You are on page 1of 4

LIKOVNA KULTURA

Umjetnost je duhovno stvaralaštvo pomoću kojega čovjek umije izraziti osobne osjećaje na više načina.
Likovna umjetnost je duhovno čovjekovo stvaralaštvo koje se izražava pomoću tri umijeća. Prema starogrčkoj teoriji imamo šest
načina (ili danas sedam) na koje čovjek izražava svoje osjećaje. Od šest (ili danas sedam) umjetnosti, tri su likovne: slikarstvo ili
pitura, kiparstvo ili skulptura, graditeljstvo ili arhitektura.
Likovno djelo se sastoji od materijalnih ili fizičkih likovnih elemenata (lat. elementum = počelo; u likovnim umjetnostima osnovni
pojam, sastavni dio cjeline, odnosno kompozicije likovnoga djela) i od psihičkih likovnih elemenata, a izražava se preko likovnoga
motiva (teme ili sadržaja) i likovne forme (načina izražaja likovnoga motiva).
Materijalni ili fizički likovni elementi su vidljivo tijelo umjetničkoga djela, to jest materija/materijal pomoću kojega se
slikar/kipar/graditelj kao umjetnik likovno izražava, to jest likovne tehnike (slikarske, kiparske i graditeljske likovne tehnike).
Psihički likovni elementi su duša umjetničkoga djela (likovna forma). Dijele se na tri skupine: glavni, pomoćni i ostali: glavni
psihički likovni elementi u slikarstvu (crta i boja) i glavni psihički likovni element u kiparstvu i arhitekturi (volumen), pomoćni
psihički likovni elementi (simetrija, proporcija, ritam) i ostali psihički likovni elementi.
Likovni motiv (tema ili sadržaj) jest ono što (?) je likovni umjetnik (slikar, kipar, arhitekt) prikazao na likovnom djelu (slika, kip,
zgrada). Prema motivu, likovno djelo (slika, kip, zgrada) može biti prikazano ili figurativno ili apstraktno.
Figurativna umjetnost je ona umjetnost koja ima motiv vidljive stvarnosti - vizualne realnosti - figuru koja se može prepoznati.
Apstraktna umjetnost (lat. abstrahere = odstraniti) je nefigurativna umjetnost, umjetnost u kojoj nije prepoznatljiva figura (lik)
nego je izražena od čistih elemenata likovne kompozicije.
Likovna forma jest način kako (?) je umjetnik izrazio/prikazao likovni motiv na svom umjetničkom djelu (slika, kip, zgrada).
Crtež je početak ili temelj umjetničkog djelovanja u likovnim umjetnostima.
Lik (ili oblik) je način ili sredstvo izražaja u likovnim umjetnostima. Od sredstva izražaja - lika/oblika - likovne umjetnosti dobile
su naziv: likovne umjetnosti. Za likovne umjetnosti postoje još nekoliko naziva: prostorne umjetnosti, vizualne umjetnosti,
plastične umjetnosti, lijepe umjetnosti.
Prostorne umjetnosti nazivamo likovne umjetnosti (slikarstvo, kiparstvo, arhitektura) jer lik/oblik zauzima određeni prostor
(dvodimenzionalni ili trodimenzionalni).
Vizualne umjetnosti ili umjetnosti oka nazivamo likovne umjetnosti (slikarstvo, kiparstvo, arhitektura) jer lik/oblik
doživljavamo/osjećamo gledanjem/okom.
Plastične umjetnosti nazivamo likovne umjetnosti (slikarstvo, kiparstvo, arhitektura) jer lik/oblik ima svoju površinu ili
plastiku/plastičnost (ne misli se na plastiku kao industrijski materijal)
Tri likovne umjetnosti: slikarstvo ili pitura, kiparstvo ili skulptura, graditeljstvo ili arhitektura.
