You are on page 1of 2

Kalendr loh Skromnho gymnzia, Skromnej zkladnej koly esk 10, BA, Skromn Z Devn - 2.

polrok
Februr 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nedea
Polron przdniny
Za. 2. pol.

Zpis do 1.ro. esk, Devn


Sobota, Zpis esk, Devn
Nedea - Lyiarsky vcvik
Lyiarsky vcvik Z
Lyiarsky vcvik Z

Marec 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nedea
Jarn przdniny
Jarn przdniny
Jarn przdniny
Jarn przdniny
Jarn przdniny
Sobota
Nedea - Lyiarsky vcvik
Lyiarsky vcvik gymn.
Lyiarsky vcvik gymn.

Aprl 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vekonon przdniny
Vekonon przdniny
Sobota
Nedea
Vekonon przdniny
Vekonon przdniny

Mj 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

De pracovnho pokoja
Sobota
Nedea

Jn 2015

De pracovnho pokoja
Sobota
Nedea

1
2
3
4
5
6 Sobota
7 Nedea
8
9
10 KOAP 3A, 3B, 3C

11 KOAP 3A, 3B, 3C


12 KOAP 3A, 3B, 3C

11 Lyiarsky vcvik Z
12 Lyiarsky vcvik Z

11 Lyiarsky vcvik gymn.


12 Lyiarsky vcvik gymn.

11 Sobota
12 Nedea

Prijmacie pohovory do
SZ, nhradn termn
11 zpisu do 1. ro.
12

13 Lyiarsky vcvik Z
14 Sobota

13 Lyiarsky vcvik gymn.


14 Sobota

13
14

13
14

15 Nedea

15 Nedea

15

Uzavrie a zapsa znmky 15 maturitn ronky

13 Sobota
14 Nedea
Pracovn porada
15 stretnutie esk

16 Pracovn porada esk


17 PK spol-ved.

16 Pracovn porada esk


17 Psomn maturity - SJL

16
17

16 Sobota
17 Nedea

16 PK spol-ved
17 PK jazyky

18 PK jazyky

18 Psomn maturity - ANJ

18 Sobota

PEDAGOGICK RADA 18 V. (pre maturitn ronky)

19 PK prrod

19 Psomn maturity - MAT

19 Nedea

19 PKspol-ved

20
21 Sobota

20 Psomn maturity - ANJ - C1


21 Sobota

Pracovn porada
20 Rodiovsk stretnutie esk
21

20 PK jazyky
21 PK prrod.

22 Nedea

22 Nedea

22

22

20 Sobota
21 Nedea
PEDAGOGICK RADA VII
22 OAP Devn

23
24

Psomn maturity - MAT


anj
23 PK spol-ved
24 PK jazyky

23
24

23 Sobota
24 Nedea

23 KVP
24 KVP

Rodiovsk

18 PK prrod
Uzavrie a zapsa znmky
19 OAP esk

25
26
27

25 PK prrod
26
27

25 Sobota
26 Nedea
27 PEDAGOGICK RADA IV

25 stne maturity ???


26 stne maturity
27 stne maturity

25 KVP
26 KVP
27 Sobota

28 Sobota

28 Sobota

28 PK spol-ved

28 stne maturity

28 Nedea

29 Nedea

29 PK jazyky

29 stne maturity

29

30 Prijmacie pohovory -bilingv.

30 PK prrod

30 Sobota

30 Odovzdvanie koncoro.vysv.

31

31 Nedea