You are on page 1of 1

279083246.

xls
Fecha
Etapa

CALCULOS DE CEMENTACION
Pozo

DATOS
Prof zapata anterior
Diametro Interior TR Anterior
Prof zapata TR a Cementar

Schlumberger Confidential

2708 mts

ZAPATA

2727 mts

pg

2727

mts

3.5

pg

Diametro Interior TR

2.992

pg

Prof. Cople

2708

mts

Profundidad Total

2780

mts

Agujero Descubierto

6.125

pg

Volumen de Lavador

7

bls

Volumen Espaciador

40

bls

Volumen Lechada de Relleno

23

bls

Volumen de Lecha Amarre

70

bls

63.46

bls

Volumen Cople-Zapata:

0.54

bls

Vol lech amarre en anular OH

63.46

bls

Vol lech amarre en anular tubos

6.00

bls

Vol lech Relleno en anular OH

0.00

bls

Vol lech Relleno en anular tubos

COPLE

mts

6.2

Diametro exterior TR

Volumen Espacio anular total

Zpata Ant 1939 mts

1939

23.00

bls

Cima lechada de amarre

1867.18

mts

Cima lechada de Relleno

1591.67

mts

Cima Espaciador

1112.53

mts

Cima Lavador

1028.68

mts

08/11/2015

Page 1