterápiát. Minden a családban kezdôdik. hozzátartozói vagy épp a zenének a lélek egészségére. melyet szenvedélybeteg emberek számára. földszintjén. családterapeuta. lerogyott emberek felemelése nem elméleti kérdés. – Minden a családban kezdôdik. amely a szó szakmai és átvitt értelmében is alacsony küszöbû intézmény: a belépéshez nem szükséges TB-kártya vagy orvosi beutaló. S nem is vendéglátóipariegység vagy szállás ez. akik mindig morognak. fogadó. szolgálatuk. ha úgy érzi. Fogadó nyílt Budán. hiszen jószerivel fél szavakból megértik a másik problémáját." Az önsegítô csoportokban a poklokat megjárt emberek a legtöbbet nyújthatják egymásnak. Frankó András idézte a megnyitó napján a segítô foglalkozásúak egyik alapigazságát: "Minden a családban kezdôdik. és bárki beléphet az ajtón. miután sikerült felismerniük. hogy a töviseknek vannak bimbói” (Alphonse Karr) 9 . konzultációt tartanak itt. hanem néhány meghitt. Van. A munkatársak rendszeres kapcsolatot tartanak fenn a hasonló szolgálatot végzô intézményekkel. Természetesen több szakember: pszichológus. akiket megtépáztak életük viharai. amelyben hosszú utazását megszakítva megpihenhet a fáradt vándor. azaz elsôdleges célcsoportjukat. S ez esetben a gyógyulás útja az ô gondjaikkal való szembesülésen keresztül vezet: az egész "rendszert". a családot "együtt mozduló" egységnek tekintik a szakemberek. A szenvedélybetegség is. akit a lelki elsôsegély telefonszolgálatok munkatársai irányítanak a Fogadóba. addiktológus. kerületi Márvány utcában található intézményükben a "máltaiak" már 2000 óta foglalkoznak az életük útján elakadt emberekkel. hanem lelki-szellemi támogatást. amikor a társas kapcsolatok sérülésének gondozásán fáradoznak. tisztázó. A gyógyulás is. A gyógyulás is. Ahogyan a Fogadó vezetôje. de ugyanolyan súlyos függôséget jelentô játékszenvedély "csak" a tünetei. Az otthonosan berendezett. a drogok vagy éppen a társadalmunkban egyre terjedô. A közelmúltban megnyílt Fogadó a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak már a második ilyen – pszichoszociális segítô – intézménye. Én hálás vagyok. a függôség örvényébôl való kikerülésük támogatására hoztak létre. “Vannak. Szigeti L. akik lelki menedékre.Fogadó nyílt Fogadó nyílt Ha azt mondom. Itt aztán elfogadó szakemberek segítségével találhatnak rá a folytatásra. jó szóra vágynak. feltöltôdhet. A szenvedélybetegség is. mert a rózsának tövisei vannak. akiket csakugyan vendégekként fogadnak. hajdan háziorvosi rendelôként mûködô helyiségekben a zaklatott lelkû ember is egyre jobban érezheti magát. önsegítô. Pár. Minden a családban kezdôdik. s folytatható utat keresnek. ha az ôszinte légkörben megismerik a többiek történetét.

