You are on page 1of 33

ISTORIE

SUBIECTE DE CONCURS 2015
LIMBA ROMÂNĂ
LIMBA ROMÂ
I.Marcați litera corespunzătoare răspunsului corect:
Fiecare item de evaluare este evaluat cu 2 puncte

În secolul al XIV-lea, domnitorul care a sprijinit „politica blocului
românesc” a fost:
• Mircea cel Bătrân;
• Vlad Ţepeş;
• Vadislav Vlaicu;
• Basarab I.
Teritoriul dintre Prut si Nistru căruia i-a fost dat numele dupa primul
voievod al Țării Românești a fost:
• Bucovina;
• Basarabia;
• Dobrogea;
• Banat.
Guvernul procomunist condus de dr. Petru Groza s-a constituit la:
• 30 martie 1945;
• 6 martie 1945;
• 22 martie 1945;
• 28 noiembrie 1947.
În România biserica greco-catolică a fost interzisă în anul:
• 1948;
• 1949;
• 1951;
• 1912.
“Revoluţia culturală”, care s-a manifestat prin exacerbarea propagandei
comunste şi a cultului personalităţii lui Nicolae Ceauşescu, a debutat în:
• 1970;
• 1971;
• 1973;
• 1982.

Revolta lucrătorilor minieri din Valea Jiului a avut loc în:
• 1970;
• 1980;
• 1977;
• 1987.

Boierul Dinicu Golescu a susținut unirea provinciilor româneşti sub forma
Daciei Mari în lucrarea:
• Act de unire şi independenţă;
• Însemnare a călătoriei mele;
• Cererile norodului românesc;
• Proclamaţia de la Padeş.
Cea mai lunga domnie a unui voeivod român din Evul Mediu a fost cea a lui
Ștefan cel Mare între anii:
• 1365-1408;
• 1457-1504;
• 1520-1565;
• 1519-1523.
În schimbul recunoaşterii suzeranităţii maghiare, domnitorul Vladislav I
Vlaicu a primit ca feude:
• Almaşul şi Făgăraşul;
• Severinul şi Almaşul;
• Haţegul şi Severinul;
• Severinul şi Făgăraşul.
Unirea formaţiunilor politice prestatale de la Răsărit de Mun ții Carpaţi a
fost favorizată de:
• lupta Ungariei pentru înlăturarea dominaţiei tătare;
• afirmarea Imperiului Bizantin;
• afirmarea Papalității;
• prezenţa otomanilor la Dunărea de Jos.
La 7 martie 1395 Mircea cel Bătrân şi Sigismund de Luxemburg au semnat
tratatul de alianță, cu caracter antiotoman, de la:
• Severin;
• Dealu;
• Braşov;
• Cozia.
Dreptul la iniţiativa legislativă a electoratului (art.73) este prevăzută în:
• Constituţia din 1923;
• Constituţia din 1938;
• Constituţia din 1948;
• Constituţia din 1991.
Constituirea Înaltei Curți de Justiţie şi Casaţie a fost prevăzută în:
• Regulamentul Organic;
• Convenţia de la Paris;
• Statutul Dezvoltător al Convenţiei de la Paris;
• Constituţia din 1866.
La începutul Evului Mediu Ţările Române s-au aflat sub sub suzeranitatea:
• Ungariei şi Imperiului Otoman;
• Ungariei şi Imperiului Bizantin;
• Poloniei şi hanatului tătar;
• Ungariei şi Poloniei.
Prin acceptarea, în 1402, a suzeranităţii Poloniei, voievodul Moldovei a
încercat să se apere față de ameninţările:
• Imperiului Otoman;
• Patriarhiei de la Constantinopol;
• Ungariei;
• hanului tătar.
Bătălia, în urma căreia oastea Țării Românești, condusă de Mihai Viteazul, a
repurtat o victorie împotriva principelui Transilvaniei, în anul 1599, a avut
loc în localitatea:

• Bod;
• Sibiu;
• Șelimbăr;
• Turnu Roșu.
Domnitorul moldovean, care a scris lucrarea Descriptio Moldaviae se
numește:
a) Dimitrie Ghica;
b) Dimitrie Cantemir;
c) Mihail Sturdza;
d) Miron Barnovschi.
Tratatul din 1595 de la Alba Iulia s-a încheiat între:
• Mihai Viteazul şi Sigismund Bathory;
• o delegaţie de boieri munteni şi Sigismund Bathory;
• Mihai Viteazul şţi Andrei Bathory;
• Mihai Viteazul şi generalul Basta.
După lupta de la Rovine, otomanii au încercat să impună ca domnitor în
Ţara Românească pe:
• Radu cel Frumos;
• Musa;
• Mustafa;
• Vlad Uzurpatorul;
La 11 iunie 1848, C.A.Rosetti a publicat articolul Către fraţii noştri din
Moldova, în gazeta:
• “Propăşirea”;
• “Pruncul român”;
• “Dacia literară”;
• “Arhiva istorică”
România s-a proclamat regat în anul:
• 1877;
• 1878;
• 1880;
• 1881.
Bucovina a fost anexată Imperiului Habsburgic, ca urmare a Convenţiei de
la Constantinopol din anul:
• 1777;
• 1775;
• 1867;
• 1868
Tratatul de la Adrianopol, care a consacrat modificarea statutului politicojuridic al Principatelor Române, a fost încheiat în anul:
• 1821;
• 1822;
• 1829;
• 1826
Prima revizuire a Constituţiei din 1866 a fost realizată în anul:
• 1884;
• 1879;
• 1877;
• 1914.
Societatea secretă, a cărui scop a fost eliberarea grecilor de sub stăpânire
otomană, cu sprijinul Rusiei, a purtat numele de:
• Reconquista;
• Junimea;
• Carbonaria;

În bătălia de la Călugăreni din 1595. În 1422 voievodul Moldovei a sprijinit pe regele Poloniei în lupta împotriva: • cavalerilor ioaniţi. • Ioniţă Sandu Sturdza. Ştefan cel Mare. Radu cel Frumos. • cavalerilor Sf. • sfatul boieresc de la Iaşi. • anti-polonă şi anti-habsburgică. • o victorie strategică. • anti-otomană şi filo-habsburgică. primul domn pământean din Ţara Românească. Cruci. • Sigismund Bathory a redevenit principe al Transilvaniei. Iancu de Hunedoara. • Dimitrie Cantemir. Principala consecință a bătăliei de la Mirăslău din 1600 a fost că: • Andrei Bathory a redevenit principe al Transilvaniei. condusă de regele Ludovic al II-lea. • Gheorghe Bibescu.• • • • • • • • • • • Eteria. de către: • Constantin Brâncoveanu. • filo-polonă şi filo-otomană. Iancu de Hunedoara. • cavalerilor templieri. • cavalerilor teutoni. • Nicolae Alexandru Basarab. Mihai Viteazul. • un succes defensiv. • Mihail Sturdza. Vlad Ţepeş. • stabilitate politică în statul otoman În anul 1526 armata maghiară. • Buda. Mihai Viteazul a obținut: • un succes ofensiv. În 1688 a fost trimisă o delegație pentru a semna o alianţă cu Habsburgii. • Petru Rareş. • Rudolf al II-lea a ocupat Transilvania. • Petru Rareş. • victoria lui Baiazid. Litovoi. a suferit un dezastru în faţa otomanilor la: • Mohacs.al XVI-lea au promovat politica „blocului românesc”: • Vladislav Vlaicu. Lupta de la Ankara din 1402 a avut ca urmare: • victoria lui Timur Lenk. • un armistiţiu favorabil puterii otomane. Principele Transilvaniei. • Varna. • Şerban Cantacuzino. • înfrângerea totală a otomanilor. În secolele al XV-lea. Campania militară a lui Matia Corvin în Moldova din 1467 a fost „justificată” prin atacurile lui Ştefan cel Mare asupra: • Cetăţiii Albe. a fost: • Grigore al IV-lea Dimitrie Ghica. • Ciceului. Andrei Bathory. • Bistriţa. Vlad Ţepeş. . După domniile fanariote. a fost adeptul unei politici: • filo-polonă şi filo-germană. • Chiliei. • Mihai Viteazul s-a apropiat de nobilimea maghiară.

