1 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD PENCAPAIAN MURID NAMA: TING

CERAPAN 0
1 2 3 4

NO. KAD PENGENALAN:
Skor Terbaik Penggal 1 1 2 3

0
4

Model Aktiviti Tarikh 1 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2008 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3 1-Jan 33 0

1 3 4-Jan

1

33
0 0

3
1-Jan

1 3
1-Jan

33
0

33
0

33
0 0 0

TING

CERAPAN

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Model Aktiviti Tarikh 2 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2009 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
1-Jan

1 3
1-Jan

1 3
1-Jan

1 3
1-Jan

33

1 3
1-Jan

1 3
1-Jan

33
0

33
0

33
0

33
0

33
0

33
0

TING

CERAPAN Model Aktiviti

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal

PENCAPAIAN CEMERLANG ( 23 - 30 ) KEPUJIAN ( 16 - 22 ) MEMUASKAN ( 9 - 15 ) TAHAP MINIMUM (1-8 ) TIDAK MENGIKUTI PLBS DIKECUALIKAN

3

Tarikh

0

Tahun SKOR 2010 Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

2 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD PENCAPAIAN MURID NAMA: TING CERAPAN 0
1 2 3 4

NO. KAD PENGENALAN:
Skor Terbaik Penggal 1 1 2 3

0
4

Model Aktiviti Tarikh 1 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2008 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
3-Jan

1 3
3-Jan

0

1 3
3-May

1 3
3-Feb

0
0

0

0
0

0

TING

CERAPAN

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Model Aktiviti Tarikh 2 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2009 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
2-Jan

1 3
2-Jan

1 3
2-Jan

1 3
2-Jan

0

1 3
2-Jan

1 3
2-Jan

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

TING

CERAPAN Model Aktiviti

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal

PENCAPAIAN CEMERLANG ( 23 - 30 ) KEPUJIAN ( 16 - 22 ) MEMUASKAN ( 9 - 15 ) TAHAP MINIMUM (1-8 ) TIDAK MENGIKUTI PLBS DIKECUALIKAN

3

Tarikh

0

Tahun SKOR 2010 Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

3 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD PENCAPAIAN MURID NAMA: TING CERAPAN 0
1 2 3 4

NO. KAD PENGENALAN:
Skor Terbaik Penggal 1 1 2 3

0
4

Model Aktiviti Tarikh 1 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2008 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 1 3 3 ### ### 0 0
0

0

1 1 3 3 ### ### 0 0
0

TING

CERAPAN

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Model Aktiviti Tarikh 2 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2009 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
3-Jan

1 3
3-Jan

1 3
3-Jan

1 3
3-Jan

0

1 3
3-Jan

1 3
3-Jan

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

TING

CERAPAN Model Aktiviti

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal

PENCAPAIAN CEMERLANG ( 23 - 30 ) KEPUJIAN ( 16 - 22 ) MEMUASKAN ( 9 - 15 ) TAHAP MINIMUM (1-8 ) TIDAK MENGIKUTI PLBS DIKECUALIKAN

3

Tarikh

0

Tahun SKOR 2010 Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

4

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD PENCAPAIAN MURID NAMA: TING CERAPAN 0
1 2 3 4

NO. KAD PENGENALAN:
Skor Terbaik Penggal 1 1 2 3

0
4

Model Aktiviti Tarikh 1 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2008 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3 ### 0
0

1 3 ### 0

0

1 1 3 3 ### ### 0 0
0

TING

CERAPAN

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Model Aktiviti Tarikh 2 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2009 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
4-Jan

1 3
4-Jan

1 3
4-Jan

1 3
4-Jan

0

1 3
4-Jan

1 3
4-Jan

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

TING

CERAPAN Model Aktiviti

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal

PENCAPAIAN CEMERLANG ( 23 - 30 ) KEPUJIAN ( 16 - 22 )

3

Tarikh

0

MEMUASKAN ( 9 - 15 ) TAHAP MINIMUM (1-8 ) TIDAK MENGIKUTI PLBS DIKECUALIKAN

Tahun SKOR 2010 Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

5 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD PENCAPAIAN MURID NAMA: TING CERAPAN 0
1 2 3 4

NO. KAD PENGENALAN:
Skor Terbaik Penggal 1 1 2 3

0
4

Model Aktiviti Tarikh 1 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2008 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
###

1 3
###

0

0
0

0

1 1 3 3 ### ### 0 0
0

TING

CERAPAN

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Model Aktiviti Tarikh 2 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2009 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
5-Jan

1 3
5-Jan

1 3
5-Jan

1 3
5-Jan

0

1 3
5-Jan

1 3
5-Jan

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

TING

CERAPAN Model Aktiviti

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal

PENCAPAIAN CEMERLANG ( 23 - 30 ) KEPUJIAN ( 16 - 22 ) MEMUASKAN ( 9 - 15 ) TAHAP MINIMUM (1-8 ) TIDAK MENGIKUTI PLBS DIKECUALIKAN

3

Tarikh

0

Tahun SKOR 2010 Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

6 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD PENCAPAIAN MURID NAMA: TING CERAPAN 0
1 2 3 4

NO. KAD PENGENALAN:
Skor Terbaik Penggal 1 1 2 3

0
4

Model Aktiviti Tarikh 1 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2008 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
5-Jan

1 3
5-Jan

0

1 3
3-Jul

1 3
2-Jul

0
0

0
0

0
0

0
0

TING

CERAPAN

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Model Aktiviti Tarikh 2 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2009 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
6-Jan

1 3
6-Jan

1 3
6-Jan

1 3
6-Jan

0

1 3
6-Jan

1 3
6-Jan

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

TING

CERAPAN Model Aktiviti

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal

PENCAPAIAN CEMERLANG ( 23 - 30 ) KEPUJIAN ( 16 - 22 ) MEMUASKAN ( 9 - 15 ) TAHAP MINIMUM (1-8 ) TIDAK MENGIKUTI PLBS DIKECUALIKAN

