You are on page 1of 41

CZU 343.

165
G 49

Ghidul
persoanelor liberate
din locurile de detenţie

ÎNVAŢĂ
SĂ TRĂIEŞTI
ÎN COMUNITATE

ISBN 978-9975-9511-7-3
Chişinău - 2006

InvTrai_cop.indd 1 06.12.2006 15:43:49


Învaţă să trăieşti
în comunitate
Ghidul persoanelor liberate
din locurile de detenţie

Chişinău, 2006
CZU 343.165
G 49

Autori:

© 2006 Vitalie Popa, Consilier de probaţiune


© 2006 Institutul de Reforme Penale

Coordonator: Vladimir Cojocaru, Şeful Secţiei probaţiune,


Institutul de Reforme Penale

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii


Ghidul persoanelor liberate din locurile de detenţie/Inst. de
Reforme Penale. - Ch. : Helmax-Exim, 2006 (Tipogr. “Bons Offices).
- 40 p. - (Învaţă să trăieşti în comunitate).
ISBN 978-9975-9511-7-3
1000 ex.
343.165

Lucrarea apare cu sprijinul financiar al:

AGENŢIA SUEDEZĂ PENTRU


DEZVOLTARE ŞI COOPERARE
INTERNAŢIONALĂ

Textul lucrării nu reflectă neapărat opinia finanţatorilor.

Lucrare publicată în cadrul editurii „Helmax” - tip.helmax@rambler.ru

ISBN 978-9975-9511-7-3
Ghidul persoanelor liberate din locurile de detenţie

Introducere
După liberare din locul de detenţie este bine să înţelegi că societatea nu
este totdeauna pregătită de reîntoarcerea ta. Tu, de fapt, poţi schimba lucrurile
atât spre bine, cît şi spre rău, este alegerea ta. Trebuie să te împaci cu gândul
că de unul singur îţi va fi greu să rezişti la toate problemele ce apar după
păşirea pragului penitenciarului. Sigur că ţi-ai făcut visuri pentru ziua în care
vei fi liber. Pentru această zi şi pentru cele ce vor veni, ne-am gândit că este
bine să ştii mai multe despre cum să trăieşti în afara penitenciarului. Fiecare
alege drumul pe care va merge şi este responsabil pentru alegerea lui.
Important este să nu crezi că eşti singur. Sînt persoane care vor să te
ajute, să te împaci cu tine şi cu ceilalţi, este bine să te laşi călăuzit. Acest ghid
vine în sprijinul tău şi îţi va răspunde la acele întrebări pe care este bine să
le rezolvi fiind la libertate.
Astfel, după liberare:
1. Stabileşte relaţii cu familia, rudele, prietenii. Ei pot fi să-ţi ofere ajutor la
primă etapă (adăpost, hrană, protecţie, înţelegere etc.), să te îndrume, să-ţi
povestească despre schimbările ce s-au produs la libertate în lipsa ta;
2. Fii calm şi gândeşte-te că tu eşti responsabil de situaţia ta şi numai tu poţi
schimba lucrurile. Cei din jur au nevoie de dorinţa ta pentru a schimba
situaţia în care tu te afli;
3. Este important să vrei să te schimbi, să vrei să fii mai bun, să devii om cu
adevărat. Cel care a comis o greşeală are datoria de a o îndrepta. Dacă
vrei, de mâine poţi fi mai bun. Fiecare îşi construieşte viaţa prin ceea ce
face zi de zi. Depinde doar de tine să ai o viaţă frumoasă;
4. De tine depinde să-ţi poţi îndeplini cît mai multe dorinţe. Pentru aceasta
trebuie să munceşti, să înveţi, să fii corect şi să ai răbdare. Nimic nu se
face peste noapte;
5. De tine depinde să îţi construieşti o viaţă frumoasă, învăţând, muncind,
punându-ţi în valoare talentele;
6. Eşti liber să spui ceea ce gândeşti, dar porţi responsabilitatea pentru tot
ceea ce spui. Poţi face ce vrei, dar eşti răspunzător pentru ceea ce faci;
7. Tu eşti responsabil faţă de tine şi totodată faţă de ceilalţi oameni, faţă de
comunitatea în care trăieşti;
8. Dacă te decizi să te căsătoreşti, este bine să ai un loc de muncă pentru a
te putea întreţine pe tine şi familia ta;
9. Este important să gândeşti cu mintea ta, nu cu a altuia;
10. Viaţa pe care o trăieşti nu are legătură cu şansa sau norocul. Depinde
de tine de ceea ce ţi-ai propus să faci, de străduinţa cu care îţi urmăreşti
planurile, de modul cum înveţi, cum îţi alegi prietenii. Eşti suficient de
puternic ca să hotărăşti cum va fi viaţa ta.


Institutul de Reforme Penale Învaţă să trăieşti în comunitate

Capitolul 1:
Etapele ce trebuie parcurse după liberare

1.1. Plasarea în evidenţă la Sectorul de Poliţie şi Oficiul de


Executare, secţia penală din localitate (pentru cei liberaţi
condiţionat înainte de termen)

La liberarea din penitenciar trebuie să parcurgi nişte etape care


mai apoi te vor ajuta să-ţi restabileşti relaţiile cu familia, să-ţi perfectezi
actele de identitate, să-ţi găseşti un loc de muncă.
La întoarcerea ta acasă trebuie (în cazul în care eşti liberat
condiţionat înainte de termen) să te înregistrezi la poliţie şi la oficiul de
executare, secţia penală din localitatea unde trăieşti.

Fig. 1

Din Penitenciar

Te întorci acasă

Trebuie să te
înregistrezi la:

Sectorul de Poliţie: Oficiul de executare,


Secţia Penală:
1. plasarea în evidenţă; 1. plasarea în evidenţă;
2. supraveghere şi control; 2. evaluarea necesităţilor;
3. activităţi de profilaxie; 3. control şi supraveghere;
4. avizarea actelor ce confirmă 4. asistenţă şi consiliere (susţinere
liberarea condiţionată înainte în rezolvarea problemelor
de termen. întâmpinate la liberare).


Ghidul persoanelor liberate din locurile de detenţie

Fig. 2

Poţi să te adresezi la:

Secţia de evidenţă şi Oficiul de stare civilă din


documentare a populaţiei localitatea unde trăieşti

Agenţia pentru Ocuparea


Primăria din localitate
Forţei de Muncă

Direcţia Municipală pentru Secţia asistenţă socială şi


protecţia drepturilor copilului protecţie a familiei


1.2. Cum pot să-mi rezolv problema cu actele de identitate?

După ce te-ai înregistrat la poliţie şi la oficiul de executare,


trebuie să-ţi perfectezi actele de identitate (buletinul). În cazul în care
nu ai buletinul de identitate, la liberare din penitenciar primeşti un act
provizoriu, F-9, în baza căruia îţi poţi perfecta actul de identitate. Te
poţi adresa la Secţia de evidenţă şi documentare a populaţiei (biroul
de paşapoarte) din localitatea unde trăieşti. În baza Certificatului ce
confirmă liberarea condiţionată înainte de termen şi a avizului sectorului
de poliţie poţi beneficia de serviciile Secţiei de evidenţă şi documentare
a populaţiei:


Institutul de Reforme Penale Învaţă să trăieşti în comunitate

Costul
Nr. Denumirea serviciului Locul depunerii cererii
(în lei)
Perfectarea şi eliberarea buletinului
de identitate al cetăţeanului
Republicii Moldova:
Toate secţiile de evidenţă şi
În termen de pînă la 20 de zile 125
documentare a populaţiei
În termen 10 zile 180
1. În termen de 5 zile 250
Secţia documentare urgentă
(mun. Chişinău,
În termen de 1 zi 500
str. Gh. Asachi, nr. 11/1),
SEDP Bălţi
Schimbul buletinului de identitate
al cetăţeanului R.M. în cazul expirării
termenului de valabilitate sau
deteriorării acestuia cu utilizarea
informaţiei din baza de date fără Secţia documentare urgentă
2. prezentarea documentelor de (mun. Chişinău,
stare civilă (cu excepţia cazului de str. Gh. Asachi, 11/1)
modificare a datelor personale) în
mod urgent:
În termen de 5 zile 350
În termen de 1 zi 600
Examinarea cererii de pierdere a
SEDP Botanica, Buiucani,
actului de identitate cu eliberarea
Centru, Ciocana, Rîşcani,
buletinului de identitate al
Bălţi, Soroca
cetăţeanului R.M. în mod urgent:
Locuitorii raioanelor Făleşti,
Glodeni, Sîngerei sînt deserviţi
3.
pe problema dată la SEDP
În termen de 5 zile 400
Bălţi, locuitorii raioanelor
Camenca, Ocniţa, Donduşeni
– la SEDP Soroca.
oficiul 88 (mun. Chişinău,
În termen de 1 zi 750
str. Puşkin, nr. 42, bir.112)
Eliberarea foii de însoţire în caz de pierdere sau deteriorarea în termeni stabiliţi:
În termen de până la 20 de zile 13 Toate Secţiile de evidenţă şi
În termen de 5 zile 45 documentare a populaţiei
4.
Secţia documentare urgentă
În termen de 1 zi 89 (mun. Chişinău,
str. Gh. Asachi, nr. 11/1)


Ghidul persoanelor liberate din locurile de detenţie

Pentru perfectarea buletinului de identitate


ai nevoie de următoarele acte:
• Certificat de naştere;
• Forma nr. 9 sau paşaport de tip vechi (sovietic);
• Certificatul ce confirmă liberarea condiţionată înainte de termen
(acesta trebuie să fie înregistrat la sectorul de poliţie din sectorul
unde trăieşti);
• Livretul militar sau adeverinţa de recrut;
• Grupa sângelui;
• Certificat de căsătorie;
• Certificat de divorţ;
• Certificat de naştere a copiilor;
• Certificat de la Biroul de adresă,
mun. Chişinău, str. Gurie Grosu nr.7.

Pentru a obţine certificatul de la Biroul de adresă


ai nevoie de:
• Certificatul de naştere;
• 28 de lei.
Certificatul se eliberează timp de o zi. Tel. 28 11 32.