• regiuni şi raioane. Germania. a fost: • Ştefan cel Sfant. Serbia.. • Nicolae Alexandru Basarab. • Carol Robert de Anjou. • Legenda Sfântului Gerard. • jupan Dimitrie. Italia. Documentul care menționa că în secolul al-XII-lea ungurii.• • • • • • • • • • Alianța din timpul Primului Război Mondial. • Principe. Austro-Ungaria. era constituită din : • Germania. • Turcia. a fost ales ministrul de externe român: • George Macovescu. plăşi şi comune. • Diploma cavalerilor ioaniţi. • Andrei al-II-lea. • Corneliu Mănescu. la trecerea lor prin Carpații Păduroși spre Panonia. La jumătatea secolului al XVIII-lea domnii Principatelor Române au fost desemnați de către ambasadorii Franţei cu titlul de: • Alteţă. Preşedinte al Adunării Generale a O. Congregaţiile Generale au fost convocate pentru prima dată în Transilvania în timpul domniei voievodului: • Leustachius. • Ivanco.U. Marea Britanie. România a semnat Actul Final al Conferinței pentru Securitate și Cooperare . • judeţe. Franța. • Andrei al-III-lea. • Roland Borsa. • judeţe. • Ana Pauker. • Rusia. • Voievod.N. România. Marea Britanie. Tripla Alianță. Primul domn al Țării Românești care s-a intitulat “singur stăpânitor “ a fost: • Basarab I. i-au găsit acolo pe români si pe slavi era: • Cronica lui Anonymus. Primele monede au fost emise in Dobrogea în timpul domniei lui: • Balica. în anul 1967. Constituţia din 1866 a prevăzut împărţirea teritoriului ţării în: • judeţe şi ţinuturi. • Rusia. • Dobrotici. • Știbor Regele maghiar care a organizat Banatul de Serverin ca o marcă de apărare. • Dan I. • Rege. • Vladislav Vlaicu. • Gheorghe Tătărescu. • Cronica lui Nestor. • Ladislau Kan.

• Morisena.• • • • • • • • • • în Europa.Poarta Otomană s-a declarat de acord cu statutul de stat tributar pentru: . • Andrei al-II-lea. precum: • Constituţiei din 1866. • Dăbâca. Constituţia din 1938 a fost supusă unui plebiscite. • înfiinţarea Curţii de Casaţie şi Justiţie. • 1998. • Constituţia din 1948. prin: • înfiinţarea Consilului Legislativ. • Constituţiei din 1965. • Istrate Micescu. Centrul puteriil voievodului Gelu a fost cetatea: • Bălgrad. • Ludovic cel Mare. • Biharea. România a devenit membră a Consiliului Europei. în anul: • 1995. • înfiinţarea Consiliului de Stat. în anul: • 1965. • naţional ţărănistă. Legea electorală adoptată în 1926 a prevăzut: • votul universal masculin acordat cetăţenilor de peste 21 ani. . • 1975. Constituţia din 1938 a fost elaborată de: • Ion C. • abolirea piedicilor de natură religioasă la acordarea dreptului de vot. • 1999. • 1993. • 1971. • acordarea „primei electorale” partidului sau care obţinerea 40% din voturi. Prin Constituţia din 1923 puterea judecătorească a căpătat dreptul de control al actelor puterii executive. • Constituţia din 1938. • Nicolae Titulescu. • conservatoare. Regele maghiar care a condiționat calitatea de nobil de apertenen ța la religia catolică a fost: • Carol Robert de Anjou. • liberală. Dreptul la vot acordat bărbaţilor de peste 21 ani a fost prevăzut în: • Constituţia din 1866. • 1969. • înfiinţarea contenciosului administrativ. • Statutului Dezvoltator al Convenţiei de la Paris. Parlamentul României care a adoptat Constituţia din 1923 a avut o majoritate: • ţărănistă. • extinderea dreptului de vot şi asupra femeilor. • Constituţiei din 1923. • Andrei al-III-lea. • Constituţia din 1923.Brătianu. • Armand Călinescu.

• aderarea României la Fondul Monetar Internaţional. În august 1969.• • • • • • • • • • • Ţara Românească din 1395.A. • URSS şi R. • 3 octombrie 1989. în anul: • 1945. Declaraţia Partidului Muncitoresc Român din 1964 a apărut în contextul disputei politico-ideologice dintre: • URSS şi Cehoslovacia. • ieşirea României din C. • Ungaria.T.: • John Fitzgerald Kennedy. România a devenit membru în: • G.N.U. Agresiunea sovietică în Afganistan a început în anul: • 1973.A. Căderea Zidului Berlinului a avut loc la: • 15 decembrie 1989.. • Moldova din 1456. • O. a avut loc o revoluție anticomunistă în: • Polonia. . • URSS şi Iugoslavia. • C.U.E. Rezistenţa armată a grupurilor din munţi. • Transilvania din 1444.E.A.N. • 9 noiembrie 1989. Nicolae Ceauşescu a anunţat: • decizia de a achita cât mai repede datoria externă a României. • 1978. • 1955. România a devenit membră a O. • 1947. • 1944-1945. În martie 1989. • Albania.T. în anul: • 1955.. • 1957.. • 1987. • 1979. • Cehoslovacia. • 3 octombrie 1990. Reprezentantul României a deținut vicepreşedenţia celei de-a XIV-a sesiuni a Adunării Generale a O. În anul 1956. • achitarea plăţii datoriei externe a României.U.U.P. În 1971. • URSS şi partidele comuniste din Europa Occidentală. • Dobrogea din 1425.A. • 1959.. • N.A. • 1969. • 1952.R.. Chineză. care a constituit o formă a luptei anticomuniste în România.T.O. • 1980-1989.N. • 1944-1960. România a fost vizitată de președintele S.R. a fost specifică perioadei: • 1944-1947.

În anul 1822. C. • Braşov. • Ioan și Farcaș.Bush. cu: • Franţa. • Titu Maiorescu. • Ana Pauker. • Petre P. Brătianu. • Iaşi.• • • • • • • • • • • Gerald Ford. • Programului de la Iași. • Ion Câmpineanu. • eliberării Basarabiei şi nordului Bucovinei de sub stăpânirea sovietică. • Austro-Ungaria. Lozinca „Noi vrem să ne unim cu ţara” a fost afirmată de revoluţionarii de la 1848. • George W. • România ataca Rusia. Partidul Naţional–Liberal s-a constituit în urma: • Coaliţiei de la Mazar-Paşa. • Constituţiei lui Midhat-Paşa. • 5 ianuarie 1859. numit „Ipoteza Z” a prevăzut că: • Austro–Ungaria ataca Serbia. România a încheiat o convenţie privind sistemul poştal şi cel de telegraf. • 24 ianuarie 1858. Preşedintele Conferinţei de pace de la Bucureşti. din anul 1913. Gheorghe Tătărescu a fost înlocuit din funcţia de ministru de externe al României. Alexandru Ioan Cuza a fost ales domn al Moldovei. • eliberării Cadrilaterului. În anul 1865. • Ioan și Litovoi. • Seneslau și Litovoi. • Blaj. • eliberării Dobrogei de sub stăpânirea otomană. Constituţia cărvunarilor a fost întocmită de: • Dinicu Golescu. În anul 1875. • Richard Nixon. • 11 ianuarie 1859. de: • Petru Groza. • Convenţiei de la Balta Liman. • Rusia. Deviza „Acum ori niciodată” a fost folosită de armata română în perioada: • eliberării Transilvaniei de sub stăpânirea austro-ungară. • Lucreţiu Pătrăşcanu. • Emil Haţieganu. la data de: • 24 ianuarie 1859. • România ataca Austro–Ungaria. • Ion I. Carp. a fost: • Take Ionescu. Planul de operaţiuni militare. la: • Islaz. . • Serbia. La 5 noiembrie 1947. • Germania ataca România. Diploma cavalerilor ioaniți a menționat existența cnezatelor conduse de: • Seneslau și Ioan.

