You are on page 1of 1

Maja Fistrić

KOMENTAR: Vjeronauk u školi prvi ili zadnji sat?
Ministar znanosti i obrazovanja Željko Jovanović javno se zauzeo za ideju da se vjeronauk u
školama održava prvi ili zadnji sat u rasporedu.
Mnogi upozoravaju kako je teško o vjeronauku govoriti kao izbornom predmetu i staviti ga u
isti rang kao i ostale izborne predmete budući da vjeronauk pohađa većina djece. Uz to, iako
je vjeronauk izborni predmet, djeca i roditelji realno nemaju mogućnost izbora nekog drugog
sadržaja. U većini škola tako djeca koja ne idu na vjeronauk vrijeme provode lutajući po školi
ili u školskoj knjižnici.
A upravo je to bila jedna od ministrovih zamjerki. On je, naime, vezano uz pritužbe roditelja
čija djeca ne pohađaju vjeronauk da su to vrijeme bez aktivnosti, najavio da će školama
preporučiti da za oko 15 posto djece koja ne pohađaju nastavu iz vjeronauka obvezno
osiguraju zamjenski sadržaj.
Mnogi smatraju da će se konsenzus o tome koje sate staviti vjeronauk u raspored jako teško
postići budući da je Crkva već rekla »ne« isključivo prvom i zadnjem satu. Mišljenja sam da
se Crkva ne bi trebala miješati u organiziranje školske satnice i da su za to zadužene same
škole ili nadležno ministarstvo.
Smatram da je prvi i zadnji sat vjeronauka samo jedna mogućnost, ali nemojmo biti
nefleksibilni! Moj prijedlog ide prema tome da vjeronauk i etika ne budu izborni već obvezni
predmeti po principu ''ili vjeronauk ili etika''. Zašto, recimo, stvar ne bi bilo moguće izvesti na
način da vjeronauk i etika idu paralelno jedan za drugim za različite razrede, prvi sat, drugi
sat, treći sat i tako koliko je potrebno u tom danu, ali po principu da se etika održava u isto
vrijeme kada i vjeronauk? Prema tome i vjeronauk i etika mogu biti za razred ''A'' prvi sat, pa
i vjeronauk i etika za razred ''B'' mogu biti drugi sat, za ''C'' razred oboje u treći sat itd.
Vjeronauku jest mjesto u školi i svakako je njegova uloga bitna, ali slažem se kako je stvari
potrebno urediti da ostala djeca koja ne odaberu vjeronauk, svakako moraju odabrati etiku,
koja se treba održavati u isto vrijeme kao i vjeronauk. Tako nitko nije diskriminiran i nitko ne
luta hodnicima.