You are on page 1of 32

ROMANI

1. gojko tei
U BESKRAJNOM PLAVOM KRUGU MILOA CRNJANSKOG

ROMANI SRPSKE AVANGARDE KNJIGA 1


Format: 28 cm
obim: 628 str.
pismo: irilica

U jednoj knjizi, na jednom mestu, najvei i najbolji romani srpske avangarde. prireiva gojko tei u jednoj knjizi
sakupio je Dnevnik o arnojeviu Crnjanskog, Burlesku
gospodina peruna boga groma Rastka petrovia, roman
Lunar josipa Kulundia, Krila Stanislava Krakova,
zatim Crvene magle Dragie Vasia. malo ko i zna za
roman Branka Ve poljanskog 77 samoubica, roman marijana mikaca Fenomen majmun, drugi Rastkov roman Sa
silama nemerljivim i zatim slede romani Koren vida
aleksandra Vua i Seobe Crnjanskog.
Dakle, u jednoj knjizi je sakupljeno i objavljeno 10 najvanijih romana srpske avangarde u produkciji igoja
tampe i Slubenog glasnika.
Sve to je podastrto i sveobuhvatnim pregledom izvora,
biografijama i bibliografijom.

2. gojko tei
OD NADREALIZMA KA MODERNIZMU

ROMANI SRPSKE AVANGARDE KNJIGA 2


Format: 28 cm
obim: 745 str.
pismo: irilica

Drugi tom poinje romanom Bez mere marka Ristia,


terazije Boka tokina. Zatim, tu su romani aleksandra
ilia gluvne ini, Ljudi govore Rastka petrovia, jedno dopisivanje julke Hlapec orevi, Ljubav i sloboda
Ljubie jocia i Barbarogenije decivilizator Ljubomira
micia. U posebnom dodatku, uz ovih sedam romana, su
Sudar svetova Branka Ve poljanskog, Radin valali
Dragana aleksia, ognjena zemlja Branka milovanovia,
24. januar na tokovima Slobodana Kuia, dve proze
mite Dimitrijevia miD-a, metafizika niega i trgovinska prepiska o valutnom pitanju. Na kraju toma su proze
Boka tokina Carstvo duha i Vampir miroslava Felera.

i g o j a ta m pa K a t a l o g i z d a n j a z a 2 0 1 1 . g o d i n u o f f i c e @ c i g o j a . c o m

ROMANI

3. Vesna Dedi-milojevi
SUNCE MENI, SUNCE TEBI
Format: 20 cm
obim: 274 str.
pismo: latinica
Roman Sunce meni, sunce tebi nastavak je melodrame Zauvek u srcu, koja je bila apsolutni bestseler 2010. Vesna
Dedi milojevi sa prepoznatljivom emotivnou, duhovitou i ironijom u novom romanu suoava svoje junake sa
enjom za veitom ljubavlju, borbom protiv steriliteta,
spoznajom o biseksualnosti partnera, agresijom u braku,
ne odustajui od ideje iz prethodnog romana da se tragedije u ivotu deavaju, a srea se gradi.
inspiracija za naslov i ovu predivnu ljubavnu priu, koju
ete proitati u jednom dahu, krije se u pesmi miladina
obia Sunce tebi, sunce meni.

4. jelena mesi
PERDONAR
Format: 21 cm
obim: 179 str.
pismo: latinica
perdonar je knjiga puna ivotnog iskustva, oseanja,
vere i nadanja ene, majke, dobroiniteljke, sanjalice,
putnice, redue i dokoliarke koja polako postaje retkost,
jer verovanje da je ostvarenje sna dostupno svima polako
gubi smisao kad vie niko ne ume da sanja. glavna junakinja je ena kojoj e zavideti sve ene koje ne mogu da
urade ono to bi htele, i one bez moi da izmataju ta bi,
iako bi to mogle.
jelena mesi gak je pisac kome e zavideti svi pisci koji
ne mogu da opuste i zaaraju itaoca lakoom svojih rei
i svi pisci eljni da im se knjige pamte kao nenametljivo
mudre i oseajne.

i g o j a ta m pa K a t a l o g i z d a n j a z a 2 0 1 1 . g o d i n u w w w. c h i g o j a . c o . r s

ROMANI

5. miroslav Cvijovi
ZEMLJA VEJNOVIH
Format: 21 cm
obim: 146 str.
pismo: latinica
moglo bi se rei da je Zemlja Vejnovih rukopis ispisan mimo
knjievnih pravila, to je, ma koliko tano, toliko pogreno.
miroslav Cvijovi se ve pokazao kao pisac koji pie po
pravilima koja sam postavlja.
on je Zemlju Vejnovih, bez obzira na svedenost, postavio
i kao roman sagu sudbina, i kao rodoslovnu hroniku dve
porodice amerikanske Vejn i srbijanske Vejnovi, i kao paralelnu istoriju od vremena istorijskog poetka novog veka
samostalnosti amerike i od poetka nove istorije Srba Bune
na dahije, sa briljivo i ciljano biranim primerima.
Rezultat svih tih prepleta je ovaj intrigantan rukopis, za
koga valja imati strpljenja, jer sve aluzije treba uzeti u
obzir, poev od iste osnove imena porodica Vejn(ovi).
pisac kae da je, sa izuzetkom istorijskih linosti i velikih
istorijskih dogaaja, sve plod njegove mate. meutim, on
je ostavio dosta za domatavanje i itaocima kojima ga
preporuujem i preputam za promiljanje i domiljanje.
Milovan Vitezovi
6. Zoran jovanovi
CIPELE UMORNIH SANJARA
Format: 20 cm
obim: 160 str.
pismo: latinica
ako hoemo da itaocima najsaetije, pa i najtanije,
predoimo sadraj ovog i za njih inspirativnog romana Zorana jovanovia, jer e otkrivati junake sline sebi on je
u njegovoj posveti Prijateljima.
prijatelji iz ovog romana, njih estoro, pripadnici su iste
generacije, koja je htela u visine bez podrke igde ikoga,
koji su se zdruili po izboru, koliko afiniteta jo vie sudbine, ma koliko to izgledalo sasvim sluajno.
Roman je naizgled pisan fragmentarno jer je zamiljen i
ostvaren kao niska pria koje su veoma simbolino imenovane kao sedamnaest nesporazuma, sa epilogom imenovanim Otkrovenje jedino.
ako bismo ovom romanu traili neku srodnu priu to bi bila
filmska pria etiri prijatelja scenariste oskarovca Stiva
teia, koju je reirao Robert altman.
Milovan Vitezovi
i g o j a ta m pa K a t a l o g i z d a n j a z a 2 0 1 1 . g o d i n u o f f i c e @ c i g o j a . c o m

ROMANI

7. Zorica mii
KUA OD LEDA
Format: 21 cm
obim: 220 str.
pismo: latinica
Recimo to odmh, n poetku. ovo je knjig koj boli.
ali je i svest o bolu lekovit. it se u dhu s bolom i olknjem. md je otvoren bez hepiend i bez
trginog zvretk ktrzin je. ivot, to bi rekli, ide
dlje. Neizmenjen, li iskzn i proitn. U ovom romnu,
koji je pun ivot, tekog podnetog, sve je obino, nije
obino. on je, utisk je koji ne vr, sv od ntloenog
olovnog ivot, pisn ko veliko rstereenje.
Zorica mii u ovom romnu pokzuje zvidnu vetinu
pripovednj. Romnu je obezbedil dvostruko jedinstvo.
posle ovkve knjige i itlc u svome proienju ezne
z vrlinom. U tom smislu moemo rei: ovoliko ptnje
vredn je ov KU
knjig.