• București. • Dumitrache Sturdza. În timpul Războiului Crimeii (1853–1856). • refuzul regelui de a participa la şedinţele de guvern. cu: • Franţa. • Belgrad. Instituirea protectoratului țarist asupra Principatelor Române s-a realizat ca urmare a tratatului de pace. a fost: . Documentul redactat în revoluția de la 1848. Regele maghiar care a organizat Banatul de Serverin ca o marcă de apărare. • Constituţia din 1923. În anul 1822. • Ionică Tăutu. • Rusia. de partea Imperiului Otoman. • Dumitrache Sturdza. au intervenit: • Rusia şi Prusia. • Austro-Ungaria. • Anglia şi Rusia. • Ion Câmpineanu. semnat la: • Passarowitz. la: • Islaz. • Cererile norodului românesc. în Banat a fost: • Aşezământul politicesc. • Serbia. • liberali. • Franţa şi Anglia. • Constituţia din 1938. • liberali-radicali. Doctrina „paşilor mărunţi” a fost promovată de: • conservatori. • Act de unire şi independenţă. • Rusia şi Franţa. • refuzul regelui de a numi primul ministru. • Petiţia Țării. Dreptul la vot acordat bărbaţilor de peste 21 ani a fost prevăzut în: • Constituţia din 1866.• • • • • • • • • • • Ionică Tăutu. • partida naţională. • Braşov. • refuzul regelui de a semna legile elaborate de guvern. Lozinca „Noi vrem să ne unim cu ţara” a fost afirmată de revoluţionarii de la 1848. • Adrianopol. În anul 1865. Constituţia cărvunarilor a fost întocmită de: • Dinicu Golescu. • Iaşi. • Constituţia din 1948. ”Greva regală” din 1945 a semnificat: • refuzul regelui de veni în faţa Parlamentului. România a încheiat o convenţie privind sistemul poştal şi cel de telegraf. • Blaj.

• Principe. • Ernest Urdăreanu. • 1683. • Cronica lui Nestor. • Paul von Hindenburg. În 1955 România a aderat la: • Liga Naţiunilor. Viena a fost asediată de către armata otomană în anul: • 1685. • Andrei al-III-lea. plăşi şi comune. • 1699. Adolf Hitler a fost numit cancelar al Germaniei de către preşedintele: • Gustav Stresseman. • Friedrich Ebert. • judeţe. • Istrate Micescu. • Ladislau Kan. conducătorul Partidului Nazist. La jumătatea secolului al XVIII-lea domnii Principatelor Române au fost desemnați de către ambasadorii Franţei cu titlul de: • Alteţă. . voievod din Maramureş a avut la origine un ordin al regelui Ungariei: • Carol Robert de Anjou. • Iuliu Maniu. . • Diploma cavalerilor ioaniţi. a fost deținută de: • Armand Călinescu. • Legenda Sfântului Gerard. • Știbor Documentul care menționa că în secolul al-XII-lea ungurii. • Erich von Luddendorf. În 1933. i-au găsit acolo pe români si pe slavi era: • Cronica lui Anonymus. • Consiliul Europei. la trecerea lor prin Carpații Păduroși spre Panonia. • Arpad. • Carol Robert de Anjou. • Roland Borsa. • regiuni şi raioane. Descălecatul lui Dragoş. • Voievod. între 1938–1940. • Geza I. • Ludovic I de Anjou.• • • • • • • • • • Ştefan cel Sfant. • Rege. • judeţe. Constituţia din 1866 a prevăzut împărţirea teritoriului ţării în: • judeţe şi ţinuturi. • 1654. Congregaţiile Generale au fost convocate pentru prima dată în Transilvania în timpul domniei voievodului: • Leustachius. Funcția de ministru al Casei Regale a României. • Andrei al-II-lea.

după lovitura de stat de la: • 30 decembrie 1947. • Rusia şi Sardinia. II. • 1912. • 1920. • ban de Severin. • guvernator al Ungariei. a fost: • Gabriel Bethlen. Ion I. între: • Rusia şi Imperiul Habsburgic. 6 martie 1945. • Ioan Albert. s-a încheiat cu pacea de la: • Seghedin. Moldovei şi Ţării Româneşti într-un regat al Daciei. • 1919. • Mahomed al II-lea. a Transilvaniei. organizată la sudul Dunării de către voievodul Transilvaniei. Vlad Ţepeş a fost arestat în 1462 din ordinul lui: • Ştefan cel Mare. • Rusia şi Prusia. • Constantin Şerban. 23 august 1944. • NATO. • Cazimir al IV-lea. • Sigismund Bathory. Convenţia de la Balta Liman a fost încheiată în anul 1849. • Ludovic cel Mare. Domnitorul Ţării Româneşti. . • Vladislav Jagello. 16 noiembrie 1947. • Matia Corvin.• • • • • • • • • • Organizaţia Naţiunilor Unite. Autorul proiectului de unitate din secolul al XVII-lea. Cea mai înaltă demnitate politică care a fost exercitată de către Iancu de Hunedoara a fost cea de: • voievod al Transilvaniei. • Lublin. “Campania cea lungă”. România a fost ocupată de Armata Roşie.C. • voievod al Transilvaniei. Brătianu semnează tratatul de alianţă cu Antanta în: • 1916.Marcați litera corespunzătoare răspunsului corect: Fiecare item de evaluare este evaluat cu 3 puncte • • Domnitorul Ștefan cel Mare l-a învins în lupta de la Codrii Cosminului pe regele: • Matei Corvin. • Rusia şi Imperiul Otoman. • Belgrad. Iancu de Hunedoara. de religie protestantă. • Mihail Apafi I.

Domnitorul Moldovei care a fost nevoit să accepte. a fost publicată în anul: . la: • 22 iunie 1947. în anul: • 1451. a cucerit capitala Imperiului Bizantin. • 11 iunie 1948. Partidul Muncitoresc Român a revenit la denumirea de Partidul Comunist Român la Congresul al IX-lea din anul: • 1965. • Giurgiu. miniere şi de transport. la: • Mănăstirea Trei Ierarhi. • Ungaria. • Rovine. În anul 1598. de asigurări. domnitorul Șerban Cantacuzino a încheiat. Nicolae Ceauşescu a fost ales preşedintele Consiliului de Stat. • 1970. • peșcheș. cu: • Polonia. în anul: • 1965. • Ieremia Movilă. Mihai Viteazul a semnat cu împăratul Rudolf al II-lea de Habsburg. mărirea tributului și menținerea unei garnizoane otomane la Suceava a fost: • Ioan Vodă cel Viteaz. • Alba Iulia.• • • • • • • • • • • Adrianopol. • 1960. Darea pentru reânnoirea domniei de către sultan purta numele de: • rușfet. • 1968. prin intermediul arhimandritului Ioan. În anul 1688. Sultanul Mahomed al II-lea. • Austria. • 1456. • 1955. Marea Adunarea Naţională a votat Legea naţionalizării întreprinderilor industriale. care a conferit Ministerului Cultelor dreptul de control în problemele religioase ale cultelor legal recunoscute. în secolul al XVI-lea. un tratat de alianță antiotomană. • Rusia. • 19 noiembrie 1947. • Târgoviște. Mircea cel Bătrân a pierdut temporar conducerea Țării Românești după bătălia de la: • Nicopole. • Petru Rareș. • haraci. • 1955. • mucarer. • 1453. • 1967. • 1465. un tratat de alianță. • 19 noiembrie1946. • Mănăstirea Dealu. Legea cultelor. • Kossovopolje. • Vasile Lupu.

