You are on page 1of 9

Δελτίο Τύπου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ & Μ.Μ.Ε.
Αθήνα, 25/02/2010
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΛΑ.Ο.Σ, κ. Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η
ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ»
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλη- Και γι΄ αυτό δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το έλ-
σπέρα σας. Ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην λειμμα και γι΄ αυτό η επιβίωση της χώρας την προσεχή
πρόσκλησή μας. Θα ξεκινήσουμε με την εισήγηση του μακρά περίοδο θα είναι πάντα ο δανεισμός.
Προέδρου του ΛΑ.Ο.Σ. του κ. Καρατζαφέρη και αμέσως
μετά θα ακολουθήσουν ερωτήσεις. Κύριε Πρόεδρε το μι- Μέχρι πότε όμως μπορεί να δανειστεί η χώρα; Ας
κρόφωνο σε εσάς. υποθέσουμε ότι φέτος θα τα βρούμε τα λεφτά με τη μεί-
ωση της αξιοπιστίας μας, με τη μείωση της αξιοπρέπειάς
Γ.ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μας και όλα αυτά τα συνοδά στοιχεία αυτής της πε-
ευχαριστώ για την αποδοχή της προσκλήσεώς σας να ριόδου. Του χρόνου τι θα γίνει; Το ξέρετε ότι φέτος
΄ρθείτε να ακούσετε τις απόψεις μας στο κρίσιμο για τη μεγάλα ταμεία της χώρας που έχουν ασφαλίσει Έλ-
χώρα αυτό κομβικό σημείο. Αφορμή για να ζητήσω να ληνες πολίτες περισσότερους από 1 εκατ., μετά δυ-
συναντηθούμε έδωσαν δύο γεγονότα. σκολίας θα δώσουν το δώρο του Πάσχα, ενώ σί-
γουρα δε θα δώσουν συντάξεις του καλοκαιριού;
Το πρώτο γεγονός το οποίο με στεναχώρησε πάρα
πολύ, ήταν όταν σε μία απευθείας σύνθεση προχθές σε Θα δανειστούμε. Του χρόνου πώς θα δανειστού-
ένα δελτίο ειδήσεων, ένας ομογενής Γερμανός ευρω- με; Για να ξέρετε που βρίσκεται η κατάσταση, εάν είμα-
βουλευτής απήντησε ότι θεωρεί έναν πρώην Υπουργό στε στην αρχή, στη μέση ή στην έξοδο αυτής της κρί-
Οικονομικών της χώρας απατεώνα. Το βρίσκω συγκλονι- σης.
στικό να λέγεται αυτό δημόσια και πάρα πολύ εύκολα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαστε στο τρέιλερ
Το δεύτερο γεγονός το οποίο κατ΄ επανάληψη σή- της κρίσης. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το έργο. Η κα-
μερα συναντάται εις τη Γερμανία, είναι όταν οι τάσταση η τραγική φέτος του χρόνου και του πα-
Γερμανοί με ένα ρατσιστικό τρόπο συναντούν Έλ- ραχρόνου θα είναι εξαιρετικά οδυνηρή. Η Ευρώπη
ληνες σε καφετέριες ή στο δρόμο, να τους απα- επιμένει μόνο για ένα θέμα και ένα κεφάλαιο, την κάλυ-
ξιώνουν με τη φράση «Έλληνες απατεώνες». ψη του ελλείμματος, δηλαδή την εξυπηρέτηση του Συμ-
φώνου Σταθερότητας.
Κουραστήκαμε σαν έθνος πολλές δεκαετίες να απα-
λείψουμε από το LAROUSSE το λήμμα «Greek» ως συ- Μας λέει, μας επιβάλλει να σφίξουμε το ζωνάρι. Σε
νώνυμο του απατεώνα και του κλέφτη και επανέρχεται λιγότερο από 20 ημέρες καταργείται ο 14ος μι-
τώρα. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μία αντίδραση τη σθός. Σε λιγότερο από 20 μέρες. Αντιλαμβάνεστε σε
στιγμή μάλιστα που δεν υπάρχουν εκείνα τα συνοδά ποιες θυσίες υποβάλουμε τον ελληνικό λαό. Όταν το
στοιχεία τα οποία επιμένει η Ευρώπη ότι υπάρχουν, για είπα αυτό πριν από 3 μήνες ότι επίκειται εις τη
να κατηγορήσουν την Ελλάδα. Βουλή των Ελλήνων, κάποιοι λοιδόρησαν αυτή την
πρόβλεψη την πολιτική. Στις 16 Μαρτίου θα μας το
Ποια είναι τα θέματα αυτά. Τα θέματα είναι δύο και επιβάλουν.
δύο είναι οι βατήρες πάνω στους οποίους πατάνε γραφί-
δες αλλά και κυβερνήσεις δυστυχώς, για να προσβάλουν Και διερωτάται ο καθένας, μέχρι πού θα αντέξει ο ελ-
τη χώρα. Είναι το έλλειμμα και είναι και το χρέος. Η Ελ- ληνικός λαός; Και μέχρι πότε θα αντέχουμε αυτό το
λάδα είναι η πρωταθλήτρια χώρα τόσο στην Ευρώπη σφυροκόπημα της Ευρώπης; Γιατί η χώρα έχει βρεθεί σε
όσο και στον κόσμο σε έλλειμμα; Πρέπει να γνωρίζετε αυτή την οδυνηρή κατάσταση; Γιατί η χώρα δεν πα-
ότι το έλλειμμα της Ελλάδος είναι όσο είναι της ράγει. Η χώρα δεν μπόρεσε ποτέ να βάλει μπρος αυτό
Αμερικής, όσο είναι της Ιαπωνίας και το χρέος εί- το ρυθμό της βιομηχανοποιήσεως; Όχι.
ναι πολύ λιγότερο απ΄ ότι είναι στις μισές χώρες
της Ευρώπης. Η χώρα το κατόρθωσε μέσα σε μία δεκαετία από την
λήξη των δύο πολέμων, του εθνικού πολέμου και του
Ο Προϊστάμενος σήμερα των ελεγκτών ο Ολλαν- εσωτερικού πολέμου. Το 1960 η χώρα είχε μία πολύ
δός, έχει στη χώρα του μεγαλύτερο χρέος κατά δυνατή βιομηχανία, η οποία μπορούσε να σταθεί
πολύ απ΄ ότι έχει η Ελλάδα. Πού έγκειται το πρόβλη- απέναντι σε πολλές απ΄ τις χώρες του σήμερα. Μην
μα; Μία χώρα πέφτει όπως πολλοί διατείνονται εις το πιστεύετε ότι υπήρχε μεγάλη διαφορά εις την κραταιά
εξωτερικό, μόνο από το έλλειμμα ή το δημόσιο χρέος; Phillips της Ολλανδίας από τις ελληνικές επιχειρήσεις
Όχι φυσικά. Μία χώρα πέφτει όταν δεν έχει παρα- τότε.
γωγή.
Γιατί καταστράφηκαν οι ελληνικές επιχειρήσεις; Από
Όσοι από εμάς έχουν διατελέσει επαγγελματίες και πού ξεκινάει το λάθος; Επαναλαμβάνω, λάθος και όχι
δυστυχώς είναι μια ουσιώδης ιδιότητα εν ανεπαρκεία δόλος, τον οποίο προσπαθεί η κυβέρνηση και η αξιωμα-
στις κυβερνήσεις, ξέρουν ότι το οποιοδήποτε άνοιγμα τική αντιπολίτευση να τον εναλλάσσουν μέσα στο κοινο-
μπορεί να καλυφθεί αν υπάρχει δουλειά. Εάν υπάρχει βούλιο τις τελευταίες ημέρες, ενόψει της Εξεταστικής
δουλειά το άνοιγμα καλύπτεται, το χρέος καλύπτεται, το Επιτροπής που επιβάλουν οι ξένοι. Και θα έρθουμε και
έλλειμμα καλύπτεται. Το πρόβλημα της χώρας είναι σε αυτό το σημείο.
ότι δεν έχουμε παραγωγή, δεν έχουμε ανάπτυξη.
Ξεκίνησε το 1980 επί κυβερνήσεως Γεωργίου Ράλλη, Αλλά βεβαίως το βαμβάκι το ελληνικό κοστίζει
όταν ο τότε Υπουργός Οικονομικών ο κ. Έβερτ πολύ περισσότερο απ΄ ότι κοστίζει το βαμβάκι των
επέβαλε το νόμο των πανωτοκίων. Εξυπηρέτησε μεν γειτονικών χωρών. Έχετε υπόψη σας σε μία ανάλυση
τις τράπεζες, αλλά διέλυσε τις βιομηχανίες. Ήταν η που έχει γίνει εις την Ευρώπη, ο Αιγύπτιος αγρότης και
αρχή του τέλους για την Πειραϊκή Πατραϊκή, έναν παίρνω ως παράδειγμα έναν αγρότη της λεκάνης της
ογκόλιθο εξαγωγών, για την Αιγαίον και για τις μεγάλες Μεσογείου έχει την εξής σχέση με τον Έλληνα. Ένας
εκείνες βιομηχανίες κατασκευής οικιακών κατασκευών Έλληνας αγρότης κοστίζει όσο 5,3 αγρότες της Αι-
όπως η ΙΖΟΛΑ. γύπτου. Ένας Γερμανός αγρότης 6 Αιγύπτιοι
αγρότες.
Εξαιτίας αυτού του νόμου και εξαιτίας της δήθεν κοι-
νωνικής πολιτικής του Ανδρέα Παπανδρέου το 1981, Αντιλαμβάνεστε εκ των πραγμάτων αυτό το πράγμα
όταν μέσα σε μία νύχτα αμέσως μετά τις εκλογές που η Ελλάδα έχει περιορίσει τον εαυτό της να έχει ως
αύξησε κατά 50% τους μισθούς, δήθεν ικανο- ατμομηχανή της οικονομίας της σήμερα δεν πουλάει.
