You are on page 1of 16

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI 2014

TAHUN 1
MINGGU

TEMA

TAJUK

M1
2-3 Jan
M2
6-10 Jan
M3
13-17 Jan
M4
20-24 Jan

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KPS/KMS/KBKK

PROGRAM TRANSISI TAHUN 1

SAINS HAYAT

BENDA HIDUP DAN BENDA


BUKAN HIDUP

1.1 Memahami ciri benda hidup


dan benda bukan hidup.

Murid boleh:
1.1.1 Mengenal pasti benda
hidup dan benda bukan hidup.
1.1.2 Mengenal pasti ciri-ciri
benda hidup iaitu: perlukan air
dan makanan,bernafas,
bergerak, membesar dan
membiak

KPS
memerhati
mengelas
mengukur
menggunakan
nombor
mentafsir data
menggunakan
perhubungan ruang
dan masa
KMS
Mengendalikan
spesimen dengan
betul dan selamat
Menggunakan dan
mengendalikan
peralatan sains
dengan betul.
KBKK
menghubungkaitkan
mencirikan
mengumpulkan dan
mengelaskan
SS dan NM
menghargai
kesimbangan alam

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI 2014


TAHUN 1
MINGGU

TEMA

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KPS/KMS/KBKK
semulajadi.
Berfikir secara
rasional
Jujur dan tepat dalam
merekod dan
mengesahkan data.

M5
27-30 Jan

M6
4-6 Feb

SAINS HAYAT

MANUSIA

1.0 Menggunakan TMK


secara
bertanggungjawab
dan beretika

1.1 Mengenal pasti bahagian


komputer (monitor, tetikus,
papan kekunci, unit sistem).
1.2 Menghidupkan dan
mematikan suis (turn on,
turn off), menghidupkan dan
mematikan komputer (turn
on, turn off) mengikut
tatacara yang betul.
1.3 Mengenal pasti kedudukan
kekunci abjad dan nombor.
1.4 Menyatakan fungsi kekunci
enter, spacebar, backspace
dan delete.
1.5 Menggunakan tetikus untuk
klik dan klik dua kali.
1.6 Menunjukkan sikap yang
positif semasa
menggunakan TMK.
1.7 Bekerjasama dengan rakan
sekelas semasa
menggunakan komputer.

2.1 Memahami bahagian dan


fungsi tubuh manusia.

2.1.1 Mengenal pasti bahagian


tubuh manusia iaitu mata,
telinga, hidung, mulut, lidah,
tangan dan kaki

KPS
Memerhati
Berkomunikasi

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI 2014


TAHUN 1
MINGGU

TEMA

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KPS/KMS/KBKK
KMS
Melakar spesimen ,
peralatan dan bahan
sains dengan betul.
KBKK
mencirikan
SS dan NM
mensyukuri nikmat
yang dikurniakan
Tuhan.

M7
10-14 Feb

SAINS HAYAT

MANUSIA

2.1 Memahami bahagian dan


fungsi tubuh manusia.

2.1.2 Menceritakan tentang


fungsi dan kepentingan
bahagian-bahagian tubuh
manusia.

KPS
Memerhati
Berkomunikasi

2.2.1 Menghormati dan


menerima keadaan diri
seseorang

KMS
KBKK
mencirikan
SS dan NM
mensyukuri nikmat
yang dikurniakan
Tuhan.
M8
17-21 Feb

M9

SAINS HAYAT

HAIWAN

3.1 Menganalisis haiwan dan


bahagian tubuh haiwan.

Murid boleh :
3.1.1 Mengenal pasti haiwan
yang terdapat di sekeliling
seperti kucing,ikan,burung,
ular,katak,lipas,siput dan ramarama .
3.1.2 Mengenal pasti bahagianbahagian tubuh haiwan iaitu
mata,mulut,telinga,paruh,sayap,

KPS
-

Memerhati
Mengenal
pasti
Berkomunikas
i
Mengelaskan

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI 2014


TAHUN 1
MINGGU
24-28 Feb

TEMA

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
kaki,ekor,sirip,sisik,bulu,tanduk,
sesungut
dan cangkerang .
3.1.3 Membanding dan
membezakan bahagian tubuh
satu haiwan dengan bahagian
tubuh haiwan-haiwan yang lain.
3.1.4 Mengitlak bahawa ada
haiwan yang mempunyai ciri
yang sama dan berbeza .
3.1.5 Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran,TMK ,penulisan
atau lisan .