ha már nem kifelé megsértésének érzi lehetôsége mutatva törekszik görcsösen a har• Elismerést vár azért. vagyis a teljes szociális környezetet. hogy a partner lett és egymással szemben tanúsított • Az alkohollal szembeni tehetetlenproblémáját nem tudja megoldani magatartását mutatja be. a felépülési ner vagy a gyerek számára az ná a konzekvenciát folyamat során elôfordulhat vissza• Minden szociális érintkezés elutalépés is. természetes • Saját szerepének felismerése kikapcsolódás és alvás • Bizalmatlanság a partnerrel szem• A család/partner igényeire való ben reagálás • Irritálja a környezet meg nem • Az önbecsülés lassan visszatér értése • A partnerrel való közösség • A partner absztinenciájára hiányának veszélye Az ábra azt is szemlélteti.• Szenilis magatartás a munkafának hajtana") egyszerûsített formában. higiénia) • Csüggedés és tehetetlenség a • Agresszív magatartás a partnervisszaeséskor rel/gyerekkel szemben • Növekvô testi és pszichés prob• Újabb ivópartnerek keresése lémák.beszélgetés elôl • Halál kívánása („bárcsak egy suk. lelki összeomlás lehetséges megnyilvánul alkoholfüggô és a hozzátartozó esetében különbözô módon megy • Agresszivitás a partnerrel szem• Az absztinencia kezdete/terápiás végbe. amit végig• Önsegítô/absztinens csoporthoz móniára és kiegyensúlyozottságra. A bemutatott folyamat pozitív ben. hogy levonsorrendben következnek be. alkoholmentes életmód utat mutat az értelmes életre. de nem feltétlenül a agresszió ellensúlyozása céljából sítása. és a • Kompetencianehézségek a család• Új remény kezdete. ruházkodás. Más • Senki nem érti. teli üvetozódik az egyénre. • Új. hogy a függôség nem korlá. a segítség utáni vágy pozitív fejlôdés. barátokat.Az alkoholbetegség és a gyógyulás folyamata AZ ALKOHOLBETEGSÉG ÉS A GYÓGYULÁS FOLYAMATA AZ ALKOHOLFÜGGÔK ÉS A TÁRSFÜGGÔK SZEMPONTJÁBÓL FÜGGÔ TÁRSFÜGGÔ • Alkalmi. hanem a kapcso• Egyre nagyobb változások a gek kiöntése latait is érinti. rezignáció lépések nem törvényszerûen ebben a • Pénzgondok. Minden túldimenzionált ajándékok a partpontnál ki lehet szállni. hogy min• Az érdeklôdés elvesztése den olyan lesz. a leszokás és a családi kapcsolatok helyrehozásának célhangulatot nem kell feltétlenül az keresése jaként. házas• Elsô kísérlet. a deficit fel. hogy ismét önállóan • A teljes vereség beismerése társat.szik. hogy a hozzátartozó csak akkor tud hatávonatkozó dicséretet saját • Megjelenik az új életmód sosan segíteni. hogy a partner nem könnyebbséget hozó italozás normális módon iszik • Társaságban gyakran szórakoztató. Az egyes helyen • Mély kétségbeesés. a lét vállalása holizálásban" – szerepbôl való kiszállásával lehetséges az önálló • Saját viszonya az alkoholhoz prob• A normális gondolkodás megjeszemélyiségekhez vezetô kétoldalú lémássá válik lenik ismét. 10 ÖSSZEOMLÁS A megbékélt. • Elsô sejtések. Ezzel az ábrával egy bonyolult folyamatot ábrázoltunk. mégis spontán • Fenyegetések anélkül. mindig a függô mellett REHABILITÁCIÓ 11 . A függôvel szembeni lényeges dolgokban • Félelem az agressziótól magatartásformák kiegészülhetnek • Az alkoholfogyasztásra vonatkozó és erôsödhetnek. kolcselekvô személlyé váljon légákat és fônököket értjük. amiért kudarcot valrészére lott. mint régen • A gondolatok gyakran keringenek • Intenzív próbálkozás a segítaz alkohol körül ségnyújtásra • Általános elhanyagoltság (evés. • Az alkohollal való problémás kapsziporkázó. aki (ismét) egyre önállóbb intézkedések elôkészítése megoldásnak mutatja az új. Az ábra elsôsorban azt • Egyre több nehézség a munkahelyen mutatja. beismerése „Társfüggô” alatt a szülôket. elbûvölô csolat idônként szóba kerül • Rendszeres italozás és a mennyiség • Az intéseket a partner kritikaként és növekedése akadékoskodásként fogja fel • Az ivás abbahagyására vagy • A felelôsség felvállalása az alkoholerôsebb kontrollálására irányuló lal járó nehézségekkel kapcsolatban akarat gyakori megtörése • Felmentés és ürügyek a partner • Szégyenérzet.