Slikarstvo ili pitura (lat. pictura; engl. picture; njem. Malerei; franc. peinture, lat. pittura ) je likovna umjetnost kojoj je temelj
izražaja u crti i boji, to jest u/na plohi. Zato kažemo da je slikarstvo plošno likovno izražavanje ili dvodimenzijalna umjetnost jer
se izražava na plohi koja ima dvije dimenzije: širinu i dužinu.
Slikar (ili hrvatski: ličilac) je likovni umjetnik koji se služi materijalnim ili fizičkim likovnim elementima (tijelo umjetničkoga
djela - materija/materijal) da bi na umjetnički način izrazio psihičke likovne elemente (duša umjetničkoga djela - likovna forma).
Slika (grč. eikon; lat. pictura) je izražaj, proizvod ili produkt likovnoga umjetnika koji se bavi slikarstvom, a zovemo ga slikar.
Slikati je umjetnička radnja (u infinitivu) likovnoga umjetnika kojega zovemo slikar.
Kiparstvo ili skulptura (lat: sculpere = sjeći, rezati, klesati, tesati) je likovna umjetnost kojoj je temelj izražaja u volumenu. Zato
kažemo da je kiparstvo trodimenzionalna umjetnost jer ima tri dimenzije: širinu, dužinu i visinu.
Kipar je likovni umjetnik koji se služi materijalnim ili fizičkim likovnim elementima (tijelo umjetničkoga djela materija/materijal) da bi na umjetnički način izrazio psihičke likovne elemente (duša umjetničkoga djela - likovna forma).
Kip (od mađarskog: kep = lik) je izražaj, proizvod ili produkt likovnoga umjetnika koji se bavi kiparstvom, a zovemo ga kipar.
Modelirati (a ne kipariti) je umjetnička radnja (u infinitivu) likovnoga umjetnika kojega zovemo kipar.
Arhitektura (grč. arhitekton) je likovna umjetnost kojoj je temelj izraza volumena u prostoru. Zato kažemo da je arhitektura
trodimenzionalna umjetnost jer ima tri dimenzije: širinu, dužinu i visinu. Graditeljstvo ili arhitektura je umjetnost, a
građevinarstvo je poduzetništvo.
Arhitekt (graditelj - projektant ili diplomirani inženjer arhitekture - dipl. ing. arh. - dia) je likovni umjetnik je likovni umjetnik
koji se služi materijalnim ili fizičkim likovnim elementima (tijelo umjetničkoga djela - materija/materijal) da bi na umjetnički
način izrazio psihičke likovne elemente (duša umjetničkoga djela - likovna forma). Arhitekt ili graditelj je umjetnik, a građevinar
je poduzetnik.
Zgrada je izražaj, proizvod ili produkt likovnoga umjetnika koji se bavi arhitekturom, a zovemo ga graditelj ili arhitekt ili
diplomirani inženjer arhitekture.
Projektirati je umjetnička radnja (u infinitivu) likovnoga umjetnika kojega zovemo graditelj ili arhitekt ili diplomirani inženjer
arhitekture. Projekt je idejni ili izvedbeni nacrt kao proizvod/produkt likovnoga umjetnika, a prema projektu zgradu gradi
građevinar kao poduzetnik.
Urbanizam (lat. urbs, urbis = grad, urbanus = gradski) gradogradnja; postanak i razvoj grada. Urbi et orbi = Gradu (Rimu) i
svijetu; Urbs aeterna = Vječni grad (Rim).
Primijenjena umjetnost je umjetničko oblikovanje predmeta svakodnevne i praktične uporabe.
Primitivna umjetnost je tradicionalna (običajna) umjetnost nastala kao narodna umjetnost.
Naivna umjetnost ili naiva ona je umjetnost koja se temelji na običajima narodne umjetnosti dotičnog kraja (slično kao i
primitivna umjetnost).
Akademizam je jednostrano, teoretski dovršeno prilaženje pojedinim likovnim problemima.
Artizam (lat: ars, artis = umjetnost) je virtuozno svladavanje tehničkih i formalnih elemenata u umjetnosti.
