You are on page 1of 9

AKATIST SVETOJ BLAŽENOJ KSENIJI PETROGRADSKOJ

(24. januara / 6. februara )

Kondak 1.
Izabrana ugodnice i Hrista radi jurodiva, sveta blažena mati Ksenija, koja si izabrala
podvig trpljenja i zlopaćenja, pohvalnu pesmu prinosimo ti štujući sveti spomen tvoj. Ti
pak, zaštiti nas od vidljivih i nevidljivih neprijatelja, da ti kličemo:
Raduj se, blažena Ksenija, molitvenice za duše naše!
Ikos 1.
Ravnoangeoski život iskala si, blažena mati, po smrti muža svog odbacila si lepotu ovoga
sveta i sveg što je u njemu, želje očiju, želje tela i gordost svagdašnju, i jurodstvom um
Hristov stekla si. Stoga usliši od nas pohvalu koju ti uznosimo: Raduj se, ti koja si životom
svojim jednaka Andreju, Jurodivom Hrista radi!
Raduj se, ti koja si se imena svog odrekla i sebe mrtvom nazvala!
Raduj se, jer si u jurodstvu ime tvoga muža Andreja primila!
Raduj se, jer nazvavši se imenom muškim, slabosti ženske odrekla si se!
Raduj se, jer si imanje svoje dobrim i ubogim ljudima razdala!
Raduj se, jer si dobrovoljno, Hrista radi, siromaštvo prihvatila!
Raduj se, ti koja si nas jurodstvom svojim naučila da se od sujetne mudrosti ovoga sveta
otrgnemo!
Raduj se, blaga utešiteljice svih koji ti se molitveno obraćaju!
Raduj se, Blažena Ksenija, molitvenice za duše naše!
Kondak 2.
Gledajući tvoj neobični život, jer si prezrela dom svoj i svako zemno bogatstvo, rodbina po
telu bezumnom te smatraše, a ljudi iz Petrova grada, gledajući smirenje tvoje, patnje i
dobrovoljno siromaštvo, pojahu Bogu: Aliluja!
Ikos 2.

u svem duhovnom bogatila! Raduj se. Mi. blažena. ukrašena plodovima blagočestivosti! Raduj se. koji se divimo takvom životu tvome. u daljini nepreglednoj gledala! Raduj se. jer si ženi toj od Boga čedo isprosila! Raduj se. jer si zemaljski dom svoj ljudima ustupila! Raduj se. ti koja si prividnim bezumljem sjaj blagodati sakrivala! Raduj se. Silom odozgo. jer si svakog naučila da se Bogu molitveno obraća! Raduj se. ti koja si dar prozorljivosti krajnjim smirenjem i molitvenim podvigom stekla! Raduj se. nebo za pokrov svoj i zemlju za postelju svoju. molitvenice za duše naše! Kondak 3. na leđima svojim ponela! Raduj se. raspinjući telo svoje protiv strasti i pohote. nemajući zemaljska blaga. Carstva Božjeg radi odrekla si se svakog ugađanja telu. od Boga ti darovanoj. jer si ljubav Božju ljudima pokazala! Raduj se. kličemo ti pohvalno: Raduj se. jer si se. jer si trpljenje i nezlobivost svetu pokazala! Raduj se. jer si nas životom svojim trpljenju naučila! Raduj se. jer si ženi dobroj rođenje sina prorekla! Raduj se. Imajući. Gledajući takav život tvoj. ti koja si teški krst jurodstva. od Boga tebi dat. jer si stradanja ljudska prozorljivo. ljubazna zaštitnice naša pred Prestolom Svevišnjnjega! . Blažena Ksenija.Razum od Boga dat u prividnom bezumlju sakrila si. jer si dar svoj na korist i spasenje stradajućih pokazala! Raduj se. sa umilenjem te prizivamo: Raduj se. u sujeti velikoga grada kao pustinjakinja živela si. Zato prosvetljena Duhom Svetim kličeš neprestano Bogu: Aliluja! Ikos 3. vrelinu i ljutu studen hrabro si podnosila. svoje molitve Bogu neprestano uznoseći. jer si nebesko utočište iskala i primila! Raduj se.

