You are on page 1of 12

TEORIJSKI I PRAKTIČNI PRISTUP

IDENTIFIKACIJI VOZILA

Miroslav Pećanac, dipl. inž. mašinstva
Željko Đurić, dipl. inž. mašinstva
Prof. dr Snežana Petković, dipl. inž. mašinstva
Mašinski fakultet Banja Luka

Podaci koji opisuju vozilo mogu se grubo podijeliti na tehničke podatke (karakteristike motora, godina proizvodnje, podaci o masama, broj sjedišta, oblik
karoserije itd.) i identifikacione podatke (broj šasije, broj motora, tipska pločica, itd.). Ovu podjelu treba shvatiti uslovno, jer potpuna identifikacija vozila
zahtijeva utvrđivanje svih pomenutih podataka. Najsigurniji izvor podataka je
samo vozilo. Pregledom vozila direktno utvrđujemo podatke o njemu. Stoga,
sprovođenje jedne potpune identifikacije vozila podrazumijeva: provjeru usaglašenosti podataka dokument-vozilo i utvrđivanje vjerodostojnosti-originalnosti dokumenata i vozila. U radu su prikazane osnove identifikacije motornih
i priključnih vozila. Cilj rada je da se voditeljima (šefovi stanica) i kontrolorima
proširi znanje vezano za problem identifikacije vozila. Posebno je istaknut značaj prikupljanja i pohranjivanja podataka o motornim i priključnim vozilima u
informacioni sistem.

1. TEORIJSKI PRISTUP
1.1. UVOD
Svaki tehnički pregled vozila treba započeti identifikacijom vozila. Tehnička ispravnost motornih i
priključnih vozila definisana je Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni
i Hercegovini (Službeni glasnik Republike Srpske,
br. 96/06) i odredbama Pravilnika o tehničkim

pregledima vozila (Službeni glasnik Republike
Srpske, br. 19/07, 95/07 i 87/08).
Da bi se obezbijedila jedinstvenost u označavanju
vozila, međunarodna zajednica je utvrdila standarde koji regulišu ovu oblast i njihovu obaveznu primjenu za zemlje potpisnice. Međunarodni standardi koji regulišu ovu oblast su sljedeći:
 ISO 3779, Road vehicles – Vehicle identification number (VIN), Content and structure,

