You are on page 1of 1

MINIT MESYUARAT KALI PERTAMA ENGLISH CAMP 2015

Tarikh

: 20/6/15 (Selasa)

Masa

: 1.15 petang

Tempat
Kehadiran

: NN3
: 20/20

1. Ucapan Pengerusi
1.1Ucapan salam dan mengalu-alukan kehadiran semua ahli ke mesyuarat
kali pertama bagi program English Camp
1.2Berharap agar semua ahli dapat menjalankan tugas dengan penuh
komitmen.
2. Pelantikan AJK kecil Dokumentasi dan Publisiti
2.1Pengerusi meneruskan pelantikan AJK.
3. Pembentangan Skop Tugas AJK
3.1 Pengerusi memaklumkan skop tugasan ahli masing masing secara
terperinci.
3.2 Pengerusi memberikan tarikh menghantar tugasan bagi AJK Buku
Program, dan rekaan
logo pada 22/1/2015.
Tindakan: AJK Buku Program, AJK Poster/Logo
Mesyuarat ditangguhkan pada 2.30 pertang.
Disediakan oleh:
Minit ini dicatat oleh:
Setiausaha English Camp,
1. Nor Irnahanis Sofia Bt.
Ismail
Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Bharu.