Ars gratia artis znači: umjetnost radi umjetnosti (geslo američke filmske kompanije Metro Goldwin Meyer).
Pristup likovnom djelu

Prvi razred 1

crvena gama. decor) ures. to jest proučava nelikovne elemente likovnoga djela (tko je tko i što je tko na slici): osnovni kompozicijski raspored likova (tko je lijevo. uzoran) je kulturno i duhovno ostvarenje starogrčke (u Periklovo doba. Interijer (franc. eikon = slika + grafein = pisati) sliko-opis. štovati. hroma = boja) svojstvo (valer. colore) osjećaj koji u oku stvara svjetlost emitirana (odaslana) iz nekoga izvora ili reflektirana (odsijava) od površine nekoga tijela. pr. ukus je uvjetovan prirođenom naslijeđenom sklonošću i odgojem i obrazovanjem. engl: colour. Plenerizam (franc. smisla i simbolike prikaza likovnoga djela. Klasika (lat. Pristup likovnom djelu Prvi razred 2 . Akademeia) je prvobitno naziv za školu u blizini Atene u parku posvećen uspomeni na heroja Akadema koju je osnovao starogrčki filozof Platon 387. Tehnika (grč: techne = vještina. Kroma (grč. meta = iza + fysis = priroda) je prvobitno Aristotelovo djelo koje je slijedilo iza djela Fizika (grč. gama. gamma) u slikarstvu je prizvuk. Eksterijer (franc. Spektar (lat. Međusobnim optičkim (svjetlosnim) miješanjem triju primarnih (osnovnih) boja aditivne sinteze (RGB boje: Red = crvena. U slikarskoj praksi nijansa je vidljiva razlika između dva susjedna kromatska tona. njem. užitak) u likovnim umjetnostima je estetska odrednica kojom se izražava smisao za lijepo. usavršavanje. Otvorena faza u likovnoj praksi je vremenski razmak unutar kojega je omogućeno razmazivanje boje (premazanog sredstva). interior = unutrašnji) općenito unutrašnji prostor. dogotovljenje. drevan. grisaille/grizaj). poslije Kr. častiti) cjelokupno duhovno ljudsko stvaralaštvo. ton) ili zasićenost boje. svečana priredba s koncertnim točkama. Valer (franc. Danas riječi "akademija" ima više značenja: najviša znanstvena ustanova neke zemlje (HAZU = Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti) . prostor u kojemu se likovi nalaze (pejzaž. a ukinuo je 529. Objektivni kriteriji (prosudbe) ukusa su estetski. Boja (hrv: krasa. geslo umjetničkog smjera larpurlartizma. De gustibus (et coloribus) non est disputandum = o ukusima (i bojama) se ne raspravlja. Kr. od colere = obrađivati zemlju. Dekoracija (lat. od laver = prati) nastaje tako da slikar preko osušenoga crteža. To statično. pr. Ukus (lat. nuance = preljev) je postupni prijelaz boje u boju. mast. Kasnije postaje zasebna filozofska disciplina protivna razvojnoj dijalektici temeljna na pojedinačnoj datosti i nepromjenjivosti elemenata. Boje spektra spadaju u područje svjetlosti i nalaze se unutar elektromagnetskih frekvencija u valnim dužinama od 400 do 700 milimikrona. sanguis. classicus = star. coleur. prije Kr. od 460.. umijeće) sposobnost korištenja likovnih materijala u izradi i dovršenju umjetničkoga djela. a raspravlja o bitku. radioaktivne (alfa. to jest do propasti zapadnoga Rimskog carstva ili do 529./lar pur lar) znači: umjetnost radi umjetnosti. poslije Kr. ukrašavanje predmeta umjetničkim elementima. Blue = modra) pojačava se pojedinačna valerska vrijednost i mijenja kromatska zasićenost boja (jer se aditivne boje zbrajaju). god. Black = crna. odnosno sposobnost osjećaja umjetničkih vrijednosti. U likovnoj praksi (a naročito u slikarstvu) je jedno od osnovnih sredstava likovnog izražaja. Civilizacija (lat: civilis = građanski) cjelokupno materijalno ljudsko stvaralaštvo. beta i gama zrake) i kozmičke zrake (ultra beta). boja (plavi plašt. crtež laviran crvenom bojom zove se: sanguinia (lat. Farbe. tal. najviši domet. od 27.) i starorimske umjetnosti (u Augustovo doba. Zrake kraće valne dužine od