You are on page 1of 48

www.blaupunkt.

com

Mobile Navigation
TravelPilot 300

Upute za rad i instaliranje
(Detaljna verzija)

TravelP_300_lo_HR_2Aufl.indd 1

25.04.2008 10:54:54 Uhr

Pregled uređaja

Pregled uređaja

2

1

3

4

7

8

5
6

9

12

10

11

13

2

TravelP_300_lo_HR_2Aufl.indd 2

25.04.2008 10:55:02 Uhr

Pregled uređaja

1 Display (dodirni zaslon): Jednostavno
i intuitivno rukovanje pritiskom tipki na
zaslonu.
2 VOL -: Smanjenje glasnoće
3 Glavna sklopka:
• Dugačak pritisak (dulje od 3 sekunde):
Uključivanje i isključivanje uređaja.
• Kratak pritisak: Otvara glavni izbornik.
4 VOL +: Povećanje glasnoće
5 Utičnica za dodatnu vanjsku TMC antenu
(unutarnja TMC antena već postoji)
6 Utičnica za slušalice
7 Utor za memorijsku karticu
8 Utičnica za punjenje (punjač ili kabel za
punjenje preko upaljača)
9 Poklopac odjeljka za bateriju
: Svjetlosni senzor za automatsko prebacivanje
na dnevni ili noćni prikaz (gornja strana)
; Utičnica za dodatnu vanjsku GPS antenu
(unutarnja GPS antena već postoji)
< USB priključak za prijenos podataka
= Serijski priključak
(za buduća proširenja)

3

TravelP_300_lo_HR_2Aufl.indd 3

25.04.2008 10:55:13 Uhr

Sadržaj

Pregled uređaja ...................................2
Sigurnosne napomene .........................7
Znakovi upozorenja ...............................7
Namjenska uporaba ...............................7
Sigurnost u prometu ..............................7
Opće sigurnosne napomene....................7
Napomene o rukovanju CD-om/DVD-om ...8
Napomene o čišćenju .............................8
Napomene o odlaganju ...........................8
Prvo korištenje uređaja ........................8
Opseg isporuke .....................................8
Zaštitna folija zaslona .............................8
Punjenje baterije ...................................8
Uključivanje uređaja...............................9
Odabir jezika ........................................9
Ugradnja u vozilo .................................9
Postavljanje držača s usisnom kapom .......9
Postavljanje nosača ...............................9
Postavljanje uređaja u nosač .................10
Vađenje uređaja ..................................10
Skidanje držača s usisnom kapom ..........10
Uključivanje i isključivanje .................10
Uključivanje........................................10
Isključivanje .......................................10
Ponovno postavljanje ...........................10
Rad s izbornicima ..............................11
Glavni izbornik ....................................11
Tipke .................................................11
Tipkovnica..........................................11
Inteligentno dovršavanje unosa ..........11
Ispravljanje pogrešnog unosa .............11
Popisi ................................................11
Informacije putem GPS-a....................12
Način rada GPS-a ................................12
Prikazivanje GPS informacija .................12

Određivanje osnovnih postavki ...........13
Namještanje vremenske zone ...............13
Unos kućne adrese ..............................13
Aktiviranje traženja PIN-a .....................13
Namještanje traženja PIN-a ................14
Blokiranje/deblokiranje uređaja .........14
Promjena PIN-a ................................14
Navigacija .........................................15
Pokretanje navigacije ...........................15
Unos odredišta ..................................15
Unos adrese .......................................15
Kopiranje odredišta iz favorita ...............16
Unos koordinata ..................................16
Kopiranje odredišta s karte ...................16
Mjesta interesa..................................17
User-POIs (MI korisnika) .......................17
Odabir mjesta interesa na određenoj
lokaciji ...............................................17
Odabir mjesta interesa u blizini,
na području odredišta ili kod kuće ..........17
Odabir mjesta interesa na karti ..............18
Odabir županijskih mjesta interesa.........18
Planiranje rute ..................................18
Unos rute ...........................................18
Izmjena rute .......................................18
Učitavanje rute iz favorita .....................19
Pokretanje navođenja rutom .................19
Ponovno proračunavanje rute ................19
Dodatne funkcije nakon planiranja rute ...19
Prekid planiranja rute ...........................19
Dodatne funkcije nakon unosa
odredišta ..........................................20
Način rada demo ................................20
Pokretanje načina rada demo ................20
Postavke načina rada demo...................20

4

TravelP_300_lo_HR_2Aufl.indd 4

25.04.2008 10:55:14 Uhr

....................32 Telefonski imenik ...................29 Prekid navođenja rutom .31 Povezivanje uređaja ...35 Učitavanje imenika ............................................................24 Dolazak na odredište ......................................23 Određivanje opcija rute ...24 Pokretanje navođenja rutom .....................................................................23 Dodatne funkcije nakon proračunavanja rute.31 Telefoniranje ............29 Prikaz popisa rute...................26 Prikazivanje karte ..23 Navođenje rutom ............26 Pritiskanje karte ............................................30 Prijam TMC signala ..............32 Upućivanje poziva .........................................................34 Vraćanje tvorničkih postavki Bluetootha (ponovno postavljanje) ...........................................................................................................36 Equalizer .......28 Navigacijski alati.............................................................................................36 Učitavanje popisa pjesama (Browse).......................36 Ponavljanje reprodukcije (Repeat) ........22 Brisanje odredišta ...........22 Brisanje svih odredišta ......2008 10:55:14 Uhr .....25 Ometan GPS prijam ...................34 Uključivanje/isključivanje vidljivosti ..........................................................29 Preskakanje sljedećeg odredišta ....25 Prekid navođenja rutom ..............34 Melodija zvona ............35 Automatsko prihvaćanje poziva ......................................Sadržaj Spremanje položaja ...........32 Brisanje memoriranih telefonskih brojeva .....................................30 Priključivanje TMC antene ......34 Automatsko uspostavljanje veze ......22 Proračunavanje rute ....................................36 Prikazivanje ID3 teksta .......................................23 Pokretanje proračunavanja rute ............28 Ograničenje brzine ......................28 Dodatne funkcije tijekom navođenja rutom........32 Prihvaćanje i odbijanje poziva ..........................26 Pomicanje i skaliranje karte.........................31 Pokretanje funkcije Bluetooth.............................35 Nasumična reprodukcija (Mix).....27 Prikaz karte tijekom navođenja rutom ..............31 Uključivanje automatskog zaobilaženja zastoja ................................................................................................33 Prijenos zvuka................................26 Glasovni izlaz tijekom navođenja rutom.........21 Spremanje unesenog odredišta .......33 Uključivanje/isključivanje funkcije Bluetootha ....................................21 Upravljanje odredištima .............................30 Traženje TMC postaja ..34 Povezani uređaji .........................................21 Spremanje odredišta ........36 5 TravelP_300_lo_HR_2Aufl..........................30 Prikaz prometnih poruka ..............................25 Rad s kartama ..............21 Preimenovanje odredišta (samo favoriti) ...............................indd 5 25........31 Funkcija Bluetooth .........26 Tipke ..............................35 Infozabava ................26 Određivanje postavki karte ..................................................................34 Traženje uređaja......................31 Prometni zastoji na prikazu karte ...............33 Određivanje postavki Bluetootha ....................04.........30 TMC funkcija .....29 Prikaz informacija o odredištu .......................................25 Navođenje rutom izvan ceste .............28 Informacije o ruti ..................21 Kopiranje nekog od posljednjih odredišta ..............29 Unos prometnih zastoja ........35 Pokretanje Infozabave .......35 Reproduciranje glazbe ...........32 Odabir memoriranog telefonskog broja .....................

.................42 Zaslon ....................................................43 Informacije o proizvodu .......................41 MI napomena.........................41 Određivanje postavki uređaja ...........................41 Glasovne upute ......................43 Zaštita od krađe ..................................................................37 Prikaz slajdova .45 Tehnički podaci .......44 Servis ..........04.............40 Korištenje multimedijskih datoteka s memorijske kartice ...46 Prijenos podataka ......38 Priručnik s frazama ..................................................................39 Softver ........................indd 6 25.....................37 Okretanje slike ............................................................44 6 TravelP_300_lo_HR_2Aufl...............................39 Igre .............45 Jamstvo ................38 Uređivanje snimke ..........................39 Korištenje autokarata s memorijske kartice .............44 Zvuk .................................42 Jezik ..........45 Tablica rješavanja problema ................40 Postavke ...Sadržaj Prikazivanje slika ....41 Jedinice.......................................................43 Tvorničke postavke i USB sučelje .....................................................39 Stavljanje i vađenje memorijske kartice...42 Zvuk tipkovnice ......................................................38 Zaključavanje snimki......................................................................................................2008 10:55:14 Uhr ...41 Automatsko nastavljanje rute ................................44 Demo način rada .......................37 Prikazivanje puta datoteke ......37 Reproduciranje videozapisa .........42 Vrijeme .................................41 Kućna adresa .................42 Ušteda energije ..............39 Kopiranje podataka na memorijsku karticu .......................................................41 Odabir skupa podataka .................................44 Ponovno instaliranje navigacijskog softvera ....................................................................................38 Diktafon ...............37 Učitavanje popisa slika (Browse) .....41 Određivanje postavki za navigaciju ..............................38 Reproduciranje snimke ..........................................................................43 Kalibriranje dodirnog zaslona ..........44 Ažuriranje navigacijskog softvera ..................

• U slučaju dodira baterijske tekućine s očima ili kožom. Pridržavajte se sljedećih napomena kako biste uređaj zaštitili od neispravnosti. autobusa i kamp-kućica. grijalica ili u parkiranom automobilu na izravnoj sunčevoj svjetlosti. OPASNOST! Moguće su nesreće. iz baterije bi mogle iscuriti nagrizajuće. poput ograničenja visine i širine ili maksimalnog dopuštenog opterećenja cesta. OPASNOST! Moguće su ozljede ili smrtna opasnost. 7 TravelP_300_lo_HR_2Aufl. Kabel bi se mogao oštetiti i izazvati strujni udar. lako zapaljive tekućine. a sebe od ozljeda ili moguće opasnosti po život uslijed požara ili eksplozije: • Zaštitite uređaj od vlage jer nije otporan na vodu i prskanje. iz baterije bi mogle iscuriti nagrizajuće. isključite uređaj iz izvora struje jer će uređaj nastaviti trošiti struju. • Ne modificirajte ni ne otvarajte uređaj. Utikač za napajanje pritom ne povlačite za kabel. Posebni podaci za navigaciju kamiona. lako zapaljive tekućine. U suprotnom bi se mogao oštetiti te zapaliti ili eksplodirati. Uređaj ili baterija bi se mogli deformirati. pa čak i zapaliti ili eksplodirati.2008 10:55:15 Uhr .indd Sec6:7 25. Namjenska uporaba Uređaj je namijenjen za mobilnu uporabu u vozilima. pored plamena. što može isprazniti akumulator vozila. • Uređaj ne izlažite ekstremno niskim (ispod -20 °C) ni ekstremno visokim temperaturama (iznad 60 °C). smjesta isperite pogođena mjesta vodom i obratite se liječniku. U slučaju nedoumice stanite i uređajem rukujte dok je vozilo zaustavljeno. Znakovi upozorenja Znakovi upozorenja u priručniku upućuju na važne napomene za vas i uređaj. nisu sadržani u navigacijskim podacima! Navigacija izvan prometnica (navođenje rutom) moguća je s ovim uređajem. Osim toga. Osim toga. U uređaju bi se mogla kondenzirati vlaga ili bi se mogao pregrijati. • Kada parkirate vozilo.04. Uvijek se pridržavajte važećih prometnih propisa. Uređaj koristite tako da u svakom času možete upravljati vozilom. npr. Sigurnost u prometu Navigacijski uređaj ne lišava vozača odgovornosti za ispravno i oprezno ponašanje u prometu.Sigurnosne napomene Sigurnosne napomene Opće sigurnosne napomene Radi vlastite sigurnosti pozorno pročitajte sljedeće sigurnosne napomene prije prvog korištenja uređaja.

Koristite samo čisti CD/DVD. Zaštitna folija zaslona Prije prve uporabe oprezno skinite zaštitnu foliju sa zaslona. OPREZ! Nedopušteni punjači mogu uništiti baterije Koristite samo originalne Blaupunktove punjače za rad i punjenje kako biste bateriju ispravno napunili i zaštitili od prenapona. poštujte sljedeća pravila: Spremite CD/DVD u njegovu kutiju. 8 TravelP_300_lo_HR_2Aufl. U opsegu isporuke nalaze se sljedeći dijelovi: • Navigacijski uređaj • Držač s usisnom kapom • Kabel za punjenje preko upaljača • TMC linijska antena • Priručnik za uporabu (skraćeno izdanje) • DVD sa sigurnosnom kopijom Napomena: Preporučujemo da koristite samo originalne Blaupunktove dodatke (www.2008 10:55:15 Uhr . odnesite ih na odgovarajuća sabirna mjesta.indd 8 25. Opseg isporuke Ne izlažite CD/DVD i kutiju izravnoj sunčevoj svjetlosti. Nemojte koristiti otapala ni za jednu stranu CD-a/DVD-a. Ovisno o načinu uporabe. Napomene o odlaganju Za odlaganje rabljenih uređaja koristite raspoložive sustave za vraćanje i sabiranje.04. Punjenje traje oko 6 sati. Molimo. uređaj može raditi do 5 sata s ugrađenom baterijom.blaupunkt. mekom krpom.com). Ako je potrebno. Istrošene baterije ne bacajte u komunalni otpad. Punjenje baterije Prilikom kupnje navigacijskog uređaja baterija može biti prazna. napunite bateriju prije početka uporabe uređaja. Voda i druge tekućine mogle bi oštetiti zaslon. Indikator napunjenosti nalazi se na gornjoj traci zaslona: • Uređaj je isporučen s vanjskim izvorom napajanja.Sigurnosne napomene | Prvo korištenje uređaja Napomene o rukovanju CD-om/DVD-om Prvo korištenje uređaja Uređaj se isporučuje s CD-om/DVD-om koji sadrži navigacijski softver i kartografski materijal. Napomene o čišćenju Zaslon čistite suhom. očistite CD/DVD mekom krpom bez dlačica od unutarnjeg prema vanjskom rubu. Koristite samo navlaženu krpu bez dlačica. Da biste CD/DVD zaštitili od prljavštine ili oštećenja. umjesto toga. Za čišćenje kućišta ne koristite snažna sredstva za čišćenje. CD/ DVD pridržavajte samo za rub. CD/DVD nikad ne čistite kružnim pokretima.