În cazul în care nu dispui de toate actele care sunt necesare să


fie prezentate la Secţia de evidenţă şi documentare a populaţiei, te poţi
adresa la:
• Oficiul de stare civilă din localitatea unde trăieşti (vezi anexa )
– aici poţi obţine duplicat la certificatul de naştere, certificatul de
divorţ, certificatul de căsătorie, certificatul de naştere a copiilor;
• Comisariatul militar din localitatea unde trăieşti – livret militar sau
duplicat al adeverinţei de recrut;
• Medicul de familie – stabilirea grupei de sânge.


Institutul de Reforme Penale Învaţă să trăieşti în comunitate

Capitolul 2:
Angajarea în câmpul muncii

2.1. Cum să-mi găsesc un loc de muncă?


Munca a reprezentat din toate timpurile o condiţie a existenţei
oamenilor. Munca omului a constituit şi constituie premisa necesară
a progresului societăţii. Munca este considerată ca una din cele mai
importante valori sociale, o necesitate, prin ea asigurându-ţi mijloacele
de existenţă, valorile materiale şi spirituale şi, totodată, împlinirea
dorinţelor, formarea şi dezvoltarea personalităţii umane.

2.1.1. Contractul individual de muncă


Condiţiile economiei de piaţă şi relaţiile de colaborare liberă a
agenţilor din diferite domenii se materializează printr-o infinitate de
posibilităţi de încheiere de contracte şi desfăşurare a diferitelor activităţi.
În acest sens contractul individual de muncă este unul dintre cele mai
des întâlnite. De fapt, fiecare persoană angajată în câmpul muncii încheie
un contract. Este recomandabil ca angajarea să se realizeze printr-un
contract care stabileşte toate condiţiile de muncă.

Conţinutul contractului individual de muncă
Conţinutul contractului individual de muncă este determinat
prin acordul părţilor, ţinându-se cont de prevederile legislaţiei în vigoare,
şi  include:
a)  numele şi  prenumele salariatului;
b)  datele  de identificare ale angajatorului;
c) durata contractului;
d)  data de la care contractul urmează să-şi producă efectele;
e)  atribuţiile funcţiei;
f )   riscurile specifice funcţiei;
g)  drepturile şi obligaţiile salariatului;
h)  drepturile şi obligaţiile angajatorului;
i)   condiţiile de retribuire  a muncii, inclusiv salariul  funcţiei sau cel
tarifar şi suplimentele, premiile şi ajutoarele materiale;
j) compensaţiile şi alocaţiile, inclusiv pentru munca prestată în
condiţii grele, vătămătoare  şi/sau periculoase;
k)   locul de muncă;


Ghidul persoanelor liberate din locurile de detenţie

l)   regimul de muncă şi de odihnă;


m) perioada de probă,  după caz;
n) durata concediului de odihnă anual şi condiţiile de acordare a
acestuia;
o)  prevederile contractului colectiv de muncă şi ale regulamentului
intern al  unităţii referitoare la condiţiile de muncă ale
salariatului;
p) condiţiile de asigurare socială;
r) condiţiile de asigurare medicală.
Contractul individual de muncă poate conţine şi alte prevederi
ce nu contravin legislaţiei  în vigoare. Este interzisă stabilirea pentru
salariat,  prin contractul individual de muncă,  a unor condiţii sub nivelul
celor prevăzute de actele normative în vigoare, de convenţiile colective şi
de contractul colectiv de muncă. În cazul în care salariatul urmează să-şi
desfăşoare activitatea în străinătate, angajatorul are obligaţia de a-i pune
la dispoziţie, în timp util, toată informaţia, potrivit art. 49 „Conţinutul
contractului individual de muncă”, alin.(1)  şi, suplimentar, informaţii
referitoare la:
a)  durata perioadei de muncă în străinătate;  
b) moneda în care va fi retribuită  munca, precum şi modalitatea
de plată;
c) compensaţiile şi  avantajele în numerar şi/sau în natură aferente
plecării în  străinătate;
d) condiţiile specifice de asigurare.
Potrivit dispoziţiilor Codului muncii, în contractul individual
de muncă sînt prevăzute clauze privind obligaţia persoanei încadrate
în muncă de a-şi îndeplini sarcinile ce-i revin, cu respectarea ordinii
şi disciplinei muncii şi a legilor. Totodată, se stabileşte îndatorirea
angajatorului de a asigura condiţii corespunzătoare pentru buna
desfăşurare a activităţii, de a salariza persoana încadrată în raport cu
munca prestată şi de a-i acorda celelalte drepturi ce i se cuvin.

Actele necesare de prezentat la încheierea contractului


individual de muncă
La încheierea contractului individual de muncă, persoana care se
angajează prezintă angajatorului următoarele documente:
a) buletinul de identitate sau un alt act de identitate;


Institutul de Reforme Penale Învaţă să trăieşti în comunitate

b) carnetul de muncă, cu excepţia cazurilor în care persoana se


încadrează în câmpul muncii pentru prima dată sau se angajează
la o muncă prin cumul;
c) documentele de evidenţă militară – pentru recruţi  şi  rezervişti;
d) diploma de studii, certificatul de calificare ce confirmă pregătirea
specială –  pentru profesiunile  ce cer cunoştinţe sau calităţi
speciale;
e) certificatul medical, în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare.

2.1.2. Cererea de angajare


În urma unei discuţii telefonice sau după prezentarea la sediul
unei instituţii sau al unei firme, avînd în vedere ca scop angajarea la
serviciu, de regulă, se solicită completarea unei cereri-tip sau formularea
unei cereri proprii.
În cazul formulării unei cereri proprii, se foloseşte o coală de hârtie
albă, de format A4. Conţinutul acesteia trebuie să fie clar, concis, concret,
curat şi complet.

Model de cerere de angajare:


Domnule director
Cerere

Subsemnatul ____________, născut la data de _________,


domiciliat _____________, rog să fiţi de acord cu angajarea mea
în postul de _________, pentru care doresc să fiu remunerat cu un
salariu de __________ lei.
Sînt absolvent al ________________, cu diplomă _______.
După terminarea cursurilor profesionale am obţinut califi-
carea în meseria de _______________________.
În această meserie am lucrat în perioada 1995-2000, ultimul
loc de muncă fiind ____________________.
Menţionez că îmi cunosc bine îndatoririle ce-mi revin ca
angajat, cu privire la respectarea disciplinei muncii şi la executarea
unor lucrări de bună calitate.
10
Ghidul persoanelor liberate din locurile de detenţie

Părăsirea locului de muncă a fost determinată de arestarea


pentru săvârşirea unei fapte de furt, pentru care am fost condamnat
la 5 ani privaţiune de libertate. Ca urmare a conduitei bune în peni-
tenciar am fost liberat înainte de termen.
În speranţa că veţi dispune angajarea pe postul solicitat, vă
asigur că nu vă voi dezamăgi.
Cu stimă şi sinceritate,

Data ______________ Semnătura ____________

2.1.3. Curriculum vitae (CV)


Curriculum vitae – cursul vieţii, prescurtat CV, este un document
asemenea autobiografiei. Scopul unui CV este de a te ajuta să găseşti
un loc de muncă, prezentând cît mai eficient aptitudinile şi experienţa
profesională pe care o ai. În principiu, un CV are maximum 2-4 pagini,
în care este necesar să se prezinte detaliat abilităţile, locurile de muncă
anterioare, studiile, calificările obţinute, realizările şi preocupările tale. Nu
există un tip standard de CV. Acesta este necesar însă să reflecte toate
datele pe care angajatorul trebuie să le cunoască despre o persoană,
cine este aceasta şi ce poate să facă. Un CV trebuie să fie scris cu grijă,
ordonat, limpede, fără nici o greşeală, aspect care poate constitui o
indicaţie clară cu privire la nivelul de motivaţie şi de concentrare.
Un CV trebuie să aibă următoarele secţiuni:
• numele complet, adresa, telefonul;
• informaţii cu caracter personal: vârsta, starea civilă;
• sumarul calificărilor – este cea mai importantă parte a unui CV;
• experienţa profesională, realizări şi responsabilităţi. Se impune
să fie acoperite toate intervalele, fără a fi necesar să se dea detalii
cu privire la fiecare perioadă în parte. O descriere mai largă se va
face numai pentru posturile relativ recente, care au legătură şi cu
postul pe care doreşti să-l obţii;
• sumarul abilităţilor – se vor scrie calităţile şi aptitudinile pe care la
are persoana în cauză pentru ocuparea postului respectiv.
De asemenea, se vor menţiona şi alte caracteristici şi abilităţi
pe care le are persoana în alte domenii de activitate care nu privesc

11
Institutul de Reforme Penale Învaţă să trăieşti în comunitate

neapărat postul vizat. În această secţiune se va trece şi cunoaşterea unei


limbi străine:
• studii – de regulă, se scrie ultima instituţie de învăţământ
absolvită, menţionând denumirea acesteia, data absolvirii şi
specialitatea obţinută.
În măsura în care ai urmat unele cursuri de specializare, mai ales în
legătură cu postul dorit, se vor face referiri şi la acestea. De asemenea, se
va menţiona, dacă este cazul, instituţia de învăţământ pe care persoana
în cauză o urmează sau intenţionează să o urmeze:
• cursuri de instruire profesională;
• premii şi realizări – acestea pot fi în domenii diferite (sport, pictură,
muzică etc.);
• preocupări extraprofesionale şi eventual realizări obţinute;
• referinţe – se vor indica numele persoanei care vă recomandă,
mai ales dacă aceasta este cunoscută de angajator.
În măsura în care nu există o persoană care să te recomande, se
evită acest punct.

Indicaţii cu privire la redactarea unui CV:


• se scrie la computer, pe o hârtie de calitate, cu grija ca aspectul
general să fie acceptat;
• numele şi prenumele se scriu cu caracter întunecat;
• se evită greşelile gramaticale şi de ortografie;
• se foloseşte un stil simplu şi limpede;
• se accentuează informaţiile despre viaţa personală şi cariera
profesională;
• nu se omit datele relevante despre pregătirea profesională şi
despre istoricul carierei;
• informaţiile înscrise trebuie să fie concise;
• se evită exprimarea rigidă şi oficială;
• atât cît este posibil, CV trebuie să ofere numai informaţii pozitive,
încercând să se creeze impresia unei cît mai mari obiectivităţi;
• nu se pune fotografie, decât în situaţia în care aceasta se solicită;
• informaţiile cuprinse în CV trebuie să fie reale;
• nu se includ detalii privind salariul;
• nu se minte, nu se exagerează şi nu se înfloreşte.