spektralnih su: ultraljubičaste. intonare = podizati glas) u slikarstvu je opći koloristički dojam postignut naglašavanjem međusobno bliskih boja (tonova). Perfekcija (lat: perfectio. Antika (lat.. ličilo. . a tko desno). interijer) tipologija likova (bradati. u prenesenom značenju: odličan. U krugu boja nijansa je međuvrijednost dviju uzastopnih boja. književnika i umjetnika (HDLU = Hrvatsko društvo likovnih umjetnika). tvari i pojava. besprijekornost. podići se na najviši stupanj. nadiskustveno (trascedentno) pokušali su neki likovni umjetnici u slikarstvu (metafizičko slikarstvo). Nijansa (franc. Akademija (grč. god. naknadno prijeđe nekom bojom. Yelow = žuta. eikon = slika + logos = riječ. odnosno naglašavanjem određenih i za djelo bitnih tonova. likovni motiv koji prikazuje život u zatvorenom prostoru. govor) znanost koja se bavi proučavanjem forme likovnoga djela (a ne motiva.. Crtež laviran smeđom bojom zove se: sepija (grč. plein + air = puni zrak) slikanje u prirodi (pod vedrim nebom i dnevnim svjetlom. antiquus = star.LIKOVNA KULTURA L`art pour l`art (franc. Ikonologija (grč. količina i kvaliteta odlika. hladna gama). razviti se do najviših mogućnosti. valeur = vrijednost) je svjetlosna vrijednost. Ikonografija (grč. slušni. Kao subjektivno i osobno osjećanje. Intonacija (lat. = pigmentum = boja) je organski (od životinja ili biljaka) ili anorganski (zemljani ili mineralni) prah koji ima svojstvo prekrivanja neke podloge (bojanja). nepogrješnost. nadnaravno. Metafizika (grč. društvo učenjaka. od lat. tjelesni ili neki drugi) ima svoje posebno značenje (određen je cjelinom i djeluje na cjelinu). ili culture. meta ta fizika). bizantinski car Justinijan. neposredni osjećaj predmeta i pojava iz okolnog svijeta kao i doživljaja. kakvoća) svjetlosti koju neka površina odbija. oznaka K = Keyline) umanjuje se pojedinačna valerska vrijednost i mijenja se kromatska zasićenost boja (jer se pigment boje oduzima miješanjem). topla gama. Magenta = crvena. Pigment (lat. Green = zelena. tema. extèrieur) vanjština. radio i televizijske zrake. Lavir (franc. Percepcija je organizirana cjelina različitih osjećaja u kojoj svaki osjetni podatak (vizualni. visoka škola ili sveučilište (ALU = Akademija likovnih umjetnosti). znanost koja se bavi proučavanjem sadržaja. Međusobnim fizičkim (pigmentalnim) miješanjem triju primarnih (osnovnih) boja supraktivne sinteze (CMYK boje: Cyan = modra. natprirodno. od perficere = dovršiti) svršetak. sadržaj) nego se proučava smisao poruke koju slika prikazuje. Zrake duže valne dužine od spektralnih su: infracrvene (toplinske).inis = krv). predavanjima i recitacijama. Kultura (lat: cultos.). kada je bizantinski car Justinijan ukinuo atensku filozofsku školu). za razliku od ateliera). to jest proučava likovne elemete likovnoga djela jer za ikonologiju nije važna objektivna stvarnost (likovni motiv. crtež laviran crnom bojom zove se: grisaille (franc. sepia = sipa). rendgenske (x-zrake). opis slike. odjeća likova (kostim). a ovisi o vrsti veziva (npr. atributi (znak raspoznavanja). produhovljeni). franc. percipere = primiti u se) je opažanje. primanje dojmova. vanjski prostor u arhitekturi. drevan) je razdoblje starogrčke i starorimske kulturne povijesti (do 446. spectrum) niz raznobojnih tonova koji nastaju rastavljanjem bijele svjetlosne zrake pri prolazu kroz staklenu prizmu. gustus = zadovoljstvo. interieur. ukras. odnosno element likovne kompozicije. vanjska strana. bijela haljina. razmak je dosta duži kod uljanih tehnika nego kod vodenih tehnika). zlatna aureola). odnosno dominacija (isticanje) jedne tonski stupnjevane boje koja daje slici opći dojam (npr. lavis. zelena gama. Percepcija (lat. do 14. do 429. Kr. Gama (grč.