1
Bilten

Ukoliko neki proizvođač proizvodi manje . Ako ovi zahtjevi za tablice nisu ispunjeni.  ISO 3833. (VIN oznaka na pločici i utisnuta oznaka na šasiji ili karoseriji. tehnički pregled se ne može izvršiti. raznovrsnosti opreme. Ako se zbog vremenskih uslova ova etapa pregleda mora izvesti unutar objekta stanice za tehničke preglede. tj.  ISO 1. provjerava se oblik i stanje registarskih tablica. ne smiju biti savijene. a vozilo se mora uputiti na utvrđivanje tehničkih karakteristika kod odgovarajuće institucije. Bez obzira gdje se nalazila. Nakon toga. Identifikacioni broj se sastoji od tri grupe znakova: Identifikaciona šifra proizvođača (WMI – World Manufacturer’s Identification) koju čine oznake na prvom. Pod identifikacijom se podrazumijeva utvrđivanje usklađenosti pregledanog vozila sa pratećom dokumentacijom. godine na nivou Interpola uvodi se jedinstvena nomenklatura za identifikaciju vozila.3780. Njihova VIN oznaka može se nalaziti na pločici koja je na neodvojiv način vezana za šasiju.2. a posebno kriminala. Svaki proizvođač ima svoj način zapisivanja broja motora. oblijepljene naljepnicama i moraju biti adekvatno pričvršćene. jeste sredstvo za prevoz putnika i tereta koje podliježe registraciji i tehničkom pregledu. osim slova „I“. Road vehicles – Terms. vozilu se ne može ovjeriti tehnički pregled. broj vrata.). On se obavlja poređenjem registracijske oznake na dokumentima i na vozilu. Road vehicles – World manufacturer identifier (WMI) code  ISO 4030. oznakama na vozilu i dr. IDENTIFIKACIJA VOZILA Vozilo. i to na dijelu vozila koji se ne može jednostavnim operacijama skinuti. Indetifikacioni broj vozila VIN (Vehicle Identification Namber) predstavlja kombinaciju znakova sa određenim rasporedom slova i brojeva koje na vozilu ispisuje (utiskuje) proizvođač u cilju njegove identifikacije. „O“ i „Q“. potvrdom o usaglašenosti (homologacija). Sljedeći korak jeste pregled registarskih tablica. ali usljed porasta broja modela. vrste motora. Zna- 2 Bilten| Stručna institucija za tehničke preglede vozila Republike Srpske kovi su svi arapski brojevi (od 0 do 9) i sva velika slova engleskog alfabeta. definitions and classification. oblika koji odgovara mjestu na vozilu koje je predviđeno za postavljanje registarske tablice. drugom i trećem mjestu u strukturi VIN broja. na prednjoj ili zadnjoj desnoj strani kod teretnih vozila). dimenzija guma itd. marka. boja vozila. carinskim listom. motorno ili priključno. tip. Identifikacija je vrlo važan korak u toku tehničkog pregleda i mora joj se posvetiti posebna pažnja. kod suvozačevog sjedišta. od 1975. U slučaju da se utvrde nepodudarnosti između podataka na vozilu i u saobraćajnim dokumentima. ne smiju imati veća oštećenja. fakturom. Road vehicles – Vehicle identification number (VIN). Ovo nije obavezno za vozila koja spadaju u „L“ ili „T“ kategoriju. nastavlja se sa provjerom broja motora. a mogu se koristiti brojevi i/ili slova. registracijska oznaka. model. Broj motora je utisnut na bloku ili se nalazi na pločici koja je trajno pričvršćena za blok motora. VIN oznaka može da se nalazi na raznim mjestima (ispod poklopca motora. isprane oznake. Do 70-ih godina prošlog vijeka godina nije bila toliko interesantna. prije ulaska vozila u objekat izvršiti kontrolu nepropusnosti gasne instalacije (Pravilnik o tehničkim pregledima vozila). VIN oznaka ima 17 znakova. Značaj identifikacije se naročito ističe u likvidaciji vozila i naplati šteta na vozilu nastalih u saobraćaju. Location and attachment. naročito za nova vozila. Registarske tablice moraju biti originalne. One moraju biti odgovarajućeg oblika. Ako se utvrdi da se brojevi šasije poklapaju. u prtljažniku. saobraćajnom dozvolom. VIN oznaka mora biti utisnuta u samu šasiju ili dio samonosive konstrukcije (karoserija). broj motora. a u vozilu je ugrađena instalacija za pogon vozila na gas.

