You are on page 1of 4

Proiect de lectie

Data: 08. 03. 2o13
Disciplina :fizică
Prof. Tanase Mihaela
Clasa a X- a B
Unitatea de învăţare: Producerea şi utilizarea curentului electric continuu
Titlul lecţiei: Efectul magnetic al curentului electric
Tipul lecţiei : mixtă (predare- invatare - evaluare)
Competente cadru:
1. Înţelegerea şi explicarea unor fenomene fizice;
2. Investigaţia ştiinţifică experimentală(virtuala) şi teoretică aplicată în
fizică;
3.Comunicarea-folosirea terminologiei specifice fizicii, elemente de matematică
aplicată în fizica.
Competente operationale:
1. Să cunoasca notiunile de camp magnetic, linie de camp magnetic,forta
electromagnetica,inductie magnetica;
2. sa cunoasca unitatile de masura ale marimilor fizice studiate;
3. sa inteleaga in ce consta efectul magnetic al curentului electric;
4. sa determine sensul liniilor de camp magnetic prin regula burghiului drept;
5. Să simuleze pe calculator experimentele necesare înţelegerii efectului
magnetic;
6.Sa vizioneze ppt legate de efectul magnetic;
7. Să formuleze observaţiile şi concluziile ştiinţifice în urma experimentelor
virtuale;
8. Să aplice cunostintele in rezolvarea unor exercitii si probleme.
9. sa cunoasca aplicatiile efectului magnetic.

Captarea atentiei se face prin prezentari ppt 4. simularea pe calculator. Trecerea la noua lectie Profesorul noteaza titlul lectiei pe tabla: Efectul magnetic al curentului electric .In vecinatatea unui magnet si a unui conductor parcurs de curent electric se genereaza un camp magnetic. 2. cu anumite cunoştinţe ce necesită consolidare. Verificarea cunostintelor la lectia Efectul termic al curentului electric se face prin completarea Fisei de lucru ce se va corecta cu elevii. În laboratorul virtual de fizică . de nivel slab. timp 2 h. Resurse. 3. Activităţi : individuale. Metode şi procedee: observatia. conversaţia euristică. umane: clasă omogenă. rezolvarea de probleme.pregateste elevii pt. dialogul.la tabla. buna desfasurare a lectiei. 1. Profesorul supravegheaza clasa in timpul completarii fisei de lucru. elevul face cunoştinţă cu aparatele de măsură şi elementele de circuit pe care le va utiliza în montajele experimentale virtuale . descrierea. munca individuala cu fisele de lucru.CD-uri cu ppt. exerciţiul. Acesta este alcatuit din linii de camp magnetice care se evidentiaza cu ajutorul piliturii de . brainstormingul. explicaţia. caiete de notiţe.Metode si procedee . Resurse : 1. Fisa constituie si un element de evaluare. materiale: calculator . 2. 3. Campul magnetic este o forma invizibila de existenta a materiei in care se manifesta interactiuni magnetice.vizionarea ppt. Desfasurarea lectiei: Moment organizatoric: profesorul verifica prezenta.

parcurs de un curent cu I=1A. Un tesla este inductia unui camp magnetic uniform care exercita o forta de 1 N asupra fiecarui metru de conductor .Campul magnetic este uniform daca liniile de camp sunt paralele(vezi magnetul in forma literei U.linia imaginara a carei tangenta coincide in fiecare punct cu directia vectorului inductie magnetica. Efectul termic. -Sensul liniilor de camp din jurul unui conductor liniar parcurs de curent electric se stabileste cu Regula burghiului drept: sensul liniilor de camp magnetic din jurul unui conductor liniar este sensul in care trebuie rotit un burghiu.pentru a-l deplasa in sensul curentului electric. Fixarea cunostintelor se face prin vizionari ppt(Efectele curentului electric. Liniile de camp magnetic sunt linii curbe inchise. Sunt prezentate aplicatiile efectului magnetic al curentului elctric. Forta electromagnetica este forta exercitata de campul magnetic asupra unui conductor liniar parcurs de curent electric. Tema pentru acasa . Becul) 6. tangent la aceasta. paralel cu conductorul. asezat perpendicular pe liniile de camp. Efectul magnetic.fier. F este direct proportionala cu: -intensitatea curentului: F I -lungimea conductorului aflatin camp F l F Ixl Inductia magnetica a unui camp maagnetic uniform este marimea fizica vectoriala BB al carei modul este definit de relatia: B=F / I x l Vectorul inductie magnetica are directia acului magnetic plasat in acel punct si sensul indicat de polul nord al acestuia. 5. Liniile de camp magnetic ies din polul nord si intra in polul sud magnetic. Sensul liniei de camp magnetic este indicat de polul nord al acului magnetic. Unitatea de masura pt B in SI este tesla (T). -Se numeste linie de camp magnetic .

.Alcatuiti o prezentare ppt despre aplicatiile efectelor curentului electric.