You are on page 1of 13

FACULTADE DE PSICOLOXA

Campus Universitario sur


15782 Santiago de Compostela
Tel. 981 563 100, ext. 13719
Correo electrnico: zpsideca@usc.es

FACULTADE DE PSICOLOXA
CURSO 2013-2014
HORARIO DE CLASES TERICAS E INTERACTIVAS
GRAO
1ER CURSO
1 SEMESTRE
APROBADO EN XUNTA DE FACULTADE
A 4 DE ABRIL DE 2013

FACULTADE DE PSICOLOXA
Campus Universitario sur
15782 Santiago de Compostela
Tel. 981 563 100, ext. 13719
Correo electrnico: zpsideca@usc.es

Curso 2013-2014
1 SEMESTRE

HORARIO DE CLASES TERICAS

1 de GRAO
GRUPO A (A-K)

AULA 1

Horas

Luns

Martes

9 - 10.15

Historia da
Psicoloxa

Historia da
Psicoloxa

10.15 - 11.30

Anlise de datos
en Psicoloxa

Anlise de datos
en Psicoloxa

Mrcores

Xoves

Venres

Fundamentos
biolxicos da
conduta
Psicoloxa do
desenvolvemento
e da educacin

Motivacin,
emocin e
condicionamento
Psicoloxa do
desenvolvemento
e da educacin

Motivacin,
emocin e
condicionamento
Fundamentos
biolxicos da
conduta

GRUPO B (L-Z)
Horas

Luns

AULA 2

Martes

9 - 10.15

Anlise de datos
en Psicoloxa

Anlise de datos
en Psicoloxa

10.15 - 11.30

Historia da
Psicoloxa

Historia da
Psicoloxa

Mrcores

Xoves

Venres

Psicoloxa do
desenvolvemento
e da educacin
Fundamentos
biolxicos da
conduta

Psicoloxa do
desenvolvemento
e da educacin
Motivacin,
emocin e
condicionamento

Fundamentos
biolxicos da
conduta
Motivacin,
emocin e
condicionamento

Curso de nivelacin en Bioloxa


Deben realizalo aqueles estudantes que non cursaron Bioloxa no Bacherelato
Martes, 10
Mrcores, 11
Xoves, 12
Venres, 13
Luns, 16
setembro
setembro
setembro
setembro
setembro
Horas

16:00-18:00

16:00-18:00

16:00-18:00

Lugar

12:00-14:00

16:00-18:00

Profesor/a

Grupo

Historia da Psicoloxa

Bernal Rivas, Mar (Coord)


Sampedro Vizcaya, M Jos
Leirs Lobeiras, Luz I.

A B + inter.
A B + inter.
A B + inter.

Anlise de Datos en Psicoloxa

Real Deus, Eulogio (Coord)


Andrade Fernndez, Elena

A B + inter.
A B + inter.

Psicoloxa do Desenvolvemento e da
Educacin

Castro Balsa, M Josefa

A B + inter.

Alcaraz Garca, Miguel A. (Coord.)


Esmors Arranz, Francisco
Pazo lvarez, Paula
lvarez Cruz, Antonio
Lindn Novo, Mnica (Coord)
Zurrn cio, Montserrat
Rodrguez Salgado, Dolores
Galdo lvarez, Santiago

AB
A B + inter.
A B + inter.
Interactivos
AB
AB
Interactivos
Interactivos

Fundamentos Biolxicos da Conduta

16:00-18:00

AULA 8

Materia

Motivacin, Emocin e
Condicionamento

Martes, 17
setembro

CALENDARIO
CLASES
INTERACTIVAS
Comezo o 10 de
setembro
Do 7 de outubro ao 12
de decembro
Do 23 de setembro ao
29 de novembro
Do 23 de setembro ao
12 de decembro

Do 16 de setembro ao
19 de decembro

FACULTADE DE PSICOLOXA
Campus Universitario sur
15782 Santiago de Compostela
Tel. 981 563 100, ext. 13719
Correo electrnico: zpsideca@usc.es

Horario de CLASES INTERACTIVAS de 1 de GRAO (1 SEMESTRE 2013-2014)


LUNS
12

Historia da Psicoloxa
(10 semanas )

13.30

(10 semanas) Lab. Proceso de Datos (Md. A)

Fundamentos Biolxicos Conduta


Prcticas 1-6
(12 semanas) Lab. Psicobioloxa (Md. F)

Prcticas 7-12

Ps. Desenvolv. e da Educ.