12
Ghidul persoanelor liberate din locurile de detenţie

Model de CV
Curriculum Vitae
VASILE V.

Raionul Făleşti, satul Leuşeni,


str. Ion Mîndru nr. 58, telefon: 0 (258) 49 24564

1. Data naşterii: 12.10.1979


2. Starea civilă: căsătorit, doi copii
3. Calificări: sudor
4. Experienţă profesională:
• 1996 - 1998 – angajat în calitate de sudor, SA „Apă-Canal”
• 1998 - 2000 – angajat în calitate de sudor, SRL „Nistru”
• 2000 - 2003 – am fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de
furt calificat
5. Realizări:
• sudor de categoria a VI-a. Acest calificativ l-am obţinut în timpul
activităţii mele în cadrul SRL „Nistru”
6. Aptitudini:
• responsabil şi rezistent la efort
7. Studii:
• medii profesionale, şcoala profesională nr.7, mun. Chişinău
8. Limbi străine:
• limba rusă – o posed la perfecţie
9. Preocupări extraprofesionale:
• sînt pasionat de muzică (cânt la acordeon) şi sport (atletism
uşoară)
10. Referinţe, recomandări:
• recomandare oferită de către dl Ion C., director SRL „Nistru” – în
perioada cît tânărul Vasile V. a fost angajat în cadrul SRL „Nistru”,
acesta s-a manifestat ca un bun specialist, responsabil de sarcinile
ce le avea şi de materialele de lucru. În timpul activităţii tânărul
Vasile V. era în relaţii bune cu colegii de serviciu, nu a fost implicat
în conflicte. Consider că tânărul are motivaţie pentru schimbare,
se simte dorinţa de a munci şi sînt convins că nu veţi rămâne
dezamăgit, în cazul în care va fi angajat.

13
Institutul de Reforme Penale Învaţă să trăieşti în comunitate

2.1.4. Scrisoarea de motivaţie (de intenţie)


Scrisoarea de motivaţie însoţeşte CV-ul în momentul în care acesta
se trimite angajatorului şi are rolul de a prezenta calităţile şi aptitudinile
pe care persoana în cauză le are.

Scrisorile de intenţie sînt de două tipuri:


• cele care se trimit pentru un anume post, care a fost anunţat
concurs public de către angajatori;
• cele care se trimit către angajatori, care nu au anunţat despre
locuri vacante sau necesare anumite posturi.

Primul tip de scrisoare se adresează şi se trimite persoanei sau


serviciului specificat în anunţ. Dacă nu este specificat nici un nume, este
bine să se identifice numele directorului, astfel încât scrisoarea să fie
trimisă personalizat.
Cel de-al doilea tip de scrisoare este trimisă şefului unde
persoana în cauză doreşte să se angajeze.
Scrisorile trebuie să se refere la activităţile pe care le poate
presta persoana în cauză pentru angajator, nu trebuie să aibă mai mult
de o pagină şi trebuie să cuprindă calităţile şi aptitudinile care permit să
fie realizate cerinţele postului respectiv.
De asemenea, este util să fie prezentate informaţii referitoare la
dorinţa şi motivaţia de a ocupa un anume post.
O scrisoare de intenţie începe cu înscrierea datelor personale
(numele, adresa, numărul de telefon). După două rânduri mai jos se
menţionează data. Apoi se trec informaţiile referitoare la angajator
(numele directorului, numele complet al organizaţiei şi adresa acesteia).
În paragraful întâi se va menţiona despre postul dorit şi
modalitatea prin care ai obţinut informaţii referitoare la existenţa
acestuia.
În conţinutul scrisorii se vorbeşte despre calităţi, experienţă
sau calificare, acestea fiind direct legate de postul avut în vedere. De
asemenea, se menţionează locul unde tu poţi fi contactat.

14
Ghidul persoanelor liberate din locurile de detenţie

Model pentru scrisoare de intenţie:

VASILE V.

Raionul Făleşti, satul Leuşeni,


str. Ion Mîndru nr. 58,
telefon: 0 (258) 49 24564
__________________________
(data)
Domnului _________________
Şeful _____________________
Str. _______________________

Stimate domnule director ______________

Din anunţul publicat în ziarul „MAKLER” din 16.09. anul


curent, am aflat că doriţi să angajaţi sudori. Aş fi foarte bucuros dacă
mi-aţi de posibilitatea să lucrez în cadrul firmei Dumneavoastră.
După cum veţi vedea din CV, sînt o persoană cu experienţă de
muncă, capabilă şi dornică de perfecţionare. Deşi în viaţa mea am
avut o situaţie neplăcută, pentru care am petrecut 3 ani în detenţie,
sînt convins că, avînd în vedere calităţile mele profesionale, veţi dis-
pune să fiu încadrat în muncă.
Mi-ar face plăcere să discut personal cu Dumneavoastră.
Aceasta mi-ar permite să expun mai multe despre mine şi despre
abilităţile mele personale.
Aştept să fiu contactat la telefonul meu de acasă, la numărul
0 (258) 49 24564.

Cu stimă, Semnătura,____________

15
Institutul de Reforme Penale Învaţă să trăieşti în comunitate

2.1.5. Interviul

Obţinerea unui interviu arată persoanei în căutarea unui loc de


muncă că aproape a reuşit. Angajatorul care invită persoana la interviu
este într-o mare măsură convins că aceasta este potrivită pentru postul
oferit, acceptând informaţiile prezentate în CV.
Înainte de interviu, fiecare persoană care doreşte angajarea trebuie
să fie pregătită cu întrebările pe care trebuie să le pună angajatorul, să
aibă informaţii cît mai bogate despre unitatea angajatoare. De asemenea,
să cunoască perfect cele înscrise în CV.
Pentru succesul unui interviu este necesară adoptarea unei
conduite aparte, care să aibă în vedere:
• punctualitatea la interviu;
• atitudine deschisă, politicoasă, destinsă şi optimistă;
• ţinută decentă, poate chiar mai bună decât cere postul dorit;
• folosirea unui limbaj corespunzător;
• manifestarea încrederii în sine, relatarea succintă şi convingătoare
a realizărilor şi experienţelor pozitive.
De regulă, subiectele abordate cu ocazia unui interviu privesc
următoarele teme:
• experienţa de muncă anterioară;
• abilităţile şi calificările;
• studiile;
• atitudinea faţă de postul dorit;
• preocupări extraprofesionale;
• motivaţia alegerii postului;
• obligaţii şi dificultăţi.
Sunt unele întrebări capcană, pentru care se impun răspunsuri
pregătite. Astfel de întrebări pot fi:
• Ce aşteptaţi de la acest post? De ce doriţi acest post?
Răspunsul este dorinţa de a avea o slujbă bună, de a învăţa cît
mai multe lucruri şi de a contribui, pe măsura posibilităţilor, la succesul
unităţii angajatoare.
• Ce salariu credeţi că vi s-ar cuveni?
Răspunsul nu trebuie să fie foarte exact. Se va face referire la
nivelul de pregătire, experienţă profesională şi la salariul pe care îl
primesc ceilalţi angajaţi pentru o activitate similară.
16
Ghidul persoanelor liberate din locurile de detenţie

• Ce nu ţi-a plăcut la slujba anterioară?


La astfel de întrebare nu trebuie spus că vechiul post nu ţi-a
plăcut. Din contra, va trebui să se afirme că vechiul loc de muncă a oferit
multe satisfacţii, că ai avut prilejul să înveţi multe lucruri pozitive, că şefii
au fost competenţi şi buni organizatori. Din motivul plecării, chair dacă
a fost determinat de o anumită situaţie, ai desprins concluzii pozitive
pentru viitor.
• Cât vrei să lucrezi pentru această unitate?
Se răspunde că vrei să lucrezi cît mai mult, dacă este posibil până
la pensionare, cunoscut fiind faptul că angajatorii nu doresc să schimbe
des angajaţii, mai ales că şi investesc în pregătirea lor.
• Ce poţi spune despre tine?
Răspunsul trebuie să se refere la evoluţia profesională, dorinţa de
a învăţa şi perfecţiona, de a fi cît mai util, de a convinge pe ceilalţi că eşti
un om capabil. Răspunsul trebuie să fie concis.
• Cum te imaginezi peste 5 ani?
Răspunsul trebuie să fie sincer. El trebuie să se refere la dorinţa de
a continua studiile, de a promova în ierarhia profesională, de a construi o
veritabilă carieră profesională, de a realiza şi îndeplini unele vise şi ţeluri
personale.
• Cum vrei să te schimbi? Care este slăbiciunea cea mai mare?
Răspunsul trebuie să convingă pe angajator că slăbiciunea nu are
legătură directă cu munca şi că aceasta este aproape lichidată.

2.2. Asistenţă şi consiliere acordată persoanelor neîncadrate


în câmpul muncii
Aşa cum subliniam anterior, în condiţiile economiei de piaţă
statul nu se poate obliga să ofere, în mod direct şi nici prin intermediul
agenţilor economici, locuri de muncă pentru cei care doresc. Rolul
statului constă în elaborarea unor norme legislative privind protecţia
socială şi în acordarea asistenţei partenerilor sociali care se manifestă pe
piaţa muncii.

17
Institutul de Reforme Penale Învaţă să trăieşti în comunitate

2.2.1. Legea privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia


socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de
muncă nr. 102-XV din 13.03.03 publicată în Monitorul
Oficial nr. 70-72/312 din 15.04.2003 constituie actul
normativ de esenţă care reglementează protecţia
persoanelor neîncadrate în muncă.

