You are on page 1of 12

PROSESO NG

PAGBASA
Ikalawang Semestre, AY 2014-2015
G. Mar Anthony Simon dela Cruz

Persepsiyon .PROSESO NG PAGBASA      Ang pagbasa ay isang proseso ng pagbibigay-kahulugan sa mga simbolo at salita.Pag-unawa sa mga nakalimbag na simbolo o salita. Reaksiyon . pagpapahalaga at pagdama sa teksto Integrasyon . kahusayan.Paghatol ng kawastuhan.Pag-uugnay sa teksto ng mga karanasan ng mambabasa .Pagkilala at pagtukoy sa mga nakalimbag na simbolo at kakayahan sa pagbigkas ng mga tunog Komprehensiyon .

. larawan. atbp.) Outside-in. Ang pag-unawa sa teksto ay batay sa mga nakikita (tunog. parirala.BOTTOM UP     Nagsisimula sa teksto ang proseso. salita. data-driven model o part-to-whole model Pasibong tagatanggap ng impormasyon ang mambabasa. pangungusap. titik.

Mahal niya ang kanyang mga magulang. .   Mahal niya ang kanyang mga magulang.Let’s eat Lola Let’s eat. at si Ed Sheeran. si Beyonce. Lola. si Beyonce at si Ed Sheeran. Maganda at matalino ang kasintahan niya.   Maganda AT matalino ang kasintahan niya.

+ dukha +-an Nilaro = -in. Malaki ang tubó.+ laro = linaro  nilaro   Kinain ng manok ang Lolo ko kagabi.Malaki ang túbo. .   Karukhaan: = ka. Nagbalat ang nanay ng malalaking hipon. Malaki ang tubò.

Ang pagbabasa ay isang sikolingguwistikong laro kung saan ang mambabasa ay ang “taya” na siyang bumubuo ng hula. concept-driven model. Inside-out model. hinuha. whole-to-part model . at haypotesis (Goodman.TOP DOWN    Ang pag-unawa ay nagmumula sa isipan ng mambabasang mayroon nang dating kaalaman at karanasan. 1967).

magkakaroon tayo ng suliranin sa pag-unawa sa tekstong binabasa (Rumelhart.  Humuhugot ang mambabasa sa kanyang isip ng isang tiyak na iskema na kaugnay o katumbas ng nabasang paksa.ISKEMA  Batayan nito ang pagkakaroon ng dating kaalaman ng mambabasa ukol sa paksa. . at mula rito ay maisasagawa na ang pagpapakahulugan.  Kung hindi sapat ang ating iskema. 1977).

pero meron siyang je ne sais quoi na talagang nagpapaganda sa kanya. Hindi ko alam. Manamis-asim ang presang galing Baguio. makyonget naman.ANO KAYA ANG KAHULUGAN NG MGA SALITANG MAY SALUNGGUHIT? Kumakalawkaw Akala ang dala-dala niyang banga. Hindi Ang ganda-ganda niya. . mapakali si Celia. May sagimsim siyang walang kasalang magaganap. mo kung sino.

Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef. aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy. yuo hvae a sgtrane mnid too.  i cdnuolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht I was rdanieg. but the wrod as a wlohe.NAUUNAWAAN MO BA ANG BINABASA MO? fi yuo cna raed tihs. it dseno't mtaetr in waht oerdr the ltteres in a wrod are. The phaonmneal pweor of the hmuan mnid. The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it whotuit a pboerlm. the olny iproamtnt tihng is taht the frsit and lsat ltteer be in the rghit pclae. Azanmig huh? yaeh and I awlyas tghuhot slpeling was ipmorantt! “ . Cna yuo raed tihs? Olny 55 plepoe out of 100 can.

Top Down Akma lamang sa mahuhusay nang bumasa at marami nang kaalaman Panganib ng misinterpretasyon .KAHINAAN NG BOTTOM UP AT TOP DOWN Bottom Up Hindi kinikilala ang kakayahan ng mambabasa na manghinuha at magproseso ng impormasyon.

PANGKATANG GAWAIN Basahin nang malakas at sabay-sabay ang “Ale-aleng Namamayong” ni Julian Cruz Balmaseda. Nagustuhan ba ninyo ang tula? Bakit o bakit hindi? 4. Sagutin sa isang buong papel ang mga sumusunod na tanong: 1. Ano ang pagkakaunawa ninyo sa mga salitang may salungguhit? 2. tungkol saan ang “Ale-aleng Namamayong”? 3. Anong karanasan ninyo ang maiuugnay ninyo sa tula? . Sa literal at simbolikong antas.

magandang Aleng Kuwan! Ale-aleng namamayong! Kung ikaw ay nagpipilit na sa lakad ay magtuloy. . Isukob mo sana ako’t sa payong mo ay isilong. At ang kulot na buhok mo. kung mabasa’y mauunat. ulanin ka mang maghapon Huwag ka lamang mabasa... Ale-aleng namamayong! Kung ikaw po ay mabasâ Ay tutulas pati pulbos na pahid sa iyong mukha.Ale-aleng Namamayong (1926) Ni Julian Cruz Balmaseda Ale-aleng namamayong! Ale-aleng naglalakad! Sumilong ka pong sandali at ang ula’y lumalakas. ako na ang maglulunoy. At pati ang butitos mo. Ang alampay mo po’y baka maging lamping walang tigas. Kung sakaling gabihin ka’y akin ka pong sasamahan At tuloy ihahatid ko saan man ang inyong bahay. ‘Pag ako ang kasama mo. Ang baro mong bagong pinsa’y sapilitang manglalata’t Ang puntas ng kamison mo ay sa putik magsasawa.. Ale-aleng namamayong! Ale-aleng nagdaraan! Magpahinga ka po muna at malakas pa ang ulan. Bagaman at sa lansangan ang tubig ay lampas-sakong. Halika po muna rini sa ilalim ng tayakad At nang ikaw po ay hindi maligo sa hindi oras. Saka ka na po magtuloy sa layon mong parurunan Kung ang ulan ay tumila’t matuyo na ang lansangan. O. ang kintab ay mawawala Pag naglunoy na sa agos ng tubig na parang baha....