8. Darko Hajdukovi
VREMENA BEZ BUDUNOSTI
Format: 21 cm
obim: 191 str.
pismo: latinica
Roman kakav je Vreme bez budunosti Darka Hajdukovia
piu mladi, daroviti ljudi, daleko od zaviaja, ali sa zaviajem u dui, pisci koji iz ireg i otvorenijeg sveta sagledaju istorijsku i savremenu dramu postojanja i opstajanja
sopstvenog naroda. odgovore na veliko i trajno pitanje
emu, zato, otkuda tolika stradanja, nasilja, ratovi na
ovim brisanim prostorima kojim dominiraju tri simbola u
ime kojih se ivi i ratuje, neguje dua, ali i nasre na oveka drugaije vere i drugog miljenja. Darko Hajdukovi
trai u dalekim i debelim naslagama istorije i civilizacije, u analogijama i analizama moi vladanja, u carskim i
robovskim vremenima, i u ivoj savremenosti, u nedavno
minulim ratnim sukobima i tragedijama.

i g o j a ta m pa K a t a l o g i z d a n j a z a 2 0 1 1 . g o d i n u w w w. c h i g o j a . c o . r s

ROMANI

9. Rada milanovi
TRAGOVI STRAHA
Format: 21 cm
obim: 271 str.
pismo: latinica
Tragovi straha su pria o naim traginim sputanostima, o
neostvarenim snovima i neprepoznatim ljubavima. o lanim
identitetima, pijunskim igrama i stvarnim smrtima. Utoliko
vie to su svi likovi stvarniji u smrti koja ih prati nego u
ivotima koje pokuavaju da ive. izmeu Rusije i amerike,
jugoslavije i biveg i sadanjeg Beograda, izmeu onoga to
smo izgubili i nismo dobili, tee pria sa pijunskim obrtima i
uraganskim emocijama brevijar strahova i odiseja nade.
10. Borko D. Stojanovi
O KUMOVIMA I PUTOVANJIMA
Format: 20 cm
obim: 143 str.
pismo: irilica
Kum udesna re srpskog jezika i naroda.
Bivi kum patologija srpskog mentaliteta.
Kum kandidat novum Stojanovi nam Borka.
to su kljune rei koje nadilaze krugovi sree i sam ivot.
advokati, kumovi, mukarci putuju i lutaju. Stojanovi
hrabro daje itaocu na raspolaganje i sud jedinstven i
neponovljiv iseak iz svog iskustva. pojedine estice predoava nam gotovo mikroskopski, dok krupne elemente
ponekad sasvim ignorie.
(on zna zato.)
11. Veroslava maleevi
OPET U TEGLI
Format: 20 cm
obim: 155 str.
pismo: irilica
odmah treba rei da se Veroslava maleevi dobro snala
u epistolarnoj formi, koju je izabrala za ovu ispovednu
priu, da li autobiografsku ili samo izmatanu, to sad ne
trai odgovor.
od prvog pisma, u kome se glavna junakinja gordana mudrini zvanino predstavlja, pa do poslednjeg, iz koga saznajemo da je njen sagovornik mrtav, i u kome ve sasvim
familijarno tei njegovog sina, autorka dramaturki precizno vodi radnju, ne uvodei nijedan novi lik.
i g o j a ta m pa K a t a l o g i z d a n j a z a 2 0 1 1 . g o d i n u o f f i c e @ c i g o j a . c o m

ROMANI

12. Lara Lav


BAJA OD OAJA
Format: 21 cm
obim: 189 str.
pismo: latinica
Sva poglavlja u knjizi poinju citatima delova tekstova
popularnih pesama, koje su obeleile jedno vreme i generacije u njemu.
iz operativnih razloga bilo je nemogue lino kontaktirati
autore tekstova i zamoliti ih za dozvolu upotrebe tekstova
u formi citata, iskljuivo kao muzike koju autor knjige u
vreme pisanja presluava a ne u komercijalne svrhe.

13. Svetlana Leki


HARFA DUE
Format: 21 cm
obim: 99 str.
pismo: irilica
Roman Svetlane Leki Harfa due je monolog jedne
ene pred odabranom sagovornicom, monolog koji je istovremeno i hronologija njenog ivota. ako je prerana smrt
oba roditelja bila nesrean sticaj okolnosti, glavna junakinja e vrlo rano shvatiti da e njena upuenost na dom
za nezbrinutu decu zauvek obeleiti njen ivot, koji e
protei, naravno, meu ljudima, ali nikad bez onog dvosmislenog odnosa poetnog razumevanja i konane distance prema njoj.
ova pria nije pria o patnji i bolu zbog gubitka roditelja,
ve pria o nemogunosti popunjavanja praznine koju jedan takav gubitak donosi.

i g o j a ta m pa K a t a l o g i z d a n j a z a 2 0 1 1 . g o d i n u w w w. c h i g o j a . c o . r s

PROZA PRIE

14. Ratko Boovi


O PSIMA I LJUDIMA
Format: 21 cm
obim: 318 str.
pismo: latinica
Evo i tree knjige o kunim ljubimcima istog autora i kod
istog izdavaa. Kada u knjiarama vie nije bilo spisa prijatelj, dopunjenog izdanja rukopisa psi i njihovi prijatelji,
izdava je predloio da se nastavi sa temom kuni ljubimci,
koja je u javnosti bila dobro prihvaena. Na to su me uveliko
nagovarali i moji prijatelji i zaljubljenici u ta udesna stvorenja. eljeli su da se objave i njihova kukarska iskustva.
tako je ova knjiga, vie od svega drugoga, postala svjedoanstvo o meuzavisnosti ljudi i njihovih ljubimaca.
Veina tekstova nastala je iskljuivo za ovaj spis, kao
intimna reeksija. izuzetak su tekstovi eljka markovia, preuzeti iz njegovih briljantnih, nedavno objavljenih
dokumentaristikih i literarnih kazivanja, s tim to su uz
njegovu saglasnost prilagoeni konceptu ove knjige. iz ve
objavljene knjige preuzet je i tekst Blagote mitria, a pria Boka Boovia potie iz njegovog neobjavljenog rukopisa. prisustvo fotografija zavisilo je od karaktera pria i
od toga kakve smo fotografije imali na raspolaganju.

15. Duanka Stevovi-gojgi


SMEH KAO LEK
Format: 21 cm
obim: 177 str.
pismo: latinica
Nova knjiga Duanke Stevovi-gojgi Smeh kao lek, koju
je, uz svoje zapise, sastavila u koautorstvu sa pacijentima
i kolegama, podsea nas na uvenu knjigu Olovka pie srcem, samo to nije sa decom. U njoj je doktorka Duanka
uspostavila jednu novu dijagnozu po kojoj smo mi kao narod teko oboleli od gramatike, od sintakse, od morfologije, od fonetike, od ortoepije... primeri tih dijagnoza dati
u telefonskim biserima, u anegdotama i kratkim priama
ine ovu knjigu urnebesnom. Samo onaj ko se nasmeje
sebi, spoznao je sebe. to je sluaj sa ovom knjigom i njenom spisateljicom, neodvojivom od pacijenta.
ova knjiga nas upuuje da bi medicina trebalo da ima jedan novi bazini predmet: razvijanje smisla za smeh.
Milovan Vitezovi
i g o j a ta m pa K a t a l o g i z d a n j a z a 2 0 1 1 . g o d i n u o f f i c e @ c i g o j a . c o m

PROZA PRIE

16. Danijel ehranov


ONE
Format: 20 cm
obim: 89 str.
pismo: latinica
ove prie u prvom licu generacije, koja za svoj beznadean drutveni poloaj nikoga ne krivi, a sebi ne oprata,
u kojima se ljubavlju spasava, kipe od poezije i erotike,
kao ispevane prie i ispriane pesme. Da bi se izbegle:
sladunjavost poezije i bizarnost erotike, prie su ispisane svedeno u poetiki neoekivanim ali veoma efektnim
paradoksima, poentirajui skoro svaku. paradoksi su uvek
dobra intelektualna odbrana ranjivih, pa su to i u ovim
priama. meutim, u ovim priama paradoksi neoekivano
pokazuju i pravu meru ljubavi.
Dar za paradokse je zaista redak dar. ovladavanje njima
trai punu saglasnost intelektualne snage i umetnike vetine, to je autor ove knjige upeatljivo postigao.
Milovan Vitezovi