3

Tarikh

0

Tahun SKOR 2010 Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

7 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH

REKOD PENCAPAIAN MURID NAMA: TING CERAPAN 0
1 2 3 4

NO. KAD PENGENALAN:
Skor Terbaik Penggal 1 1 2 3

0
4

Model Aktiviti Tarikh 1 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2008 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3 ###
0
0

1 3 3

0

0
0

1 1 3 3 ### ### 0 0
0 0

TING

CERAPAN

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Model Aktiviti Tarikh 2 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2009 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
7-Jan

1 3
7-Jan

1 3
7-Jan

1 3
7-Jan

0

1 3
7-Jan

1 3
7-Jan

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

TING

CERAPAN Model Aktiviti

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal

PENCAPAIAN CEMERLANG ( 23 - 30 ) KEPUJIAN ( 16 - 22 ) MEMUASKAN ( 9 - 15 ) TAHAP MINIMUM (1-8 ) TIDAK MENGIKUTI PLBS DIKECUALIKAN

3

Tarikh

0

Tahun SKOR 2010 Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

8 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD PENCAPAIAN MURID

NAMA: TING CERAPAN

0
1 2 3 4

NO. KAD PENGENALAN:
Skor Terbaik Penggal 1 1 2 3

0
4

Model Aktiviti Tarikh 1 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2008 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3 ### 0
0

1 3 ### 0
0

0

1 1 3 3 ### ### 0 0
0 0

TING

CERAPAN

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Model Aktiviti Tarikh 2 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2009 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
8-Jan

1 3
8-Jan

1 3
8-Jan

1 3
8-Jan

0

1 3
8-Jan

1 3
8-Jan

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

TING

CERAPAN Model Aktiviti

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal

PENCAPAIAN CEMERLANG ( 23 - 30 ) KEPUJIAN ( 16 - 22 ) MEMUASKAN ( 9 - 15 ) TAHAP MINIMUM (1-8 ) TIDAK MENGIKUTI PLBS DIKECUALIKAN

3

Tarikh

0

Tahun SKOR 2010 Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

9 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD PENCAPAIAN MURID

NAMA: TING CERAPAN

0
1 2 3 4

NO. KAD PENGENALAN:
Skor Terbaik Penggal 1 1 2 3

0
4

Model Aktiviti 1 Tarikh SKOR Nama Tahun Pentaksir 2008 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3 ### 0
0

1 3 ### 0
0

0

1 1 3 3 ### ### 0 0
0 0

TING

CERAPAN

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Model Aktiviti 2 Tarikh SKOR Nama Tahun Pentaksir 2009 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
9-Jan

1 3
9-Jan

1 3
9-Jan

1 3
9-Jan

1 3

1 3
9-Jan

0

9-Jan

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

TING

CERAPAN Model Aktiviti

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal

PENCAPAIAN CEMERLANG ( 23 - 30 ) KEPUJIAN ( 16 - 22 )

3

Tarikh

0

MEMUASKAN ( 9 - 15 ) TAHAP MINIMUM (1-8 ) TIDAK MENGIKUTI PLBS DIKECUALIKAN

Tahun SKOR 2010 Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

10 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD PENCAPAIAN MURID NAMA: 0 NO. KAD PENGENALAN: 0

TING

CERAPAN

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Model Aktiviti 1 Tarikh SKOR Nama Tahun Pentaksir 2008 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3 ### 0
0

1 3 ### 0
0

0

1 1 3 3 ### ### 0 0
0 0

TING

CERAPAN

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Model Aktiviti Tarikh 2 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2009 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
10-Jan

1 3
10-Jan

1 3
10-Jan

1 3
10-Jan

0

1 3
10-Jan

1 3
10-Jan

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

TING

CERAPAN Model Aktiviti

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal

PENCAPAIAN CEMERLANG ( 23 - 30 ) KEPUJIAN ( 16 - 22 ) MEMUASKAN ( 9 - 15 ) TAHAP MINIMUM (1-8 ) TIDAK MENGIKUTI PLBS DIKECUALIKAN

3

Tarikh

0

Tahun SKOR 2010 Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

11 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD PENCAPAIAN MURID NAMA: TING CERAPAN 0
1 2 3 4

NO. KAD PENGENALAN:
Skor Terbaik Penggal 1 1 2 3

0
4

TING

CERAPAN

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Model Aktiviti 1 Tarikh SKOR Nama Tahun Pentaksir 2008 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3 ### 0
0

1 3 ### 0
0

0

1 1 3 3 ### ### 0 0
0 0

TING

CERAPAN

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Model Aktiviti 2 Tarikh SKOR Nama Tahun Pentaksir 2009 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
11-Jan

1 3
11-Jan

1 3
11-Jan

1 3
11-Jan

1 3

1 3
11-Jan

0

11-Jan

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

TING

CERAPAN Model Aktiviti

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal

PENCAPAIAN CEMERLANG ( 23 - 30 ) KEPUJIAN ( 16 - 22 ) MEMUASKAN ( 9 - 15 ) TAHAP MINIMUM (1-8 ) TIDAK MENGIKUTI PLBS DIKECUALIKAN

3

Tarikh

0

Tahun SKOR 2010 Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

12 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD PENCAPAIAN MURID NAMA: TING CERAPAN 0
1 2 3 4

NO. KAD PENGENALAN:
Skor Terbaik Penggal 1 1 2 3

0
4

TING

CERAPAN

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Model Aktiviti Tarikh 1 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2008 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3 ### 0
0

1 3 ### 0
0

0

1 1 3 3 ### ### 0 0
0 0

TING

CERAPAN

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Model Aktiviti Tarikh 2 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2009 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
12-Jan

