Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
208Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Aparatura Chemiczna i Procesowa - J.warych

Aparatura Chemiczna i Procesowa - J.warych

Ratings: (0)|Views: 71,608|Likes:
Published by szczurek540

More info:

Published by: szczurek540 on Feb 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/13/2015

pdf

text

original

 
Jerzy
Warych
 
 
 Aparaturachemiczna i  procesowa
 
OFICYNA WYDAWNICZAPOLITECHNIKI WARSZAWSKIEWARSZAWA 1996 
 
 
Opiniodawca
Micha
ł 
Dyl 
ą
 
Opracowanie redakcyjne
Danuta Sowi 
ń
ska
 
© 
Copyright by Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1996
 
ISBN 83-86569-88-3
 
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ul. Polna 50, 00-644 Warszawa, tel. 25-75-18
 
 
Wydanie l. Nak
ł
ad 500 + 30 egz. Ark. wyd. 26,47. Ark. druk. 22,25. Papier offset, kl. III 80 g.
Oddano do sk
ł
adu w lutym 1996 r. Druk uko
ń
czono w pa
ź
dzierniku 1996-r. Zam. nr 174/95
 
 
Drukarnia Oficyny Wydawniczej, ul. Kopi
ń
ska 12/16, 02-321 Warszawa, tel. 23-39-77
 
 
SPIS TRE
Ś
CI
 
1. Wst
ę
p ......................................................... 9
 
2. Schematy technologiczne i elementy konstrukcyjne aparatów .................. 12
 
2.1. Wprowadzenie ............................................... 12
 
2.2. Schematy technologiczne ........................................ 12
 
2.3. Elementy konstrukcyjne aparatów .................................. 15
 
2.4. Ruroci
ą 
gi i armatura ........................................... 21
 
Literatura ................................................... 27
 
3. Materia
ł
y konstrukcyjne ............................................ 28
 
3.1. Wprowadzenie ................................................. 28
 
3.2. Materia
ł
y metalowe i ich stopy .................................... 29
 
3.3. Materia
ł
y niemetalowe ......................................... 33
 
Literatura ................................................... 35
 
4. Magazynowanie cia
ł
sta
ł
ych, cieczy i gazów .............................. 36
 
4.1. Wprowadzenie ................................................ 36
 
4.2. Magazynowanie cia
ł
sta
ł
ych ...................................... 36
 
4.3. Magazynowanie cieczy ......................................... 45
 
4.4. Magazynowanie gazów ......................................... 48
 
Literatura ................................................... 50
 
5. Przeno
ś
niki i dozowniki cia
ł
sta
ł
ych .................................... 51
 
5.1. Wprowadzenie ............................................... 51
 
5.2. D
ź
wignice ......................................................... 51
 
5.3. Przeno
ś
niki ................................................. 52
 
5.3.1. Przeno
ś
niki ci
ę
gnowe ..................................... 52
 
5.3.2. Przeno
ś
niki bezci
ę
gnowe ................................... 56
 
5.3.3. Przeno
ś
niki pneumatyczne .................................. 61
 
5.3.4. Przeno
ś
niki hydrauliczne .................................... 64
 
5.4. Podajniki-dozowniki cia
ł
sta
ł
ych .................................. 65
 
Literatura ................................................... 68
 
6. Pompy ......................................................... 69
 
6.1. Wprowadzenie ............................................... 69
 
6.2. Pompy wyporowe ............................................. 70
 
6.3. Pompy wirowe ............................................... 76
 
6.3.1. Charakterystyka pomp wirowych .............................. 77
 
6.3.2. Pompy wirowe specjalne .................................... 82
 
6.4. Pompy strumieniowe ........................................... 83
 
6.5. Metody specjalne przet
ł
aczania cieczy ............................... 84
 
6.6. Pompy pró
ż
niowe ............................................. 85
 
6.7. Dobór pomp ................................................. 89
 
Literatura ..................................................... 89
 
7. Spr 
ęż
arki ......................................................... 90
 
7.1. Wprowadzenie ................................................ 90
 
7.2. Spr 
ęż
arki wyporowe ............................................ 91
 
3
 

Activity (208)

You've already reviewed this. Edit your review.
Asia Rachwał liked this
1 hundred thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads
Michał Tomczak liked this
Michał Bąbrych liked this
nebojsaredzic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->