208 CLK-Klasa (od 6/97 do 4/03). 199 SLR McLaren (od 05/04). karavan. 1 produžena limuzina (takođe W164). 221 S-Klasa (od 09/05). Tip motora 163 Klasa (od 03/98 do 07/05). 210 E-Klasa (od 06/95 do 1/02). Cijeli WMI je detaljno opisan u standardu BAS ISO 3780. (W)164 M-Klasa (od 07/05). 209 CLK-Klasa (od 01/02). Fabrika proizvodnje Važi samo za kod „WDB“ i „WDD“ A. 3. 461/463 G-Klasa. 5 i 6: CKD ili SKD completely/semi knocked down assembly. 230 SL-Klasa (od 10/01). B. 219 CLS-Klasa (od 10/04). Osnabrück X Graz (pogon na 4 točka) Y AMG (CLK-GTR) 7. 80–99 alternativni pogon i pogon na 4 točka. sport-kupe. Tip. 203 C-Klasa (od 05/00). roadster. 251 R-Klasa (od 09/05 USA. (X)164 GL-Klasa (od 09/06). 245 B-Klasa (od 06/05). Oblik karoserije 0 limuzina. 240 Maybach. World Manufacturer Identifier (WMI) 35 4 1 5 A 6 123456 7 WDB-West Germany Daimler-Benz (ukinuće se) WDD-DaimlerChrysler AG 2 3 4 7 2. 01–29 dizel-motor. 414 Vaneo (od 2001 do 07/05). C. Opisni dio (VDS – Vehicle Description Section) oznaka se sastoji od 6 znakova (slova. te serijskom broju vozila. 6 upravljač na desnoj strani (SKD/CKD). svi sklopovi vozila se šalju u inostranstvo i tamo se sklapaju. 2 upravljač na desnoj strani. D Sindelfingen E Juiz de Fora/Brazil (samo CKD) F. VIN serijski broj vozila 3 Bilten . 169 A-Klasa (od 09/04). a isti nam govore o godini proizvodnje. i sastoji se od opisa specifičnosti samog vozila zadanih od strane proizvođača. fabrici ili pogonu gdje je vozilo proizvedeno. raspoređenih na pozicije od četvrtog do devetog mjesta u VIN broju. Primjer VIN oznake za mercedes benz: WDB 1 210 2 0 3 1. 211 E-Klasa (od 01/02). Model 4.od 500 vozila godišnje. brojeva). 170 SLK-Klasa (od 09/96 do 3/04). kupe. 30–79 benzinski motor. Upravljač 1 upravljač na lijevoj strani. H Bremen J. Označavanje vozila (VIS – Vehicle Identification Section) predstavlja dio koji identifikuje samo vozilo u nizu istih ili sličnih na proizvodnoj liniji i sastoji od zadnjih osam znakova u VIN broju. 297 CLK-GTR (od 1997 do 1998). 215 CL-Klasa (od 09/99). 168 A-Klasa (od 10/97 do 06/04). 5. G. 02/06 EU). tada na treće mjesto dolazi broj 9. K Rastatt M Woking/GB (SLR McLaren) N Berlin-Ludwigsfelde (samo Vaneo) T Karmann. 171 SLK-Klasa (od 03/04). 6. 5 upravljač na lijevoj strani (SKD/CKD). 220 S-Klasa (od 10/98 do 07/05).