nemoćne krepeći. odeću i hranu donoseći ti. diveći se dobrovoljnom sirotovanju tvome. krotošću i nezlobivošću nadjačala si.Raduj se. jer si ljubav ka bližnjima pokazala! Raduj se. Buru životnu u gradu Petrovom uskovitlanu. ti koja si put Hristov svim srcem zavolela! Raduj se. jer si darovima Božjim ispunjena! Raduj se. i bestrašće prema truležnom svetu stekla si. zabludele na pravi put izvodeći. jer si Petrov grad svenoćnim bdenjem od nesreća ograđivala! . žalosne tešeći. ti koja si krst Hristov radosno ponela! Raduj se. Videvši podvige tvoje u molitvi. tela i đavola pretrpela! Raduj se. želeći da podvig svoj sačuvaš. jer si blagodaću Duha Svetoga čudesno ogrejana! Raduj se. jer si u molitvi neprestano prebivala! Raduj se. trpljenju studeni i vreline. blagočestivi ljudi htedoše da umanje patnje tvoje. narod stradalni pomoći tvojoj pribeže slaveći te: Raduj se. Blažena Ksenija. jer si stradalnima utehu pružila! Raduj se. kličemo ti ovako: Raduj se. Ksenija Blažena. Zato i pojemo Bogu: Aliluja! Ikos 4. ti koja si svaku sramotu sveta. Čuvši o tebi kako stradaš Hrista radi. jer si žegu i studen Hrista radi dobrovoljno podnosila! Raduj se. molitvenice za duše naše! Kondak 5. Blažena Ksenija. molitvenice za duše naše! Kondak 4. Blažena mati. jer si suze uplakanih obrisala! Raduj se. da bi klicali Bogu: Aliluja! Ikos 5. Mi pak. Jer si ljudima koji su u bezumlju greha ginuli javila put spasenja i sve ih poka janju prizvala. Bogovođenom zvezdom pokazala se svetost tvoja. Ti si pak sve to ubogima razdavala. koja je obasjavala horizont Petrovoga grada.

Želeći da izbaviš od žalosti uplakanog lekara koji je ženu sahranio. kada si noću graditeljima crkve Smolenske . jer si u sladosti toj sve zemaljsko ostavila! Raduj se. jer si sladost rajsku u siromaštvu duha okusila! Raduj se. Zasijala je slava podviga tvojih. olakšavajući napor zidarima crkvenim. Bogoblažena. Blažena Ksenija. jer si se svakog dana u godini noćima u polju molila! Raduj se. zapovedila si nekoj devojci na Ohtu da pobegne i tamo sebi muža nađe i uteši. jer sva u Bogu prebivaš! Raduj se. slaveći te. jer si svetost crkvenu zavolela! Raduj se.rkamen tajno donosila. stari i mladi. beda i žalosti: bogati i ubogi. Tobom vođeni. Propovedaju svetost života tvoga. Blažena mati. Oni pak u radosti klicahu Bogu: Aliluja! Ikos 7. jer si gnev Božji mnogo puta od njega odvratila! Raduj se. Petrovog grada nebeska zastupnice! Raduj se. brza pomoćnice onih koji k tebi pribegavaju! Raduj se. kličemo Bogu: Aliluja! Ikos 6. jer trud naš na putu spasenja olakšavaš! Raduj se. Zato i mi. svi izlečeni tobom od mnogih bolesti. blaga utešitelj ko svih žalosnih~ Raduj se.Raduj se. I učinjeno je onako kako si ti prorekla. . Blažena Ksenija. jer si podvigu blagočestivosti sve prizivala! Raduj se. jer si nas naučila da tajno dobra činimo! Raduj se. pomoćnice graditelja hramova Božjih! Raduj se. i mi grešni kličemo ti ovako: Raduj se. molitvenice za duše naše! Kondak 7. molitvenice za duše naše! Kondak 6.