• Jogosítvány elvesztése • Az alkohol kiporciózása. Az ábra a függô és • Pénzgondok alibik és magyarázatok összeomlása a társfüggô egymással. közös • Annak felismerése. • Az ideálok újra létrejönnek féltékenység a terapeutára • A felelôsség újbóli vállalása • A feszültség nem csökken • Kiépül a tartós barátságok köre • Beszélgetôpartnerek keresése • Felébred a régi és újabb érdek• Csoportlátogatás meggyôzôdés lôdés nélkül • Pozitív testi érzés. miért tart ki még szerektôl függô szenvedélybetegek esetében a folyamat hasonló. hogy a családi · Egy csoport/vagy tanácsadó feléletformát. családi elszigetelôdés nullpontig. Ez a fejlôdés az • Testi. egymás mel• Annak felismerése. ség sejtése. hanem önálló személyként cselekcsinált való csatlakozás Csak az absztinenciával. a hibát másban keresi • Az alkoholról való beszélgetést • A mértéktelen ivás letagadása • Az elsô emlékezetkihagyások egyre jobban megmérgezi a kritika • Gyakori kontrollvesztés • Kétségek a saját felismeréseit • Kiszámíthatatlan nagyvonalúság illetôen. Más utak és megoldások is alkoholfüggônek alárendelni elképzelhetôek és lehetségesek. gyerekeket. néha altató és nyugtató• Menekülés az alkoholról való szerek használata Mindkét oldalt a nyíl irányába olvas. de növekvô mértékû. az elválás • Lépések a gazdasági stabilizáció gondolatai átmenetileg megszûnnek felé • Kételkedés a terápia sikerében. bizonytalanság a partner • Az alkoholról való beszélgetés megítélésében kerülése • Növekvô feszültség és félelem a • Mentség találása a helyzetére váratlan eseményektôl • A megbízhatatlanság erôsödése • Idônkénti reménykedés. szexuális frusztráció leküzdése • Önsegítô vagy absztinens csoportban való közös részvétel • Beszélgetés a közös jövôrôl • A családi kapcsolatok lassú felépülése • Személyiségfejl_dés • A vágyak megvalósítása • A felelôsség közös vállalása TÁRSFÜGGÔ FÜGGÔ • Várakozó magatartás. erôsen le. társfüggôknek a "partner az alkoban és az új szerepek körül dolgozása. közös életvezetés kezdete • Óvatos közeledés egymáshoz.

az egész “Kimondható” füzet el akar venni Öntôl valamit? Nem akarunk elvenni Öntôl semmit.... .. . hogy Önnek mi a jó! AZT. egy olyan társadalomban. útját egy olyan világban folytatja..... Gyengesége állandó teher. Mindannyian tudjuk milyen sokat ér. . ÖN. ..... ... .. akkor egy hôssel találkozol.. szégyenkezés nélkül inni? SZABAD VÁLASZTANI: Alvászavarok Lehangoltság Kétségbeesés Oktalan félelem Hazugság Otthontalanság Lezüllés Impotencia Zaklatottság Megalázottság Undor Szeretetlenség vagy Józanság Óhajok megvalósulása Zavarmentes gondolkodás Alkotás Nyíltság Érdeklôdés Lehetôségek Erô Távlatok Megbecsülés Óriási tartalékok Derû Amikor egy szabadult iszákossal találkozol. . olyan környezetben. hogy bárki megmondja azt. hogy oldottnak érezzem magamat segített “kikapcsolni” lehetôvé tette. .. feloldotta a bennem lévô feszültségeket segített legyôzni a félelmeimet elegendô bátorságot adott ahhoz.. EGYETLEN EMBER TUDJA CSAK. Az alkohol.. . szellemi alkotókészséget adott szabadjára engedhettem az álmaimat megnyugtatott NEM SZÉGYEN használt álmatlanság ellen SZENVEDÉLYBETEGNEK LENNI. hogy ne érezzem annyira kirekesztettnek magam segített. . hogy bármikor abbahagyhatom? Még mindig azt hiszem? Hányszor kellett éppen amiatt újra innom. hogy visszahúzódjak és legyen egy kis nyugalmam segített a tehetetlenségérzetem és a dühöm kezelésében Úgy érzi.. . elszántan: holnaptól másként lesz? Hányszor nem tudtam lelkiismeret-furdalás. .. .. . ..... mégsem tudom megállni? Hányszor fogadkoztam némán. mert rájöttem.. amely nem érti meg. Tudnod kell: ô egy elsô osztályú ember! Friedrich von Bodelschwing 13 ... fôleg nem az alkoholt. . ... feldobott DE SZÉGYEN növelte teljesítôképességemet SEMMIT NEM TENNI ELLENE! gondtalanná tett segített alkalmazkodni elviselhetôbbé tette az egyébként elviselhetetlent (“a hétköznapokat”) segített. . 12 Az alkohol... .. HOGY MI A JÓ ÖNNEK.... hogy ez a néhány gondolat. amely siralmas tudatlanságában úgy érzi.. amely a helytelen ivási szokások világa... Alattomosan ott szunnyad benne a halálos ellenség. hogy megmondjam az igazságot segített a fájdalmak elviselésében társaságban oldottabbá tett segített a gátlásaim és félénkségem legyôzésében elaltatta a bûntudatomat és az önmagamnak tett szemrehányásokat ötletgazdaggá és humorossá tett fizikai erôt. . hogy lenézze és másodosztályú embernek tartsa csak azért.. ...... Milyen sokszor és milyen sokan akarták már mások megmondani mi a jó Önnek!? Ne engedje.Az alkohol.. Hányszor gondoltam már azt.. mert szembe mer úszni az alkohol árjával.. jogában áll.. .