Măsurile prevăzute de prezenta lege conduc la atingerea


următoarelor obiective:
a) prevenirea şomajului şi asigurarea unui nivel cît mai înalt al
ocupării forţei de muncă;
b) încadrarea sau reîncadrarea în muncă a persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă;
c) sprijinirea ocupării persoanelor din categoriile defavorizate ale
populaţiei;
d) asigurarea egalităţii de şanse pe piaţa forţei de muncă;
e) stimularea angajatorilor pentru încadrarea persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă;
f ) îmbunătăţirea structurii ocupării forţei de muncă pe ramuri
economice şi zone geografice;
g) creşterea mobilităţii forţei de muncă în condiţiile schimbărilor
structurale din economie;
h) susţinerea materială a şomerilor şi stimularea acestora pentru a
ocupa un loc de muncă;
i) protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de
muncă;
j) informarea populaţiei despre cererea şi oferta forţei de muncă.
Potrivit art. 5 beneficiari sînt persoane ce se încadrează în
următoarele condiţii:
a) al cărei contract individual de muncă a fost desfăcut din cauza
schimbărilor din organizarea producţiei şi a muncii, inclusiv
lichidarea, reorganizarea sau reprofilarea unităţii, precum şi
reducerea statelor de personal;
b) al cărei contract individual de muncă, încheiat pe un anumit
termen în conformitate cu prevederile Codului muncii, a expirat;
c) al cărei contract individual de muncă a fost desfăcut din proprie
iniţiativă în situaţia în care:

18
Ghidul persoanelor liberate din locurile de detenţie

• unul din soţi a fost transferat la lucru în o altă localitate;


• starea sănătăţii nu-i permite să continue lucrul;
• întreprinderea şi-a transferat sediul în o altă localitate;
d) al cărei contract individual de muncă a fost desfăcut în cazul
constatării faptului că ea nu corespunde funcţiei ocupate sau
muncii prestate din cauza calificării insuficiente sau din motiv de
sănătate;
e) căreia i-a expirat perioada de invaliditate de gradul I sau II şi i s-a
stabilit invaliditate de gradul III;
f ) care şi-a întrerupt activitatea în câmpul muncii pentru îngrijirea
copilului până la vârsta de 14 ani sau a cărei perioadă de îngrijire a
copilului de la 1,5 ani până la vârsta de 3 ani a expirat, la momentul
naşterii copilului nefiind încadrată în muncă;
g) care a îngrijit de un membru de familie invalid de gradul I sau de
un copil invalid (în vârstă de până la 16 ani), sau de o persoană
înaintată în vârstă (75 de ani şi mai mult);
h) care a fost lăsată la vatră după serviciul militar sau de alternativă,
inclusiv pe motiv de sănătate, şi nu s-a putut încadra sau reîncadra
în muncă;
i) care a încetat să muncească renunţând la licenţa (autorizaţia)
pentru desfăşurarea unei activităţi de întreprinzător sau pe bază
de patentă;
j) care a încetat să muncească peste hotare în condiţiile încheierii
anticipate a unui contract individual de asigurări sociale de stat;
k) care a absolvit o instituţie de învăţământ secundar general,
profesional, superior, postuniversitar, special ori pentru adulţi,
autorizată sau acreditată în condiţiile legii, obţinând diplomă sau
certificat de studii sau de absolvire, şi nu şi-a găsit loc de muncă;
l) care este liberată din penitenciar sau dintr-o instituţie de reabilitare
socială;
m) al cărei contract individual de muncă a fost desfăcut din alte
motive, în condiţiile legii.

În art. 6 alin. 5 al acestei legi este stipulat că:


Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă creează
şi administrează sistemul informaţional al pieţei forţei de muncă, care
include documente primare şi baze proprii de date, informaţii ale tuturor
participanţilor la piaţa muncii.

19
Institutul de Reforme Penale Învaţă să trăieşti în comunitate

Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă are ca


obiectiv organizarea şi coordonarea procesului de ocupare a forţei de
muncă şi de formare profesională, precum şi a sistemului de protecţie
specifică a persoanelor neîncadrate în muncă. Pentru organizarea şi
coordonarea activităţii de ocupare a forţei de muncă la nivel naţional
au fost înfiinţate agenţii teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în
fiecare raion al Republicii Moldova. Astfel, în cazul în care eşti în căutarea
unui loc de muncă, ai nevoie de cursuri profesionale în vederea obţinerii
unei meserii, poţi beneficia de serviciile Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă:
1. A fi înregistrat în evidenţă ca şomer şi pentru a fi ajutat
financiar pentru perioada identificării unui serviciu (9 luni). Începând cu
a 8-a zi după înregistrare, poţi beneficia de alocaţii pentru integrare sau
reintegrare profesională.
Alocaţia de integrare sau reintegrare profesională este o
sumă lunară fixă, de 15 la sută din salariul mediu pe anul precedent,
neimpozabilă, acordată de la bugetul de stat Fondului de şomaj. 
Mijloacele bugetului de stat alocate Fondului de şomaj se utilizează la
protecţia socială a persoanelor neasigurate contra riscului şomajului.
Condiţii obligatorii în baza la care poţi să beneficiezi de alocaţie:
Solicitantul trebuie să:
1.  fie înregistrat la agenţia în a cărei rază teritorială îşi are domiciliu
ca şomer;
2.  fie atribuit la categoria de beneficiar al alocaţiei de integrare sau
reintegrare profesională;
3.  nu obţină venituri impozabile conform legii;
4.  fie neasigurat în sistemul public de asigurări sociale.
Pentru aceasta trebuie să pregăteşti un set de documente:
• buletin de identitate sau forma nr. 9;
• certificat eliberat de Inspectoratul Fiscal ce consemnează lipsa
activităţilor în scop de obţinere a venitului (patentă, licenţă);
• în cazul în care sunteţi din localitate rurală, veţi avea nevoie de
un certificat eliberat de primăria din localitate ce confirmă lipsa
gospodăriei ţărăneşti;
• diplomă de studii;

20
Ghidul persoanelor liberate din locurile de detenţie

• certificat medical – este un formular pe care îl primeşti de la sediul


Agenţiei Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Te prezinţi
cu acesta la medicul de familie. Asistenţa medicală este gratuită.

2. A fi informat ce locuri vacante de muncă sunt (în cazul în care


ai o meserie însuşită până a fi în detenţie sau în perioada de detenţie
poţi să fii asistat în vederea obţinerii serviciului);
3. A beneficia de cursuri de instruire profesionale. Orientarea
profesională constituie un sistem de măsuri în pregătirea persoanelor
pentru alegerea liberă şi independentă a profesiei, ţinând cont de
particularităţile individuale ale fiecărei persoane şi de necesităţile pe
piaţa forţei de muncă;
4. În perioada în care te afli în evidenţa Agenţiei pentru ocuparea
Forţei de Muncă beneficiezi de poliţă de asigurare medicală. Aceasta se
prelungeşte o dată la 3 luni.

IMPORTANT DE REŢINUT:
• Persoanele puse în libertate din coloniile de aşezare, aflate în
căutarea de muncă, trebuie să se prezinte la sediile agenţiilor
pentru ocuparea forţei de muncă din raza teritorială de domiciliu
pentru a fi înregistrate ca şomeri;
• Persoanele puse în libertate din coloniile de aşezare, înregistrate
la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază de
următoarele servicii gratuite:
a. informare şi consiliere profesională;
b. medierea muncii;
c. formare profesională;
d. consultanţă pentru începerea unei activităţi îndepărtate.

2.3. Modalităţi de găsire a unui loc de muncă


Înainte de a aborda modalităţile de găsire a unui loc de muncă,
este important să înţelegi care sînt avantajele pe care le prezintă faptul
că eşti angajat la un agent economic de sta sau privat ori că ai pornit o
afacere pe cont propriu. Importanţa înţelegerii acestui fapt este necesară
pentru că unele persoane gândesc că pot trăi fără muncă, apelând la
alte metode (furt, jaf, escrocherie etc.) pentru care, mai devreme sau mai
târziu, plătesc cu propria libertate.

21
Institutul de Reforme Penale Învaţă să trăieşti în comunitate

Fără a epuiza avantajele pe care le are încadrarea în muncă, îţi


impunem atenţiei următoarele:
• stabilitate familială;
• climat familial normal;
• asigurarea unui venit stabil;
• riscuri în viaţă mai mici;
• asigurare medicală atât pentru tine, cît şi pentru copii;
• asigurarea pensiei;
• dreptul la concediu de odihnă şi medical/maternitate plătit;
• deduceri la impozit pentru persoanele avute în îngrijire;
• posibilitatea obţinerii ajutorului de şomaj;
• prestigiu în comunitatea locală (sat, cartier, oraş etc.);
• integrarea într-un colectiv sau anturaj cu concepţii corecte faţă
de lege, viaţă şi societate;
• posibilitatea de a obţine împrumuturi băneşti de la bănci.
În prezent, avînd în vedere caracterul economiei de piaţă şi
libertatea persoanei de a-şi alege locul de muncă, există mai multe
metode de găsire a unui loc de muncă:
• cu sprijinul agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă,
ale căror atribuţii şi serviciile oferite au fost prezentate în capitolul
anterior;
• cu sprijinul unor furnizori de servicii, din sectorul public sau
privat, acreditaţi de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă;
• prin consultarea anunţurilor publicitare difuzate prin mass-media
(presă, radio, televiziune);
• prin folosirea relaţiilor personale (rude, prieteni, cunoştinţe etc.);
• prin apelarea directă la diverse unităţi bugetare, societăţi
comerciale etc.
Înaintea căutării unui loc de muncă este necesar ca fiecare
persoană aflată într-o asemenea situaţie să se autoevalueze în plan
profesional. Aceasta înseamnă să se gândească la propria persoană, la
potenţialul său de muncă, la ce i-ar place să facă şi la ce nu i-ar place să
facă, la ce este dispusă şi la ce nu este dispusă să facă la un viitor loc de
muncă. Pentru a putea să realizeze această autoevaluare, persoana în
cauză trebuie să-şi pună întrebări referitoare la:
• ce meserii, profesii sunt interesante?

22
Ghidul persoanelor liberate din locurile de detenţie

• de ce mă interesează aceste meserii sau profesii?