Uključivanje uređaja Ugradnja u vozilo Za privremenu ugradnju u vozilo navigacijski uređaj ima držač koji se može postaviti na vjetrobransko staklo. navigacijski uređaj će vas o tome obavijestiti. Držač s usisnom kapom sadrži dva postolja na nosaču. Zaštita sprečava punjenje baterije na temperaturi okoline višoj od 45 °C.indd 9 25. staklo mora biti bez prašine ili ulja. 쏅 Gurnite nosač na postolja dok ne uskoči. Stanje napunjenosti baterije je dovoljno. Kada stanje napunjenosti baterije postane vrlo nisko. Jezik je učitan i prikazuje se glavni izbornik. 9 TravelP_300_lo_HR_2Aufl. Odabir jezika Uređaj koristi engleski kao standardni jezik izbornika i glasovnog izlaza. Navigacijski uređaj ugradite tako da vam ne zaklanja pogled i ne smeta u prometu. Kada prvi put uključite uređaj.Prvo korištenje uređaja | Ugradnja u vozilo • Uređaj koristi vlastitu unutarnju bateriju. Napomena: Baterija je opremljena zaštitom od pregrijavanja uslijed prekomjerne struje.04. 쏅 Okrenite polugu na držaču prema staklu. 쏅 Slijedite upute.2008 10:55:16 Uhr . 쏅 Pritisnite usisnu kapu držača na vjetrobransko staklo. Stanje napunjenosti baterije je nisko. otvorit će se dijaloški izbornik u kojem možete odabrati neki drugi jezik: 쏅 Odaberite željeni jezik u dijaloškom izborniku. Postavljanje držača s usisnom kapom 쏅 Pronađite prikladno mjesto u vozilu za ugradnju. Uređaj koristi vlastitu unutarnju • bateriju. Ako je potrebno. Osigurajte da uređaj ne predstavlja opasnost za putnike u vozilu pri naglom kočenju. 쏅 Priključite punjač ili kabel za punjenje preko upaljača u utičnicu za punjenje. OPASNOST! Ugradnja na neprikladno mjesto može izazvati nesreću. Da biste osigurali potpunu pričvršćenost. očistite staklo maramicom za čišćenje naočala. Uređaj ne ugrađujte u područje napuhavanja zračnog jastuka. A Postavljanje nosača 쏅 Pritisnite i držite glavnu sklopku dulje od 3 sekundi.

Glavna sklopka služi za uključivanje i isključivanje uređaja te za otvaranje glavnog izbornika. Isključivanje 쏅 Pritisnite i držite glavnu sklopku dulje od 3 sekundi. Stezaljka na nosaču mora čujno uskočiti u stražnju stranu uređaja. Vađenje uređaja 쏅 Pritisnite stezaljku prema dolje. Uključivanje 쏅 Pritisnite i držite glavnu sklopku dulje od 3 sekundi. moglo bi pomoći ponovno postavljanje.indd 10 25.04. 쏅 Pritisnite i držite glavnu sklopku dulje od 14 sekundi. Napomena: Uređaj nastavlja koristiti malu količinu energije čak i dok je isključen. možda će biti potrebno ponovno napuniti bateriju. 쏅 Postavite uređaj najprije s donjom stranom na nosač i pritisnite ga prema dolje. a na stražnjoj strani jedan otvor za nosač. Uređaj će se isključiti i ponovno pokrenuti. Sve će se funkcije u potpunosti isključiti nakon 20 minuta. 쏅 Izvadite uređaj. Skidanje držača s usisnom kapom Ako mijenjate vozila. 10 TravelP_300_lo_HR_2Aufl. 쏅 Okrenite držač u željenom smjeru. 쏅 Okrenite polugu na nosaču dalje od stakla. Uređaj će se odvojiti od držača. Ponovno postavljanje Ako uređaj ne radi ispravno. 쏅 Oprezno povucite usisnu kapu sa stakla.Ugradnja u vozilo | Uključivanje i isključivanje Postavljanje uređaja u nosač Uključivanje i isključivanje Uređaj na donjoj strani sadrži 2 otvora.2008 10:55:21 Uhr . Ako uređaj koristite nakon duljeg mirovanja. 쏅 Pažljivo od stakla otpustite usisnu kapu na rubu kako bi između usisne kape i stakla mogao ući zrak. nosač možete jednostavno skinuti. Uređaj prelazi u stanje mirovanja i ostaje pripravan za rad.

Dodirnite simbol u tekstualnom 쏅 unosu. prikazat će se popis s mogućim rezultatima. Dodirnite ovaj gumb da biste dobili pristup dodatnim funkcijama.Rad s izbornicima Rad s izbornicima Glavni izbornik Preko glavnog izbornika možete doći do navigacije i postavki. primjerice ne unesete cijeli naziv neke lokacije. Nakon vašeg unosa otvorit će se popis sličnih naziva gradova. Inteligentno dovršavanje unosa Tijekom unosa podatka. 11 TravelP_300_lo_HR_2Aufl. Ako. unijeti odredište). posebne znakove. OK: Pritisnite ovu tipku za potvrđivanje unosa ili postavke. primjerice. uređaj automatski dovršava unos znakova te nudi samo one znakove na tipkovnici koju su logično mogući.04. Tipkovnica Ako je potrebno unositi tekst (npr. Otvorit će se popis s alternativnim nazivima gradova.2008 10:55:21 Uhr . Ova tipkovnica sadrži sljedeće tipke: Izbriši posljednji znak Unos praznih mjesta Pozivanje tipkovnice s alternativnim znakovima (uklj. Sve unose možete obaviti prstom. Mogu se upisivati samo velika slova. unos kućnog broja Pozivanje tipkovnice sa znakovima Pozivanje pogrešnog unosa Tipke • • • • Dodirnite ovaj gumb da biste se vratili u prethodni izbornik. naglaske) Pozivanje numeričke tipkovnice za. Popisi Često možete prikazivati popise s kojih možete birati unos (npr.indd 11 25. na prikazu se pojavljuje virtualna tipkovnica. Dodirnite ovaj gumb da biste prešli na sljedeću stranicu glavnog izbornika. Otvorit će se ispravljanje pogrešnog unosa. 쏅 Kratko pritisnite glavnu sklopku kako biste iz bilo kojeg izbornika došli u glavni izbornik. odredište). 쏅 Unesite naziv grada i pritisnite OK. Ispravljanje pogrešnog unosa Ispravljanje pogrešnog unosa pomaže kada ne znate kako se točno piše naziv grada.

Dulji popisi zahtijevaju dulje vrijeme učitavanja. O tome pročitajte u poglavlju »Navođenje rutom«. Prikazivanje GPS informacija Informacije o GPS prijamu.2008 10:55:21 Uhr . Global Positioning System) omogućava navigaciju i orijentiranje pomoću satelita za pozicioniranje u cijelom svijetu. »Ometan GPS prijam«. Način rada GPS-a Navigacijski uređaj mjeri trenutačni položaj vašeg vozila putem GPS-a i te koordinate uspoređuje sa svojim kartografskim materijalom. Otvorit će se izbornik GPS Info (GPS informacije). Prikazat će se druga stranica izbornika. Otvorit će se izbornik Navigation (Navigacija). Napomena: Vanjski čimbenici mogu utjecati na preglednost neba. Navigacija zahtijeva signale s najmanje 3 satelita. Na temelju toga uređaj proračunava rutu do unesenog odredišta. vaš trenutačni položaj i brzinu možete očitati u izborniku GPS Info (GPS informacije). 쏅 Dodirnite simbol u glavnom izborniku. 쏅 Pritisnite simbol. a time i na prijam GPS signala navigacijskog uređaja. Informacije putem GPS-a GPS (globalni sustav pozicioniranja. 쏅 Pritisnite simbol. 쏅 Pritisnite unos kako biste ga odabrali. Izbornik sadrži sljedeće informacije: (Zemljopisna – Latitude/Longitude širina/dužina): Trenutačan položaj na zemljopisnoj širini i dužini – Altitude (Visina): Trenutačna nadmorska visina – Speed (Brzina): Trenutačna brzina vozila – Heading (Smjer): Smjer vožnje (pouzdana informacija nakon približno 5 km/h) – Satellites (Satelliti): Broj pronađenih GPS satelita – GPS Signal Quality (Kvaliteta GPS signala): Snaga signala vidljivih GPS satelita.Rad s izbornicima | Informacije putem GPS-a Za prikazivanje popisa s dodatnim podudarajućim unosima pritisnite tipku List (Popis). engl. Prikazat će se karta. 쏅 Dodirujte jedan od gumba da biste se pomicali po popisu. ulica i gradova koje možete vidjeti na zaslonu navigacijskog uređaja. Kartografski materijal sadrži koordinate mjesta interesa. 쏅 Pritisnite tipku Expand (Proširi) za cjeloviti prikaz skraćenog unosa. 12 TravelP_300_lo_HR_2Aufl. 쏅 Dodirnite gumb.indd 12 25.04.

Otvorit će se izbornik Navigation (Navigacija). 쏅 Pritisnite simbol za prebacivanje između 24-satnog prikaza i 12satnog prikaza vremena. Prikazat će se karta. Pritisnite simbol. što je solarno vrijeme na nultom meridijanu bez uzimanja u obzir ljetnog računanja vremena. Pritisnite simbol. Pritisnite simbol. Pritisnite tipku OK. Otvorit će se izbornik Destination Input (Unos odredišta). »GMT« je kratica za Greenwich Mean Time. • Aktivirajte traženje PIN-a kako biste onemogućili neovlaštenu uporabu uređaja. Pritisnite tipku za izlazak iz 쏅 izbornika. Napomena: Ako se na vašem položaju vrijeme promijenilo ili ako uđete u drugu vremensku zonu. 쏅 Na popisu pritisnite vremensku zonu svog trenutačnog položaja. uređaj možete deblokirati pomoću PUK-a (Personal Unblocking Key) koji sami odredite. Unesite adresu prema uputama iz poglavlja »Unos odredišta«. Namještanje vremenske zone 쏅 Dodirnite simbol u glavnom izborniku. Aktiviranje traženja PIN-a Traženje PIN-a omogućava da spriječite neovlaštenu uporabu uređaja. Svaki put kada uključite uređaj tražit će se upis PIN-a (Personal Identity Code) koji ste postavili. PIN možete u svakom času promijeniti. Otvorit će se izbornik Time (Vrijeme). Unos kućne adrese 쏅 쏅 쏅 쏅 쏅 Pritisnite simbol. tada morate namjestiti odgovarajuće postavke. 13 TravelP_300_lo_HR_2Aufl. Dodirnite simbol da biste aktivirali 쏅 (kvačica) ili deaktivirali (bez kvačice) ljetno vrijeme. Ako zaboravite PIN. Otvorit će se izbornik Navigation Settings (Postavke navigacije). 쏅 Pritisnite tipku OK. odredite sljedeće osnovne postavke: • Namjestite vremensku zonu svojeg položaja kako bi se tijekom navigacije prikazivala ispravna vremena dolaska. PUK ne možete mijenjati. Pritisnite simbol.2008 10:55:22 Uhr . »Unos adrese«.indd 13 25. 쏅 Prikazat će se popis dostupnih vremenskih zona. Napomena: Odabir se ubrzava prikazom glavnih gradova u odnosnoj vremenskoj zoni. • Unesite svoju kućnu adresu radi brze navigacije do kuće s bilo koje lokacije.04. Otvorit će se izbornik Settings (Postavke).Određivanje osnovnih postavki Određivanje osnovnih postavki Prije početka navođenja rutom. Kućna adresa je spremljena. 쏅 쏅 Dodirnite simbol u glavnom izborniku.

Otvorit će se izbornik Settings (Postavke).indd 14 25. 쏅 U izborniku Anti-Theft Protection (Zaštita od krađe) pritisnite tipku Protection Setup (Namještanje zaštite) za blokiranje (kvačica) odnosno deblokiranje uređaja (bez kvačice). 쏅 Slijedite upute i upišite PIN prema želji. Prikazat će se upit za PIN.Određivanje osnovnih postavki Napomena: Kod unosa PIN-a imate samo tri pokušaja da unesete ispravan PIN odnosno tri pokušaja da unesete ispravan PUK. Namještanje traženja PIN-a Dodirnite simbol u glavnom 쏅 izborniku. PUK služi za deblokiranje uređaja ako zaboravite PIN. 쏅 Pritisnite tipku OK. Blokiranje/deblokiranje uređaja Preduvjet: • Namjestili ste traženje PIN-a. 쏅 Otvorit će se izbornik Anti-Theft Protection (Zaštita od krađe). Ako treći put unesete pogrešan PUK. 쏅 Pritisnite tipku OK. blaupunkt. 쏅 Unesite svoj PIN. 14 TravelP_300_lo_HR_2Aufl. 쏅 Pritisnite tipku OK. Prikazat će se upit za PIN. Za zaštitu PUK-a: 쏅 Registrirajte se na adresi http://puk. 쏅 Pritisnite tipku OK. Prikazat će se upit za PIN. Promjena PIN-a 쏅 U izborniku Anti-Theft Protection (Zaštita od krađe) pritisnite tipku Change PIN Code (Promijeni PIN kôd). tipku Protection Setup 쏅 Pritisnite (Namještanje zaštite). 쏅 Slijedite upute i upišite PUK prema želji.2008 10:55:22 Uhr .com i slijedite upute. 쏅 Pritisnite tipku OK. uređaj će se trajno blokirati i morat ćete ga poslati u Blaupunktov servis.04. 쏅 Slijedite upute i upišite novi PIN prema želji. Nakon početne konfiguracije PIN-a slijedi zahtjev za unošenjem PUK-a. Pritisnite simbol.