te ističe njegove komparativne prednosti u odnosu na druge proizvode. Bugatti. mjestu i načinu međusobnog povezivanja pogonskih osovina. a razlog je da se zadovolji tržište. Od 2009.  tipsko odobrenje (od 1978. Marka u automobilskoj industriji predstavlja naziv brenda. izvedba Globalizacija tržišta. Na primjer. marka. .  maksimalno dozvoljena masa skupa vozila. Kasnije je ova marka prelazila u vlasništvo drugih firmi preko Daimler Chrysler AG do Daimler AG.  oznaka tipa. Varijanta tipa vozila označava vozila istog tipa koja se ne razlikuju po sledećem osobinama:  obliku karoserije.modni detalj. Seat.3. model. Jedan model vozila može da ima različite oblike karoserije (limuzina. Proizvođač je firma koja posjeduje brend. godine.  broju. Na pločici se moraju nalaziti sljedeće informacije:  naziv proizvođača. Proizvođač.). Ovo proizilazi iz činjenice da se vozilo ne doživljava samo kao prevozno sredstvo. Međutim. Ovaj proizvođač ima široku lepezu marki vozila koje proizvodi: Audi. Primjer poznatog proizvođača putničkih vozila i motocikla je Bayerische Motoren Werke AG. nego je ono postalo statusni simbol . Pločica proizvođača mora biti čvrsto pričvršćena na vidljivom mjestu i to na dijelu vozila koji ne podliježe zamjeni. godine pod svojim imenom proizvodi i marku Porsche. Proizvođač je firma. Sa inženjerske tačke posmatrano. te serijski broj tipskog odobrenja. obično se model veže za jedan tip šasije. odnosno firma koja je patentirala pomenutu marku je firma Daimler-Benz. Razlike u modelima pojedine 4 Bilten| Stručna institucija za tehničke preglede vozila Republike Srpske marke su vezane uglavnom za veličinu i namjenu vozila. Prvi proizvođač marke Mercedes-Benz. karavan. Škoda. Dok se pojedini modeli vozila u okviru marke mijenjaju.  indetifikacioni broj vozila VIN.  maksimalno dozvoljena masa vozila. do svih mogućih asocijacija koje proizvođača i potrošača vezuju uz određeni proizvod. Bentley Motors. broj marki nije se smanjio. Drugi primjer proizvođača je Volkswagen AG. marke ostaju iste.  šasija – noseći dio karoserije. kao i ukrupnjavanje kapitala u automobilskoj industriji doprinijeli su da u svijetu postoji svega nekoliko velikih korporacija koje se bave proizvodnjom vozila. Takođe. preko logotipa i dizajna.  vrsta motora (unutrašnje sagorevanje/električni/hibridni). Proizvođači zadržavaju marke vozila i nakon stvaranja velikih korporacija.1. Brend je ono što proizvod čini prepoznatljivim. Međutim. može da se koristi i zvjezdica da se razdvoje pojedini dijelovi tipskog odobrenja. Model predstavlja dio brenda u okviru marke jednog proizvođača. autobuse i teretna vozila) koja se prvi put pojavila 1926.  snazi motora unutar granice od 30%. Najčešće spominjana definicija brenda kaže da je brend spoj svih opipljivih i neopipljivih obilježja proizvoda – od imena. marka Mercedes-Benz je naziv brenda za proizvode u automobilskoj industriji (automobile. Lamborghini. odnosno korporacija koja proizvodi vozila. tip. Poznata marka vozila ovog proizvođača je BMW. Tip vozila označava vozila iste kategorije koja se ne razlikuju po sljedećim osnovnim karakteristikama:  proizvođač. pa se model odnosi na marketinški segment. Izvedbe varijante tipa vozila jesu vozila jedne varijante s manjim međusobnim razlikama.  zapremini motora unutar granice od 20%.  principu rada motora. kupe. kabriolet i sl. varijanta.  broju cilindara motora. ponekad to nije slučaj.  broju i mjestu upravljajućih osovina. godine) počinje sa malim slovom „e“ iza koga slijedi broj koji predstavlja kod zemlje u kojoj je dobijeno odobrenje.