• posed aptitudini, deprinderi, pentru o asemenea meserie, o pot
desfăşura în mod corespunzător?
• în ce climat de muncă mă simt cel mai bine şi de ce?
• lucrez mai bine singur sau în grup?
• lucrez mai bine dacă sînt îndrumat sau dacă mi se dă ceva de
făcut şi sînt lăsat să lucrez?
• care sînt cela mai importante lucruri pe care le aştept de la viitorul
loc de muncă?
Răspunsurile la aceste întrebări pot ajuta persoanele în căutarea
unui loc de muncă să-l identifice mai rapid şi să-i asigure, pe lângă
stabilitate în muncă, aprecieri din partea celor jur.
Fără a epuiza modalităţile de găsire a unui loc de muncă, atât de
necesar pentru satisfacerea nevoilor zilnice, apreciem că, în prezent, într-
o economie de piaţă, problematica în cauză este o chestiune personală
a fiecăruia. Depinde de fiecare din noi dacă reuşim sau nu să găsim un
loc de muncă. Nu este un lucru simplu, mai ales dacă trecutul este privit
cu neîncredere de cel care angajează.
Ca urmare, este nevoie de mai multă voinţă, răbdare, înţelegere,
forţă interioară, de mobilizare a tuturor resurselor de care dispunem, de
acceptarea unei situaţii grele trecătoare, condiţii fără de care, în unele
momente ale vieţii, oamenii nu pot să-şi construiască proiecte.

Fig. 3

Agenţia Teritorială
Furnizori Persoană pentru Ocuparea
de servicii
în căutarea Forţei de Muncă
unui loc
de muncă

Reţea de rude, Anunţuri Abordarea directă


prieteni, cunoştinţe publicitare a angajatorilor

23
Institutul de Reforme Penale Învaţă să trăieşti în comunitate

Capitolul 3:
Organizaţiile ce pot să-ţi vină în ajutor

3.1. Organizaţii de stat

Primăria din localitate


Serviciile prestate de către primării:
1. Date privind evidenţa populaţiei;
2. Servicii de asistenţă socială;
3. Clarificarea problemelor de stare civilă;
4. Audierea pentru soluţionarea diferitelor probleme de nivel local;
5. Colaborează cu agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de
muncă (eliberarea certificatului ce confirmă lipsa gospodăriei
ţărăneşti necesară la plasarea în evidenţa ATOFM);
6. Identificarea unui loc de muncă;
7. Acordă ajutor în soluţionarea problemei spaţiului locativ.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului


(pentru cei din mun. Chişinău)
mun. Chişinău, str. A. Vlahuţă nr. 3, tel. (fax): 24 27 02

Serviciile prestate de către


Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului:

1. Serviciul de tutelă şi curatelă:


• consultaţii ce ţin de protejarea prin tutelă şi curatelă;
• plasarea copiilor abandonaţi;
• sprijinirea copiilor orfani sau rămaşi fără întreţinerea părintească;
• adopţii naţionale şi internaţionale;
• soluţionarea litigiilor ce ţin de întreţinerea şi educarea copilului.
2. Serviciul de protecţie a familiei:
• suport/consiliere familială;
• suport material familiilor cu copii în situaţie de risc;
• prevenirea abandonului copilului/reintegrarea lui în familia
naturală/extinsă/de asistenţi parentali profesionişti.

24
Ghidul persoanelor liberate din locurile de detenţie

3. Serviciul juridic:
• apărarea drepturilor copilului în instanţa de judecată;
• consultaţii juridice persoanelor ce au la întreţinere copii minori;
• iniţiativă legislativă.

4. Serviciul de consiliere psihologică:


• psihodiagnoza copilului şi a părintelui;
• consiliere psihologică părinţilor/copiilor în dificultate;
• suport/consiliere pentru copii/adolescenţi aflaţi în situaţie de
criză;
• psihodiagnoza copiilor orfani în perioada postinstituţională.

5. Serviciul analiză, monitorizare, strategii:
• elaborarea strategiilor în domeniul protecţiei drepturilor copilului
şi a familiei;
• monitorizarea şi analiza activităţii serviciilor DMPDC;
• asigurarea relaţiilor de colaborare cu mass-media;
• sensibilizarea opiniei publice vizavi de problemele copilului în
dificultate.

6. Serviciul de protecţie a copilului în conflict cu legea:
• evidenţa copiilor delincvenţi şi cu devianţe în comportament;
• promovarea noilor forme şi metode de corijare şi resocializare a
copiilor în situaţii dificile;
• coordonarea activităţii Comisiilor pentru problemele minorilor
din sectoare;
• depistarea şi protejarea copiilor vagabonzi / în conflict cu legea în
colaborare cu inspectoratele pentru minori din cadrul poliţiei;
• coordonarea activităţii Comisiei de conflict.

7. Serviciul socioeducativ comunitar:


• organizarea timpului liber al copiilor din micro-cartiere;
• promovarea noilor strategii de resocializare a categoriilor
vulnerabile din societate;
• prestări serviciilor sociale familiilor cu mulţi copii;
• evidenţa minorilor delicvenţi.

25
Institutul de Reforme Penale Învaţă să trăieşti în comunitate

8. Asistenţă parentală profesionistă (FOSTER):


• selectarea/instruirea asistenţilor parentali profesionişti;
• plasarea copiilor în dificultate în familiile asistenţilor parentali
profesionişti;
• consiliere/sprijin psihologic;
• monitorizarea cazurilor de plasament.

În cadrul Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor


copilului activează centre de reabilitare şi resocializare. În cazul în care ai
statut de orfan, te poţi adresa la Centrul de zi de plasament temporar
al copiilor orfani în perioada postinstituţională „Vatra” ce prestează
următoarele servicii:
• reintegrarea şi resocializarea în societate;
• reintegrarea profesională prin colaborarea cu Agenţiile
Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi şcolile
profesionale pentru recalificarea acestora;
• reintegrarea în familia biologică/lărgită;
• perfectarea actelor de identitate;
• consiliere psihosocială primară şi specializată;
• plasament temporar.

Direcţiile pentru protecţia drepturilor copilului


din sectoarele municipiului Chişinău:

Sectorul Adresa Telefonul


str. Bulgară nr. 43
Centru 56 64 74
(în cadru Preturii sect. Centru)
Botanica str. Teilor nr. 7/2 76 35 86
Ciocana str. Mircea cel Bătrân nr. 16 33 19 35
Râşcani str. Serghei Lazo nr. 27/1 29 34 69
Buiucani str. Mihai Viteazu nr. 2 24 63 62

26
Ghidul persoanelor liberate din locurile de detenţie

Secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei

Serviciile prestate:
1. Persoanele inapte de muncă beneficiază de cantină socială (120
zile/an);
2. Persoanele cu grad de invaliditate sau pensionare pot beneficia
de foi sanatoriale, compensaţii nominative pentru circulaţie
în transport urban (invalid de gr. I – 45 lei, gr. a II-a – 22,50 lei),
compensaţie pentru servicii comunale primite de la Casa de
asigurări sociale, în caz de imobilizare poate beneficia de un
scaun-rulant;
3. Persoanelor ce nu au unde locui şi sunt inapte de muncă li se
oferă loc de trai la azil pentru bătrâni sau pentru invalizi;
4. Persoanelor ce nu au unde locui li se oferă posibilitatea de a fi
primite temporar la Centrul de Găzduire;
5. ajutor material de la Fondul Municipal (pentru cei din mun.
Chişinău) şi Republican de Susţinere Socială a Populaţiei.

Direcţia de asistenţă socială şi a protecţiei familiei colaborează cu:


• Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
• Centrul de Asistenţă Medicală Teritorială;
• Fondul Municipal şi Republican de Susţinere Socială a Populaţiei;
• Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului;
• Centru de găzduire din mun. Chişinău;
• Comisia de evaluare a vitalităţii;
• Casa de asigurări sociale etc.

27
Institutul de Reforme Penale Învaţă să trăieşti în comunitate

3.2. Organizaţii neguvernamentale


Organizaţii neguvernamentale active în domeniul
drepturilor omului din Republica Moldova:
Chişinău
Institutul de Reforme Penale:
Scop: Asistenţa reformei penale în Republica Moldova în domeniul
implementării alternativelor la detenţie, reformarea sistemului
de executare a pedepselor privative de libertate şi pregătirea
pentru liberare.
Domeniu Elaborarea şi promovarea politicilor
de activitate: în domeniul justiţiei penale, informare şi instruire
a specialiştilor în domeniul justiţiei penale;
monitorizarea respectării drepturilor deţinuţilor;
asistenţă juridică şi psihosocială.
Beneficiari: Persoane aflate în conflict cu legea
şi victimele infracţiunilor.
Date de contact:
Adresa: Str. Bucureşti nr. 23 A, mun. Chişinău, Moldova
Telefon: 210-910, Fax: 210-910; E-mail: Info@irp.md, Web: www.irp.md
Persoana de contact: Vladimir Cojocaru

Centrul de Justiţie comunitară mun. Chişinău


Scop: Promovarea metodelor novatoare de reinserţie socială a
persoanelor liberate din penitenciar.
Domeniu de activitate: Reintegrarea socială a ex-deţinuţilor.
Beneficiari: deţinuţi, persoane liberate din locurile de detenţie
Această organizaţie are drept obiective:
• Crearea condiţiilor pentru reabilitarea (socială şi psihologică) a
persoanelor liberate din locurile de detenţie;
• Asistenţa persoanelor liberate din locurile de detenţie în vederea
reintegrării sociale;
• Conlucrarea cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale în
vederea atingerii scopului propus;
• Stabilirea contactelor reciproce între Centrele de Reabilitare şi
Instituţiile Penitenciare;
• Elaborarea planului individual de intervenţie psiho-socială pentru
reabilitarea şi reintegrarea socială a clientului;

28
Ghidul persoanelor liberate din locurile de detenţie

• Acordarea de asistentă psiho-socială clienţilor de către psihologi şi


asistenţi sociali;
• Aplicarea programelor de reabilitare şi de dezvoltare a abilităţilor
sociale pentru grupuri de clienţi;
• Acordarea asistenţei pentru găsirea locurilor de muncă, pentru
continuarea studiilor, pentru reîntoarcerea în familie precum şi
pentru rezolvarea altor probleme sociale;
• Asistenţa medicală pentru clienţii bolnavi de Tuberculoză şi HIV-SIDA.
Date de contact:
Adresa: mun. Chişinău, str. Bucureşti nr.23 A, bir. nr. 315,
Telefon/fax: 0 22 27 27 79
Persoană de contact: Alexandru Clivadă

