You are on page 1of 2

1.

Proprietățile enzimelor analoage catalizatorilor
Proprietăți asemănătoare catalizatorilor anorganici
- Cresc viteza de
 CH3 – OPO32- + H2O fosfatază alcalină CH3OH +
producere a reacțiilor
HPO42! enzima fosfatază alcalină mărește viteza
chimice
de reacție de 1016 ori.
 Glucoză + ATP hexokinază glucozo 6 – fosfat +
ADP
! enzima hexokinază mărește viteza de
reacție de 1010 ori
-

-

Nu modifică echilibrele
chimice
Nu se consumă în
reacție
Scad energia de
activare a reactanților

Specificitatea

Valabil atunci când reacția chimică
decurge cu stabilirea unui echilibru chimic

G = variația energiei libere
Reacțiile termodinamice decurg cu scăderea
energiei libere => Gproduși de reacție - Greactanți < 0
Energia de activare = energia caracteristica
fiecarei transformari chimice, data de suma
energiilor reactantilor/ energia necesara formarii
complexului activat
Cu cat energia de activare este mai mica, cu atat
mai multe molecule de reactant vor reactiona, iar
viteza reactiei va fi mai mare
Exemplu:
2H2O2
2H2O + O2; energia de activare =
18kcal/mol
2H2O2 Pt 2H2O + O2; energia de activare = 11,7
kcal/mol
2H2O2 catalaza 2H2O + O2; energia de activare = 2
kcal/mol
- Proprietate necesara pentru a evita
formarea produsilor secundari de reactie

2. Specificitate enzimelor
- Proprietatea necesara pentru a evita formarea produsilor secundari de
reactie
a. Specificitate de reactie – catalizeaza un anumit tip de reactie chimica
=> un anumit substrat poate fi transformat in diferiti produsi de reactie
in functie de natura enzimei ce actioneaza
b. Specificitate de substrat – catalizeaza o reactie chimica pentru unul sau
mai multe substrate
! Substratul – compusul/compusii asupra carora actioneaza enzima in
vederea formarii produsilor de reactie
1. Speficicitate absoluta – actioneaza pe un singur substrat
Exemple – ureaza, anhidraza carbonica, acetilcolinesteraza

la aldehidele corespunzatoare R – CH2 – OH + NAD+ R – CH=O + NADH + H+ NAD+ .2. Specificitate larga – enzime hidrolitice a. tyr.forma redusa a coenzimei alcool dehidrogenaza 3. trp) si met.forma oxidata a coenzimei alcool dehidrogenaza NADH + H+ .  Pepsina – hidrolizeaza legatura peptidica la care participa cu gruparea aminica aminoacizi aromatici (phe. Proteaze – enzime ce hidrolizeaza proteine. Specificitate relativa de grup – actioneazape un anumit tip de reactie chimica intr-o familie de compusi Exemplu – alcool dehidrogenaza catalizeaza reactia de dehidrogenare a unor alcooli. cu un numar mic de atomi de carbon. leu .