14

15 12

13

13.30

MRCORES
14

15

12

13

13.30

XOVES

14

15

12

13

13.30

VENRES
14

P3

P4

P1

P7

P8

P2

P5

P6

P8

P2

P3

P4

P6

P5

P1

P7

P5

P6

P2

P8

P7

P1

P4

P3

Aula 1 (Md. B)

Anlise de Datos en Psicoloxa

(10 semanas)

13

MARTES

P6

P5

P2

P8

P7

P1

P4

15

12

13

13.30

14

P3

P1

P3

P5

P6

P4

P7

P2

P8

P4

P8

P7

P1

P2

P3

P6

P5

Aula 2 (Md. B)

Motiv., Emoc., Condicion. (10 semanas )


(Do 23/09/12 ao 10/10/12) Sem. Ps. Bs. (M. B)
(Do 28/10/12 ao 28/11/12) Lab. Ps. Bs. (M. F)
(Do28/11/12 ao 12/12/12) Sem. Psicobiol. (M. A)
* A banda horaria de 16:30 a 18:30 h resrvase para a realizacin de exames parciais (preferiblemente os VENRES ou LUNS) e para titorias de grupo reducido (direccin de traballos, exposicins, etc)

GRUPO
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

De

15

FACULTADE DE PSICOLOXA
Campus Universitario sur
15782 Santiago de Compostela
Tel. 981 563 100, ext. 13719
Correo electrnico: zpsideca@usc.es

FACULTADE DE PSICOLOXA
CURSO 2013-2014
HORARIO DE CLASES TERICAS E INTERACTIVAS
GRAO
2 CURSO
1 SEMESTRE
APROBADO EN XUNTA DE FACULTADE
A 4 DE ABRIL DE 2013

FACULTADE DE PSICOLOXA
Campus Universitario sur
15782 Santiago de Compostela
Tel. 981 563 100, ext. 13719
Correo electrnico: zpsideca@usc.es

Curso 2013-2014
1 SEMESTRE

HORARIO DE CLASES TERICAS

2 de GRAO
GRUPO A (A-K)
Horas

Luns

Martes

12 - 13

Psicoloxa da
Interaccin Social

Psicoloxa da
Interaccin Social

13.15

(12-13.15h)

(12-13.15h)

13 14

Psicometra

Psicometra

(13.15 14.30h)

(13.15 14.30h)

14 - 15

AULA 5
Mrcores

Xoves

Venres

Percepcin e
Atencin

Psicoloxa da
Memoria

Percepcin e
Atencin

Aprendizaxe

Neurociencia
Cognitiva

Neurociencia
Cognitiva

Psicoloxa da
Memoria

Aprendizaxe

GRUPO B (L-Z)

Horas

Luns

12 - 13

Psicometra
(12-13.15h)

AULA 6

Martes

Mrcores

Xoves

Venres

Aprendizaxe

Aprendizaxe

Neurociencia
Cognitiva

Percepcin e
Atencin

Psicoloxa da
Memoria

Percepcin e
Atencin

Psicoloxa da
Memoria

Neurociencia
Cognitiva

Psicometra
(12-13.15h)

13.15
13 14

Psicoloxa da
interaccin Social

Psicoloxa da
interaccin Social

(13.15 14.30h)

(13.15 14.30h)

14 - 15

Materia

Profesor/a

Percepcin e Atencin

Blanco Rial, Manuel (Coord)


Ponte Fernndez, Dolores

Neurociencia Cognitiva

Daz Fernndez, Fernando (Coord)


Amenedo Losado, Elena
Rodriguez Holgun, Socorro

Psicoloxa da Memoria

Grupo
A + Interactivos
B + Interactivos

CALENDARIO CLASES
INTERACTIVAS
Comezo o 23 de setembro

AB
AB
Interactivos

Do 30 de setembro ao 4
de decembro

Fernndez Rey, Jos (Coord)


Campos Garca, Alfredo

B + Interactivos
A + Interactivos

Do 23 de setembro ao 29
de novembro

Aprendizaxe

Jimnez Garca, Luis (Coord)


Mndez Paz, Cstor

A B + inter.
A B+ inter.

