You are on page 1of 1

FORMAT PEMBINAAN ITEM SOALAN MATEMATIK KSSR

JUMLAH SOALAN : 30 SOALAN

PEPERIKSAAN

60%

PENILAIAN /PENAKSIRAN DI BILIK DARJAH

40%

( SAMA ADA UJIAN ATAU HASIL KERJA MURID)

SATU KERTAS SAHAJA ( 1JAM 30 MINIT )


1 Markah

15 soalan

2 Markah

5 soalan

3 Markah

5 soalan

4 Markah

5 soalan
30 soalan

Disediakan oleh ;

________________________
LAU SHUK MAN
Ketua Panitia Matematik
SK ST. THERESA INOBONG

100%