‫אהוד לשם‬

‫יועץ אסטרטגי‬

‫מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬קולחים‪ ,‬מים אפורים‪ ,‬תכנון ובניה בוררות פישור וגישור‬

‫הגשת תלונה במשטרה‬
‫על פי "חוק העונשין‪ ,‬תשל"ז‪"1977-‬‬
‫סעיף ‪262‬‬
‫"מי שידע כי פלוני זומם לעשות מעשה‬
‫פשע ולא נקט כל אמצעים הסבירים למנוע‬
‫את עשייתו או השלמתו‪ ,‬דינו – מאסר‬
‫שנתיים"‪.‬‬
‫סעיף ‪221‬‬
‫"המעכיר או מזהם מי מעין‪ ,‬מיכל או מאגר או‬
‫מי מקום אחר‪ ,‬ועושה אותם בכך פחות‬
‫מתאימים למטרה שהם משמשים לה כרגיל‬
‫דינו – מאסר שלוש‬
‫מגיש‬
‫אהוד לשם‬
‫‪12.8.15‬‬

‫רח' ארלוזורוב ‪ 20‬רעננה ‪43608‬‬

‫טל‪ 050-7965511 ,09-7449178 :‬פקס‪09-7422073 :‬‬

‫‪ e-mail: ehud.leshem@gmail.com‬תלונה במשטרת ישראל על פי סעיף ‪ 262‬לחוק העונשין ‪1977‬‬

‫‪ 1‬מתוך ‪21‬‬

‫יועץ אסטרטגי‬

‫אהוד לשם‬

‫מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬קולחים‪ ,‬מים אפורים‪ ,‬תכנון ובניה בוררות פישור וגישור‬

‫תלונה למשטרה‬
‫אני מגיש בזאת תלונה למשטרה‪ ,‬כנגד שר הבריאות רה"מ מר בנימין נתניהו‪ ,‬וכנגד‬
‫סגן שר הבריאות כב' הרב ליצמן‪.‬‬
‫אני מגיש את התלונה בהתאם לסעיף ‪ 262‬לחוק העונשין‪ ,‬תשל"ז ‪ ,1977‬בשל מעשה‬
‫פשע שנודע לי כי שר הבריאות ו‪/‬או סגן שר הבריאות ו‪/‬או מי מטעמם עומד לבצע‪.‬‬

‫סעיף ‪ 262‬קובע כי "מי שידע כי פלוני זומם לעשות מעשה פשע ולא נקט כל‬
‫אמצעים הסבירים למנוע את עשייתו או השלמתו‪ ,‬דינו – מאסר שנתיים"‪.‬‬
‫עפ"י סעיף ‪ 262‬האמור‪ ,‬במידה ולא אדווח עתה למשטרה מחר‪ /‬מחרתיים‪ /‬חודש‪/‬‬
‫חודשיים אני עלול להיות חשוף לעונש של "מאסר שנתיים"‪.‬‬
‫(נספח מס' ‪)1‬‬

‫מדובר בהפרה מתוכננת של הוראות החוק הבאות (כפי שיפורט בהרחבה בהמשך)‪:‬‬
‫סעיף ‪ 221‬לחוק העונשין התשל"ז ‪ ;1977 -‬סעיף ‪20‬א לחוק המים ‪ ;1959‬סעיף ‪(13‬א)‬
‫לחוק זכויות החולה התשנ"ו ‪ ;1996 -‬חוק יסוד‪ :‬כבוד האדם וחירותו‪.‬‬

‫‪ .1‬על פי "חוק העונשין‪ ,‬תשל"ז‪"1977 -‬‬
‫א‪ .‬סעיף ‪" 221‬לחוק העונשין‪ ,‬התשל"ז‪:"1977-‬‬

‫"המעכיר או מזהם מי מעין‪ ,‬מיכל או מאגר או מי מקום אחר‪ ,‬ועושה אותם‬
‫בכך פחות מתאימים למטרה שהם משמשים לה כרגיל דינו – מאסר שלוש‬
‫שנים"‪( .‬נספח מס' ‪1‬א)‬

‫ב‪ .‬סעיף ‪20‬א ב"חוק המים ‪:"1959‬‬

‫"זיהום מים" שינוי בתכונותיהם של מים שבמקור מים מבחינה פסיקלית‪,‬‬
‫כימית‪ ,‬אורגנולופטית‪ ,‬ביולוגית‪ ,‬בקטריולוגית‪ ,‬רדיואקטיבית או אחרת‪ ,‬או‬
‫שינוי הגורם שהמים יהיו מסוכנים לבריאות הציבור‪ ,‬או עלולים לפגוע בחי‬
‫או בצומח‪ ,‬או פחות ראויים למטרה אשר לה הם משמשים או נועדו לשמש"‪.‬‬
‫"גורם זיהום" – מפעל תעשייתי או חקלאי‪...‬‬
‫"סימן א'‪ – "1‬לרבות התקנות שהותקנו והצוים שניתנו מכוחו‪.‬‬
‫‪20‬ב – חייב אדם להימנע בכל פעולה המזהמת מים או עלולה לגרום לזיהום‬
‫מים‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪....‬‬
‫רח' ארלוזורוב ‪ 20‬רעננה ‪43608‬‬

‫טל‪ 050-7965511 ,09-7449178 :‬פקס‪09-7422073 :‬‬

‫‪ e-mail: ehud.leshem@gmail.com‬תלונה במשטרת ישראל על פי סעיף ‪ 262‬לחוק העונשין ‪1977‬‬

‫‪ 2‬מתוך ‪21‬‬

‫יועץ אסטרטגי‬

‫אהוד לשם‬

‫מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬קולחים‪ ,‬מים אפורים‪ ,‬תכנון ובניה בוררות פישור וגישור‬

‫‪20‬כא‪ .‬העובר על הראה מהוראות סימן א‪ ,1‬דינו – מאסר שנה או קנס ‪...‬‬
‫(נספח מס' ‪.)2‬‬

‫ג‪ .‬על פי התוספת השנייה ב"חוק חומרים המסוכנים‪ ,‬התשנ"ג‪ "1993-‬חומצה‬
‫פלואורוצורית ומלחיה רעל שצריך לעבור טיפול מיוחד (מס' ‪ 82-81‬ברשימה‪-‬‬
‫נספח מס' ‪.)3‬‬

‫ד‪ .‬טבלה ‪ 4.4‬ב"תקן ישראלי ת"י ‪ 5438‬חלק ‪ 4‬כימיקלים לטיפול במים‬
‫המיועדים לשתייה‪ :‬חומצה פלואורוסיליצית" היא רמת הכימיקאלים‬
‫המותרים במי השתייה (נספח מס' ‪.)4‬‬
‫ה‪ .‬סעיף ‪ )2( 4‬ל"תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה‬
‫ומיתקני מי שתייה)‪ ,‬התשע"ג‪"2013-‬‬

‫‪ – 4‬במי השתייה יתקיימו בכל עת כל אלה‪:‬‬
‫(‪ )2‬אינם מכילים גורם בשיעור‪ ,‬ריכוז ערך או ערך סכומי יחסי החורג‬
‫מהמפורט בתוספות הראשונה‪ ,‬השנייה‪ ,‬החמישית והשישית‪( ,‬נספח מס' ‪)5‬‬
‫ו‪" .‬חידוש אישור לשימוש בחומצה פלוארוסיליצית במי שתייה ‪ 6‬יולי ‪"2003‬‬

‫"לתשומת לבכם‪ ,‬מי השתייה המטופלים יהיו באיכות המתאימה לריכוזים‬
‫שנקבעו בתקנות בריאות העם (איכותם הבריאותית של מי השתייה)"‪.‬‬
‫(נספח מס' ‪.)6‬‬

