You are on page 1of 2

Avizat

,
Director,

Avizat,
Responsabil comisie metodică

Planificare calendaristică anuală
Şcoala: Şcoala gimnazială „Andone Cumpătescu” Rafaila
Disciplina: Fizică
Clasa: a VIII-a A,B
Nr.
crt.
1.

Recapitulare iniţială

2.

Fenomene termice

3.

4.
5.

Unitatea de învăţare

Mecanica fluidelor

Recapitulare semestrială/Oră la dispoziţia
profesorului
Curentul electric

Profesor: Condurache Bogdan-Constantin
An şcolar: 2013-2014
Nr. ore/săptămână: 2 ore
Conţinuturi

1. Agitaţia termică
2. Căldura – conducţia, convecţia, radiaţia
3. Topirea/solidificarea
4. Vaporizarea/condensarea
5. Parte experimentală
6. Exerciţii şi probleme
1. Presiunea. Presiunea în fluide (presiunea atmosferică,
hidrostatică)
2. Principiul fundamental al hidrostaticii
3. Legea lui Pascal.Aplicaţii
4. Legea lui Arhimede. Aplicaţii
5. Parte experimentală
6. Exerciţii şi probleme
7. Test

Nr. ore

Săptămâna

4

S1- S2

2
2
1
1
1
2

S3
S4
S5
S5
S6
S6- S7
S7- S8

3
2
2
4
1
5
1
4/1

S9
S10
S11 -S12
S13
S13- S14- S15
S16
S16- S17- S18

1. Tensiunea electrică.Intensitatea curentului electric

2

S19

2. Tensiunea electromotoare

1

S20

3. Rezistenţa electrică

1

S20

4. Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit

1

S21

5. Legea lui Ohm pentru întreg circuitul

1
3
1
2
3
2

S21
S22- S23
S23
S24
S25- S26
S26 –S28
S27

1
2

S28

6. Probleme
7. Test
8. Legile lui Kirchhoff
9. Exerciţii şi probleme
10. Energia şi puterea electrică
SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!
11. Efectul termic. Legea lui Joule
12. Exerciţii şi probleme

S29

Obs.

Lucrare de control 6. Aplicaţii Nr. . Avizat. Parte experimentală 16. Aplicaţii 15.Avizat. Inducţia electromagnetică. Exerciţii şi probleme Conţinuturi Unitatea de învăţare 17. ore S30 S31 S31 Săptămâna 1 S32 5/2 S32 –S33 –S34 –S35 Obs. Director. Recapitulare profesorului finală/Ore la dispoziţia S30 1 1 1 1 Nr. Efectul magnetic al curentului electric. 14. Responsabil comisie metodică 13. crt.