T/t. Z/z. U/u. N/n. nejasnoće i dileme. Istorija engleskog jezika započinje u 5. W/w. Nejasnoće i dileme identifikacije Slika 1. 2. najveća dozvoljena masa na klinu za vezu sa vučnim vozilom. sadrži znakove za sljedeće glasove: A/a. Nejasnoće i dileme identifikacije ogledaju se u različitosti jezika pojedinih proizvođača vozila i različitim tumačenjima nekih stavki pojedinih dokumenata. X/x. D/d. Navešćemo samo neke jezike sa njihovim specifičnostima: Njemački jezik ima alfabet od 26 slova. Njihov je- 5 Bilten . R/r. Ö/ö i Ü/ü. Stvarni broj marki i tipova vozila je manji od gore navedenog. Proizvođači na pločici mogu da daju i dodatne informacije koje se nalaze ispod ili sa lijeve strane kvadrata. K/k.SCHLIESSEN. Nemačka abeceda. Tip vozila. odnosno 6. O/o. godine. evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEE). Dakle: schließen .  oštećenja VIN oznake (korozija. tzv. Vozni park Bosne i Hercegovine čine vozila proizvođača sa raznih kontinenata. 2. dakle. Oštro „S“se primjenjuje za udvojena dva slovna znaka „s“ (ss ili sz). 2. Tada su stara germanska plemena Angla. zaključno sa julom 2014. Dakle u naslovima ispisanim malim escet ß zamenjuju dva „s“. Problemi identifikacije Problemi identifikacije ogledaju se u sljedećim slučajevima:  otuđena pločica. E/e. Dozvoljeno opterećenje prve osovine. je dat primjer pločice vozila marke ford.  vozila mirovnih snaga i vojna vozila (nedostatak osnovnih podataka). Proizvođači označavaju vozila na dominantnim jezicima za pojedine kontinente. Sasa i Juta prešla Sjeverno more i zauzela Britansko ostrvo. Polja za dodatne informacije o vozilu. M/m. S/s. L/l. Pleme Angli potiče sa sjevera Njemačke. J/j. Dozvoljeno opterećenje druge osovine. Pomućeni glasovi su nastali zajedničkim izgovaranjem dva vokala u koje spadaju Ä/ä. vijeku. F/f. PRAKTIČNI PRISTUP U bazi informacionog sistema Republike Srpske aktivno je 3530 marki i 33751 tipova. navedeno od prednjeg dijela vozila prema zadnjem.  u slučaju poluprikolica. 3 slovna znaka za posebne glasove i 1 slovni znak. Engleski jezik pripada zapadnoj grupi germanskih jezika. Pri praktičnom pristupu identifikaciji vozila javljaju se problemi. A B C D E F G H Homologacijska oznaka. Najveća dozvoljena masa skupa vozila. H/h. Primjer pločice ford p: WGB Na slici 1. C/c. B/b. Najveća dozvoljena masa. iz regije Angeln ili Engeln. Sadržaj baze je identičan sa bazom Agencije za identifikaciona dokumenta. Gore pobrojane informacije se nalaze na uokvirenom kvadratu na pločici. VIN oznaka.2. G/g. Zbog toga i imamo netačnih naziva za marke i tipove vozila. Q/q. mehanička oštećenja). oštro S ili escet (ß). Y/y. maksimalno dozvoljeno opterećenje svake osovine. P/p.  slaba vidljivost utisnute VIN oznake (višeslojni premaz laka). V/v. I/i.1.

šifra . šifra MUELLER-MITTELTAL. Za prikaz teksta koristi se 95 znakova. b) SCHWARZ. upisano pova. šifra .<=>?@ABCDEFG HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefg hijklmnopqrstuvwxyz{|}~ Navešćemo nekoliko primjera različitih prevoda na naš jezik iste marke vozila: . pa. šifra . MULLER-MITTELTAL. šifra KOEGEL. SCHWARZMUELLER. upisano pova. upisano pova. upisano pova. upisano pova./0123456789:. šifra . šifra . SCHWARZMUELLER/AUREPA. nema upisanih . . šifra . upisano . SCHWARZMULLER. c) STEINMASL šifra upisan p d) MUELLER MITTELTAL. Američki standardni znakovnik za razmjenu informacija temelji se na engleskoj abecedi. a prvi znak je razmak: a) KOGEL. Iz te su riječi izvedeni pojmovi „England“ i „English“. upisano pova.. šifra pova.zik zvao se „Englisc“. 6 Bilten| Stručna institucija za tehničke preglede vozila Republike Srpske z!”#$%&’()*+. upisan p. Engleska abeceda ima 26 slova i 44 glasa.

pova. 7 Bilten . šifra . šifra . SCHMITZ ANHANGER. SCHWINGEN. šifra . šifra upisan p.e) SCHMITZ. upisan p. upisano pa. šifra . šifra . SCHMITZ CARGOBULL GOTHA. upisano pova. upisano pa. šifra upisan p. šifra . SCHMITZCARGOBULL. SCHMITZ GOTHA. šifra . upisan SCHWINGENSCHLOGEL šifra upisano p. SCHWLNGENSCHLOGL. SCHWINN. f) SCHWINGE. upisan p. upisan p.