Szüksége van rád! Szüksége a megértésedre. tehetetlenség. hogy mit csinálsz ma vagy holnap. támogatják az alkoholbeteg embert. minden attól függ. hogy elessen. hiába élik éveken át a kínok kínját valahogy. amit mûvelsz. iszik-e a másik. vagy mély békéért imádkozva másképpen viselkedni. Felelôsnek érzed magad? A másikért? És érted ki felelôs? Lehet-e más rajtad kívül? Ugye magadért csak te lehetsz felelôs. Ahogyan társad sem akart alkoholbeteggé lenni. ha megtaláltad? Próbáltál már fogcsikorgatva. általuk sehogyan sem értett törvények szerint. vagy mi tartja ennek a hálónak a kötelét? Hogyan. Vannak. szinte egyik napról a másikra. a szenvedés elmélyülésében. Nem is hinnéd. hiszen te is tudod. A gyógyulásban? Sajnos nem! A betegség. akiknek sikerült megszabadulniuk a hálótól! Legtöbbször úgy. Azért. Ha fel akarod áldozni magad. támogatásodra. ha megérezted. milyen nehéz az élet. máskor pedig. egyedül 15 . Elfojtod haragod. amit teszel.. hogy családod. a megmentôt. ki menti meg? Féltésbôl. amibe beleakadtál akaratodon kívül? Talán egyszer úgy érezted. viselkedése miatt? Mert normális családban szeretnél élni? Próbáltad már titokban szagolni a másik leheletét? Kerestél már eldugott italokat? És mit értél el vele. Lehet. Félsz. hiába rettegnek a nyíló ajtó mögött. kalimpálsz a hálóban teljes felelôsséged tudatában. magyarázatokkal táplálnak. belesodródtál. s persze rá. Hiszen már régen te felelsz mindenért. akik azt mondják. de nem akartad. Bár sokszor már a szagát is utálod. Szeretted volna bántani? Aztán lelkiismeret furdalás gyötört. hogy elfedd a másik ivását? Miért tetted? Mert szégyellted magad társad ivása. öleléssel. egyre jobban belegabalyodnak a szeretet és gyûlölet szélsôséges hálójába. magadra haragudtál. Akik “társuk” alkoholizálásától függnek Szégyen. Te magad is az italtól függsz. Miközben szabadulni szeretnének ezektôl. hazudtál-e már azért. bûntudat. Mások elméleteket gyártanak. vagy ellenkezôleg. Vagy még ma is úgy érzed. nincs senki. Mit számít ez most? Van. te vagy az üldözô. Ráadásul észrevétlenül. Neked is segítségre van szükséged? Képes vagy elfogadni? Vagy inkább tovább kapálózol. Van.Az alkohol. zol. neveltetésed miatt kerültél ilyen kilátástalan helyzetbe. Hogy jó kedved van. Úgy érzed. segíteni? Meddig tartott elhatározásod? Túl gyorsan kiborultál. De miért? Töprengésemben távoli beszélgetésbe kezdtem valakivel. aki alkoholfüggôvel él együtt: Mondd csak: Kifogásokat találtál-e. tudományos megközelítésekkel. aki azt mondja áldozat vagy. Néha az italra is. pénzért. mint egy háló. vajon hogyan érkezik meg hozzátartozójuk. hiszen egyre gyakrabban veszed észre. akkor az a te dolgod. szeretettel. aki azt mondja. és még mindig. aki megértené problémádat.. Nem engedheted elveszni! Ha te nem. hogy elvesszen. minden szándékuk ellenére is segítik. érthetetlen miért csinálod így. megértésbôl szôtt hálóval kell megakadályoznod. hogy van megoldás? Talán kívülrôl segíthet valaki. vacsorával várni. Nálad van a megoldás? Miközben egyszer úgy érzed mindent neked kell megoldanod. Talán a megmentô? Vagy csak balek? De ki kérdezte meg: neked mire volna szükséged? Neked ki segít? Mintha már nem is te tartanád azt a bizonyos hálót. hogy lehet. te húzhatod ki a mélybôl! Ráadásul már csak te. De ki. hogyan nem. hanem te is egy hálóban vergôdnél. Sokszor Te is megaláÚgy érzed. Elvesztetted türelmedet. Egyedül maradtál. hogy senki nem ért meg.. megüsse magát. családért. hogy belátták. hogy megmaradjon! 14 Az alkohol. teljesen abnormális. milyen sokan vannak. kedvét keresni. Mitôl könnyebbülnél meg? Mitôl könnyebbülnél meg? Nem olyan ez. gyerekekért. Hogy megmaradjon? Hol? Az általad szôtt hálóban? De hiszen akkor tôled függ! Te vagy a megmentôje. vagy sírsz. segíteni tudsz annak a másiknak. ártatlan vagy. mások szerint te tehetsz mindenrôl. aki megértené problémádat. Mégis hiába reszketnek minden nap.. A legjellemzôbb érzések. szeretetbôl. Ne szóljon bele senki! Elhiszed-e még. aztán üvöltesz. hogy mindenre képtelen vagy. nincs senki. minden rád szakadt. aggódásból. megaláznak.

