You are on page 1of 15

mimer Gavoar – gvorra Nemurr – nemurra Pera .‫ממך‬ ‫גבוח – גבוחה‬ ‫נמוך – נמוכה‬ ‫חיה – חיות‬ ‫ פרחים‬.perarrim Meriar – merirra – merirrim .‫נן – בת – בנים‬ ‫רעב – רעבה – רעבום – רעבות‬ ‫ צמאות‬.merirrot reiarr Etsba – etsbaot arrar Rrole – rrola – rrolim .HEBRAICO Mimerra .tsemeot Orearr – orarrat – orerrim .rrolot bifnim Raev – reeva – reevim -reevot Tsame – tsmea – tsemeim .‫חולה – חולה – חולים‬ ‫בחוץ‬ ‫בפנים‬ ‫נשים‬ ‫ בנות‬.‫פרח‬ ‫אביב – סתיו – קייץ – חורף‬ ‫צבה‬ ‫שיער‬ ‫ג'ינג'י‬ ‫בלונדיני‬ ‫ נועלות‬.‫צמא – צמאה – צמאים‬ ‫אורח – אורחת – אורחים – אורחות‬ PALAVRAS A ELA A ELE DE TI M \ F ALTO BAIXO ANIMAL FLOR ESTAÇÃO DO ANO COR CABELO RUIVO LOURO CALÇAR CALOR PARA FRIO PARA CANSADO CHEIRA ODOR DE BAIXO EM CIMA EM UM DIA DEDO DEPOIS AGORA DOENTE EXTERIOR INTERIOR MULHERES FILHOS FOME SEDE HÓSPEDE .orarrot ‫אותה‬ ‫אותו‬ ‫ ממך‬.‫אצבע‬ ‫אחר‬ ‫עכשיו‬ ‫ חולות‬.‫נועל – נועלת – נועלים‬ ‫חם ל‬ ‫קר ל‬ ‫עייף – עייפה‬ ‫מריח – מריחה – מריחים – מריחות‬ ‫ריח‬ ‫מתחת ל‬ ‫על ה‬ ‫ביום אחד‬ ‫ אצבעות‬.

nekiiiot Melurlar – melurlarret .ieveshot Shoter – shotrim Mashemer – mashimerra Shemi – shema .retuvot Iavesh–ievesha – ieveshim .‫שמי – שמה‬ ‫? למי‬ ‫קוראים לו‬ ‫? מה קורא‬ ‫מיסעדה‬ ‫? איך‬ ‫עד‬ ‫רע‬ ‫צרה‬ ‫טעים‬ ‫ברוכה הבאה – ברוכים הבאים‬ ‫ לובשות‬.shemo Ma kore ad ra tsara taim Berurrarabaa – berurrimrabaim paam Misrratshinaiim carit sadin simirra markiv reva ‫משחק‬ ‫רחוק – רחוקה – רחוקים – רחוקות‬ ‫מה‬ ‫ קרוב‬.‫לובש – לובשת – לובשים‬ ‫ חובשות‬.karov Naki – nekiia – nekiiim .‫נקי – נקייה – נקיים‬ – ‫מלוכלך – מלוכלכת – מלוכלכים‬ ‫מלוכלכות‬ ‫ רטובות‬.rerroqim – rerroqot de Al iad rra .melurlarrim Ratuv – retuva – retuvim .‫רטוב – רטובה – רטובים‬ ‫יבש – יבשה – יבשים – יבשות‬ ‫שוטר – שוטרים‬ ? ‫? מה‬ ‫מה שמך‬ ‫שמך‬ ‫ שמו‬.‫על יד ה‬ ‫ נקייות‬.‫חושב – חושבת – חובשים‬ ‫פעם‬ ‫שיניים‬-‫משחת‬ ‫כרית‬ ‫סדין‬ ‫שמיכה‬ ‫מטריה – מטריות‬ ‫מרכיב‬ ‫שעון‬ ‫רבע‬ JOGO LONGE PERTO LIMPO SUJO MOLHADO SECO POLICIAL QUAL SEU NOME? MEU NOME QUEM TEM? CHAMAM ELE COMO SE CHAMA? RESTAURANTE COMO? ATÉ RUIM DESGRAÇA SABOROSO SEJA BEM VINDO VESTIR VESTIR VEZ PASTA DE DENTE TRAVESSEIRO LENÇOL COBERTOR SOMBRINHA COMPONENTE RELOGIO 1\4 HORA .Mesarreq Rerroq – rerroqa.