‫‪" .2‬חוק זכויות החולה‪ ,‬התשנ"ו‪"1996 -‬‬
‫סעיף ‪( 13‬א) "לא יינתן טיפול רפואי למטופל אלא אם כן נתן לכך המטופל‬
‫הסכמה מדעת לפי הוראות פרק זה"‬
‫(ב) לשם קבלת הסכמה מדעת‪ ,‬ימסור המטפל למטופל מידע רפאוי הדרוש‬
‫לו‪ ,‬באורח סביר כדי לאפשר לו להחליט אם להסכים לטיפול המוצע‪ ,‬לענין‬
‫זה "מידע רפואי" לרבות ‪-‬‬
‫(‪ )1‬האבחנה ‪....‬‬
‫(‪ )2‬תיאור המהות‪ ,‬ההליך‪ ,‬המטרה‪ ,‬התועלת הצפויה והסיכויים של הטיפול‬
‫המוצע‪,‬‬
‫(‪ )3‬הסיכונים הכרוכים בטיפול המוצע ‪....‬‬
‫(‪ )4‬סיכויים וסיכונים של טיפולים רפואיים‪...‬‬
‫(‪ )5‬עובדת היות הטיפול בעל אופי חדשני‪.‬‬
‫(נספח מס' ‪.)7‬‬

‫רח' ארלוזורוב ‪ 20‬רעננה ‪43608‬‬

‫טל‪ 050-7965511 ,09-7449178 :‬פקס‪09-7422073 :‬‬

‫‪ e-mail: ehud.leshem@gmail.com‬תלונה במשטרת ישראל על פי סעיף ‪ 262‬לחוק העונשין ‪1977‬‬

‫‪ 3‬מתוך ‪21‬‬

‫אהוד לשם‬

‫יועץ אסטרטגי‬

‫מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬קולחים‪ ,‬מים אפורים‪ ,‬תכנון ובניה בוררות פישור וגישור‬

‫‪ .3‬חוק יסוד‪ :‬כבוד אדם וחרותו‬
‫ניסיון הוספת "חומצה פלואורוסילצית" למי השתייה היא פגיעה בוטה‬
‫בסעיף ‪ 2‬לחוק היסוד כבוד האדם וחרותו‪.‬‬
‫(‪ )2‬אין פוגעים בחייו‪ ,‬בגופו‪ ,‬או בכבודו של אדם כאשר הוא אדם(נספח מס' ‪.)8‬‬
‫‪" .4‬פקודת בריאות העם ‪"1940‬‬
‫שר הבריאות רשאי על פי סעיף ‪52‬ב(א)(‪ )1‬ב"פקודת בריאות העם ‪"1940‬‬
‫להתקין תקנות "הקובעות את איכותם התברואית של מי שתייה בין בדרך‬
‫כלל ובין למקום פלוני או לשימוש פלוני"‪.‬‬
‫פלואוריד זה לא כימיקאל הבא לטפל "באיכותם התברואית של מי‬
‫השתייה"‪.‬‬
‫בהצהרות משרד הבריאות "הוספת" הפלואור היא כתרופה כנגד "המגפה‬
‫בעששת"‪ .‬לאחר ש"הבין" משרד הבריאות כי הליך זה בניגוד ל‪"-‬חוק‬
‫זכויות החולה‪ ,‬התשנ"ו‪ ,"1996-‬ל‪"-‬חוק יסוד‪ :‬כבוד אדם וחרותו" (חלופה‬
‫‪" ,)1‬נקט" משרד הבריאות בדרך כי בטבע יש פלואור ברמה מסוימת והוא‬
‫רק "מתקן את הטבע" (חלופה ‪.)2‬‬
‫הדבר דומה כי מחר יחליט סגן השר על החדרת ויטמינים למי השתייה בגלל‬
‫צורך בריאותי ו‪/‬או רינטאלין להרגעת ילדי ישראל ו‪/‬או לפני החורף להחדיר‬
‫חיסון נגד שפעת יחסוך ימי אשפוז‪ ,‬מחסור במיטות ויפתור את בעיית‬
‫הצפיפות בבתי חולים (האשה המאושפזת בפרוזדור)‪.‬‬
‫‪ .5‬הוספת "חומצה פלואורוסילצית" בניגוד לפקודת בריאות העם ‪1940‬‬
‫שימוש ציני בסמכויות שניתנו לשר הבריאות "בפקודת בריאות העם‬
‫‪ ."1940‬ע"פ סעיף ‪52‬ב(א)(‪ )1‬שר הבריאות רשאי להתקין תקנות‪" :‬הקובעות‬
‫את איכותם התברואית של מי שתייה בין בדרך כלל ובין למקום פלוני או‬
‫לשימוש פלוני"‪.‬‬
‫הוספת פלואוריד למי השתייה אינם באות כדי לשפר את "‪ ..‬איכותם‬
‫התברואית" (נספח מס' ‪.)9‬‬
‫‪ .6‬גרימת מצב בו ספקי המים (חברת מקורות‪ ,‬תאגידי המים ואגודות המים)‪,‬‬
‫ימלאו "פקודות בלתי חוקית בעליל אשר דגל שחור מתנוסס מעליה"‪.‬‬
‫רח' ארלוזורוב ‪ 20‬רעננה ‪43608‬‬

‫טל‪ 050-7965511 ,09-7449178 :‬פקס‪09-7422073 :‬‬

‫‪ e-mail: ehud.leshem@gmail.com‬תלונה במשטרת ישראל על פי סעיף ‪ 262‬לחוק העונשין ‪1977‬‬

‫‪ 4‬מתוך ‪21‬‬

‫יועץ אסטרטגי‬

‫אהוד לשם‬

‫מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬קולחים‪ ,‬מים אפורים‪ ,‬תכנון ובניה בוררות פישור וגישור‬

‫ספקי המים אשר "יסרבו" להוסיף "חומצה פלואורוסילצית" למי השתייה‬
‫מסיבות של שמירת בריאות הציבור‪" ,‬ייחשבו" מבחינת משרד הבריאות‬
‫"כמפרי חוק" ומבחינת משרד הבריאות יפעלו כנגדם "כאחרון העבריינים"‪.‬‬
‫בפועל מבחינת הציבור הישראלי הם יהיו "שומרי הסף" של בריאות‬
‫התושבים‪.‬‬

‫משמעויות בריאותיות וחברתיות מהחזרת ההפלרה למי השתייה‬
‫‪ .1‬חשיפה למחלות ופגיעה באוכלוסיות השונות כולל סרטן (ראה פירוט סעיף ‪)15‬‬
‫‪ .2‬חשיפת יתר של לילדים לעששת (ראה סעיפים ‪ 11‬ו‪)12 -‬‬
‫‪ .3‬הגדלת פערים של החברה ויוקר החיים (ראה סעיף ‪)19.14‬‬

‫הצגת הנתונים‬
‫‪" .1‬החומצה הפלואורוסיליצית" היא פסולת רעילה של מפעלי פוספטים בארץ‬
‫ובעולם‪.‬‬
‫הפסולת הזו על פי "חוק חומרים המסוכנים‪ ,‬התשנ"ג‪( 1993-‬נספח ‪ ,)3‬אמורה‬
‫להיות מסולקת לאתר מיוחד‪" .‬מכון המחקר והמידע של הכנסת" העורך‬
‫עבור חברי הכנסת את הדוחות טרם הדיונים להצעות חוק למיניהם (בנושא‬
‫ההפלרה נערכו ‪ 6‬דוחות כאשר בדו"ח מחודש מאי ‪ )2011‬נכתב‪:‬‬
‫"יש הרואים בהפלרה תהליך "ידידותי לסביבה"‪ ,‬מכיוון שהכימיקלים‬
‫שבהם משתמשים בתהליך זה (חומצה פלואורוסיליצית) הם תוצרי לוואי‬
‫של ייצור תעשייתי של דשנים זרחניים‪ .‬לפיכך בזכות ההפלרה קטנה כמות‬
‫הפסולת הרעילה לטיפול‪( "...‬נספח מס' ‪.)10‬‬
‫כלומר החדרת החומצה פלואורוסיליצית למי השתייה הפכה את שותי "מי‬
‫הברז" "לכלי קיבול" פסולת כימית שאמורה להגיע לאתר טיפול מיוחד‪.‬‬
‫‪ .2‬חברת מקורות בדוחות החודשים מדווחת על התרחשות תקלות הקשורות‬
‫לחומר הגלם חומצה פלואורוסיליצית ‪:‬‬
‫‪1.2‬‬

