You are on page 1of 1

TERAPIJSKA IRINA

raspon izmeu minimalne (fizioloke) i maksimalne doze terapijske doze


u povijesti znanstvenici su za utvrivanje terapijske irine koristili formulu
uzimajui 50 % koncentracije lijeka maksimalne doze koju su dijelili
koncentracijom lijeka 50% od minimalne doze u odreenom vremenu. dobivenim
linearnim grafovima, nisu mogli utvrditi tonu toksinost lijeka zbog preklapanja
linearnih grafova. potom su doli do zakljuka kako se terapijska irina moze
utvrditi koristei formulu uzimajui 75% koncentracije lijeka maksimalne doze
koju su dijelili koncentracijom lijeka 25% minimalne doze tijekom odreenog
vremena. koristei tu formulu dobili su eksponencijalni graf koji se nije preklapao
nego su se linije pratile i tako su uspjeli tonije utvrditi toksinost lijeka.
to je terapijska irina ira, to je toksinost lijeka manja