ierakot Tsatsua .begadim Peri .kshe ratsaga materret neiar et plastik Asui – asuia – asuiim .Daka .‫כאשר – מתי‬ ‫הצגה‬ ‫קונצרט‬ ‫מתכת‬ ‫נייר‬ ‫עט‬ ‫פלסטיק‬ ‫עשוי – עשויה – עשויים – עשויות‬ ‫ יוקר‬.tarshitim Measher Einze .matai .asuiot Iakar – iekara.peirot basar guezer Ierek .zolot.ioker ( beioker ) Zol – zola – zolim .shevurot Tarshit .einzo Caasher .tsatsuim Rranutlerromreibeniian Beitmerkarrat Trufa .( ‫ יקר – יקרה )ביוקר‬( ‫זול – זולה – זולים – זולות ) בזול‬ NOVA ROUPA FRUTA CARNE CENOURA VERDURA BRINQUEDO LOJA FERRAMENTA FARMACIA REMEDIO PADARIA QUEBRADO JÓIA DO QUE QUAL QUANDO PEÇA TEATRAL CONCERTO FERRO PAPEL CANETA PLASTICO FEITO CARO BARATO .( bezol) ‫דקה – דקות‬ ‫שני – שניות‬ ‫שתיים‬ ‫שמש‬-‫משקפי‬ ‫משקפיים‬ ‫סולם‬ ‫שיניי‬ ‫ישן – ישנה – ישנים – ישנות‬ MINUTO SEGUNDO DUAS HORAS ÓCULO DE SOL ÓCULOS ESCADA DENTE ANTIGO ‫חדש – חדשה – חדשים – חדשות‬ ‫בגד– בגדים‬ ‫פרי – פירות‬ ‫בשר‬ ‫גזר‬ ‫ירק – ירקות‬ ‫צעצוע – צעצועים‬ ‫חנות לחומרי בניין‬ ‫בית המרקחת‬ ‫תרופה – תרופות‬ ‫מאפיה‬ ‫שבור – שבורה – שבורים – שבורות‬ ‫תכשיט – תכשיטים‬ ‫מאשר‬ ‫איזה – איזו‬ ‫ כש‬.trufot maafia Shavur – shevura–shevurim .dakot Misquefeishemesh miskafaiim shinaii Iashan – ieshana – ieshanim ieshanot Beged .

olot Zeri – zerim .DURO RÁPIDO LENTO ANCIÃO JOVEM CARTÃO DE CREDITO PAGAR EM DINHEIRO MAQ.merirot Iti – itit – itim .tseira .pturra doar sifria ‫כבד – כבדה – כבדים – כבדות‬ ‫קל – קלה – קלים – קלות‬ ‫ קשה‬.segurot Patuarr .‫פתוח‬ ‫דואר‬ ‫מלון‬ ‫מוזיאון‬ ‫ספריה‬ ‫תיאטרון‬ ‫אצטדיון‬ ‫תחנת דלק‬ PESADO LEVE DIFÍCIL .matbeot midai rarri beod Od .‫איטי – איטית‬ ‫זקן – זקנה – זקנים – זקנות‬ ‫ בחור‬.shonot Godel.barrur Cartisashrai bemazuman matselema Ole –ola –olim .itiot Zaken – zakena – zakinim.‫עוד‬ – ‫מתאים – מתאימה – מתאימים‬ ‫מתאימות‬ ‫מכנסי‬ ‫כמה מה‬ ‫אף אחד מה‬ ‫סגור – סגורה – סגורים סגורות‬ ‫ פתוחה‬.‫צעיר – צעירה‬ ‫כרטיס אשראי‬ ‫במזומן‬ ‫מצלמה‬ ‫עולה – עולה – עולים – עולות‬ ‫זהי –זהים – זהות‬ ‫שונה – שונה – שונים – שונות‬ ‫גודל – גדלים‬ ‫ באותה‬.kasha Marir – merira – meririm .gdalim Beoto .zerot Shone – shona – shonim .kaved – kveda –kvedimkvidot Kal – kala.adaiin Mateim – mateima – mateimim mateimot mirnesei Cama merra Aferradmerra Sagur – segura – segurim .kalot Kashe .‫באותו‬ ‫מטבע – מטבות‬ ‫מידי‬ ‫הכי‬ ‫בעוד‬ ‫ עדיין‬. FOTO CUSTA/IMIGRANTE/SOBE IGUAL DIFERENTE TAMANHO O MESMO\A MOEDA DEMASIADAMENTE O MAIS EM MAIS\DAQUI A MAIS \AINDA APROPRIADO CALÇA DE HOMEM ALGUMA DESTA NENHUMA DESTA FECHADA ABERTA CORREIO HOTEL MUSEU BIBLIOTECA TEATRO ESTADIO POSTO DE COMBUSTIVEL .‫ איטים‬.‫קשה‬ ‫מהיר – מהירה – מהירים – מהירות‬ ‫ איטיות‬.kalim .beota Matbea .zakenot Tseir .

