You are on page 1of 2

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL


http://www.uthm.edu.my

Panduan Pelaksanaan
Rancangan Orientasi Sekolah/Institusi.
1. Pengenalan.
Rancangan Orientasi Sekolah (ROS) merupakan suatu program yang mendedahkan alam persekolahan kepada
guru pelatih. ROS bertujuan memberi peluang kepada guru pelatih untuk memahami sekolah sebagai sebuah
institute pendidikan dan perasaan guru di dalam bilik darjah.
2. Pendekatan
Dijalankan dengan menggunakan 3 kaedah
Pemerhatian
Interaksi
Refleksi
Tanpa melaksanakan PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN dalam kelas.
3. Aktiviti Yang Perlu Dilaporkan
Aktiviti yang perlu dilaksanakan dan perlu melaporkan dalam bentuk laporan refleksi dalam bentuk
laporan berjilid (binding)

Konteks Pengurusan
Sejarah Sekolah
Pentadbiran
Bangunan
Jurusan
Hubungan Kemasyarakatan.

Visi dan Misi Sekolah


Visi
Misi
Piagam Pelanggan
Ikrar
Lagu
Lencana

Organisasi Pentadbiran Sekolah


Organisasi Pentadbiran
Organisasi Akademik

Peranan guru dan kakitangan.

Pasarana Sekolah
Lokasi Sekolah
Kedudukan Sekolah
Pelan Sekolah
Infrastruktur dan kemudahan sekolah

Organisasi Kokurikulum

Keceriaan
Kebersihan sekitar sekolah
kantin, padang, bilik darjah, tandas dll
Keindahan taman dan landskap
Mural pada dinding, tangga dan koridor.
Papan tanda.
Keceriaan bilik darjah.
Keceriaan lain yang menyumbang

Aktiviti Sekolah dan Kurikulum Sekolah


Aktiviti Sekolah
Akedemik
Aktiviti Kokurikulum
Aktiviti HEM
SPBT
Projek Kecemerlangan
ICT
Program Khas
Kurikulum Sekolah
Sukatan pelajaran
Pelaksanaan kurikulum
Pendekatan pengajaran guru.
Pengaruh persekitaran dan iklim sekolah.

Format Laporan
1. Laporan adalah secara individu.
2. Lampiran bergambar adalah diperlukan.
3. Kedatangan pelajar individu perlu dilampirkan di dalam laporan akhir.