ποιώντας τον απλό πολίτη, στην ουσία θάβοντάς τον Δύο πράγματα μπορούν να γίνουν: Πρώτον, να πεί-
στην ανεργία και την αύξηση των ενσήμων στο σουμε την Ευρώπη ότι πρέπει να υπάρχει προτε-
ίδιο ποσοστό. Δεν άντεξαν οι επιχειρήσεις, έκλεισαν. Η ραιότητα μέχρι εξαντλήσεως των ελληνικών προϊ-
Ελλάδα δεν παράγει και ο λαός βρίσκεται σε μία όντων πριν αποφανθεί, των αγροτικών προϊόντων
διαρκώς κλιμακούμενη ανεργία από τότε. των ευρωπαϊκών χωρών όχι μόνο των ελληνικών,
και μετά να αποφανθεί στις γύρω χώρες ή θα
Η έρευνα τι έχει να προσφέρει στο ταμείο της; Βιο- πρέπει το προϊόν μας να γίνει ανταγωνιστικό για
μηχανία δεν έχουμε. Το μόνο αντικείμενο το οποίο να το αγοράσουμε.
έχουμε πέρα από τις υπηρεσίες και το εμπόριο, είναι ο
αγροτικός τομέας. Ένας αγροτικός τομέας ο οποίος θνή- Υπάρχει τρόπος; Σαφώς υπάρχει τρόπος. Έχετε
σκει. Και το κακό της υποθέσεως με όλες τις Κυβερνή- υπόψη σας ότι ο Έλληνας αγρότης περιορίζεται στην
σεις είναι ότι δεν λαμβάνουν την πρωτοβουλία να εκμετάλλευση του χωραφιού μία φορά το χρόνο,
μιλήσουν στους αγρότες, παρά μόνο οσάκις ο μία φορά το χρόνο. Θα ήθελα να παραπέμψω τους αρ-
αγρότες κλείνουν τους δρόμους σπεύδουν οι Κυ- μοδίους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να δει
βερνήσεις, τους δίνουν το κάτι τι για να ανοίξουν πόσες φορές χρησιμοποιεί το χωράφι ο Ισραηλι-
οι δρόμοι και επανέρχονται τον επόμενο χρόνο. νός, ο οποίος δεν έχει και τις καλύτερες συνθήκες
από εμάς. Τρεις ή τέσσερις παραγωγές το χρόνο
Είναι ένα σενάριο που διαρκώς επαναλαμβάνεται από το ίδιο χωράφι.
κάθε Γενάρη μήνα και πού θα οδηγήσει αυτό και πού
οδηγεί αυτό; Ίσως ξέφυγε της προσοχής της ελληνικής Όταν, λοιπόν, ο αγρότης περιμένει από μία πα-
Κυβερνήσεως αυτά τα οποία είπε πριν από τρία χρόνια, ραγωγή, το σταφύλι ένα ολόκληρο χρόνο να
όταν ήμουνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα θρέψει αυτόν και τον οποιονδήποτε εργάτη έχει
είχα οριστεί από την ομάδα που ήμουν να απαντήσω, μέσα, αντιλαμβάνεστε ότι το σταφύλι θα βγει ακρι-
όταν ο κ. Μπλερ ανερυθρίαστα είπε, δεν μ΄ ενδια- βό. Πρέπει να κάνουμε μια αναδιάταξη της αγροτικής
φέρουν οι αγρότες της Ευρώπης. Αποτελούν το μας πολιτικής για να μπορέσουμε να βγούμε επάνω.
4% σε πληθυσμό και το 2% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ,
δεν μ΄ ενδιαφέρουν. Το δίλημμα, λοιπόν, το οποίο μπαίνει τώρα είναι και τι
κάνουμε φέτος, αλλά και τι κάνουμε του χρόνου; Δεν
Από εκεί τη στιγμή έπρεπε εμείς να ανάψουμε μηχα- δανειζόμαστε, δεν θα δανειστούμε και κάθε χρόνο θα
νές: πρώτον, γιατί εμείς δεν έχουμε 4% του πληθυ- δανειζόμαστε ακριβότερα. Αλλά οι ανελαστικές δαπάνες
σμού, αλλά έχουμε ένα ποσοστό που ακουμπάει το του τόπου χρειάζονται εξυπηρέτηση.
20%. Και δεύτερον, η ατμομηχανή δυστυχώς και περιο-
ριστικώς είναι μόνο η αγροτική πραμάτεια. Είναι όμως Η μία πρόταση που λέει η Ευρώπη, οικονομία - οικο-
μία λάθος στόχευση, γιατί το δικό μας αγροτικό προϊ- νομία - οικονομία - οικονομία. Ναι είναι σωστό, αλλά
όν δεν είναι ανταγωνιστικό. μετά; Και όσοι από εσάς κατέχουν την οικονομική επι-
στήμη θα πρέπει να αντιληφθούν μερικά απλά πράγμα-
Εσείς οι ίδιοι όταν πηγαίνετε στη λαϊκή αγορά ή οι κυ- τα, τα οποία δεν αντιλαμβάνεται η Κυβέρνηση, η οποία
ρίες ή η γυναίκα σας ανάμεσα στα προϊόντα που εκτίθε- Κυβέρνηση μπορεί να έχει προθέσεις, αλλά δεν έχει τις
νται, στα πορτοκάλια που εκτίθενται παίρνετε το πιο γνώσεις πώς θα βγει από την κρίση και ενδεχομένως δεν
φτηνό όταν μάλιστα είναι περίπου της ίδιας ποιότητας, έχει και την επάρκεια των στελεχών.
το ίδιο πράγμα κάνουν και οι αγορές οι μεγάλες. Πώς θα
αγοράσει, λοιπόν, το ελληνικό προϊόν όταν αυτό είναι Έχουμε 19% ΦΠΑ, μιλάω για την ανωτέρω βαθμίδα,
εξαιρετικά ακριβότερο από τις αγορές που το βρίσκει η έχουμε 19% επί ενός ΑΕΠ, επί ενός Τζίρου για να κατα-
Ευρώπη. λάβει ο κόσμος ενός εκατομμυρίου €. Άρα το κράτος
παίρνει 190.000,00 €. Αύριο το πρωί θα πάμε 21% και
Έτσι, λοιπόν, η Ευρώπη αποφάσισε να μην παίρ- ενδεχομένως και 22%, όσο ανεβάζουμε όμως το ΦΠΑ
νει το δικό μας βαμβάκι που εμείς παράγουμε πε- και δεν μπαίνουν προς οι μηχανές το ΑΕΠ θα κατεβαίνει,
ρίπου το 80% με 85% των αναγκών της Ευρώπης, δηλαδή θα έχουμε 22% επί 800.000,00 €, οπότε το
το έχουμε και σαπίζει και αγοράζει το βαμβάκι της ποσό που παίρνει η Ελλάδα είναι 170.000,00 €, λιγότε-
Αιγύπτου και της Τυνησίας, ενισχύοντας τις οικονομί- ρο απ΄ ότι είναι με 19%.
ες χωρών με τις οποίες έχει μια απλή σύνθεση και όχι τις
χώρες αλληλεγγύης όπως εννοείται ότι πρέπει να είναι η Τι χρειάζεται να κάνουμε; Τζίρο, παραγωγή, αυτό εί-
Ελλάδα που συμμετέχει εκεί. ναι το πρώτο ζητούμενο. Μπορούμε σήμερα, έχουμε τη
δυνατότητα, προλαβαίνουμε να βάλουμε μπρος τη θεμε-
λίωση εργοστασίων για να καπνίζουν ταπεινά όταν θα δεν μπορεί να προστατεύσει και τη μία και την άλλη τη
μαζέψουμε λεφτά; Πού θα οδηγηθούμε; γωνία, με αποτέλεσμα το γκολ.

Σήμερα η Κυβέρνηση έχει μπλέξει σε ένα στείρο Η Ελλάδα θα πρέπει να προστατεύσει τη μία της γω-
και άρρηκτο δίλημμα: Ή φόροι - φόροι - φόροι - νία, με κεφάλαια. Η πρότασή μας είναι να έρθουν τα
φόροι ή μείωση - μείωση μισθών. Αυτό λέει. Εμείς κεφάλαια μέσα και να υπάρξει ένα κίνητρο για να
τι λέμε; Δεν χρειάζεται ούτε το ένα, ούτε το άλλο. τα φέρει κάποιος, γιατί σήμερα δε νομίζω ότι
Χρειάζονται συνταγές παραγωγής άμεσου πλού- εχέφρων νουνεχής οικονομικός εγκέφαλος θα
του. Αυτό χρειάζεται η χώρα. έβγαζε τα λεφτά του από την ασφάλεια της Ελβετί-
ας να τα φέρει στην Ελλάδα, παρά μόνο αν υπήρξε
Εγώ προτείνω σ΄ αυτή τη μείωση των μισθών, σ΄ ένα κίνητρο.
αυτή την κατάργηση του 14ου μισθού που θα έρθει στις
16 Μαρτίου μια αντιπρόταση. Να αφήσουν τα λεφτά Το κίνητρο να είναι η απαλλαγή από τον φόρο
που παίρνει ο Έλληνας, που έχει δημιουργήσει υπο- επιτοκίων, για ένα χρονικό διάστημα, που μπορεί
χρεώσεις, που βάσει αυτών των μισθών έχει βάλει γραμ- να είναι τρία, τέσσερα ή πέντε χρόνια. Πρέπει να
μάτια, έχει πάρει δάνεια, έχει να πληρώσει πιστωτικές εξασφαλίσουμε τον ενδεχόμενο κίνδυνο να μας πέσει
κάρτες και να πει στον ελληνικό λαό για δύο χρόνια φέτος μία τράπεζα. Προς αυτή την κατεύθυνση η Κυβέρ-
που διαρκεί η κρίση θέλω μια ώρα δουλειά περισ- νηση δεν κάνει τίποτα.
σότερο.