‫ראשון‬ ‫שני – שניה‬ ‫שלישי – שלישית‬ ‫ רביעית‬.‫רביעי‬ ‫תחנח‬ ‫תחתית‬ ‫תחתית‬-‫רכבת‬ ‫אוטובוס – אוטובוסים‬ ‫מונית‬ ‫מכונית‬ ‫רכבת‬ ‫מטוס‬ ‫תעופה‬-‫שדה‬ ‫דרכון‬ ‫מזוודה – מזוודות‬ ‫טיסה‬ ‫מתעכב – מתעכבת‬ ‫בזמן‬ ‫ממריא‬ ‫נוחת‬ ‫לך‬ ‫ישר – ישרה – ישרים – ישרות‬ ‫פונה – פונה‬ COMBUSTIVEL PARA AONDE? DIANTE-EM FRENTE EM FRENTE ATRAS LADO ESQUERDO DIREITO ENTRE NÚMEROS KM PRIMEIRO/a SEGUNDO/a TERCEIRO/a QUARTO/a ESTAÇÃO PARTE INFERIOR METRO ONIBUS TAXI CARRO TREM AVIÃO AEROPORTO PASSAPORTE MALA VOO ATRASADO NA HORA DECOLA POUSA VAI\ANDA RETO\HONESTO VIRAR\DIRIGIR-SE .iamina bein kilometer Raquevettartit monit mizvada Miteaquev .Lifinei .lefnot Lifinei mearrorei tsad Smol – semalit .miteaquevet bazman mameri norret ler Iashar – ieshara – iesharim .iesharot Pone -pona ‫דלק‬ ‫?לאן‬ ‫לפני – לפנות‬ ‫לפני‬ ‫מאחורי‬ ‫צד‬ ‫שמאל – שמאלית – שמאלה‬ ‫ימין – ימנית – ימינה‬ ‫בין‬ ‫מספרים‬ ‫קילומטר‬ ‫ ראשונה‬.smola Iamin – iamanit .

rrarim gueshem sheleg barrir meunan ir kaiits Rroref aviv staiv mezeg-rraavir mitria sheavar raba milon Shulrran-quetiva bulim Eimeil -eimelim Maatafa .‫אימיל‬ ‫מעטפה – מעטפות‬ ‫מכתב‬ ‫מדע‬ ‫אומנות‬ ‫מתמטיקה‬ PARA FRENTE PEGUE – vb imperativo DESÇA – vb imperativo PIA USAR\VESTIR SOBRE\EM CIMA BEBE\NENEM BARCELONA FLORESTA MONTANHA CHUVA NEVE CLARO (tempo) NUBLADO (tempo) CIDADE VERÃO INVERNO PRIMAVERA OUTONO CONCERTO CLIMA TEMPO GUARDA-CHUVA OU ÚLTIMO\PASSADA PRÓXIMA DICIONÁRIO MESA-ESCREVER SELOS EMAIL ENVELOPE\S CORRESPONDÊNCIA CIÊNCIA ARTE MATEMÁTICA .maatafot Mirtav mada omanut ‫לכי‬ ‫תיסע‬ ‫רד‬ ‫כיור‬ ‫עונד‬ ‫על יד‬ ‫תינוק‬ ‫ברצלונה‬ ‫יער‬ ‫הר – הרים‬ ‫גשם‬ ‫שלג‬ ‫בהיר‬ ‫מעונן‬ ‫עיר‬ ‫קייץ‬ ‫חורף‬ ‫אביב‬ ‫סתיו‬ ‫קובצרט‬ ‫האויר‬-‫מזג‬ ‫מטריה‬ ‫או‬ ‫שעבר‬ ‫הבה‬ ‫מילון‬ ‫כתיבה‬-‫שולחן‬ ‫בולים‬ ‫ אומלים‬.lerri tisa red kior oned Al iad tinok bartselona iaar Rrar .