Palotakert u. De milyen nehéz! Ennyi év után legalább annyira ismerôs volt. Ha lazul a háló. Ha együtt lettek a háló foglyai. Kossuth L. Sokan választják továbbra is a nehéz hálót. mások inkább a nehezebbnek látszó szabadságot. ha akar. amennyire szenvedés. "Aki szeret." Vagyis. Van. 2. Gróf Apponyi Albert u. hogy a szeretett szabad legyen a szeretôtôl. Telefon/fax: 355-0337 • Anonim tanácsadás • Egyéni és csoportos konzultáció. Így van. ha szabadabb leszel. Már magadat is féltheted. u. 42. és tegyen is ellene. szeretheted.. ha a másik már szabadult. Márvány u. Telefon: 29/413 432 3910 Tokaj. hanem lépjen is! Ahogyan te is.. az a szeretettnek a javát akarja. vagy egy hálószemet segítséggel elvágni? Himnusz az Élethez Az Élet egyetlen esély – vedd komolyan az Élet szépség – csodáld meg az Élet bolondság – ízleld az Élet álom – tedd valósággá az Élet kihívás – fogadd el az Élet kötelesség – teljesítsd az Élet játék – játszd az Élet érték – vigyázz rá az Élet vagyon – használt fel az Élet szeretet – add át magad az Élet titok – fejtsd meg az Élet ígéret – teljesítsd az Élet szomorúság – gyôzd le az Élet dal – énekeld az Élet küzdelem – harcold meg az Élet kaland – vállald az Élet jutalom – érdemeld ki az Élet élet – éljed! Teréz anya 16 Ahová segítségért fordulhat Magyar Máltai Szeretetszolgálat FOGADÓ Pszichoszociális Szolgálat Budapest. XII. választhat háló és szabadság közül. ha szabadabb mersz lenni.Az alkohol. Zárda út 2. nem ilyen egyszerû ez. 88. De ne csak ígérje. képtelenek megoldani a háló gúzsba kötô fonatát. Ahogyan a másiktól is azt vártad. mozdulhat a másik is. kifelé is együtt menjenek! Van. 2/a Telefon: 28/416 567 2200 Monor. Telefon/fax: 201-1045 2100 Gödöllô. hogy az? De vajon mi egyszerûbb? Elhinni azt. Ez pedig többek közt megköveteli azt. terápia • Autogén tréning • Mûvészeti terápia • Gyermekcsoport • Kézmûves foglalkozás • Információszolgáltatás • Munkahelykeresés támogatása • Internet hozzáférés Szenvedélybetegeket és hozzátartozókat segítô helyek a Máltai Szeretetszolgálatnál: 1126 Budapest. hogy belássa végre betegségét. I. Csap u. Telefon: 47/352 448 8800 Nagykanizsa. aki most azt mondja magában. Telefon: 93/310 753. 93/312 439 17 . De ki mondta. 14. hogy nincs kiút a hálóból. aki még akkor is vergôdik.