Από την άλλη πλευρά πιστεύω, ότι το πρώτο πράγμα
Ας δουλέψουμε περισσότερο, αλλά μην μας μειωθούν που θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή
τα χρήματα από τα οποία αύριο το πρωί θα κληθούμε να Ένωση δεν ήταν δώστε μας λεφτά. Εγώ θα ήμουνα
καταβάλουμε όλες αυτές τις ανάγκες. Λέμε στο λαό ικανοποιημένος εάν ερχόταν η Γερμανία, την οποία
πρόσθετους φόρους, μείωση των αμοιβών και αύξηση πάντα βρίσκουμε στο δρόμο μας, και μας έβαζε
των τιμολογίων των ΔΕΚΟ. Σχήματα οξύμωρα και στις ελληνικές τράπεζες 10 δισεκατομμύρια ως κα-
αντιφατικά. τάθεση, με τον τόκο που δίνουν οι τράπεζες οι ελ-
ληνικές, που εν πάση περιπτώσει σε πάρα πολλές περι-
Μπορούμε σήμερα να παράξουμε πλούτο, έργο; Σα- πτώσεις είναι υψηλότερος από αυτούς που δίνουν στη
φώς και μπορούμε. Εμείς έχουμε μία σειρά προτάσεων Γερμανία.
για να βγούμε απ΄ αυτή την κρίση, γιατί η κρίσης δεν
είναι μονοδιάστατη, δεν είναι μόνο μήπως καμφθούμε Και μόνο η κατάθεση η μακροχρόνιος με δέκα
από το μεγάλο έλλειμμα, πιστεύω ότι το έλλειμμα με εκ- χρόνια κατάθεση προθεσμιακή, ήταν ικανοποιητι-
βιασμούς πολλούς ή λιγότερους, με πιέσεις περισσότερες κή για εμάς, να λύσουμε το θέμα της ρευστότητας,
ή λιγότερες, θα μπορέσουμε να το καλύψουμε για την να λύσουμε το θέμα της δανειοδότησης που θα μπορού-
προσεχή περίοδο. σαν να κάνουν οι τράπεζες προς τις επιχειρήσεις για να
γυρίσουν.
Ποιος είναι ο κίνδυνος; Από αυτή την πολιτική την οι-
κονομική του «στεγνώματος» να πέσει μία τράπεζα. Σήμερα δεν υπάρχει επιχειρηματίας που να έρχεται
Αυτό φοβάμαι εξαιρετικά. Κι αν πέσει μία τράπεζα, νομί- στην Ελλάδα και δεν υπάρχουν και κεφάλαια να αιχμα-
ζω ότι το ντόμινο πολύ δύσκολα θα σταματήσει. Και λωτίσουν το οποιοδήποτε όραμα. Λοιπόν πρέπει να
πρέπει η πολιτική μας πράξη να καλύπτει και τις δύο αυ- εξασφαλίσουμε αφενός μεν τα κεφάλαια και δεύ-
τές πτυχές. Δυστυχώς η πολιτική που επιβάλλεται τερον το όραμα πως θα έρθει κάποιος στην Ελλάδα
και αποδέχεται το ΠΑΣΟΚ από τους Ευρωπαίους, να κάνει μια επιχείρηση.
κατατείνει μόνο στο βόλεμα του ελλείμματος.
Απέναντί μας είναι η Γερμανία. Η αλήθεια είναι κυρίες
Ζήτησα λοιπόν από την Κυβέρνηση να εξασφαλίσει και κύριοι συνάδελφοι, οσάκις η Ελλάδα ήρθε σε
τη ρευστότητα των τραπεζών, η οποία είναι πράγματι επαφή με τη Γερμανία υπήρξε ζημιωμένη. Όταν
άσχημη και διαπιστώνεται από τους διεθνείς οίκους και απελευθερωθήκαμε, αμέσως μετά μας επέβαλαν τον
τη βαθμολόγηση που κάνουν κατά περιόδους, την πα- Βαυαρό τον Όθωνα του οποίου η παρέα η μεγίστη προ-
λιννόστηση ελληνικών κεφαλαίων. Η Κυβέρνηση έβαλε σφορά της προς το έθνος ήταν να κλείσει στη φυλακή
σκληρούς όρους 5% για να φέρει τα λεφτά μέσα και 8% τον Κολοκοτρώνη και τον Πλαπούτα. Αυτή ήταν η μέγι-
να τα αφήσει έξω. Άμα τα αφήσει έξω εγώ τι κερδίζω στη προσφορά.
από ρευστότητα; Άρα το μέτρο κατατείνει να πάρω το
8% μόνο για το έλλειμμα, αλλά κάλυψη τραπεζών κάνω Τους ξανασυναντήσαμε με τις αρχές του επόμενου
με αυτό; αιώνα, να ενισχύουν τον εχθρό μας στην Καλλίπολη,
όπου ήταν και η αρχή αν θέλετε του θανάτου της με-
Η δικιά μας η πρόταση είναι: Όχι, η Ελλάδα δε γάλης ιδέας του έθνους, όπως τότε εξεφράζετο από τον
χρειάζεται σήμερα να πάρει 5% ή 8%, η Ελλάδα εθνάρχη Ελευθέριο Βενιζέλο.
χρειάζεται να φέρει τα λεφτά μέσα να τα βάλει στις
τράπεζες, για να θωρακίσει τις τράπεζες και να μην Τους ξανασυναντήσαμε το 1940, όπου σκότωσαν
έχω έναν κίνδυνο από αυτή την πλευρά και να έχω τον Έλληνα, διέλυσαν τη βιομηχανία του, ακριβή στοι-
έναν πόλεμο προς τα μία εστία. χεία θα δώσω αύριο στην επίκαιρη ερώτηση που έχω
προς τον Πρωθυπουργό, που πιστεύω να προσέλθει,
Τώρα πρέπει να κοιτάζουμε κι από τη μία κι από την γιατί ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι πρέπει κάποια πράγ-
άλλη πλευρά. Και ξέρετε από το ποδόσφαιρο στο φάουλ, ματα σήμερα να ακουστούν, και αποζημίωση δεν πήρα-
στήνεται το μπλοκ για να πιάσει την αριστερή γωνία και με.
ο τερματοφύλακας πάει δεξιά. Εάν μείνει απροστάτευτος
Πάλι η Ελλάδα από κάτω, με τις γνωστές μεθοδεύσεις Ο Ομπάμα τύπωσε στον ένα χρόνο και κάποιους
των Κυβερνήσεων των Ελληνικών, που δώσαμε συγχω- μήνες που είναι Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολι-
ροχάρτι το 1959 σε εγκληματίες πολέμου και δεν είχαν τειών της Αμερικής τόσα νομίσματα όσα δεν είχαν
την τύχη που είχαν κάποιοι ομόλογοί τους σε γειτονικές τυπωθεί από το 1950 μέχρι το 2009. Τύπωσε φθηνό
χώρες, όπως το Ισραήλ και το θυμάστε το τι έγινε τότε, δολάριο. Αυτό πρέπει να το πουλήσει ακριβό έξω, δεν το
δεν είναι ανάγκη να το επαναφέρω τώρα. τύπωσε για να το πουλήσει πιο φθηνό έξω και πρέπει να
τιθασεύσει κάποια νομίσματα και πρώτο από αυτά το
Η Γερμανία ήρθε και πήρε από την τραυματισμένη ευρώ.
Ελλάδα, ότι είχε. Μας πήραν τα ναυπηγεία και το ξέρετε
καλά πως μας τα πήραν και ποια είναι η κατάληξή τους. Έψαξε λοιπόν και βρήκε ποιος είναι ο λεπτός κρίκος,
Μας πήραν τις τηλεπικοινωνίες, μας πήραν το αερο- χτύπησε εμάς, γιατί ήθελε να πολεμήσει το ευρώ της
δρόμιο το μεγάλο, το αεροδρόμιο της HOCHTIEF, που εί- Γερμανίας της ηγέτιδας χώρας. άρα λοιπόν, εγώ τα πα-
ναι γνωστό ως Ελευθέριος Βενιζέλος. θαίνω επειδή πολεμάει εσένα. Δεν είμαστε εμείς ο
στόχος, εκεί είναι ο στόχος. Εμείς είμαστε τα θύμα-
Μας παίρνουν κάθε μέρα το βιος του Έλληνα πολίτη, τα.
μας χρωστάει η Γερμανία, είναι λάθος αυτό να πη-
γαίνουμε προσκυνημένοι σχεδόν και να εκλιπα- Και δεύτερον, έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια που
ρούμε και να παρακαλάμε. Μας χρωστάνε και κλιμακώθηκε αμέσως μετά την κορύφωση της κρί-
πρέπει να τους πάμε για κλεπταποδοχή. σης από τη Μεγάλη Βρετανία, στενότατο συγγενή
των Αμερικανών, τη Δανία και τη Σουηδία, για
Τι εννοώ; Τα πολυεθνικά καταστήματα τα γερμα- υπονόμευση της ΟΝΕ. Και εκεί δεν πήραμε χαμπάρι
νικά στην Ελλάδα πωλούν στους Έλληνες με τη μι- εμείς τίποτα.
κρότερη αμοιβή από όλους τους Ευρωπαίους σε δι-
πλάσια τιμή τα προϊόντα. Και σας καλώ τώρα να ανε- Σε αυτή την προσπάθεια της υπονόμευσης πάλι εμείς
βείτε στο internet να δείτε την ίδια μάρκα ενός προϊ- είμαστε ο στόχος. Δεν είμαστε εμείς έχετε υπόψη
όντος πρώτης καταναλωτικής ανάγκης, την ίδια μάρκα, σας συμμέτοχοι σε αυτή την κατάσταση. Μπορεί να
στην ίδια συσκευασία, στο ίδιο βάρος, ότι εκεί έχει 30 έχουμε έλλειμμα και χρέος όπως είπα και στην αρχή,
λεπτά το μακαρόνι, το πουλάει το LIDL 30 στη Φραν- αλλά αυτά δε φτάνουν για να κατρακυλήσει μία χώρα.