Shem-etsem Kinui guf Maspiq .‫סליחה‬ ‫יקום‬ ‫עולם‬ ‫כוכב‬ ‫תמיד‬ ‫סליחות‬ ‫דובר‬ ‫תשובה‬ Meat .merroeret ripui tefila Rroma .ketsat am Merrir – merrira – merririm .rrinani iofi Merroar .corrav tamid selirrot dover teshuva ‫היסטוריה‬ ‫מוזיקה‬ ‫ערע‬-‫ארוחת‬ ‫לא – אל‬ ‫אלי‬ ‫ודאי‬ ‫ בבקשה‬.‫מספיק‬ ‫לשון – שפה‬ ‫ חינני‬.‫אנא‬ ‫ סלח‬.‫מחיר – מחירה‬ ‫תפילה‬ ‫עני‬ ‫רבין‬ ‫קדימה‬ ‫תואר‬ ‫עצם‬-‫שם‬ ‫כחינוי גוף‬ ‫ די‬.kotel ‫מעט – קצת‬ ‫עם‬ ‫ מחירות‬.‫יפה – יפה‬ ‫יופי‬ ‫מכוער – מכוערת‬ ‫רפוי‬ ‫תפילה‬ ‫חומה – כותל‬ Arurrat erev al vadai ana sloar iekum HISTÓRIA MÚSICA JANTA NÃO DEUS MEU CERTO\CERTAMENTE POR FAVOR PERDOE UNIVERSO MUNDO ESTRELA SEMPRE PRECES PENITENCIAIS PORTA VOZ ARREPENDIMENTO/RETORNO/ RESPOSTA POUCO POVO PREÇO PRECE POBRE PLURAL ADIANTE\adv ADJETIVO SUBSTANTIVO PRONOME PESSOAL SUFICIENTE LINGUA LINDO\ bonito LINDEZA FEIO CURA REZA MURO\MURALHA .‫ מחירים‬.dai Lashon – safa Iafe – iafa .merrirot tefila ani rabin kadima toar Shemot etsem .

‫פותח‬ ‫סגור‬ .‫מצלצל‬ OCIDENTAL SUL CHEIO VAZIO CHIFRE CHULÉ MISERICÓRDIA PAO LEITE MANTEIGA QUEIJO GELEIA\ marmelada ESPECIAL ESPERANÇA ESPAÇO INTERESSANTE FOFOCA NÃO TENHO IDEIA BOAS NOVAS\EVANGELHO DE ACORDO COM ONDE \EM QUE LUGAR ATE LOGO GOVERNADOR ESCRIBA \ ESCRITOR UNIDADE BRASILEIRO ? DE ONDE RUA ANDAR MUITO OBRIGADO MUITO PRAZER ABRE FECHA TOCAR CAMPAINHA .‫ מצלצלים‬.rarramut lerrem rrema gevina riba meiurrad Tikva merrrak Meanien .maarevot darom male reik keren merraraglim Rarramim .potarrat Sagur metsaltselot-Metsaltsel - ‫מערבי – מערביים – מערביות‬ ‫דרום‬ ‫מלה‬ ‫ריק‬ ‫קרן‬ ‫מהרגלים‬ ‫רחמים – רחמות‬ ‫לחם‬ ‫חלב‬ ‫חמאה‬ ‫גבינה‬ ‫רבה‬ ‫מיוחד‬ ‫תקוה‬ ‫מרחק‬ ‫מענין – מעניינת‬ ‫רכילות‬ ‫אין לי מושג‬ ‫בשורה‬ ‫פי‬-‫על‬ ‫איה‬ ‫להיתראות‬ ‫מושל‬ ‫סופר – סופרים – סופרת – סופרות‬ ‫יחדה‬ ‫ברזילאי‬ ? ‫מאון‬ ‫רחוב‬ ‫קומה‬ ‫תודה רבה‬ ‫נעים מאד‬ ‫ פותחת‬.soferot ierrida Meain ? Rerrov Koma Naim meod Potar .‫ מצלצלת‬.maaravim .meaniinet Rerrilut Ein li mussag bshora Al pi aie lerritraot moshel Sofer – soferim – soferet .Maaravi .