• 1948. • Hamza Paşa Alianţa antiotomană a unor state creştine din secolul al XVI-lea. din 1462. • Berlin. • de uzură. a fost recunoscută în mod condi ționat pe plan internaţional. • 1950. a avut loc în: • 1442-1443. i-a obligat pe voievozii români să ducă un război: • de infanterie. • 1957 Sultanul care a organizat o expediţie împotriva lui Ştefan cel Mare şi a cucerit Chilia şi Cetatea Albă a fost: • Mahomed al II-lea. “Istoricul” Mihail Roller a redactat un tratat de Istoria României în anul: • 1946. • 1453-1454. • voievodului Transilvaniei. • de tranşee. expediţie organizată de voievodul Iancu de Hunedoara în Peninsula Balcanică. • Viena. . • 1950. • împăratul habsburg. După bătălia de la Târgovişte. • sultanul Baiazid I. purtat de Ţările Române cu otomanii în Evul Mediu.• • • • • • • • • • 1947. prin tratatul de pace de la: • Paris. • Londra. • 1947. • Mahomed I. nu a avut în componența sa pe: • principele Transilvaniei. denumită Liga Sfântă. Independenţa de stat a României. “Campania cea lungă”. • voievodul Țării Românești. • 1456-1457. • hanul turcmen. În 1476 expediţia otomană împotriva Moldovei a fost condusă de: • sultanul Mehmed al II-lea. • Musa I. “Conflictul asimetric”. • 1958. • Baiazid al II-lea. boierimea l-a acceptat drept domn al Țării Românești pe fratele lui Vlad Ţepeş: • Vlad. • Radu cel Frumos. • 1443-1444. • de mişcare. • Petru Șchiopu. • mitropolitului Moldovei. • Vladislav Vlaicu. Titlul de “exarh al plaiurilor” era purtat: • mitropolitului Țării Românești. • beglerbegul Soliman.

• armata moldoveanî a fost înfrântă. Ștefan cel Mare a acceptat să presteze jurământul de credință regelui Poloniei deoarece: • Moldova a fost ocupată de otomani. Centrul formaţiunii politice conduse de Glad s-a aflat la: • Biharea. • 1411. • Menumorut. • 1396. • Bălgrad. Transilvania a fost organizată ca un principat autonom sub suzeranitate otomană în secolul: • al XIV-lea. • 1453. • Cuvin. • Dăbâca. În Transilvania. Ştefan cel Mare a obţinut o victorie împotriva lui Matia Corvin în lupta de la Baia. Cruciada antiotomană de la Nicopole s-a desfășurat în anul: • 1402. din anul: • 1475. • 1467. • 1428. Singurul conducător al românilor din Transilvania. • 1542 În 1599 Mihai Viteazul și-a făcut intrarea triumfală în: • Sătmar. Tighina a devenit raia otomană în anul: • 1541. • Ioan. • domnitorul Țării Românești nu îi mai era aliat. • 1444. • Alba Iulia. În 1485. Diploma leopoldină din 1701: . • al XVI-lea. • 1399. • Gelu. domnitorul Moldovei. • a pierdut cetățile Chilia şi Cetatea Albă. pe care Anonymus îl numea blach (român). • 1449. • 1485. • Oradea. a fost: • Glad. • 1538. • Timișoara. în anul: • 1437. • al XVII-lea. • 1529. situaţia economică dificilă a ţărănimii a dus la răscoala de la Bobâlna. • al XV-lea.• • • • • • • • • • • principelui Transilvaniei.

• între Jiu şi Olt. • Basarab I şi Ludovic I. • formaţiunea condusă de jupan Gheorghe. • Bălgrad. • a încredințat conducerea Transilvaniei unui guvernator militar. care a susţinut teoria descendenţei românilor din romani. • Mircea cel Bătrân şi Ludovic cel Mare. • domn. • privilegiile acordate cavalerilor teutoni. • Ţara Loviştei. La mijlocul secolului al XVIII-lea cărturarul maghiar. • militară. Inscripţia de la Mircea Vodă menţionează: • formaţiunea condusă de jupan Dimitrie. • formaţiunea condusă de Seslav. și-a avut reşedinţa în cetatea: • Dăbâca. • legislativă. • existenţa unor structuri politice la sud de Carpaţi. Primul episcop catolic al Transilvaniei. • nord-estul Munteniei. este plasată de tradiţia istorică în: • Ţara Haţegului. • a recunoscut drepturile politice ale românilor. Simion. în jurul anului 1000. • Morisena. Țara „Ulak-ili” menţionată de o cronică turcească. • Basarab I şi Carol Robert de Anjou. • formaţiunea condusă de Tatos. În lupta de la Posada s-au confruntat armatele conduse de: • Nicolae Alexandru Basarab şi Ludovic I. • existenţa unor elemente de ierarhie bisericească ortodoxă la sud de Carpaţi. • Ţara Sipeniţului. • Ţara Haţegului şi nordul Olteniei. • secolul al XVIII-lea.• • • • • • • • • • • a condiţionat calitatea de nobil de apartenenţa la religia catolică. Principala funcţie a statului în perioada domniilor fanariote a fost cea: • fiscală. Mihai Viteazul a fost recunoscut de Dieta Transilvaniei în calitate de: • „locţiitor al împăratului”. • Cuvin. • voievod. • administraivă. • secolul al XIX-lea. Voievodatul condus de Seneslau se afla situat în: • nord-vestul Munteniei. Domnia pământeană a dispărut în Principatele Române în: • secolul al XVI-lea. • Ţara Severinului. • secolul al XVII-lea. • principe. a fost: . Bula papală din 1234 a menționat: • vasalitatea lui Basarab I faţă de regele Ungariei. În 1599. • a recunoscut catolicismul ca religie oficială în Imperiul habsburgic.

Gr. C. • Andrei Huszti. • Ion Gigurtu. • ţărănistă. • Vintilă Brătianu. • maramureşan. • Mihail Manoilescu. Cel care a susținut că « valahii de la Nord şi de la Sud de fluviu au toţi aceiaşi origine » a fost cunoscutul slavist: . Politicianul român care a susţinut.1865 guvernul român a avut o orientare: • liberală. • Ştefan Zeletin. Brătianu. • Ştefan Zeletin. • Imperiul Otoman. • oltenesc. Regulamentele Organice au fost elaborate în condiţiile ocupaţiei militare a Principatelor Române de către: • Rusia. Comisia Centrala de la Focşani şi-a încetat activitatea în: • 1862. • Vintilă Brătianu. Teoreticianul cel mai de seamă al neoliberalismului românesc a fost: • Mihail Manolescu. • social-democrată. • Partidul Naţional Creştin • Partidul Naţiunii. • 1859. edificarea statului ţărănesc a fost: • Virgil Madgearu. În anul 1921. • Lascăr Catargiu. Cantacuzino. • Grigore Gafencu. • aromân. Cel mai important lider al Partidului Național Liberal a fost: • Petre P. • Jan Lasky. a fost semnată o convenţie politică între România şi Polonia din iniţiativa ministrului de externe român: • Take Ionescu. • Alexandru Averescu.• • • • • • • • • • • Nicolae Istvánffy. Adept al principiului economic al „porţilor deschise“ a fost: • Partidul Naţional Liberal. • Ion I. • Partidul Naţional Ţărănesc. • Imperiul Habsburgic. Un dialect al limbii române este cel: • moldovenesc. între alţii. • Victor Slăvescu. • 1864. • conservatoare. • Gh. Carp. • Istvan Szamoskoszy. • 1860. • Prusia. Între 1863 .