κφούρτη, 29 το πουλάει στη Γαλλία στο Στρασβούργο
και το πουλάει 1 και πλέον ευρώ εδώ. Πως είναι δυνα- Χρειάζονται πόροι. Εμείς κάναμε κάποιες προτάσεις
τόν να πουλάνε τρεις φορές επάνω τα προϊόντα; τις οποίες επαναλαμβάνω. Πρώτα-πρώτα, η κυβέρνηση
μπορεί να καλέσει τις κατασκευάστριες εταιρείες
Όταν το έθεσα αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των μεγάλων έργων και να τους δώσει επιμήκυνση
απέναντι στους Γερμανούς, σε ένα Ευρωπαϊκό Κοινο- για 5 χρόνια των συμβάσεων που έχουν. 5 χρόνια
βούλιο που γερμανοκρατείται, γιατί περί αυτού πρόκει- στην Αττική Οδό, 5 χρόνια στην Ιονία Οδό, 6 χρόνια
ται, μου είπαν ότι «έχουν μεταφορικά» και τους θύμισα στην Εγνατία, 5 χρόνια όπου έχουμε διόδια.
ότι τα ενοίκια στην Ελλάδα είναι ένα προς τέσσερα και οι
μισθοί ένα προς δύο, έπρεπε να πωλούνται φθηνότε- Αυτά τα κεφάλαια μπορεί να ξεπεράσουν τα 15
ρα τα ίδια προϊόντα. δισεκατομμύρια. Πιστεύω ότι οι εταιρείες αυτές είναι
έτοιμες να επενδύσουν σήμερα 15 δισεκατομμύρια λαμ-
Ξέρετε πόσα χρήματα φεύγουν από την Ελλάδα βάνοντας στο μέλλον τα χρήματα αυτά. Και αυτές εξυ-
ετησίως στο LIDL, στο Carrefour, στο ΙΚΕΑ, στο πηρετούνται γιατί έχουμε ήδη μπουλντόζες που κάθο-
Praktiker και στα άλλα μεγάλα πολυεθνικά μαγα- νται και ταυτοχρόνως θα ανοίξουν 300 χιλιάδες πε-
ζιά που έχουν αυτοί οι οποίοι σήμερα μας κατηγο- ρίπου θέσεις εργασίας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτο-
ρούν και μας έχουν στο εδώλιο του κατηγορου- μάτως έχουμε μία μηχανή που βάζουμε μπρος. Δηλαδή
μένου; Περίπου 70 δις. και μόνο αυτή η σκέψη είναι το ποσό ενός ΕΣΠΑ.

Και βλέποντας την κατάσταση από φορολογικούς πα- Δεύτερον. Κληροδοτήματα. Έχουμε τα περισσότε-
ραδείσους τύπου Λιχτενστάιν, η φορολογητέα ύλη θα ρα ενεργά κληροδοτήματα από κάθε άλλη χώρα
σας πουν εκεί οι Εφοριακοί και οι Λογιστές είναι ίσα κα- του κόσμου. Ο Έλληνας έχει μία παράδοση έχετε
ράβια ίσα νερά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν; Αφού ήρθαν υπόψη σας στους εθνικούς ευεργέτες, από το Ζάππειο
και μας τα πήραν όλα, αφού ήρθαν και μας πήραν τα μέχρι το Στάδιο. Έχουμε κληροδοτήματα τα οποία
πάντα, είμαστε κατηγορούμενοι τώρα. Κατηγορού- είναι ανενεργά εδώ και 30 και 40 χρόνια. Να υπάρ-
μενοι, που δεν αντιδράσαμε στην κλοπή τους, περί ξει η κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση και από αύ-
αυτού πρόκειται. ριο το πρωί να αξιοποιηθούν.

Τι συμβαίνει και ποιος είναι ο «περίγυρος» τον οποίον Μόνο το κτήμα Καραπάνου που εκτείνεται εις
έχει να αντιμετωπίσει ο κ. Παπανδρέου και νομίζω την άνω Γλυφάδα, θα μπορούσε να αποδώσει την
πρέπει κάποια στιγμή να πούμε κάποιες αλήθειες στον προσεχή τριετία τα κεφάλαια τα οποία αναζητούμε
ελληνικό λαό. Όταν πριν από δύο μήνες είπα πάλι ότι προς δανεισμό φέτος. Μόνο ένα κληροδότημα. Άρα,
ζούμε τον αγώνα δολαρίου-μάρκου, μέσα στη Βουλή υπάρχει αντικείμενο. Σήμερα σε όλα αυτά τα κληροδο-
συνάντησα κάποια μάτια με πολλές απορίες, να μη χρη- τήματα κυκλοφορούν τετράποδα και δίποδα τρωκτικά.
σιμοποιήσω άλλο προσδιοριστικό. Το υιοθέτησε ο Πρω- Υπάρχει αντικείμενο.
θυπουργός όταν πήγε στο Νταβός. Είναι μόνο η μάχη
δολαρίου-ευρώ και γιατί είναι η μάχη δολαρίου-ευρώ, τι Τρίτον. Αυθαίρετα. Έχουμε 1,5 εκατομμύριο αυ-
συμβαίνει; θαίρετα. Ρώτησα την κυβέρνηση χθες ευθέως στη Βου-
λή, μπορείτε να τα γκρεμίσετε; Η απάντηση ήταν όχι,
δεν μπορούμε. Απ΄ τη στιγμή που δεν μπορούμε έχει αποκομίσει αυτός ο άνθρωπος 30 τόσα χρόνια εις το
να τα γκρεμίσουμε, εκτός κάποιες ακραίες περι- δημόσιο.
πτώσεις, γιατί δεν δίνουν την ευκαιρία στον Έλλη-
να να το νομιμοποιήσει, να έχει το ρεύμα σήμερα Απαραιτήτως η εναρμόνιση των τιμών σε όλα
που προσπαθεί με διάφορους μηχανισμούς να εξα- αυτά τα είδη που πουλάνε τα πολυεθνικά καταστή-
σφαλίσει και να δώσει ευχαρίστως το αντίτιμο που ματα που είπαμε, με αυτές των Βρυξελλών, της Γαλλίας
θα χρειαστεί η Ελλάδα. και της Γερμανίας. Αυτομάτως. Δηλαδή εάν ρίξουμε τις
τιμές των προϊόντων, είναι σαν να κάνουμε αύξηση
Μιλάμε ότι εάν αυτό γίνει, εάν επανέλθει το θέμα μισθού. Γιατί το μεγαλύτερο τμήμα του μισθού κάθε οι-
των υπαιθρίων χώρων που είπαν στην κυβέρνηση κογενειάρχη, πηγαίνει στα πολυκαταστήματα αυτά. Εάν
και χάλασε ο Σουφλιάς και αποχάλασε η κα Μπιρ- κατορθώσουμε και ρίξουμε τις τιμές σε τιμές Ευρώπης,
μπίλη, μιλάμε για ποσό περίπου των 6 δις ευρώ είναι σαν να του κάνουμε αυτομάτως αύξηση.
αναίμακτα. Από κάθε μονάδα του ΦΠΑ ευελπιστούν για
750 εκατ. για να καταλάβετε. Για τέτοια κεφάλαια μι- Θα κάνω μια πρόταση στην κυβέρνηση να υπάρ-
λάμε. ξει ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ κερδοσκόπων, ο οποίος θα κοινο-
ποιείται στον ελληνικό λαό, για να ξέρουμε ποιοι
Έχουν λήξει από το 2006 οι άδειες των καζίνο. ακριβώς κερδοσκοπούν εις βάρος των Ελλήνων.
Εάν δοθούν καινούργιες άδειες μπορούν να προ-
σφέρουν στη χώρα άμεσα το ποσό περίπου του 1 Επιμένουμε στην πρότασή μας για τιμή Mαρκέ στα
με 1,5 δις. Προτιμώ να μη μπουν φόροι και να μα- προϊόντα πρώτης ανάγκης. Όπως η εφημερίδα που-
ζέψουν τα χρήματα με αυτό τον τρόπο. Εάν αποφασίσει λιέται στην ίδια τιμή στο Σύνταγμα στο πρατήριο του
η κυβέρνηση να λύσει το ήδη καταπατημένο προ- HILTON ή στην Αράχωβα, είτε στην Αλεξανδρούπολη,
νόμιο αποκλειστικότητας του ΟΠΑΠ το ΠΑΣ ΣΤΟΙ- τιμή Mαρκέ σε ορισμένα προϊόντα πρώτης ανάγκης.
ΧΗΜΑ, με το Internet το οποίο δεν μπορεί να το
ελέγξει και νομιμοποιήσει και δώσει τις άδειες, Η μεγάλη πληγή, τα φάρμακα. Πρέπει πάση θυσία να
πρέπει να προσδοκά σε 2 δις. Το έκανε ο Μπερλου- πείσουμε την ελληνική βιομηχανία να ασχοληθεί
σκόνι και μάζεψε κάτι περισσότερο. με την παραγωγή φαρμάκων. Αυτή τη στιγμή έχετε
υπόψη σας η πλειονότητα των φαρμάκων που κατανα-
Χρήματα τα οποία δεν πονάνε τον ελληνικό λαό. Γιατί λώνονται ή μάλλον διορθώνω, υπερκαταναλώνονται, εί-
η Ευρώπη ζητάει να βρούμε χρήματα. Χρήματα μπορεί ναι φάρμακα εισαγωγής που κοστίζουν πάρα πολ-
να τα βρούμε εάν κοιτάξουμε λίγο παραέξω από λά χρήματα στον ελληνικό λαό.
εκεί που μπορεί να φτάνει η τσίμπλα του ματιού
μας. Προσλήψεις. Δεν έχουμε τη δυνατότητα η Ελλάδα να
προσλαμβάνει κανέναν. Όπου υπάρχουν κενά να υπάρ-
Επίσης, 1 δις μπορεί εύκολα το κράτος να το έχει ξουν δια νομοθετικής ρυθμίσεως υποχρεωτικές μετα-
εάν για 3-4 χρόνια ή όσο χρειαστεί, να κάνει ένα τάξεις. Είναι αδιανόητο να έχω πλεονάζον προσω-
λαχείο εθνικής προσπάθειας και μάλιστα η πρότα- πικό σε μία υπηρεσία και να μην μπορώ να το πάω
σή μου προς την κυβέρνηση είναι αυτό να λήγει τη σε κάποια άλλη υπηρεσία γιατί γκρινιάζουν οι υπη-
βραδιά της Δημοκρατίας στις 24 Ιουλίου. Το φιλότι- ρεσιακοί παράγοντες.