‫דיווח מחודש מאי ‪,2007‬‬

‫"החודש היו הפרעות בהפלרה בגלל שיבושים באספקת החומצה‬
‫הפלואורוסיליצית‪ .‬השיבושים נבעו מהופעת צבע צהבהב בחומר הגלם של‬
‫דשנים אשר פסל אותו משימוש להפלרה‪ .‬עקב כך היו שיבושים בהפלרת‬
‫מי המוביל בנטופה‪ ,‬במרחבים ‪.".‬‬
‫‪2.2‬‬

‫דיווח מחודש יוני ‪2008‬‬

‫"משקע לבן במתקני ההפלרה‪ .....‬ישנן מספר בעיות המחייבות פתרון‬
‫במתקני ההפלרה כגון דליפות מריתוכי פלסטיק ביציאה מהמיכל החודשי‪,‬‬
‫משקע לבן על הקירות והציודים‪ ,‬ובעיות בפיקוד‪ .‬הבעיות נבדקות ויוצעו‬

‫רח' ארלוזורוב ‪ 20‬רעננה ‪43608‬‬

‫טל‪ 050-7965511 ,09-7449178 :‬פקס‪09-7422073 :‬‬

‫‪ e-mail: ehud.leshem@gmail.com‬תלונה במשטרת ישראל על פי סעיף ‪ 262‬לחוק העונשין ‪1977‬‬

‫‪ 5‬מתוך ‪21‬‬

‫יועץ אסטרטגי‬

‫אהוד לשם‬

‫מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬קולחים‪ ,‬מים אפורים‪ ,‬תכנון ובניה בוררות פישור וגישור‬

‫פתרונות"‪.‬‬
‫‪3.2‬‬

‫דיווח מחודש יולי ‪2008‬‬

‫"צופת לבנה במתקני ההפלרה במרחב מרכז מתקני ההפלרה במרחב מרכז‬
‫צופו בשכבה לבנה ואנו מנסים למצוא את הגורם לכך‪ .‬נלקחה דגימה‬
‫מהמשקע ונשלחה לאנליזה‪ .‬הניסויים בתיאום עם דשנים ספק החומצה‬
‫הפלואורוסיליצית"‪.‬‬
‫(נספחים ‪11 ,11‬א‪11 ,‬ב‪11 ,‬ג)‬

‫‪ 2.4‬משרד הבריאות בדו"ח "איכותם התברואית של מי השתייה ברשויות המקומיות‬
‫בישראל" משרד הבריאות לשנת ‪( 2007‬פורסם יוני ‪,)2008‬‬

‫"החל ממרץ ‪ 2007‬החלו להיפסל אצוות של החומצה בשל שינויים תהליכים‬
‫שגרמו להופעת גוון בחומצה‪ ,‬עובדה שפגעה בהפעלת כל המתקנים בארץ עד‬
‫שבסוף השנה ניתן פתרון טכני המונע את הצבע בחומצה"‪(.‬נספח מס' ‪)12‬‬
‫הערה‪ :‬לא ברור לחתום מטה‪ 1‬המונח ניתן "פתרון טכני"‪ ,‬להופעת צבע‪ .‬מהו אותו‬
‫"פתרון טכני"‪ ,‬שנועד "לנטרל" את הצבע (כך שלא "יראה")‪ ,‬אי אילו חומרים‬
‫כימיים נוספים הוכנסו "לנטרל" את הצבע?? אילו ריאקציות נוספות התחוללו?‬
‫מהם מערכות המעקב והבקרה באמצעותם "פותרת" חברת "מקורות" ושאר‬
‫ספקי המים בישראל‪ ,‬את הבעיה הויזואלית = צבע צהבהב שבחומצה‪ .‬האם יתכן‬
‫כי "מערכת הבקרה והפיקוח"‪-‬על ההרכב הכימי של "החומצה הפלואורוסיליצית"‬
‫טרם החדרתה לרשת המים‪ ,‬מתבטאת "בבדיקה ויזואלית?"‬
‫‪ .3‬ההפלרה קיבלה אישור‪:‬‬
‫‪1.3‬‬

‫טבלה ‪ 4.4‬ב"תקן ישראלי ת"י ‪ 5438‬חלק ‪ 4‬כימיקלים לטיפול במים‬
‫המיועדים לשתייה‪ :‬חומצה פלואורוסיליצית" היא רמת הכימיקאלים‬
‫המותרים במי השתייה (נספח מס' ‪.)4‬‬
‫מהתקן האירופאי ‪BS EN 12175‬‬

‫‪ 1‬כמהנדס כימאי‬

‫רח' ארלוזורוב ‪ 20‬רעננה ‪43608‬‬

‫טל‪ 050-7965511 ,09-7449178 :‬פקס‪09-7422073 :‬‬

‫‪ e-mail: ehud.leshem@gmail.com‬תלונה במשטרת ישראל על פי סעיף ‪ 262‬לחוק העונשין ‪1977‬‬

‫‪ 6‬מתוך ‪21‬‬

‫אהוד לשם‬

‫יועץ אסטרטגי‬

‫מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬קולחים‪ ,‬מים אפורים‪ ,‬תכנון ובניה בוררות פישור וגישור‬

‫התקן הישראלי (מצורף) ויוצר מהתקן האירופאי‬

‫רח' ארלוזורוב ‪ 20‬רעננה ‪43608‬‬

‫טל‪ 050-7965511 ,09-7449178 :‬פקס‪09-7422073 :‬‬

‫‪ e-mail: ehud.leshem@gmail.com‬תלונה במשטרת ישראל על פי סעיף ‪ 262‬לחוק העונשין ‪1977‬‬

‫‪ 7‬מתוך ‪21‬‬

‫יועץ אסטרטגי‬

‫אהוד לשם‬

‫מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬קולחים‪ ,‬מים אפורים‪ ,‬תכנון ובניה בוררות פישור וגישור‬

‫לתקן הישראלי צורפה הערה שאינה בתקן האירופאית המציינת במפורש‬
‫"פרמטרים כימיים ואינדקטורים אחרים אינם רלוונטיים ב‪acid -‬‬
‫‪ hexafluorosilicic‬היות והם אינם קיימים בחומר הגלם המשמש‬
‫בתהליך הייצור‪ .‬לערכים פרמטריים של ‪ acid hexafluorosilicic‬על‬
‫תכולת עקבות מתכות במי שתייה ראה {‪}1‬‬
‫עמוד ‪ 5‬ו‪ 6 -‬לתקן ("חומצה פלואורוסיליצית" ת"י ‪ 5438‬חלק ‪ )4‬חייבת‬
‫להיות ע"פ "תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה)‪,‬‬
‫התשל"ד – ‪ ,"1974‬על עדכוניהן‪ .‬בדיקות החומצה היו צריכים להיעשות‬
‫על פי התוספות הראשונה‪ ,‬השנייה‪ ,‬החמישית והשישית (נספח ‪.)5‬‬
‫התקן הישראלי לפיו מוחדרת "החומצה הפלורואוסיליצית"‪ ,‬מחייבת‬
‫בדיקת איכות על פי "תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי‬
‫שתייה)‪ ,‬התשל"ד – ‪ ,"1974‬על עדכוניהן ולא רק על ‪ 8‬הפרמטרים‪.‬‬
‫‪2.3‬‬