Psicometra

Rodrguez Gonzlez, M Soledad (Coord)


Seoane Pesqueira, Gloria
Serrano Martinez, Gonzalo (Coord)
Alzate Garca, Mnica
Durn Rodrguez, M del Mar

Do 9 de setembro ao 19
de decembro
Do 14 de outubro ao 19 de
decembro
Do 14 de outubro ao 12 de
decembro

Psicoloxa da Interacin Social

A B + inter.
A B + inter.
A + Interactivos
A + Interactivos
B + Interactivos

FACULTADE DE PSICOLOXA
Campus Universitario sur
15782 Santiago de Compostela
Tel. 981 563 100, ext. 13719
Correo electrnico: zpsideca@usc.es

Horario de CLASES INTERACTIVAS de 2 de GRAO (1 SEMESTRE 2013-2014)


LUNS
9

9.30

MARTES

10.30

11.30

12 9

9.30

10.30

MRCORES

11.30

Percepcin e Atencin (10 semanas)


Grupo A: Lab. Proc. Ps. Bs. II (M. A)

12 9

10.30

9.30

11.30

XOVES
12 9

9.30

VENRES

10.30

11.30

P6

P5

P8

P7

P1

P2

P3

P4

P2

P1

P4

P3

P7

P8

P5

P6

P1

P2

P3

P4

P8

P7

P6

P5

12

Grupo B: Aula 6 (Md. B)

Neurociencia Cognitiva (9 semanas)


Lab. Psicofisioloxa (Md. A)

Psicoloxa da Memoria (9 semanas)


(23/09-24/10/13) S. Ps. Bsica (M. B)
(28/10-29/11/13) L. Proc. Ps. Bs. II (M. A)

Aprendizaje (13 semanas)


Seminario 3 (Md. B)

Psicometra

(14 semanas)

Lab. Proceso de Datos (Md. B)

Psicoloxa da Interaccin Social


(8 semanas)

Aula 5

P5

P6

P7

P3 / P4
P7

P8

P2

P1 / P2

P8

P5

P6

P1

P4

P5 / P6
P3

P3
P7 / P8

P4

P1

P2

* A separacin cun "/" indica que os dous grupos se imparten en semanas alternas.
* A banda horaria de 16:30 a 18:30 h resrvase para a realizacin de exmes parciais (preferiblemente os VENRES ou LUNS) e para titorias de grupo reducido (direccin de traballos, exposicins, etc)

* NOTA:
Gr. Prcticas P1-P4 = se corresponden
con Grupo terico A (A-K)
Gr. Prcticas P5-P8 = se corresponden
con Grupo terico B (L-Z)

GRUPO
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

De

FACULTADE DE PSICOLOXA
Campus Universitario sur
15782 Santiago de Compostela
Tel. 981 563 100, ext. 13719
Correo electrnico: zpsideca@usc.es

FACULTADE DE PSICOLOXA
CURSO 2013-2014
HORARIO DE CLASES TERICAS E INTERACTIVAS
GRAO
3 CURSO
1 SEMESTRE
APROBADO EN XUNTA DE FACULTADE
A 4 DE ABRIL DE 2013
(Modificacin aprobada en X.F. a 22 de xullo de 2013)

FACULTADE DE PSICOLOXA
Campus Universitario sur
15782 Santiago de Compostela
Tel. 981 563 100, ext. 13719
Correo electrnico: zpsideca@usc.es

Curso 2013-2014
3 de GRAO
1 SEMESTRE

HORARIO CLASES TERICAS 1 FASE: DO 6 27 DE SETEMBRO


CALENDARIO CLASES INTERACTIVAS: COMEZO O 30 DE SETEMBRO
GRUPO A (A-K)