μο του Έλληνα νομίζω πολλές φορές μπορεί να αποκα-
ταστήσει καλύτερα την απειλή, τη φοβέρα και το βια- Τέλος, προτείνουμε στα πολλά ομόλογα που γίνονται,
σμό. να βγει και ένα ομογενειακό δάνειο, το οποίο θα απευ-
θύνεται εις τη διασπορά. Έχουμε 10 εκατ. Έλληνες
Προτείνουμε ένα ενιαίο ταμείο ασφάλισης, αντί που ζουν εκτός συνόρων, η Ελλάδα μπορεί να τους
των πολλαπλών που έχουμε σήμερα, που εις το πείσει ότι μπορούν να προσφέρουν σήμερα τον
λόγον περίπου είναι 13 κατά την άποψη της κυρίας οβολό τους.
Πετραλιά, αλλά με τα παράγωγα πάλι 130
φτάνουν. Ένα ενιαίο ταμείο σύνταξης. Μια μεγάλη πληγή την οποία έχουμε κυρίες και κύ-
ριοι, είναι οι λαθρομετανάστες. Κοστίζουν στην Ελ-
Για την επιμονή της Ευρώπης για δύο χρόνια παρα- λάδα πολλά δισεκατομμύρια και δε μιλάω για την
πάνω εργασίας για να βγεις στη σύνταξη. Το ξέρουμε ότι τροφή τους. Ανθρώπινο είναι αυτό. Και βεβαίως η Ελ-
είναι πάρα πολύ δύσκολο. Διερωτώμαι όμως πώς κανείς λάδα όσο και να μη μπορεί δεν μπορεί να αφήσει κα-
μπορεί να το αποφύγει αυτό απ΄ τη στιγμή που το νέναν νηστικό, έστω και αν έχει μπει παράνομα στη
προσδόκιμο της επιβίωσης ενός ανθρώπου έχει αυξηθεί χώρα.
περίπου 10 χρόνια από το 1960 περίπου που θεσπίστηκε
αυτό το όριο της ηλικίας. Όμως έχουμε 10 δις διαρροές των εμβασμάτων
που πάνε στις χώρες τους. Η Ελλάδα χάνει 10 δις.
Εμείς προτείνουμε ότι μπορεί να γίνει αποδεκτό Δηλαδή δύο χρόνια είναι το έλλειμμα το οποίο έχουμε
τα δύο χρόνια παραπάνω, αρκεί τα τέσσερα τελευ- τώρα και μας ζητάει η Ευρώπη. Δηλαδή περιορίζουμε
ταία χρόνια, δηλαδή από το 63ο έτος της ηλικίας τις αμοιβές μας, κόβουμε τον 14ο μισθό, δουλεύ-
αυτός που ήταν να βγει στο 65 και θα βγαίνει στο ουμε παραπάνω, γι΄ αυτό το ποσό που είναι μόλις
67, να έχει την ευχέρεια να δουλεύει 4 ημέρες της δύο χρόνια απ΄ τα χρήματα που βγαίνουν έξω.
εβδομάδας, ούτως ώστε να έχει τη δυνατότητα προ-
σαρμογής στη νέα ζωή αμέσως μετά τη συνταξιοδότηση. Μπορεί να τα στείλει έξω ή όχι; Εμείς λέμε ναι, αρκεί
να είναι ενήμεροι φορολογικά και ασφαλιστικά. Εί-
Θα μου πείτε ότι χάνουμε μία ημέρα εργασίας και ό,τι ναι αδιανόητο ο Έλληνας μικροεπαγγελματίας να
συνεπάγεται αυτό. Το κερδίζουμε από την εμπειρία που μην μπορεί να κάνει μία δουλειά με το δημόσιο
γιατί χρωστάει στην εφορία ή στο ΙΚΑ και ο άλλος
ανεξέλεγκτα να στέλνει λεφτά στο εξωτερικό. Αν Άρα τα πράγματα είναι εξαιρετικά κρίσιμα στο εξωτε-
είναι φορολογικά ενήμερος και ασφαλιστικά ενήμερος, ρικό σημείο. Ο κ. Νίμιτς έρχεται εδώ επιμένοντας εις τη
τότε να μπορεί να στείλει. γνωστή γραμμή που έρχεται. Η διαφωνία της Ελλάδας
από ό,τι μπορώ να αντιλαμβάνομαι είναι αν θα είναι
Νομίζω με αυτό τον τρόπο η Ελλάδα εξυπηρετείται δι- «Βόρεια Δημοκρατία της Μακεδονίας» ή θα είναι «Δημο-
πλά, αφενός μεν θα έχουμε μείωση κεφαλαίων που κρατία της Βόρειας Μακεδονίας» και αντιλαμβάνεστε ότι
βγαίνουν προς τα έξω, θα τα καταθέσουν στις ελληνικές όταν εμείς είμαστε τραυματισμένοι καίρια, πάντα υπάρ-
τράπεζες οπότε αυξάνει η ελληνική τράπεζα τη ρευ- χει και ελλοχεύει ένας κίνδυνος ανάλογος με αυτόν που
στότητά της και απ΄ την άλλη πλευρά ο οποιοσδήποτε έγινε το ΄95 με άρρωστο τον Παπάγο, το ΄74 με τις
απ΄ αυτούς θέλει να στείλει στο μέρος του λεφτά για το ανορθογραφίες τότε της Χούντας, το ΄96 με την ανύ-
λόγο εξάλλου που ήρθε εδώ, θα αναγκαστεί να πλη- παρκτη ελληνική Κυβέρνηση τότε του κ. Σημίτη που
ρώσει τις υποχρεώσεις του προς την πατρίδα εφορία και μόλις είχε ορκιστεί.
ασφάλεια που δεν το κάνει σήμερα.
Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει ένας κίνδυνος και γι΄
Που βρισκόμαστε από πλευράς εξωτερικής πολιτικής. αυτό χρειάζεται να είμαστε όλοι υπεύθυνοι και σοβαροί,
Ο Πρωθυπουργός έκανε ένα λάθος. Κάποια μικρά, αλλά μπρος στα ενδεχόμενα που αντιμετωπίζει η χώρα. Με
ένα σοβαρό λάθος. Πιστεύω ότι ήταν λάθος που πήγε αυτά είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση
στη Ρωσία. Η Ρωσία ήταν πράγματι για μας μια όαση, θέλετε.
την οποία αφήσαμε και χάθηκε με λάθη και παραλείψεις
της προηγούμενης Κυβέρνησης. Όπως ξέρουν καλά ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε κ. Πρόεδρε. Παρακαλώ
εκείνοι που ασχολούνται με τα εξωτερικά όπως ο κ. τις ερωτήσεις σας. Ο κ. Σπίνος από το «Extra - 3».
Μπλαβέρης, η Μόσχα απέκτησε ερωμένη τον τελευταίο
καιρό και αυτή η ερωμένη λέγεται άγκυρα. Α. ΣΠΙΝΟΣ («EXTRA - 3»): Κύριε Πρόεδρε καλό με-
σημέρι. Θέλω να σας ρωτήσω επιτρέψτε μου δυο πράγ-
Εμείς λοιπόν τώρα δεν έχουμε να πάρουμε τίποτε. ματα. Σημείωσα στο λόγο σας και φαντάζομαι όχι τυ-
Ούτε ένα φιλί στο μάγουλο από τη Ρωσία! Έχω την αί- χαία, τέσσερις φορές το ενδεχόμενο κατάρρευσης μιας
σθηση ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το κατάλαβε στο εκεί ελληνικής Τράπεζας. Επειδή το ρεπορτάζ οργιάζει για
του ταξίδι. συγκεκριμένη Τράπεζα σας ρωτώ σε συνδυασμό με το
λόγο του υπεύθυνου πολιτικού ηγέτη αλλά και του πολύ
Οι 2 ώρες συζήτηση με τον Πούτιν δημιούργησαν καλού δημοσιογράφου, αν μπορείτε να ονοματίσετε την
εθνική περηφάνια, αλλά χρονομετρήθηκαν και η Τράπεζα αυτή.
απάντηση ήρθε από τους Αμερικανούς, πριν προσγειω-
θεί και την ακούσατε μέσα στη Βουλή. Πιστεύω ότι η Ελ- Και το δεύτερο, επειδή δεν έχει διαρρεύσει τίποτε από
λάδα πρέπει να εκμεταλλευτεί το κενό, το οποίο δη- τη συνάντησή σας με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Εάν
μιουργήθηκε εδώ στη γειτονιά μας. στη συγκεκριμένη συνάντηση ο λόγος των προτάσεων
που σήμερα είπατε, σας δόθηκε ως πρόταση και για
Ο Ερντογάν διαπιστώνοντας ότι δεν μπαίνει ρόλο. Σας ευχαριστώ πολύ.
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στρίβει ολοταχώς το τι-
μόνι για τον Ισλαμισμό. Ήδη η συμπεριφορά του Γ.ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Κύριε Σπίνο, εγώ μίλησα αορί-
ανωτάτου άρχοντος της γειτονικής χώρας, είναι καθαρά στως για ένα κίνδυνο που υπάρχει, κοιτάζοντας μόνο το
ισλαμική, ίσως και σε επίπεδο Ιρανών. έλλειμμα να μην μπορέσουμε να βοηθήσουμε στη ρευ-
στότητα των Τραπεζών. Μην ξεχνάτε ότι οι Τράπεζες
Το δόγμα του νέου Υπουργού Εξωτερικών της έχασαν αρκετά δις από την άκριτη απόφαση της
Τουρκίας είναι ο Οθωμανισμός. Ο Ερντογάν διεκδικεί Κυβέρνησης να αφήσει να αιωρείται στους δημο-
για τον εαυτό του ρόλο που είχε ο Νάσερ πριν από 60 σιογράφους ότι θα δεχτεί ως τεκμήριο τις κατα-
χρόνια. Δυο τινά θα συμβούν. Ή ο Ερντογάν θα επιβλη- θέσεις. Έφυγαν αρκετά χρήματα. άλλοι υπολογίζουν ότι
θεί οπότε σε αυτό το imperium πρέπει να ανησυχούμε είναι 10 δις, άλλες εφημερίδες 25 δις.