Amnesty International Moldova


Scop: Prevenirea încălcărilor drepturilor omului prin intermediul
educaţiei, informării, lobby şi alte forme şi metode de acţiune.
Domeniu de activitate: Elaborarea şi promovarea politicilor în
domeniul drepturilor omului.
Beneficiari: Tineri, deţinuţi.
Date de contact:
Adresa: CP 209, MD 2012, Chişinău
Telefon: 0 22 274122, Fax: 022 277034
E-mail: amnestyrm@araxinfo.com; Web: www.amnesty.md
Conducător: Evghenii Goloşceapov
Societatea Internaţională a Drepturilor Omului –
Secţia din Republica Moldova
Centrul de reintegrare socială pentru deţinuţi
Servicii acordate beneficiarilor:
• asistenţă în perfectarea şi restabilirea actelor (scrierea cererilor, scrisorilor
către instituţiile abilitate cu privire la angajarea în câmpul muncii, viza de
reşedinţă, studii, obţinerea actelor de identitate etc.);
• asistenţă în obţinerea indemnizaţiilor, înlesnirilor;
• asistenţă în găsirea unui loc de muncă (informaţii cu privire la
angajarea în câmpul muncii, recalificare);
• asistenţă în restabilirea relaţiilor cu familia;
• consultanţă psihologică individuală.
Asociaţia Obştească “Salvaţi Copiii” Moldova
Scop: Promovarea serviciilor de ajutor copiilor aflaţi în situaţii dificile;
susţinerea proiectelor durabile ce ţin de infrastructura socială;
servicii comunitare.

29
Institutul de Reforme Penale Învaţă să trăieşti în comunitate

Domeniu Implementarea şi monitorizarea respectării


de activitate: Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului.
Beneficiari: Familii şi copii aflaţi în situaţii de risc, victime ale traficului
de fiinţe umane.
Date de contact:
Adresa: MD 2009 mun. Chişinău, str. Constantin Stere nr. 1
Telefon: 0 22 745731, 232582, Fax: 232582, 237102
Conducător: Vasile Batcu
Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului din Moldova
Scop: Respectarea şi promovarea drepturilor omului în
Republica Moldova prin activităţi de educare,
informare, monitorizare, advocacy şi consultanţă.
Domeniu Elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul
de activitate: drepturilor omului Informare şi instruire în domeniul
drepturilor omului; monitorizare a respectării
drepturilor omului; asistenţă juridică.
Beneficiari: Copii, femei, bătrâni, familii monoparentale, persoane cu
dizabilităţi, tineri, deţinuţi, grupuri etnice.
Date de contact:
Adresa: MD 2009, str. V, Alecsandri nr. 13, bir. 23, 24, Chişinău
Telefon: 0 22 729352; 022 280512, Fax: 022 733233
E-mail: Paul-ladom@cni.md, Web: www.iatp.md/ladom
Conducător: Paul Strutzescu

Bălţi
Centrul de Justiţie comunitară Bălţi
Scop: �����������������������������������������������������������
Promovarea metodelor novatoare de reinserţie socială a per-
soanelor liberate din penitenciar.
Domeniu de activitate: ��������������������������������������
Reintegrarea socială a ex-deţinuţilor.
Beneficiari: �����������������������������������������������������
Deţinuţi, persoane liberate din locurile de detenţie.
Această organizaţie are drept obiectiv:
• crearea condiţiilor pentru reabilitarea (socială şi psihologică) a
persoanelor liberate din locurile de detenţie;
• asistenţa persoanelor liberate din locurile de detenţie în vederea
reintegrării sociale;
• conlucrarea cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale în
vederea atingerii scopului propus;
• stabilirea contactelor reciproce între centrele de reabilitare şi
instituţiile penitenciare;

30
Ghidul persoanelor liberate din locurile de detenţie

• elaborarea planului individual de intervenţie psihosocială pentru


reabilitarea şi reintegrarea socială a clientului;
• acordarea de asistentă psihosocială clienţilor de către psihologi şi
asistenţi sociali;
• aplicarea programelor de reabilitare şi de dezvoltare a abilităţilor
sociale pentru grupuri de clienţi;
• acordarea asistenţei pentru găsirea locurilor de muncă, pentru
continuarea studiilor, pentru reîntoarcerea în familie precum şi
pentru rezolvarea altor probleme sociale;
• asistenţa medicală pentru clienţii bolnavi de tuberculoză şi HIV-SIDA.
Date de contact:
Adresa: Bălţi, str. Păcii���������
nr. 38��
Telefon/fax: 0 231 62914
Conducător: Nicoletta Canţer

Clinica Juridică Universitară


Scop: Implementarea metodelor alternative în învăţământul juridic
superior.
Domeniu Informare şi educaţie în domeniul drepturilor omului,
de activitate: asistenţă juridică gratuită categoriilor sociale defavorizate.
Beneficiari: Copii, femei, bătrâni, familii monoparentale, persoane
cu dizabilităţi, tineri, deţinuţi, grupuri etnice.
Date de contact:
Adresa: Str. Puşkin 38, bloc V, et. 1
Telefon/Fax: 0231 24479; E-mail: Tab_olesea@rambler.ru
Conducător: Olesea Tabarcea

Organizaţia Obştească pentru Copii şi Tineret “Moştenitorii”


Scop: Contribuirea la integrarea socială a tinerilor din diferite
categorii sociale din Republica Moldova prin informarea,
consultarea şi instruirea lor.
Domeniul de activitate: Informare şi instruire în domeniul
drepturilor omului;
monitorizarea respectării drepturilor omului;
Asistenţă Juridică.
Beneficiari: Copii, tineri.
Date de contact:
Adresa: MD 3100, str. Conev nr. 7, Bălţi
Telefon: 0 231 53622; 53623, Fax: 0 231 53623
E-mail: mostenitorii@balti.iatp.md
Conducător: Nicolae Moscalu

31
Institutul de Reforme Penale Învaţă să trăieşti în comunitate

Cahul
Centrul de Justiţie comunitară Cahul
Scop: �����������������������������������������������������������
Promovarea metodelor novatoare de reinserţie socială a per-
soanelor liberate din penitenciar.
Domeniu de activitate: ��������������������������������������
Reintegrarea socială a ex-deţinuţilor.
Beneficiari: �����������������������������������������������������
Deţinuţi, persoane liberate din locurile de detenţie.
Această organizaţie are drept obiectiv:
• crearea condiţiilor pentru reabilitarea (socială şi psihologică) a
persoanelor liberate din locurile de detenţie;
• asistenţa persoanelor liberate din locurile de detenţie în vederea
reintegrării sociale;
• conlucrarea cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale în
vederea atingerii scopului propus;
• stabilirea contactelor reciproce între centrele de reabilitare şi
instituţiile penitenciare;
• elaborarea planului individual de intervenţie psihosocială pentru
reabilitarea şi reintegrarea socială a clientului;
• acordarea de asistentă psihosocială clienţilor de către psihologi şi
asistenţi sociali;
• aplicarea programelor de reabilitare şi de dezvoltare a abilităţilor
sociale pentru grupuri de clienţi;
• acordarea asistenţei pentru găsirea locurilor de muncă, pentru
continuarea studiilor, pentru reîntoarcerea în familie, precum şi
pentru rezolvarea altor probleme sociale;
• asistenţa medicală pentru clienţii bolnavi de tuberculoză şi HIV-SIDA.
Date de contact:
Adresa: Cahul, str. Ioan Vodă cel Cumplit nr. 71
Telefon/fax 0 299 23483
Conducător: Svetlana Baghin
Asociaţia Familiilor Monoparentale
Scop: Susţinerea, protejarea şi promovarea familiilor monoparentale.
Domeniul Elaborarea şi promovarea politicilor
de activitate: în domeniul informare şi instruire în domeniul
drepturilor omului; asistenţă juridică.
Beneficiari: Copii, femei, familii monoparentale, tineri.
Date de contact:
Adresa: MD 3900, str. Dorobanţilor nr. 98, Cahul
Telefon: 0 299 23813; 079191203, Fax: 0 299 33617
E-mail: Ao_afmp@yahoo.com
Conducător: Valentina Soroceanu

32
Ghidul persoanelor liberate din locurile de detenţie

Organizaţia Obştească „Viitorul Tineretului”


Scop�: �����������������������������������������������������
Informarea tinerilor în domeniul dezvoltării fizice,
intelectuale şi morale.
Domeniu de activitate: ����������������������������������
Informare şi educaţie în domeniul
drepturilor omului.�
Beneficiari: ���������������
Copii, tineri.
Date de contact:
Adresa: str. Orheiului, Cahul
Telefon: 0299 33497
Conducător: Vladimir Popov

Căuşeni

Centrul de Drept din Căuşeni


Scop: Asigurarea durabilă a procesului de instruire şi educare.
Domeniu de activitate: Elaborarea şi promovarea politicilor în
domeniul drepturilor omului.
Beneficiari: Copii, femei.

Date de contact:
Adresa: MD 4300, str. Ştefan cel Mare nr. 1/2, Căuşeni
Telefon: 0 243 23771; 079484049, Fax: 0 243 23680
Conducător: Ion Oboroceanu

Ungheni

Centrul de Justiţie comunitară Ungheni


Scop: �����������������������������������������������������������
Promovarea metodelor novatoare de reinserţie socială a per-
soanelor liberate din penitenciar.
Domeniu de activitate: ��������������������������������������
Reintegrarea socială a ex-deţinuţilor.
Beneficiari: �����������������������������������������������������
Deţinuţi, persoane liberate din locurile de detenţie.
Această organizaţie are drept obiectiv:
• crearea condiţiilor pentru reabilitarea (socială şi psihologică) a
persoanelor liberate din locurile de detenţie;
• asistenţa persoanelor liberate din locurile de detenţie în vederea
reintegrării sociale;

33
Institutul de Reforme Penale Învaţă să trăieşti în comunitate

• conlucrarea cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale în


vederea atingerii scopului propus;
• stabilirea contactelor reciproce între centrele de reabilitare şi
instituţiile penitenciare;
• elaborarea planului individual de intervenţie psihosocială pentru
reabilitarea şi reintegrarea socială a clientului;
• acordarea de asistentă psihosocială clienţilor de către psihologi şi
asistenţi sociali;
• aplicarea programelor de reabilitare şi de dezvoltare a abilităţilor
sociale pentru grupuri de clienţi;
• acordarea asistenţei pentru găsirea locurilor de muncă, pentru
continuarea studiilor, pentru reîntoarcerea în familie, precum şi
pentru rezolvarea altor probleme sociale;
• asistenţa medicală pentru clienţii bolnavi de tuberculoză
şi HIV-SIDA.