upisan šifrom upisan p „SMART“. Srbija VOZILA GAJIĆ šifra VOZILA GAJIĆ šifra Od upisano upisano pova. do . godine polovna priključna vozila su se prodavala kao nova vozila marke ’’VOZILA GAJIĆ’’ proizvedena u vlas tom preduzeću. 8 Bilten| Stručna institucija za tehničke preglede vozila Republike Srpske . uspješno su ates rana i slobodno prodavana. Smartov logo p uključuje slovo „C“ za „kompaktnost“ i strelicu za „napredno razmišljanje“. . a gotovo je u potpunos u vlasništvu Daimler AG. šifra . pa. h) SMART. a pod Smart je njemački proizvođač automobila sa sjedištem u Böblingenu. Pro v ovih nelegalnih postupaka MUP Srbije je pokrenuo krivični postupak pro v fizičkih i pravnih lica.g) VOZILA GAJIĆ Vuka Karadžića / Smederevska Palanka Podunavski okrug. upisano pova. Vozilima su u skivali nove brojeve šasije (VIN oznaka). MERCEDEC-BENZ. p. šifra .

odnosno razvoj . HURLIMANN. k) AGROMEHANIKA. upisano pa. Već dugi niz godina Agromehanika je sinonim za inovaciju i kvalitet. Preduzeće Agromehanika se bavi proizvodnjom traktora i poljoprivredne mehanizacije od godine. šifra .“E” označava “Entwicklung”. upisan p MINI. upisan p. glavni zaš tni znak su bile mašine za prskanje. upisano pova. šifra . HUEFFERMANN. šifra . šifra . MINI. pova. 9 Bilten . upisano pova. j) HUERLIMANN. šifra . a od . Od osnivanja Agromehanike. odnosno progres Ove oznake ne ptestavljaju p vozila. šifra . upisana pa. godine je počela sa razvojem i proizvodnjom jedinstvenih kompaktnih traktora. šifra AGT. upisan p MINI COUPE.i) BMW. upisan p MINI-N.“F” označava “Fortschrit”t. upisan p MINI COOPER. upisan p. upisano pova. šifra . upisano pova. Proizvodi se danas koriste širom Evrope i Afrike. šifra . BMW ima kod razvoja svake generaciji. upisano . . šifra . HUERLIMAN. upisano pa. MINI (MORIS). šifra . BMW. MINI(BMW).

upisano pova. upisano . . šifra . pova. Danas posluje kao Cimos dioničarsko društvo (CIMOS DD). n) O&K. šifra OERSTEIN&KOPPER. CITROEN-CIMOS šifra upisana pa. šifra . upisano . šifra BELORUS. godine. pova. šifra m) BELARUS. upisano . pa. upisana OERSTEIN & KOPPEL. pova. pa. šifra VLADIMIREC. upisano . Proizvodnja automobila završava se . o) CITROEN. bivša Jugoslavija. šifra VLADIMIRSKI. upisano . upisano pa. a nastavlja sa proizvodnjom dijelova za CITROEN. . šifra . godine zajedno sa Iskrom i Tomosom u Kopru. osniva zajedničku firmu Tovarne Automobilov Cimos (CIMOS) za proizvodnju automobila.l) VLADIMIRAC. 10 Bilten| Stručna institucija za tehničke preglede vozila Republike Srpske Citroen . upisano pova. šifra pa.