KPS/KMS/KBKK
SS dan NM
- Minat dan
sifat ingin
tahu tentang
alam
sekeliling
KMS
- Melakar
spesimen,
peralatan dan
bahan
sains dengan
tepat.
KBKK
-

M10
3-7 Mac

M11
10-14 Mac

SAINS HAYAT

HAIWAN

3.2 Menghargai pelbagai haiwan


di sekeliling kita .

Murid boleh :
3.2.1 Mengajuk bunyi pelbagai
haiwan yang pernah mereka
dengar.
3.2.2 Menunjukkan cara
pelbagai haiwan bergerak
secara simulasi.
3.2.3 Menunjukkan kasih
sayang terhadap haiwan
dengan cara tidak menganiaya
haiwan .

KPS
-

mencirikan
menjana idea
mengitlak
menganalisis
membanding
dan membeza
Memerhati
Berkomunikas
i

SS dan NM
- Mensyukuri
nikmat yang
dikurniakan
Tuhan.
- Baik hati dan
penyayang.
KBKK
- Menghubungk
aitkan

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI 2014


TAHUN 1
MINGGU

TEMA

TAJUK

M12
17-21 Mac

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KPS/KMS/KBKK

UJIAN PRESTASI 1

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


24-28 Mac

Sains Fizikal

4. Tumbuhan

4.1 Menganalisis tumbuhan dan


bahagian tumbuhan

M13
31 Mac-4
April

Sains Fizikal
M14
7-11 April

4. Tumbuhan

4.1 Menganalisis tumbuhan dan


bahagian tumbuhan

4.1.1 Mengenal pasti tumbuhan


yang terdapat di sekeliling
seperti rumput , paku pakis ,
pokok mangga , pokok kelapa ,
pokok bunga bunga raya ,
pokok nanas , pokok keembong
, pokok bunga bunga ros ,
pokok bunga orkid dan pokok
pisang.
4.1.2 Mengenal pasti bahagian
bahagian tumbuahan iaitu
pucuk , daun , bunga , buah ,
dahan , batang dan akar.
Dengan memerhati tumbuhan
sebenar.

4.1.3 Membanding dan


membezakan bahagian satu
tumbuhan dengan tumbuhan
tumbuhan yang lain melalui

KPS
- Memerhati
- Berkomunikasi
- Mengelaskan
KMS
- Mengendali
spesimen dengan
betul
dan
selamat.
- Melakar spesimen
peralatan
dan
bahan
Sains
dengan tepat
KBKK
- Mengumpul dan
mengelaskan
- Meramalkan
SS / NM
- Minat dan bersifat
ingin tahu tentang
alam sekitar
KPS
- Memerhati
- Mengelas

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI 2014


TAHUN 1
MINGGU

TEMA

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
penyiasatan.
4.1.4 Mengitlak bahawa ada
tumbuhan yang mempunyai ciri
yang sama dan ada ciri yang
berbeza.

KPS/KMS/KBKK
KMS
- Mengendali
spesimen dengan
betul
dan
selamat.
- Melakar spesimen
dengan betul dan
cermat.
KBKK
- Mencirikan
- Membanding dan
membezakan
- mengitlakkan
SS / NM
- minat dan bersifat
ingin tahu tentang
alam sekitar
- bertanggungjawa
b
ke
atas
keselamatan diri
dan rakan serta
terhadap
alam
sekitar
- menyedari
bahawa
Sains
merupakan satu
daripada
cara
untuk memahami
alam
- menghargai
keseimbangan
alam semula jadi.

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI 2014


TAHUN 1
MINGGU

TEMA

TAJUK
3.0 TMK 3

M15
14-18 April

Sains Fizikal

4. Tumbuhan

M16
21-25 April

SAINS FIZIKAL
M17
28 April-2
Mei

MATA UNTUK MELIHAT

STANDARD KANDUNGAN
3.0 Menggunakan TMK untuk
mencari , mengumpul ,
memproses dan menggunakan
maklumat

4.2 Mencipta produk daripada


bahagian bahagian tumbuhan

5.1 Mengaplikasikan
pengetahuan tentang
pelbagai warna.

STANDARD PEMBELAJARAN
3.1Mengenal pasti lokasi dan
mencapai maklumat yang
disimpan.
3.2 Menggunakan pelayar
untuk melayari Internet.
3.3 Mencari imej menggunakan
enjin Internet.
3.4 Menyimpan imej daripada
laman web.
3.5 Menunjukkan dan
menerangkan bagaimana
mencapai imej yang disimpan.
4.2.1 Mereka bentuk produk
seperti penanda buku , potpur ,
kolaj dan kraftangan seperti
tikar , topi , penyapu , bakul ,
ketupat dengan menggunakan
bahagian bahagian
tumbuhan.

