You are on page 1of 2

İstanbul Teknik Üniversitesi Üniversite Senatosu'nun 02.04.

2014 tarih ve 595 sayılı
Kararıyla kabul edilen İTÜ'ye kabul edilecek öğrencilerden istenecek İngilizce Dil Yeterlilik
Sınavı'na Eşdeğer İngilizce Puanları

Tablo 1. Lisans ve Yüksek Lisans Program Başvuruları İçin Dil Koşulları

SINAV

Lisans

ING102

Yüksek Lisans**

İTÜ YDY Yeterlilik

60 / 100

75 / 100

65 / 100

TOEFL IBT*

65 / 120

79 / 120

70 / 120

TOEFL PBT

513 / 677+

550 / 677+

523 / 677+

TWE (4 / 6)

TWE (4 / 6)

TWE (4 / 6)

IELTS

6.0 / 9.0 (Akademik)

6.5 / 9.0 (Akademik)

6.0 /9.0 (Akademik)

PTE

55/90

65/90

60/90

YDS

---

---

65 / 100

* Üniversite Yönetim Kurulu'nun 15.12.2011 tarih ve 914 sayılı toplantısında alınan karar gereğince,
2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Üniversitemiz lisans ve lisansüstü
programlarına öğrenci kabulünde sunulan TOEFL IBT sınav sonuçlarının yurtiçindeki sınav
merkezlerinden getirilmesi durumunda; sadece devlet, vakıf ve özel üniversitelerin sınav
merkezlerinden getirilecek sınav sonuçları kabul edilecektir.
** ÜDS, KPDS ve YDS sınavları son 3 yılda alınması şartıyla minimum puan 65 alındığı takdirde kabul
edilecektir.
*** TOEFL iBT/PBT ve IELTS sınavlarının geçerliliği 2 yıldır. TOEFL ITP kabul edilmemektedir.

Tablo 2. Uluslararası Öğrencilerin Lisansüstü Program Başvuruları İçin Dil Koşulları
SINAV

Yüksek lisans dil yeterlilik koşulları

Doktora dil yeterlilik koşulları**

ITU YDY Yeterlilik

65/100

-

IELTS (Akademik)

6.0/9.0

6.0/9.0

TOEFL (PBT)

523/677 + TWE (4 / 6)

523/677 + TWE (4 / 6)

TOEFL (iBT)*

70/120

70/120

YDS

65/100

65/100

PTE

60/90

60/90

* Üniversite Yönetim Kurulu'nun 15.12.2011 tarih ve 914 sayılı toplantısında alınan karar gereğince,
2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Üniversitemiz lisans ve lisansüstü
programlarına öğrenci kabulünde sunulan TOEFL IBT sınav sonuçlarının yurtiçindeki sınav
merkezlerinden getirilmesi durumunda; sadece devlet, vakıf ve özel üniversitelerin sınav
merkezlerinden getirilecek sınav sonuçları kabul edilecektir.
** ÜDS, KPDS ve YDS sınavları son 3 yılda alınması şartıyla minimum puan 65 alındığı takdirde kabul
edilecektir.
*** TOEFL iBT/PBT ve IELTS sınavlarının geçerliliği 2 yıldır. TOEFL ITP kabul edilmemektedir.

5 ve tüm bölümlerden en az 6. Mühendisliği Illinois Edwardswille *** TOEFL iBT/PBT/ITP ve IELTS sınavlarının geçerliliği 2 yıldır.5 Şartlı Başlama: 72/78 SUNY Maritime College Eng.5 ve tüm bölümlerden en az 5. UOLP Dil Yeterlilik Koşulları ÜNİVERSİTE BÖLÜM İşletme Ekonomi Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Moda Tasarımı Gemi SUNY Makineleri Maritime İşletme College Mühendisliği Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bilişim SUNY Sistemleri Binghamton Mühendisliği İnşaat SUNY Buffalo Mühendisliği Suny New Paltz SUNY Fashion Institute of Technology TOEFL* IELTS* ÖZEL KOŞULLAR iBT PBT Akademik 74 550 6. *TOEFL PBT ve IELTS sınavının şartlı başlama koşulu yoktur. *IELTS sınavından öğrencilerin toplamda 6. Şartlı Başlama: 70/523/6.0 *IELTS sınavında öğrencilerin bölümlerine şartsız başlamaları için toplamda 6. Endüstri Southern 550 79 550 6.0 GPA elde eden öğrenciler İngilizce yeterlik koşulunu yerine getirmiş sayılacaklardır.5 79 550 6.Tablo 3.5 *Şartlı başlama yoktur. .5 74 550 6. Şartlı başlamak içinse toplamda 6.5 ITP 550 550 550 79 550 550 6 79 550 6 79 550 6. *Buffalo Üniversitesindeki ilk yarıyıllarında ESL 407 ve ESL 411 (veya ESL 412) derslerini tamamlayıp her birinden C veya üstü bir not alan ve Buffalo’daki ilk dönemlerinde en az 2.0 puan almaları gerekmektedir. 90 F Introduction to College Writing dersini alarak C veya üstü not alan öğrenciler İngilizce yeterlik koşulunu yerine getirmiş sayılacaklardır.5 puan almaları gerekmektedir.5 Bu puanları almış öğrenciler İngilizce yeterlik koşulunu yerine 80 550 6.0 mühendislik State Bu puanları almış öğrenciler İngilizce yeterlik koşulunu yerine getirmiş sayılacaktır. 550 80 550 6.0 ve tüm bölümlerden en az 5.5 getirmiş sayılacaktır. *Şartlı başlama yoktur.5 puan alması gerekmektedir. *Şartlı başlama yoktur. BiyoMontana 527 71 527 6.