1 3
12-Jan

1 3
12-Jan

1 3
12-Jan

0

1 3
12-Jan

1 3
12-Jan

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

TING

CERAPAN Model Aktiviti

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal

PENCAPAIAN CEMERLANG ( 23 - 30 ) KEPUJIAN ( 16 - 22 ) MEMUASKAN ( 9 - 15 ) TAHAP MINIMUM (1-8 ) TIDAK MENGIKUTI PLBS DIKECUALIKAN

3

Tarikh

0

Tahun SKOR 2010 Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

RPM1 Nama Pentaksir Tingkatan 1: Nama Pentaksir Tingkatan 2: Nama Pentaksir Tingkatan 3: 0 0 0

TINGKATAN 1(2008), 2 (2009) & 3 (2010) Skor Terbaik Penggal 2

SE
CERAPAN 1 CERAPAN 2 SKOR Pent model

Nama

modelAktiviti

Tarikh 1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Skor Terbaik Penggal 2

33

SKOR

RPM1

Skor Terbaik Penggal 2

0

Skor Terbaik Penggal 2

0

SKOR

RPM1

Skor Terbaik Penggal 2

0

Skor Terbaik Penggal 2

0

SKOR

RPM1

Skor Terbaik Penggal 2

0

Skor Terbaik Penggal 2

0

SKOR

RPM1

Skor Terbaik Penggal 2

0

Skor Terbaik Penggal 2

0

SKOR

RPM1

Skor Terbaik Penggal 2

0

Skor Terbaik Penggal 2

0

SKOR

RPM1

Skor Terbaik Penggal 2

0

Skor Terbaik Penggal 2

0

SKOR

RPM1

Skor Terbaik Penggal 2

0

Skor Terbaik Penggal 2

0

SKOR

RPM1

Skor Terbaik Penggal 2

0

Skor Terbaik Penggal 2

0

SKOR

RPM1

Skor Terbaik Penggal 2

0

Skor Terbaik Penggal 2

0

SKOR

RPM1

Skor Terbaik Penggal 2

Skor Terbaik Penggal 2

0

Skor Terbaik Penggal 2

0

SKOR

RPM1

Skor Terbaik Penggal 2

Skor Terbaik Penggal 2

0

Skor Terbaik Penggal 2

0

SKOR

PLBS TINGKATAN SATU TAHUN 2008
CERAPAN 2 CERAPAN 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CERAPAN 4

most

SEMESTER 1
Aktiviti Tarikh SKOR Pent modelAktiviti Tarikh SKOR Pent modelAktiviti Tarikh SKOR Pent

SEME
CERAPAN 1 modelAktiviti Tarikh SKOR Pent Aktiviti model 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CERAPAN 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan ### ### ###

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan ### ### ###

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan ### ### ###

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan ### ### ###

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

#

CERAPAN 2 1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

CERAPAN 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CERAPAN 4

most

SEMESTER 2
Tarikh SKOR Pent Aktiviti Tarikh SKOR Pent Aktiviti Tarikh SKOR Pent model model

SEMESTER 1
CERAPAN 1 CERAPAN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

model Aktiviti Tarikh SKOR Pent Aktiviti Tarikh SKOR model

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLBS TINGKATAN DUA TAHUN 2009
CERAPAN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CERAPAN 3 CERAPAN 4

most

SEMESTER 1
Pent Aktiviti Tarikh SKOR Pent Aktiviti Tarikh SKOR Pent model model

SEMESTER 2
CERAPAN 1 CERAPAN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CERAPAN 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

model Aktiviti Tarikh SKOR Pent Aktiviti Tarikh SKOR Pent Aktiviti model model

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

A TAHUN 2009
CERAPAN 3 1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan CERAPAN 4

Tarikh SKOR Pent Aktiviti Tarikh SKOR Pent model

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

most

SEMESTER 2

1 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD PENCAPAIAN MURID NAMA: TING CERAPAN 0
1 2 3 4

RPM1

NO. KAD PENGENALAN:
Skor Terbaik Penggal 1 1 2 3 4 Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti Tarikh 1 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2008 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3 1-Jan 0 0

1 3 4-Jan

1

0
0 0

3
1-Jan

1 3
1-Jan

0
0 0

0
0

0
0

0
0

TING

CERAPAN

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti Tarikh 2 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2009 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
1-Jan

1 3
1-Jan

1 3
1-Jan

1 3
1-Jan

0

1 3
1-Jan

1 3
1-Jan

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

TING

CERAPAN Model Aktiviti

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal

PENCAPAIAN CEMERLANG ( 23 - 30 ) KEPUJIAN ( 16 - 22 ) MEMUASKAN ( 9 - 15 ) TAHAP MINIMUM (1-8 ) TIDAK MENGIKUTI PLBS DIKECUALIKAN

SKOR

3

Tarikh

0

Tahun SKOR 2010 Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir

2010

Tandatangan Murid

2 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD PENCAPAIAN MURID NAMA: TING CERAPAN 0
1 2 3 4

RPM1

NO. KAD PENGENALAN:
Skor Terbaik Penggal 1 1 2 3 4 Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti Tarikh 1 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2008 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
3-Jan

1 3
3-Jan

0

1 3
3-May

1 3
3-Feb

0

0
0

0

0
0

0

TING

CERAPAN

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti Tarikh 2 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2009 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
2-Jan

1 3
2-Jan

1 3
2-Jan

1 3
2-Jan

0

1 3
2-Jan

1 3
2-Jan

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

TING

CERAPAN Model Aktiviti

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal

PENCAPAIAN CEMERLANG ( 23 - 30 ) KEPUJIAN ( 16 - 22 ) MEMUASKAN ( 9 - 15 ) TAHAP MINIMUM

SKOR

3

Tarikh

0

Tahun SKOR 2010

0

3
Tahun SKOR 2010 Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid
(1-8 ) TIDAK MENGIKUTI PLBS DIKECUALIKAN

3 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD PENCAPAIAN MURID NAMA: TING CERAPAN 0
1 2 3 4