AULA 8

Horas

Luns

Martes

9.00 10.30

Psicoloxa da
educacin

Tratamentos
Psicolxicos I

Ps. do traballo e as Ps. do traballo e


organizacins I
as organizacins I

10.45 12.15

Tratamentos
Psicolxicos I

Psicoloxa da
educacin

Dificult. no desen.
e a aprendizaxe

Psicopatoloxa I

Psicopatoloxa I

Avaliacin
Psicolxica II

Avaliacin
Psicolxica II

Dificult. no desen.
e a aprendizaxe

12.30 14.00

Mrcores

GRUPO B (L-Z)

Xoves

Venres

AULA 9

Horas

Luns

Martes

Mrcores

Xoves

9.00 10.30

Tratamentos
Psicolxicos I

Psicoloxa da
educacin

Avaliacin
Psicolxica II

Psicopatoloxa I

10.45 12.15

Psicoloxa da
educacin

Tratamentos
Psicolxicos I

Ps. do traballo e as
organizacins I

Avaliacin
Psicolxica II

Venres

Dificult. no desen.
e a aprendizaxe

Dificult. no desen. Ps. do traballo e


e a aprendizaxe as organizacins I

12.30 14.00

Materia
Tratamentos Psicolxicos I

Profesor/a
Becoa Iglesias, Elisardo (Coord)
Daz Fernndez, Olga

Grupo
A + Interactivos
B + Interactivos

Psicoloxa da educacin

Torres Maroo, M del Carmen

A B + inter.

Avaliacin Psicolxica II

Gmez Fraguela, Xos Antn (Coord)


Romero Trianes, Estrella
Villar Torres, Paula
Lpez Durn, Ana

A B + inter.
A B + inter.
A B + inter.
A B + inter.

Ps. do traballo e das organizacins I

Rodrguez Fernndez, Dmaso

A B + inter.

Dificultades no desenv. e a aprendizaxe

Rivas Torres, Rosa M

A B + inter.

Sineiro Garca, Clotilde

A B + inter.

Psicopatoloxa I

Psicopatoloxa I

FACULTADE DE PSICOLOXA
Campus Universitario sur
15782 Santiago de Compostela
Tel. 981 563 100, ext. 13719
Correo electrnico: zpsideca@usc.es

Curso 2013-2014
3 de GRAO
1 SEMESTRE

HORARIO CLASES TERICAS 2 FASE: A PARTIR DO 30 DE SETEMBRO


GRUPO A (A-K)
Horas

Luns

Martes

9 - 10

Psicoloxa da
educacin

Tratamentos
Psicolxicos I

(9-10.15h)

(9-10.15h)

Tratamentos
Psicolxicos I

Psicoloxa da
educacin

(10.15 11.30h)

(10.15 11.30h)

10 11
11 - 12

AULA 8
Mrcores

Xoves

Ps. do traballo e as Ps. do traballo e


organizacins I
as organizacins I
Dificult. no desen.
e a aprendizaxe

Psicopatoloxa I

Psicopatoloxa I

Avaliacin
Psicolxica II

Avaliacin
Psicolxica II

Dificult. no desen.
e a aprendizaxe

GRUPO B (L-Z)

AULA 9

Horas

Luns

Martes

Mrcores

Xoves

9 - 10

Tratamentos
Psicolxicos I
(9-10.15h)

Psicoloxa da
educacin
(9-10.15h)

Avaliacin
Psicolxica II

Psicopatoloxa I

Psicoloxa da
educacin
(10.15 11.30h)

Tratamentos
Psicolxicos I
(10.15 11.30h)

Ps. do traballo e as
organizacins I

Avaliacin
Psicolxica II

10 11

11 - 12

Venres

Dificult. no desen. Ps. do traballo e


e a aprendizaxe as organizacins I

Venres

Dificult. no desen.
e a aprendizaxe
Psicopatoloxa I

REMATE DAS CLASES TERICAS:


MATERIAS DE 6 CRDITOS: ltima clase o 10 de decembro de 2013
MATERIAS DE 4.5 CRDITOS: ltima clase o 11 de decembro de 2013 (excepto Psicopatoloxa I: ltima
clase o 12 de decembro)

FACULTADE DE PSICOLOXA
Campus Universitario sur
15782 Santiago de Compostela
Tel. 981 563 100, ext. 13719
Correo electrnico: zpsideca@usc.es

Horario de CLASES INTERACTIVAS de 3 de GRAO (1 SEMESTRE 2013-2014)


LUNS
12

Psicoloxa da educacin (10 semanas)


Aula 8 (Md. A)

Tratam. Psicolxicos I (10 semanas)


Lab. Ps. Clnica II (n 16, Md. A)

Avaliacin Psicol. II (9 semanas)


Aula 3 (Md. B)

Ps. traballo e as organ I (8 semanas)


Aula 4 (Md. B)

Psicopatoloxa I (9 semanas)
Aula 9 (Md. A)

Dific. no des. e a aprend.


(8 semanas)

MARTES

13.30

15

12

MRCORES

13.30

15

12

XOVES

13.30

15

12

13.30

P6

P3

P5

P4

P1

P2

P7

P5

P6

P3

P7

P2

P4

P1

P1

P4

P7

P2

P3

P5

P6

P4

P7

P6

P3

P5

P1

P2

P3

P1

P2

P5

P7

P6

P4

P7

P2

P4

P1

P6

P3

P5

VENRES
15 12

13.30

15

Aula 8F (Md. F)
* A banda horaria de 16:30 a 18:30 h resrvase para a realizacin de exames parciais (preferiblemente os VENRES ou LUNS) e para titorias de grupo reducido (direccin de traballos, exposicins, etc)

GRUPO
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

De

FACULTADE DE PSICOLOXA
Campus Universitario sur
15782 Santiago de Compostela
Tel. 981 563 100, ext. 13719
Correo electrnico: zpsideca@usc.es

FACULTADE DE PSICOLOXA
CURSO 2013-2014
HORARIO DE CLASES TERICAS E INTERACTIVAS
GRAO
4 CURSO
1 SEMESTRE
APROBADO EN XUNTA DE FACULTADE
A 4 DE ABRIL DE 2013

FACULTADE DE PSICOLOXA
Campus Universitario sur
15782 Santiago de Compostela
Tel. 981 563 100, ext. 13719
Correo electrnico: zpsideca@usc.es

4 de GRAO
1 SEMESTRE
MATERIAS OBLIGATORIAS: GRUPO A (A-K) - AULA 10
GRUPO B (L-Z) - AULA 11

Luns

Horas

Martes

MATERIAS OPTATIVAS: GRUPO NICO AULA 10

Mrcores

Venres
Intervencin e
prevencin en
contextos de
violencia
Orientacin e
intervencin
familiar

Xoves

9-10

10-11

11-12

12 - 13

13 14

14 - 15

Ps. da interv. social


e comunitaria II
(Grupo BAula 11)
/ Psicoloxa da
sade (Grupo A)
Ps. da interv. social
e comunitaria II
(Grupo A) /
Psicoloxa da
sade
(Grupo BAula 11)

Ps. da interv. social


e comunitaria II
(Grupo A) /
Psicoloxa da sade
(Grupo BAula 11)
Psicoloxa da sade
(Grupo A) / Ps. da
interv. social e
comunitaria II
(Grupo B-Aula 11)

Psicoloxa da
actividade fsica e
do deporte

Psicoloxa da
actividade fsica e
do deporte

Materia

Intervencin e
prevencin en
contextos de
violencia
Avaliacin e
tratamentos
psicolxicos na
infancia e
adolescencia

Rehabilitacin
psicosocial en
trastornos mentales
crnicos

Rehabilitacin
psicosocial en
trastornos
mentales crnicos
Introducin
Orientacin e
xestin e
intervencin familiar desenvolvemento
de recursos
humanos
Avaliacin do
desenvolvemento

Avaliacin e
tratamentos
psicolxicos na
infancia e
adolescencia

Profesor/a
Grupo

Psicoloxa da intervencin social e comunitaria II


Psicoloxa da sade
Rehabilitacin psicosocial en trastornos mentales
crnicos
Avaliacin e tratamentos psicolxicos na infancia e
adolescencia
Avaliacin do desenvolvemento
Orientacin e intervencin familiar
Introducin xestin e desenvolvemento de recursos
humanos
Intervencin e prevencin en contextos de violencia
Psicoloxa da actividade fsica e do deporte

Arce Fernndez, Ramn (Coord.)