Date de contact:
Adresa: Ungheni, str. Naţională nr. 7,
Telefon/fax: 0 236 20584
Conducător: Ion Graur

UTA “Gagauz Yeri”


Clinica Juridică Universitară Comrat
Scop: Promovarea metodelor novatoare de instruire juridică
şi facilitarea accesului la justiţie pentru categorii sociale
defavorizate ale populaţiei.
Domeniu de activitate: Elaborarea şi promovarea politicilor în
domeniul drepturilor omului;
informare şi instruire în domeniul
drepturilor omului;
asistenţă juridică.
Beneficiari: Copii, femei, bătrâni, tineri, familii monoparentale,
persoane cu dezabilităţi, tineri.
Date de contact:
Adresa: MD 3805, str. Lenin nr. 160, bir. 8, Comrat
Telefon: 0 298 29480, 0791 92334, Fax: 0 298 29480
E-mail: Lccomrat@mtc-co.md,
Conducător: Natalia Spatarenco, Svetlana Cebanova

34
Ghidul persoanelor liberate din locurile de detenţie

Lista oficiilor de executare, secţia penală din cadrul


Departamentului de Executare pe lângă Ministerul justiţiei

Persoană de
Nr. Oficiul Adresa Telefon
contact
Bodeaca Liubovi
Oficiul sect. Centru, str. Ştefan cel
1. Codru Olga 0 (22) 27-17-89
mun. Chişinău Mare nr. 73
Cobţeva Olga
Onilă Galina
Oficiul sect. Rîşcani,
2. str. Kiev nr. 3A Petrenco Angela 0 (22) 43-44-19
mun. Chişinău
Chitaru Ion
Plămădeală Nelea
Oficiul sect. Ciocana, str. M. Sadoveanu
3. Vataru Galina 0 (22) 42-55-82
mun. Chişinău nr. 24/1
Sorici Octavian
Oficiul sect. Botanica,
4. str. Zelinski nr. 13 Obriştea Olga 0 (22) 53-30-00
mun. Chişinău
Oficiul sect. Buiucani, Calalb Svetlana
5. str. I. Creangă nr. 59B 0 (22) 29-51-24
mun. Chişinău Pascalov Svetlana
Polivenco Vasile
Oficiul de executare,
6. str. Păcii nr. 38 Ursuleac Olga 0 (231) 2-05-74
mun. Bălţi
Guzgan Ludmila
Oficiul de executare,
7. str. Chişinău nr. 7 Drojdei Oleg 0 (269) 2-36-38
or. Hînceşti
Oficiul de executare, str. Alexandru cel Bun
8. Zmeu Svetlana 0 (268) 2-24-63
or. Ialoveni nr. 33
Oficiul de executare,
9. str. Unirii nr. 22 Bordea Silvia 0 (263) 2-26-89
or. Leova
Oficiul de executare,
10. str. Suveranităţii nr. 2 Guţanu Lidia 0 (264) 2-48-97
or. Nisporeni
Oficiul de executare, str. Renaşterii Ţîbuliscaia
11. 0 (235) 2-47-76
or. Orhei Naţionale nr. 14 Anastasia
Oficiul de executare, str. Independenţei
12. Televca Nicolae 0 (271) 2-40-08
or. Ocniţa nr. 51
Oficiul de executare,
13. str. Voluntarilor nr. 3 Moscalu Victor 0 (254) 2-28-64
or. Rezina
Oficiul de executare,
14. str. 31 August nr. 16 Vîrzari Irina 0 (256) 2-28-64
or. Rîşcani
Oficiul de executare, str. Ştefan cel
15. Ganea Galina 0 (237) 2-81-21
or. Străşeni Mare nr. 98
Oficiul de executare, str. Independenţei
16. Cebotari Angela 0 (262) 2-27-79
or. Sîngerei nr. 87
Oficiul de executare, str. Independenţei
17. Branişte Chiril 0 (230) 3-05-79
or. Soroca nr. 62
Oficiul de executare,
18. str. Păcii nr. 5 Balan iulia 0 (242) 2-43-74
or. Ştefan-vodă
Oficiul de executare,
19. str. Victoriei Homoja Valeriu 0 (272) 2-25-59
or. Şoldăneşti

35
Institutul de Reforme Penale Învaţă să trăieşti în comunitate

Oficiul de executare,
20. str. Ştefan cel Mare, 6 Lozanowski A. 0 (258) 2-24-12
or. Teleneşti
Oficiul de executare,
21. str. Păcii nr. 3 Belioglov Vasile 0 (294) 2-37-72
or. Taraclia
Oficiul de executare,
22. str. Decebal nr. 6/4 Stratulat Ilie 0 (236) 2-39-40
or. Ungheni
Oficiul de executare, Ivanoglo
23. str. Plotnicov nr. 50 0 (293) 2-36-99
or. Vulcăneşti Valentina
Oficiul de executare,
24. str. C. Stamati nr. 1 Mocanu Parascov 0 (241) 2-25-85
or. Cimişlia
Oficiul de executare,
25. str. Lenin nr. 87 Buiuc Dumitru 0 (291) 2-38-66
or. Ceadîr-Lunga
Oficiul de executare,
26. str. Lenin nr. 242 Cotar Alexandru 0 (298) 2-81-33
or. Comrat
Oficiul de executare, s. Ustea,
27. Gazea Anatolie 0 (248) 5-55-42
or. Dubăsari str. Florilor nr. 248
Oficiul de executare,
28. str. 31 August nr. 19 Iurcişin Nicolae 0 (251) 2-52-62
or. Donduşeni
Oficiul de executare,
29. str. Industrială nr. 6 Cumpătă Ruslan 0 (252) 2-23-23
or. Drochia
Oficiul de executare, str. Valentina Roşca
30. Grinciuc Ina 0 (246) 2-56-49
or. Edineţ nr. 2
Oficiul de executare,
31. str. Moldovei nr. 8 Paladi Iurie 0 (259) 2-42-43
or. Făleşti
Oficiul de executare, str. Eminescu nr. 1,
32. Bugan Vasile 0 (250) 2-22-80
or. Floreşti bir.4
Oficiul de executare, str. Ştefan cel Mare
33. Nemerenco Ion 0 (249) 2-50-74
or. Glodeni nr. 7
Oficiul de executare,
34. str. Suvorova nr. 45 Maţarin Anatolie 0 (265) 2-34-49
or. Anenii Noi
Oficiul de executare,
35. s. Varniţa, Primăria Sorocean Ala 0 (265) 4-62-80
or. Bender
Oficiul de executare, Şevcenco
36. str. Gării nr. 126 0 (297) 2-22-95
or. Basarabeasca Eudochia
Oficiul de executare, str. Independenţei Golovataia
37. 0 (247) 2-26-41
or. Briceni nr. 5 Zinaida
Oficiul de executare, str. Alexandru cel Bun
38. Vacarciuc Ion 0 (244) 2-29-01
or. Călăraşi nr. 156
Oficiul de executare,
39. str. Mateevici nr. 9 Eremei Serghei 0 (243) 2-10-57
or. Căuşeni
Oficiul de executare,
40. str. 31 August nr. 70 Timotin Violeta 0 (248) 2-07-45
or. Criuleni
Oficiul de executare, str. Ioan Vodă cel
41. Pîrlicaş Viorica 0 (299) 2-34-83
or. Cahul Cumplit nr. 71
Oficiul de executare,
42. str. Testimiţeanu nr. 2 Balan Valeriu 0 (273) 2-22-55
or. Cantemir

36
Ghidul persoanelor liberate din locurile de detenţie

Lista şefilor Secţiilor raionale (direcţiile municipale)


asistenţă socială şi protecţie a familiei

Nr. Localitatea Numele, prenumele Telefon de contact


1. Anenii Noi Nicolae Samson 265 24100
2. Basarabeasca Nicolae Burlea 297 22548 / 22058
3. mun. Bălţi Vladimir Semenţul 231 23333 / 21566
4. Briceni Daria Sadoveanu 247 22548 / 22442
5. Cahul Tamara Papana 299 23870
6. Cantemir Nicolae Gîrneţ 273 22850
7. Călăraşi Ion Stratan 244 20348
8. Căuşeni Ştefan Grigoriev 243 22548 / 22133
9. mun. Chişinău Eugenia Ceban 226566 / 221411
10. Sect. Botanica Galina Lazur 532082 / 532086
11. Sect. Buiucani Ludmila Proca 742851 / 742845
12. Sect. Rîşcani Boris Vizir 243545 / 221961
13. Sect. Centru Valentina Pleş 222360 / 223249
14. Sect. Ciocana Sergiu Gribovan 344669 / 346080
15. Cimişlia Vasile Grinic 241 22548 / 26070
16. Ceadîr-Lunga Vladimir Taucci 291 26636
17. Comrat Dora Gargalîc 298 24454
18. Criuleni Ion Cimpoi 248 22548
19. Donduşeni Ala Guţu 251 22548
20. Drochia Natalia Magaleas 252 20005/23860
21. Dubăsari Vladimir Mariţ 248 44752
22. Edineţ Antoaneta Stahurschi 246 22548 / 22444
23. Făleşti Zinaida Ursachi 259 22548
24. Floreşti Angela Mutruc 250 20174 / 21025
25. Glodeni Svetlana Pădurari 249 25204
26. Hînceşti Tamara Călugăr 269 22548 / 23794
27. Ialoveni Stelian Coreişa 268 22047
28. Leova Serghei Postică 263 22548 / 23608
29. Nisporeni Ecaterina Ţugulea 264 22548 / 22180
30. Ocniţa Lucia Capmoale 271 22197
31. Orhei Valeriu Popa 235 24223 / 20349
32. Rezina Panteleimon Gavriliţa 254 22250 / 24344
33. Rîşcani Maria Turea 256 23987
34. Sîngerei Elvira Gartiuda-Găina 262 24666
35. Soroca Ecaterina Hanganu 230 22548 / fax:23499
36. Străşeni Maria Trandafilova 237 22548
37. Şoldăneşti Raisa Lupu 272 22548
38. Ştefan-Vodă Mihail Tomov 242 22548 / 22533
39. Taraclia Valentin Culinschi 294 25093
40. Teleneşti Olga Tcaci 258 22548 / 24411
41. Ungheni Aurica Varvariuc 236 22548 / 28347
42. Vulcăneşti Ion Ghermec 293 24295