a fost: • Glad. şi-a găsit sfârşitul în închisoarea de la: • Târgovişte. Gheorghe Brătianu. • Piteşti. Poziţia oficială faţă de război a României față de al Doilea Război Mondial a fost stabilită în urma Consiliului de Coroană din 1939 de la: • Bucureşti. • Michael Lebrecht. pe care Anonymus îl numea blach (român). • hanul turcmen. • mitropolitului Moldovei. • voievodului Transilvaniei. • 1456-1457. • 1443-1444. • Cluj. • Sighet. • Râmnicul Sărat. • Paul Ioseph Schafarik Singurul conducător al românilor din Transilvania. “Campania cea lungă”. Țara Românească era considerată ca un stat independent. • Menumorut. expediţie organizată de voievodul Iancu de Hunedoara în Peninsula Balcanică. • social-democraților. • Gelu. • împăratul habsburg. • voievodul Țării Românești. Termenul folosit de cronicari pentru a descrie formarea statelor medievale românești extracarpatice a fost cel de: • sincretism. • Ioan.• • • • • • • • • • Benkö Iozsef. • romanizare. nu a avut în componența sa pe: • principele Transilvaniei. În 1945. a avut loc în: • 1442-1443. Alianţa antiotomană a unor state creştine din secolul al XVI-lea. • național-țărăniștilor. guvernul prezidat de generalul Nicolae Rădescu a fost demis sub presiunea: • liberalilor. • comuniștilor. • descălecat. • etnogeneză. • 1453-1454. • principelui Transilvaniei. Unul dintre marii istorici ai României. • Iaşi. • Sinaia. după anul: . • Alexandru Rosetti. denumită Liga Sfântă. Titlul de “exarh al plaiurilor” era purtat: • mitropolitului Țării Românești.

în condiţiile intrării României în război. • republica prezidenţială. a fost: • Johannes Honterus. În anul 2003. Rusiei. în condiţiile prăbuşirii regimului de autoritate monarhică. Marii Britanii. Cele trei judeţe din sudul Basarabiei au fost retrocedate Moldovei. • 1342. • 1330. • Gheorghe Pop de Băseşti. • 22 iunie 1941. • monarhie constitutională ereditară. • reorganizarea administrativă. • Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie şi Corpul Ponderator. Convenţia de la Paris din 1858 a prevăzut funcţionarea a două instituţii comune pentru Principatele Unite. în condiţiile izbucnirii războiului. Germaniei. Conform Constituţiei din 1923 forma de guvernământ a statului român era: • monarhia autoritară. care se referă la romanitatea românilor. în condiţiile abdicării regelui Mihai. Cronicarul din secolul al XVII-lea. • prelungirea mandatului preşedintelui de la 4 la 5 ani. • Ion I. • 1331.C. armata română. • Consiliul Legislativ şi Comisia Centrală.P. • conservatoare. • Miron Costin.Brătianu.• • • • • • • • • • • • • • 1247. • republica parlamentară. În vara anului 1877. • ţărăniste. conform tratatului semnat în cadrul: • Congresului de la Berlin. condusă de principele Carol. • Flavio Biondo. • 6 septembrie 1940. • legionare. Haşdeu. • introducerea votului uninominal. • Comisia Centrală şi Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie. • B. a intervenit pe frontul din sudul Dunării la solicitarea: Franței. Constituţia din 1923 a fost elaborată în timpul unei guvernări: • liberale. • Eugen Brote. și anume: • Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie şi Consiliul Legislativ. • Congresului de la Paris. . una dintre cele mai importante modificări aduse Constituţiei din 1991. Aplicarea prevederilor Constituţiei din 1938 a fost suspendată la data de: • 1 septembrie 1939. a vizat: • restrângerea atribuţiilor Parlamentului. • 30 decembrie 1947. La 1 Decembrie 1918 Marea Adunare Naţională de a Alba Iulia a fost condusă de: • Vasile Goldiş.

în anul: • 1780. • Dimitrie Brătianu. În lupta pentru cucerirea redutei Griviţa I. • Cuvin. • Ion Gheorghe.• • • • • • • • • • • • • • • Congresului de la Viena. și-a avut reşedinţa în cetatea: • Dăbâca. • Alexandru Averescu. • Congresului de la Chişinău. • 1785. Timur Lenk l-a luat prizonier pe Baiazid I după victoria de la: Rovine. • Adrianopol. • 1784. • recunoaşterea unirii Moldovei cu Ţara Românească. • Belgrad. • recunoaşterea independenţei României. • aderarea României la Tripla Alianţă. • Alexandru Averescu. Varna. • Kekaumenos. • A. • Leustachiu. Revenirea Olteniei la Ţara Românească s-a realizat în urma păcii încheiate în 1739 la: • Passarowitz. a fost: • Ioan Kynnamos. • Bălgrad. a utilizat pentru prima dată sintagma „România Mare”: • Dinicu Golescu. În anul 1852. • Mauricius. • David Praporgescu. care afirma despre români că: „sunt veniţi demult din Italia”. Simion. Nicopole Comandantul armatei române care a luptat la Mărăști a fost: • Eremia Grigorescu. • Eremia Grigorescu. Brătianu. • Laonic Chalcocondil. • Ion C. şi-a pierdut viaţa: • Valter Mărăcineanu. Împăratul Iosif al II-lea a desființat iobăgia în Transilvania. • Constantin Prezan. D. . • Bucureşti. a constituit o condiţie impusă de Marile Puteri pentru: • aducerea prinţului Carol I de Hohenzollern la conducerea României. Primul episcop catolic al Transilvaniei. Primul voievod al Transilvaniei a fost: • Mauriciu. Xenopol. • Simion. • Mercurius. • 1790. Ankara. Răscumpărarea de către guvernul României a acţiunilor Societăţii Strousberg. Cronicarul bizantin.

Tighina a devenit raia otomană în anul: • 1541. Ștefan cel Mare a acceptat să presteze jurământul de credință regelui Poloniei deoarece: • Moldova a fost ocupată de otomani. • de mişcare. • Dan I. • Mihai I. de asigurări. • domnitorul Țării Românești nu îi mai era aliat. • 1542 În 1599 Mihai Viteazul și-a făcut intrarea triumfală în: • Sătmar. • armata moldoveanî a fost înfrântă. Mihai Viteazul a fost recunoscut de Dieta Transilvaniei în calitate de: • „locţiitor al împăratului”. • a pierdut cetățile Chilia şi Cetatea Albă. Agravarea tensiunilor dintre Carol Robert de Anjou şi Basarab I Întemeietorul a fost determinată de: • lupta pentru gurile Dunării. • Oradea. • raporturile cu Imperiul Bizantin. “Conflictul asimetric”. Primul plan cincinal în România comunistă a fost: • 1956-1960. • de uzură. • voievod. • Timișoara. • Alba Iulia. • principe. La începutul primei conflagraţii mondiale România era aliată cu: • Antanta Cordială. la: • 22 iunie 1947. • 1529. • de tranşee. miniere şi de transport. • 1538. • Banatul de Severin. • Antanta. i-a obligat pe voievozii români să ducă un război: • de infanterie. Marea Adunarea Naţională a votat Legea naţionalizării întreprinderilor industriale. • 1971-1975. În 1485. • diferenţele religioase. Mitropolia de la Severin a fost întemeiată de domnitorul: • Nicolae Alexandru Basarab. . • Liga Naţiunilor. domnitorul Moldovei.• • • • • • • • • • • Morisena. În 1599. • 1951-1960. • 1951-1955. purtat de Ţările Române cu otomanii în Evul Mediu. • 11 iunie 1948. • domn. • Puterile Centrale. • Vladislav Vlaicu.