εδώ στην Ελλάδα, ή θα αντιδράσει ο Κεμαλισμός με
κάποιο Κίνημα το οποίο αποσοβήθηκε, αυτά που έλεγα Οι Τράπεζες έχουν στεγνώσει. Φοβούμαι λοιπόν ότι ο
στη Βουλή πριν 2 μήνες ότι θα έχουμε εξελίξεις στην κίνδυνος είναι υπαρκτός να μας συμβεί ένα τέτοιο ατύ-
Τουρκία. Φάνηκαν 49 αξιωματικοί και όταν λέμε 49 χημα. Δεν μπορώ να προσδιορίσω Τράπεζα και ούτε θα
αξιωματικοί κάποιοι εξ αυτών ήταν Αρχηγοί Όπλων, που το έκανα ποτέ αυτό και νομίζω ότι είναι ένα θέμα που
δεν θα αφήσει έτσι να περάσει ο Στρατός της Τουρκίας πρέπει να βρούμε τον τρόπο να το βοηθήσουμε, γιατί αν
και δεν ξέρω αν ενεργούν μόνοι τους, αφ΄ εαυτού. το υπονομεύσουμε θα είναι κακό για όλους μας.

Εν πάση περιπτώσει εάν αυτοί κάνουν Κίνημα και πε- Όσον αφορά το θέμα με τον Πρωθυπουργό, πρέπει
τύχει, πάλι πρέπει λογικά να περιμένουμε μια αβαρία, να πω τούτο: ανάλογες σκέψεις είχα δώσει και στον κ.
εδώ, στη δική μας περιοχή. άρα λοιπόν εμείς ως Ελλάδα Καραμανλή ακριβώς πριν ένα χρόνο. Ο κ. Καραμανλής
πρέπει να βρούμε διέξοδο. Πιστεύω ότι πρέπει να ανα- το αντιμετώπισε με αλαζονεία, ο κ. Πρωθυπουργός με
πληρώσουμε το κενό που άφησε ο κ. Ερντογάν στις ευήκοον ους, εξαιρετικά ευήκοον ους. Δεν μου ζητήθηκε
σχέσεις Αμερική - Τελ Αβίβ, και να βρούμε ένα τρόπο κανένας ρόλος, αλλά εν πάση περιπτώσει επειδή πολλά
εμείς, ως Ελλάδα, να εισέλθουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι ακούγονται εις το παρασκήνιο του επαγγέλματος μας η
δεν θα μπορούσα να πω περισσότερα πράγματα πάνω σε δικιά μου η θέση είναι ξεκάθαρη. Το ταγκό είναι για δυο,
αυτή την υπόθεση, είναι μια σκέψη την οποία μοιράστη- εγώ μπορεί να είμαι στην ορχήστρα και να σολάρω,
κα με τον Πρωθυπουργό της χώρας κατά την τελευταία αλλά στο χορό δεν συμμετέχω.
μας συνάντηση.
Μ. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ («ΝΕΤ 105,8»): Κύριε Πρόεδρε, κι Το ΠΑΣΟΚ συμβαίνει να στηρίζεται σε μεγάλο
εγώ δυο ερωτήματα θα υποβάλω, αν έχετε την καλοσύ- κομμάτι στο πρόγραμμα μας, το πρόγραμμα του
νη να μου απαντήσετε. Το πρώτο είναι: αρκετοί πιστεύ- 2004. Εγώ στηρίζω το πρόγραμμα μου, που συμ-
ουν ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε το ευρώ και να δη- βαίνει να το στηρίζει και το ΠΑΣΟΚ. Περί αυτού
μιουργήσουμε μια νέα δραχμή, η οποία θα καταστήσει πρόκειται.
την οικονομία μας περισσότερο ευέλικτη και ανταγωνι-
στική εν όψει και της κρίσεως που αντιμετωπίζουμε. Λ. ΜΠΛΑΒΕΡΗΣ («ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ»): Κύριε Πρόεδρε,
θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: το τελευταίο διάστημα
Εν όψει αυτών των προβλημάτων λοιπόν που κι εσείς βλέπουμε μια σειρά πρωτοβουλιών που έχει ληφθεί από
ο ίδιος περιγράψατε ότι αντιμετωπίζουμε με τους ισχυ- μέρους σας και από το κόμμα σας τόσο σε επίπεδο κοι-
ρούς Ευρωπαίους συνεταίρους μας στη ζώνη του ευρώ, νοβουλευτικό όσο και γενικότερα στην κοινωνία, που
συμμερίζεστε αυτή την άποψη, ότι πρέπει η Ελλάδα, αφορά την αντιμετώπιση της απαράδεκτης γερμανικής
μελλοντικά έστω, εν ευθέτω χρόνω να αποχωρήσει από θέσεως κάποιων ΜΜΕ με αιχμή κάποια ΜΜΕ και γενι-
την Ευρωζώνη; κότερα της γερμανικής επικοινωνίας και κυβερνήσεως.
Αυτό το περιγράψατε πολύ σωστά στην αρχή της τοπο-
Το δεύτερο ερώτημα αφορά σε μια απορία που μου θετήσεως σας.
έχει γεννηθεί. Τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω τελευ-
ταία φορά που το αναφέρατε αυτό ήταν στη συνέντευξη Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Έχετε υπόψη σας
που δώσατε προ των Ευρωεκλογών του περασμένου και την λήψη και την πρόταση κάποιων άλλων μέτρων
έτους, μνημονεύατε συνεχώς την πρόταση σας για συ- πέρα από αυτό το επίπεδο το κοινοβουλευτικό που ανα-
γκρότηση κυβερνήσεως εκ προσωπικοτήτων. φέρθηκα; Δηλαδή να καλέσετε το ελληνικό λαό σε μια
οργανωμένη αντίδραση απέναντι στις γερμανικές εται-
Τώρα που η οικονομική κρίση έχει επιδεινώσει τα ρείες;
πράγματα και εσείς ο ίδιος μιλάτε για συνένωση δυνάμε-
ων γιατί δεν αναφέρεστε σε αυτή την πρόταση σας και Και ένα δεύτερο ερώτημα που αφορά τα εθνικά θέμα-
γιατί δεν στηρίξατε την παρεμφερή πρόταση του Κων- τα. Με αφορμή αυτή τη διεθνή κατάσταση που αντιμε-
σταντίνου Μητσοτάκη, ή τουλάχιστον δεν τη στηρίξατε τωπίζει η Ελλάδα, που μας έχουν βάλει στη γωνιά του
αρκούντως για να μη πω καθόλου; Αυτό το ερώτημα θα ρινγκ, πιστεύετε ότι τώρα υπάρχει πρόσφορο έδαφος για
ήθελα να μου απαντήσετε και το πρώτο. να κλείσουν ορισμένα εθνικά θέματα με δυσμενή τρόπο
για τη χώρα μας; Ευχαριστώ.
Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Όσον αφορά το Ευρώ, τέτοια
ώρα τέτοια λόγια. άκουσα και την πρόταση από το Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Νομίζω ότι το τελευταίο το έχει
στόμα του κ. Βρεττού. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το υπαινιχθεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Πράγματι φο-
συζητάμε σήμερα. Αυτό το οποίο μπορούμε να συζητάμε βάμαι. Μια αδύνατη Ελλάδα δεν μπορεί να υπερασπιστεί
όμως είναι μια διολίσθηση του ευρώ. τα δίκαια της όπως μπορεί μια ισχυρή Ελλάδα. Μη κο-
ροϊδευόμαστε κ. Μπλαβέρη. Πληρώνουμε τη
Την Ελλάδα την εξυπηρετεί να υπάρξει μια SIEMENS τώρα. Η επιθετικότητα έχει να κάνει με
σχέση δολαρίου -ευρώ 1 προς 1 και όχι το 1,60 το την επιθυμία κάποιων να κρατήσουν ανοιχτή τη
οποίο υπήρξε, το οποίο μας δυσκόλευε πάρα πολύ στο SIEMENS.
να κάνουμε εξαγωγές σε τρίτες χώρες, οι οποίες είναι
δεμένες με το δολάριο και ταυτοχρόνως απέκρουε τον Εγώ όπως θυμάστε όταν ετέθη το θέμα της συζήτη-
τουρισμό προς τη χώρα από τους Αμερικανούς. σης Εξεταστικής Επιτροπής είπα «όχι τώρα, αφήστε
το, μπορούμε να το εξετάσουμε αργότερα. Εφ΄
Άρα λοιπόν εμείς θέλουμε ένα ευρώ χαμηλότερο, όσον εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να πάει μέσα
όπου δεν θα είχαμε και λόγους να μας επιτίθενται φυλακή κάποιος από εκείνους τους Υπουργούς
κάποιοι για να υπάρξει αυτή η σχέση. Το έχω ζητή- που τα πήρανε, αφήστε το τουλάχιστον να το εξε-
σει κατ΄ επανάληψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τους τάσουμε αργότερα, όχι τώρα».
είπα αυτά τα θέματα που αντιμετωπίζουν και τα αντιμε-
τωπίζουμε. Σας παραπέμπω σε ομιλίες εκεί. Αυτή τη στιγμή η Γερμανία έχει μια τεράστια αιμορρα-
γία. Έχει κλείσει τη SIEMENS παγκοσμίως, μένει
Όσον αφορά την κυβέρνηση προσωπικοτήτων, μέσα ανοιχτή σ΄ εμάς και υπάρχουν κράτη τα οποία δεν
στην καταιγίδα και όταν έχεις απέναντι σου 10 προχωράνε σε υλοποίηση συμβάσεων όσο υπάρχει
μποφόρ δεν είναι απλώς σκέψη να αλλάξεις ούτε αυτή η ιστορία. Ακόμα και η γειτονική μας Τουρκία σε
κυβερνήτη ούτε πλήρωμα. Πας εκεί και βοηθάς. ανώτατη τεχνολογία, μιλάω για τους πυρηνικούς της
Και επειδή διετέλεσα ιστιοπλόος, είμαι δίπλα εκεί αντιδραστήρες, κωλυσιεργεί το θέμα με τη SIEMENS.
