CVJETNE FORMULE I

DIJAGRAMI

CVJETNA FORMULA = prikaz građe cvijeta
znakovima
Calyx (K) = čaška
Corolla (C) = vjenčić
Perigon (P) = perigon
Andrecej (A) = skup svih prašnika
jednog cvijeta
Ginecej (G) = skup svih plodnih
listova jednog cvijeta
Px+x , Kx+x ,
Cx+x , Ax+x = broj ciklusa i članova
u ciklusu
Gx = plodnica nadrasla
G-x-= plodnica obrasla

_
Gx = plodnica podrasla
∞ = velik broj članova u zavojnici
( ) = sraštavanje dijelova istog
ciklusa
[ ] = priraštavanje dijelova
različitih ciklusa
@ = zavojita simetrija

* = radijalna simetrija
+ = bilateralna simetrija
= zigomorfna simetrija

pentaciklički cvijet

CVJETNI DIJAGRAM = shematski prikaz građe
cvijeta

Porodica

Asteraceae

Vrsta

Centaurea
montana L.

Formula

Dijagram

* K(5)
[C(5)A5]
G(2)

.

. Rosaceae Prunus sp. K(5)C5 A(10)G1 Robinia pseudoacacia L.Boraginaceae Symphytum officinale L. * K(5) [C(5)A5] G(2) * Brassicaceae Lunaria rediviva L. K(5)C5 A(9)+1G1 Lamium maculatum L. * K5C5A∞G-1- . . . P3+3+3K ∞C∞ Primulaceae Primula vulgaris Huds. Presl. K2+2C4A 2+4G(2) Petteria ramentacea (Sieber) C. K(5) [C(5)A4] G(2) Fabaceae Lamiaceae * Magnoliaceae Magnolia sp.