recunoașterea autonomiei Transilvaniei. • Mahomed I. Teritoriul românesc aflat sub stăpânirea Habsburgilor între 1718-1739 a fost: • Banatul. • Ronald Reagan. • Dobrogea. • Richard Nixon. Ultimele alegeri democratice din România interbelică au avut loc în anul: 1935. • Samuil Micu. În perioada interbelică numirea miniştrilor din România era . 1345. 1936. 1937. • Oltenia. recunoașterea națiunii române din Transilvania. Decretul-lege din anul 1918 stabilea votul: • cenzitar. • Petru Maior. Primul preşedinte al SUA care a vizitat România a fost: • Bill Clinton.C. • Gerald Ford. 1934. La 6 decembrie 1944 a fost numit ca prim ministru al României: Nicolae Rădescu.Brătianu. • indirect. • reprezentativ. • 1939. Lucrarea Dicţionarul limbii române a fost redactată de: • August Treboniu Laurian. Sistemul securităţii colective s-a prăbuşit pentru România în anul: • 1940. • Severinul. • 1938.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 19 noiembrie1946. • Simion Bărnuţiu. Ludovic I cel Mare al Ungariei a publicat diplomele regale în: 1387.I. Constantin Sănătescu. • 1933. • Mahomed II. C. Atacul otoman în Moldova din vara anului 1476 a fost condus de către: • Mahomed III. 1330. Petru Groza. • Baiazid II. 1366. • universal. 19 noiembrie 1947 Principalul obiectiv al acțiunii desfășurate de episcopul Ioan inochentie Micu a fost: recunoașterea independenței Transilvaniei. recunoașterea Bisericii Ortodoxe din Transilvania.

b) totalitar. d) 1822 2. c) 1781. III.Independenţa de stat a României. d) octombrie. 6. regele Carol al II–lea.Reformele religioase iniţiate de Maria Tereza au fost continuate de Iosif al II-lea.La 4 iulie 1940.La 28 noiembrie 1918 s-a unit cu România provincia: a) Basarabia. prin tratatul de pace. O grupare de boieri. • Înaltei Curţi de Casaţie. 8. a fost recunoscută pe plan internaţional. . d) Viena. b) Ion Gigurtu. la conducerea României. b) 1769. d) 1914. 4. b) 1818. condus de: a) Grigore Gafencu. • parlamentului.Regele Ferdinand a semnat Decretul privind reforma agrară şi pe cel referitor la introducerea votului universal în anul: a) 1916. 3.Constituţia din 1866 a stabilit atribuţiile domnitorului. condusă de mitropolitul Gavril Callimachi al Moldovei. 5. a propus realizarea unei republici aristocratice conduse de 12 mari boieri în anul: a) 1669. c) 1853.Marcați litera corespunzătoare răspunsului corect: Fiecare item de evaluare este evaluat cu 5 puncte 1.În timpul revoluţiei de la 1848. d) Ion Antonescu. c) 1918. c) Berlin.responsabilitatea: • regelui. a numit. c) constituţional. în luna: a) mai . c) septembrie. b) Londra. b) iunie . c) Mihai Antonescu. • primului ministru. d) executiv. 7. un guvern progerman. d) 1856. b) 1917. care corespundeau unui monarh: a) autoritar. prin Edictul de Toleranţă din anul: a) 1771. încheiat în cadrul congresului de la: a) Paris. Dieta de la Cluj a votat pentru anexarea Transilvaniei la Ungaria.

Faptul că „românii sunt locuitorii cei mai vechi ai Transilvaniei” a foast recunoscut de către: a) împăratul Iosif al II-lea. care a călătorit în Moldova: a) Jan Laski. b) Moldova a cedat Rusiei trei judeţe în sudul Basarabiei. d) Gheorghe Bibescu. d) Huszti Andras 13. 14. b) Basarab I. b) Huszti Andras.Despre „descendenţa românilor din colonişti romani” a relatat consilierul de la curtea Poloniei. d) Antonio Bonfini 12. c) Filippo Buonaccorsi. d) Gheorghe Bibescu. d) Conferinţei de la Paris din 1858. c) Bucovina. b) Alexandru I. Unirea deplină a Principatelor Române a fost recunoscută de Puterile Garante în cadrul: a) Conferinţei de la Paris din martie – septembrie 1859. b) Proclamaţia de la Islaz. c) Carol al II-lea.b) Transilvania.Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. c) Carol al II-lea. c) contele Teleki.Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 15. .Primul guvern unic al României s-a constituit în timpul domniei lui: a) Carol I. a fost elaborată în timpul domniei lui: a) Carol I. Tratatul de la Paris din 1856 a prevăzut modificarea graniţei dintre Moldova şi Rusia astfel: a) Rusia a anexat Basarabia. d) Moldova a anexat Delta Dunării.Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. b) împăratul Constantin al VII-lea Porfirogenetul. b) Conferinţei de la Constantinopol din septembrie – noiembrie 1861. d) Lațcu. S-a intitulat în Evul Mediu domn autocrat: a) Petru Mușat. 11. d) Dobrogea. 9. b) Alexandru I. în temeiul căreia s-a introdus principiul mobilizării generale. 16. c) Nicolae Alexandru Basarab. c) Congresului de la Bucureşti din 1913. 10. d) Prinţipurile noastre pentru reformarea patriei.Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.Legea pentru organizarea puterii armate. c) Cererile norodului românesc. Documentul principal al Revoluţiei de la 1848 în Ţara Românească a fost: a) Petiţiunea Proclamaţiune. Cuza. c) Rusia a retrocedat Moldovei trei judeţe în sudul Basarabiei. Cuza.

în 1953. d) manifestaţia anticomunistă a muncitorilor de la Uzina „Steagul Roşu” din Braşov. b) Alexandru Averescu. c) Constantin Prezan.Autohtonia şi romanitatea românilor a fost prezentată în lucrarea Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor de către: a) Petru Maior. . c) Gheorghe Şincai.Biserica Ortodoxă Româna şi-a proclamat autocefalia în raport cu: a) Muntele Athos. 25. c) 1883. b) întâlnirea dintre Nicolae Ceauşescu şi Mihail Gorbaciov. c) J. eşecul contraofensivei de la Flămânda a fost atribuit lui: a) regelui Ferdinand. Troester. în închisoarea de la: a) Aiud. b) 1880. 18.17. d) Dimitrie Cantemir.Nicolae Ceauşescu a devenit preşedinte al Republicii Socialiste România în anul: a) 1965. d) 1881.În ziua de 15 noiembrie 1987. a avut loc: a) revolta minerilor din Valea Jiului. În Primul Război Mondial. 21.Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. d) liberal. b) mai 1849. d) 1974. Îndoiala faţă de originea romană a românilor şi autohtonia lor a fost sus ținută de către: a) Benkö Iozsef.Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. c) Patriarhia de la Ierusalim.Liderul țărănist. b) Râmnicu Sărat.România a aderat la Tripla Alianță în anul : a) 1879. b) popular. b) 1971. Iuliu Maniu. b) stolnicul Constantin Cantacuzino. c) consultativ. 20. 22. 19. d) octombrie 1849. b) Patriarhia de la Constantinopol. c) august 1849. c) inaugurarea Canalului Dunăre–Marea Neagră. a murit. d) Istvan Szamosközy. b) Andrei Huszti. c) 1973. Adunările Ad-hoc au avut un caracter: a) democratic. 26. 24. 23.Revoluţia pașoptistă din Transilvania a fost înfrâtă în: a) decembrie 1848. d) Eremia Grigorescu. d) Patriarhia de la Alexandria.