17. Rade Kuzmanovi


KRET
Format: 20 cm
obim: 237 str.
pismo: latinica
Kratke prie ove zbirke lie na barice na suncu. ako poelite da jo jednom pogledate proitano mesto, moda ga
neete nai. isparilo je. otkriu ta jedan moj prijatelj
preduzima u takvom sluaju. ostavlja knjigu i poinje da
prati prenos teniskog mea. Ukoliko kia sa stadiona potera igrae, sudije i publiku, on se vraa prii. iekuje
ga cela, od prve do poslednje rei. Nije tako jednostavno
sa tri due prie ove zbirke. one su nalik na velike bare
koje kako-tako odolevaju i sunim godinama. po obodu se
dan i no uje klo-klo i pu-pu. Sve pate od gasova. onaj
to pali cigaretu dok, s nekog razloga, ui na niskoj obali
bare neretko izaziva kratak vatromet.

i g o j a ta m pa K a t a l o g i z d a n j a z a 2 0 1 1 . g o d i n u w w w. c h i g o j a . c o . r s

PROZA PRIE

18. Bogdan jamedija


ORLOVAKI VISOVI
Format: 20 cm
obim: 98 str.
pismo: irilica
Evo nove knjige Bogdana jamedije, evo novih pria naeg
dobrog Boe.
Svaka pria Bogdana jamedije je duboko intimno kazivanje ili po tome to je dio njegove intime u knjievnom
tkivu utkan, ili po tome to autor o ljudima i dogaajima o
kojima priu kazuje iskazuje u svoj lini, duboko lini, intimni odnos. Vidjeete, moe vam se neka pria svidjeti ili
ne svidjeti, ali vas nijedna ne moe ostaviti ravnodunim.
Ne moe, jer: dua je, meka dua krajika, u ovim priama
vrst stoer oko kojeg su sadjevene sudbine Bogdanovih
junaka, njihove tuge i radosti.
k

19. Radmila Uroevi


BOL ZA PONETI
Format: 20 cm
obim: 131 str.
pismo: irilica
Bol. tu je ili tek slutimo da e se dogoditi. toliko smo blizu
bola da ga moemo dodirnuti rukom. Uporno, od trenutka
kad postanemo svesni da posedujemo sopstveni ivot i onda,
tokom celog ivota, beimo od bola i boli, kao to vojnik bei
od metka. a on, bol ili metak, nekako uvek nas pronau.
Nekad nas rane, smrtno i neprebolno, nekad samo okrznu.
posle, ostaju nam rane, oiljci. Valja ih negovati.
20. Radul jovanovi
IKONA
Format: 20 cm
obim: 160 str.
pismo: irilica
Kao vrhunac umetnikog dometa istiem priu Muva. U ovoj
prii pisac kafkijanski (a da moda ni sam nije svestan) govori
o smislu i fenomenu ivota kao takvog u kosmikim dimenzijama. ivot obine muve i ivot najsavrenije ivotinje na
planeti, oveka, u kosmikom smislu se izjednaavaju kao
fenomen ivota, nastao u svemirskim laboratorijama. Sudbinski i istorijski gledano, ivot oveka i ivot obine muve esto
prolaze jednako ili bar slino. priu bi svaki antologiar srpskih
pria, bez imalo kolebanja, mogao da uvrsti u antologiju.
k

i g o j a ta m pa K a t a l o g i z d a n j a z a 2 0 1 1 . g o d i n u o f f i c e @ c i g o j a . c o m

10

EDICIJA HISPANICA

21. Luis Suares Fernandes


ISABELA
prevodilac: orevi Branislav
Format: 21 cm
obim: 612 str.
pismo: latinica
obimna dokumentacija kojom danas raspolau istoriari,
kako objavljena tako i nepoznata javnosti, omoguava
pregled vladavine isabele, i rasvetljava nove injenice.
praktino je nemogue razdvojiti delovanje Kralja Ferdinanda i Kraljice isabele, koje su nazivali tvorcima ili osnivaima panskog politikog jedinstva, tako da su ogranienja u knjizi jedino hronoloka, jer sve se prekida smru
kraljice. Zato je ovo, posle kratkog uvoda, pria o jednom
braku koji je ispunio svoje obaveze da vlada.
to je delo istoriara za iroku publiku, a ne delo za istoriare.

22. Rafael irbes


KREMATORIJUM
prevodilac: orevi Branislav
Format: 21 cm
obim: 339 str.
pismo: latinica
Kroz unutranji monolog Rubena Bertomeua, svemonog
graevinara, kroz naizmeninu pojavu linosti iz drugog i
treeg plana (u emu je irbes maestralan), prisustvujemo rekonstrukciji linih pria vie likova koji su direktno
povezani sa mranim okolnostima graevinskog uasa na
panskoj mediteranskoj obali.
otuda pravo itanje ovog romana, stvorenog u naizgled
zatvorenoj formi koja sa svakom novom stranicom otvara
ulazak u uznemiravajui sadraj, poinje upravo kada se
proita i poslednje njegovo slovo, i sve se preseli u drugu
misao o tekoj, nerazmrsivoj ali lepoj ljudskoj borbi izmeu snova i stvarnosti. i na povratak knjizi. onako kako se
to dogaa sa delima istinske, i istinite, literature, u koju,
bez sumnje, spada i Krematorijum.

i g o j a ta m pa K a t a l o g i z d a n j a z a 2 0 1 1 . g o d i n u w w w. c h i g o j a . c o . r s

POEZIJA

11

23. jovan Nikoli


SOBA S TOKOM
Format: 20 cm
obim: 136 str.
pismo: latinica
Kao dijete romskog saksofoniste i srpske pjevaice, jovan
Nikoli je na turnejama svojih roditelja upoznao gotovo
sve hotele bive jugoslavije u kojima se dralo do dobrog
plesnog repertoara. Zato je roen na jednom mjestu, poao u kolu u drugom, da bi djetinjstvo proveo u aanskoj Cigan-mali, gdje su se roditelji skrasili na djedovom
imanju. Za Nikolia, kao to je to uostalom esto sluaj
sa djecom iz takozvanih mjeovitih brakova, porijeklo
postaje i blagoslov i prokletstvo.
previe je naitan za romsku mahalu, a odve tamnoput za
one sa kojima je dijelio maternji jezik. ova knjiga upeatljivo pokazuje da ta potraga nije bila uzaludna, te da je
Nikoli bio i ostao jedan od najoriginalnijih srpskih pjesnika, kao i jedna od nezaobilaznih injenica svjetske romske
knjievnosti ako je oznaimo kao knjievnost koju piu
Romi, nezavisno od jezika na kojem to ine.
Neka ova knjiga podsjeti italatvo u Srbiji da je Nikoli
pronaao najbolji nain da iskae jedinstvenost svoje pozicije u svijetu, stvarajui time jedinstveni svijet.
m k

24. milo Sokolovi


MUK
Format: 21 cm
obim: 203 str.
pismo: irilica
Sokoloviev poetski rukopis je neka vrsta lirskog dnevnika, otuda preovlaujui ispovedni ton u ijoj evokativnosti moemo sagledati i delove nae stvarnosti. Kao
da prostornost i temporalnost njihovog stiha hvata i nau
uurbanost. Uurbanost koja e u buduim Sokolovievim
stihovima, moda, iz muka prei u krik ...
S

7 86 7 5

MILO

0 4

i g o j a ta m pa K a t a l o g i z d a n j a z a 2 0 1 1 . g o d i n u o f f i c e @ c i g o j a . c o m

12

POEZIJA

25. mirko S. markovi


JO NOVIJA SMENA KNJIGA ZA DECU
Format: 18 cm
obim: 148 str.
pismo: irilica
posle velikog interesovanja koje je izazvala Nova smena
knjiga, izbor iz stvaralatva 13 dobitnika nagrade Festivala humora za decu u Lazarevcu Zlatnog gae, odnosno
Lutke festivala, teko je bilo odoleti novom izazovu u dobitnoj formuli 13 + 13.
izbor novih 13 velikana humora za decu, koji su ili prerano
otili od nas da dobiju svoje priznanje, ili su priznanje
dobili u meuvremenu ili tek stasavaju za njega prilika
su za nova smena itanja.