katalogos = popis. Muza (grč. nadrealizam. Etika (grč. amare = ljubiti. istražuje bitne preduvjete i kriterije umjetničkog doživljaja. atelier = radionica) je radionica likovnog umjetnika. tal. Štafelaj (njem. = talentum) je nekoć starogrčka novčana jedinica i jedinica za mjerenje težine. Atelijer (franc. Uranija = pokroviteljica astrologije. genre. Terpsihora = pokroviteljica plesa. a nije stručno školovan niti mu je umjetnost profesija. brzo i s nekoliko osnovnih poteza postavljena likovna misao. tal. pallet. raščlanjivanje) je način odgonetanja vrijednosti umjetničkog djela s namjerom da se tom djelu ocjeni umjetnička vrijednost. ethos = običaj) nauka o moralu. iz 1. Musa) u starogrčkog mitologiji svaka pojedina od devet boginja. od lat. dadaizam. inspirare = puhati u što ili na što) je umjetničko nadahnuće. stvaranja i prosuđivanja. barokno ili moderno. Paleta (engl. en face = u lice) u likovnim umjetnostima položaj figure (stav) čije je lice prikazano potpuno frontalno (okrenuto prema gledatelju). hobby = razanoda) u likovnim umjetnostima podrazumijeva bavljenje likovnim djelatnostima u slobodno vrijeme. njem. vidljivi znaci tehnike rada kod stvaranja umjetničkog djela.. = amateur = ljubitelj ) čovjek koji se bavi umjetnošću iz ljubavi prema umjetnosti. = talanton. prema: Gaj Cilnije Mecena. Kr. Analiza (grč. kyklos = krug) je skup različitih međusobno povezanih pojava ili procesa koji se ponavljaju ili nastavljaju u izvjesnom vremenskom razmaku i sačinjavaju zatvorenu cjelinu. stylos = držak. étude. anatomija (vitalna građa tijela) je nauka koja na temelju izučavanja građe kostura. palette. pospješuje razumijevanje likovnih datosti. donare = darovati. renesansno. U širem smislu podrazumijeva i umjetničko razdoblje kao što je srednjovjekovno. dilettante. čovjek koji se bavi umjetnošću bez stručne speme samo sebi za zadovoljstvo (amater). Klio = pokroviteljica povijesti. znanstvenih). Erato = pokroviteljica poezije. Monografija (grč. Malerscheibe. Sittenbild. aisthanomai = osjetni. tal. Euterpa = pokroviteljica glazbe. = sketch. Anfas (franc. tal. ništa. modello) u širem smislu je objekt (živi ili neživi) prema kojemu se izvodi likovno djelo. ništa). = Skizze. shvaćati) je sposobnost snalaženja. Faktura je umjetnički rukopis. Žanr (engl. Studija (engl. nedotjerana. sposobnost rješavanja problema. franc. kao i kod promjena koje nastaju prilikom različitih pokreta.. a u užem smisli to je živa osoba koja pozira umjetniku. lat. galerija i muzeja (kao i biblioteka).) je jednostavna skica ili crtež. pisaljka) je skup posebnosti umjetničkog djela po kojima se ono razlikuje od drugih djela iste vrste. ktetor = ktitor. Talen(a)t je također duhovna sposobnost umno nadarena čovjeka u nekom području (umjetničkom. njem. njem. razumijevati. likovni motiv koji prikazuje prizore iz svakodnevnog života. U likovnim umjetnostima ciklus je niz umjetničkih djela unutar zajedničke teme ili likovnog sadržaja kojim se nastoji riješiti određeni likovni problem ili zaokružiti određeno vremensko razdoblje.). grč. vrsta. Model (engl. analysis = razjašnjenje. = genius) osoba izvanredne duhovne i umne sposobnosti kod