27. 34. c) România și-a proclamat oficial independenţa. Rosetti a fost membru al grupării: a) liberalilor moderați. d) Gheorghe Arsenescu.Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect: La 9 mai 1877: a) românii au cucerit reduta Griviţa I. d) Piteşti. în închisoarea de la Râmnicu Sărat a fost: a) Lucreţiu Pătrăşcanu. d) Vasile Luca şi Teoharie Georgescu.R a fost: a) Alexandru Drăghici.În ziua de 13 iunie 1848 programul revoluției din Țara Românească a fost recunoscut de domnitorul: a) Alexandru Ghica. d) Mihail Kogălniceanu.În anul 1957.c) Sighet. 32. 29.În cel de-al doilea guvern condus de generalul Constantin Sănătescu. b) Miron Constantinescu şi Iosif Chişinevschi. b) a fost semnată Convenţia româno-rusă. funcţia de vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri a fost deţinută de: a) Lucreţiu Pătrăşcanu. b) Lucrețiu Pătrășcanu.Între 1871-1876 a fost publicat Dicționarul limbii române de către: a) Samuil Micu. 30.C. c) August Treboniu Laurian. d) 30 noiembrie 1940.Principalul dușman al lui Gheorghe Gheorghiu-Dej în cadrul P. d) Barbu Știrbei. c) Nicolae Ceaușescu. d) junimiștilor.C.. pe: a) Ana Pauker şi Vasile Luca.R. a fost semnat la: a) 23 august 1940. c) 6 septembrie 1940. 35. c) conservatorilor. b) Ion Mihalache. 31. care a fost impus României de către Germania și Italia. din structurile de conducere ale P. d) România a fost declarată o „provincie privilegiată” a Imperiului Otoman. . b) liberalilor radicali. d) Ion Gheorghe Maurer. b) Petru Groza. b) 30 august 1940.Dictatul de la Viena.Liderul politic care a murit în anul 1963. c) Iuliu Maniu. d) Ştefan Foriş. b) Gheorghe Bibescu.M. c) Ştefan Foriş şi Miron Constantinescu.A. 28. c) Iuliu Maniu. b) Gheorghe Șincai. c) Mihail Sturdza. Gheorghe Gheorghiu–Dej a înlăturat. 33.

de către: a) Adunările legislative. b) Cererile norodului românesc.Prin Constituţia din 1965. b) 1228 delegaţi. 45.Conform Constituţiei din 1866 proprietatea era declarată: a) sacră și inviolabilă. b) a acordat drept de vot bărbaţilor de peste 21 ani. c) o înțelegere între Carol I și Alexandru al II-lea. c) importantă. b) o convenție de trecere a trupelor ruse pe teritoriul României. d) Convenţia de la Paris. c) Marea Adunare Naţională. c) 1328 delegaţi. b) Sextil Puşcariu. 43. 40.Legea electorală din 1946: a) a acordat drept de vot femeilor. 37. b) Preşedintele emitea decrete prezidenţiale şi decizii. b) Adunările elective. 41. d) Prezidiul Marii Adunări Naţionale. Cuza a fost ales domnitor în Moldova şi Ţara Românească. a fost editat de: a) Iancu Flondor. c) Adunările ad–hoc. Ziarul “Glasul Bucovinei”. 39.La 4 aprilie 1877 România și Rusia au semnat: a) o alianță între România și Rusia. c) Ion Nistor. 38. 44. „forţa conducătoare a întregii societăţi” era reprezentată de către: a) Partidul Social-Democrat. . c) Rezoluţiile Adunărilor ad-hoc. au participat: a) 1200 delegaţi. care s-a pronunțat pentru unirea Bucovinei cu România. b) Partidul Comunist Român.La Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia. d) Adunările obşteşti. d) Onisifor Ghibu. d) un tratat de pace.36. c) a acordat drept de vot cetăţenilor de peste 30 ani. d) guvernul elabora proiectele de legi. 42.În anul 1859.Titlul „Structura social-economică” a fost prevăzut în: a) Constituţia din 1866. Alexandru I. „Alegerea unui prinţ străin cu moştenirea tronului ales dintr-o familie domnitoare a Europei” a fost o cerinţă cuprinsă în: a) Proclamaţia de la Islaz. d) aa cordat drept de vot cetăţenilor de peste 18 ani. d) necesară. desfăşurată la 1 decembrie 1918. c) Consiliul Legislativ aviza legile. d) 1250 delegaţi.Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect: Prin Constituţia din 1948: a) Marea Adunare Naţională era organismul suprem al puterii de stat. b) sacră.

d) C. 49. 46. d) Constituţia din 1948. b) Benkö Joszef.Trecerea de la sistemul parlamentar unicameral la cel bicameral s-a realizat în perioada domniei lui: a) Carol I. c) Manea Mănescu.Prin Convenţia de la Paris din 1858 statul român urma să se numească: a) Dacia Unită. c) desfiinţarea Comisiei Centrale de la Focşani. b) conservator.b) Constituţia din 1938. 55. 48. c) Constituţia din 1923. cărturarul: a) Enea Silvio Piccolomini. d) Gheorghe Bibescu. primul ministru al României a fost: a) Mihai Kogălniceanu. b) România. 50.Între 1863-1865. d) Gheorghe Vasilichi. a semnat Scrisoarea celor șase: a) Silviu Andrei. d) unificarea serviciilor publice.Rosetti. c) Ion Câmpineanu.Prin Legea rurală adoptată în perioada domniei lui Alexandru I. Cuza a promulgat o constituţie numită: a) Constituţia cărvunarilor. c) Statutul Dezvoltător al Convenţiei de la Paris. Alexandru I. este: a) Nicolae Isvanffy. c) Carol al II-lea. d) Principatele Unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti. Toppeltinus. d) Huszti Andras.Pentru a-şi consolida poziţia în stat. d) Cererile norodului românesc. c) Antonio Bonfini.Din 1863 până în 1865 România a fost condusă de un guvern: a) liberal.Afirmaţia potrivit căreia „unirea Moldovei cu Muntenia este cheia bolţii fără de .Autor al lucrării Transilvania sive magnus Transilvaniae Principatus. c) social-democrat. Cuza. între alții. 47. b) Alexandru I. c) L. b) Barbu Catargiu.A cules informații despre români de la călugării franciscani și dominicani. 52. d) Flavio Biondo. 53. b) Laonic Chalcocondil. b) drepturile depline ale clăcaşilor asupra pământului pe care îl aveau. c) Principatele româneşti.În 1989. d) ţărănist. 54.A. 51. b) Supplex Libellus. Cuza s-a prevăzut: a) defiinţarea şerbiei. b) Silviu Brucan.

c) Flavio Biondo.Prin tratatul de pace semnat în cadrul Congresului de la Berlin (1878). c) Austriei. b) Consiliul Naţional Român Central. d) Transilvania. în timpul revoluţiei de la 1848. b) Dobrogea. Delta Dunării şi Insula Şerpilor. Alexandru Vaida-Voevod a prezentat Declaraţia de autodeterminare. b) 1749. c) Muntenia. . d) sudul Basarabiei şi judeţele Durostor şi Caliacra. de către: a) Mihail Kogălniceanu. b) Avram Iancu. c) Congresul General. 60. Ismail şi Bolgrad.În noiembrie 1918. c) Descrierea Transilvaniei. au făcut o interpretare forțată a izvoarelor istorice antice. 59. d) Istoria dacilor transalpini.În anul 1536. c) 1846. c) sudul Dobrogei şi Delta Dunării. d) Istvan Szamosközy. b) Germaniei. 56. b) Nicolaus Olahus.care s-ar prăbuşi tot edificiul naţional” a fost înscrisă. în faţa Parlamentului: a) Ungariei. c) Laonic Chalcocondil. d) României. a demonstrat că reprezentanții Școlii Ardelene. b) Johannes Honterus.A afirmat despre români faptul că: „invocau cu mândrie originea lor romană” umanistul: a) Flavio Biondo. 63. în lucrarea: a) O enigmă și un miracol istoric: poporul român. d) Anonymus. România a primit: a) judeţele Cahul. a scris lucrarea Hungaria. d) Nicolae Bălcescu. d) 1849 61. b) Pierit-au dacii?. 58. c) Simion Bărnuţiu.Domnitorul Constantin Mavrocordat a desființat șerbia în Ţara Românească în anul: a) 1746. Moldovei și Țării Românești. b) Dobrogea.Prima fază a campaniei militare a României împotriva Puterilor Centrale din august 1916 a început prin trecerea trupelor române în: a) Moldova.Bogdan Petriceicu Hașdeu.Pentru coordonarea acţiunilor mişcării naţionale din Transilvania. 57. umanistul: a) Johannes Honterus. în octombrie 1918 s-a constituit: a) Sfatul Ţării. 62. într-n document programatic. d) Congresul Naţiunilor.