RPM1

NO. KAD PENGENALAN:
Skor Terbaik Penggal 1 1 2 3 4 Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti Tarikh 1 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2008 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 1 3 3 ### ### 0 0
0

0

1 1 3 3 ### ### 0 0
0

0

TING

CERAPAN

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti Tarikh 2 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2009 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
3-Jan

1 3
3-Jan

1 3
3-Jan

1 3
3-Jan

0

1 3
3-Jan

1 3
3-Jan

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

TING

CERAPAN Model

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal

PENCAPAIAN CEMERLANG ( 23 - 30 )

SKOR

0

3
Tahun

Aktiviti

KEPUJIAN

3

Tarikh

0

( 16 - 22 ) MEMUASKAN ( 9 - 15 ) TAHAP MINIMUM (1-8 ) TIDAK MENGIKUTI PLBS DIKECUALIKAN

Tahun SKOR 2010 Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

4 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD PENCAPAIAN MURID NAMA: TING CERAPAN 0
1 2 3 4

RPM1

NO. KAD PENGENALAN:
Skor Terbaik Penggal 1 1 2 3 4 Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti Tarikh 1 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2008 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3 ### 0
0

1 3 ### 0

0

1 1 3 3 ### ### 0 0
0

0

TING

CERAPAN

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti Tarikh 2 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2009 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
4-Jan

1 3
4-Jan

1 3
4-Jan

1 3
4-Jan

0

1 3
4-Jan

1 3
4-Jan

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

TING

CERAPAN Model Aktiviti

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal

PENCAPAIAN CEMERLANG ( 23 - 30 ) KEPUJIAN ( 16 - 22 )

SKOR

3

Tarikh

0

MEMUASKAN ( 9 - 15 ) TAHAP MINIMUM (1-8 ) TIDAK MENGIKUTI PLBS DIKECUALIKAN

Tahun SKOR 2010 Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

5 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD PENCAPAIAN MURID NAMA: TING CERAPAN 0
1 2 3 4

RPM1

NO. KAD PENGENALAN:
Skor Terbaik Penggal 1 1 2 3 4 Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti Tarikh 1 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2008 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
###

1 3
###

0

0
0

0

1 1 3 3 ### ### 0 0
0

0

TING

CERAPAN

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti Tarikh 2 SKOR Nama Tahun Pentaksir

1 3
5-Jan

1 3
5-Jan

1 3
5-Jan

1 3
5-Jan

0

1 3
5-Jan

1 3
5-Jan

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2009 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid
Skor Terbaik Penggal

TING

CERAPAN Model Aktiviti

1

2

3

4

PENCAPAIAN CEMERLANG ( 23 - 30 ) KEPUJIAN ( 16 - 22 ) MEMUASKAN ( 9 - 15 ) TAHAP MINIMUM (1-8 ) TIDAK MENGIKUTI PLBS DIKECUALIKAN

SKOR

3

Tarikh

0

Tahun SKOR 2010 Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

6 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD PENCAPAIAN MURID NAMA: TING CERAPAN 0
1 2 3 4

RPM1

NO. KAD PENGENALAN:
Skor Terbaik Penggal 1 1 2 3 4 Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti Tarikh 1 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2008 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
5-Jan

1 3
5-Jan

0

1 3
3-Jul

1 3
2-Jul

0

0
0

0
0

0
0

0
0

TING

CERAPAN Model

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 2

1

1

1

1

1

1

0

0

Aktiviti Tarikh 2 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2009 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

3
6-Jan

3
6-Jan

3
6-Jan

3
6-Jan

0

3
6-Jan

3
6-Jan

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

TING

CERAPAN Model Aktiviti

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal

PENCAPAIAN CEMERLANG ( 23 - 30 ) KEPUJIAN ( 16 - 22 ) MEMUASKAN ( 9 - 15 ) TAHAP MINIMUM (1-8 ) TIDAK MENGIKUTI PLBS DIKECUALIKAN

SKOR

3

Tarikh

0

Tahun SKOR 2010 Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

7 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD PENCAPAIAN MURID NAMA: TING CERAPAN 0
1 2 3 4

RPM1

NO. KAD PENGENALAN:
Skor Terbaik Penggal 1 1 2 3 4 Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti Tarikh 1 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2008 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3 ###
0
0

1 3 3

0

0
0

1 1 3 3 ### ### 0 0
0 0

0

TING

CERAPAN

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti Tarikh 2 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2009 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
7-Jan

1 3
7-Jan

1 3
7-Jan

1 3
7-Jan

0

1 3
7-Jan

1 3
7-Jan

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

TING

CERAPAN Model Aktiviti

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal

PENCAPAIAN CEMERLANG ( 23 - 30 ) KEPUJIAN ( 16 - 22 ) MEMUASKAN ( 9 - 15 ) TAHAP MINIMUM (1-8 ) TIDAK MENGIKUTI PLBS DIKECUALIKAN

SKOR

Tahun SKOR 2010 Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

3

Tarikh

0

8 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD PENCAPAIAN MURID NAMA: TING CERAPAN 0
1 2 3 4

RPM1

NO. KAD PENGENALAN:
Skor Terbaik Penggal 1 1 2 3 4 Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti Tarikh 1 SKOR Nama Tahun Pentaksir

1 3 ### 0
0

1 3 ### 0
0

0

1 1 3 3 ### ### 0 0
0 0

0

2008 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

TING

CERAPAN

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti Tarikh 2 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2009 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
8-Jan

