Penyelewengan akidah dan kemunculan ajaran sesat

(1/1)
one:
Hasil daripada kajian yang dilakukan oleh JAKIM , faktor utama penyelewengan
akidah dan kemunculan ajaran sesat adalah seperti berikut:
:: ·Tasawuf Teosofi atau Tasawuf Falsafah
::· Fahaman Batiniah
::· Syiah
::· Amalan Khurafat
::· Menggunakan akal tanpa batas

Manakala bentuk ancaman penyelewengan akidah dan agama antaranya adalah seperti
berikut;
::Mencela ulama muktabar iaitu dengan mendakwa diri atau kumpulan mereka
mengetahui ilmu hakikat, sedangkan ulama muktabar dan ulama semasa mengetahui
ilmu zahir sahaja. Ilmu zahir bagi mereka tidak lebih daripada perkara kulit sahaja,
perkara batinlah yang mereka anggap ilmu sebenar
:: Mengubah keilmuan agama dengan cara membuat takwilan atau seumpamanya
dalam agama
:: Kegiatan mereka menyumbang kepada perpecahan umat dan menghancurkan Islam
dari dalam
:: Aktiviti pelampau agama yang membawa perpecahan umat dan negara

4. Langkah-langkah yang telah diambil oleh JAKIM
Dalam usaha mengatasi masalah tersebut, pihak berkuasa agama Islam negeri-negeri
dan JAKIM telah bekerjasama erat melalui pelbagai program dan jawatankuasa
berkaitan bertujuan mengembalikan mereka yang telah tersesat kepada akidah yang
sebenar.

Nur Muhammad. Penubuhan Jawatankuasa dan Panel Bagi melicinkan usaha-usaha pihak JAKIM menangani isu-isu berkaitan dengan . :: Menyediakan pengajaran dan pendidikan Islam secara berterusan di institusiinstitusi pelajaran formal dan tidak formal. Yaqazah. taklimat. 5. wali serta qutub dan lain-lain lagi. :: Mengkaji beberapa konsep yang sering digunapakai dalam masyarakat bagi tujuan mencari jawapan ilmiah sama ada bercanggah atau tidak dengan akidah Islamiah seperti konsep Wahdatul Wujud. dan :: Penerangan melalui media elektronik dengan menyediakan slot khas mengenai ajaran salah dalam dalam program anjuran Bahagian Dakwah dan Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM. Antara sumbangan Bahagian Penyelidikan dalam mempertingkat kehidupan umat Islam di negara ini adalah:- :: Mengkaji fahaman akidah kumpulan tertentu bertujuan untuk diwartakan. penggunaan hadis maudhu`. Kasyaf. Syiah dan golongan Anti-Hadis. :: Mentahqiq kitab-kitab lama yang dikhuatiri mempunyai unsur-unsur penyelewengan atau yang boleh menyumbang kepada penyelewengan akidah. ::·Menerbitkan buku dan risalah berkaitan akidah.Antara usaha yang dilakukan ialah. Kumpulan tersebut seperti kumpulan al-Arqam. bengkel dan muzakarah. :: Memantau dan memulih akidah mereka yang terlibat dengan ajaran sesat. Sehingga kini lebih 55 kumpulan ajaran sesat telah difatwa dan diwartakan. ::·Mengadakan ceramah-ceramah. Ilham.

Wali Suci 15. Jawatankuasa Menangani Isu-Isu Semasa Akidah dan Panel Kajian Akidah. Potong Maya 10. Silat Pukulan Jarak Jauh 17. Kalimat Sakti 16. Rampai 14. Budi Suci 3.T.Qahar 25. Roslan Katimun atau Ajaran Wali Sembilan . Budi Suci Sejati 5. AJARAN-AJARAN SESAT YANG TELAH DIWARTAKAN 1. Tusuk Hikmat 8. Asal Wujud Garis Laksmana 20.Maharisi Mahish Yugi 22. Naluri 11.T. Ilmu Kebatinan 9. Mohd Nordin Putih 28. Ilmu Mentauhidkan Allah oleh Nasrun S. Haqqullah Syahadah 13.akidah beberapa jawatankuasa dan panel telah diwujudkan. Jawa Faradin 6. Al-Watan 4. Al-Ma`zat 21. Kumpulan Ikhwan/al-Mas 26.Tolak Hadis 24. Zikir Sha`ban Islam Haq 19. Silat Sunda Pukulan Ghaib 7. Ilmu Kebatinan 23. Kaula 12. “Trancendentel Meditation”. 6. Ilmu Tenaga Dalam Hikmat 18. Jawatankuasa Penyelarasan Penyelidikan Islam (JAPPIS). Nasrul Haq 2. Nasrun S. Abdul Manan bin Harun. antaranya Jawatankuasa Pemandu Menangani Ajaran Sesat Peringkat Kebangsaan (JAPAS). Kuasa Ghaib ( Tahan Diri) 27.Qahar 29.

Al-Arqam .30. Khatijah binti Ali @ Puan Tijah 33. Tariqat Naqsyabandiyah Kadirun Yahya 31. Wali Sembilan 32. Ajaran Mohd Seman Al-Banjari 35. Syed Mutalib bin Syed Mohd Nordin 34.