koje je naročito istaknuta inteligencija i natprosječna sposobnost za veći broj različitih aktivnosti (umjetničkih. genere) je stil. znanstvenom). odnosno vrijedno u umjetnosti. voljeti. Katalog (grč. modele. franc. model. mecena = dobročinitelj . Kaliopa = pokroviteljica krasnoslovlja. franc. norma) je skup umjetničkih pravila o pomoćnim psihičkim likovnim elementima (simetrija. Stil može označavati i likovni pravac ili smjer (kubizam. pokroviteljice znanosti i umjetnosti): Talija = pokroviteljica komedije. jedan. franc. rimski bogataš koji je pomagao pjesnicima i umjetnicima). tavalozza) tanka drvena (metalna ili plastična) pločica na koju slikar postavi pigment boje za slikanje. kanon = pravilo.LIKOVNA KULTURA Umjetnička ljepota je umjetnička "istina" koja se utjelovljuje u likovnom djelu. trenutak kada različita podsvjesna zbivanja prožimaju čovjeka za umjetničkim stvaralaštvom. Stil (grč. radovati) je nadstručnjak. Studie. Amater (lat: amo. Kanon (grč. Inteligencija (lat. Melpomena = pokroviteljica tragedije. Talent (grč. studio) u likovnim umjetnostima je temeljito izveden pripremni rad za finalno (konačno) ostvarenje umjetničkog djela. Modell. Staffelei) stalak (drveni ili metalni. Donator (lat. Anatomija (grč. Inspiracija (lat. Dva su ishodišta proučavanja estetike: Platonova spekulativna (mislena) filozofija umjetnosti i Aristotelova empirijska (iskustvena) metoda. delectare = veseliti. Hobi (engl. croquis. poticaj. Polihimnija = pokroviteljica lirske poezije. listina) je sustavni i stručni popis umjetničkih djela koji sačinjava stalni fond pojedinih pinakoteka. potiče stvaralaštvo i uzrokuje kritičnost. znanost koja proučava i vrednuje moralna htijenja s namjerom da ukaže na prave i istinske vrijednosti.. razlaganje. tal. franc. anatemnein = rasjeckati) je nauka o građi i sastavu tijela živih bića i njihovim organa. Profil (franc. study. rod. proporcija i ritam) koja vladaju u pojedinim razdobljima. monos = sam. = schizzo) je jednostavna. Pristup likovnom djelu Prvi razred 3 . pojednostavljeni prikaz kompleksne cjeline. = esquisse. kćeri Zeusa i Mnemosine (boginje pamćenja. način. a u gledatelju stvara osjećaj ugode (ah. Diletant (tal. njem. Genij (lat. pr. osoba koja nešto poklanja (redovito umjetniku da se likovno izrazi). značenje i bit umjetničkog. zglobova i mišića omogućuje ispravno prikazivanje ljudskog tijela i njegovih proporcija u mirovanju. Shema (grč. darovatelj. genre. franc. U svrhu lakšeg pamćenja imena svih muza stvorena je mnemotehnička riječ: TUMPECCET = tumpekcet. Estetika (grč. profil) u likovnim umjetnostima položaj figure (stav) čije je lice prikazano s bočne strane (sa strane). Kod likovnih umjetnosti. prenosivi ili fiksni) koji služi slikaru u izradi likovnih djela. intelligere = razabrati. kao i uopće smisao. njem. futurizam. Ciklus (grč. Skica (engl. st. Umjetnik je čovjek koji se profesionalno bavi umjetnošću (bilo likovnom ili nekom drugom) jer je za to stručno školovan. opažajni) je filozofska disciplina koja ispituje lijepo. jedini + grafein = pisati) je pisana biografija (životopis) jednog umjetnika redovito popraćena reprodukcijama njegovih likovnih djela.