1 3
8-Jan

1 3
8-Jan

1 3
8-Jan

0

1 3
8-Jan

1 3
8-Jan

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

TING

CERAPAN Model Aktiviti

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal

PENCAPAIAN CEMERLANG ( 23 - 30 ) KEPUJIAN ( 16 - 22 ) MEMUASKAN ( 9 - 15 ) TAHAP MINIMUM (1-8 ) TIDAK MENGIKUTI PLBS DIKECUALIKAN

SKOR

3

Tarikh

0

Tahun SKOR 2010 Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

9 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD PENCAPAIAN MURID NAMA: TING CERAPAN Model 0
1 2 3 4

RPM1

NO. KAD PENGENALAN:
Skor Terbaik Penggal 1 1 2 3 4 Skor Terbaik Penggal 2

1

1

1

1

Aktiviti 1 Tarikh SKOR Nama Tahun Pentaksir 2008 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

3 ### 0
0

3 ### 0
0

0

3 3 ### ### 0 0
0 0

0

TING

CERAPAN

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti 2 Tarikh SKOR Nama Tahun Pentaksir 2009 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
9-Jan

1 3
9-Jan

1 3
9-Jan

1 3
9-Jan

1 3

1 3
9-Jan

0

9-Jan

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

TING

CERAPAN Model Aktiviti

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal

PENCAPAIAN CEMERLANG ( 23 - 30 ) KEPUJIAN ( 16 - 22 )

SKOR

3

Tarikh

0

MEMUASKAN ( 9 - 15 ) TAHAP MINIMUM (1-8 ) TIDAK MENGIKUTI PLBS DIKECUALIKAN

Tahun SKOR 2010 Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

10 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD PENCAPAIAN MURID NAMA: TING CERAPAN 0
1 2 3 4

RPM1

NO. KAD PENGENALAN:
Skor Terbaik Penggal 1 1 2 3 4 Skor Terbaik Penggal 2

TING

CERAPAN

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti 1 Tarikh SKOR Nama Tahun Pentaksir 2008 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3 ### 0
0

1 3 ### 0
0

0

1 1 3 3 ### ### 0 0
0 0

0

TING

CERAPAN

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti Tarikh 2 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2009 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
10-Jan

1 3
10-Jan

1 3
10-Jan

1 3
10-Jan

0

1 3
10-Jan

1 3
10-Jan

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

TING

CERAPAN Model Aktiviti

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal

PENCAPAIAN CEMERLANG ( 23 - 30 ) KEPUJIAN ( 16 - 22 ) MEMUASKAN ( 9 - 15 ) TAHAP MINIMUM (1-8 ) TIDAK MENGIKUTI PLBS DIKECUALIKAN

SKOR

3

Tarikh

0

Tahun SKOR 2010 Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

11 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH

RPM1

REKOD PENCAPAIAN MURID NAMA: TING CERAPAN 0
1 2 3 4

NO. KAD PENGENALAN:
Skor Terbaik Penggal 1 1 2 3 4 Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti 1 Tarikh SKOR Nama Tahun Pentaksir 2008 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3 ### 0
0

1 3 ### 0
0

0

1 1 3 3 ### ### 0 0
0 0

0

TING

CERAPAN

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti 2 Tarikh SKOR Nama Tahun Pentaksir 2009 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
11-Jan

1 3
11-Jan

1 3
11-Jan

1 3
11-Jan

1 3

1 3
11-Jan

0

11-Jan

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

TING

CERAPAN Model Aktiviti

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal

PENCAPAIAN CEMERLANG ( 23 - 30 ) KEPUJIAN ( 16 - 22 ) MEMUASKAN ( 9 - 15 ) TAHAP MINIMUM (1-8 ) TIDAK MENGIKUTI PLBS DIKECUALIKAN

SKOR

3

Tarikh

0

Tahun SKOR 2010 Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

12 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD PENCAPAIAN MURID NAMA: TING CERAPAN 0
1 2 3 4

RPM1

NO. KAD PENGENALAN:
Skor Terbaik Penggal 1 1 2 3 4 Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti Tarikh 1 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2008 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3 ### 0
0

1 3 ### 0
0

0

1 1 3 3 ### ### 0 0
0 0

0

TING

CERAPAN

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti Tarikh 2 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2009 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
12-Jan

1 3
12-Jan

1 3
12-Jan

1 3
12-Jan

0

1 3
12-Jan

1 3
12-Jan

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

TING

CERAPAN Model Aktiviti

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal

PENCAPAIAN CEMERLANG ( 23 - 30 ) KEPUJIAN ( 16 - 22 ) MEMUASKAN ( 9 - 15 ) TAHAP MINIMUM (1-8 ) TIDAK MENGIKUTI PLBS DIKECUALIKAN

SKOR

3

Tarikh

0

Tahun SKOR 2010 Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tandatangan

Murid

Nama Pentaksir Tingkatan 1: Nama Pentaksir Tingkatan 2: Nama Pentaksir Tingkatan 3:

0 0 0

TINGKATAN 1(2008), 2 (2009) & 3 (2010)

SEMESTER 1
CERAPAN 1 CERAPAN 2 SKOR Pent modelAktiviti Tarikh SKOR

Nama 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

modelAktiviti

Tarikh 1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan ### ### ###

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLBS TINGKATAN SATU TAHUN 2008
CERAPAN 3 CERAPAN 4

ERAPAN 2

most

SEMESTER 1
Pent modelAktiviti Tarikh SKOR Pent modelAktiviti Tarikh SKOR Pent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEMESTER 2
CERAPAN 1 modelAktiviti Tarikh SKOR CERAPAN 2 Pent Aktiviti Tarikh SKOR Pent model 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan ### ### ###

