You are on page 1of 3

Adobe

Soubor Read Me aplikace Extension Manager CS4


Vt vs sada Adobe Creative Suite 4 Extension Manager. Tento dokument obsahuje nejnovj
informace o produktu, aktualizace a tipy pro een problm, kter nejsou zahrnut v dokumentaci
pro sadu Creative Suite 4 Extension Manager.
Instalace softwaru
Odinstalovn softwaru
Znm problmy
Pe o zkaznky
Dal zdroje informac
Instalace softwaru
1. Ped sputnm instalace ukonete vechny aplikace, kter prv v systmu probhaj,
vetn ostatnch aplikac Adobe, antivirovho programu a oken prohlee.
2. Provete jeden z nsledujcch kon:
Windows:
o Vlote disk DVD do jednotky a postupujte podle pokyn na obrazovce. Pokud se
instaltor nespust automaticky, pejdte do sloky Adobe CS4 v koenov rovni
disku a spuste proces instalace poklepnm na soubor Setup.exe.
o Pokud jste software sthli z webu, otevete jeho sloku, pejdte do sloky
Adobe CS4 a poklepejte na soubor Setup.exe. Pot postupujte podle pokyn
na obrazovce.
Mac:
o Vlote disk DVD do jednotky a postupujte podle pokyn na obrazovce. Pokud se
instaltor nespust automaticky, pejdte do sloky aplikace v koenov rovni disku
a spuste proces instalace poklepnm na soubor Setup.
o Pokud jste software sthli z webu, otevete jeho sloku, pejdte do sloky aplikace
a poklepejte na soubor Setup. Pot postupujte podle pokyn na obrazovce.
Poznmka: Pokud budete chtt po pvodn instalaci nainstalovat dal komponenty nebo software
peinstalovat, budete potebovat pstup k pvodnmu instaltoru (na disku CD, DVD nebo staenmu
z webu).

9/4/2008

Soubor Reda Me aplikace Extension Manager CS4

1z3

Odinstalovn softwaru
1. Ped sputnm odinstalace ukonete vechny aplikace prv sputn v systmu vetn
ostatnch aplikac Adobe a oken prohlee.
2. Provete jeden z nsledujcch kon:
o V systmu Windows XP otevete poloku Ovldac panely a poklepejte na panel
Pidat nebo odebrat programy. Vyberte produkt, kter chcete odinstalovat, klepnte
na tlatko Zmnit nebo odebrat a postupujte podle pokyn na obrazovce.
o

V systmu Windows Vista otevete Ovldac panely Windows a poklepejte na


panel Programy a funkce. Vyberte produkt, kter chcete odinstalovat, klepnte
na tlatko Odinstalovat nebo zmnit a postupujte podle pokyn na obrazovce.

DLEIT: Systm Mac OS m nov funkce pro odinstalovn. Aplikace, kter


chcete odinstalovat, NEPETAHUJTE do koe. Chcete-li aplikaci bezpen
odinstalovat ze systmu Mac OS X, poklepejte na instaltor produktu ve sloce
Aplikace\Obslun programy\Adobe Installers nebo Applications\Utilities\Adobe
Installers. Ovte svoji totonost jako sprvce, vyberte monost Odstranit
komponenty a postupujte podle pokyn na obrazovce.

Znm problmy

Tich odinstalace v systmu Mac OS s przdnm heslem nefunguje. (#1680101).

Znm problmy
Nejaktulnj informace a informace o znmch problmech pro vechny aplikace sady Creative
Suite 4 zskte na strnkch Podpory spolenosti Adobe.
Pe o zkaznky
Pe o zkaznky
Oddlen pe o zkaznky spolenosti Adobe poskytuje informace o produktech, prodeji, registraci
a dalch otzkch netechnickho rzu. Chcete-li zjistit, jak kontaktovat oddlen pe o zkaznky
spolenosti Adobe, navtivte strnky Adobe.com pro svou oblast nebo zemi a klepnte na odkaz
Kontakt.
Monosti technick podpory a zdroje technickch informac
Pokud potebujete technickou pomoc pro svj produkt, vetn informac o monostech placench
a neplacench pln podpory a zdroj informac o een problm, vce informac zskte na strnce
http://www.adobe.com/go/support_cz/. Nachzte-li se mimo Severn Ameriku, pejdte na adresu
http://www.adobe.com/go/intlsupport_cz/ a vyberte svoji oblast klepnutm na odkaz Change vedle
nzvu zem.
Mezi bezplatn zdroje informac o een problm pat znalostn bze spolenosti Adobe,
uivatelsk fra tkajc se produkt spolenosti Adobe a dal. Ke staen online neustle
zpstupujeme dal nstroje a informace, abychom vm poskytli flexibiln monosti pro co
nejrychlej een pot.
Pokud mte njak problmy s instalac nebo odinstalovnm aplikac Creative Suite 4, zkuste
prosm ped kontaktovnm podpory restartovat systm.

9/4/2008

Soubor Reda Me aplikace Extension Manager CS4

2z3

Dal zdroje informac


Nejnovj verzi nstroje Adobe Extension Manager si mete sthnout na adrese Adobe Exchange
download page.
Adobe Exchange
V centru Adobe Exchange na adrese http://www.adobe.com/exchange/ si mete sthnout
rozen pro pizpsoben produkt Adobe Creative Suite 4.
Npovda k formtu instalanho souboru rozen
V souboru PDF o formtu instalanho souboru rozen na adrese
http://www.adobe.com/go/em_file_format_cz je uvedeno, jak vytvoit balek rozen, kter mete
sdlet s ostatnmi uivateli.
Npovda k nahrvn soubor
Rozen, kter vytvote, mete sdlet umstnm do centra Adobe Exchange. Pokyny k testovn
a kroky pro odesln najdete v dokumentu npovdy Submit to the Exchange na adrese
http://www.adobe.com/exchange/help/upload_help.html.
Centrum pro vvoje
Navtivte centrum Adobe Developer Center na adrese http://www.adobe.com/devnet/, kde
zskte vechny potebn technick informace. Najdete zde inspiraci v podob tip, lnk,
nvod a zdroj. spch svho projektu mete tak zajistit s pomoc diskusnch fr, pklad
kdu, vmn a referennch materil, kter jsou k dispozici zdarma.
Dokumentace
Titnou dokumentaci lze objednat na adrese www.adobe.com/go/buy_books_cz
Zdroje informac online
Tvr prostor
Nvrhov centrum spolenosti Adobe
Centrum pro vvoje
Uivatelsk fra
kolen
Certifikan program spolenosti Adobe
Partnersk programy spolenosti Adobe
Najt autorizovan kolc centrum spolenosti Adobe
Najt autorizovanho poskytovatele tiskovch slueb spolenosti Adobe

2008 Adobe Systems Incorporated. Vechna prva vyhrazena.

9/4/2008

Soubor Reda Me aplikace Extension Manager CS4

3z3