jer oklevetane od očajanja izbavljaš! Raduj se. jer si smelost pred Bogom za stradajuće pokazala! Raduj se. bolesnima iscelenje. svećo neugasiva koja u molitvama Bogu jarko goriš! Raduj se. molitvenice za duše naše! Kondak 8. ti koja nevernike i podrugljivce posramljuješ! . prešla si put života tvoga u prestonom gradu otadžbine naše u velikom trpljenju. radosno poješ Bogu: Aliluja! Ikos 8. Time si joj prorekla požar u domu njenom. Sada pak. A mi. Toga radi kličemo ti: Raduj se. ti koja u gornjim stanovima prebivaš! Raduj se. zaštitnice uvređenih i onih koji ti se mole! Raduj se. ubogima odeća. ukrepiteljko uvređenih! Raduj se. Putnice bezdomna. pokroviteljice poni-ženih i proganjanih! Raduj se. zastupnice u bedama i nesrećama našim! Raduj se. Svakom si bila sve. kada si blagočestivoj ženi rekla: "Uzmi kopejku. Blažena Ksenija: nevoljnima uteha. ublažiteljko žalosti ljudskih! Raduj se. spasiteljko od pogibelji strastima obuzetih! Raduj se. sla-bima pokrov i zaštita. u gornjem Jerusalimu prebivajući. Blažena Ksenija. kličemo ti pohvalno: Raduj se. ti koja molitvama svojim Pravoslavlje zastupaš! Raduj se. ti koja se za nas grešne tamo moliš! Raduj se. I po molitvi tvojoj plamen ognja ugasi se.Novo čudo molitve svoje pokazala si. ugasitejku". tužnima radost. Blažena mati. vođeni tobom. nevolje i grdnje podnoseći. jer si blagočestivu devojku od braka nevernog odvratila! Raduj se. ti koja blagi lik služenja Bogu objavljuješ! Raduj se. brza zaštitnice na sudu nepravednih! Raduj se.

koji pomoć tvoju primamo. Ti se Gospodu moliš uporno Mu kličući: Aliluja! Ikos 9. ti koja mir Božji u srca ljudska donosiš! . da bismo ti klicali: Raduj se. jer prividnim bezumljem tvojim svet razobličavaš! Raduj se. molitvenice za duše naše! Kondak 9. Svakojake bolesti pretrpela si. jer nebeska blaga svim srcem ljubiš! Raduj se.Raduj se. mati Ksenija. Toga radi zaštiti i nas od neprijatelja vidljivih i nevidljivih molitva ma svojim. Ne videše u tebi silu i premudrost Božju. jer se sa Apostolom Pavlom nemoći svojom hvališ! Raduj se. ti koja nas na podvig duhovni pokrećeš! Raduj se. jer strašne grehe pijanstva razotkrivaš! Raduj se. Bedem si čvrsti i utočište neuništivo onima koji ti se mole. Mi pak. Želeći da spaseš dušu. pojemo ti ovako: Raduj se. ti koja nas od vražjih zamki izbavljaš! Raduj se. Bogu prineseni! Raduj se. i grdnje ljudi bezbožnih koji mišljahu da si bezumna. Blažena Ksenija. Blažena Ksenija. telo si svoje sa strastima i pohotama raspela i nepovratno sebe odbacivši. jer si besplatni i milostivi lekar svima bila! Raduj se. krst si svoj na leđa položila i Hrista svim srcem sledila. jer lepotu ovoga sveta spasenja radi odbacuješ! Raduj se. siromaštvo. jer nas na put spasenja prizivaš! Raduj se. Rečiti govornici ne mogahu razumeti da si ti bezumljem svojim bezumlje celoga sveta razobličila i nemoći svojom jake i mudre posramila. molitvenice za duše naše! Kondak 10. glad i žeđ. pojući Mu: Aliluja! Ikos 10. nositeljko duha Božjega! Raduj se. tamjane kađeni. Blažena mati.