Otvorit će se izbornik Destination (Odredište). Napomena: Ne trebate svaki put ponavljati unos informacija o zemlji. 쏅 Odaberite željenu državu. gradove. Napomena: Možete birati samo odredišta (državu.Navigacija | Unos odredišta Navigacija Navigacijski uređaj ne lišava vozača odgovornosti za ispravno i oprezno ponašanje u prometu. S karte možete izravno prijeći u izbornik za navigaciju ili u postavke karte (poglavlje »Rad s kartama«). Pokretanje navigacije 쏅 Dodirnite simbol izborniku. mjesta interesa) koja su sadržana u kartografskom materijalu. Zaslon promatrajte samo u sigurnim prometnim uvjetima. Otvorit će se izbornik Destination Input (Unos odredišta). gradu i ulici. odabrati odredište iz memorije ili potražiti mjesto interesa. Samo ako je vaše odredište na lokaciji različitoj od prethodne trebat ćete ponovno unijeti adresu odredišta.indd 15 25. 쏅 Dodirnite simbol i unesite grad ili poštanski broj. OPASNOST! Skretanje u prometu može izazvati nesreće Uređajem ne rukujte tijekom vožnje.04. Pritisnite simbol za odabir neke 쏅 druge države. • Najprije namjestite početne postavke. ulice. 15 TravelP_300_lo_HR_2Aufl. 쏅 Pritisnite simbol. Kod prvog unosa odredišta prikazat će se popis zemalja. Prikazuje se karta. Unos odredišta Pri unosu odredišta možete upisati adresu. Unos adrese 쏅 Pritisnite simbol. Otvorit će se izbornik Navigation (Navigacija). 쏅 Napomene: • Rute je najbolje planirati prije početka putovanja.2008 10:55:23 Uhr . kućne brojeve. u glavnom U izborniku Navigation (Navigacija) pritisnite simbol.

Kopiranje odredišta iz favorita 쏅 Pritisnite simbol. 쏅 Pritisnite željenu lokaciju. Otvorit će se izbornik Destination Coordinates (Koordinate odredišta). 쏅 Dodirnite simbol i unesite kućni broj. Kopiranje odredišta s karte 쏅 쏅 Dodirnite gumb. Otvorit će se izbornik Favourites (Favoriti).ili 쏅 Kopiranje odredišta Dodirnite simbol i unesite ulicu koja siječe prethodno unesenu ulicu. Prikazat će se druga stranica izbornika. Prikazat će se adresa odredišta. Prikazuju se koordinate odabrane lokacije. Otvorit će se izbornik Last Destinations (Posljednja odredišta). 쏅 Pritisnite tipku Start Route Guidance (Pokreni navođenje rutom) za pokretanje navođenja rutom. Pritisnite simbol. Prikazat će se druga stranica izbornika.ili 쏅 Dodirnite simbol i unesite ulicu. 쏅 Pritisnite tipku OK. Grad je odabran a njegovo ime pojavljuje se na donjoj traci prikaza. Pritisnite simbol. 쏅 Pritisnite željeno odredište. Prikazat će se adresa odredišta. O tome pročitajte u poglavlju »Dodatne funkcije nakon unosa odredišta«. a zatim vrijednosti u odgovarajućim jedinicama. tada s bilo koje lokacije možete brzo navigirati do kuće. Pritisnite simbol. 쏅 Pritisnite tipku Start Route Guidance (Pokreni navođenje rutom). 쏅 Prikaz karte možete smanjivati i povećavati prema uputama iz poglavlja »Rad s kartama«. 쏅 Pritisnite tipku OK. Napomena: Nakon unosa odredišta možete pokrenuti navođenje rutom ili. Prikazat će se karta. nekog od posljednjih 쏅 . 쏅 Pritisnite željeno odredište. Spremljenu adresu možete pogledati u postavkama te je prema potrebi i promijeniti (poglavlje »Postavke«). Dodirnite simbol i unesite zemljopisnu širinu. Uvijek najprije unesite stranu svijeta. 쏅 Pritisnite tipku Start Route Guidance (Pokreni navođenje rutom). 쏅 쏅 쏅 쏅 Dodirnite gumb. Korištenje kućne adrese kao odredišta Ako je vaša kućna adresa spremljena. 16 TravelP_300_lo_HR_2Aufl. U izborniku Navigation (Navigacija) 쏅 pritisnite simbol. Unos koordinata . Dodirnite simbol i unesite zemljopisnu dužinu. primjerice.indd 16 25. Ruta se proračunava i započinje navođenje rutom. 쏅 Pritisnite tipku Start Route Guidance (Pokreni navođenje rutom).04.2008 10:55:24 Uhr .Unos odredišta 쏅 Dodirnite simbol i unesite kvart u gradu. spremiti odredište.

쏅 Pritisnite neki od simbola za odabir kategorije mjesta interesa. 쏅 Unesite naziv mjesta interesa. 쏅 Unesite gradsku četvrt.ili - 쏅 U izborniku Points Of Interest (Mjesta interesa) pritisnite simbol za odabir mjesta interesa na kućnoj adresi. 쏅 Odaberite kategoriju mjesta interesa. .2008 10:55:24 Uhr . 쏅 Pritisnite tipku OK. ako je riječ o velikom gradu. Na taj način možete proširiti navigaciju vlastitim mjestima interesa. Otvorit će se izbornik Town District (Gradska četvrt). U izborniku Destination Input (Unos 쏅 odredišta) pritisnite simbol. 쏅 Odaberite mjesto interesa. Pritisnite simbol za odabir neke druge države. na području odredišta ili kod kuće 쏅 User-POIs (MI korisnika) Među mjestima interesa osim benzinskih postaja i sl. Prikazat će se popis s rezultatima. U izborniku Points Of Interest (Mjesta interesa) pritisnite simbol za odabir mjesta interesa u blizini. 쏅 Pritisnite tipku Start Route Guidance (Pokreni navođenje rutom).indd 17 25. . postoji i kategorija User-POIs (MI korisnika). Napomena: Posljednje odredište prema kojem ste počeli navođenje rutom smatra se područjem odredišta. 쏅 Pritisnite tipku Start Route Guidance (Pokreni navođenje rutom). .04. Prikazat će se tipkovnica. Otvorit će se izbornik Points Of Interest (Mjesta interesa). Odabir mjesta interesa na određenoj lokaciji 쏅 쏅 쏅 U izborniku Points Of Interest (Mjesta interesa) pritisnite simbol. Prikazat će se adresa odredišta. Odabir mjesta interesa u blizini. 쏅 Pritisnite željenu stavku. 쏅 Pritisnite tipku List (Popis).ili 17 TravelP_300_lo_HR_2Aufl.Unos odredišta | Mjesta interesa 쏅 Pritisnite tipku Start Route Guidance (Pokreni navođenje rutom). primjerice adresama prijatelja ili omiljenih restorana.ili - 쏅 U izborniku Points Of Interest (Mjesta interesa) pritisnite simbol za odabir mjesta interesa na području odredišta. Na priloženom CD-u/DVD-u nalazi se instalacijski program s uputama za izradu vlastitih MI popisa na računalu i učitavanje postojećih MI popisa. Mjesta interesa Mjesta interesa (MI) su konkretne lokacije poput parkirališta i benzinskih crpki u kartografskom materijalu. Otvorit će se izbornik Points Of Interest In Town (Mjesta interesa u gradu). Pritisnite simbol za odabir nekog drugog grada.

04. 쏅 Ponovite ovaj postupak za dodavanje novih odredišta. Odaberite kategoriju mjesta interesa. 18 TravelP_300_lo_HR_2Aufl. Prikazat će se tipkovnica. 쏅 Unesite naziv mjesta interesa. Pritisnite simbol za premještanje 쏅 odredišta. Odaberite mjesto interesa. 쏅 Unesite odredište prema uputama iz poglavlja »Unos odredišta«. 쏅 Pritisnite željenu stavku. Grad je odabran a njegovo ime pojavljuje se na donjoj traci prikaza. Unos rute 쏅 U izborniku Tour Planning (Planiranje rute) pritisnite tipku Add Destination (Dodaj odredište). Početni položaj uvijek je vaš trenutačni položaj. .ili 쏅 Pritisnite tipku List (Popis). Prikazat će se adresa. 쏅 Pritisnite tipku Start Route Guidance (Pokreni navođenje rutom). Izmjena rute 쏅 Na popisu rute pritisnite odredište.2008 10:55:24 Uhr . U izborniku Points Of Interest (Mjesta 쏅 interesa) pritisnite simbol. Prikazat će se adresa odredišta. Pritisnite željenu lokaciju. primjerice u način rada demo (poglavlje »Demo«). Napomena: Spremljene rute možete učitati iz posljednjih odredišta ili favorita te dodati nova odredišta. Dodirnite gumb kako biste pozvali 쏅 dodatni izbornik. Odabir županijskih mjesta interesa Ako se mjesto interesa ne može precizno dodijeliti nekoj lokaciji. Pritisnite tipku OK. Napomena: Ruta smije sadržavati najviše 10 odredišta. tada ga možete unijeti kao županijsko mjesto interesa. Prikazat će se karta.indd 18 25. primjerice zračna luka. Prikaz karte možete smanjivati i povećavati prema uputama iz poglavlja »Rad s kartama«.Mjesta interesa | Planiranje rute Odabir mjesta interesa na karti Planiranje rute 쏅 Planiranje rute omogućava unos rute s nekoliko međuodredišta i spremanje. Pritisnite tipku Start Route Guidance (Pokreni navođenje rutom). 쏅 Pritisnite tipku Select Country (Odaberite državu) za odabir neke druge države. Prikazat će se popis s rezultatima. Pritisnite tipku za premještanje 쏅 odredišta na popisu rute prema gore odnosno prema dolje. Otvorit će se izbornik Move Destination (Premjesti odredište). 쏅 Pritisnite neki od ponuđenih simbola za odabir kategorije mjesta interesa. Otvorit će se izbornik Tour Planning (Planiranje rute). 쏅 Pritisnite tipku OK. U izborniku Destination Input (Unos 쏅 odredišta) pritisnite simbol. Otvorit će se izbornik Supra-Regional (Županija). izlaz s autoceste ili planinski prijelaz. 쏅 쏅 쏅 쏅 쏅 쏅 U izborniku Points Of Interest (Mjesta interesa) pritisnite simbol.

ako rutu prekinete i kasnije je želite nastaviti: 쏅 Na popisu rute pritisnite odredište. 쏅 Prikazat će se popis rute s odredištima. Prikazat će se adresa. kako biste saznali udaljenost i trajanje vožnje: 19 TravelP_300_lo_HR_2Aufl.04. 쏅 Ruta će se proračunati od trenutačnog položaja i navođenje rutom počinje do sljedećeg međuodredišta. Pritisnite simbol. Dodirnite gumb kako biste pozvali 쏅 dodatni izbornik. 쏅 Na popisu rute pritisnite odredište. Primjerice. 쏅 Pritisnite tipku Add Destination (Dodaj odredište) za dodavanje novih odredišta. Pritisnite simbol 쏅 odredišta. Dodirnite gumb kako biste pozvali 쏅 dodatni izbornik. Pritisnite simbol. Ponovno proračunavanje rute Želite li proračunati rutu do nekog određenog međuodredišta. Dodirnite gumb kako biste pozvali 쏅 dodatni izbornik. Dodirnite gumb kako biste pozvali 쏅 dodatni izbornik. »Kopiranje odredišta iz favorita«. 쏅 Ruta će se proračunati počevši od trenutačnog položaja. za brisanje Učitavanje rute iz favorita Iz favorita možete preuzeti odredište za planiranje rute ili možete učitati spremljenu rutu i nakon toga je izmijeniti. Prikazat će se adresa. Pritisnite simbol. 쏅 U izborniku Favourites (Favoriti) odaberite spremljenu rutu ili odredište. Preduvjet: • Otvorili ste izbornik Favourites (Favoriti) prema uputama iz poglavlja »Unos odredišta«. Sada imate sljedeće mogućnosti: Pokrenuti navođenje rutom – (poglavlje »Navođenje rutom«) – Proračunavanje rute (poglavlje »Proračunavanje rute« ) – Spremiti rutu (poglavlje odredištima«) – Izbrisati rutu – Prikazati rutu na karti (poglavlje »Rad s kartama«) Pokretanje navođenja rutom Možete preskočiti odredišta na popisu rute prilikom navođenja rutom.Planiranje rute 쏅 Pritisnite tipku OK.2008 10:55:25 Uhr . Dodatne funkcije nakon planiranja rute Preduvjet: • Otvorili ste popis rute.indd 19 25. Navođenje rutom 쏅 Spremite rutu u favorite ili je izbrišite. u favorite »Upravljanje Prekid planiranja rute 쏅 Dodirnite gumb za izlazak iz izbornika.

쏅 Pritisnite gornje polje i unesite početni položaj. »Upravljanje odredištima«) – Prikazivanje odredišta na karti (pog.04. i odredišta. Dodirnite gumb kako biste pozvali 쏅 dodatni izbornik. Pokretanje načina rada demo Unos u načinu rada demo sastoji se od početnog položaja. što ne mora biti vaš trenutačni položaj. – Spremanje odredišta kao favorita (pog. . Dodirnite gumb kako biste pozvali 쏅 dodatni izbornik. 쏅 Pritisnite donje polje i unesite odredište.2008 10:55:26 Uhr .indd 20 25. Beskonačna petlja u simbolu označava da je aktiviran beskonačni način rada demo. U izborniku Navigation (Navigacija) 쏅 pritisnite simbol. Otvorit će se izbornik Demo (Način rada demo).Dodatne funkcije nakon unosa odredišta | Način rada demo Dodatne funkcije nakon unosa odredišta Preduvjet: • Unijeli ste odredište prema uputama iz poglavlja »Unos odredišta«. unesite početni položaj i odaberite spremljenu rutu kao odredište (poglavlje »Planiranje rute«). Početni položaj i odredište u načinu rada demo unesite na uobičajeni način unosa odredišta. »Rad s kartama« ) – Samo favoriti: izbrisati odredište (poglavlje »Upravljanje odredištima«) – Samo favoriti: preimenovati odredište (poglavlje »Upravljanje odredištima«) – Samo favoriti: isplanirati rutu s odabranim odredištem (poglavlje »Planiranje rute«) Napomena: Ponuđene funkcije ovise o tome jeste li odredište unijeli ili odabrali iz memorije. a zatim pogledati cijeli put i trajanje vožnje. Način rada demo Putovanje možete na miru isplanirati kod kuće. (Poglavlje »Dodatne funkcije tijekom navođenja rutom«) Postavke načina rada demo Možete zadati hoće li se ruta u načinu rada demo prijeći samo jednom ili beskonačno mnogo puta. Ako u načinu rada demo želite odrediti međuodredišta. 쏅 Pritisnite tipku Start Demo (Pokreni način rada demo) za praćenje rute. čak i bez GPS prijama. Sada imate sljedeće mogućnosti: Definiranje opcija rute (poglavlje – »Određivanje opcija rute« ) – Proračunavanje rute »Proračunavanje rute« ) (pog. Dodirnite simbol da biste izmjenjivali 쏅 pojedinačni i beskonačni demo način rada.ili • Odabrali ste mjesto interesa prema uputama iz poglavlja »Mjesta interesa«. 20 TravelP_300_lo_HR_2Aufl. Na raspolaganju imate iste funkcije kao i kod navođenja rutom.