čuvaju i izlažu samo slikarska i kiparska umjetnička djela. slika + theke = spremnica) je ustanova (ili zgrada) u kojoj se pohranjuju. tal. signe. copia = zaliha. prigovor. osuda). franc. minijatura). Impresija (lat. gledanje unazad. Instalacija (lat. jasno izraziti) je osjećaj preko kojega umjetnik subjektivni (osobni) doživljaj prikaže na određenom likovno djelu (umjetnički pravac: ekspresionizam. restaurare = popraviti. = nazad. licitacija. retro. tal. dojam. obaziranje na prošlost. Aukcija (lat. još. Najpoznatiji bijenale u Europi održava se u Veneciji od 1986. mostra) u likovnim umjetnostima označuje javno izlaganje umjetničkih djela. manifesto ) pisana... zaštitni znak. osvrtanje. godine: La Biennale di Venezia. sudim) je ocjena. fos. trag) je zaštitni znak vizualno osmišljen i prepoznatljiv kao nazivni i likovni pojam određene djelatnosti. prvobitno kao jedno. Izvorna talijanska riječ odnosi se na crtež kao uzorak umjetničkog stvaralaštva. conservare = sačuvati. Kitsch) jeftina. semeion. franc.. Znak (grč. pinax. U likovnim umjetnostima znak je (bez obzira na pripadnost) likovni element kompozicije. illustrare = osvijetliti. design = skica. poster. Konzervacija (lat. impressio = utiskivanje) je neposredno doživljeni osjećaj. Original (lat. koji označuju im autora umjetničkoga djela. održati) ustanova ili udruga koja ima ulogu zaštite i održavanje umjetnina. sketch. Memorandum (lat. Retrospektiva (lat. Ekspresija (lat. auctio. Kič (engl. puni naziv određene djelatnosti i adresa. Restauracija (lat. Zeichen. motriti ) znači: osvrt. pokuda. a kasnije dva ili više slova. signal. njem. Monogram (grč. Ausstelung. Pinakoteka (grč. engl. opna. Simbol je posrednik između ljudskog razumijevanja i nerazumijevanja. Fotografija (grč. odnosno stjecanja materijalne koristi (totalni falsifikat). njem. Plakat (nizoz. značajan) je službeni list papira u čijem se vrhu nalaze otisnut logotip kao zaštitni znak. film = tanka kožica. tal. memorandus = spomena vrijedan. falso = krivo + facere = načiniti) je preinaka (kopija. exposition. njem. mobil slika. unatrag + spectare = gledati. membrana. U likovnim umjetnostima označuje izložbu koja obuhvaća likovna djela jednog umjetnika ili grupe umjetnika nastalih unutar većeg vremenskog razdoblja (ili cjelokupnog života). fotos = svjetlost + grafein = pisati) višefazni postupak izrade slike izlaganjem svijetloosjetljivih slojeva svjetlosnom ili nekom drugom zračenju. Izložba (engl. bezvrijedna nadriumjetnost dopadljiva ukusa. colectio) je zasebni skup umjetničkih djela pojedinih muzeja. monos = sam. plan. Film (engl. museion) je ustanova ili zgrada u kojoj se pohranjuju. tal. galerie. placken = lijepiti. pinakoteka. signum. colligere = skupljati) je skup istovrsnih umjetničkih skupocjenih predmeta. jedan jedini + gramma = slovo) skraćenica. imitacija) umjetničkih djela (kao i drugih predmeta) napravljenih radi prijevare. franc. biram. od augere = nadmetati se) je