26. Stojan Karapandi


PLAMENA MLADOST
Format: 22 cm
obim: 508 str.
pismo: irilica

27. Uro Bojanovi


IZ DRUGE SOBE
Format: 20 cm
obim: 137 str.
pismo: latinica

28. Sava pavlovi


PESME
Format: 20 cm
obim: 101 str.
pismo: latinica
Deduktivnim putem autor otkriva onaj maternji jezik koji
oslukujemo kod Radievia, jakia i Zmaja, ali i kod Rakia i Disa, obnavljajui na taj nain staro pesnitvo i
raskrivajui njegov dalekoseni znaaj.
U kontinuiranoj emociji on je i analitian, ipak i, pre svega, liriar tanane mee i pravih pesnikih slutnji.
i g o j a ta m pa K a t a l o g i z d a n j a z a 2 0 1 1 . g o d i n u w w w. c h i g o j a . c o . r s

POEZIJA

13

29. tomislav Stevanovi


ANEO BEZ BORAVITA
Format: 21 cm
obim: 94 str.
pismo: irilica
Da je slike neposredne stvarnosti, u kojima moe da se
raspozna duh epohe, tomislav Stevanovi postavio u tematsku osnovu veine pesama u ovoj knjizi, italac e
moi da uoi ve na njenom poetku. U pesmi ivinjak
poetski subjekt sasvim direktno kae kako: Doba u kome
ivimo / ne uliva nadu. a kada se tome dodaju brojni
lucidni, kritiki intonirani, enigmatino kazani subjektivizovani uvidi u situaciju savremenosti, onda postaje jasno
kako je ovaj pesnik, sklon redukciji iskaza, nastojao da se
angaovano odredi prema njenom zamraenom licu.
B

5 8

cm

30. petar Bili


U EMU JE TOS
Format: 20 cm
obim: 260 str.
pismo: irilica
Knjiga U emu je tos, koju italac ima u rukama, jedna je
od najneobinijih knjiga, objavljenih u nas potonjih godina.
Njen autor, petar Bili, poznat je kao pisac kratkih satirinih
rimovanih formi, a poznanici njegovi pamte ga kao duhovitog
i vedrog oveka vazda spremnog na alu. Za takve ljude i
pregaoce narodni mudrac bi rekao tua srea.
preporuujui vaoj panji knjigu U emu je tos, koja
obiluje buketom satirinih rima petra Bilia, nama ostaje
da je itamo i prepriavamo a naem autoru ona pradavna
i esto prizivana uteha sadrana u klasinim reima apostolovim Rekoh i spasoh duu svoju Dixi et animam
meam salvavi.
y

i g o j a ta m pa K a t a l o g i z d a n j a z a 2 0 1 1 . g o d i n u o f f i c e @ c i g o j a . c o m

14

ASOPISI

31. POETIKA BR. 1

ASOPIS ZA TEORIJU, ISTORIJU I KRITIKU POEZIJE


(PROLEE)

Urednici: aleksandar jovanovi, Leon Kojen i milosav tei


Format: 23 cm
obim: 171 str.
pismo: irilica
Poetik je nov sopis, posveen teoriji, istoriji i kritici poezije. U tekuoj srpskoj knjievnoj periodici ovkv sopis
nedostje i vie nego rnije, jer je u dnnjoj kulturnoj klimi
poezij znemren u odnosu n knjievne nrove ko to
su romn ili drm. Poetik e objvljivti teorijske, knjievno-istorijske i interprettivne rdove o poeziji, ko i prikze
novih pesnikih knjig, li ne i isto pesnike priloge.
Poetik e biti otvoren u podjednkoj meri z srpsko
pesnitvo i z pesnitvo drugih jezik i kultur, li e se
posebno bviti temm kljunim z rzumevnje srpske
pesnike trdicije. Urednitvo Poetike nstoje d svi
objvljeni prilozi budu koliko originlni toliko i utemeljeni
n shvtnju smosvojnosti poezije i njene nezobilzne
uloge u duhovnom ivotu. polzei od ovog cilj, Poetik
nee dvti prednost nekom odreenom knjievno-teorijskom ili filozofskom stnovitu, potpuno e uvvti slobodu u trgnju z utentinim pesnikim vrednostim.
32. POETIKA BR. 2

ASOPIS ZA TEORIJU, ISTORIJU I KRITIKU POEZIJE


(LETO)

Urednici: aleksandar jovanovi, Leon Kojen i milosav tei


Format: 23 cm
obim: 185 str.
pismo: irilica
Novi, drugi broj asopisa Poetika posveen je akmeizmu.
posle predgovora Kornelije iin o arhitektonskim naelima
akmeizma slede etiri pesnika manifesta, prvi put kod
nas objavljena na jednom mestu. Slede Misli o simbolizmu
Vjeeslava ivanova, O prekrasnoj jasnosti mihaila Kuzmina,
tekst Naslee simbolizma i akmeizma Nikolaja gumiljova
i uveno Jutro akmeizma osipa mendeljtama. objavljivanjem sva etiri manifesta data je, po prvi put, celina pogleda na akmeizam i izvorni tekstovi nosilaca akmeizma.
U delu asopisa pod nazivom U senci velikog inkvizitora
objavljen je tekst milivoja jovanovia Polilog o kraju:
Blok Majakovski Lunc.
i g o j a ta m pa K a t a l o g i z d a n j a z a 2 0 1 1 . g o d i n u w w w. c h i g o j a . c o . r s

ISTORIJA

15

33. milan Ristovi


CRNI PETAR I BALKANSKI RAZBOJNICI:

BALKAN I SRBIJA U NEMAKIM SATIRINIM


ASOPISIMA (19031918), 2. proireno izd.
Format: 23 cm
obim: 136 str.
pismo: irilica

Knjiga pokazuje koliko gorke, neukusne i pre svega ubojite mogu biti karukature ali i ostali sadraji humoristike
tampe. pojavljuju se teme poput slika drugog u kojoj
se brzo prepoznaje i slika neprijatelja, ali se jasno preplie politika problematika kroz vizuru drugog ili modele
mi i oni... Sve dobija posebne dimenzije kako se kroz
celinu grae probija civilizovana arogancija i spremnost
na diskvalifikaciju drugih...
Re je o varijacijama na temu Evropa i Balkan, to podrazumeva pojavu i drugih verbalnih, tj. psiholokih kliea...
pisac... s lakoom ostvaruje obradu i knjigu ini itljivom
i zanimljivom, dozvoljava itaocu da se zabavlja, ali, u
stvari pokazuje mu jo jednu stvarnost, koje postepeno
postaje svestan.
cmyk

34. ivojin jazi


MOJ POGLED NA DIPLOMATIJU
Format: 24 cm
obim: 243 str.
pismo: latinica
jo nenapisana istorija diplomatije tzv. druge jugoslavije teko bi mogla da zaobie dr ivojina jazia, Beograanina iz osijeka, koji je vie od pola veka pripadao najuem krugu elitnih jugoslovenskih diplomata. jazi je bio
redak primer i kombinacija uspenog diplomate i dobrog
poznavaoca procesa u meunarodnim odnosima, izvrsnog
diplomatskog zanatlije i pronicljivog analitiara kakvih
danas, barem kod nas, gotovo da vie i nema.
jazieve zapise obeleava sve i leeran svet. Van je sumnje da je jaziev Moj pogled na diplomatiju 19572005.
knjiga koju bi ozbiljna istoriografija morala uzeti u obzir
prilikom pisanja celovite istorije diplomatije SFRj.

i g o j a ta m pa K a t a l o g i z d a n j a z a 2 0 1 1 . g o d i n u o f f i c e @ c i g o j a . c o m

16

POLITIKA

35. Nenad Kecmanovi


ELEMENTI VLADAVINE

STUDIJE IZ POLITIKE TEORIJE


Format: 20 cm
obim: 380 str.
pismo: latinica

Sedam tema koje smo obradili na stranicama koje slijede po nekim klasifikacijama ne spadaju ba sve u domen
politike teorije, a i naslov Elementi vladavine moe se
uoiti pretijesan za pojedine od njih. ali, injenica da su
razgranienja izmeu politike nauke, politike sociologije, politike filozofije i politike teorije danas postala
vrlo uidna, a pojmovi vlasti i vladavine, ba kao i politike
uopte, ostali supstancijalno sporni, daje dovoljno osnova
za ponuenu artikulaciju materijala. Knjiga Elementi vladavine predstavlja svojevrstan nastavak moje prethodne
knjige Politika, drava i mo i sa njom zajedno obuhvata
desetak nesporno relevantnih tema politike teorije.
Knjiga Elementi vladavine namijenjena je kolegama politikolozima, studentima politikih nauka, a posebno sam
se trudio da bude pristupana i zanimljiva i irem krugu
italaca.