Spremanje položaja | Upravljanje odredištima Spremanje položaja Upravljanje odredištima Svoj trenutačni položaj možete spremiti te ga kasnije koristiti kao odredište. Odredište se pod tim nazivom sprema u favorite. Spremanje unesenog odredišta Preduvjet: • Unijeli ste odredište prema uputama iz poglavlja »Unos odredišta«. Pritisnite simbol. 21 TravelP_300_lo_HR_2Aufl. 쏅 Prikazat će se tipkovnica.2008 10:55:26 Uhr .indd 21 25. Sprema se posljednjih 100 odredišta. Odredište će biti spremljeno pod tim nazivom u izborniku Favourites (Favoriti). »Kopiranje nekog od posljednjih odredišta«. Sva unesena odredišta i odredišta s popisa Posljednja odredišta mogu se trajno spremiti u favorite.04. Iz oba popisa možete brisati pojedinačna odredišta. Prikazat će se tipkovnica. U izborniku Navigation (Navigacija) 쏅 pritisnite simbol. Sva odredišta od kojih započne proračunavanje rute (poglavlje »Proračunavanje rute«) automatski se spremaju u Posljednja odredišta. 쏅 Unesite naziv odredišta i pritisnite tipku OK. Postoje dva popisa za spremanje odredišta: • Favoriti • Posljednja odredišta Odredišta iz favorita mogu se preimenovati. U izborniku Destination (Odredište) 쏅 pritisnite tipku za otvaranje dodatnog izbornika. Otvorit će se izbornik Position Information (Informacije o položaju). 쏅 Odaberite odredište koje će biti spremljeno na popis Last Destinations (Posljednja odredišta). Spremanje odredišta Izbornik sadrži sljedeće informacije: – Adresu trenutačne lokacije. Kopiranje nekog od posljednjih odredišta Preduvjet: • Otvorili ste popis Last Destinations (Posljednja odredišta) prema uputama iz poglavlja »Unos odredišta«. 쏅 Unesite naziv odredišta i potvrdite ga tipkom OK. To je naročito korisno ako želite češće koristiti to odredište. ako se ona nalazi u kartografskom materijalu (Zemljopisna – Latitude/Longitude širina/dužina): Trenutačan položaj na zemljopisnoj širini i dužini – Altitude (Visina): Trenutačna nadmorska visina – Kompas: Smjer vožnje (pouzdana informacija nakon približno 5 km/h) 쏅 Pritisnite tipku Save As Destination (Spremi kao odredište).

Pritisnite simbol. 쏅 Pritisnite Yes (Da) za brisanje odredišta. Brisanje svih odredišta Možete izbrisati sva posljednja odredišta ili sva odredišta iz favorita: 쏅 U izborniku Navigation (Navigacija) pritisnite simbol. Prikazuje se upit. Dodirnite gumb kako biste pozvali 쏅 dodatni izbornik. Otvorit će se izbornik Favourites (Favoriti).ili • Otvorili ste izbornik Favourites (Favoriti) prema uputama iz poglavlja »Unos odredišta«.ili 쏅 Pritisnite No (Ne) ako odredište ne želite izbrisati. 쏅 Prikazat će se tipkovnica. 쏅 쏅 Dodirnite gumb kako biste pozvali dodatni izbornik. Pritisnite simbol.Upravljanje odredištima 쏅 쏅 Dodirnite gumb kako biste pozvali dodatni izbornik. Otvorit će se izbornik Last Destinations (Posljednja odredišta).indd 22 25. Otvorit će se izbornik Destination Input (Unos odredišta). »Kopiranje odredišta iz favorita«. »Kopiranje odredišta iz favorita«. »Kopiranje nekog od posljednjih odredišta«. Prikazuje se upit. Odredište se pod tim nazivom sprema u favorite.2008 10:55:26 Uhr . 쏅 U izborniku Favourites (Favoriti) odaberite odredište koje želite preimenovati. 쏅 Pritisnite simbol. 22 TravelP_300_lo_HR_2Aufl. 쏅 U izborniku Navigation (Navigacija) pritisnite simbol. . Brisanje odredišta Možete izbrisati odredište spremljeno u favorite ili posljednja odredišta: Preduvjet: • Otvorili ste popis Last Destinations (Posljednja odredišta) prema uputama iz poglavlja »Unos odredišta«. . 쏅 Odaberite odredište koje želite izbrisati. 쏅 Pritisnite Yes (Da) za brisanje odredišta. Prikazat će se tipkovnica. 쏅 Unesite novi naziv odredišta i pritisnite tipku OK. 쏅 Dodirnite gumb kako biste pozvali dodatni izbornik.ili 쏅 Pritisnite simbol. Pritisnite simbol. Odredište se pod tim nazivom sprema u favorite. 쏅 Unesite naziv odredišta i pritisnite tipku OK.ili 쏅 Pritisnite No (Ne) ako odredište ne želite izbrisati. . Preimenovanje odredišta (samo favoriti) Odredište spremljeno u favorite možete preimenovati: Preduvjet: • Otvorili ste izbornik Favourites (Favoriti) prema uputama iz poglavlja »Unos odredišta«. .04.

. U obzir se uzimaju vrijeme i troškovi. Pritisnite simbol. Sva odredišta proračunata u ruti spremaju se u Posljednja odredišta. Ruta se proračunava i započinje navođenje rutom. kao početna točka rute uzima se posljednji poznati položaj. ruta će se prema potrebi iznova proračunati.ili 쏅 Pritisnite simbol. Napomena: U profilima Fast (Brza) i Slow (Spora) možete otvoriti dodatni izbornik: Odaberite opciju Adaptive (Prilagodljiva) kako bi se profil prilagodio vašem načinu vožnje. – – – – Napomena: Ako nema dostupnog GPS prijama. – 쏅 Fast (Brza): Proračunata je ruta s najbržim vremenom vožnje. Optimal (Optimalna): Kombinacija najkraće i najbrže rute u omjeru 40:60. U obzir se uzimaju udaljenost i vrijeme. 쏅 Pritisnite simbol. Prema potrebi postavke možete vratiti na tvorničke vrijednosti.ili • Odabrali ste mjesto interesa prema uputama iz poglavlja »Mjesta interesa«. Nakon toga možete pokrenuti navođenje rutom ili. Ecological (Ekološka): Proračunata je ruta s najmanjim troškovima vožnje (efikasno trošenje goriva). 쏅 Pritisnite tipku Start Route Guidance (Pokreni navođenje rutom). U tu svrhu.ili • Isplanirali ste rutu prema uputama iz poglavlja »Planiranje rute«. Economic (Ekonomična): Kombinacija najbrže i ekološke rute. primjerice. Dodirnite simbol da biste odabrali 쏅 vrstu proračuna rute: Pokretanje proračunavanja rute Preduvjet: • Unijeli ste odredište prema uputama iz poglavlja »Unos odredišta«.2008 10:55:27 Uhr . dodatno namjestiti opcije rute. 쏅 Dodirnite gumb kako biste pozvali dodatni izbornik. Dodirnite simbol za mijenjanje između ponuđenih profila brzine. Short (Kratka): Proračunata je ruta s najkraćom udaljenosti. Dodatne funkcije nakon proračunavanja rute Nakon proračunavanja rute možete pokrenuti navođenje rutom ili prikazati rutu na karti. Opcije rute možete u svakom času odrediti. najkraća i najbrža ruta kombiniraju se u omjeru 75:25. Ruta se prikazuje na karti.04.indd 23 25. Ova se vrsta rute može prilagođavati kako je opisano u nastavku. najkraća i najbrža ruta kombiniraju se u omjeru 40:60. U tu svrhu. Dodirnite simbol u prikazu karte. . Ruta se proračunava. . 23 TravelP_300_lo_HR_2Aufl.Proračunavanje rute | Određivanje opcija rute Proračunavanje rute Određivanje opcija rute Proračunavanjem rute do određenog odredišta možete saznati trajanje vožnje i udaljenost. 쏅 Otvorit će se izbornik Route Options (Opcije rute). 쏅 Otvorit će se izbornik Navigation (Navigacija). Promijenite li opcije rute tijekom navođenja rutom.

Prikazat će se druga stranica izbornika. Sezonske ceste su ceste koje mogu biti zatvorene ovisno o godišnjem dobu. npr. Pokretanje navođenja rutom 쏅 Pritisnite tipku Start Route Guidance (Pokreni navođenje rutom). Napomene: • Ruta se proračunava korištenjem postavki za proračun rute. Kompas: Uvijek pokazuje sjever (zbog orijentacije) 24 TravelP_300_lo_HR_2Aufl. Dodirnite simbol da biste omogućili (kvačica) ili onemogućili (bez kvačice) trajekte. Navigacijski uređaj će vas dovesti do odredišta čak i ako trebate skretati s planirane rute. Dodirnite gumb za izlazak iz izbornika. Dodirnite simbol da biste omogućili (kvačica) ili onemogućili (bez kvačice) tunele. Dodirnite simbol da biste omogućili (kvačica) ili onemogućili (bez kvačice) autoceste s naplatom cestarine. Dodirnite gumb. Napomene: • Ponovite glasovni izlaz ako ga niste razumjeli. Dodirnite simbol da biste omogućili (kvačica) ili onemogućili (bez kvačice) autoceste. Navođenje rutom OPASNOST! Nepoštivanje prometnih pravila može izazvati nesreće Upute za usmjeravanje slijedite samo ako to dopuštaju smjerovi ulica i prometni propisi. Takozvani »autozor« predstavlja vaš položaj.indd 24 25. Ruta se proračunava i započinje navođenje rutom. (Poglavlje »Glasovni izlaz tijekom navođenja rutom«) • Uvijek se možete orijentirati pomoću prikaza karte ili strelica.2008 10:55:27 Uhr . (Pogl.Određivanje opcija rute | Navođenje rutom 쏅 쏅 쏅 쏅 쏅 쏅 쏅 쏅 쏅 Dodirnite simbol da biste aktivirali (kvačica) ili deaktivirali (bez kvačice) zaobilaženje zastoja u prometu pomoću TMC-a. zbog snijega. Dodirnite simbol da biste omogućili (kvačica) ili onemogućili (bez kvačice) sezonske ceste.04. »Određivanje opcija rute« ) • Odredišta se automatski spremaju u Posljednja odredišta. Pritisnite simbol za namještanje omjera kratkog i brzof profila u vrsti rute Optimal (Optimalna).

navođenje rutom se zaustavlja. . O tome pročitajte u poglavlju »Tablica rješavanja problema«. Napomena: Vanjski čimbenici mogu utjecati na preglednost neba. Ako biste pokrenuli navođenje rutom. Karta sada prikazuje samo vaš trenutačni položaj. uređaj će automatski prepoznati je li se vaš položaj promijenio i.indd 25 25. prema potrebi. Prikazuje se upit. Ometan GPS prijam Simbol na karti pokazuje da prijam GPS signala nije dovoljan. • Prikazuju se koordinate vašeg trenutačnog položaja i odredišta. ruta se ne može proračunati. Prekid navođenja rutom 쏅 Pritisnite bilo koje mjesto na karti. Otvorit će se dodatni izbornik Route Guidance Options (Opcije navođenja rutom). • Prikazuje se udaljenost do odredišta (zračnom linijom). navigacijski uređaj će proračunati rutu počevši od posljednjeg poznatog položaja. 쏅 Pritisnite Yes (Da) za prekid navođenja rutom. • Ili možete pokrenuti novo navođenje rutom do unesenog odredišta. Navigacijski uređaj u tom slučaju obavlja navođenje rutom samo putem kompasa: • Strelica pokazuje u smjeru odredišta. Pritisnite simbol za prekid navođenja 쏅 rutom. 25 TravelP_300_lo_HR_2Aufl. Dolazak na odredište Čim dođete na točku odredišta pojavljuje se poruka »Došli ste na odredište«. Prikazat će se karta. a time i na prijam GPS signala navigacijskog uređaja. Čim se ponovno uspostavi prijam. tada imate dvije opcije: umetnuti odredište kao • Možete međuodredište. Ako je tijekom navođenja rutom GPS prijam ometan na dulje vrijeme.Navođenje rutom Napomena: Ako ste tijekom aktivnog navođenja rutom unijeli dodatno odredište i započeli navođenje rutom. ponovno proračunati rutu.2008 10:55:28 Uhr .ili 쏅 Pritisnite No (Ne) za nastavak navođenja rutom. Preduvjet za to je dovoljan prijam GPS signala. Ruta se ponovno proračunava s međuodredištem koje je sljedeće kojemu se približavate.04. Navođenje rutom izvan ceste Ako se nalazite na cesti koja nije sadržana u kartografskom materijalu (»izvan ceste«). Nakon toga možete nastaviti navođenje rutom.