Murid boleh:
5.1.1 Mengenal pasti bahagian
tubuh manusia yang
berkaitan dengan deria
penglihatan.

KPS/KMS/KBKK

KPS
- Mengeksperimen
KMS
- Mengendali
spesimen dengan
betul
dan
selamat.
KBKK
- semua kemahiran
KBKK
SS / NM
- minat dan bersifat
ingin tahu tentang
alam sekitar
- rajin dan tabah
dalam
menjalankan atau
menceburi
sesuatu perkara.
KPS
-Memerhati
- Mengelaskan
- Berkomunikasi

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI 2014


TAHUN 1
MINGGU

TEMA

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

M18
5-9 Mei
M19
12-16 Mei

STANDARD PEMBELAJARAN
5.1.2 Mengenal pasti warna
iaitu hitam, putih, biru,
merah, hijau, kuning,
ungu, dan jingga.
5.1.3 Menaakul kepentingan
warna dalam kehidupan
secara lisan.
5.1.4 Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

KPS/KMS/KBKK
KMS
- Mengguna
dan
mengendalika
n peralatan
sains dengan
betul.
KBKK
- Membandingkan
dan
Membezakan
SS & NM
- Minat dan bersifat
ingin tahu tentang
alam sekeliling.
- Mensyukuri nikmat
yang dikurniakan
Tuhan.

M20
19-23 Mei

PKSR 1

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


( 28 Mei -13 Jun )
M20
26-27 Mei

5.2 Memahami pengetahuan


tentang pelbagai bentuk.

Murid boleh:
5.2.1 Mengenal pasti pelbagai
bentuk asas iaitu segi
empat tepat, segi empat
sama, segi tiga dan
bulatan yang terdapat
pada objek di

KPS
-Memerhati
- Berkomunikasi
KMS
- Melakar spesimen,
peralatan dan bahan

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI 2014


TAHUN 1
MINGGU

TEMA

TAJUK

M21
16-20 Jun

M22
23-27 Jun

STANDARD KANDUNGAN
5.3 Menganalisis pengetahuan
tentang pelbagai saiz

SAINS HAYAT

MATA UNTUK MELIHAT

DST:
5.3 Menganalisis pengetahuan
tentang pelbagai saiz.

STANDARD PEMBELAJARAN
persekitaran murid.
5.2.2 Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.
5.3.1 Mengenal pasti pelbagai
saiz iaitu besar, kecil,
panjang, pendek, tinggi,
rendah.
5.3.2 Menyusun objek mengikut
urutan saiz.

5.3.1 Mengenal pasti pelbagai


saiz iaitu besar, kecil, panjang,
pendek, tinggi,
rendah.
5.3.2 Menyusun objek mengikut
urutan saiz.

M23
30 Jun- 4
Julai

5.3.3 Menaakul secara lisan


kepentingan saiz dalam
kehidupan.
5.3.4 Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.

KPS/KMS/KBKK
sains dengan tepat
KBKK
- Membandingkan
dan
Membezakan
-Menyusun mengikut
keutamaan
SS & NM
- Minat dan bersifat
ingin tahu tentang
alam sekeliling.
- Yakin dan berdikari
KPS
-Memerhati
- Berkomunikasi
KMS
- Melakar spesimen,
peralatan dan bahan
sains dengan tepat
KBKK
- Membandingkan
dan
Membezakan
-Menyusun mengikut
keutamaan
SS & NM
- Minat dan bersifat
ingin tahu tentang
alam sekeliling.
- Yakin dan berdikari

M24
7-11 Julai

5.4 Memahami ciri objek


berdasarkan warna, saiz dan

5.4.1 Mengelaskan objek


mengikut ciri yang dipilih sama
ada warna, saiz atau

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI 2014


TAHUN 1
MINGGU

TEMA

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
bentuk.

STANDARD PEMBELAJARAN
bentuk.

KPS/KMS/KBKK

5.4.2 Menggabungkan objek


yang mempunyai ciri yang
sama.
5.4.3
Menggabungkan objek yang
mempunyai ciri yang berbeza.