36. Slobodan antoni


VIIJEVSKA SRBIJA
Format: 23 cm
obim: 399 str.
pismo: irilica
ov knjig predstvlj nstvk dve moje prethodne
knjige Vjmrske Srbije (2008) i Kulturnog rt u Srbiji
(2008). on je nstvlj Vjmrske Srbije zto to sledi
logiku nlize politikog ivot sprovedenu u toj knjizi.
on se ljulj izmeu skliznu u utoritrizm i dlje
konsolidcije prlmentrizm. Nlost, Srbij je i 2011.
ostl tmo gde je bil 2008. godine n poloju tipine
polukonsolidovne demokrtije.
ov knjig je sklopljen od nliz koje su smiljeno i
sistemtski pisne i objvljivne, izmeu septembr 2008. i
februr 2011, u elektronskom izdnju sopis Nov srpsk
politik miso (NSpm), u skrenom obliku i u nedeljniku pet (do septembr 2010). ali, knjig koju itlc sd
dri u ruci povremeno je ivlji portret srpske trnzicije od
nvedenih, mod kdemski svrenijih spis.
i g o j a ta m pa K a t a l o g i z d a n j a z a 2 0 1 1 . g o d i n u w w w. c h i g o j a . c o . r s

POLITIKA / EKONOMIJA

17

37. predrag petrovi


PRIVATIZACIJA BEZBEDNOSTI U SLABIM DRAVAMA:

SLUAJ SRBIJA
Format: 24 cm
obim: 155 str.
pismo: latinica

38. goran Bai


POLITIKA AKCIJA:

ROMSKI POKRET I PROMENE


Format: 20 cm
obim: 170 str.
pismo: latinica

Rad na ovom rukopisu poeo sam s namerom da uesnicima meunarodne konferencije posveene savremenim
promenama identiteta Roma u jugoistonoj Evropi, koju je
pripremila i organizovala Komisija za prouavanje ivota i
obiaja Roma Srpske akademije nauka i umetnosti, pripremim tivo u kojem bih opisao domaaje politike akcije
koja se odvija kroz regionalnu inicijativu Dekada Roma.
U poetku nije bilo vee ambicije od tenje da sistematizujem usvojene nacionalne strategije, normativna reenja
i aktivnosti koje su na razliitim nivoima vodili akteri u
ovoj politikoj akciji i dovedem ih u vezu sa ostvarenim
rezultatima. Krajnji domet rada je trebalo da dosegne do
ukazivanja na dobre i loe strane ovog procesa.
m k

39. Sreten Soki


EKONOMIJA JAVNE POTRONJE
Format: 24 cm
obim: 378 str.
pismo: irilica
moe se istai: javna potronja je sinonim kako funkcija
drave, tako i savremenih zakonitosti, modifikacije funkcija u pogledu efikasnosti kapitala, trita, privatnih inicijativa i dravne racionalnosti.
Deo odgovora na brojna sloena pitanja javne potronje,
sadrani na stranicama ove knjige, imali su za cilj nauno
dekodiranje sutinskih problema, pojava i procesa, meu
kojima su i pravci buduih neminovnih promena kao govor budunosti.
myk

i g o j a ta m pa K a t a l o g i z d a n j a z a 2 0 1 1 . g o d i n u o f f i c e @ c i g o j a . c o m

18

SOCIOLOGIJA

40. todor Kulji


SEANJE NA TITOIZAM
Format: 24 cm.
obim: 268 str.
pismo: latinica
ova knjiga je nastavak istraivanja seanja koja su izneta u
mojim prethodnim knjigama: Prevladavanje prolosti (2002),
Kultura seanja (2006), Sociologija generacije (2009). ovde
su na konkretnom materijalu primenjena optija naela izneta u prethodnim knjigama. U sreditu su pamenje i seanje
na titoizam, procesi koji se postupno i nuno menjaju. glavni pravac ovim promenama namee diktat obrade prolosti,
tj. plansko nametanje odozgo negativnog pamenja jugoslovenskog socijalizma. povrh svega, titoizam je i kriminalizovan, ali pomenute mere zaborava ipak nisu potpuno uspele.
U meri u kojoj se SFRj razlikovala od lagera, razlikuje se i
seanje na titoizam od seanja na staljinizam, brenjevizam
ili na reim Envera Hode. Da dizajn seanja zavisi samo od
realnog iskustva konkretnog socijalizma, a ne i od potreba
vladajuih grupa, seanje na socijalizam bilo bi arenije u
zemljama biveg socijalizma. ali nije tako.

41. jovica Stojanovi


SEKS I KULTURA:

PRILOZI ANTROPOLOKOJ SEKSOLOGIJI


Format: 24 cm
obim: 264 str.
pismo: latinica

Nekoliko tekstova u ovoj knjizi prvi put svraaju panju


na neke probleme o kojima se uporno uti (na primer problem incesta, izvanbranih veza, lai i seksualnih strahova, itd.). ova knjiga je nesporan prilog srpskoj antropolokoj seksologiji, ega kod nas do sada nije bilo.
Rukopis knjige jovice Stojanovia Seks i kultura drugaije
tretira pitanja ljudske seksualnosti u odnosu na tradiciju i podstie na razmiljanje o prevrednovanju ovetalih
vrednosti koje su vezane za ovu temu. Besprizorno kritian, jer mnogo toga je ovde vie napisano bagerom no
perom, jovica Stojanovi se nije libio da razara kulu od
slonovae koju je kultura izgradila za oveka, a u kojoj
se on, kako bi Frojd rekao, osea nelagodno. Briljantan u
analizama, ali i sekantan prema doktrinama, Stojanovi
ne namee reenja, on samo osporava stara.
i g o j a ta m pa K a t a l o g i z d a n j a z a 2 0 1 1 . g o d i n u w w w. c h i g o j a . c o . r s

SOCIOLOGIJA

19

42. milana Ljubii


PORODICA I DELINKVENCIJA:

UTICAJ PORODINE FUNKCIONALNOSTI NA


DELINKVENCIJU MALOLJETNIKA
Format: 24 cm
obim: 244 str.
pismo: latinica

... jedna od retkih domaih studija koja se bavi istraivanjem odlika porodica maloletnih delinkvenata, iju ulogu u
formiranju neprilagoenog ponaanja lanova sagledava ne
jednolinearno, ve u cirkularnom kljuu. Upravo u tom maniru, autorka interpretira i drutveni uticaj na porodice mladih
u sukobu sa zakonom, a onda i na linu (dis)funkcionalnost...
rezultati ove studije predstavljaju obogaenje nae nauke
na planu razumevanja sloenih izvora devijantnog ponaanja
mladih. Napokon, nalazi su veoma znaajni i sa stanovita
promene karaktera kaznene politike prema maloletnim izvriocima krivinih dela, to je takoe hvale vredan rezultat.
m