37
Institutul de Reforme Penale Învaţă să trăieşti în comunitate

Adresele juridice ale Direcţiei Generale de Stare Civilă şi


Oficiilor de Stare Civilă Teritoriale

Nr. Adresa oficiului Date de contact


DGSC - str. 31 August 1989 nr. 82
1. (022) 257125
filiala DGSC - str. Kogâlniceanu nr. 58 A
OSC mun. Chişinău - str. Maria Cibotari nr. 1
2. (022) 238479
filiala OSC mun.Chişinău - str. Maria Cibotari nr. 4/1
3. OSC sec. Botanica - str. Dacia nr. 37 (022) 766478
4. OSC sec. Buiucani - str. Mihai Viteazu nr. 2 (022) 294847
5. OSC sec. Centru - str. Mateevici nr. 25 (022) 731448
6. OSC sec. Ciocana - str. Maria Drăgan nr. 2/1”A” (022) 477005
7. OSC sec. Rîşcani - str. Miron Costin nr. 7”B” (022) 497529
8. OSC Anenii Noi - str. 31 August 1989 nr. 4 (0265) 22872
9. OSC Basarabeasca - str. K. Marx nr. 55 (0297) 22248
10. OSC Bălţi - str. Independenţei nr. 26 (0231) 21439
11. OSC Briceni - str. Independenţei nr. 30 (0247) 22444
12. OSC Cahul - str. Ion Vodă cel Cumplit nr. 69 (0299) 23425
13. OSC Cantemir - str. Ştefan Vodă nr. 18 (0273) 22384
14. OSC Călăraşi - str. Biruinţei nr. 1 (0244) 22633
15. OSC Căuşeni - str. Meşterul Radu nr. 3 (0243) 23138
16. OSC Ceadîr-Lunga - str. Lenin nr. 89 (0291) 23776
17. OSC Cimişlia - str. Decebal nr. 9 (0241) 22133
18. OSC Comrat - str. Tretiacov nr. 36 (0298) 23444
19. OSC Criuleni - str. 31 August 1989 nr. 108 (0248) 22448
20. OSC Donduşeni - str. Independenţei nr. 49 (0251) 22072
21. OSC Drochia - str. Independenţei nr. 17 (0252) 22000
22. OSC Dubăsari - sat. Coşniţa, str. Păcii nr. 10 (0248) 44779
23. OSC Edineţ - str. Independenţei nr. 59 (0246) 22054
24. OSC Făleşti - str. Ştefan cel Mare nr. 40 (0259) 22860
25. OSC Floreşti - str. Ştefan cel Mare nr. 63 (0250) 20185
26. OSC Glodeni - str. Tricolorului nr. 30 (0249) 23336
27. OSC Hînceşti - str. 31 August 1989 nr. 4 (0269) 24716
28. OSC Ialoveni - str. Alexandru cel Bun nr. 17 (0268) 22313
29. OSC Leova - str. Independenţei nr. 5 (0263) 22186
30. OSC Nisporeni - str. Alexandru cel Bun nr. 55 (0264) 23248
31. OSC Ocniţa - str. Independenţei nr. 45 (0271) 23232
32. OSC Orhei - str. Renaşterea Naţională nr. 19 (0235) 22898
33. OSC Rezina - str. Mihai Eminescu nr. 1 (0254) 21602
34. OSC Rîşcani - str. Ştefan cel Mare nr. 1 (0256) 23102
35. OSC Sănătăuca - sat. Sănătăuca, r-n Floreşti (0250) 66236
36. OSC Sîngerei - str. Presei nr. 1 (0262) 22256
37. OSC Soroca - str. Independenţei nr. 74 (0230) 22439
38. OSC Străşeni - str. Eminescu nr. 28 (0237) 22272
39. OSC Şoldăneşti - str. Păcii nr. 13 (0272) 22349
40. OSC Ştefan Vodă - str. Ştefan cel Mare nr. 31 (0242) 22478
41. OSC Taraclia - str. Komsomolului nr. 1 (0294) 23594
42. OSC Teleneşti - str. 31 August 1989 nr. 11 (0258) 23365
43. OSC Ungheni - str. Naţională nr. 9 (0236) 22133
44. OSC Varniţa - str. Tighina nr. 64 (0265) 46229
45. OSC Vulcăneşti - str. Gagarin nr. 40 (0293) 23345

38
Ghidul persoanelor liberate din locurile de detenţie

Adrese juridice ale Agenţiilor Teritoriale


pentru Ocuparea Forţei de Muncă
(conform situaţiei la 12.05 mai 2006)
Nr. Denumirea Numele, prenumele
Adresa juridică Telefon de serviciu
d/o agenţiei directorului

1 r-n Anenii Noi Vicol Maria str. 31 August nr. 4 265 23982, 23495
2 r-n Basarabeasca Caicî Olga str. Karl Marx nr. 55 297 22505, 22733
3 r-n Briceni Muntean Valentina str. Independenţei nr.3 247 22653, 3696
4 r-n Cahul Dimineţ Ludmila str. Ştefan cel Mare nr.15 299 22186, 21623
5 r-n Cantemir Baba Elena str. Trandafirilor nr. 2 273 22541
6 r-n Călăraşi Diaconov Tamara str. M. Eminescu nr. 19 244 22071, 22371
7 r-n Căuşeni Cernat Vasile str. Mateevici nr. 9 243 23055, 23344
8 r-n Cimişlia Aramă Tatiana piaţa Sfânta Maria nr. 7 241 23036, 23309
9 r-n Criuleni Orlov Tatiana str. 31 August nr. 139 248 21450, 22708
10 r-n Donduşeni Corcimari Larisa str. Independenţei nr. 25 251 22489
11 r-n Drochia Zavorotnîi Galina bd. Independenţei nr. 15 252 22782
12 r-n Dubăsari Micu Vasile 248 52369
246 22779, 24399,
13 r-n Edineţ Celac Rodica str. M. Eminescu nr. 24
22344, 24807
14 r-n Făleşti Chiruţă Ion str. Şt. cel Mare nr. 50 259 22262, 23330
15 r-n Floreşti Rusu Iulia b-dul. Victoriei nr. 2 250 20134
16 r-n Glodeni Buza Nicolae str. Suveranităţii nr. 4 249 23360, 23182
17 r-n Hînceşti Vlas Maria str. Hîncu nr. 123 269 23961, 23251
18 r-n Ialoveni Sert Mihail str. A-dru cel Bun nr. 49 268 23452, 22109
19 r-n Leova Bujac Vasile str. Independenţei nr. 3 263 22046, 22593
20 r-n Nisporeni Muşchei Pavel str. Suveranităţii nr. 2 264 23055, 22734
21 r-n Ocniţa Şeludico Valentina str. Independenţei nr. 47 271 23760
235 21490, 22407,
22 r-n Orhei Lisu Petru str. V. Lupu nr. 36
23592, 20912
23 r-n Rezina Efremov Eugenia str. 27 August nr. 1 254 23173, 24374
24 r-n Rîşcani Galer Ludmila str. 31 August nr. 16 256 23261, 22004
25 r-n Sîngerei Deleu Valerian str. Independenţei nr. 124 262 25102, 23867
26 r-n Soroca Ciobanu Nina str. V. Alexandri nr. 2 230 22302, 23066
27 r-n Străşeni Rodideal Galina str. M. Eminescu nr. 56 237 22620, 23240
28 r-n Şoldăneşti Zgurean Elena str. Păcii nr. 8-A 272 22454, 24333
29 r-n Ştefan-Vodă Orlov Nicolae str. Libertăţii nr. 1 242 23670, 23537
30 r-n Taraclia Dragan Maria str. Lenin nr. 167 294 25382, 25998
31 r-n Teleneşti Codreanu Maria str. Renaşterii nr. 69 258 22795, 25720, 22548
32 r-n Ungheni Cerempei Alexei str. Naţională nr. 33 236 23280, 23166
226487, 224440
33 mun. Chişinău Şupac Ala str. M-lit Varlaam nr. 90
213050, 220024, 222492
sect. Botanica 530100
sect. Buiucani 234429
sect. Centru 227570
sect. Ciocana 335356, 346668, 339343
sect. Rîşcani 438093
34 mun. Bălţi Chiţac Ilie str. Puşkin nr. 16 231 20522, 21254, 22113
35 UTA Găgăuzia Miron Natalia str. Tretiakov nr. 36 298 24433, 24541, 24433
sect. Ceadîr-Lunga Tarlac Elena 291 24005, 261 22126
sect. Vulcăneşti Saviţcaia Svetlana 293 23544

39
Institutul de Reforme Penale Învaţă să trăieşti în comunitate

Cuprins

Cuvânt înainte 3

Capitolul 1: Etapele ce trebuie parcurse după liberare 4

1.1. Plasarea în evidenţă la Sectorul de Poliţie


şi Oficiul de Executare, secţia penală din localitate
(pentru cei liberaţi condiţionat înainte de termen) 4
1.2. Cum pot să-mi rezolv problema cu actele de identitate 5

Capitolul 2: Angajarea în câmpul muncii 8

2.1. Cum să-mi găsesc un loc de muncă 8


2.2. Asistenţă şi consiliere acordată persoanelor
neîncadrate în câmpul muncii 17
2.3. Modalităţi de găsire a unui loc de muncă 21

Capitolul 3: Organizaţiile ce pot să-ţi vină în ajutor 24

3.1. Organizaţii de stat 24


3.2. Organizaţii neguvernamentale 28

40