M25
14-18 Julai

5.4.4
Menceritakan tentang ciptaan
secara lisan.

Sains FizikaL
M26
21-25 Julai

6. Hidung untuk menghidu

6.1 Mengaplikasi pengetahuan


tentang pelbagai bau.

6.1.1 Mengenalpasti bahagian


tubuh manusia yang berkaitan
dengan deria bau.
6.1.2 Mengelaskan bendabenda yang berbau dan tidak
berbau berdasarkan
penyiasatan.
6.1.3 Menaakul tentang
kepentingan bau secara lisan.
6.1.4 Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.

KPS:
- Memerhati
- Mengelas
- Mendefinisi secara
operasi
KMS:
- Melakarkan
specimen dengan
betul dan selamat
KBKK:
- Mengumpulkan dan
mengelaskan
- Menghubungkait
SS dan NM
- Mensyukuri nikmat
yang dikurniakan
Tuhan.

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI 2014


TAHUN 1
MINGGU

TEMA

TAJUK

M27
29 Julai-1
Ogos

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KPS/KMS/KBKK

CUTI HARI RAYA PUASA

M28
4-8 Ogos

M29
11-15 Ogos

M30
18-22
Ogos

6.2 Menghargai deria bau

6.2.1 Menaakul kepentingan


deria bau secara lisan.

5.0 Menggunakan TMK untuk


menyelesaikan masalah dan
membuat keputusan.

5.1 Menggunakan perisian


aplikasi dan sumber TMK yang
bersesuaian MS Word, MS
Powerpoint, Paint) untuk
menghasilkan tugasan yang
diberi.

KPS:
- Berkomunikasi

UJIAN PRESTASI 2

Sains Fizikal

7. Lidah untuk merasa

M31
25-29
Ogos

7.1 Mengaplikasi pengetahuan


tentang pelbagai rasa.

7.1.1 Mengenalpasti bahagian


tubuh manusia yang
berkaitan dengan deria
rasa.
7.1.2 Mengelas pelbagai bahan
makanan berdasarkan
rasa manis, masin, pahit
dan masam dengan
menjalankan penyiasatan.

KPS
memerhati
mengelas
mengeksprimen
KMS
- Menggunakan dan
kendalikan dengan
betul peralatan dan
bahan sains.
KBKK
- Mencirikan
-

SS & NM
- Berani mencuba
Sains Fizikal

7. Lidah untuk merasa

7.2 Menghargai deria rasa

7.2.1 Menaakul kepentingan

KPS

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI 2014


TAHUN 1
MINGGU
M32
1-5 Sept

TEMA

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
deria rasa dengan tidak
mengambil makanan yang terlalu masin, manis, pahit
atau masam yang
memudaratkan kesihatan.
-

KPS/KMS/KBKK
Meramalkan
Mendefinisikan
secara operasi
Membuat inferens
KBKK
menilai
SS & NM
- Mensyukuri nikmat
Tuhan

M33
8-12 Sept

Sains Fizikal

8. Kulit Untuk
Menyentuh
dan Merasa

8.1 Menganalisis ciri


fizikal bahan.

8.1.1 Mengenal pasti bahagian


tubuh manusia
yang berkaitan dengan
deria sentuh.
8.1.2 Membezakan ciri bahan
iaitu panas,
sejuk, kasar, halus, keras
dan lembut
melalui penyiasatan.

KPS:
Memerhati
Berkomunikasi
Meramal
Membuat inferens
Mengeksperimen
KMS:
Menggunakan dan
mengendalikan
spesimen dengan
betul dan selamat.
KBKK:
Membandingkan dan
membezakan
SS & NM:
Jujur dan tepat dalam
merekod dan
mengesahkan data.

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI 2014


TAHUN 1
MINGGU

TEMA

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KPS/KMS/KBKK

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


15-19 SEPTEMBER

M34
22-26 Sept

Sains Fizikal

8. Kulit Untuk
Menyentuh
dan Merasa

8.1 Menganalisis ciri


fizikal bahan.

M35
29 Sept-3
Okt

8.1.3 Mengelaskan bahan


mengikut ciri bahan.
8.1.4 Menaakul kepentingan ciri
bahan dalam kehidupan.
8.1.5 Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.