MY

l k

43. olivera injac


SOCIOLOKI ASPEKTI SAVREMENOG TERORIZMA U EVROPI
Format: 24 cm
obim: 105 str.
pismo: latinica
d

eo a
ih

at jivim t
ih
h

v j

d da

o ar p e
i

44. Slobodan Cveji


DRUTVENA ODREENOST EKONOMSKIH POJAVA
Format: 24 cm
obim: 139 str.
pismo: latinica
teme koje je Cveji odabrao i nain na koji ih razmatra omoguuju prevazilaenje fragmentisanog pristupa i stvaranje
sintetikog uvida u sloenost problema socijalne i ekonomske
reprodukcije. ovakav pristup ukazuje da samo kompleksno i
istorijski utemeljeno analiziranje problema socijalne i ekonomske transformacije u Srbiji moe dati prave odgovore na
izazove koje ovaj proces nosi. Na taj nain ova knjiga obogauje domau naunu literaturu u oblasti ekonomske sociologije i nudi dragocene smernice istraivaima i studentima
u drutvenim i humanistikim naukama u bavljenju irokim
poljem interakcije socijalnog i ekonomskog determinizma.
i g o j a ta m pa K a t a l o g i z d a n j a z a 2 0 1 1 . g o d i n u o f f i c e @ c i g o j a . c o m

20

SOCIOLOGIJA

45. Vesna mileti-Stevanovi


PROIRENA PORODICA U SRBIJI
Format: 24 cm
obim: 234 str.
pismo: latinica
Studija predstavlja prvu i najpotpuniju studiju koja se bavi
fenomenom jednog prelaznog i prolaznog oblika porodice,
koji je u situaciji drutvene transformacije u Srbiji dobio
izuzetnu znaajnost, kako po stalno rastuem broju porodinih domainstava u kojima se javlja, tako i po funkcijama i modelima ponaanja koje neguje, a koji su od
dalekosenog uticaja na socijalizaciju potomstva i na ire
drutvene relacije. Rezultati analize pokrivaju gotovo sve
nivoe prostornog, strukturalnog i sadrajnog obeleavanja
ovog fenomena. pri tom su rezultati izuzetno znaajni sa
stanovita ukazivanja na probleme u drutvenom kretanju
na globalnom planu i, sa druge strane, na razvojne tendencije u samim porodicama.

46. Ljubomir mairevi


POSTMODERNA TEORIJA I FILM

NA PRIMERU KINEMATOGRAFIJE KVENTINA


TARANTINA
Format: 24 cm
obim: 208 str.
pismo: latinica

Knjiga ima za cilj da predstavi postmodernu drutvenu teoriju i pokae njene implikacije na primeru kinematografije, mediju koji su sami teoretiari postmoderne smatrali
jednim od najznaajnijih fenomena savremenosti. Kljuna
teza, da savremeno drutvo spoznaje sebe kroz medijsku,
vizuelnu reprezentaciju, bie prvo teorijski predstavljena
kroz ideje i radove najznaajnijih postmodernih mislilaca,
a zatim branjena na analizi savremenog filma.

i g o j a ta m pa K a t a l o g i z d a n j a z a 2 0 1 1 . g o d i n u w w w. c h i g o j a . c o . r s

SOCIOLOGIJA

21

47. mira Lakievi


ISTRAIVANJE U SOCIJALNOJ POLITICI
I SOCIJALNOM RADU
Format: 20 cm
obim: 266 str.
pismo: latinica
monografija Istraivanje u socijalnoj politici i socijalnom
radu namenjena je ne samo studentima Fakulteta politikih nauka Univerziteta u Beogradu, Smera za socijalnu politiku i socijalni rad, nego i svim drugim zainteresovanim
poslenicima u ovoj oblasti, a posebno onima koji se bave
socijalnom zatitom razliitih drutvenih grupa, porodica i
pojedinaca kako u vladinom, tako i u nevladinom sektoru,
odnosno u institucionalnoj i vaninstitucionalnoj zatiti.
Namera autorki ove publikacije jeste da se fokusiraju na
one metode i tehnike nauno-istraivakog i struno-analitikog rada koje treba da imaju najiru primenu u oblasti
socijalne politike i socijalnog rada.

48. grupa autora


VREME PORODICA:

SOCIOLOKA STUDIJA O PORODINOJ


TRANSFORMACIJI U SAVREMENOJ SRBIJI
Format: 24 cm
obim: 320 str.
pismo: latinica

49. miroslav Brki


ZASTUPANJE U SOCIJALNOM RADU
Format: 24 cm
obim: 133 str.
pismo: latinica
ova knjiga je vie od modernog udbenika iako je primarno
namenjena studentima socijalnog rada, ona je dragocena
struna literatura za socijalne radnike u praksi. Zastupanje, kao nova uloga socijalnih radnika na ovim prostorima,
nije jedino etniki imperativ, ono je i ansa za reafirmaciju i demarginalizaciju samog socijalnog rada.

i g o j a ta m pa K a t a l o g i z d a n j a z a 2 0 1 1 . g o d i n u o f f i c e @ c i g o j a . c o m

22

SABRANA DELA DUANA KOSOVIA

SaBRaNa DELa DUaNa KoSoVia


iz zamanog stvaralakog opusa akademika dr Duana Kosovia, psihoanalitiara svetskog glasa, nala su se samo
ona dela za koje je autor verovao da e ih prihvatiti najira italaka publika i da e imati zadovoljstvo u itanju
bar onoliko koliko je on imao u njihovom stvaranju. Zato
se ovde nee nai ni njegova nauna saoptenja na svetskim kongresima, ni njegove studije koje su namenjene
iskljuivo profesionalcima u domenu psihijatrije i psihoanalize. Njih e publikovati mnogobrojne akademije, iji
je on lan.
prof. dr Ratko Boovi

50. Duan Kosovi


TRAGOVI
Format: 21 cm
obim: 252 str.
pismo: latinica
tRagoVi su originalna autorova autobiografija. U njoj
se sa proivljenou lucidnog opservatora obznanjuje mladost, profesija, putovanja, prijateljstvo i starost. U ovom
subjektivnom vienju ivota prisutna je strategija samoposmatranja, samospoznavanja i samorazumevanja.

51. Duan Kosovi


STRES
Format: 21 cm
obim: 322 str.
pismo: latinica
StRES je kompleksno delo u kome se pokazuje kako
stresna situacija postaje svakodnevna ovekova pratilja i
egzistencijalna zamka. autor smatra da saznanje o bolesti moe da postane znaajan preduslov za njeno uspeno
spreavanje. Kao iskusan psihoanalitiar, Kosovi se zaloio protiv svih predrasuda u razumevanju stresa, a naroito onih koje umanjuju terapijski ishod.

i g o j a ta m pa K a t a l o g i z d a n j a z a 2 0 1 1 . g o d i n u w w w. c h i g o j a . c o . r s

SABRANA DELA DUANA KOSOVIA

23

52. Duan Kosovi


PSIHOANALIZA KAREN HORNAJ
Format: 21 cm
obim: 234 str.
pismo: latinica
pSiHoaNaLiZa KaREN HoRNaj je spis u kome je autor
protumaio temelje psihoanalitike teorije od Sigmunda
Frojda do Karen Hornaj. pisana jasno i uverljivo, ova knjiga moe biti podsticaj za pouzdanije prepoznavanje originalnih ideja Karen Hornaj, ije je stvaralatvo oznailo
uspon psihoanalitike misli.

53. Duan Kosovi


ZAPISI
Format: 21 cm
obim: 322 str.
pismo: latinica
ZapiSi su verovatno najintrigantnije i najprovokativnije
delo akademika dr Duana Kosovia. ispisivao ga je godinama, a dovrio ga je letos. Nastalo prvobitno na margini, kao uzgredna premiljanja, sada dopunjeno, dobilo
je formu sugestivnih eseja, koji e se verovatno itati sa
slinom radoznalou kao misli Bekona, montenja, paskala
i Duana Radovia.