και λέω «μαζέψτε το φλόκο μη μας πάρει όλους Πληρώνουμε τη SIEMENS.
μαζί». Αυτός είναι και ο ρόλος μου.
Θα μου πείτε «να τα κουκουλώσουμε για να σταματή-
Γιατί ακούω κάποιους κύριε συνάδελφε να λένε σει η Γερμανία;» Απλώς θα ήθελα μια άλλη πιο έξυπνη
ότι ο Καρατζαφέρης είναι δεκανίκι του ΠΑΣΟΚ. κίνηση από εμάς. Πιστεύω όμως εν τέλει ότι θα υπάρξει
Όχι, ο Καρατζαφέρης είναι δεκανίκι της Ελλάδας. στη σκέψη κάποιος συμβιβασμός. Η πίεση με τη Γερμα-
Μπορεί να είναι το ΠΑΣΟΚ, μπορούσε να είναι ο νία θα εξακολουθήσει.
Καραμανλής, μπορούσε ο Σαμαράς, μπορεί να είναι
η Παπαρήγα. Εμένα υποχρέωση μου είναι να στη- Τώρα αν εννοείτε ότι πρέπει να κάνουμε μποϊκο-
ρίζω όπως νομίζω τον οποιονδήποτε πρόσφορο τάζ σε κάποια προϊόντα, αν εγώ διαπιστώσω ότι η
δρόμο να βγει η Ελλάδα από την κρίση. πίεση από τη Γερμανία γίνεται ασφυκτική, θα προ-
χωρήσω πλέον σε καταγγελίες αυτού του είδους
που πριν από λίγο είπατε. Δεν είναι δυνατόν να Νομισματικού Ταμείου δεν είναι τόσο επαχθείς όσο
μένουμε παθητικοί. είναι αυτοί που μας επιβάλλουν. Δεν σημαίνει ότι εί-
ναι λύση, έτσι; Δεν είναι λύση. Δηλαδή δεν δίνεις σε
Ενοχλούμαι πάρα πολύ όταν κάθε μέρα μου τηλεφω- κάποιον ο οποίος πονάει η μέση του κορτιζόνη, όταν
νούν Έλληνες από τη Γερμανία και μου λένε με το χει- διαπιστώσεις όμως ότι έχει καρκίνο στα οστά του δίνεις
ρότερο τρόπο τους αντιμετωπίζουν. Έχετε υπόψη σας, κορτιζόνη.
έχουν φτάσει, και ρεπορτάζ μπορείτε να κάνετε,
συνάδελφοι είστε, στα σχολεία που φοιτούν τα Ελ- Για τα 28 δις. Δεν είναι 28 δις. 28 δις είναι στα λόγια.
ληνόπαιδα, τα παιδιά των 13 - 14 ετών τα κο- Λιγότερα θα πήραν οι τράπεζες για να μην πέσουν. Μη
ροϊδεύουν «απατεωνάκια». Με ενοχλεί. Με ενοχλεί. λέμε 28 δις. Αν είχε η Ελλάδα 28 δις δεν θα είχαμε
Και εγώ θα τους πληρώνω από πάνω για να δυνα- ανάγκη να πηγαίνουμε έξω τώρα και να ζητάμε.
μώνουν την οικονομία τους;
κα ΤΑΣΟΥΛΗ («MEGA»): Κύριε Πρόεδρε, ο Αντιπρόε-
Κύριοι συνάδελφοι, εμείς μπήκαμε στην Ευρώπη δρος της κυβέρνησης ο κ. Πάγκαλος έδωσε μια συ-
ως ισότιμα μέλη. Μας κατάντησαν αποικία. Αποικία νέντευξη χθες στο ΒΒC όπου έθεσε το θέμα των γερμα-
είμαστε και θα επιβληθεί φεουδαρχικό σύστημα, θέμα νικών αποζημιώσεων, το οποίο κι εσείς θέσατε πριν από
χρόνου είναι, όσο κρατάει αυτό το πράγμα. Αν κι εγώ λίγο. Είπε ξεκάθαρα ότι οι Γερμανοί μας πήραν χρυσό
πιστεύω ότι ζούμε την αρχή του τέλους της Ευρωπαϊκής από την Τράπεζα της Ελλάδας, μόνο που σήμερα ο ξένος
Ένωσης. Τύπος απαντά ότι θα έπρεπε ο κ. Πάγκαλος να κάνει μα-
θήματα πώς να συμπεριφέρεται στα Μέσα Μαζικής Ενη-
Μέχρι χθες μας καλούσαν να ψηφίσουμε στα μέρωσης και λέει ακόμα ότι θα πρέπει να κάνει μαθήμα-
Κοινοβούλια με συνοπτικές διαδικασίες το Σύνταγ- τα πώς να αντιμετωπίζει τους ανθρώπους. Ήθελα λοιπόν
μα για να γίνουμε ενιαίο κράτος και τώρα που ένα σχόλιο για τη συνέντευξη του κ. Πάγκαλου και για
βρέθηκε στην ανάγκη μια επαρχία εννοείται του τις αντιδράσεις.
ενιαίου δικού τους κράτους, μας κήρυξαν τον
πόλεμο. Λοιπόν, δεν πιστεύω σαφώς εις την ενω- Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Μακάρι η κυβέρνηση να είχε
μένη Ευρώπη. Δεν συζητάω σήμερα ενδεχόμενο απο- όχι έναν Πάγκαλο, 20 Πάγκαλους.
χώρησης, αλλά θέλω όμως να μην με βλέπουν ως άποι-
κο. Δεν είμαι όμηρος κανενός. Δεν είμαι υπήκοος κα- κα ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗ («ΝΕΤ»): Κύριε Πρόεδρε, παρά την
νενός. Κι αν χρειαστεί σ΄ αυτόν τον τομέα θα αυ- κριτική που ασκείτε στην κυβέρνηση, σε κρίσιμα ζητή-
ξήσω την αντίδρασή μου. ματα τη στηρίζετε. Είναι μόνο το δημόσιο συμφέρον ή
μ΄ αυτόν τον τρόπο θέλετε έμμεσα να μειώσετε και τη
Ήδη να σας πω ότι έδωσα εντολή στην κυρία Τζα- δύναμη της Νέας Δημοκρατίας;
βέλα και έστειλε στους 750 Ευρωβουλευτές μια
επιστολή γι΄ αυτήν την επιθετικότητα που δεχόμα- Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Εγώ στηρίζω το δίκαιο της
στε και την αηδία του FOCUS, όπως επίσης ζητήσα- Ελλάδας. Δηλαδή πέρυσι θα μπορούσε να πει το ΠΑ-
με από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί- ΣΟΚ το ίδιο πράγμα. Στηρίζεις τον Καραμανλή για να
ου να καταγγείλει αυτές τις μεθοδεύσεις. Πιστεύω μειώσεις του ΠΑΣΟΚ; Όχι. Εφόσον στην κρίση τιμο-
να πιάσουν τόπο οι ενέργειές μας όπως έπιασε τόπο νιέρης είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, με αυτόν τον τι-
στον «Κόκκινο Ντάνι» και στον Φάραντζ οι εκκλήσεις μονιέρη θα προσπαθήσω να κάνω τις οποιεσδήπο-
μας ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να βγει επάνω εάν δεν τε διορθωτικές μου περνάει από το χέρι πορείες
μειωθούν οι εξοπλισμοί από την απειλή της Τουρκίας. για να φτάσω σε ένα λιμάνι. Αυτά τα ακούω, είναι
φθηνά επιχειρήματα και μου κάνει εντύπωση πώς μια
κα ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (TV ΑΠΕ): Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε Νέα Δημοκρατία με τόσα στελέχη φτάνει σ΄ αυτό το
στις προτάσεις σας στην αρχή, η πρώτη πρόταση που έσχατο σημείο να λέει για δεκανίκια και ιστορίες. Στηρί-
κάνατε είναι η εξασφάλιση ρευστότητας των τραπεζών. ζω την Ελλάδα. Από κει και πέρα μακάρι να το έκα-
Υπάρχει όμως εδώ το θέμα των 28 δις που δόθηκαν στις ναν και άλλοι.
τράπεζες για να μετακυλίσουν στην πραγματική οικονο-
μία και όπως είναι γνωστό δεν έγινε τίποτα πάνω σ΄ αυ- Και σας πω, το ίδιο έχει αποφασίσει και ο κ. Σα-
τόν τον τομέα. Το ένα είναι αυτό. μαράς. Μετά από πιέσεις στο εσωκομματικό του τριπο-
λικού κόμματός του, ήθελε να αλλάξει πορεία. Του έδω-
Και το δεύτερο είναι, στη Μόσχα συμβούλευσαν τον σε την ευκαιρία ο κ. Παπανδρέου με την Εξεταστική των
Πρωθυπουργό να πάει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. πραγμάτων Επιτροπή, του έδωσε το άλλοθι. Διαφορετι-
Δεν έχει αποκλειστεί με σαφήνεια από την κυβέρνηση κά δεν θα έχει άλλοθι για να αλλάξει πολιτική που έχει
αυτό το ενδεχόμενο. Ποια είναι η θέση σας; αποφασίσει να αλλάξει. Φοβήθηκε να στηρίξει μήπως
και συρρικνωθεί. Όχι. Σας υπενθυμίζω κυρία συνάδελ-
Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Εγώ αυτό το οποίο τώρα το φε ότι στην τελευταία ποιοτική δημοσκόπηση που έγινε
σκέφτεται η κυβέρνηση το είχα πει την πρώτη στιγμή, και στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» αλλά και στο «ΕΘΝΟΣ» το
πηγαίνετε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τρέχο- μόνο κόμμα που ανεβαίνει είμαστε εμείς και ο
ντας, πρώτον για απειλή προς την Ευρώπη να κα- μόνος πολιτικός αρχηγός που αυξάνει την απήχη-
ταλάβει ότι υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές. σή του είναι ο έχων την τιμή να σας ομιλεί με
πτώση 7,8% του Πρωθυπουργού, με 5,7% του Σα-
Δεύτερον, από το να έχω τρία χαλινάρια καλύτερα να μαρά, με 11% της Παπαρήγα, με 18% του κ. Τσί-
έχω ένα. Σήμερα έχω τρία χαλινάρια. Έχω Ευρωπαϊκή πρα.