2008 10:55:28 Uhr . 쏅 쏅 Pritisnite tipku za zatvaranje prikaza karte i povratak na unos odredišta.Rad s kartama 쏅 Rad s kartama Dodirnite simbol kako biste grad prihvatili kao odredište. 쏅 Kako biste iz unosa odredišta prešli na prikaz karte: Dodirnite gumb kako biste pozvali 쏅 dodatni izbornik. Pritisnite simbol. 쏅 Unesite naziv odredišta i pritisnite tipku OK. Otvorit će se izbornik Map Settings (Postavke karte). Prikazat će se tipkovnica. 쏅 Dodirnite gumb da se vratite na trenutačni položaj. Počinje navođenje rutom. dio karte možete pomaknuti i skalirati ga (povećati odnosno smanjiti prikaz).indd 26 25. 쏅 Dodirnite jedan od simbola da biste zumirali prema ili od karte. dnevni i noćni prikaz će se automatski mijenjati. Odredište je spremljeno pod tim nazivom u izborniku Favoriti. u glavnom Kako biste iz izbornika Navigation (Navigacija) prešli na prikaz karte: Dodirnite gumb.04. Ako aktivirate automatsku funkciju. prikazat će se dodatni izbornik s pripadajućim funkcijama. Pomicanje i skaliranje karte Kako biste vidjeli željeno područje odredišta na karti. Grad je odabran a njegovo ime pojavljuje se na donjoj traci prikaza. (Poglavlje »Upravljanje odredištima«) Napomena: Ako tijekom navođenja rutom dodirnete bilo koje mjesto na karti. 쏅 Pritisnite simbol za prelazak u izbornik Map Settings (Postavke karte). Prikazivanje karte 쏅 Dodirnite simbol izborniku.) 26 TravelP_300_lo_HR_2Aufl. 쏅 Pritisnite simbol za promjenu između dnevnog i noćnog prikaza ili aktiviranje automatske funkcije. Da dodatne pojedinosti pročitajte poglavlje »Dodatne funkcije tijekom navođenja rutom«. Prikazuju se koordinate odabrane lokacije. (O tome pročitajte u poglavlju »Postavke«. Pritom će se svjetlina zaslona prilagođavati uvjetima osvjetljenja. Određivanje postavki karte 쏅 Dodirnite simbol u prikazu karte. 쏅 Pritisnite kartu i pomaknite je u željenom smjeru. Tipke Na prikazu karte dostupne su sljedeće tipke: Pritisnite simbol za prelazak u 쏅 izbornik Navigation (Navigacija). 쏅 Pritisnite tipku OK. »Određivanje postavki uređaja«.ili 쏅 Dodirnite simbol kako biste spremili lokaciju i kasnije je koristili kao odredište. Pritiskanje karte 쏅 Pritisnite lokaciju (ulicu ili mjesto interesa) na karti. .

Dodirnite simbol da biste uključili 쏅 (kvačica) ili isključili (bez kvačice) automatsko zumiranje. – 쏅 Pritisnite simbol za prikazivanje (kvačica) ili skrivanje (bez kvačice) visine i brzine na karti. / Pritisnite simbol za izmjenu 쏅 između prikaza vremena dolaska i preostalog vremena vožnje (vremena putovanja). Za navođenje rutom s nekoliko 쏅 međuodredišta. primjerice. Ako je sljedeća radnja prilično daleko. »Postavke za navigaciju«). na karti su prikazani vrijeme i udaljenost do sljedećeg međuodredišta. 쏅 Dodirnite gumb.04. Dodirnite simbol da biste prikazali (kvačica) ili sakrili (bez kvačice) vrijeme i udaljenost do posljednjeg odredišta. Napomena: Glasnoća se može mijenjati samo dok je trenutačno aktivan glasovni izlaz.ili VOL + za promjenu glasnoće glasovnog izlaza.2008 10:55:29 Uhr . jasno mogli vidjeti sljedeće razkrižje. prikaz će se povećati kako biste. Dodirnite simbol da biste uključili – (kvačica) ili isključili (bez kvačice) upozoravajući zvučni signal. / Dodirnite simbol da biste mijenjali orijentaciju karte između smjera vožnje i smjera sjevera. 쏅 Dodirnite donje polje na zaslonu da biste ponovili posljednji glasovni izlaz. prikaz se smanjuje kako biste mogli jednostavno vidjeti cestu. 27 TravelP_300_lo_HR_2Aufl. Prikazat će se druga stranica izbornika.Rad s kartama | Glasovni izlaz tijekom navođenja rutom 쏅 / Dodirnite simbol za izmjenu između 2D i 3D prikaza. U postavkama možete uključiti i isključiti glasovne navigacijske upute (poglavlje »Postavke«. Dodirnite simbol da biste prikazali 쏅 (kvačica) ili sakrili (bez kvačice) udaljenosti do točaka od interesa. Automatsko zumiranje znači da će uređaj optimalno prilagođavati mjerilo karte prema uvjetima vožnje tijekom navođenja rutom. Upozorenje se pojavljuje samo ako se prekorači vrijednost tolerancije. Dodirnite simbol da biste promijenili ove postavke ograničenja brzine: 쏅 쏅 Dodirnite simbol da biste prikazali (kvačica) ili sakrili upozorenja o brzini (bez kvačice) na karti. Napomena: Udaljenosti se za mjesta interesa duž rute prikazuju posebno i samo na autocestama. Ako se približavate nekoj radnji.indd 27 25. Glasovni izlaz tijekom navođenja rutom Navigacijski uređaj podržava navođenje rutom s glasovnim navođenjem kod svakog skretanja i pravovremenim objavljivanje skretanja. Dodirnite simbol da biste prikazali 쏅 (kvačica) ili sakrili (bez kvačice) točke od interesa. 쏅 Tijekom glasovnog izlaza pritisnite tipku VOL . Pritom uređaj također objavljuje nazive državnih cesta i autocesta. Pritisnite simbol za namještanje – vrijednosti tolerancije upozorenja o brzini.

»Rad s kartom« . O postavkama pročitajte u poglavlju »Rad s kartama«. Prometni znakovi i uvjeti na licu mjesta uvijek imaju prednost pred informacijama navigacijskog uređaja. Dodatno možete prikazati udaljenost i vrijeme za posljednje odredište. npr.04. Kompas uvijek pokazuje sjever (zbog orijentacije). mogu se prikazivati samo ako su sadržane u kartografskom materijalu. Gornje polje: Naziv sljedeće ulice Donje polje: Naziv trenutačne ulice Strelica radnje pokazuje sljedeću radnju i udaljenost do nje. Glasovni izlaz je isključen (stišan). ograničenje brzine.).2008 10:55:30 Uhr .indd 28 25.Prikaz karte tijekom navođenja rutom Prikaz karte tijekom navođenja rutom Tijekom navođenja rutom na prikazu karte se pokazuju različiti navigacijski alati i informacije o ruti. Navigacijski alati Aktiviran je glasovni izlaz. Dodatne informacije. OPASNOST! Nepoštivanje prometnih pravila može izazvati nesreće Informacije na digitalnim autokartama možda neće vrijediti zbog kratkoročnih promjena (radova na cesti i sl. prikazuje se traka na desnoj strani: Što ste bliže lokaciji sljedeće radnje to će biti prikazano manje žutih segmenata. Napomena: Ti se podaci mogu prikazivati samo ako su uključeni u postavkama navigacije. (Pog. »Određivanje postavki karte«. • Procijenjeno vrijeme dolaska • Umjesto vremena dolaska možete pogledati preostalo trajanje vožnje. prikazuju se informacije o ruti za sljedeće međuodredište. Dodirivanje simbola ponovno aktivira glasovni izlaz. Ograničenje brzine Ograničenje brzine prikazano je na lijevom dijelu karte. »Određivanje postavki karte« ) Takozvani »autozor« predstavlja vaš položaj. 28 TravelP_300_lo_HR_2Aufl. Kada se približite lokaciji sljedeće radnje. Za navođenje rutom s nekoliko međuodredišta. Informacije o ruti Donja traka zaslona standardno prikazuje sljedeće informacije o ruti: Preostalu udaljenost do odredišta.

Prekid navođenja rutom 쏅 Sada su dostupne sljedeće funkcije: – Unos prometnih zastoja – Prekid navođenja rutom – Preskakanje sljedećeg odredišta – Prikaz informacija o odredištu – Prikaz popisa rute Dodirnite simbol na dodatnom izborniku.ili • Simulacija rute (način rada demo) 쏅 Pritisnite željeno mjesto na karti za prikazivanje dodatnih funkcija. Preduvjet: • Ruta s min.indd 29 Prikaz informacija o odredištu 쏅 Dodirnite simbol na dodatnom izborniku.ili 쏅 Pritisnite No (Ne) ako blokadu ne želite izbrisati. Unos prometnih zastoja Preskakanje sljedećeg odredišta Tijekom navođenja rutom možete blokirati segment rute koji se nalazi na putu ispred vas. Prikazuje se adresa odredišta s informacijama o udaljenosti i vremenu dolaska ili preostalom trajanju vožnje. Blokirani ! segment označen je crvenom bojom. Otvorit će se dodatni izbornik Route Guidance Options (Opcije navođenja rutom). Prikazuje se upit. dok se parcijalna blokirana ruta zaobilazi.04. Prikazuje se upit. Otvorit će se izbornik Traffic Jam Ahead (Slijedi prometni zastoj). 29 25. Ruta se ponovno proračunava. Tada se proračunava alternativna ruta. . 쏅 Pritisnite Yes (Da) za prekid navođenja rutom. Prikazat će se karta. 쏅 Pritisnite tipku OK. počevši od svog trenutačnog položaja. U ovom izborniku možete odabrati duljinu blokade. 1 međuodredištem (planiranje rute) Na dodatnom izborniku dodirnite 쏅 simbol da biste preskočili sljedeće međuodredište. Ruta se ponovno proračunava s međuodredištem koje je sljedeće nakon onoga kojemu se približavate. Kod ruta se prikazuju sva međuodredišta. Dodirujte gumbe kako biste 쏅 unijeli duljinu blokade. Ruta se ponovno proračunava. a blokirana se dionica izbjegava. Za otkazivanje blokade: U dodatnom izborniku dodirnite 쏅 ponovno ovaj simbol (kvačica označava da je unesena blokada). Simbol označava blokadu.2008 10:55:30 Uhr . TravelP_300_lo_HR_2Aufl.ili 쏅 Pritisnite No (Ne) za nastavak navođenja rutom. Dodirnite simbol na dodatnom 쏅 izborniku.Dodatne funkcije tijekom navođenja rutom Dodatne funkcije tijekom navođenja rutom Preduvjet: • Navođenje rutom . . 쏅 Pritisnite Yes (Da) za brisanje blokade.

Dodirnite simbol na dodatnom 쏅 izborniku.Dodatne funkcije tijekom navođenja rutom | TMC funkcija Odredište možete pogledati na karti: 쏅 Pritisnite tipku Show In Map (Prikaži na karti). TMC funkcija Putem kanala za prometne obavijesti (Traffic Message Channel) neprekidno se prenose prometne poruke. Njih možete koristiti i za navođenje rutom. Kako biste poboljšali prijam. 30 TravelP_300_lo_HR_2Aufl. 쏅 Pokreće se traženje TMC postaja.indd 30 25. U tablici za rješavanje problema možete saznati u kojim je državama dostupan TMC. Traženje TMC postaja Uređaj automatski namješta sljedeću primljenu TMC postaju. primjerice kako biste saznali stanje na cestama. Ako se kvaliteta prijama pokvari. Otvorit će se izbornik TMC Messages (TMC poruke). Pritisnite tipku za otvaranje dodatnog 쏅 izbornika.04. Pritisnite simbol.2008 10:55:31 Uhr . Prikaz popisa rute Možete pogledati popis rute kako biste stekli pregled nad rutom. Dodirujte gumbe kako biste se 쏅 pomicali po popisu ruta. Prijam TMC signala TMC je usluga radio postaja i ne postoji u svim državama. TMC funkcija u uređaju omogućava prijam i prikazivanje tih poruka. odmah će početi tražiti novu postaju. Dodirnite simbol da ponovno izađete 쏅 iz prikaza karte. Kad se pronađe postaja. Prikazat će se popis rute. Priključivanje TMC antene Navigacijski uređaj opremljen je ugrađenom TMC antenom. Također možete namjestiti željenu TMC postaju: U izborniku Navigation (Navigacija) 쏅 pritisnite simbol. 쏅 Dodirnite simbol da ponovno izađete iz popisa ruta. bit će prikazana na gornjoj traci zaslona. možete priključiti i vanjsku TMC linijsku antenu na antenski priključak.

Otvorit će se izbornik Bluetooth Menu (Izbornik Bluetootha). Kada prvi put koristite funkciju Bluetooth. Simbol na karti obilježava sve dojavljene prometne zastoje. Dodirujte gumbe za izmjenu 쏅 poruka. čim se primi TMC poruka. Dodirnite simbol da biste aktivirali 쏅 (kvačica) ili deaktivirali (bez kvačice) zaobilaženje zastoja u prometu. Uključivanje automatskog zaobilaženja zastoja Tijekom navođenja rutom uređaj će automatsko zaobići zastoj u prometu. U izborniku Navigation (Navigacija) 쏅 pritisnite simbol.04.TMC funkcija | Funkcija Bluetooth Prikaz prometnih poruka Funkcija Bluetooth Uređaj će javljati o prometnim zastojima čak i ako ne pokrenete navođenje rutom. Zajedno s mobilnim telefonom koji podržava Bluetooth. primjerice automobil koji vozi u pogrešnom smjeru. Prometni zastoji na prikazu karte Napomena: Bluetooth veza može se uspostaviti samo s jednim mobilnim telefonom. U izborniku Navigation (Navigacija) 쏅 pritisnite simbol. Otvorit će se izbornik Routing options (Opcije usmjeravanja). Prikazuju se prometne poruke. Pokretanje funkcije Bluetooth 쏅 Dodirnite simbol u glavnom izborniku. Bluetooth je bežična radijska veza na kratkim udaljenostima. Uređaji se moraju »upoznati«. Znak će vas upozoriti na hitne opasnosti. sivom bojom. Osim toga na mobilnom telefonu se mogu reproducirati i koristiti snimljene pjesme.2008 10:55:31 Uhr . Te su dionice prikazane crvenom bojom. Ako postoji više povezanih mobilnih telefona. prikazat će se poruka »Povezati uređaje?«. ! Za uspostavu Bluetooth veze morate povezati uređaj s mobilnim telefonom. a ako se nalaze izvan vaše rute. 31 TravelP_300_lo_HR_2Aufl. Povezivanje uređaja Povezivanje je prvi kontakt navigacijskog uređaja s nepoznatim mobilnim telefonom. Preduvjeti: • Mobilni telefon koji podržava Bluetooth (poglavlje »Tehnički podaci«) • Aktivirani su funkcija Bluetooth i vidljivost mobilnog telefona 쏅 Pritisnite tipku Show Message (Prikaži poruku) za prikaz cijele poruke. Uključuje se funkcija Bluetooth.indd 31 25. Bluetooth veza se uspostavlja s onim koji je posljednji bio povezan. navigacijski uređaj može se koristiti kao prijenosni radio predajnik (»walkie talkie«).