‫סעיף ‪ )2( 4‬ל"תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה‬
‫ומיתקני מי שתייה)‪ ,‬התשע"ג‪"2013-‬‬

‫רח' ארלוזורוב ‪ 20‬רעננה ‪43608‬‬

‫טל‪ 050-7965511 ,09-7449178 :‬פקס‪09-7422073 :‬‬

‫‪ e-mail: ehud.leshem@gmail.com‬תלונה במשטרת ישראל על פי סעיף ‪ 262‬לחוק העונשין ‪1977‬‬

‫‪ 8‬מתוך ‪21‬‬

‫אהוד לשם‬

‫יועץ אסטרטגי‬

‫מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬קולחים‪ ,‬מים אפורים‪ ,‬תכנון ובניה בוררות פישור וגישור‬

‫‪ – 4‬במי השתייה יתקיימו בכל עת כל אלה (נספח מס' ‪ .)6‬חידוש אישור‬
‫לשימוש בחומצה פלוארוסיליצית במי שתייה ‪ 6‬יולי ‪.2003‬‬
‫יש לציין‪ ,‬בעתירה הייצוגית כנגד חברת "מקורות" טענה זו בין השאר‪ ,‬כי היא‬
‫ממלאת בדיוק את הוראות התקן‪ ,‬וצירפה את הטבלה (מצורפת) לפיה היא בודקת‬
‫את החומצה‪ .‬ניתן לראות על פניו וברור כי בתשובת חברת מקורות לבית המשפט‪,‬‬
‫"השמיטה" חברת מקורות את הערה המחייבת את ספק המים לעמוד בדרישות‬
‫"תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה)‪ ,‬התשל"ד – ‪,"1974‬‬
‫על עדכוניהן‪.‬‬
‫תרשים מס' ‪ 1‬הוא הטבלה שהציגה חברת מקורות לבית המשפט‪.‬‬

‫נספח ‪( 13‬עמוד ‪ 21‬לחוו"ד הטוקסיקולוג לבית המשפט לעתירה כנגד חברת‬
‫מקורות)‪.‬‬
‫בפועל חברת מקורות וכך נראה על פניו‬
‫ע"פ התקן‪.‬‬

‫‪3.3‬‬

‫שאר ספקי המים לא בדקו את החומצה‬

‫בדיקת מכון התקנים‬
‫מעבדת מכון התקנים ביצעה בדיקות רק ל‪ 8 -‬פרמטרים כימיים בלבד‪ ,‬שהן‬

‫רח' ארלוזורוב ‪ 20‬רעננה ‪43608‬‬

‫טל‪ 050-7965511 ,09-7449178 :‬פקס‪09-7422073 :‬‬

‫‪ e-mail: ehud.leshem@gmail.com‬תלונה במשטרת ישראל על פי סעיף ‪ 262‬לחוק העונשין ‪1977‬‬

‫‪ 9‬מתוך ‪21‬‬

‫יועץ אסטרטגי‬

‫אהוד לשם‬

‫מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬קולחים‪ ,‬מים אפורים‪ ,‬תכנון ובניה בוררות פישור וגישור‬

‫בניגוד לבדיקות שנדרשו לפעול על פי התקן ישראלי ‪ 5438‬חלק ‪ 4‬שהן‪:‬‬
‫"תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה)‪ ,‬התשל"ד ‪-‬‬
‫‪ ,1974‬על עדכוניהן‪ .‬נספח מספר ‪ 14‬מציג דוגמא לבדיקות מכון התקנים‪.‬‬
‫מכון התקנים מציין בדף תוצאות בדיקות במפורש‪:‬‬
‫מהות הבדיקה‪:‬‬
‫התאמת סעיפים לדרישות התקן הישראלי ת"י ‪ 5438‬חלק ‪)2003( 4‬‬
‫"כימיקלים לטיפול במים המיועדים לפי נת"מ סעיף ‪ 4.2.1‬במסגרת‬
‫פיקוח תו‪-‬תקן‪ ,‬מס' היתר ‪.35095‬‬
‫מסקנה‪:‬‬

‫"המוצר מתאים לדרישות התקן בסעיפים שנבדקו בלבד"‬
‫החומר שהוסיפו ספקי המים (חברת מקורות ותאגידי המים) איננו פלואוריד‪.‬‬
‫ספקי המים מוסיפים "חומצה פלואורוסיליצית" שאכן יש לה תו תקן להוספה‬
‫למי שתייה‪ ,‬אך היא אינה נקייה לחלוטין‪ .‬תקן "חומצה הפלואורוסילצית"‬
‫מועתק מהתקן האירופאי ‪BS EN 12175 .‬‬
‫התקן הישראלי חייב כי החומצה תיבדק ע"פ תקן מי השתייה (נספח מס' ‪.)5‬‬

‫‪ .4‬בדיקה שנעשתה בהוד השרון במאי ‪:2009‬‬
‫‪1.4‬‬

‫בבאר שמימיה לא הופלרו‪ ,‬ריכוז הפלואור היה ‪ <0.1‬מג"ל וריכוז‬
‫הפתלאטים בבאר היה ‪ <5‬מקג"ל‪( .‬נספח מס' ‪)15‬‬

‫‪2.4‬‬

‫חיבור מקורות למים שעברו הפלרה‪ ,‬ריכוז הפלואור היה ‪ 0.7‬מג"ל‬

‫ואילו ריכוז הפתלאטים היה ‪ 86‬מקג"ל‪ .‬פי ‪ 10‬מהתקן‬

‫(נספח מס'‬

‫‪15‬א)‬

‫הפתלאט הוא חומר מסרטן‪ .‬הממצאים הגיעו לידיעת משרד‬
‫הבריאות אך בחר להתעלם‪.‬‬
‫‪ .5‬שרת הבריאות בעבר (ח"כ יעל גרמן)‪ ,‬ביטלה את חובת ההפלרה‪.‬‬
‫ביום שישי ‪ 12.4.2013‬פורסם לכלל הציבור (נספח מס' ‪.)16‬‬

‫‪ .6‬בג"ץ (‪ )8173/12‬החליט ביום ‪ 29.7.2013‬על ביטול ההפלרה בצורה‬
‫מוחלטת‪ .." .‬רשמנו לפנינו את התחייבות המדינה כי תופסק הפרקטיקה‬
‫של הוספת החדרת פלואוריד למי שתייה" (סעיף ‪ 3‬בהחלטה נספח מס' ‪)17‬‬
‫לאחר ביטול ההפלרה על ידי מדינת ישראל פרסם משרד הבריאות באתר‪:‬‬
‫רח' ארלוזורוב ‪ 20‬רעננה ‪43608‬‬

‫טל‪ 050-7965511 ,09-7449178 :‬פקס‪09-7422073 :‬‬

‫‪ e-mail: ehud.leshem@gmail.com‬תלונה במשטרת ישראל על פי סעיף ‪ 262‬לחוק העונשין ‪1977‬‬

‫‪ 10‬מתוך ‪21‬‬

‫אהוד לשם‬

‫יועץ אסטרטגי‬

‫מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬קולחים‪ ,‬מים אפורים‪ ,‬תכנון ובניה בוררות פישור וגישור‬