Zato ti i kličemo: Raduj se. Blažena Ksenija. Život tvoj. Ti si pale u provaliju greha izbavila i ka svetlosti Hristovoj usmerila put njihov. jer duh zlobe posramljuješ! Raduj se. jer ih tajnom molitvom od bolesti isceljuješ! Raduj se. Sveta mati. Blažena Ksenija. molitvenice za duše naše! Kondak 12. molitvenice za duše naše! Kondak 11.Raduj se. . jer si u mukama mnogim veliku blagodat stekla! Raduj se. jer očajnima ruku pomoći na putu spasenja pružaš! Raduj se jer slabe u veri ukrepljuješ! Raduj se. Blagodat obilnu izlivaš. jer pravoslavne Božjom svetlošću prosvećuješ! Raduj se. da Mu kličemo: Aliluja! Ikos 12. Toga radi i nama koji se tebi molimo istoči od Boga reku isceljenja. žalosti i svih napasti. ti koja duh zlobe u srcima ozlojeđenih umrtvljuješ! Raduj se. Blažena Ksenija. Hristova ugodnice. na one koji štuju spomen tvoj i pribegavaju pokrovu tvome. Pohvalnu pesmu prinose ti. jer u tami greha blagodaću Božjom sijaš! Raduj se. ti koja si životom svojim angele zadivila! Raduj se. jer svetu ozlojađenom Mudrost Božju pokazuješ! Raduj se. i zajedno s tobom radosno kliču Bogu. jer si u svetu nebeski živela! Raduj se. pokazao se kao ozarujuća svetlost koja u mraku života ovoga ljude obasjava. Aliluja! Ikos 11. Blažena Ksenija. ti koja deci krotkoj blagoslov daruješ! Raduj se. oni koji su tvojim molitvama spaseni od nevolja.

sveta sveblažena mati Ksenija! Ti si pod zaklonom Svevišnjega živela. MOLITVA SVETOJ BLAŽENOJ MATERI KSENIJI PETROGRADSKOJ O. da se dečaci i devojčice u veri. jer si nas sastradanju sa stradajućima naučila! Raduj se. da se dečica svetlošću Svetoga krštenja ozare i pečatom Duha Svetoga zapečate. u životu tvome krst teški ponela si. Pomozi. Stojeći na mestu tvoga pogrebenja. Sveta Blažena mati Ksenija. Zastupi nas svetim tvojim molitvama pred prestolom Svemilostivog Spasitelja našeg. bogobojažljivosti vaspitavaju i da uspeha u učenju imaju. da se bolesni i slabi iscele. uvrede i gonjenja pretrpela si. studen i vrelinu. O. molitvenice za duše naše! Kondak 13. jer si nas raspinjanju tela sa strastima i pohotama naučila! Raduj se. pred likom tvojim svetim. slavimo te i sveusrdno molimo: ne ostavljaj nas grešne u žalosti. monahe udostoji da se dobrim podvigom podvizavaju i od uvreda ih ogradi. Sada te Sveta Crkva kao miomirisni cvet proslavlja. molimo ti se: primi molitve naše i prinesi ih Prestolu Milosrdnog Oca Nebeskog. koja si sa nama. dar pro-zorljivosti i čudotvor stva od Boga dobila i pod zaštitom Svemogućeg spokoj si našla. Umoli Svedarežljivog Boga da nam poda silu i krepost kako bi svako od nas uzeo krst svoj i pošao za Hristom pojući Mu s tobom: Aliluja! (Ovaj kondak se čita tri puta. i imajući smelost pred Njim. porodičnu ljubav i slogu pošlji. i kondak 1. kao živoj. jer se za spasenje Otačastva našeg zauzimaš neprestano! Raduj se. nedostojne i grešne.). pokroviteljko i posrednice onih koji štuju spomen tvoj! Raduj se. no umoli Gospoda sila da ne otpadnemo od vere naše pravoslavne. jer si put pun nevolja prošla! Raduj se. a zatim se ponovo čitaju ikos 1. jer si spasenje večno time ulepšala! Raduj se. Primi od nas grešnih moljenja koja tebi prinosimo. pastire u kreposti Duha Svetoga . Zaštiti nas molitvama tvojim od zamke duhova tame i svih onih koji nam zlo misle. jer tešiš one koji se grobu tvome klanjaju! Raduj se. isprosi večno spasenje onih koji tebi pritiču. nego da se u njoj s tobom utvrđujemo i da ti kličemo.Pojući o mnogim čudesima tvojim. Blažena mati. sveta blažena mati Ksenija. Glad i žeđ. jer si nemoći naše sveusrdno primila! Raduj se. Blažena Ksenija. čestitosti. Raduj se. praćena i ukrepljivana Bogomajkom. darežljiv blagoslov za dobra dela i namere naše i izbavljenje od svih nevolja i žalosti.

