You are on page 1of 15

ZT1033

Tamadun Islam dan


Tamadun Asia
Pusat Pengajian Umum, UKM

Pusat Pengajian Umum, UKM


zulmadani@yahoo.com.my

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

ZT1033
TITAS

PENGENALAN
TAMADUN ISLAM
.

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

PETRA

ZT1033
TITAS

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

ZT1033
TITAS

Etimologi perkataan tamadun


Tamadun atau tamaddun adalah istilah bahasa
Arab berasal daripada perkataan maddana dan
madana yang bermaksud membangunkan
kawasan (material) dan akhlak (kerohanian).
Ia berkaitan dengan perkataan madinah
(bandar), mudun (bandar-bandar) dan modern.
Dikatakan juga bahawa istilah tamaddun berasal
daripada perkataan al-din.

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

ZT1033
TITAS

PENGERTIAN TAMADUN
Istilah terawal yang digunakan untuk mengertikan
makna tamadun ialah perkataan umran dan
hadarat.
Umran adalah terbitan dari perkataan Amara yang
bererti kawasan tanah atau rumah yang didiami,
diduduki orang, tinggal menetap, segolongan
penduduk yang menetap dan seumpamanya dalam
suatu keadaan yang berkembang subur lagi
makmur dari keadaan kering tandus atau terbiar
dan binasa

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

ZT1033
TITAS

PENGERTIAN TAMADUN
Hadarat bererti kehidupan menetap.
Penulis-penulis Arab moden menggunakan
perkataan hadarat seerti dengan pengertian
tamadun. Hadarat membawa erti suatu wilayah,
daerah atau bahagian dari ibukota-ibukota atau
bandar-bandar atau kampung-kampung dan dari
kawasan yang didiami.
Islam Hadhari

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

ZT1033
TITAS

Istilah-istilah dalam Tamadun


Umran

(Ibn Khaldun 14M)

Hadharah

(Ibn Khaldun 14M)

Civilization

(Barat 19M)

Madaniyyat

(Farid Wajdi,
Muhd Abduh 20M)

Tamaddun

(Jurji Zidan 20M)

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

ZT1033
TITAS

Ciri-ciri Asas Sesebuah Tamadun


(Perspektif Barat)
1. Wujudnya penempatan masyarakat manusia di sesebuah kawasan.
2. Peningkatan kualiti kehidupan ke arah lebih positif dan sempurna.
3. Wujudnya sistem organisasi dan institusi sosial yang baik serta
sistematik.
4. Wujudnya bahasa atau beberapa bahasa serumpun dengan sistem
tulisan tersendiri.
5. Wujudnya sistem undang-undang dan sistem moral berwibawa.
6. Wujudnya daya kekreatifan yang tinggi seperti seni, sastera dan
sebagainya.

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

ZT1033
TITAS

Ciri-ciri Asas Sesebuah Tamadun


(Ibn Khaldun)
1. Agama yang lebih tinggi
2. Sistem perundangan yang teratur
3. Sistem negara yang teratur
4. Kehidupan kota
5. Sistem tulisan yang mantap
6. Bentuk seni yang jelas

Tamadun mencakupi kemajuan kebendaan dan kerohanian


serta bersifat kebandaran

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

ZT1033
TITAS

Pengaruh agama terhadap tamadun


Edward Sullivan menulis, Moslem civilization was the product
of Moslem religion.
J.Jomier pula menegaskan, Islam supplied the creative
element out of which arose a new civilization.
Ralph dan Burns, yang meragui peranan agama terhadap
tamadun,
terpaksa
membuat
pengakuan
berikut:
Nevertheless, in the case of the Arabs it was a new religion
which undoubtedly provided much of the driving force behind
the development of their civilization.

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

ZT1033
TITAS

TAHAP PERKEMBANGAN TAMADUN


Model Carroll Quigley (1910-1977), tujuh tahap proses berikut:
Tahap 1. Mixture
Tahap 2. Gestation
Tahap 3. Expansion
Tahap 4. Conflict
Tahap 5. Universal Empire
Tahap 6. Decay
Tahap 7. Invasion

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

ZT1033
TITAS

KEMUSNAHAN TAMADUN DAN KITARAN TAMADUN


Ibn Khaldun telah memperkenalkan teori kitaran tamadun.
1. Berlakunya ketidakadilan dengan wujudnya jurang perbezaan
yang ketara antara golongan kaya dengan miskin.
2. Berleluasanya penindasan dan kezaliman.
3. Berlakunya keruntuhan moral dan nilai dalam masyarakat
terutama di kalangan pemimpin.
4. Wujudnya sikap tertutup yang tidak mahu menerima
perubahan terutamanya dari segi perubahan teknologi dan
sebagainya.
5. Berlakunya malapetaka atau bencana alam yang
menyebabkan kerosakan secara besar-besaran.

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

ZT1033
TITAS

MASA DEPAN DUNIA DAN PERTEMBUNGAN


TAMADUN
Mohammad Khatami, bekas presiden Iran, menegaskan
bahawa penggerak utama peradaban ialah pemikiran
intelektual. Oleh itu, perbezaan yang timbul antara pelbagai
peradaban itu merupakan hasil pemikiran manusia. Justeru,
beliau menekankan kepentingan dialog peradaban, bukan
mengarahkan pemikiran kita kepada pertembungan peradaban.

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

ZT1033
TITAS

Pencapaian Umat Islam


Briffault, sarjana Inggeris berkata:
Roger Bacon dan Francis Bacon kedua-duanya
tidak boleh dikatakan telah memperkenalkan
kaedah percubaan atau ujikaji. Roger Bacon
adalah tidak lain merupakan orang yang
memperjuangkan sains dan kaedah ujikaji yang
dibina oleh Tamadun Islam .

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

ZT1033
TITAS

KESIMPULAN
Sesuatu bangsa dikatakan bertamadun apabila maju kebendaan
dan kerohanian.
Banyak isu dlm perbahasan ketamadunan seperti interaksi
antara tamadun terutama antara tamadun Islam, tamadun India,
tamadun Cina dan tamadun Barat.
Berdasarkan sejarah, tamadun Islam boleh berharmoni dgn
tamadun lain