You are on page 1of 6

SAFWAN

& IFRAN

UMMI &
JIN HONG

1
bt
g
2
bt
g
2
bt
g

GEORGE
EN,
ZAHRAH
&
SOLEHAH

1
bt
g

2
bt
g

OMAR &
HAJAR

3
bt
g

BETH &
HAZIQ

SYAFIQ &
FUNG

NADZIRU
L & WAN
AIZAT

4
bt
g

2
bt
g
1
bt
g

3
bt
g
4
bt
g

2
bt
g

1
bt
g

6
bt
g
2
bt
g
2
bt
g

(PAPAN)

1
bt
g
2 kpg

10
bt
g

2
bt
g
4
btg
2
bt
g
1
bt
g
5
kpg

1
kp
g

1
kp
g

5
bt
g
2
kp
g

5
kpg
1
kp
g
1
kp
g

PAPAN LAPIS (15mm)

PAPAN LAPIS (12mm)

PAPAN LAPIS (9mm)

PAPAN LAPIS (6mm)

PAPAN LAPIS (3mm)

5 X x 12

5 X 1 x 12

5 X 1 x 12

Logam 1

PVC 2 cm

Kayu 2 cm

x x 12

(PAPAN LIDAH)

(PAPAN LIDAH)

3
bt
g
1
bt
g

1 x x 12

1 x x 12

1 x 1 x 12

1 x 2 x 12

1 X 1 X 12

2 x 1 x 12

2 x 2 x 12

2 X X 12

3 x 2 X 12

3 X 3 X 12

FANLY &
JEFFERY

4 X 1 x 12

4 X 2 x 12

4 X 4 x 12

SENARAI SEMAK BAHAN RBT3162

1
kp
g
1
kp
g

JUMLAH

4
4
1

4
4
4
10

2
4
/

12
6

6
4
4

12

4
4
6
2
6
14

10
10
8
30
4

1
2

Spray Dark Brown

Perspek

Umai

Magnetic Door Latch

Skru Kepala Benam 2

Skru Kepala Benam 5

Washer

10

Bolt & Nat 2

Bolt & Nat 3

Bolt & Nat 4

Bolt & Nat 5

Bolt & Nat 6

Syelek

Selak

11

Engsel 180 darjah

3
3
bt
g
5

Engsel 4

Engsel 2

Tombol Laci/Knob Laci

Roda 2

JUMLAH

Roda 10mm

THIVYA &
VITHYA

5
1
2
1
kp
g
4

1
/
//
3

4
2

1
1
kp
g
2

SENARAI BARANG RBT 3162 (RBT2 AMBILAN JANUARI


2012)
BIL
1.

Kayu 4 X 4 X 12

PERKARA

BILANGAN
1 batang

2.

Kayu 4 X 2 X 12

2 batang

3.

Kayu 4 X 1 X 12

5 batang

4.

Kayu 3 X 3 X 12

3 batang

5.

Kayu 3 X 2 X 12

11 batang

6.

Kayu 2 X X 12

7 batang

7.

Kayu 2 x 2 x 12

5 batang

8.

Kayu 2 x 1 x 12

7 batang

9.

Kayu 1 X 1 X 12

5 batang

10. Kayu 1 x x 12

2 batang

11. Kayu 1 x 2 x 12

2 batang

12. Kayu 1 x 1 x 12

2 batang

13. Kayu 1 x x 12

10 batang

14. Kayu x x 12

1 batang

15. Kayu 2 cm

4 batang

16. PVC 2 cm

2 batang

17. Logam 1

1 batang

18. Papan 5 X 1 x 12

2 keping

19. Papan Lidah 5 X 1 x 12

5 keping

20. Papan Lidah 5 X x 12

5 keping

21. Plywood (3mm)

1 keping

22. Plywood (6mm)

2 keping

23. Plywood (9mm)

4 keping

24. Plywood (12mm)

1 keping

25. Plywood (15mm)

2 keping

26. Engsel (4)

27. Engsel (2)

10

28. Engsel (180)

29. Bolt & Nat (6)

30. Bolt & Nat (5)

12

31. Bolt & Nat (4)

10

32. Bolt & Nat (3)

10

33. Bolt & Nat (2)

34. Washer

30

35. Magnetic Door Latch

36. Knob Laci

37. Selak

38. Spray (Dark Brown)

3 tin

39. Perspek (6 x 5)

4 keping

40. Perspek (9 x 12)

1 keping

41. Roda 10mm

42. Roda 2

43. Umai
44. Skru Kepala Benam (5)
45. Skru Kepala Benam 2
46. Syelek