Daruj nam. nemarnosti prema večnom spasenju i neosetljivosti na Božje upozorenje i dobrotu. narod i zemlju našu u miru i spokojstvu sačuvaj i sažali se na one koji su na samrtnom času lišeni pričešća Svetim Tajnama Hristovim. saosećajna Ksenija. molimo i za sve naše prijatelje i sve duše koje se u ovom svetu izgubiše i predadoše sebe zaboravu senima svetskih sablazni: demonskoj muzici. Znamo da nećeš postideti nadu koju u tebe polažemo. u sve dane života svoga. pijančenju. nesebična. tebi blagodarnost uznosimo i s tobom slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha. podvižnice. drogama. Jer istinite su reči Gospoda našega da blagoslov od Oca primaju i naslednici Carstva postaju samo oni koji sebe zaboraviše i koji ne znaju kad šta dobro i pohvalno učiniše. dakle. razvratu. mi ti se. podvig jurod-stva si uzela. srebroljublju. sada i uvek i kroza sve vekove. na nas nište u svakom pogledu. učini da i mi. MOLITVA DRUGA SVETOJ KSENIJI PETROGRADSKOJ Blažena mati Ksenija. Amin. brzo uslišenje i izbavljenje. modi i nepotrebnim naukama. neskromni. sada i uvek i kroza sve vekove. da i mnogi drugi skupa s tobom. Čuvši za veliku milost tvoju. sebe si mrtvom nazvala. osete radost preumljenja i novoga života. uživanja i svekolike svetske opsednutosti podigni nas. da učinimo ono što još možemo.učvrsti. i politici i svakojakim idolima. pogledaj. nepotrebni. nezaštićene od Angela koji od nas odstupiše. ti nas. nego još i umnoži tvoje zastupništvo. nego mužu tvom Andreju u svemu. Smiluj se. molitvama tvojim daj nam olakšanje tereta sagrešenja naših i smelosti da najpre ištemo otrežnjenje svoje. nego znajući kakav je podvig potreban da bi se za takvu dušu molila. kojima ne priliči da na Presto Božji pomisle. sa dna očajanja podižeš i činiš. želeći da ga i sa drugima podelimo. I sve nas. jer. Amin. nauči tvom podvigu samozaborava i neznanja. svesmirena. tako i nas. sud i osudu. i lažnim učiteljima i ideologijama. primi pohvalnu pesmu ovu od nas nedostojnih. Ti si nam nada i uzdanje. Ne nalazeći im krivicu. . i obukavši odelo njegovo. slave Oca i Sina i Svetoga Duha. sve ih kao zabludele potraži i izmoli od Dobrog Pastira našeg da tobom vođeni i zauzimanjem Sve blagoslovene Vladičice naše Bogorodice. Čudotvorko. svemilostiva. da bi ga bar tako Božje milosti udostojila. i pomisao na smrt. podobnih ne tebi. uredismo ovaj mali spomen na tebe od suviška našeg. čuvši od onih koji ti kopejku davahu da im se ona kao blagodat vraćala. Iz vrtloga strasti. i čuj reči naše: nedostojne neba i zemlje i cele potčinjene grehu. uzdanice naša. sleva krenemo nadesno i da zajedno sa našom pravoslavnom braćom doživimo delić ozarenosti onih koji su na Božansku Tajnu Večeru pozvani. i strah Božji ukoreni u nama. I kao što muža posle smrti nisi osudila i prezrela. a njega živim.