ako mobilni telefon podržava tu funkciju s uređajem (»Prijenos zvuka«) Napomene: • Mobilni telefoni za povezivanje i uspostavu Bluetooth veze koriste različite načine. Brisanje memoriranih telefonskih brojeva 쏅 Na popisu pritisnite željeni telefonski broj.2008 10:55:32 Uhr . 쏅 Za prekid poziva pritisnite tipku Cancel (Odustani). 쏅 Pritisnite tipku Cancel (Odustani) za prekidanje ili odbijanje poziva. 32 TravelP_300_lo_HR_2Aufl. Telefoniranje Kada se uspostavi Bluetooth veza.indd 32 25.ili 쏅 Pritisnite simbol za brisanje svih unosa. 쏅 U mobilnom telefonu upišite PIN »0000«. 쏅 . 쏅 Pritisnite tipku Send (Pošalji). Imate sljedeće mogućnosti: – koristiti prijenosni radio predajnik (»Telefoniranje«) – koristiti prijenos zvuka. 쏅 Pritisnite tipku Stop (Zaustavi) za prekidanje traženja uređaja koji podržavaju Bluetooth. Prikazuje se upit za PIN. Odabir memoriranog telefonskog broja 쏅 Na popisu pritisnite željeni telefonski broj. navigacijski uređaj možete koristiti s mobilnim telefonom kao prijenosni radio predajnik.04. • Nakon što isključite uređaj ili prostorno razdvojite mobilni telefon i uređaj. Bluetooth vezu morate ponovno uspostaviti. Preduvjet: • Bluetooth veza s mobilnim telefonom U izborniku Bluetooth Menu (Izbornik 쏅 Bluetootha) pritisnite simbol. Upućuje se poziv. 쏅 Pritisnite tipku Send (Pošalji). 쏅 Pritisnite tipku Options (Opcije). prikazat će se poruka »Dolazni poziv« i telefonski broj pozivatelja: 쏅 Pritisnite tipku Accept (Prihvati) za prihvaćanje poziva. 쏅 Na popisu pritisnite željeni mobilni telefon koji želite povezati. Napomena: Odabrani telefonski brojevi se memoriraju i prikazuju u izborniku Call (Poziv) pored tipkovnice. Podrobnije o tome pročitajte u uputama mobilnog telefona. »Povezani uređaji«) Upućivanje poziva 쏅 Preko tipkovnice upišite željeni telefonski broj. Otvorit će se izbornik Call (Poziv). Prihvaćanje i odbijanje poziva Kada primite poziv.Funkcija Bluetooth 쏅 Pritisnite tipku Yes (Da) za povezivanje mobilnog telefona. (Poglavlje »Određivanje postavki Bluetootha«. Za vrijeme telefoniranja možete proslijediti telefonski razgovor na mobilni telefon: 쏅 Pritisnite tipku Transfer (Prenesi). Pritisnite simbol za brisanje unosa. Uređaji se povezuju i uspostavlja se Bluetooth veza. 쏅 Pritisnite tipku Connect (Poveži se).

Određivanje postavki Bluetootha Postavke u izborniku Bluetooth Settings (Postavke Bluetootha): • Uključivanje/isključivanje funkcije Bluetootha • Uključivanje/isključivanje vidljivosti • Povezani uređaji • Traženje uređaja • Melodija zvona Druga stranica izbornika sadrži sljedeće postavke: • Automatsko uspostavljanje veze • Vraćanje tvorničkih postavki Bluetootha (ponovno postavljanje) • Automatsko prihvaćanje poziva • Učitavanje imenika 쏅 U izborniku Bluetooth Menu (Izbornik Bluetootha) pritisnite simbol. 33 TravelP_300_lo_HR_2Aufl. Otvorit će se izbornik Phonebook (Imenik). Podrobnije o tome pročitajte u uputama mobilnog telefona. Ako ste promijenili postavke: Dodirnite gumb za izlazak iz 쏅 izbornika. . Pritisnite tipku za zaustavljanje 쏅 reprodukcije. / Dodirnite gumb da se po쏅 maknete u ovaj izbornik. Pritisnite tipku za pokretanje 쏅 reprodukcije.ili VOL + za namještanje glasnoće. 쏅 U izborniku Bluetooth Menu (Izbornik Bluetootha) pritisnite simbol. u navigacijskom uređaju možete koristiti telefonske brojeve. 쏅 Na popisu pritisnite željeni telefonski broj.2008 10:55:32 Uhr .indd 33 25. Dodirnite gumb za reproduciranje 쏅 sljedeće staze. 쏅 Pritisnite tipku Options (Opcije). Pritisnite simbol za upućivanje 쏅 poziva.ili 쏅 Pritisnite simbol za brisanje svih unosa. 쏅 Pritisnite simbol za brisanje unosa. Otvorit će se izbornik Music Player (Način rada demo). putem navigacijskog uređaja možete slušati glazbu koja je pohranjena na mobilnom telefonu.04. 쏅 Pritisnite tipku VOL . Uzastopce dodirujte gumb za 쏅 reproduciranje trenutačne ili prethodne staze. Dodirnite gumb da prekinete reprodukciju. Prijenos zvuka Kada je uspostavljena Bluetooth veza. Napomena: Maksimalna glasnoća ovisi o glasnoći namještenoj na mobilnom telefonu. Preduvjet: • Mobilni telefon podržava tu funkciju Napomena: Mobilni telefoni podržavaju prijenos zvuka na različite načine. U izborniku Bluetooth Menu (Izbornik 쏅 Bluetootha) pritisnite simbol. Otvorit će se izbornik Bluetooth Settings (Postavke Bluetootha).Funkcija Bluetooth Telefonski imenik Kada preuzmete telefonski imenik s mobilnog telefona.

prije toga prekinite postojeću Bluetooth vezu. 쏅 Otvorit će se izbornik Ring Tone (Melodija zvona). 쏅 Na popisu pritisnite željeni mobilni telefon. Prikazat će se pronađeni uređaji. tada će se izbrisati najstariji mobilni telefon. Prikazuje se upit za PIN. 쏅 쏅 쏅 쏅 쏅 쏅 Napomena: Možete povezati najviše 10 mobilnih telefona. 34 TravelP_300_lo_HR_2Aufl. U mobilnom telefonu upišite PIN »0000«. Traženje uređaja Kada želite povezati nove uređaje koji podržavaju Bluetooth. 쏅 Pritisnite željenu melodiju zvona. Otvorit će se izbornik Inquiring (Traženje). 쏅 Otvorit će se izbornik Paired Devices (Povezani uređaji). možete pokrenuti traženje. Na popisu pritisnite željeni mobilni telefon koji želite povezati. Preduvjet: • Mobilni telefon je povezan (»Traženje uređaja koji podržavaju Bluetooth«) Na drugoj stranici izbornika 쏅 Bluetooth Settings (Postavke Bluetootha) pritisnite simbol za uključivanje (kvačica) ili isključivanje (bez kvačice) automatskog povezivanja. on će razdvojiti od uređaja. Bluetooth veza se može ponovno automatski uspostaviti. Melodija zvona Pritisnite simbol. To znači da se s tim mobilnim telefonom više ne može uspostaviti Bluetooth veza. Pritisnite tipku Refresh (Aktualiziraj) za nastavljanje traženja.2008 10:55:33 Uhr . 쏅 Pritisnite simbol za brisanje mobilnog telefona s popisa. za prekidanje Napomena: Kada mobilni telefon izbrišete s popisa. Kada pronađete željeni uređaji: Pritisnite tipku Stop (Zaustavi) za prekidanje traženja. 쏅 Pritisnite simbol za preimenovanje mobilnog telefona na popisu. 쏅 Pritisnite tipku VOL .Funkcija Bluetooth Uključivanje/isključivanje funkcije Bluetootha 쏅 Pritisnite simbol za uključivanje (kvačica) ili isključivanje (bez kvačice) Bluetootha. Pritisnite tipku Connect (Poveži se). Napomena: Kada želite povezati mobilni telefon s uređajem. Povezani uređaji Možete učitati i obraditi popis prethodno povezanih mobilnih telefona. 쏅 Pritisnite simbol za brisanje svih mobilnih telefona.ili VOL + za namještanje glasnoće. Uključivanje/isključivanje vidljivosti Navigacijski uređaj može biti vidljiv ili nevidljiv za druge uređaje koji podržavaju Bluetooth. Povežete li jedanaesti. Pritisnite simbol za uključivanje 쏅 (kvačica) ili isključivanje (bez kvačice) vidljivosti. Pritisnite simbol. Automatsko uspostavljanje veze Kada isključite uređaj.04. Pritisnite simbol za uspostavljanje 쏅 Bluetooth veze.indd 34 25. 쏅 Pritisnite tipku Options (Opcije) za prikaz dodatnih opcija. Počinje traženje uređaja koji podržavaju Bluetooth. Pritisnite simbol. 쏅 Pritisnite simbol Bluetooth veze.

moglo bi pomoći ponovno postavljanje. Prikazuje se upit. Svoje misli i ideje možete snimiti pomoću diktafona. Prikazuje se upit.indd 35 25. . 쏅 Pritisnite tipku VOL . . Automatsko prihvaćanje poziva Dolazni pozivi se mogu automatski prihvaćati: Na drugoj stranici izbornika Bluetooth 쏅 Settings (Postavke Bluetootha) pritisnite simbol za uključivanje (kvačica) ili isključivanje (bez kvačice) automatskog odgovaranja. Infozabava U izborniku Infotainment (Infozabava) možete reproducirati glazbu. 쏅 Pritisnite tipku za reproduciranje. Učitavanje imenika Imenik mobilnog telefona može se učitati i koristiti u navigacijskom uređaju.ili VOL + za namještanje glasnoće. 쏅 Pritisnite simbol na drugoj stranici izbornika Bluetooth Settings (Postavke Bluetootha). Pri putovanju u inozemstvu uređaj može poslužiti kao priručnik s frazama. Prikazuje se izbornik reprodukcije. Otvorit će se izbornik Infotainment (Infozabava). slike i videozapise. ili se zabavljati igranjem igara. U izborniku Infotainment 쏅 (Infozabava) pritisnite simbol. preuzet će se samo prvi telefonski broj iz imenika. 35 TravelP_300_lo_HR_2Aufl. Reproduciranje glazbe 쏅 Stavite memorijsku karticu u uređaj (poglavlje »Prijenos podataka«). Nakon toga se mobilni telefoni moraju ponovno povezati s uređajem.04. Pokretanje Infozabave 쏅 Dodirnite simbol u glavnom izborniku. 쏅 Pritisnite Yes (Da) za učitavanje imenika.ili 쏅 Pritisnite No (Ne) za prekid postupka. Pritisnite simbol na drugoj stranici 쏅 izbornika Bluetooth Settings (Postavke Bluetootha). Prikazat će se prva ili posljednja reproducirana pjesma.Funkclja Bluetooth | Infozabava Vraćanje tvorničkih postavki Bluetootha (ponovno postavljanje) Ako funkcija Bluetootha ne radi ispravno. Napomena: Pri ponovnom postavljanju će se prekinuti postojeća Bluetooth veza. Prekinut će se veza sa svim povezanim mobilnim telefonima.2008 10:55:34 Uhr . Preduvjet: • Mobilni telefon podržava tu funkciju Napomena: Kod stavki s više telefonskih brojeva u mobilnom telefonu.ili 쏅 Pritisnite tipku No (Ne) za prekid postupka. 쏅 Pritisnite tipku Yes (Da) za ponovno postavljanje.

쏅 Dodirnite simbol da biste prikazali (kvačica) ili sakrili (bez kvačice) ID3 tekstove. popisa pjesama ili pjesme određenog žanra: 쏅 Pritisnite tipku Options (Opcije) za prikaz dodatnih opcija. 쏅 Pritisnite neku od sljedećih tipki za razvrstavanje glazbenih datoteka: – Album: abecedno razvrstavanje po albumima – Artist: abecedno razvrstavanje po izvođačima – Genre: abecedno razvrstavanje po glazbenim žanrovima – Playlist: razvrstavanje po popisima pjesama na memorijskoj kartici – Browse: razvrstavanje po datotekama na memorijskoj kartici 쏅 Pritisnite pjesmu koju želite reproducirati. Pritisnite simbol za uključivanje 쏅 (kvačica) ili isključivanje (bez kvačice) funkcije. Nasumična reprodukcija (Mix) Funkcija »Mix« nasumično reproducira pjesme iz aktivnog direktorija. višu razinu direktorija. album. Prikazivanje ID3 teksta ID3 tekst predstavlja dodatne informacije. koje mogu sadržavati glazbene datoteke u MP3 formatu. npr. 쏅 Prikazat će se popis pjesama.Infozabava 쏅 쏅 쏅 쏅 쏅 쏅 쏅 Pritisnite tipku za reproduciranje neke druge pjesme.ili 쏅 Dodirnite simbol da ponovno izađete iz popisa glazbe. npr. Dodirnite gumb da završite reprodukciju. navigacije. Dodirnite gumb da nastavite reprodukciju. Ponavljanje reprodukcije (Repeat) Funkcija »Repeat« višekratno reproducira trenutačnu pjesmu. izvođača i pjesmu.2008 10:55:34 Uhr . Pritisnite tipku za ubrzano reproduciranje unaprijed ili unatrag.ili Dodirnite gumb za izlazak iz izbornika. 쏅 Pritisnite simbol za odabir neke druge postavke »Equalizera«. Učitavanje popisa pjesama (Browse) Funkcija »Browse« omogućava prikazivanje i prelistavanje svih glazbenih datoteka na memorijskoj kartici. Pritisnite simbol za uključivanje 쏅 (kvačica) ili isključivanje (bez kvačice) funkcije.indd 36 25. Kratko pritisnite glavnu sklopku za pokretanje drugog programa tijekom reprodukcije. Equalizer Aktivne postavke »Equalizera« prikazane su ispod prikaza naslova i izvođača. . 쏅 Pritisnite tipku Options (Opcije) za prikaz dodatnih opcija. Pritisnite simbol. 쏅 Dodirnite gumb da prijeđete na sljedeću. Pritisnite tipku za zaustavljanje reprodukcije.04. . 36 TravelP_300_lo_HR_2Aufl. 쏅 Pritisnite tipku Options (Opcije) za prikaz dodatnih opcija. 쏅 Pritisnite tipku Options (Opcije) za prikaz dodatnih opcija.