KPS:
Mengelaskan
Membuat inferens
Berkomunikasi
KMS:
Mengendalikan
spesimen dengan
betul dan selamat
KBKK:
Mengumpulkan dan
mengelaskan
Menganalisis
SS & NM:
Minat dan bersifat
ingin tahu tentang
alam sekeliling.

M36
6-10 Okt

Sains Fizikal

9. Telinga Untuk
Mendengar

9.1 Memahami pelbagai bunyi


dan kepentingannya.

9.1.1 Mengenal pasti bahagian


tubuh manusia yang berkaitan
dengan deria pendengaran.
9.1.2 Mengenal pasti pelbagai
bunyi yang diperdengarkan.

KPS:
Memerhati
Meramalkan
KMS:
Menggunakan dan
mengendalikan
spesimen dengan
betul dan selamat.

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI 2014


TAHUN 1
MINGGU

TEMA

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KPS/KMS/KBKK
KBKK:
Membandingkan dan
membezakan
SS & NM:
Mensyukuri nikmat
yang dikurniakan
Tuhan

Sains Fizikal
M37
13-17 Okt

Menggunakan semua deria

10.1.Mengaplikasi pengetahuan
tentang deria.

10.1.1. Mengelaskan objek


mengikut ciri dengan
menggunakan deria.
10.1.2. Menggunakan deria
untuk mengenal pasti objek
melalui penyiasatan.
10.1.3. Menjelaskan
pemerhatian melalui lakaran,
TMK, penulisan atau lisan.

KPS
Memerhatikan
Mengelaskan
Berkomunikasi
KMS
- Menggunakan dan
mengendalikan
peralatan dan bahan
sains dengan betul
- Menyimpan
peralatan dan bahan
sains dengan betul
dan selamat
KBKK
Mencirikan
Mengumpulkan dan
mengelaskan
SS&NM
Minat dan bersifat
ingin tahu tentang
alam sekeliling

M38
20-24 Okt

CUTI HARI DEEPAVALI

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI 2014


TAHUN 1
MINGGU
M39
27-31 Okt

TEMA
Sains Bahan

TAJUK
11.Timbul dan
Tenggelam

STANDARD KANDUNGAN
11.1 Mengaplikasikan konsep
timbul dan tenggelam.

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh:
11.1.1 Mengenalpasti objek
yang timbul dan objek yang
tenggelam melalui penyiasatan.

KPS/KMS/KBKK
KPS
Berkomunikasi
Membuat hipotesis
Meramalkan
KMS
KBKK
Menilai
Menghubungkaitkan

11.1.2
Mengubah suai objek yang
tenggelam supaya timbul dan
objek yang timbul supaya
tenggelam

M40
3-7 Nov

11.1.3 Menjelaskan
pemerhatian melalui lakaran,
TMK, penulisan atau lisan
M41
10-14 Nov

Teknologi dan
Kehidupan
Lestari

12.0 Reka Bentuk

12.1 Mencipta binaan daripada


bentuk asas bongkah

Murid boleh:
12.1.1 Mengenalpasti bentuk
asas bongkah iaitu kiub, kuboid,
piramid, prisma, kon,silinder
dan sfera.
12.1.2 Mereka bentuk objek
atau struktur menggunakan
bentuk asas dan bentuk asas
bongkah.
12.1.3 Menaakul kepentingan

SS&NM
- Bertanggungjawab
ke atas keselamatan
diri dan rakan serta
terhadap alam sekitar
- Menghargai dan
mengamalkan
kehidupan yang
bersih dan sihat.

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI 2014


TAHUN 1
MINGGU

M42
17-21 Nov

TEMA

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

6.0 Menggunakan TMK untuk


meningkatkan produktiviti dan
pembelajaran.
7.0 Menggunakan TMK untuk
mengemukakan idea dan
maklumat secara kreatif dan
inovatif.

STANDARD PEMBELAJARAN
kepelbagaian bentuk bongkah
secara lisan.

12.1.4 Menjelaskan
pemerhatian melalui lakaran ,
TMK, penulisan atau lisan.
6.1 Mengukuhkan
persembahan multimedia
(MS PowerPoint) sedia ada
seperti masukkan fail audio.
7.1 Menggunakan perisian
grafik (Paint),
Pemprosesan perkataan
(MS Word) atau perisian
persembahan (MS PowerPoint)
secara kreatif (memanipulasi
teks, imej dan bunyi) untuk
menyampaikan idea atau
konsep sedia ada.

KPS/KMS/KBKK

CATATAN