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan ### ### ###

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan ### ### ###

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#

CERAPAN 3

CERAPAN 4

most

SEMESTER 2
model Aktiviti Tarikh SKOR Pent Aktiviti Tarikh SKOR Pent model

SEMESTER 1
CERAPAN 1 CERAPAN 2 CERAPAN 3

model Aktiviti Tarikh SKOR Pent Aktiviti Tarikh SKOR Pent Aktiviti Tarikh SKOR model model

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLBS TINGKATAN DUA TAHUN 2009
CERAPAN 4 Pent Aktiviti Tarikh SKOR Pent model 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

most

1

SEMESTER 2
CERAPAN 1 CERAPAN 2 CERAPAN 3 CERAPAN 4

model Aktiviti Tarikh SKOR Pent Aktiviti Tarikh SKOR Pent Aktiviti Tarikh SKOR Pent Aktiviti model model model

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

CERAPAN 4 Tarikh SKOR Pent 1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

most

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD PENCAPAIAN MURID NAMA: TING CERAPAN 0
1 2 3 4

RPM1

NO. KAD PENGENALAN:
Skor Terbaik Penggal 1 1 2 3 4 Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti Tarikh 1 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2008 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3 1-Jan 0 0

1 3 1-Jan

1

0
0 0

3
1-Jan

1 3
1-Jan

0
0 0

0
0

0
0

0
0

TING

CERAPAN

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti Tarikh 2 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2009 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
1-Jan

1 3
1-Jan

1 3
1-Jan

1 3
1-Jan

0

1 3
1-Jan

1 3
1-Jan

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

TING

CERAPAN Model Aktiviti

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal

PENCAPAIAN CEMERLANG ( 23 - 30 ) KEPUJIAN ( 16 - 22 ) MEMUASKAN ( 9 - 15 ) TAHAP MINIMUM (1-8 ) TIDAK MENGIKUTI PLBS DIKECUALIKAN

SKOR

3

Tarikh

0

Tahun SKOR 2010 Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir

2010

Tandatangan Murid

2 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD PENCAPAIAN MURID NAMA: TING CERAPAN 0
1 2 3 4

RPM1

NO. KAD PENGENALAN:
Skor Terbaik Penggal 1 1 2 3 4 Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti Tarikh 1 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2008 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
3-Jan

1 3
3-Jan

0

1 3
3-May

1 3
3-Feb

0

0
0

0

0
0

0

TING

CERAPAN

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti Tarikh 2 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2009 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
2-Jan

1 3
2-Jan

1 3
2-Jan

1 3
2-Jan

0

1 3
2-Jan

1 3
2-Jan

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

TING

CERAPAN Model Aktiviti

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal

PENCAPAIAN CEMERLANG ( 23 - 30 ) KEPUJIAN ( 16 - 22 ) MEMUASKAN ( 9 - 15 ) TAHAP MINIMUM

SKOR

3

Tarikh

0

Tahun SKOR 2010

0

3
Tahun SKOR 2010 Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid
(1-8 ) TIDAK MENGIKUTI PLBS DIKECUALIKAN

3 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD PENCAPAIAN MURID NAMA: TING CERAPAN 0
1 2 3 4

RPM1

NO. KAD PENGENALAN:
Skor Terbaik Penggal 1 1 2 3 4 Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti Tarikh 1 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2008 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 1 3 3 ### ### 0 0
0

0

1 1 3 3 ### ### 0 0
0

0

TING

CERAPAN

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti Tarikh 2 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2009 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
3-Jan

1 3
3-Jan

1 3
3-Jan

1 3
3-Jan

0

1 3
3-Jan

1 3
3-Jan

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

TING

CERAPAN Model

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal

PENCAPAIAN CEMERLANG ( 23 - 30 )

SKOR

0

3
Tahun

Aktiviti

KEPUJIAN

3

Tarikh

0

( 16 - 22 ) MEMUASKAN ( 9 - 15 ) TAHAP MINIMUM (1-8 ) TIDAK MENGIKUTI PLBS DIKECUALIKAN

Tahun SKOR 2010 Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

4 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD PENCAPAIAN MURID NAMA: TING CERAPAN 0
1 2 3 4

RPM1

NO. KAD PENGENALAN:
Skor Terbaik Penggal 1 1 2 3 4 Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti Tarikh 1 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2008 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3 ### 0
0

1 3 ### 0

0

1 1 3 3 ### ### 0 0
0

0

TING

CERAPAN

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti Tarikh 2 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2009 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
4-Jan

1 3
4-Jan

1 3
4-Jan

1 3
4-Jan

0

1 3
4-Jan

1 3
4-Jan

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

TING

CERAPAN Model Aktiviti

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal

PENCAPAIAN CEMERLANG ( 23 - 30 ) KEPUJIAN ( 16 - 22 )

SKOR

3

Tarikh

0

MEMUASKAN ( 9 - 15 ) TAHAP MINIMUM (1-8 ) TIDAK MENGIKUTI PLBS DIKECUALIKAN

Tahun SKOR 2010 Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

5 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD PENCAPAIAN MURID NAMA: TING CERAPAN 0
1 2 3 4

RPM1

NO. KAD PENGENALAN:
Skor Terbaik Penggal 1 1 2 3 4 Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti Tarikh 1 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2008 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3 ### 8
0

1 3
###

8

8
0

1 1 3 3 ### ### 8 8
0 0

8

TING

CERAPAN

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti Tarikh 2 SKOR Nama Tahun Pentaksir

1 3
5-Jan

1 3
5-Jan

1 3
5-Jan

1 3
5-Jan

8

1 3
5-Jan

1 3
5-Jan

8

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

2009 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid
Skor Terbaik Penggal