asemenea: a) spaniolilor. 71. c) Ludovic al II-lea. 70. În urma unui proiect de cruciadă inițiat în secolul al XVII-lea de regele Poloniei. c) grecilor.Direcţia Generală a Securităţii Poporului a fost organizată în anul: a) 1945. c) Mahomed I. în timpul căruia Imperiul Otoman a ajuns la apogeul puterii sale. . c) Constantin Sănătescu. 65. b) 1946. 69.Românii vorbesc o limbă neolatină. a fost: a) Mahomed al II-lea. domnitorului: a) Vasile Lupu. Reprezentantul diplomatic al domnitorilor români la Poarta otomană a purtat titlul de: a) beglerbeg. b) Soliman Magnificul. d) 1948. d) Iuliu Maniu. a avut loc în anul: a) 1945. 68. b) bulgarilor. b) 23 august 1939 . i s-a rezervat titlul de “general al întregului Răsărit”. care a decis transformarea socialistă a agriculturii din România. c) 1949. d) 22 iunie 1941. b) achingiu. d) Baiazid al II-lea. 73. b) Cazimir al IV-lea. Vlad Țepeș a încheiat o alianță antiotomană cu regele: a) Matei Corvin. d) eylat. b) Barbu Știrbei. d) finlandezilor. d) 1967. c) 1965. d) Vladislav Jagello. c) Petru Rareș.Sultanul. c) 23 august 1944 . d) Matei Basarab.Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român.Guvernul prezidat de generalul Nicolae Rădescu a urmat celui condus de: a) Ion Antonescu. c) capuchehaie. 72.Proclamarea de către Parlament a Republicii Populare Române a fost consfinţită prin Constituţia din anul: a) 1948. 66.64. b) 1952. 67. b) Șerban Cantacuzino.România a părăsit tabăra Axei și s-a alăturat Națiunilor Unite la : a) 23 august 1943 .

d) 1417. b) 1559. . c) 1465. c) 1948. din anul: a) 1556.Otomanii au tranformat cetatea Tighina într-un complex militar după campania sultanului Soliman Magnificul în Moldova.În 1476.Primul acord de împărţire a unui teritoriu românesc în sfere de influenţă a fost realizat prin tratatul semnat de Ungaria şi Polonia. d) 1552. 75. 80. b) 1388. deschizând astfel drumul spre Transilvania. b) 1459. d) 1599. c) 1444. c) Vlad Țepeș. b) 1488.Otomanii au ocupat cetatea Timişoarei.b) 1946. b) 1488. d) Mihail I. c) 1538. b) Vladislav Vlacu. d) 1475. Mihai Viteazul a cucerit Moldova în anul: a) 1600. d) 1417. 76. 82. domnitorul Ștefan cel Mare a sprijinit revenirea pe tronul Țării Românești a lui: a) Vladislav al III-lea. în anul: a) 1393. unde regele Vladislav a căzut pe câmpul de luptă. apărat de Iancu de Hunedoara. în anul: a) 1556. 79. c) 1538. 74. b) Lublau. c) 1444. c) 1465. b) 1559. 81. 78. d) 1417. b) 1488. la: a) Praga.Invocând ca motiv alianţa lui Ieremia Movilă cu turcii şi tătari. d) 1599. 77.Încercarea sultanului Mahomed al II-lea de a cuceri Belgradul a fost oprită sub zidurile oraşului. c) 1465. d) 1949.Mihai Viteazul a învins oastea ardeleană în lupta de la Şelimbăr din anul: a) 1597.Ştefan cel Mare a ieşit învingător în confruntarea cu Ioan Albert de la Codrii Cosminului din anul: a) 1497. în anul: a) 1456.Oastea maghiară a fost nimicită în bătălia de la Varna.

c) Carol I. . d) Radom.c) Lublin. În Primul Război Mondial. d) 1594. În 1822 Imperiul Otoman a acceptat restaurarea domniilor pământene în Țările Române numindu-i domni pe: a) Barbu Ştirbei în Ţara Românească şi Ioniţă Sandu Sturdza în Moldova. b) Alexandru Averescu. d) Bucovina şi Crişana. Adunările Ad-hoc au avut un caracter: a) democratic. d) Neagoe Basarab. d) Alexandru Ghica în Ţara Românească şi Mihail Sturdza în Moldova. a fost făcută în urma victoriei obţinute de creştini împotriva otomanilor. d) liberal. c) consultativ. d) Mihai Viteazul. c) Ioan Vodă cel Viteaz. 90. 84. la: a) Călugăreni. 83. b) Viena. c) Kossovopolje. prin Tratatul de pace de la Passarowitz. c) Transilvania şi Bucovina. s-a amestecat în luptele interne pentru tronul Ungariei.Afirmaţia papei Calixt al III-lea. b) Grigore Dimitrie Ghica în Ţara Românească şi Mihail Sturdza în Moldova. 86. Mihai Viteazul şi-a început domnia în anul: a) 1591. au intrat sub stăpânirea Imperiului Habsburgic provinciile: a) Basarabia şi Oltenia. c) Radu de la Afumaţi. c) Constantin Prezan. „acesta este cel mai fericit moment al vieţii mele”. În vara anului 1877 comanda supremă a trupelor aliate române şi ruseşti de la Plevna a fost exercitată de: a) Marele Duce Nicolae. c) Grigore Dimitrie Ghica în Ţara Românească şi Ioniţă Sandu Sturdza în Moldova. b) popular. b) 1592 c) 1593. b) Banatul şi Oltenia. b) Laiotă Basarab. unde l-a instalat ca domnitor pe: a) Radu cel Frumos. b) Petru Rareş. 91. d) Belgrad. domnitorul României. În 1471 Ștefan cel Mare a intervenit în Țara Românească. d) Ferdinand I. eşecul contraofensivei de la Flămânda a fost atribuit lui: a) regelui Ferdinand. 87.În anul 1718.În secolul al XVI-lea. 88. 85. b) Ţarul Alexandru al II-lea. 89. domnitorul: a) Neagoe Basarab.

c) Ciceu. 93. b) tratatului de pace de la Paris (1856). b)Iugoslavia. d) Rodna.Modelul comunismului românesc a fost cel: a)albanez. d) tratatului de pace de la Kuciuck Kainardji (1774).Domnitorul Moldovei. cetatea: a) Făgăraş. 96.Obiectivul principal al politicii externe al lui Ştefan cel Mare a fost: a)să nu aibă doi duşmani concomitent.Constituţia României din anul 1948 a avut ca model un act fundamental din: a)Bulgaria. c)chinez. b)Ştefan Foriş. d)Ilie Verdeţ. prin tratatul de la Făgăraş. c) tratatului de pace de la Iași (1792). c)Dumitrache Sturdza. .Principatele Române au trecut sub garanția colectivă a șapte mari puteri din Europa în urma: a) tratatului de pace de la București (1812). b)Ioniţă Sandu Studza.În urma tratatului din 1489. 99. încheiat cu regele Matei Corvin. b)să presteze jurământ de credinţă Poloniei. c)Teohari Georgescu. d)iugoslav. domnitorul Ştefan cel Mare a deţinut în Transilvania. c)voievodul Menumorut. c)să păstreze gurile Dunării. d)să plătească tribut Porţii. b) Franţa. care a fost contemporan cu revoluţia de la 1848-1849. d)Belgia. b)sovietic.d) Eremia Grigorescu. 92. a fost: a)Mihail Sturdza.În 1176 este menţionat în Transilvania: a)voievodul Leustachius. Transilvania a încheiat o alianţă cu: a) Austria. 95. b)principele Mercurius. 94. c) Polonia. 97. d)Alexandru Ghica. b) Biertan.În 1952 au fost eliminaţi din Partidul Muncitoresc Român: a)Lucreţiu Pătrăşcanu. c)URSS. 100. d) Ţara Românească. 98.În anul 1677. d)voievodul Glad.