54. Duan Kosovi


NA OBALI NADE
Format: 21 cm
obim: 256 str.
pismo: latinica
Na oBaLi NaDE je nedavno dovreni spis, u kome se
Kosovi pojavljuje kao intelektualac kome je stalo da se
odredi i prema neodgonetnutoj prolosti i prema dramatinoj savremenosti. on obrazlae svoju viziju sveta i kritiki preispituje sistem vrednosti moderne i postmoderne
civilizacije. ini to s retkom iskrenou i razboritou.

i g o j a ta m pa K a t a l o g i z d a n j a z a 2 0 1 1 . g o d i n u o f f i c e @ c i g o j a . c o m

24

PSIHOLOGIJA / JEZIK

55. milorad todorovi


UVOD U PSIHOLOGIJU KAO NAUKU I STRUKU
Format: 24 cm
obim: 305 str.
pismo: latinica
govoriti o psihologiji na, uslovno reeno, opti nain,
i koristei ne ba srean naziv opte psihologije, nuno
podrazumeva odreenje ili ograniavanje njenog prostora, onog to sainjava ceo prostor nauke o dui. moda
bi se i moglo postaviti pitanje: ega je opta psihologija, zapravo, psihologija? Radi se, najkrae, o psihologiji
osobe, to bi znailo da je re o optoj teoriji psihikog
ivota. No, otkuda onda u svim optim psihologijama postoje samo pojedine funkcije psihikog (opaanje, miljenje, pamenje, inteligencija...), a da nema te osobe,
subjekta ili linosti u celini? takvo pozicioniranje pojedinanih funkcija, sadraja ili sposobnosti dovodi do toga da
u psihologiji nema psihologije.

56. Boo ori


POVELJA BANA KULINA:

GRAFEMIKA, FONEMIKA, MORFEMIKA


Format: 21 cm
obim: 195 str.
pismo: irilica

Knjiga je posveena lingvistikom opisu jednog od najstarijih sauvanih poslovno-pravnih dokumenata na naim
prostorima Povelji bana Kulina iz kraja 12. veka. Spomenik je pisan rukom, dvojezino (latinski i srpski) i dvografijski (latinicom i irilicom), na pergamentu, a ouvana
su do danas tri primerka (original i dva prepisa). U ovoj
knjizi se, nakon detaljne analize starijih izdanja, daju,
naporedo, crkvenom irilicom, kritika izdanja svih triju
primeraka. izvrena je, po prvi put, kompletna grafijska,
fonetska i morfoloka analiza svih rei, onim redom kako
se one u Povelji javljaju i to u vidu lanaka naslovljenih
odgovarajuom rei (takvih celina ima 145). Na kraju je
dodatak koji sadri tampanu i fototipsku verziju dvadeset
irilikih dokumenata iz 13. i 14. veka (ime se omoguavaju poreenja raznih vrsta). Knjiga je namenjena pre
svega studentima srpskog jezika, ali i svima drugima koji
se zanimaju za kulturnu i jeziku prolost svoga naroda.
i g o j a ta m pa K a t a l o g i z d a n j a z a 2 0 1 1 . g o d i n u w w w. c h i g o j a . c o . r s

MARKETING / EKOLOGIJA

25

57. Nenad peri


MEDIJSKE, PR I BREND TENDENCIJE
2. dopunjeno izd.
Format: 24 cm
obim: 164 str.
pismo: latinica

MEDIJSKE, PR I BREND

58. grupa autora


SKORO SVE TO STE HTELI DA ZNATE O UTICAJU
NUKLEARNE ENERGIJE NA ZDRAVLJE I IVOTNU
SREDINU
prevodilac: orevi Branislav
Format: 21 cm
obim: 238 str.
pismo: latinica

Nenad Peri
Nevena Krasulja
Ivana Radojevi

TENDENCIJE
ENDENC
- drugo, dopunjeno izdanje -

iz dana u dan nas bombarduju izjavama iz monih sektora velikih korporacija, i njihovih politikih predstavnika
u institucijama, vladama i partijama, izjave koje brane
ekonomsku i ak i ekoloku blagodet od nuklearnih centara i nuklearne industrije uopte, i smatraju gotovom stvari
da je nuklearni put apsolutno neophodan. Budue poveanje nuklearnog ne samo da je neizbeno, ve je, tvrdi
se, najrazumnije, najracionalnije, najistije. Skoro sve
to ste hteli da znate o posledicama nuklearne energije
po zdravlje ljudi i ivotnu sredinu jeste razgovor izmeu
Eduarda Rodrigesa Farea i Salvadora Lopesa arnala, kojim
pokuava da itaocu priblii najvanije teme iz ovog pitanja tako esencijalnog kao to je civilna ili vojna upotreba
nuklearne energije, i njenih posledica po ljudsko zdravlje.
Dopunjavajui razgovor, Santijago alba Riko, oan paljuse, Horhe Rimen, Hoakim Sempere i Enrik teljo dali su
tekstove koji otvaraju i zatvaraju knjigu, i celini daju duboko i kompletno promiljanje o nevoljama u koje bi nas
odveo povratak na razvoj nuklearne industrije.
cmy

i g o j a ta m pa K a t a l o g i z d a n j a z a 2 0 1 1 . g o d i n u o f f i c e @ c i g o j a . c o m

26

EVROPSKE INTEGRACIJE / PRAVO / KRITIKA

59. Kim, jonghae


A WAY TO THE INTEGRATION OF EUROPE SINCE 1945.
Format: 22 cm
obim: 632 str.
pismo: korejski

60. marko anelkovi Slijepevi


RAZVOJ MEUNARODNOG
KRIVINOG PRAVOSUA
Format: 21 cm
obim: 72 str.
pismo: latinica

Prof. dr arko ANELKOVI

GRAA ZA

URBANO PRAVO

BEOGRAD
2011.

61. arko anelkovi


GRAA ZA URBANO PRAVO
Format: 20 cm
obim: 414 str.
pismo: latinica

62. petar uza


SINKRETIZAM MILOA CRNJANSKOG
Format: 21 cm
obim: 133 str.
pismo: irilica
Zbog ega je milo Crnjanski u svom sinkretistikom spisateljstvu i danas, u vremenu globalizacije, aktuelan?
Neprestano se, kroz ceo njegov stvaralaki opus, prepliu
sva njegova slojevita janusovska lica avangardnog pesnika, pisca romaneskno-freskovnog monumentalnog formata, diplomate i hroniara burnih istorijskih dogaaja
i obrazovanog istoriara umetnosti, biografa renesansnih
umetnika, strogog likovnog kritiara i otrog polemiara.
ako se moe dati odgovor na ovo pitanje onda je to svakako zbog toga to se vekovima menjaju i smenjuju ljudske
sudbine i akteri dogaaja.
i ovo nae vreme postmoderne ima svoje virtuelne kopije i
replike, to je Crnjanski strasno umeo da oseti. Zbog toga
je Crnjanski pisac i naih dana.

i g o j a ta m pa K a t a l o g i z d a n j a z a 2 0 1 1 . g o d i n u w w w. c h i g o j a . c o . r s

FILOZOFIJA

27

63. Divna Vuksanovi


FILOZOFIJA MEDIJA II
Format: 20 cm
obim: 180 str.
pismo: latinica
Knjiga Filozoja medija: ontologija, estetika, kritika II dr Divne Vuksanovi predstavlja nastavak promiljanja filozofskih
problema, apliciranih na sferu medija i tzv. medijske kulture. Elaborirajui aktuelne teme vezane za masovne, proirene, nove medije, kao i domenu multimedije, odnosno tumaei ih u filozofijskom kljuu, to predstavlja novum za teorijske prilike ovog podneblja, ovom serijom najnovijih ogleda,
autorica nas upuuje na problemski odnos, tj. kritiko razmatranje pitanja koja se tiu suvremene estetike, etike, politike, ontoloke i ideoloke strane medijskog posredovanja.
interdisciplinarni spektar rjeenja osnovnih metodskih i reeksivnih problema vezanih za preiroko podruje djelovanja
medija danas ovdje je prikazan, a potom i otvoreno doveden u
pitanje sa stanovita klasinih vrijednosti drutvenih znanosti
(filozofija, sociologija, psihologija, studije kulture...)
Znaaj ove knjige sastoji se, pre svega, u tome to ona
predstavlja pionirski pokuaj, kako u nas, tako i u svetu,
filozofske problematizacije gotovo svih teorijski relevantnih tema iz oblasti medija (i njima odgovarajue kulture), dotiui se, pri tom, i domena preispitivanja same
ontologije medija, te njihove aktuelne estetske, etike,
politike, ideoloke i interaktivne prakse.
m k