TING

CERAPAN Model Aktiviti

1

2

3

4

PENCAPAIAN CEMERLANG ( 23 - 30 ) KEPUJIAN ( 16 - 22 ) MEMUASKAN ( 9 - 15 ) TAHAP MINIMUM (1-8 ) TIDAK MENGIKUTI PLBS DIKECUALIKAN

SKOR

3

Tarikh

0

Tahun SKOR 2010 Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

6 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD PENCAPAIAN MURID NAMA: TING CERAPAN 0
1 2 3 4

RPM1

NO. KAD PENGENALAN:
Skor Terbaik Penggal 1 1 2 3 4 Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti Tarikh 1 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2008 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
5-Jan

1 3
5-Jan

0

1 3
3-Jul

1 3
2-Jul

0

0
0

0
0

0
0

0
0

TING

CERAPAN Model

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 2

1

1

1

1

1

1

0

0

Aktiviti Tarikh 2 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2009 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

3
6-Jan

3
6-Jan

3
6-Jan

3
6-Jan

0

3
6-Jan

3
6-Jan

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

TING

CERAPAN Model Aktiviti

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal

PENCAPAIAN CEMERLANG ( 23 - 30 ) KEPUJIAN ( 16 - 22 ) MEMUASKAN ( 9 - 15 ) TAHAP MINIMUM (1-8 ) TIDAK MENGIKUTI PLBS DIKECUALIKAN

SKOR

3

Tarikh

0

Tahun SKOR 2010 Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

7 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD PENCAPAIAN MURID NAMA: TING CERAPAN 0
1 2 3 4

RPM1

NO. KAD PENGENALAN:
Skor Terbaik Penggal 1 1 2 3 4 Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti Tarikh 1 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2008 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3 ###
0
0

1 3 3

0

0
0

1 1 3 3 ### ### 0 0
0 0

0

TING

CERAPAN

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti Tarikh 2 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2009 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
7-Jan

1 3
7-Jan

1 3
7-Jan

1 3
7-Jan

0

1 3
7-Jan

1 3
7-Jan

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

TING

CERAPAN Model Aktiviti

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal

PENCAPAIAN CEMERLANG ( 23 - 30 ) KEPUJIAN ( 16 - 22 ) MEMUASKAN ( 9 - 15 ) TAHAP MINIMUM (1-8 ) TIDAK MENGIKUTI PLBS DIKECUALIKAN

SKOR

Tahun SKOR 2010 Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

3

Tarikh

0

8 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD PENCAPAIAN MURID NAMA: TING CERAPAN 0
1 2 3 4

RPM1

NO. KAD PENGENALAN:
Skor Terbaik Penggal 1 1 2 3 4 Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti Tarikh 1 SKOR Nama Tahun Pentaksir

1 3 ### 0
0

1 3 ### 0
0

0

1 1 3 3 ### ### 0 0
0 0

0

2008 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

TING

CERAPAN

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti Tarikh 2 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2009 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
8-Jan

1 3
8-Jan

1 3
8-Jan

1 3
8-Jan

0

1 3
8-Jan

1 3
8-Jan

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

TING

CERAPAN Model Aktiviti

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal

PENCAPAIAN CEMERLANG ( 23 - 30 ) KEPUJIAN ( 16 - 22 ) MEMUASKAN ( 9 - 15 ) TAHAP MINIMUM (1-8 ) TIDAK MENGIKUTI PLBS DIKECUALIKAN

SKOR

3

Tarikh

0

Tahun SKOR 2010 Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

9 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD PENCAPAIAN MURID NAMA: TING CERAPAN Model 0
1 2 3 4

RPM1

NO. KAD PENGENALAN:
Skor Terbaik Penggal 1 1 2 3 4 Skor Terbaik Penggal 2

1

1

1

1

Aktiviti 1 Tarikh SKOR Nama Tahun Pentaksir 2008 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

3 ### 0
0

3 ### 0
0

0

3 3 ### ### 0 0
0 0

0

TING

CERAPAN

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti 2 Tarikh SKOR Nama Tahun Pentaksir 2009 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
9-Jan

1 3
9-Jan

1 3
9-Jan

1 3
9-Jan

1 3

1 3
9-Jan

0

9-Jan

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

TING

CERAPAN Model Aktiviti

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal

PENCAPAIAN CEMERLANG ( 23 - 30 ) KEPUJIAN ( 16 - 22 )

SKOR

3

Tarikh

0

MEMUASKAN ( 9 - 15 ) TAHAP MINIMUM (1-8 ) TIDAK MENGIKUTI PLBS DIKECUALIKAN

Tahun SKOR 2010 Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

10 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD PENCAPAIAN MURID NAMA: TING CERAPAN 0
1 2 3 4

RPM1

NO. KAD PENGENALAN:
Skor Terbaik Penggal 1 1 2 3 4 Skor Terbaik Penggal 2

TING

CERAPAN

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti 1 Tarikh SKOR Nama Tahun Pentaksir 2008 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3 ### 0
0

1 3 ### 0
0

0

1 1 3 3 ### ### 0 0
0 0

0

TING

CERAPAN

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti Tarikh 2 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2009 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
10-Jan

1 3
10-Jan

1 3
10-Jan

1 3
10-Jan

0

1 3
10-Jan

1 3
10-Jan

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

TING

CERAPAN Model Aktiviti

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal

PENCAPAIAN CEMERLANG ( 23 - 30 ) KEPUJIAN ( 16 - 22 ) MEMUASKAN ( 9 - 15 ) TAHAP MINIMUM (1-8 ) TIDAK MENGIKUTI PLBS DIKECUALIKAN

SKOR

3

Tarikh

0

Tahun SKOR 2010 Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

11 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH

RPM1

REKOD PENCAPAIAN MURID NAMA: TING CERAPAN 0
1 2 3 4

NO. KAD PENGENALAN:
Skor Terbaik Penggal 1 1 2 3 4 Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti 1 Tarikh SKOR Nama Tahun Pentaksir 2008 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3 ### 0
0