Novo Prez, Mercedes
Fernndez Ros, Luis
Vzquez Rodrguez, M Isabel (Coord.)
Senra Rivera, Carmen (Coord.)
M Jos Santiago Mario
Vzquez Gonzlez, Fernando L. (Coor.)
Mguez Varela, M Carmen
Lpez Durn, Ana
Prez Pereira, Miguel (Coord.)
Resches Zlotnik, Mariela
Pramo Fernndez, Fernanda (Coord.)
Facal Mayo, David
Iglesias Criado, M del Mar (Coord.)
Salgado Velo, Jess F.
Sabucedo Cameselle, Jos M. (Coor.)
Alzate Garca, Mnica
Arce Fernndez, Constantino

A B + inter.
A B + inter.
A + inter.
B + inter.
nico + inter.
nico + inter.
nico
Interactivos
nico + inter.
nico + inter.
nico + inter.
nico + inter.
nico + inter.
nico + inter.
nico + inter.
nico + inter.
nico + inter.

Introducin
xestin e
desenvolvemento
de recursos
humanos

Avaliacin do
desenvolvemento
CALENDARIO
CLASES
INTERACTIVAS
Do 30 de outubro ao
19 de decembro
Do 27/09 ao 12/11/13
Do 08/10 ao 28/11/13
Comezo o 30 de
setembro

Comezo o 24 de
setembro

Comezo o 24 de
setembro
Do 30 de setembro
ao 17 de decembro

FACULTADE DE PSICOLOXA
Campus Universitario sur
15782 Santiago de Compostela
Tel. 981 563 100, ext. 13719
Correo electrnico: zpsideca@usc.es

Horario de CLASES INTERACTIVAS de 4 de GRAO (1 SEMESTRE 2013-2014)


LUNS
9

MARTES

10.30

12

Psicoloxa da intervencin social e


comunitaria II
Aula 10 (Md. A)
(8 semanas)

P3

Psicoloxa da sade
(8 semanas)

P2

Aula 3 (Md. B)

Rehabilitacin psicosocial en trastornos


mentales crnicos
Aula 8F (Md. F)
(9 semanas)
Avaliacin e tratamentos psicolxicos na
infancia e adolescencia
(9 semanas)
Lab. Ps. Clnica II (n 16, Md. A)
Avaliacin do desenvolvemento
(9 semanas) Aula 4 (M. B)

P2P3P6

P4P5

10.30

12 9

P2
P1

10.30

P5

P3

P6

P5

P4P3

P4P5

P1P6

P2

XOVES
12 9

VENRES

10.30

12 9

P1

P6

P4

P5

P4

P6

P4P6

P1P5

P2P3

P2

P1

P2P3P4

P1P5P6

10.30

P1P4P5

Orientacin e intervencin familiar


Aula 4 (Md. B)
(9 semanas)
Introducin xestin e
desenvolvemento de recursos humanos
(9 semanas)
Aula 4 (Md. B)
Intervencin e prevencin en contextos
de violencia
Aula 11 (Md. A)
(8 semanas)
Psicoloxa da actividade fsica e do
deporte
(8 semanas)
Lab. Ps. Social Aplic (Md. A)

MRCORES

P2P6

P2

P5

P3

P1

P3P6

P3

P4

P1

* A banda horaria de 16:30 a 18:30 h resrvase para a realizacin de exmes parciais (preferiblemente os VENRES ou LUNS) e para titorias de grupo reducido (direccin de traballos, exposicins, etc)

GRUPO

P1
P2
P3
P4

De

12