Ένωση, Ευρωπαϊκή Τράπεζα και Νομισματικό Ταμείο.
Εάν δεν μπορώ να μην έχω κανένα, τουλάχιστον να έχω Όταν λοιπόν εμείς παίρνουμε 7%, ένα κόμμα που
ένα. Και πρέπει να σας πω ότι οι όροι του Διεθνούς έχει βληθεί και προσβληθεί βαναύσως εις το πα-
ρελθόν, σημαίνει ότι ο κόσμος έχει βρει μια απή- παντωνίου; Έβαλε τίποτε ο Σημίτης; Έβαλες κάποιος
χηση σε αυτά τα οποία λέμε. επιχειρηματίας για να τους δώσει το κατιτί; Είχε δόλο ο
Καραμανλής με τον Αλογοσκούφη, έβαλαν τίποτα στην
κ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ («ΚΟΚΚΙΝΟ»): Κύριε Πρόεδρε τσέπη τους;
έχετε υποστηρίξει πως η χώρα διανύει μια δύσκολη πε-
ρίοδο στην οποία επιβάλλεται όλοι να δείξουν σύνεση Εφ΄ όσον δεν υπήρξε δόλος αλλά πήγαν να υπηρετή-
και σοβαρότητα. Συμπεριλαμβάνετε και την Εκκλησία σ΄ σουν με κακό τρόπο το συμφέρον της Ελλάδας, δε θ΄
αυτή την επισήμανσή σας; Διότι βλέπουμε αντιδράσεις αποκεφαλίσω κάποιον ο οποίος ανοήτως μεν πήγε να
σε κύκλους της Εκκλησίας, στην προοπτική αύξησης φο- βοηθήσει την Ελλάδα. Πολιτικώς θα τον ελέγξω. Ο ελ-
ρολόγησης της περιουσίας της όταν τα εισοδήματα πολ- ληνικός λαός του είπε «πήγαινε στην πάντα» και απ΄ ότι
λών εργαζομένων ψαλιδίζονται σημαντικά εξαιτίας των φαίνεται η εντολή του είναι για πάρα πολλά χρόνια. Πή-
επικείμενων κυβερνητικών μέτρων. ραν το μήνυμα. Και θύμισα χτες στον κ. Παπακωνστα-
ντίνου ο οποίος έλεγε για την Κοζάνη τι είπε ο μακρο-
Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Η Εκκλησία για μένα είναι βιότερος Πρωθυπουργός της χώρας τα τελευταία
εντός Ελλάδος και δεν είναι εκτός Ελλάδος όπως κάποιοι χρόνια, ο Ανδρέας Παπανδρέου όταν, επαναλαμβάνω,
θέλουν να περάσουν. Πιστεύω ότι ο κατάλληλος διάλο- ηλιθιωδώς τον έστειλε στο Ειδικό Δικαστήριο ο Μητσο-
γος φέρνει και τα καλύτερα αποτελέσματα. Δε θα ήθελα τάκης, ότι οι πολιτικοί κρίνονται από το λαό. Ύψιστος
όμως αιφνιδιασμούς και πολεμικές σαν κι αυτές που έγι- ένορκος ο λαός.
ναν από τον πατέρα Παπανδρέου και τον Τρίτση το
1987. Δεν είναι και πολύ σοβαρή αυτή η ρεβάνς, η μνησικα-
κία που ακούω από τον κ. Παπουτσή μέσα στη Βουλή.
κ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ («ΝΙΚΗ»): Το γεγονός ότι ο Με ενοχλεί. Δεν έχουμε κανένα λόγο να βγάζουμε τα
Πρωθυπουργός είναι καλός δέκτης αυτών που λέτε σε μάτια ο ένας του άλλου.
αντίθεση με τον κ. Καραμανλή, όπως εσείς ο ίδιος είπα-
τε, φτάνει μέχρι το να αποδεχθεί και τις ευθύνες που εί- Και να θυμίσω επίσης, ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου
χαν οι πρώτες κυβερνήσεις του 1981 για την κατάσταση όταν ήρθε με μια διάθεση ρεβάνς το 1993 για ό,τι είχε
της οικονομίας; Και αν ναι, γιατί νομίζετε ότι αυτό το υποστεί τότε, κακώς, το Ελληνικό Δικαστήριο, εφ΄ όσον
κεφάλαιο της συγκεκριμένης κουβέντας το κρατάει κλει- είχε πιάσει τον Αντιπρόεδρο, το νούμερο δύο, τι τον
στό; ήθελε τον άλλον. Ήταν η διαφωνία μου με το Μητσο-
τάκη τότε. Εν πάση περιπτώσει έκανε δυο Εξεταστικές
Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Εγώ με τον κ. Παπανδρέου Επιτροπές εις βάρος του Μητσοτάκη, τις οποίες κατήρ-
οσάκις συναντιέμαι συζητάω το αύριο της Ελλάδος, δε γησε μέσα σε μια εβδομάδα και ήρθε το ΠΑΣΟΚ και ψή-
συζητάω το χτες της Ελλάδος. Είμαι εναντίον της Εξε- φισε μια εβδομάδα κατά και την άλλη εβδομάδα υπέρ.
ταστικής Επιτροπής. Πρόκειται για έγκλημα, όχι Γιατί διαπίστωσε ο Ανδρέας Παπανδρέου τότε ότι δε συ-
για λάθος. Και όπως την προοιωνίζει το ΠΑΣΟΚ νέφερε τον τόπο.
στην τελευταία 5ετία, δηλαδή ν΄ αδειάσουμε τη
Νέα Δημοκρατία, να ξεφτιλίσουμε δηλαδή τον Κα- κ. ΚΟΝΤΟΝΗΣ («ΤΗΛΕΑΣΤΥ»): Κύριε Πρόεδρε
ραμανλή, να ευτελίσουμε τον κ. Αλογοσκούφη και πρόσφατα, πριν από λίγες ώρες, είχαμε δημοσίευμα στο
βεβαίως την αντιπρόταση της Νέας Δημοκρατίας περιοδικό Focus. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι
την οποία βρίσκω ακόμα πιο ηλίθια: Από το 1981. είναι ανάξιο λόγου. Θα ήθελα ν΄ ακούσω τη δική σας
Δηλαδή θα πάμε να ψάξουμε τους νεκρούς; Θα θέση πάνω σ΄ αυτό το θέμα και ένα δεύτερο για την κα
πάμε να επιδώσουμε ευθύνες στον τάφο του Παπαν- Μέρκελ η οποία σε πρόσφατες δηλώσεις της, μόλις χθες,
δρέου; Μα είμαστε σοβαροί άνθρωποι; Είναι σοβαρά είπε ότι η πτώση του ευρώ είναι ίδιον της Ελλάδος. Ποια
πράγματα αυτά; Μία θέση είχε η Νέα Δημοκρατία είναι όμως η ευθύνη της Γερμανίας για την πτώση αυτού
την οποία δεν την έκανε: Να απέχει όπως εμείς και του ευρώ; Ευχαριστώ.
να έρθει το ΠΑΣΟΚ μόνο του να κάνει ό,τι Εξετα-
στική θέλει. Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Πιστεύω ότι η προσέγγιση με
το Focus δε μπορεί να είναι σοβαρή. Η ελευθερία του
Καραδοκούν στην Ευρώπη. Θα πάω εγώ να πω ότι εί- Τύπου δίνει τη δυνατότητα να γράφει και πικρά και πι-
ναι απατεώνας ο Σημίτης, απατεώνας ο Παπαντωνίου, κρότερα πράγματα. Σ΄ αυτό όμως δε σημαίνει ότι δε
απατεώνας ο Καραμανλής, απατεώνας ο Αλογοσκούφης; μπορούμε ν΄ απαντήσουμε. Εμείς απαντήσαμε με μια
Δεν το δέχομαι. Εγώ μόνο θα μπορούσα να ωφελη- λοιδορία στο εξώφυλλο το οποίο είχαν και νομίζω η
θώ από μια τέτοια κατάσταση. Να τους βάλω να απάντηση έχει πιάσει αρκετά τόπο εάν κρίνω από τα τη-
τσακώνονται και να μαζεύω κουκιά. Αλλά είναι λέφωνα που έχω από συναδέλφους στη Γερμανία.
κουκιά που χάνει η Ελλάδα. Και για μένα προτάσ-
σεται η Ελλάδα. Ξέρετε, υπάρχουν ακόμα πατριωτι- Δεν ξέρω η κα Μέρκελ τι θέλει να πει και τι θέλει να
κά κόμματα που προτάσσουν την πατρίδα πρώτα εννοήσει, πιστεύω όμως ακράδαντα ότι και η Ευ-
και μετά το κομματικό τους συμφέρον. Δεν το συζη- ρώπη αλλά και η Ελλάδα εξυπηρετούνται από διο-
τάω. Είμαι εναντίον 100%. Η υπόθεση είναι του Εισαγ- λισθημένο ευρώ. Το ισχυρό ευρώ δεν απαγορεύει
γελέα. Εάν δεν έχουν εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη στη Mercedes να κάνει εξαγωγές ή στη SIEMENS,
να μας το πει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. σ΄ εμένα όμως που δεν έχω επώνυμα προϊόντα με
δυσκολεύει τα μέγιστα να κάνω εισαγωγές. Άρα
Να εξαντλήσει ο Εισαγγελέας την έρευνα κι έχουμε εγώ θέλω φθηνό ευρώ για να μπορώ να πουλάω ό,τι
χρόνο να εξετάσουμε αυτά τα θέματα. Και επιτέλους να μπορώ και έχω. Όσο και να πάει το ευρώ θα πουλάει η
διευκρινίσουμε στον ελληνικό λαό: Υπήρχε δόλος από Mercedes.
τον Παπαντωνίου με το μαγείρεμα των αριθμών να
μπούμε στην ΟΝΕ; Έβαλε τίποτα στην τσέπη του ο Πα- Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.