쏅 Pritisnite tipku Options (Opcije) za prikaz dodatnih opcija. 쏅 Prikazuje se izbornik reprodukcije. Trajanje prikaza slike u prikazu slajdova možete namjestiti na sljedeći način: 쏅 Pritisnite tipku Options (Opcije) za prikaz dodatnih opcija. 쏅 Pritisnite simbol za prelazak u drugi direktorij. Prikazivanje puta datoteke 쏅 Pritisnite tipku Options (Opcije) za prikaz dodatnih opcija.2008 10:55:35 Uhr . Prikazat će se prva ili posljednja prikazana slika. 쏅 Kada želite završiti prikaz slajdova. Pritisnite simbol. Napomena: Veće slike zahtijevaju dulje vrijeme učitavanja.ili 쏅 Pritisnite simbol za izlazak iz popisa slika.04. Pritisnite simbol za prikazivanje 쏅 (kvačica) ili skrivanje (bez kvačice) puta datoteke slike. višu razinu direktorija.indd 37 25. 쏅 Pritisnite stavku na popisu. 쏅 Pritisnite tipku za prikaz druge slike. Možete prikazati slike maksimalne veličine 6 megapiksela. Pritisnite simbol. 쏅 Prikazat će se popis slika. Dodirnite gumb za izlazak iz 쏅 izbornika. Prikaz slajdova Dodirnite gumb za pokretanje 쏅 dijaprojekcije. Pritisnite simbol želite li okrenuti 쏅 (kvačica) ili ne želite li okrenuti (bez kvačice) sve slike. pritisnite sliku. Učitavanje popisa slika (Browse) Funkcija »Browse« omogućava prikazivanje i prelistavanje svih slikovnih datoteka na memorijskoj kartici. N a donjoj traci prikaza možete vidjeti koliko se slika nalazi u aktivnom direktoriju. 쏅 Dodirnite gumb da prijeđete na sljedeću. Pritisnite simbol. 쏅 Pritisnite sliku koju želite pogledati. 쏅 Pritisnite tipku Options (Opcije) za prikaz dodatnih opcija. 쏅 Otvorit će se izbornik Slide Duration (Trajanje slajda). . Okretanje slike Slike u izborniku reprodukcije i prikazu slajdova se mogu automatski okrenuti ulijevo ili udesno. 37 TravelP_300_lo_HR_2Aufl.Infozabava Prikazivanje slika 쏅 Stavite memorijsku karticu u uređaj (poglavlje »Prijenos podataka«). Prikazuje se izbornik reprodukcije.

Govor možete snimiti na memorijsku karticu i potom ga reproducirati. . Priručnik s frazama Kada putujete u inozemstvo. Korisničku temu možete otvoriti u izborniku Topic Selection (Odabir teme) na posljednjoj stranici. 쏅 Pritisnite neki od unosa za odabir željene podteme. Otvara se izbornik Phrases (Fraze). 쏅 Pritišćite zaslon dok se ne prikažu dodatne tipke. Dodirnite gumb da nastavite 쏅 reprodukciju.Infozabava Reproduciranje videozapisa 쏅 Stavite memorijsku karticu u uređaj (poglavlje »Prijenos podataka«). 쏅 Pritisnite tipku za prelistavanje izbornika. 쏅 Stavite memorijsku karticu u uređaj (poglavlje »Prijenos podataka«). Pritisnite simbol. 쏅 Na donjoj traci prikaza pritisnite klizač za preskakanje reprodukcije unaprijed ili unatrag. 쏅 Otvorit će se izbornik Voice Recorder (Diktafon).04. npr. Reproduciranje snimke 쏅 U izborniku Voice Recorder (Diktafon) pritisnite stavku.indd 38 25.2008 10:55:36 Uhr . 쏅 Pritisnite tipku Options (Opcije) za prikaz dodatnih opcija. Pritisnite simbol. Trajanje snimke ovisi o slobodnom prostoru na memorijskoj kartici. Uređivanje snimke 쏅 U izborniku Voice Recorder (Diktafon) pritisnite stavku. priručnik s frazama može vam pomoći prevođenjem čestih fraza i rečenica u raznim situacijama. 쏅 Frazu možete prenijeti u korisničku temu tako da na popisu pritisnete simbol. 쏅 Pritisnite tipku Language (Jezik) želite li promijeniti izlazni ili odredišni jezik. 쏅 Pritisnite Yes (Da) za spremanje snimke. 쏅 Pritisnite tipku za reproduciranje. Prikazat će se tipkovnica. Pritisnite simbol za preimenovanje 쏅 snimke. Izlazni jezik će biti onaj koji je namješten u postavkama (poglavlje »Određivanje osnovnih postavki«). Prikazuje se upit. 38 TravelP_300_lo_HR_2Aufl. 쏅 Pritisnite neki od simbola za odabir željene teme. Prikazuje se upit. 쏅 Pritisnite simbol za prekid snimanja. Diktafon 쏅 Pritisnite videozapis koji želite reproducirati. u restoranu ili hotelu. 쏅 Pritisnite simbol za brisanje snimke. 쏅 Otvara se izbornik Topic Selection (Odabir teme). Pritisnite simbol za prekid 쏅 reprodukcije. Otvara se izbornik Subtopics (Multimedija). 쏅 Unesite naziv i pritisnite tipku OK.ili 쏅 Pritisnite No (Ne) za brisanje snimke. 쏅 Pritisnite simbol za početak snimanja. Dodirnite gumb da završite 쏅 reprodukciju. Pritisnite simbol. 쏅 Prikazat će se popis videozapisa.

Memorijska kartica će neznatno iskočiti iz utora kako biste je mogli izvaditi. Prijenos podataka Autokarte možete kopirati na memorijsku karticu i tako ih koristiti s uređajem. 39 TravelP_300_lo_HR_2Aufl. Kada memorijsku karticu želite izvaditi nakon uporabe: 쏅 Prekinite sve aktivne programe koji koriste memorijsku karticu. to može onemogućiti rad uređaja. Prikazuje se upit.2008 10:55:36 Uhr . . 쏅 U izborniku Voice Recorder (Diktafon) pritisnite stavku. – Igra pamćenja: Otkrijte parove istih karata. Pritisnite simbol za zaključavanje 쏅 (kvačica) ili otključavanje (bez kvačice) snimke. reprodukciju glazbe. npr. Ako izmijenite ili izbrišete datoteke u unutarnjoj memoriji. Svaka brojka smije se samo jednom pojaviti u svakom retku. Zaključana snimka ne može se izbrisati ni preimenovati. Kopiranje podataka na memorijsku karticu Navigacijski uređaj koristite kao čitač kartica kako biste kopirali željene podatke na memorijsku karticu. imate pristup unutarnjoj memoriji i memorijskoj kartici. – Igre s kartama (Freecell/Solitaire): Poredajte karte po rastućoj vrijednosti.04. Napomena: Pridržavajte se oznaka na utoru. Igre 쏅 Pritisnite simbol.ili 쏅 Pritisnite No (Ne) ako snimku ne želite izbrisati. Dostupne su sljedeće igre: – Logička igra (Sudoku): Popunite svaku od 9 sporednih rešetki brojkama od 1 do 9. 쏅 Pritisnite Yes (Da) za brisanje snimke odnosno snimki.ili 쏅 Pritisnite simbol za brisanje svih snimki. Preko računala obrađujte samo datoteke na memorijskoj kartici. Otvorit će se izbornik Games (Igre). Stavljanje i vađenje memorijske kartice 쏅 Stavite memorijsku karticu s kontaktima okrenutim prema utoru za karticu dok kartica ne uskoči. Zaključavanje snimki Želite li izbrisati čitav popis snimki osim određenih snimki. Drugi je način da podatke prenesete na memorijsku karticu pomoću čitača kartica.Infozabava | Prijenos podataka . snimke koje ne želite izbrisati možete zaključati. – Slagalica: Pomicanjem dijelova složite cijelu sliku. U tehničkim podacima pročitajte koji su USB kabel i memorijske kartice kompatibilni s ovim uređajem. OPREZ! Obrada podataka u unutarnjoj memoriji može uništiti uređaj Ako navigacijski uređaj putem USB kabela povežete s računalom. 쏅 Pritisnite tipku Options (Opcije) za prikaz dodatnih opcija.indd 39 25. 쏅 Oprezno pritisnite memorijsku karticu u utoru dok se ne oslobodi.

(Poglavlje »Infozabara«) Korištenje autokarata s memorijske kartice Autokarta države u kojoj je kupljen navigacijski uređaj unaprijed je instalirana u memoriji. Za korištenje dodatnih autokarata: 쏅 Stavite memorijsku karticu u uređaj (»Stavljanje i vađenje memorijske kartice«). 쏅 Pritisnite simbol. 쏅 Kopirajte željene podatke na memorijsku karticu. Priloženi CD/DVD sadrži dodatne autokarte ovisno o verziji uređaja kao i instalacijski program za kopiranje tih autokarata na memorijsku karticu. OGG) • slikovne datoteke (JPG. Prikazat će se popis dostupnih autokarata. 40 TravelP_300_lo_HR_2Aufl. 쏅 Pritisnite simbol. Korištenje multimedijskih datoteka s memorijske kartice U izborniku Infotainment (Infozabava) možete reproducirati sljedeće multimedijske datoteke: • glazbene datoteke (MP3. 쏅 Dodirnite simbol u glavnom izborniku.Prijenos podataka 쏅 Stavite memorijsku karticu u uređaj (»Stavljanje i vađenje memorijske kartice«). Računalo će prepoznati navigacijski uređaj kao čitač kartica. 쏅 Pritiskom odaberite željenu autokartu na popisu.04. BMP) • videozapise (WMV) 쏅 Stavite memorijsku karticu u uređaj (»Stavljanje i vađenje memorijske kartice«). Memorijska kartica prikazana je kao pogon. 쏅 Pokrenite program infozabava. Otvorit će se izbornik Settings (Postavke).indd 40 25. Otvorit će se izbornik Navigation (Navigacija). 쏅 Pritisnite simbol.2008 10:55:37 Uhr . Autokarte se automatski učitavaju s memorijske kartice u memoriju uređaja. WMA – bez DRM. 쏅 Uključite navigacijski uređaj. Napomena: Za prijenos autokarata na memorijsku karticu koristite instalacijski program na CD-u/DVDu. Prikazat će se karta. 쏅 Povežite uređaj s računalom putem USB kabela.

MI napomena Ako koristite vlastite MI-e (mjesta interesa). Prikazat će se karta. »Određivanje postavki karte«) • Postavke za navigaciju • Postavke uređaja Određivanje postavki za navigaciju Postavke u izborniku za navigaciju: • Kućna adresa • Automatsko nastavljanje rute • Odabir skupa podataka • MI napomena • Glasovne upute • Jedinice 쏅 Dodirnite simbol u glavnom izborniku. 41 TravelP_300_lo_HR_2Aufl. Napomena: Priloženi CD/DVD sadrži instalacijski program s uputama za izradu vlastitih MI-a. 쏅 Otvorit će se izbornik Navigation (Navigacija). Dodirnite simbol da biste aktivirali 쏅 (kvačica) ili deaktivirali (bez kvačice) glasovne upute. Glasovne upute Glasovne upute za navigaciju možete stišati (isključiti). Pritisnite simbol. nakon dolaska na međuodredište prikazat će se potvrda nastavka navođenja rutom do sljedećeg međuodredišta. »Unos kućne adrese«. Dodirnite simbol da biste aktivirali 쏅 (kvačica) ili deaktivirali (bez kvačice) napomene na karti i zvukove upozorenja. Pritisnite simbol. Kućna adresa Trebali biste unijeti svoju kućnu adresu za brzu navigaciju od kuće do bilo koje lokacije. Ako ste promijenili postavke: Dodirnite gumb za izlazak iz 쏅 izbornika. Jedinice Možete odrediti koje će se mjerne jedinice koristiti za udaljenosti. Odabir skupa podataka U izborniku Choose Dataset (Odaberi skup podataka) možete učitati popis dostupnih autokarata i odabrati željenu autokartu. O tome pročitajte u poglavlju »Prijenos podataka«.indd 41 25. Pritisnite simbol za uključivanje 쏅 (kvačica) ili isključivanje (bez kvačice) funkcije. Automatsko nastavljanje rute Kod ruta s nekoliko međuodredišta možete namjestiti da se nakon dolaska na međuodredište navođenje automatski nastavi do sljedećeg odredišta. uređaj vas može pravovremeno upozoriti na njih tijekom navođenja rutom. 쏅 Otvorit će se izbornik Settings (Postavke).Postavke Postavke Možete odrediti sljedeće postavke: • Postavke karte (poglavlje »Rad s kartama«. O tome pročitajte u poglavlju »Određivanje osnovnih postavki«. Ako je ova funkcija isključena. Dodirujte simbol za izmjenu između 쏅 kilometara i milja.2008 10:55:37 Uhr .04.