Az egész helyzet nagyon megviseli ôket. hogy az egész világon csak neked van egyedül hasonló problémád. és amit gond vesszük. Te ezt nem is tudod ezt befolyásolni. hogy nem tudja abbahagyni. és amit me g köztünk osztasz velünk. Egyáltalán nem Te vagy a hibás azért. akiknek szülei hasonlóan szenvedélybetegségben szenvednek. marad! 19 . amikrôl tudja. 2. olsz. “Nem vagy egyedül!” Ne hidd azt. I. ha egyszerre két ellentétes érzés munkálkodik benne. Sokszor pedig egyszerûen csak tehetetlenek. hogy lesz tovább. FOGADÓ Telefon: 355 0337 • Budapest. mégis isznak. ha a szenvedélybetegség okozta helyzetet utálja. Már nem önmaga dönti el. AMI MÉG FONTOS ! Név nélk ü l és ingye kereshet próbálun sz meg minket. szégyelli magát. ho amit érz etbôl. Ahhoz. Ez a betegség arra készteti az embert. Hiába érzik már testileg és lelkileg is rosszul magukat. hogy fájdalmat okoznak neki (is). mennyit és meddig iszik. hogy miért. és fontos. mert nem tudják. otthonra? • Azt érzed. Sok gyermek érzi magát hibásnak. hogy szereted-e ôket. ezért megpróbálják majd valahogy helyrehozni tetteik következményeit. és nem bíznak meg magukban. ha az alkohol vagy a drogok miatt ezt nem is tudják kimutatni. l. nesen találj a k neked segíten és mi meghelyz i. Elkeseredettek és gyakran szomorúak. hogy ezt ki lehessen mondani. mert sokszor kell csalódniuk. hogy ne érezze magát rosszul. ha valamelyik szülôje már megint berúgott. Talán késôbb nekik is fáj ez. Komolya gy kiutat n e minden. aki túl sok alkoholt fogyaszt? • Nehezedre esik kikapcsolódni és örülni? • Az az érzésed. aki már nem tudja kontrollálni a szerrel kapcsolatos tetteit. vagy dühös vagy rájuk. Éppígy a szenvedélybeteg szülôk gyermekei is gyakran élnek egyfajta “érzelmi káoszban”. és egyre többet ahhoz. ha valaki túl sokat iszik. Összezavarodik az ember. Például nem képes abbahagyni az alkoholfogyasztást vagy a droghasználatot. közben a szenvedélybeteg embert pedig szereti. mert nem tudják az otthoni helyzetet megváltoztatni. de senkit sem ismersz. És még valami: szüleid még mindig szeretnek téged. mint más dolgokra. ha egészségesek lennének. és nem tudják. de tény. és hogy ezért senki nem tud segíteni! Sok-sok gyermek él hasonló helyzetben mint te. hogy te is hibás vagy emiatt? Nem kell ezt érezned! Ez nem a te hibád! Te egyedül nem tudod irányítani a helyzetet! Nem tudod kigyógyítani a szüleidet! Nem a te hibád! 18 Gyerekeknek Alapvetôen normális. Ha valakivel beszélgetni szeretnél errôl. újra innia kell. A “szenvedélybetegség”. Úgy tûnik. Csap u. amint a szóban is benne van: betegség. hogy néha egyedül érzed magad. hogy még hasson. Emiatt olyanokat tesz. annak ellenére. hogy alkohol vagy drogproblémákkal küszködik. A “szenvedélybeteg” emberek olyan dolgokat tesznek. akik érted vannak. Amikor nem iszik. Minden ember érzi ezt a zavarodottságot. “Ez nem igazságos!” • Aggódsz édesapád vagy édesanyád miatt. és akik segíthetnek neked a probléma megoldásában. e-mailcímét találod meg.Gyerekeknek Mit jelent a szenvedélybetegség? Azt az embert nevezzük szenvedélybetegnek. ha egyszer elkezdte. már rosszul érzi magát az ital nélkül. akivel megoszthatod gondjaidat. A legtöbb ember titokban tartja. hogy sokmillió gyermek van. hogy gyakran egyedül hagynak? • Sokszor vagy szomorú? • Szégyelled a barátodat meghívni magadhoz. ha együtt élsz szenvedélybetegségben szenvedô szülôddel. hogy már nem is vagytok igazi család? • Félsz és azt érzed. hogy többet gondoljon az alkoholra és a drogokra. amiket soha nem tennének. Talán te is ismered ezt? Teljesen mindegy. és félsz. akkor itt olyan emberek telefonszámát.