‫ ברזיל‬.binian shaar madua beinze Ele.mevugarim Garbaim Ieruka .FRANÇA -BRASIL .‫ צרפת‬.‫איטליה‬ ‫רוסיה‬ ‫ אוסטרליה‬.AUSTRALIA INGLES .otiot Lerraim dugma marak Filme tiul Binia .‫בניה‬ ‫שער‬ ‫ למה‬.‫ירוקה‬ ‫ לבנים‬.‫חליפה‬ ‫בית ספר תיכון‬ ‫בית ספר יסודי‬ ‫אוניברסיטה‬ ‫ מנהלת‬.elu Mirtav .ierukot Lavan .metsaltslet Kareian Ot .‫אות‬ ‫הרבה‬ ‫לחיים‬ ‫דוגמה‬ ‫תרגיל‬ ‫מרק‬ ‫סרט‬ ‫טיול‬ ‫ בנין‬.levanim Rralifa .‫מבוגר‬ ‫גרביים‬ ‫ ירוקות‬.‫מכתב‬ ‫כובע‬ ‫שלט‬ ‫בוחן‬ ‫גולה‬ ‫ מבוגרים‬.mirtavim Kova Shelet borren Gole Mevugar .‫אלה‬ ‫ מכתבים‬.rralifot Beit sefer tirron Beit sefer iesodi Menarrel .‫מנהל‬ -‫ מצריים‬.metsaltselim .‫מדוע‬ ‫באיזה‬ ‫ אלו‬.menarrelet ‫מצלצלות‬ ‫קרין‬ ‫ אותיות‬.EGITO -RUSSIA EUA.‫לבן‬ ‫ חליפות‬.‫הברית‬-‫ארצות‬ ‫אנגלית‬ LOCUTOR\LEITOR LETRA\S BASTANTE\INTENSIDADE SAUDE TAL COMO EXEMPLO EXERCÍCIO SOPA FILME EXCURSSAO/ PASSEIO CONSTRUÇÃO( gramatica) PORTÃO POR QUE? QUAL ? QUEM ? ESTES CARTA\s CHAPEU PLACA EXAMINADOR EXILADO HOMEM MEIAS VERDE BRANCO TERNO ESCOLA 2º GRAU ESCOLA FUNDAMENTAL UNIVERSIDADE DIRETOR\GERENTE ITALIA.

asura.‫מגבת‬ ‫ מסיבות‬.mutaret .asurim .‫מותר‬ ‫ מגבות‬.merets .sendvits mezuman Cartis ashrai masherru Asur .maiiuni.agvaniot magash besimerra Arraron .arraronim teavon ‫רדיו‬ ‫סנדויץ‬ ‫שוקולד‬ ‫עוגה‬ ‫מזומן‬ ‫כרטיס אשראי‬ ‫משהו‬ ‫אסורות‬.detsember kelum Shicun kema Sar hacol agada odef mean elef Hamesh meot shelosh meot mataim ner meltsa tafrit Agvania.‫אחרון‬ ‫תאבון‬ RÁDIO SANDUICHE CHOCOLATE BOLO A VISTA (A DINHEIRO) CARTAO DE CREDITO ALGO NAO É PERMITIDO É PERMITIDO TOALHA FESTA MESES DO ANO NADA ALOJAMENTO FARINHA SOMA TOTAL LENDA TROCO 100 1000 500 300 200 VELA CENTAVOS GARÇOM CARDÁPIO TOMATE\S BANDEJA A VONTADE ULTIMO\S APETITE .februar.mesibot Ianuar .‫ מותרים‬-‫מותרת‬.‫אסור‬ ‫ מותרות‬.asurot Mutar .april .‫ אסורים‬-‫אסורה‬.‫מסיבה‬ ‫יו‬-‫יוני‬-‫מאי‬-‫אפריל‬-‫מרץ‬-‫פברואר‬-‫ינואר‬ -‫נובמבר‬-‫אוקטובר‬-‫סטמבר‬-‫אוגוסט‬-‫לי‬ ‫דצמבר‬ ‫כלום‬ ‫שכון‬ ‫קמה‬ ‫סך הכול‬ ‫אגדה‬ ‫עודף‬ ‫מאה‬ ‫אלף‬ ‫חמש מאות‬ ‫מאות‬-‫שלוש‬ ‫מאתים‬ ‫נר‬ ‫אגורות‬ ‫מלצה‬ ‫תפרית‬ ‫ עגבניות‬-‫עגבניה‬ ‫מגש‬ ‫בשמחה‬ ‫ אחרונים‬.magevet Mesiba .iuli-ogust-setember-oktobernovember.mutarim .mutarot magevot.