Otvorit će se izbornik Settings (Postavke). Dodirnite jedan od gumba da 쏅 biste podesili jačinu zvuka. 쏅 Otvorit će se izbornik Display (Zaslon). 쏅 Prikazat će se popis dostupnih jezika. onda će biti na engleskom. »Određivanje postavki karte«). Zaslon U postavkama karte možete odabrati između dnevnog i noćnog prikaza ili uključiti automatsko mijenjanje (poglavlje »Rad s kartama«. / Dodirnite gumb da se 쏅 pomaknete u ovaj izbornik.2008 10:55:37 Uhr . 쏅 Na popisu pritisnite jezik koji želite koristiti. 쏅 Pritisnite tipku Switch Threshold (Prag prebacivanja) za namještanje automatskog prebacivanja. Pritisnite simbol. Jezik U izborniku Language (Jezik) možete odabrati jezik na kojem će se prikazivati izbornici. Pritisnite simbol. primjerice. 쏅 Pritisnite tipku Volume (Glasnoća). Vrijeme U izborniku Time (Vrijeme) možete odabrati vremensku zonu svog trenutačnog položaja. 쏅 Pritisnite tipku Brightness Day (Svjetlina po danu) za namještanje svjetline u dnevnom prikazu.indd 42 25. Veća vrijednost omogućit će prebacivanje tek po mraku. Pritisnite simbol. Na taj način možete odabrati kada se treba trebaciti između dnevnog i noćnog prikaza. Manja vrijednost znači da će se. U izborniku Display (Zaslon) možete namjestiti svjetlinu zaslona u dnevnom i noćnom prikazu. 쏅 Otvorit će se izbornik Key Clicks (Zvuci tipki). Ako ste promijenili postavke: Dodirnite gumb za izlazak iz 쏅 izbornika. ako je dostupan. 쏅 Pritisnite željeni zvuk tipki. noći prikaz uključiti već u sumrak. Otvorit će se izbornik Key Click Volume (Glasnoća zvukova tipki). 쏅 Pritisnite tipku OK.Postavke Određivanje postavki uređaja Postavke u izborniku Settings (Postavke): • Zaslon • Zvukovi tipki • Jezik • Vrijeme • Ušteda energije • Zaštita od krađe Druga stranica izbornika sadrži sljedeće postavke: • Tvorničke postavke • Kalibriranje dodirnog zaslona • Informacije o proizvodu • Zvuk • Demo način rada 쏅 Dodirnite simbol u glavnom izborniku. 쏅 Pritisnite tipku Brightness Night (Svjetlina po noći) za namještanje svjetline u noćnom prikazu. Također možete odabrati neki od ponuđenih zvukova tipki. namjestiti 42 TravelP_300_lo_HR_2Aufl. Nakon toga možete namjestiti prag automatskog prebacivanja. Glasovni izlazi također koriste odabrani jezik.04. Zvuk tipkovnice U izborniku Key Clicks (Zvuci tipki) možete namjestiti glasnoću zvuka tipki ili ih potpuno stišati (»0«). Ako glasovni izlaz nije dostupan na odabranom jeziku.

PIN možete u bilo kojem trenutku promijeniti. »Namještanje vremenske zone«.ili 쏅 Pritisnite simbol za vraćanje postavki programa Infozabava na tvorničke postavke. Prikazat će se karta. Tvorničke postavke i USB sučelje U izborniku Factory Settings (Tvorničke postavke) možete vratiti navigacijski softver ili postavke programa Infozabava na tvorničke postavke. Ušteda energije Ako ste aktivirali načina rada štednje energije.indd 43 25. vaše osobne postavke i spremljena odredišta bit će izbrisani. . Registrirajte se na http://puk. Napomena: Ako uređaj vratite na tvorničke postavke. Pritisnite tipku za vraćanje postavki 쏅 navigacije.blaupunkt. Pritisnite simbol za promjenu 쏅 postavki vrste USB sučelja: – – MTP (Media Transfer Protocol): Računala s programom MS MediaPlayer 10 u sustavu MS Windows XP će prepoznavati uređaj.2008 10:55:38 Uhr .04. 43 TravelP_300_lo_HR_2Aufl. 쏅 Za kalibriranje dodirnog zaslona slijedite upute na zaslonu. 쏅 Pritisnite Yes (Da) za vraćanje postavki na tvorničke vrijednosti. Dodirnite simbol da biste uključili 쏅 (kvačica) ili isključili (bez kvačice) način rada štednje energije.ili 쏅 Pritisnite No (Ne) za prekid postupka.Postavke promjenu na ljetno vrijeme te odabrati 12-satni ili 24-satni prikaz vremena. O tome pročitajte u poglavlju »Određivanje osnovnih postavki«. O tome pročitajte u poglavlju »Određivanje osnovnih postavki«. 쏅 Pritisnite klizač za namještanje svjetline zaslona u načinu rada uštede energije. Također možete namjestiti USB sučelje. . Tek nakon odabira ispravne vremenske zone uređaj može pokazivati točno vrijeme dolaska. MSD (Mass Storage Device): Računala će prepoznavati uređaj kao masovnu memoriju. U oba slučaja prikazat će se upit. Na drugoj stranici izbornika Settings 쏅 (Postavke) pritisnite simbol za pokretanje kalibracije. Kalibriranje dodirnog zaslona Dodirni zaslon možete kalibrirati ako neprecizno reagira na dodire. prikaz se prebacuje na tamniji nakon 1 minute neaktivnosti kako bi trošio manje snage. »Aktiviranje traženja PIN-a«. Pritisnite simbol.com kako biste pohranili svoj PUK. Otvorit će se izbornik Factory Settings (Tvorničke postavke). Zaštita od krađe U izborniku Anti-Theft Protection (Zaštita od krađe) navigacijskom uređaju možete dodijeliti PIN i PUK kako biste ga zaštitili od neovlaštenog korištenja. 쏅 Pritisnite simbol za uključivanje (kvačica) ili isključivanje (bez kvačice) automatskog osvjetljenja. Pritisnite simbol na drugoj stranici 쏅 izbornika Settings (Postavke). 쏅 Otvorit će se izbornik Energy Saving (Ušteda energije). Uređaj neće prijeći u način rada uštede energije ako koristi vanjski izvor energije ili ako je u tijeku navigacija.

Ona se mogu preuzeti s web-stranica tvrtke Blaupunkt na adresi www. Blaupunkt povremeno nudi ažuriranja softvera. Otvorit će se izbornik Sound (Zvuk). Softver Ponovno instaliranje navigacijskog softvera U svrhu vraćanja softvera. navigacijski softver uređaja i upute nalaze se na priloženom CD-u/ DVD-u. Ažuriranje navigacijskog softvera Kako bi navigacijski uređaj uvijek koristio najnoviju verziju softvera. Također možete promijeniti duboke (Bass) i visoke (Treble) tonove. blaupunkt. kao što su verzija karte i korištenog navigacijskog softvera.2008 10:55:38 Uhr . 쏅 Pritisnite neku od tipki za namještanje visokih ili niskih tonova. Pritisnite simbol na drugoj stranici 쏅 izbornika Settings (Postavke). Prikazuju se informacije o uređaju.04.Postavke | Softver Informacije o proizvodu Pritisnite simbol na drugoj stranici 쏅 izbornika Settings (Postavke). uređaj će nakon pet minuta neaktivnosti prijeći u demo način rada.indd 44 25. 44 TravelP_300_lo_HR_2Aufl. Demo način rada Kada uključite demo način rada.com. Zvuk U izborniku Sound (Zvuk) možete namjestiti glasnoću glasovnog izlaza za navigaciju i razgovora preko Bluetootha. 쏅 Na drugoj stranici izbornika Settings (Postavke) pritisnite simbol za uključivanje (kvačica) ili isključivanje (bez kvačice) demo načina rada.

3 ˝ dodirni zaslon TFT LCD u boji 16:9.. izlaz 12 V/maks. 32 kanala Platforma Dual Core Centrality Atlas III procesor (400 MHz) Unutarnja memorija 64 MB SDRAM 4 GB NAND Flash memorija Utor za memorijsku karticu: SD kartice. 200 D-31139 Hildesheim Zadržavamo pravo na izmjene 45 TravelP_300_lo_HR_2Aufl.5 mm Masa oko 225 g Radna temperatura -20 °C . MMC i SDHC maks.com provjerite je li ta usluga dostupna u vašoj državi. 60 °C Temperatura skladištenja . 1 W GPS prijamnik Integriran. 480 x 272 piksela Zvuk Ugrađeni zvučnik.0 Jamstvo Za svoje proizvode kupljene u Europskoj Uniji izdajemo jamstvo proizvođača.30 °C . Hotline Robert-Bosch-Str. Jamstvene uvjete možete pročitati na www. Ako uređaj morate poslati u Blaupunkt zbog servisa.0 Operacijski sustav Microsoft Windows CE 5. 4 GB USB USB 2.04..indd 45 25. Na adresi www. min..2008 10:55:39 Uhr . Dimenzije (Š x V x D) 123 x 90 x 17.com ili ih izravno zatražiti na: Blaupunkt GmbH. blaupunkt.blaupunkt. QuickFind tehnologija Centrality GPS. putem interneta možete naručiti uslugu dolaska po uređaj.Servis | Jamstvo | Tehnički podaci Servis Tehnički podaci U nekim državama Blaupunkt nudi uslugu popravka s dolaskom po uređaj. Za uređaje kupljene izvan Europske unije vrijede odredbe jamstva koji je izdalo nadležno lokalno predstavništvo.. 2100 mAh Kabel za punjenje za upaljač cigareta: Ulaz 12 V Punjač: Ulaz 100 do 240 V (50/60 Hz). 1 A Zaslon 4. 70 °C Izvor struje Napajanje Baterija: litij-ionska.

je Izvršite ponovno postavljanje (poglavlje »Uključivanje i isključivanje«) Uključite glasovni postavkama. u isključen. baterija se potpunosti je napunite. izlaz u tijekom 46 TravelP_300_lo_HR_2Aufl. preopterećen. malu količinu energije i dok je do 5 sata u navigaciji. Međutim. Sve će se osobne postavke izbrisati! Ponovno instalirajte navigacijski softver pomoću priloženog CDa/DVD-a. Na vrlo visokim temperaturama uređaj se isključuje radi zaštite od pregrijavanja. izgubio kontrast nakon dugog približno 10 minuta i ponovno i intenzivnog izlaganja suncu i ga uključite. Glasnoća glasovnih uputa je Povećajte glasnoću preniska. Baterija nije napunjena. (Poglavlje »Punjenje baterije«) Baterija je prazna iako se uređaj Uređaj nastavlja koristiti Kako biste ostvarili rad baterije dulje vrijeme nije koristio. dovoljno Potpuno napunite bateriju. Zaslon ostaje taman kada Zaslon je možda privremeno Stavite uređaj u sjenu na uključim uređaj.04. Uređaj ne reagira kada pritišćem Operacijski tipke. Tijekom kratkih vožnji baterija U vozilu uređaj uvijek koristite se ne može potpuno napuniti. s kabelom za punjenje preko upaljača.indd 46 25. Rješenje sustav je Izvršite ponovno postavljanje (poglavlje »Uključivanje i isključivanje«) Vratite tvorničke postavke (poglavlje »Postavke«).Tablica rješavanja problema Tablica rješavanja problema Problem Uzrok Uređaj ne radi ili ne radi Operacijski ispravno. glasovnog izlaza. sustav Uređaj ne daje glasovne upute Glasovne upute su isključene. može isprazniti nakon nekoliko dana. visokim temperaturama.2008 10:55:39 Uhr . za navođenje. preopterećen.

Engleskoj.indd 47 25. Španjolskoj. FAT32. Norveškoj.Tablica rješavanja problema Problem Uzrok Rješenje Uređaj nema GPS prijam ili je on Nakon uključivanja uređaju vrlo slab. Danskoj. Odrazi i prepreke od npr. Uređaj će ponovno biti u funkciji za 2 do 5 minuta. U to je vrijeme moguća i navigacija pod manje nego sjajnim uvjetima. Zbog neprekidnog tehničkog razvoja Blaupunkt ne može jamčiti ispravno funkcioniranje memorijskih kartica svih proizvođača i vrsta. tunela.04. Priključite vanjsku GPS antenu. Njemačkoj. Navođenje rutom će se automatski nastaviti. nije Koristite kompatibilne memorijske kartice. Prijevoz vozila vlakom ili trajektom Uređaj nema TMC prijam ili je on Unutarnja TMC antena prima Priključite vanjsku TMC antenu vrlo slab. Uređaj ne prepoznaje Memorijska kartica memorijsku karticu. Italiji. Debela metalizirana Pokušajte montirati uređaj na vjetrobranska stakla mogu drugo mjesto u vozilu. Švedskoj. Švicarskoj i Češkoj. treba približno 1 minuta dok ne postane spreman za navigaciju. Uređaj mora imati slobodan nebodera. Kod prvog uključivanja potrebno mu je više vremena i snažan GPS signal. Nizozemskoj. 47 TravelP_300_lo_HR_2Aufl. Austriji. Pričekajte dok gustih stabala GPS prijam ponovno ne bude Gust snijeg ili snažno nevrijeme dostupan. u Belgiji. U zgradama je GPS prijam općenito slabiji. (Poglavlje »Tehnički podaci«) Memorijska kartica formatirana Formatirajte memorijsku karticu je korištenjem pogrešnog sa sustavom datoteka FAT16 ili sustava datoteka. planina ili pogled na nebo. samo snažne TMC signale. Izađite na otvoreno i postavite uređaj na povišeno mjesto. Pokušajte s memorijskom karticom drugog proizvođača ili drukčijeg kapaciteta. Francuskoj.2008 10:55:39 Uhr . na uređaj. Finskoj. Ne mogu se primati TMC TMC je trenutačno dostupan postaje. ometati GPS prijam. kompatibilna s uređajem.

04. This material may be reproduced. Rep. Blaupunkt GmbH. copied or distributed for personal use only.Country: Phone: Fax: Germany (D) 0180-5000225 05121-49 4002 Austria (A) 01-610 39 0 01-610 39 391 Belgium (B) 02-525 5444 02-525 5263 Denmark (DK) 44-898 360 44-898 644 Finland (FIN) 09-435 991 09-435 99236 France (F) 01-4010 7007 01-4010 7320 Great Britain (GB) 01-89583 8880 01-89583 8394 Greece (GR) 210 94 27 337 210 94 12 711 Ireland (IRL) 01-46 66 700 01-46 66 706 Italy (I) 02-369 62331 02-369 62464 Luxembourg (L) 40 4078 40 2085 Netherlands (NL) 00 31 24 35 91 338 00 31 24 35 91 336 Norway (N) +47 64 87 89 60 +47 64 87 89 02 Portugal (P) 2185 00144 2185 00165 Spain (E) 902 52 77 70 91 410 4078 Sweden (S) 08-7501850 08-7501810 Switzerland (CH) 01-8471644 01-8471650 Czech. Robert-Bosch-Straße 200.indd 48 8 622 405 955 25. (CZ) 02-6130 0446 02-6130 0514 Hungary (H) 76 511 803 76 511 809 Poland (PL) 0800-118922 022-8771260 Turkey (TR) 0212-335 07 23 0212-346 00 40 http://www. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.com © 2008 All rights reserved by Blaupunkt.2008 10:55:39 Uhr .blaupunkt. D-31139 Hildesheim 04/08 CM-AS/SCS1 (HR) TravelP_300_lo_HR_2Aufl. This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft.