You are on page 1of 2

Centrul Român de Studii Transculturale - Constanţa

„O fereastră către lumea pierdută!”
Scrisoare de Informare – AUGUST, 2015
„De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă vă întăriți chemarea și
alegerea voastră; căci, dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată!”
2 Petru 1:10
În versetul citat mai sus, observăm că apostolul Petru se adresează credincioșilor cu apelativul „fraților”, iar acest lucru pare să fie
foarte semnificativ în contextul în care este făcută această afirmație. Conform unui comentator biblic, în versetul care-l precede pe
acesta, Petru prezintă profilul unui creștin nominal, ca fiind un om care este „orb, umblă cu ochii închiși, și a uitat că a fost curățit de
vechile lui păcate,” (2 Petru 1:9). Ca și credincioși, nu ar trebui niciodată să permităm o diminuare a intensității și a importanței pe
care o are momentul nașterii noastre din nou, momentul iertării păcatelor noastre prin jertfa costisitoare a Domnului Isus Hristos.
Lucrul acesta ne va determina să simțim diferența dintre durerea păcatului și bucuria mântuirii, și să ne dăruim cu tot ce suntem
pentru ca mulți din cei ce se află în robia păcatului să cunoască harul noii vieți. Și la aceasta suntem chemați! Ca ucenici ai lui
Hristos, mandatul nostru este să facem alți ucenici, iar noi putem alege să ne implicăm în a conduce oamenii la Hristos, sau să
neglijăm această poruncă atât de crucială.
Misionarul Nik Ripken, adresându-se unui grup de credincioși chinezi, și-a exprimat entuziasmul pentru lucrarea răscumpărătoare a
lui Dumnezeu în China, referindu-se la numărul mare de credincioși pe care-l prezintă statisticile. Conducătorul unei biserici de casă
din China l-a întrerupt pe Ripken, și i-a sugerat o perspectivă diferită asupra cifrei pe care o găsește în statistici, spunându-i: „Din
numărul mare de credincioși pe care l-ai amintit în discursul tău, două treimi sunt ceea ce noi numim ‘membri.’ Numai o treime
constituie ceea ce noi numim ‘adevărați urmași ai lui Isus.’” Conducătorul a continuat spunând, „probabil că două treimi dintre
creștinii din China participă regulat la întâlnirile unei biserici de casă. Mulți dintre aceștia au fost botezați, și o bună parte din ei
contribuie financiar la susținerea bisericii de casă.” După o scurtă pauză, conducătorul chinez a făcut și următoarea afirmație: „Dar
noi nu-i considerăm pe membrii bisericii ca fiind adevărați urmași ai lui Isus până când nu au condus pe alți oameni la Hristos, și
până când nu s-au implicat în plantarea altor biserici de casă.” Din
prisma acestei interpretări, fiecare ar trebui să ne punem următoarea
întrebare: „Sunt eu doar un simplu membru al bisericii, sau sunt
un adevărat urmaș al lui Hristos?”

Sunt doar absolvent CRST sau misionar?
Cei doi ani de studii la CRST, pentru unii studenți se scurg mai
repede, pentru alții mai greu, dar cert este că după ce studenții
îmbracă roba absolvirii, așteptările noastre, a celor ce ne-am investit în
echiparea lor, este să-i vedem plecând pe câmpul de misiune cât mai
repede. Așadar, la câteva zile de la absolvire, unsprezece dintre
absolvenți au căutat să primească acreditarea Agenției Penticostale
de Misiune Externă (APME) și să plece pe câmpul de misiune. Dintre
aceștia, procesul acreditării cu APME s-a încheiat deja pentru trei absolvenți. În fotografia de mai sus este tânărul Marius B., care va
merge ca misionar în Etiopia. De asmenea, au fost acreditate Simona O., pentru Macedonia, și Ana G. pentru India. Când mă
gândesc la acești oameni, trăiesc sentimentul apostolului Pavel care-i scrie lui Filimon despre Onisim, „ți-l trimit înapoi, pe el, inima
mea. Aș fi dorit să-l țin la mine, ca să-mi slujească,” (Filimon 12-13). Și eu aș fi dorit să continui să lucrez cu acești tineri deosebiți,
dar a venit timpul să-i lăsăm să plece în misiune, și să
instruim noua generație de studenți în același scop.

Sunt doar student sau slujitor?
Chiar dacă oficial am intrat în vacanță din 26 iunie, împreună
cu un grup de opt studenți am continuat să slujim în
promovare încă zece zile. Pe parcursul anului școlar am avut
numeroase ocazii în care am vizitat o parte din bisericile
care ne-au trimis studenți. Din acest motiv, studenții care au
venit la CRST din diaspora au insistat să ne organizăm și să
mergem să împărtășim lucrarea de misiune și în bisericile
din care au venit ei. Astfel, pentru prima dată la CRST am
organizat o călătorie de promovare cu studenții în diaspora,
de data asta alegând Italia. În acest an școlar am avut cinci studenți care au crescut spiritual în biserici din Italia, printre care biserica
„Philadelphia” din Mansue, biserica „Limanuri Bune”, din Roma, și biserica „Bethel” din Roma. Pe lângă bisericile studenților, am
avut ocazia să mai vizităm încă cinci biserici din provinciile Udine, San Bonifacio, Perugia și Roma, din care ne așteptăm să primim
studenți în viitorul apropiat. Ne-am bucurat de părtășia avută și de ospitalitatea pe care frații și surorile au aratat-o față de noi.

2010

2011
Suntem doar semănători sau și
secerători?
În perioada 27 iulie – 01 august, Agenția Penticostală de
Misiune Externă a organizat o întâlnire de lucru cu toți
misionarii care se aflau în țară la acel moment. În acest
context, am avut o bucurie deosebită să întâlnesc peste 25
de absolvenți CRST, care, imediat după ce au finalizat
2012
cursurile, s-au lăsat total în mâna Domnului și au ales să fie
răspunsul rugăciunilor noastre pentru lucrători în Secerișul
Domnului. Mai sus sunt doar câteva fotografii cu absolvenții prezenți. Menționez absolvenții din anul 2010, Simona & Daniel P., cu
cei trei copilași, Timotei, Darius și Evelina (ei au slujit în ultimii trei ani în Asia Centrală); absolvenți din anul 2011, Betuel & Bianca
A., cu fiica lor Miriami (Macedonia), Nicușor & Debora T. (Macedonia), Georgiana și Sebastian V., cu fiul lor Amos (Kosovo) și
absolvenți din 2012, Monica M. (Albania), Mariana B. (Egipt), Sandu&Marinela M., cu fiul lor Luca (Namibia), și Emanuela C.
(Albania). În astfel de ipostaze, când privesc la absolvenții implicați cu normă întreagă în misiune transculturală, recunosc că munca
pe care o depun profesorii CRST, partenerii financiari și spirituali ai școlii, echipa și bordul de conducere al școlii, nu se reduce doar
la o etapă de semănare în timpul celor doi ani, ci procesul continuă și putem secera roada muncii noastre. Entuziasmul este și mai
accentuat când privim la modul în care acești tineri sunt binecuvântați cu parteneri de viață și cu copilași.

Suntem doar interesați de misiune sau suntem și gata să ne consacrăm?
În ziua de 24 iulie am avut prima sesiune de interviuri pentru candidații CRST. La acest moment avem puțin peste 10 tineri admiși ca
și studenți în anul întâi, dar ne așteptăm ca acest număr să crească până la începerea anului școlar, de aceea la 25 august am
planificat o nouă sesiune pentru admitere. Știm că în inimile tinerilor interesați de misiune se dă o luptă uriașă. Unii estimează prețul
renunțării ca fiind prea mare, alții aleg să amâne înscrierea la școală pentru încă un an sau doi, în timp ce în cazul altora părinții nu
sunt gata să ofere binecuvântarea în acest sens. Astfel, cunoaștem mulți tineri care sunt doar interesați de misiune. De aceea, vă
invităm să vă rugați pentru ca Domnul să ne trimită în continuare oameni consacrați, învățabili, gata de slujire și sacrificiu.

Suntem doar parteneri într-o bază de date sau adevărați mijlocitori?
Obișnuiesc să scriu o astfel de scrisoare la una-două luni și o expediem la o bază de date destul de numeroasă. Nu de puține ori îmi
pun întrebarea, oare câți dintre partenerii noștri o vor citi scrisoarea până la final, și câți dintre aceștia vor trata cu seriozitate
motivele de rugăciune pe care le împărtășesc. Mulțumesc Domnului pentru fiecare dintre dumneavoastră, dragi parteneri, căci prin
mijlocirea și susținerea oferită, veți fi răsplătiți de Dumnezeu pentru toată munca de facere a ucenicilor, care se desfășoară prin
acești misionari. Noi suntem copiii aceluiași Tată, slujitorii aceluiaș Stăpân, membrii aceleiași familii, călătorii spre aceeași Țară, și
moștenitorii aceleiași Împărății. Așadar, continuați să mijlociți pentru noi și în următoarele privințe:
- pentru implementarea unei strategii eficiente de predare a limbii engleze, pe lângă cursurile de misiune. Căutăm un profesor bun
care să se poată investi pe termen lung în formarea studenților, dar și o sponsorizare care să acopere cheltuielile de rigoare.
- pentru Studiile Internaționale de Islam din România (SIIR) care se vor desfășura la CRST timp de șase săptămâni, începând cu 24
august. Pe lângă studenții de anul II, avem cinci persoane care doresc să ia aceste cursuri în regim modular. Fie ca Duhul Sfânt să
se folosească de profesorii și de cadrul predării, și să-i cheme pe acești tineri la slujirea printre musulmani.
- pentru resursele necesare începerii anului școlar. Deja vorbim despre pregătirea conservelor de iarnă, dar și despre cheltuielile ce
țin de încălzirea campusului și de administrare. Dumnezeu s-a arătat credincios față de noi până în prezent, de aceea ne punem
încrederea în El! Iar dacă El dorește să se folosească de dumneavoastră în acest sens, primim cu bucurie orice formă de susținere!
Vă mulțumim și Domnul să vă răsplătească! Cu preţuire, Ileana (INA) Hrişcă – director CRST
Bordul de conducere: Gheorghe Riţişan, Rick Cunningham, Ileana Hrişcă
Allan Lind, Daniel-Ioan Bote, Daniel Bujeniţă, Daniel Hădărean.

Fundaţia “Centrul Român de Studii Transculturale”,
Cod Fiscal 7892276
Banca BRD, Agenţia Eforie Nord, Constanţa, Cod IBAN lei: RO30BRDE140SV42915901400
Telefon: (004)0241-583.246, (004)0741-159.203
E-mail: secretariat@crst-ct.ro
Poşta: Strada Bujorului Nr. 19, 907015 Agigea, Constanţa
Web: www.crst-ct.ro
Scrisoare de informare – August, 2015