rabot Um ou outro marrer Minha esposa shemeshe zeru avir vilon Sharren eino Meashen Oi vavoi li ! mize ‫דבר אחר‬ ‫מן‬ ‫עיניים‬ ‫קולנוע‬ ‫רשימה‬ ‫רצון‬ ‫קופה‬ ‫רעש‬ ‫ככה זה‬ ‫קודם‬ ‫קרים‬ ‫עמו‬ ‫כזות‬ ‫פגישה‬ ‫רב‬ ‫ שלומם‬-‫ שלומנו‬-‫ שלומה‬-‫שלומי‬ OUTRA COISA DE OLHOS CINEMA LISTA VONTADE CAIXA BARULHO DESTA MANEIRA ANTES FRESCO COM ELE COMO ESSA ENCONTRO MUITO EU VOU ( pessoal ) ‫ רבות‬.shelomenu shelomam Rabim .sheloma .Davar arrer min einaiim kolnoa reshima ratzon kufa raash Carra ze kodem Karim imo kazot pegisha rav Shelomi .‫רבים‬ ‫זה את זה‬ ‫מחר‬ ‫אישתי‬ ‫שמש‬ ‫זהו‬ ‫אור‬ ‫אויר‬ ‫רוח‬ ‫חלון‬ ‫וילון‬ ‫שכן‬ ‫אינו‬ ‫מעשן‬ ‫! אוי ואבוי לי‬ ‫בו‬ ‫מזה‬ PLURAL UM OU OUTRO DEPRESSA MINHA ESPOSA SOL ESTE LUZ AR VENTO\ESPIRITO JANELA CORTINA VIZINHO\A ELE NAO FUME DEUS ME LIVRE NELE DESTE .

beshivilo.rraialim meaz Rrashivut misaviv Afilu Emek Eilu Al-penei metrim Beshivil .pitom rrupsha Iam hamelarr Iam ratirron Iam kneret zarrav Rraial .‫חיל‬ ‫מאז‬ ‫חשיבות‬ ‫מסביב‬ ‫אפילו‬ ‫עמק‬ ‫אילו‬ ‫פני‬-‫על‬ ‫מטרים‬ ‫מלה‬ ‫בש‬-‫בשבילנו‬-‫בשיבלה‬-‫בשיבלו‬-‫בשבילי‬ ‫בילם‬ ‫כת‬ ‫מפה‬ ‫כנסה‬ ‫באר‬ ‫כולי‬ ‫עצמי‬ ‫עולמי‬ ‫אלי‬ ‫שיגמר‬ ‫כוון‬ ‫מאמי‬ ‫לבד‬ ORDEM JUDEUS DE REPENTE JERICO FERIAS\FERIADO MAR DE SAL MAR MEDITERRANEO MAR DA GALILEIA OURO IMAGEM SOLDADO\S DESDE ENTAO IMPORTANCIA AO REDOR MESMO QUE/ ainda que VALE QUAIS ACIMA .NIVEL METROS CHEIO PARA SEITA DAQUI ENTRADA POÇO ABRANGENTE-UNIVERSAL PARA MIM MESMO MEU MUNDO EM DIREÇÃO\ PARA QUE CHEGAR AO FIM EM DIREÇÃO QUERIDO CORAÇÃO .beshivila cat Mipo Knisa beer kuli Atsmi olami elei sheigamer kivun mami Levad ‫סדר‬ ‫יהודים‬ ‫פתאום‬ ‫יריחו‬ ‫חופשה‬ ‫ום המלח‬ ‫ים התיכון‬ ‫ים כנרת‬ ‫זהב‬ ‫תמונה‬ ‫ חילים‬.

even Nerag Rrazak ‫אבן‬ ‫ראה‬ ‫נהג‬ ‫חזק‬ PEDRA PASTOR MOTORISTA FORÇA .