64. Bojan Spai


PRAVNA I POLITIKA FILOZOFIJA DONA DJUIJA
Format: 24 cm
obim: 264 str.
pismo: latinica
posmatran u celini, Spaiev rad e istinsko i veliko obogaenje nae interpretativno-kritike filozofske knjievnosti. pored toga, on e i svojevrsna rehabilitacia pragmatizma, ali rehabilitacia bez olakog zanoenja u bilo kom
pravcu, odmerena i trezvena. osobeno i vano postignue
Spaievog rada, koi uveliko nadmaue kolsku svrhu (magistratura) za kou e napisan, sastoi se u tome to se
njime pokazue da e Don Djui kudikamo vea i znaania
filozofska poava nego to se moe zakljuiti na osnovu
onoga to e i kako e o njemu kod nas do sada pisano.
Nema nikakve sumnje da e u Boanu Spaiu pragmatizam
Dona Duia dobio dostonog i doraslog tumaa.
i g o j a ta m pa K a t a l o g i z d a n j a z a 2 0 1 1 . g o d i n u o f f i c e @ c i g o j a . c o m

28

BIBLIOTEKARSTVO / STUDIJA

65. jasmina Ninkov


BIBLIOTEKE XXI VEKA
Format: 21 cm
obim: 103 str.
pismo: irilica
pred vama su savremeni tekstovi, napisani ili izgovoreni na
domaim i stranim stratekim konferencijama sa ciljem da
se strunoj javnosti, pre svega donosiocima odluka, ali i
irem sloju zainteresovanih, prue argumenti koji podravaju znanje i re, verovanje u svevremensku ali i modernu
biblioteku, kao nezaobilazan servis ekonomskog razvoja i
kulture zasnovane na obrazovanom graaninu.

66. amra Latifi


IDEJA O GLUMI:

PERFORMATIVNI ARTEKOSMIZAM
Format: 20 cm
obim: 160 str.
pismo: latinica

predloiti, zasnovati, uvesti, objasniti, odbraniti jedan


novi pojam u raspravama o prirodi savremene umetnosti
vrlo je zahtevni zadatak u koji se ova knjiga smelo uputa,
da bi se na kraju njenog itanja italac osetio u potpunosti
ubeenim u razlonost i opravdanost celog ovog spisateljskog poduhvata.
Dr Jerko Denegri
amra Latifi u knjizi Ideja o glumi: performativni artekosmizam razrauje na provokativan i interdisciplinaran
nain umetnost glume. Knjiga jeste istovremeno knjievni
spis pisan bogatim jezikom, autopoetika mlade glumice
i teorijska konstrukcija znanja o glumi kao savremenoj
umetnosti.
Dr Miodrag uvakovi
Dobar poznavalac istorije pozorita i glume, amra Latifi u
obimnom eseju Ideja o glumi povezuje obrednu i posveeniku ulogu glumca u dugom civilizacijskom lancu od balinezijskih plesova i amanskih transova do laboratorijskih
istraivanja grotovskog. osveavajue i podsticajno.
Milan Vlaji

i g o j a ta m pa K a t a l o g i z d a n j a z a 2 0 1 1 . g o d i n u w w w. c h i g o j a . c o . r s

BIBLIOGRAFIJA

67. priredio: predrag piper


PRILOZI ISTORIJI SRPSKE SLAVISTIKE BIBLIOGRAFSKA
GRAA
Format: 23,5 cm
obim: 738 str.
pismo: irilica
Knjiga Prilozi istoriji srpske slavistike: Biobibliografska
graa obuhvata 72 biobibliografije slavista o kojima je
autor pisao u razliitim prilikama i razliitim povodima:
od poznatih slavista (npr. R. Kouti, a. Beli, m. ivi) do
predstavnika srednje i mlae slavistike generacije. U
knjizi su zastupljene preteno biobibliografije predstavnika srpske lingvistike slavistike iz Beograda, Novog Sada,
Nia, Kragujevca, Kosovske mitrovice, Nikia, Sarajeva i
drugih centara, ali i prouavalaca slovenskih knjievnosti
(npr. m. Stojni-Carii, S. penia, V. Vuletia), kao i nekoliko stranih slavista koji su se bavili ili se bave srpskim
jezikom i knjievnou (npr. p.a. Dmitrijev), ova knjiga
zamiljena je kao doprinos ostvarivanju toga cilja izrade
biobibliografskog renika srpske slavistike u nadi da e
se u mlaim pokolenjima srpskih slavista nai snage da se
i taj nauni i kulturni zadatak obavi.

29

PRILOZI ISTORIJI SRPSKE SLAVISTIKE


BIBLIOGRAFSKA GRAA

Priredio:
Predrag Piper

i g o j a ta m pa K a t a l o g i z d a n j a z a 2 0 1 1 . g o d i n u o f f i c e @ c i g o j a . c o m

30

BIBLIOTEKA ZA SVETSKU KNJIEVNOST

IGOJA TAMPA I TREI TRG


BiBLiotEKa Za SVEtSKU KNjiEVNoSt

(poezija proza Drama Esej)

1. ivo andri
LIRIKA
oblast: poezija
Format: 21 cm
obim: 128 str.
pismo: latinica

2. gonsalo m. tavare
KVART
prevod sa portugalskog tamina op
oblast: proza
Format: 21 cm
obim: 544 str.
pismo: latinica

3. jahim topol
HLADNOM ZEMLJOM
prevod sa ekog tihana Hamovi
oblast: proza
Format: 21 cm
obim: 136 str.
pismo: latinica

4. Roderik Neone
GODINA PSA
prevod sa portugalskog Vesna Stamenkovi
oblast: proza
Format: 21 cm
obim: 160 str.
pismo: latinica

i g o j a ta m pa K a t a l o g i z d a n j a z a 2 0 1 1 . g o d i n u w w w. c h i g o j a . c o . r s

BIBLIOTEKA ZA SVETSKU KNJIEVNOST

31

5. maado de asis
IZABRANE PRIE
prevod sa portugalskog mladen iri i ana Luki
oblast: proza
Format: 21 cm
obim: 92 str.
pismo: latinica

6. Sobral, auguto, Roza, armando, Nasimento, Koreja, Elia


TRI PORTUGALSKE DRAME:
AVELJ AVELJ. JEDAN EDIP. PREKOMERNOST
prevod sa portugalskog tatjana manojlovi
oblast: drame
Format: 21 cm
obim: 104 str.
pismo: latinica

7. KAD BI IVOT BIO TAKAV


ANTOLOGIJA PRIA ANGOLE
prevod sa portugalskog:
ana Luki, Vesna Stamenkovi
i mladen iri
oblast: proza
Format: 21 cm
obim: 104 str.
pismo: latinica

8. martel oven
DRUGI OVEK
prevod sa engleskog
milan Dobrii
oblast: roman
Format: 21 cm
obim: 235 str.
pismo: latinica

i g o j a ta m pa K a t a l o g i z d a n j a z a 2 0 1 1 . g o d i n u o f f i c e @ c i g o j a . c o m

32

Beograd, Studentski trg 13


tel. 011 3032 414
e-mail: office@cigoja.com
Distribucija
tel. 011 2627 238
e-mail: distribucija@cigoja.com
Klub italaca
e-mail: klubcitalaca@cigoja.com

i g o j a ta m pa K a t a l o g i z d a n j a z a 2 0 1 1 . g o d i n u w w w. c h i g o j a . c o . r s