Ljutomer se nalazi oko km istočno od Maribora u blizini granice sa Hrvatskom u pokrajini Štajerskoj.p) CRVENA ZVIJEZDA. ZASTAVA PRIKOLICE. šifra . nema upisanih pova. šifra . U cilju stvaranja uslova za strategijski pravac razvoja društva Zastava automobili a. šifra . donio je odluku o osnivanju „Zastave inpro“ kao društva sa ograničenom odgovornošću. u skladu sa Zakonom o preduzećima. upisan pova. pova p. r) VISEVICA. . šifra . Na osnovu dogovora stručnih ins tucija u BiH usvojena je marka „SOPSTVENA IZRADA“ koja predstavlja prikolice kategorije O ručne izrade malih serija. upisan p. ZASTAVA SPECIJALNA VOZILA. Ljutomer je grad i središte istoimene opš ne u sjeveroistočnoj Sloveniji.d. ZASTAVA IMPRO. Društvo je osnovano . upisano pa. INVIDUALNA IZVEDBA. Upravni odbor „Zastave automobili“ . šifra . upisano pova. šifra VIŠEVICA. upisano pa. šifra . t) SOPSTVENA IZRADA. šifra . upisan p. marta . 11 Bilten . šifra s) . šifra . upisano . šifra VIŠNJEVICA. šifra q) TEHNOSTROJ. upisano pa. SAMOGRADNJA. šifra . upisano pova. upisano . godine i upisano u registar privrednih društava kao društvo sa ograničenom odgovornošću. upisano . upisan p. ZASTA. šifra . pova. pova. ZASTAVA. upisano . šifra LJUTOMER. upisan p. ZASTAVA INPRO.

EIB International. Države – koja ima interes da se ispravno izvrši kategorizacija vozila u cilju pravilne naplate taksi (taksa pri uvozu vozila i redovne godišnje takse pri registraciji vozila). Pošto ne postoji jedinstven izvor koji omogućava potpunu identifikaciju vozila. Auditex doo.org. a kupac ostaje bez vozila i vrlo često bez mogućnosti da povrati uložena sredstva. . Identifikacija vozila. 2010. 4. Tehnički pregledi vozila Republike Srpske 2010. 4. Na lični zahtjev pojedinca. [4] Kelečević S. pristup jun 2014. Tehnologija tehničkog pregleda vozila. itd. Teslić 2010. 12 Bilten| Stručna institucija za tehničke preglede vozila Republike Srpske U cilju rješenja navedenih nejasnoća i dilema. ono biva oduzeto. Banja Luka 2001. 3.. kao i izdavanje saopštenja i preporuke u cilju zaštite životne sredine. provjera tehničke ispravnosti vozila – npr. potreban je dogovor stručnih institucija u Bosni i Hercegovini. Osiguravajućih kuća – slično državnom interesu. a na osnovu VIN oznake vozila ili drugih podataka. [3] Milašinović A. Identifikacija putničkih automobila. [7] Informacioni sistem Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske. U slučaju da se otkrije da je kupljeno vozilo nelegalno. Kvalitetnom identifikacijom se štite interesi: 1. netačni podaci o vozilo dovode do pogrešnog određivanja visine takse za osiguranje vozila. Praktični problemi prilikom identifikacije PMV u osiguranju: http://www. Višković R.rs. pogrešna masa vozila u postupku ispitivanja kočnica. Zbirka propisa. Građana – naši građani najčešće kupuju polovna vozila. LITERATURA [1] Direktiva EEC/76/114 [2] Ištvan B. 2. ZAKLJUČAK Identifikacija vozila u opštem smislu predstavlja praćenje validnosti podataka karakterističnih za vozila. Milašinović A. Takođe. otkrivanjem nelegalnih vozila (ukradena ili krivotvorena vozila) jača se ugled države i stvara se povjerenje građana u pravni sistem. [5] Pećanac M. Problem vezan za identifikaciju vozila ima opštedruštveni karakter. stanica tehničkog pregleda izdaje potvrdu o pređenim kilometrima i broju radnih sati vozila. Izdavanje potvrde naplaćuje se 5 konvertibilnih maraka. Banja Luka. Auto-moto savez Republike Srpske. [6] Tehnički pregledi. homologacija.3. Knežević D. Životne sredine – stalna kontrola vazduha i praćenje zagađivača izduvne emisije SUS motora. Banja Luka. Saobraćajni fakultet. sertifikacija vozila. neophodno je stalno praćenje i ažuriranje sopstvene baze podataka. 2010. Postoje i druge djelatnosti vezane za vozila gdje netačni podaci dovode do grešaka u radu (procjena vrijednosti vozila – npr.forensicexp-vojvodina.). Petković S. Zbornik radova. pogrešan tip vozila. Doboj.