javna prodaja ili rasprodaja umjetnina putem nadmetanja (pri kojoj umjetninu dobije onaj tko ponudi najveći iznos). tanki sloj) tanka prozirna opna od celuloita s presvlakom osjetljivom na svjetlost koja služi za fotografiranje ili za pravljenje kinomatografijskoga snimka (foto-vrpca). franc.. analiza. Logotip (grč. umjetnik: impresionist). Obilježje je neukusnog umjetničkog obrta i uglavnom radova diletanata i amatera. čuvaju i izlažu slike (samo slikarska likovna djela). Galerie. opet + annus = godina) je likovna izložba koja se redovito (tradicionalno) održava svake druge godine. Kolekcionar (ili kolekcionist) je sakupljač skupocjenih umjetnina. inicijal. galleria) je ustanova ili zgrada u kojoj se pohranjuju. origo. zamjerka. galerija. razjasniti) tumačenje pojedinih tekstovnih sadržaja pomoću likovnih sredstava izražaja (vinjeta. logos = riječ + typos = lik. Bijenale (lat: bis = dvaput. koprena. umijeće prosuđivanja likovnog djela (prijekor. disegno = crtež) je pojam s dvostrukim značenjem. slikana ili tiskana obavijest obično umnožena i izložena na javnom mjestu. installare = postaviti) je u suvremenom umjetničkom izražavanju kombinirano likovno djelo (skulptura. začetak. umjetnik: ekspresionist). crtana. grafički: slovo. Falsifikat (lat. originis = podrijetlo. Značenje engleske riječi. obilje) u likovnim umjetnostima je vjerna reprodukcija originala izvedena istim materijalom i sličnom ili identičnom tehnikom. jer je poticajan (sugestivni) i prizivajući (evokativni) pojam. Kolekcija (lat. lat. čuvaju i izlažu likovna umjetnička djela kao i predmeti koji su vrijedni za proučavanje povijesti čovječanstva. postanak) je likovni izvornik (za razliku od kopije) izrađen od samog umjetnika Kopija (lat. Pristup likovnom djelu Prvi razred 4 . obnoviti) ustanova ili udruga koja ima ulogu popravljanja i očuvanja umjetnina. Dizajn (engl. gallery. placard. sign. očitujem. Muzej (grč. nositelj je značenja. exhibition. jer se odnosi na izvanjsko uređenje likova pa je ovaj pojam i našao na široku primjenu u industrijskoj proizvodnji. Ilustracija (lat. njem. Zbirka (lat. jury) grupa stručnjaka određenih ili izabranih za prosuđivanje umjetničkog dojma pojedinih likovnih djela (osobito pri odabiru za izložbu) ili za dodjeljivanje počasnih nagrada na izložbama ili natječajima. symbolon) je figurativni ili apstraktni znak (antropomorfni: čovjek. Galerija (engl. segno ) je obilježje. projekt. dražba. geometrijski znak) koji ili označuje neki pojam ili na njega podsjeća. tal. odnosno predmet koji upućuje na drugi predmet (u filozofskom smislu).LIKOVNA KULTURA Likovna kritika (grč. biblioteka i kolekcionara. Žiri (engl.) postavljeno u prostor na način da s tim prostorom sačinjava smislenu cjelinu. maglica. zoomorfni: životinja. engl. krino = lučim. primarni svjesni sadržaj koji proizlazi iz osjetilno spoznajnog svijeta (umjetnički pravac: impresionizam. Simbol (grč. exprimere = prikazati. pinakos = pločica.