You are on page 1of 2

Szanowny Kliencie,

cieszymy si, e korzystasz zkonta weurobanku na co dzie. Robimy wszystko, aby nasze produkty iusugi daway Ci jak
najwicej korzyci.
Z przyjemnoci informujemy, e w dniu 15.09.2015 r. wejd w ycie zmiany w Regulaminie Programu Rodzina
i Przyjaciele, ktre obejmuj:
1. wprowadzenie moliwoci zwolnienia z opaty miesicznej za prowadzenie konta dla Polecajcego (tj. osoby,
ktra poleca konto w ramach Programu);
2. doprecyzowanie definicji Poleconego (tj. osoby, ktra w ramach Programu otwiera konto z polecenia) oraz zapisw
dotyczcych przystpienia i uczestnictwa w Programie;
3. zmiany o charakterze porzdkowym.

Ale to jeszcze nie wszystko


wituj z nami 1. urodziny Programu Rodzina i Przyjaciele - polecaj eurobank, dziel si korzyciami swojego konta iodbieraj
urodzinowe Bonusy! Akcja urodzinowa trwa w okresie od 15.09.2015 do 15.12.2015 r.

Co zrobi, aby zyska prowadzenie konta za 0 z, 5% zwrotu za patnoci kart oraz urodzinowe
Bonusy nawet 400 z?
1. Przeka kod polecenia swoim bliskim wystarczy, e podadz go przystpujc do Programu
podczas zakadania polecanego przez Ciebie konta (w pakiecie Active, Prestige lub Junior).

W ramach Akcji urodzinowej dodatkowe 4 osoby mog otworzy konto z Twojego polecenia, bez wzgldu
+
na to, ilu Poleconych skutecznie skorzystao z przekazanego kodu przed 15.09.2015 r.

2. T wj bliski zakada konto w poleconym przez Ciebie pakiecie dziki Tobie bdzie ono prowadzone za 0 z.

Wystarczy, e cho jedna osoba zaoy konto z Twojego polecenia, a od tego momentu opata za prowadzenie
z
Twojego konta rwnie bdzie wynosi 0 z.

 
Ty i Twj bliski korzystacie z 5% zwrotu za transakcje bezgotwkowe wykonane kart debetow

5%

zwrotu

obejmujce wydatki na sport, rozrywk irekreacj m.in. wbarach, restauracjach, obiektach sportowych,
kinach, biurach podry, orodkach spa, liniach lotniczych, sklepach rowerowych iwwielu innych miejscach.
Kady zWas moe zyska nawet do 60z miesicznie to a 720 z rocznie!

 3. Ty jako Polecajcy moesz otrzyma 100 z za kad z 4 osb, ktre w okresie trwania Akcji urodzinowej
zao polecane przez Ciebie konto. Wystarczy, e na Wasze konta w cigu 3 miesicy od zaoenia konta
4 x 100 z
przez Poleconego, co najmniej raz zostanie przekazany dochd w kwocie min. po 500 z. Za spenienie tych
warunkw Twj znajomy otrzyma 100 z!
Jeszcze raz dzikujemy za korzystanie z naszych usug. W zaczeniu przesyamy zmieniony Regulamin Programu Rodzina
i Przyjaciele oraz Regulamin Akcji urodzinowej Programu obowizujce od 15.09.2015 r.
Prosimy o zapoznanie si z dokumentami.
Akceptacja zmian wRegulaminie nie wymaga dziaa zPastwa strony. Jeli natomiast nie zgadzaj si Pastwo na zmiany,
naley do dnia 14.09.2015 r. zoy wformie pisemnej owiadczenie obraku ich akceptacji. Odmowa przyjcia zmian
wRegulaminie oznacza rezygnacj zudziau wProgramie inie powoduje wypowiedzenia Umowy okonto osobiste dla
osb fizycznych ani Umowy okart patnicz (o ile zostaa zawarta).
Wprzypadku jakichkolwiek pyta lub wtpliwoci zapraszamy:

do placwek Euro Banku S.A.

do kontaktu zCentrum Obsugi Klienta pod nr. telefonu: 19 000 (koszt poczenia wg stawek operatora)

do wysyania wiadomoci przez bankowo internetow

Szczegy oferty, wtym opaty iprowizje, Regulaminy Programu Rodzina i Przyjaciele oraz Akcji urodzinowej Programu,
dostpne s na www.eurobank.pl iwplacwkach Euro Banku S.A.

Wojciech Humiski
Wiceprezes Zarzdu
Euro Bank S.A.

Bd zawsze na bieco - led aktualne informacje dotyczce Programu na stronie


www.eurobank.pl/rodzina