‫"עם ביטול חובת ההפלרה תצטרף ישראל לרוב המוחלט של מדינות העולם‬
‫בהן אין חובת הפלרה‪ .‬כמו כן‪ ,‬על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי ישנה‬
‫ירידה בעששת גם במדינות שלא הפלירו את מי השתייה‪ .‬ברמה‬
‫הבינלאומית חובת ההפלרה קיימת רק באירלנד‪ .‬קיימות מדינות כגון‬
‫הולנד‪ ,‬שוודיה וצ'כיה בהן קיים איסור להפליר את מי שתיה‪."...‬‬
‫‪ .7‬ניסיון החזרת ההפלרה היא בלתי חוקית בעליל וסגן‪ /‬שר הבריאות מודע‬
‫לממצאים‬
‫‪ 1.7‬במהלך השנים פרסמתי (ושותף עם עוד מחברים) מספר מאמרים ב‪"-‬ירחון‬
‫הנדסת מים"‪ .‬בפרסומים צוינו הממצאים החמורים ונזקים הבריאותיים של‬
‫הפלרת מי השתייה {(נספח ‪18 ,18‬א‪18 ,‬ב‪18 ,‬ג‪18 ,‬ו (פורסם באמצע חודש יולי‬
‫‪ .})2015‬לא התקבלו תגובות משרד הבריאות למאמרים למעט למאמר ‪18‬ג‬
‫"סוף עידן ההפלרה בישראל?!"‪.‬‬
‫‪ 1.1.7‬למאמר הזה הגיב המהנדס הראשי להפלרה מר איתן גברון (נספח מס' ‪18‬ד)‪:‬‬
‫"הטענה הבסיסית שלי אומרת‪ ,‬שבאופן יחסי החומצה הפלואורו‪-‬‬
‫סיליצית היא חומר פחות מסוכן בהשוואה לחומרים נפוצים אחרים‪,‬‬
‫הנמצאים בשימוש יומיומי במתקני הטיפול במים ואינה מסוכנת באופן בו‬
‫מנסים לצייר אותה"‪.‬‬
‫"טענה שנייה שלי‪ ,‬היא כי הפלרת מי השתייה היא טיפול במים "רך"‬
‫יחסית‪ ,‬בהשוואה לחיטוי בכלור או בהשוואה לשינוי ה‪"...PH -‬‬
‫"כל שאנו עושים הוא השלמת הפלואוריד במים עניי פלואוריד לרמה‬
‫מיטבית"‪.‬‬
‫"כאשר מתבוננים אובקטיבית בתהליכי הטיפול במי השתייה המקובלים‬
‫כיום בעולם ‪ ,‬מוצאים כי התמקדות הנעשית חדשות לבקרים בתוסף‬
‫הפלואוריד מבין ‪ 31‬החומרים אינה הגיונית‪."...‬‬
‫‪ 2.1.7‬נספח מס' ‪ 18‬ה היא תגובתי החדה והברורה למהנדס הראשי של ההפלרה על‬
‫המשך ההטעיה שלו כלפי הציבור מתחילתו ועד סופו‪ ,‬כאשר מנסים‬
‫להמשיך "להכשיר את השרץ" שנקרא הפלרה‪.‬‬
‫מציע לקרוא בעיון את מאמרו של מהנדס הראשי להפלרה ושל החתום‬
‫מטה‪.‬‬
‫רח' ארלוזורוב ‪ 20‬רעננה ‪43608‬‬

‫טל‪ 050-7965511 ,09-7449178 :‬פקס‪09-7422073 :‬‬

‫‪ e-mail: ehud.leshem@gmail.com‬תלונה במשטרת ישראל על פי סעיף ‪ 262‬לחוק העונשין ‪1977‬‬

‫‪ 11‬מתוך ‪21‬‬

‫יועץ אסטרטגי‬

‫אהוד לשם‬

‫מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬קולחים‪ ,‬מים אפורים‪ ,‬תכנון ובניה בוררות פישור וגישור‬

‫‪ 2.7‬במקביל כתבתי ישירות לסגן שר הבריאות (נספחים ‪19‬א‪-‬ה הם אסופה חלקית‬
‫כדוגמא בלבד של השנים האחרונות)‪.‬‬
‫כאזרח סביר צר לי כי לא התקבל מענה מקצועי ולו אחד לממצאים שהועלו‪ .‬בין‬
‫התשובות שהתקבלו היו‪:‬‬

‫‪ ..." 1.2.7‬הפונה‪ ,‬מר אהוד לשם‪ ,‬הוא מתנגד מוכר להפלרה ועמדותיו‬
‫ידועות לנו זמן רב" (נספח מס' ‪.)20‬‬

‫‪1.1.2.7‬‬

‫לאור מסד הנתונים שהוצג במהלך השנים לכבוד הרב יעקב ליצמן סגן‬
‫שר הבריאות ‪ -‬וזאת התשובה שכבוד השר מפנה אלי באמצעות‬
‫המהנדס הראשי – אזי לחתום מטה נעתקו המילים מפי‪.‬‬

‫‪2.1.2.7‬‬

‫התשובה שקיבלתי מפרופ‪ .‬איתמר גרוטו מיום ‪ 10.3.2011‬אינה‬
‫מכובדת‪ .‬נספח מס' ‪20‬א הוא אסופה חלקית של "תשובות" לכאורה‬
‫שקיבלתי לאחר הצגת מסד נתונים מלא‪.‬‬

‫‪" 2.2.7‬ההפלרה נעשית כבר ‪ 65‬שנים בעולם‪ ,‬הפלרת מי השתייה היא השיטה‬
‫היעילה‪ ,‬השוויונית‪ ,‬והזולה ביותר למניעת מחלת העששת"‪.‬‬
‫‪1.2.2.7‬‬

‫על כך שהמדע השתנה הבהרתי לאנשי משרד הבריאות כל עת "שזרקו"‬
‫את המנטרה הזו‪ .‬תגובתי הייתה כי נתוני המדע והידע השתנו‪/‬התקדמו‬
‫וכדוגמאות מישראל הצגתי‪:‬‬

‫‪ 1.1.2.2.7‬ילדי העולים בשנות החמישים רוססו ב‪ DDT -‬כנגד מעופפים‬
‫למיניהם‪,‬‬
‫‪ 2.1.2.2.7‬חפפו ראשם בנפט כנגד כינים‪,‬‬
‫‪ 3.1.2.2.7‬כנגד הגזזת ביצעו הקרנות רנטגן על הראש (היום מדינת ישראל‬
‫משלמת פיצויים לנפטרים ולמשפחות הפגועות על פי "חוק נפגעי גזזת‬
‫– התשנ"ד – ‪.)1994‬‬
‫‪ 3.2.7‬תגובה ואמירה נוספת של משרד הבריאות‪" :‬הפלרת מי השתייה היא‬
‫השיטה היעילה‪ ,‬השוויונית‪ ,‬והזולה ביותר למניעת מחלת העששת‪.‬‬
‫מליאת ארגון הבריאות העולמי בהחלטתה משנת ‪ 2007‬קראה פעם נוספת‬
‫רח' ארלוזורוב ‪ 20‬רעננה ‪43608‬‬

‫טל‪ 050-7965511 ,09-7449178 :‬פקס‪09-7422073 :‬‬

‫‪ e-mail: ehud.leshem@gmail.com‬תלונה במשטרת ישראל על פי סעיף ‪ 262‬לחוק העונשין ‪1977‬‬

‫‪ 12‬מתוך ‪21‬‬

‫אהוד לשם‬

‫יועץ אסטרטגי‬

‫מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬קולחים‪ ,‬מים אפורים‪ ,‬תכנון ובניה בוררות פישור וגישור‬

‫למדינות להבטיח אספקה סדירה של פלואוריד לאוכלוסייה ותומכת‬
‫בהפלרת המים"‪.‬‬
‫‪1.3.2.7‬‬

‫אחרי בקשות חוזרות ונשנות "הצלחתי" לקבל את המאמר ממשרד‬
‫הבריאות שעליו הם משתיתים את "תגלית המאה" הצורך בהפלרה‪.‬‬
‫מתברר כי לאחר קריאת המאמר לא כך הדבר‪ .‬השימוש באמירה הזו‬
‫היא סילוף הנאמר במאמר אשר דן בבריאות הפה ורק סעיף ‪ 4‬מתוך ‪14‬‬
‫מציין‪" :‬במדינות בהן אין גישה (לאוכלוסיה) לכמות אופטימאלית של‬
‫פלואוריד‪ ,‬ואין להן עדיין תכנית שיטתית להוספת פלואוריד(לילדים‪-‬‬
‫א‪.‬ל)‪ ,‬אנו מדרבנים (‪ )urge‬לשקול לפתח וליישם תכנית להוספת‬
‫פלואוריד‪ .‬תוך מתן עדיפות לאסטרטגיות הוגנות (‪ ,)equitable‬לדוגמה‪:‬‬
‫הוספת פלואוריד למלח בישול (כמו הוספת יוד‪-‬א‪.‬ל) הוספתו למי‬
‫שתייה או לחלב (המיועד לפעוטות‪-‬א‪.‬ל) וכן לדאוג לאספקת משחת‬
‫שיניים עם פלואוריד לילדים במחיר שווה לכל נפש"‪.‬‬

‫‪ .8‬תגובת סגן שר הבריאות יעקב ליצמן למכתבי מיום ‪ 4.6.2015‬מצורפת‪:‬‬

‫‪1.8‬‬

‫תגובתי לכבוד ס‪ /‬השר הייתה חד משמעית‪:‬‬
‫גם אחרי שהמומחים יעידו בפניך בכתובים כי "העובדות" הן אחרות‬
‫עדין לא תוכל לנקות את עצמך מאחריות לנזקים הכרוכים בהחזרת‬
‫ההפלרה וזאת לאור העובדות הידועות היום והמפורסמות בארץ‬

‫ובעולם‪.‬‬
‫רח' ארלוזורוב ‪ 20‬רעננה ‪43608‬‬

‫טל‪ 050-7965511 ,09-7449178 :‬פקס‪09-7422073 :‬‬

‫‪ e-mail: ehud.leshem@gmail.com‬תלונה במשטרת ישראל על פי סעיף ‪ 262‬לחוק העונשין ‪1977‬‬

‫‪ 13‬מתוך ‪21‬‬

‫אהוד לשם‬

‫יועץ אסטרטגי‬

‫מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬קולחים‪ ,‬מים אפורים‪ ,‬תכנון ובניה בוררות פישור וגישור‬

‫בסופו של יום אחרי שנחשפת "בעל כורחך" למידע שנאסף במשך‬
‫עשרות שנים ומבוסס על מחקרים של טובי המדענים בעולם‪ ,‬על‬
‫הנזקים שגורמת ההפלרה‪ ,‬אתה הוא הנושא באחריות הבריאותית‬
‫שההפלרה מחוללת‪.‬‬
‫אם תוחזר ההפלרה לא תוכל "להסתתר" מאחורי השם "המומחים"‬
‫ככתוב‪:‬‬

‫ידם וְ אֵ ת קוֹל הַ שֹפָ ר‬
‫וְ כָ ל‪-‬הָ עָ ם ר ִֹאים אֶ ת‪-‬הַ ּקוֹֹלת וְ אֶ ת‪-‬הַ ל ִַפ ִ‬
‫וְ אֶ ת‪-‬הָ הָ ר עָ ֵשן;‬
‫‪ .9‬מאיסוף נתונים של ארגון הבריאות העולמי רואים אין הבדל בין מדינות‬
‫מפלירות לאילו שאינן מפלירות‬

‫‪ .01‬מבדיקת נתונים שנעשתה באירופה לגבי מחלת הסרטן מצביע כי באירלנד‬
‫המדינה היחידה בה הפלרת חובה רמת התחלואה בסרטן גבוהה יותר‬
‫מאשר באירופה שאינה מפלירה‬

‫רח' ארלוזורוב ‪ 20‬רעננה ‪43608‬‬

‫טל‪ 050-7965511 ,09-7449178 :‬פקס‪09-7422073 :‬‬

‫‪ e-mail: ehud.leshem@gmail.com‬תלונה במשטרת ישראל על פי סעיף ‪ 262‬לחוק העונשין ‪1977‬‬

‫‪ 14‬מתוך ‪21‬‬

‫אהוד לשם‬

‫יועץ אסטרטגי‬

‫מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬קולחים‪ ,‬מים אפורים‪ ,‬תכנון ובניה בוררות פישור וגישור‬

‫‪ .11‬בדו"ח השנתי סטטיסטי (שנת ‪ ,)2004‬דווח כי רמת העששת גבוהה דווקא‬
‫במקומות שהפלירו או יש בהם פלואור טבעי‪ .‬תיקון לדו"ח סטטיסטי‬
‫נעשה בשנת ‪( 2009‬נספח מס' ‪.)21‬‬
‫‪ .21‬מחקר שנערך עבור משרד הבריאות בשנת ‪ 2014‬ע"י "המכון הלאומי‬
‫לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות" מציג‪:‬‬
‫‪ 1.21‬בשנת ‪ 1990- 1989‬היו "‪ 41%‬ילדים לא נפגעו מעששת "‬
‫‪ 2.21‬בשנת ‪ 2002‬ל‪ 46% " -‬ילדים היו חופשים מעששת"‬
‫‪ 3.21‬בשנת ‪ 2014‬רק " ‪ 37.4%‬היו נקיים לגמרי ‪".‬‬
‫‪ 4.21‬מסקנת המחקר ‪ 63%‬יש עששת ‪ -‬יש להחזיר את ההפלרה!!!!‬
‫חבל שהרב יעקב ליצמן סגן שר הבריאות לא קרא את הדו"ח והשאיר זאת‬
‫למומחים שלו‪.‬‬
‫הפלרת חובת מי השתייה החלה בשנת ‪ 2002‬מצב העששת אצל הילדים‬
‫רח' ארלוזורוב ‪ 20‬רעננה ‪43608‬‬

‫טל‪ 050-7965511 ,09-7449178 :‬פקס‪09-7422073 :‬‬

‫‪ e-mail: ehud.leshem@gmail.com‬תלונה במשטרת ישראל על פי סעיף ‪ 262‬לחוק העונשין ‪1977‬‬

‫‪ 15‬מתוך ‪21‬‬

‫אהוד לשם‬

‫יועץ אסטרטגי‬

‫מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬קולחים‪ ,‬מים אפורים‪ ,‬תכנון ובניה בוררות פישור וגישור‬

‫באותה עת היה ‪ 54%‬ואילו אחרי ‪ 12‬שנות ההפלרה רמת העששת "קפצה"‬
‫ל‪ .63% -‬כלומר ‪ -‬ההפלרה החמירה את העששת‪ .‬בדיוק כפי שנכתב‬
‫בדו"ח הסטטיסטי בשנת ‪( 2004‬לפני "התיקון")‪.‬‬
‫‪" .31‬החומצה הפלורוסיליצית" היא פסולת רעילה‪ .‬על פי "חוק חומרים‬
‫המסוכנים‪ ,‬התשנ"ג‪ "1993-‬אמורה להיות מטופלת באתר פסולת מיוחד‬
‫(סעיף ‪1‬ד)‪.‬‬
‫החומצה היא בעלת "לגיטימציה" להחדיר למי השתייה ע"פ תקן‪.‬‬
‫בפועל לא מולאו ובוצעו הבדיקות כפי שנדרשו בתקן‪ ,‬בתקנות ובאישור‪:‬‬
‫‪" 1.31‬תקן ישראלי ת"י (‪ ,5438‬חלק ‪ )4‬לכימיקלים לטיפול במי שתייה‪:‬‬
‫חומצה פלואורוסיליצית (חומצה הקסא – פלואורוסיליצית)‬
‫‪" 2.31‬תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומיתקני‬
‫מי שתייה)‪ ,‬התשע"ג‪"2013-‬‬
‫‪" 3.31‬חידוש אישור לשימוש בחומצה פלוארוסיליצית במי שתייה ‪ 6‬יולי‬
‫‪."2003‬‬
‫בכול תקופה ההפלרה חובה של מי השתייה בישראל לא נעשו‬
‫הבדיקות שכפי שנדרשו בתקן‪ ,‬בתקנות ובאישור (נספח מס' ‪.)22‬‬
‫‪ .41‬במהלך ‪ 12‬שנות הפלרה חובה (‪ )2002-2014‬היו ‪ 4‬ראשי רשויות אשר‬
‫לאחר שלמדו את נושאי ההפלרה לעומקם מהנעשה בעולם ובארץ לקחו‬
‫"אחריות ציבורית"‪.‬‬
‫מצורף מסמך משנת ‪ 2008‬אחד מיני רבים שהופנו לרשויות (פתח תקוה‪,‬‬
‫רחובות‪ ,‬רעננה וכפר סבא)‪ ,‬בו מבקש משרד הבריאות את "התערבות‬
‫הממונה" על המחוז לביצוע ההפלרה כפי שכתוב בתקנות בריאות העם‪.‬‬

‫רח' ארלוזורוב ‪ 20‬רעננה ‪43608‬‬

‫טל‪ 050-7965511 ,09-7449178 :‬פקס‪09-7422073 :‬‬

‫‪ e-mail: ehud.leshem@gmail.com‬תלונה במשטרת ישראל על פי סעיף ‪ 262‬לחוק העונשין ‪1977‬‬

‫‪ 16‬מתוך ‪21‬‬

‫אהוד לשם‬

‫יועץ אסטרטגי‬

‫מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬קולחים‪ ,‬מים אפורים‪ ,‬תכנון ובניה בוררות פישור וגישור‬

‫נספח מס' ‪ 23‬הוא כדוגמא דיווח של אחת הרשויות (רעננה)‪ ,‬אשר בדוחות‬
‫השנתיים (‪ )2010,2011,2012,2013,2014‬מציינת "ברעננה הותקנו מערכות‬
‫להפלרת מים אך עדין לא הופעלו"‪.‬‬
‫נספח מס' ‪ 24‬הן אסופה חלקית של פניות לערים שלא הפלירו ואוימו על ידי‬
‫משרד הבריאות‪.‬‬
‫התעודה המצורפת היא תעודת הוקרה של ארגון רוטורי (אוקטובר ‪,)2010‬‬
‫לראש העיר מר נחום חופרי על עמידתו בעניין אי הפלרת מי השתייה‬
‫למרות הלחצים שהופעלו כלפיו מטעם משרד הבריאות‪.‬‬

‫רח' ארלוזורוב ‪ 20‬רעננה ‪43608‬‬

‫טל‪ 050-7965511 ,09-7449178 :‬פקס‪09-7422073 :‬‬

‫‪ e-mail: ehud.leshem@gmail.com‬תלונה במשטרת ישראל על פי סעיף ‪ 262‬לחוק העונשין ‪1977‬‬

‫‪ 17‬מתוך ‪21‬‬

‫אהוד לשם‬

‫יועץ אסטרטגי‬

‫מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬קולחים‪ ,‬מים אפורים‪ ,‬תכנון ובניה בוררות פישור וגישור‬

‫‪ .51‬מחקרים רבים מציגים נזקי הבריאות‪:‬‬
‫פגיעה בתפקוד בלוטת התריס‪ ,‬הצטברות מתכות הכבדות בגוף האדם‬
‫גורם‪ ,‬פלואורוזיס‪ ,‬סרטן עצמות‪ ,‬נזקים כרומוזומליים‪ ,‬פגיעה במערכות‬
‫העיכול והעור‪ ,‬פגיעה בפעילות אנזימים רבים‪ ,‬אריטריס‪ ,‬פגיעה ביכולת‬
‫קונגנטיביות‪ ,‬ירידה ברמת משכל אצל ילדים‪ ,‬סיכון מוגבר למחלת‬
‫הפלורוזיס‪.‬‬
‫משרד הבריאות מגדיר את המחקרים "כרמה לא גבוהה"‪.‬‬
‫‪ .61‬כבוד הרב יעקב ליצמן מודע לחלוטין ל" עיקרון ההיזהרות "‪ .‬כבוד ס‪/‬השר‬
‫אתה עצמו פעל על פי כלל זה כאשר רצו לכרות פוספאטים בשדה בריר‬
‫ליד ערד (יש לאזכר כי בעת מיצוי הדשנים מהפוספאט נוצרת גם "החומצה‬
‫הפלורוסילצית"‪ ,‬רדיו אקטיביים ומתכות כבדות נוספות)‪.‬‬
‫בחודש יולי ‪ 2012‬כבוד הרב יעקב ליצמן ס‪/‬שר הבריאות דאז התנגד בצורה‬
‫נחרצת וחד משמעית לכרייה בשדה בריר כפי שמצוטט‪:‬‬
‫"‪ ...‬אנו סבורים כי הפקדת התוכנית תביא לפגיעה אמיתית ולסכנה‬
‫רח' ארלוזורוב ‪ 20‬רעננה ‪43608‬‬

‫טל‪ 050-7965511 ,09-7449178 :‬פקס‪09-7422073 :‬‬

‫‪ e-mail: ehud.leshem@gmail.com‬תלונה במשטרת ישראל על פי סעיף ‪ 262‬לחוק העונשין ‪1977‬‬

‫‪ 18‬מתוך ‪21‬‬

‫אהוד לשם‬

‫יועץ אסטרטגי‬

‫מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬קולחים‪ ,‬מים אפורים‪ ,‬תכנון ובניה בוררות פישור וגישור‬

‫לבריאות התושבים הגרים באזור‪ ,‬ואנו סבורים כי יש לדחות את‬
‫התוכנית""‪ ..‬קרינה זו מהווה תוספת סיכון ופגיעה בריאותית‬
‫פוטנציאלית לאוכלוסיה הסמוכה – הפוספט עשיר באורניום‬
‫ובאיזוטופים שונים"‪.‬‬
‫"אני מכיר את הנפשות הפועלות " אני מכיר כאן את ההון‬
‫והשלטון‪ )...(...‬הדבר הזה מסוכן לתושבי ערד בצורה חריפה ביותר‪ .‬מה‬
‫שקורה כאן זה שיש אינטרסנטים‪ ,‬יש חברות גדולות‪ .‬אני לא יכול‬
‫להתמודד אתן‪ ,‬יש להן הרבה כסף‪ .‬לא אכפת להן מהבריאות של‬
‫הציבור"‪.‬‬
‫בכתבה שהייתה באותה עת כי פנה ס‪/‬השר ליצמן למבקר המדינה שיחקור‬
‫כי‪ ":‬מופעלים לחצים מצד גורמי שלטון וגורמים נוספים על משרד‬
‫הבריאות (הדגשה במקור) במטרה לאשר את הכרייה קיים חשש כי‬
‫לחצים אלה מונעים משיקולים שלא משרתים את אינטרס הציבור וכי‬
‫הם מערבים שיקולים זרים"‪.‬‬
‫‪ .71‬לאור החלטתו של סגן השר ליצמן להגיש לוועדת העבודה‪ ,‬הרווחה‬
‫והבריאות החלטת שינוי ל" תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של‬
‫מי שתייה ומיתקני מי שתייה)(תיקון)‪ ,‬התשע"ה‪ "2015 -‬ולהחזיר את‬
‫ההפלרה שלחתי ( ‪ )6.7.2015‬לשר הבריאות‪ ,‬סגן שר הבריאות‪ ,‬חברי‬
‫הוועדה וליו"ר הכנסת מסמך‪:‬‬
‫"ניסיון החזרת ההפלרה – למי השתייה תהווה‪ :‬פגיעה באוכלוסיות‬
‫החלשות פקודה בלתי חוקית בעליל שדגל שחור מתנוסס מעליה"‪.‬‬
‫המסמך מפרט את מכלול הסיבות מדוע החזרת ההפלרה היא "תקנה‬
‫בלתי סבירה בעליל וכי דגל שחור מתנוסס מעליה (נספח מס' ‪.)25‬‬
‫‪ .81‬במהלך השנים ארגון הבריאות העולמי וארגון הבריאות האמריקאי ‪HHS‬‬
‫הנחו את הרשויות בהקטנת ריכוז הפלואור להחדרה למי השתייה‪.‬‬
‫ריכוז רמת הפלאור שהחל ב‪ 1.7 -‬מג"ל –< ‪ 1.4‬מג"ל ‪ 1.0 < --‬מג"ל ועכשיו‬
‫ירד לרמת של ‪ 0.7‬מג"ל‪.‬‬
‫הארגונים הבין לאומיים "נימקו" את הורדת ריכוז הפלואור במי השתייה‬
‫עקב מחקרים המצביעים על סכנות מסוימות הקיימות עם הפלואור‪.‬‬
‫אין לצפות כי ארגונים בין לאומים אשר הציגו כי ההפלרה היא "המצאת‬
‫המאה"‪" ,‬תתעורר" בקר אחד ויגידו יש להפסיק עם ההפלרה לאלתר כי‬
‫היא ההפלרה מזיקה‪.‬‬
‫רח' ארלוזורוב ‪ 20‬רעננה ‪43608‬‬

‫טל‪ 050-7965511 ,09-7449178 :‬פקס‪09-7422073 :‬‬

‫‪ e-mail: ehud.leshem@gmail.com‬תלונה במשטרת ישראל על פי סעיף ‪ 262‬לחוק העונשין ‪1977‬‬

‫‪ 19‬מתוך ‪21‬‬

‫אהוד לשם‬

‫יועץ אסטרטגי‬

‫מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬קולחים‪ ,‬מים אפורים‪ ,‬תכנון ובניה בוררות פישור וגישור‬

‫במעקב אחרי השינויים נוכל לראות כי בעשור האחרון מריכוז של‬
‫‪ 1.7‬מג"ל פלואור ירדה ההמלצה ל‪ 0.7 -‬מג"ל‪.‬‬
‫כך נצפה בהמשך עד "שדור המדבר" ילך לעולמו‪ .‬כך זה בעולם האנושי‬
‫והדוגמאות לכך לא חסרות‪.‬‬
‫‪ .91‬מחקר בין לאומי רחב היקף של חוקרים עצמאיים שפורסם לאחרונה (יוני‬
‫‪,)2015‬מציג כי "אין הוכחה שהפלרת המים מונעת עששת" נספח מס' ‪.)26‬‬

‫‪ .02‬סיכום ריכוז מסד הנתונים המונחים וידועים כל העת בפני סגן השר‬
‫ליצמן מבלי שיוכל לומר אני נשען על "המומחים שלי" ולא ידעתי‬
‫מסד הנתונים ידוע לסגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן בזמן אמת (‪REAL‬‬
‫‪.)TIME‬‬
‫‪1.02‬‬

‫ניסיון שימוש בסמכות בלתי חוקית ע"פ סעיף ‪52‬ב(א)(‪ )1‬ב"בפקודת‬
‫בריאות העם שר הבריאות רשאי להתקין תקנות‪" :‬הקובעות את‬
‫איכותם התברואית של מי שתייה בין בדרך כלל ובין למקום פלוני או‬
‫לשימוש פלוני"‪.‬‬
‫פלואוריד היא תרופה ולא כימיקאל לשיפור איכות התברואית של מי‬

‫השתייה‪.‬‬
‫‪ 2.02‬פגיעה בסעיף ‪ 2‬לחוק היסוד כבוד האדם וחרותו‪.‬‬
‫‪ 3.02‬בניגוד גמור ל"חוק זכויות החולה‪ ,‬התשנ"ו‪"1996-‬‬
‫‪ 4.02‬עבירה על פי סעיפים ‪ 262‬ו‪ 221 -‬ל"חוק העונשין‪ ,‬תשל"ז‪"1977-‬‬
‫‪ 5.02‬עבירה על סעיף ‪20‬א‪-‬כא ל"חוק המים ‪."1959‬‬
‫‪ 6.02‬אי עמידה "תקן ישראלי ת"י (‪ ,5438‬חלק ‪ )4‬לכימיקלים לטיפול במי‬
‫שתייה‪ :‬חומצה פלואורוסיליצית (חומצה הקסא –‬
‫פלואורוסיליצית)‬
‫‪ 7.02‬אי עמידה ב"תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה‬
‫ומיתקני מי שתייה)‪ ,‬התשע"ג‪"2013-‬‬
‫‪ 8.02‬אי עמידה באישור "חידוש אישור לשימוש בחומצה פלוארוסיליצית‬
‫במי שתייה ‪ 6‬יולי ‪."2003‬‬

‫רח' ארלוזורוב ‪ 20‬רעננה ‪43608‬‬

‫טל‪ 050-7965511 ,09-7449178 :‬פקס‪09-7422073 :‬‬

‫‪ e-mail: ehud.leshem@gmail.com‬תלונה במשטרת ישראל על פי סעיף ‪ 262‬לחוק העונשין ‪1977‬‬

‫‪ 20‬מתוך ‪21‬‬

‫אהוד לשם‬

‫יועץ אסטרטגי‬

‫מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬קולחים‪ ,‬מים אפורים‪ ,‬תכנון ובניה בוררות פישור וגישור‬

‫‪ 9.02‬התעלמות מוחלטת מהממצאים של חברת מקורות על סוגי התקלות‬
‫בעת שימוש ב"חומצה הפלואורוסילצית" שהיא פסולת תעשייתית‬
‫בעת כריית המחצבים‪.‬‬
‫‪ 01.02‬אין הבדל בין מדינות מפלירות ומדינות לא מפלירות‬
‫‪ 11.02‬רמת הסרטן באירופה הצביעה כי באירלנד רמת הסרטן גבוהה משאר‬
‫מדינות אירופה שאינן מפלירות‬
‫‪ 21.02‬נתוני משרד הבריאות הוכיחו כי בשנת ‪ 2014‬רמת העששת עלתה ב‪9 -‬‬
‫אחוזים בהשוואה לשנת ‪ 2002‬עת החלה הפלרת חובה‬
‫‪ 31.02‬מאות מחקרים מצביעים על פגיעה בבריאות האדם כתוצאה מהליך‬
‫ההפלרה‪ .‬היכן "עיקרון ההיזהרות"! למה "דום שתיקה" כאשר‬
‫מדובר בהפלרה???‬
‫‪ 41.02‬פגיעה באוכלוסיות החלשות תהייה כפולה ומכופלת‪.‬‬
‫אוכלוסייה זו תשתה "מי ברז" עם פלואור ותיפגענה‬
‫‪1.41.02‬‬
‫בריאותית‪.‬‬
‫כאשר לא תרצה להיפגע בריאותית תיפגע כלכלית בעת הצורך‬
‫‪2.41.02‬‬
‫לקנות מים מינראלים ללא פלואור‪.‬‬

‫בברכה‪,‬‬

‫אהוד לשם‬

‫רח' ארלוזורוב ‪ 20‬רעננה ‪43608‬‬

‫טל‪ 050-7965511 ,09-7449178 :‬פקס‪09-7422073 :‬‬

‫‪ e-mail: ehud.leshem@gmail.com‬תלונה במשטרת ישראל על פי סעיף ‪ 262‬לחוק העונשין ‪1977‬‬

‫‪ 21‬מתוך ‪21‬‬