1 3 ### 0
0

0

1 1 3 3 ### ### 0 0
0 0

0

TING

CERAPAN

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti 2 Tarikh SKOR Nama Tahun Pentaksir 2009 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
11-Jan

1 3
11-Jan

1 3
11-Jan

1 3
11-Jan

1 3

1 3
11-Jan

0

11-Jan

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

TING

CERAPAN Model Aktiviti

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal

PENCAPAIAN CEMERLANG ( 23 - 30 ) KEPUJIAN ( 16 - 22 ) MEMUASKAN ( 9 - 15 ) TAHAP MINIMUM (1-8 ) TIDAK MENGIKUTI PLBS DIKECUALIKAN

SKOR

3

Tarikh

0

Tahun SKOR 2010 Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

12 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD PENCAPAIAN MURID NAMA: TING CERAPAN 0
1 2 3 4

RPM1

NO. KAD PENGENALAN:
Skor Terbaik Penggal 1 1 2 3 4 Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti Tarikh 1 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2008 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3 ### 0
0

1 3 ### 0
0

0

1 1 3 3 ### ### 0 0
0 0

0

TING

CERAPAN

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 1

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal 2

Model Aktiviti Tarikh 2 SKOR Nama Tahun Pentaksir 2009 Tandatangan Pentaksir Tandatangan Murid

1 3
12-Jan

1 3
12-Jan

1 3
12-Jan

1 3
12-Jan

0

1 3
12-Jan

1 3
12-Jan

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

TING

CERAPAN Model Aktiviti

1

2

3

4

Skor Terbaik Penggal

PENCAPAIAN CEMERLANG ( 23 - 30 ) KEPUJIAN ( 16 - 22 ) MEMUASKAN ( 9 - 15 ) TAHAP MINIMUM (1-8 ) TIDAK MENGIKUTI PLBS DIKECUALIKAN

SKOR

3

Tarikh

0

Tahun SKOR 2010 Nama Pentaksir Tandatangan Pentaksir Tandatangan

Murid

NAMA PENTAKSIR TINGKATAN 1: NAMA PENTAKSIR TINGKATAN 2: NAMA PENTAKSIR TINGKATAN 3: BIL NAMA PELAJAR NO. K/P
model

cerapan 1
Pentaksir

cerapan 2
aktiviti model

aktiviti

tarikh

1 hingga 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 hingga 24 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 hingga 35 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO. K/P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO. K/P

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

33

skor

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan

0 0 0 0

8

0 0 0 0 0 0 0

36

0

1

3

12-Jan

0

1

3

ISIKAN NAMA DI BAWAH INI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

PLBS TINGKATAN SATU TAHUN 2008 cerapan 2
tarikh skor

SEMESTER 1 cerapan 3
Pentaksir Pentaksir

cerapan 4
Pentaksir

SKOR TERB AIK SEM. 1

cerapan 1
aktiviti model tarikh
1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan 1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan 1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan

aktiviti

aktiviti

model

model

tarikh

tarikh

skor

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

33

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

33

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

33

skor

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan

0 0 0 0

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan

0 0 0 0

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan

0 0 0 0

8

0 0 0 0 0 0 0

8

0 0 0 0 0 0 0

8

0 0 0 0 0 0 0

12-Jan

0

1

3

12-Jan

0

1

3

12-Jan

0

0

1

3

12-Jan

TAHUN 2008 cerapan 1
Pentaksir

cerapan 2
aktiviti model tarikh skor

SEMESTER 2 cerapan 3
Pentaksir Pentaksir

cerapan 4
Pentaksir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

aktiviti

aktiviti

model

model

tarikh

tarikh
1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan 1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan 1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan

skor

skor

33

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

33

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

33

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

33

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan

0 0 0 0

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan

0 0 0 0

8

0 0 0 0 0 0 0

8

0 0 0 0 0 0 0

8

0 0 0 0 0 0 0

skor

8

0

1

3

12-Jan

0

1

3

12-Jan

0

1

3

12-Jan

0

T
SKOR TERB AIK SEM. 2

cerapan 1
Pentaksir

cerapan 2
aktiviti model tarikh skor

SEMESTER 1 cerapan 3
Pentaksir Pentaksir

cerapan 4
model

aktiviti

aktiviti

model

model

tarikh

tarikh

skor

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

33

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

33

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

33

skor

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan

0 0 0 0

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan

0 0 0 0

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan

0 0 0 0

8

0 0 0 0 0 0 0

8

0 0 0 0 0 0 0

8

0 0 0 0 0 0 0

0

1

3

12-Jan

0

1

3

12-Jan

0

1

3

12-Jan

0

1

TINGKATAN DUA 2009 cerapan 4
Pentaksir

SKOR TERB AIK SEM. 1

cerapan 1
Pentaksir

cerapan 2
aktiviti model tarikh skor

SEMESTER 2 cerapan 3
Pentaksir

aktiviti

aktiviti

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

33

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

33

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

33

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan

0 0 0 0

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan

0 0 0 0

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan

0 0 0 0

8

0 0 0 0 0 0 0

8

0 0 0 0 0 0 0

8

0 0 0 0 0 0 0

aktiviti

model

model

tarikh

tarikh

skor

skor

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3

12-Jan

0

0

1

3

12-Jan

0

1

3

12-Jan

0

1

3

MESTER 2 cerapan 3
Pentaksir

cerapan 4
Pentaksir

SKOR TERB AIK SEM. 2

aktiviti

model

tarikh

tarikh

skor

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

33

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

33

skor

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan

0 0 0 0

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan

0 0 0 0

8

0 0 0 0 0 0 0

8

0 0 0 0 0 0 0

12-Jan

0

1

3

12-Jan

0

0

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful